C PLUS - EDITORIAL
Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
3
Perličky z Callcentra
20
nové číslo Magazínu C plus se k Vám dostává o měsíc dříve, než jste zvyklí. V říjnu
totiž společnost Cetelem slaví 15. výročí
svého založení, proto tentokrát vydáváme
speciální narozeninové číslo, věnované
právě Cetelemu. Abyste mohli narozeniny
oslavit spolu s námi, připravili jsme pro
Vás velkou narozeninovou soutěž, v které
můžete vyhrát 3 automobily a 45 herních
konzolí. Bližší informace, jak soutěžit,
najdete uvnitř tohoto čísla a na stránkách
www.cetelem.cz.
V rozhovoru s generálním ředitelem naší
společnosti panem Václavem Horákem se
dozvíte nejen to, jak hodnotí uplynulých 15 let Cetelemu na českém trhu
a co stojí za naším úspěšným působením, ale podělí se s Vámi i o svůj
trochu netradiční sběratelský koníček.
Poodhalili jsme také trochu roušku nad tím, jak fungujeme, co se vlastně
děje, když vytočíte naše telefonní číslo. Ohlédli jsme se i za svými vlastními stopami a připomeneme Vám ty nejdůležitější události od roku 1996,
kdy český Cetelem vznikl. A protože je Cetelem společností, jejímž hnacím
motorem je i vývoj a pokrok, podívali jsme se trochu detailněji pod pokličku inovací, které nás posunují stále dopředu a Vám klientům ulehčují
používání našich služeb a produktů.
V tomto čísle Vás čeká také jedno „velké odhalení“. Zeleného panáčka,
„maskota“ Cetelemu, všichni určitě dobře znáte. Dodnes se Vám však
osobně nepředstavil. Seznamte se s naším milým … Ne, jeho jméno
nebudu předem prozrazovat.
Většina z Vás se dostává do kontaktu především s pracovníky našeho
Zákaznického centra. Operátoři denně vyřídí tisíce dotazů a žádostí, ale
ani na call centru není nouze o vtipné situace. Občas stačí drobné přeřeknutí a „nesmrtelná hláška“ je na světě. Připravili jsme pro Vás výběr těch
nejlepších. Věřím, že se pobavíte i Vy.
V každém čísle společně cestujeme po cizích zemích. V tomto čísle
jsme zůstali v českých luzích a hájích, ale na Českou republiku jsme se
podívali trochu jiným úhlem pohledu. Možná i Vás překvapí, co jste o naší
domovině nevěděli.
C plus zábava
21
Příjemné počtení přeje
Cetelem Klub
22 - 23
C plus novinky
4
aneb jaké výhody, slevy a novinky pro Vás Cetelem připravil
BNP Paribas
5
C plus rozhovor
6-7
Spokojenost klienta je klíčovým
cílem “ říká generální ředitel
Cetelemu Václav Horák
C plus téma
Cetelem slaví 15 let
8 - 15
C plus po stopách
Po stopách Cetelemu
16 - 17
C plus letem světem 18 - 19
Česká republika –
co jste (možná) nevěděli
Barbora Zemanová
šéfredaktorka
C PLUS – magazín akciové společnosti CETELEM ČR, a.s., podzim 2011, ročník III.
VYDÁVÁ – CETELEM ČR, a.s., K. Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128,
IČ: 25085689
REDAKČNÍ RADA – Lenka Balíková, Martin Kurka, Barbora Zemanová, Tomáš Siegler
AUTOŘI ČLÁNKŮ – L. Balíková, B. Zemanová, J. Maruščinec, L. Zilvar, L. Hošková,
FOTOGRAFIE – není-li uvedeno jinak, archiv CETELEM ČR, a.s.
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ – grafické oddělení Cetelem
TISKOVÁ PRODUKCE – BB Partner, s. r. o.
REGISTRACE – MK ČR E 18758, Letní číslo vychází v Praze 1. 10. 2011
Vydavatel neručí za věcný obsah inzerce. Za případné tiskové chyby se omlouváme.
Změna slev vyhrazena. Samostatně neprodejné.
Na Vaše nápady, postřehy a připomínky se těšíme na e-mailové adrese: [email protected]
© 2011 CETELEM ČR, a.s.
C PLUS - NOVINKY
h Projektu Šance
ěc
sp
ro
p
e
v
la
a
ív
zp
Eva Urbanová za
Salvátor
2OGŐLFK/RPHFNë
UWHPSŐHY]DOL,QJ
P
=iäWLWXQDGNRQFH
UiSRPiKiÿHVNë
ÿiVWL3UDKDNWH
D
VWDURVWD0ĚVWVNp
LVWUHHWZRUNFHQWU
RNXYUiPF
ÅGĚWHPXOLFH´RGU
NÍ POMOC V NOUZI.
NWHUpQDEt]tSURJUDPPRV
ĚQë
PLPRŐiGQëD]SOQRPRFQ
H
[FHOHQFH
$MHKR(
5GU/iV]Oy6]|N
UVNpUHSXEOLN\Yþ
YHOY\VODQHF0DďD
X
Eva Urbanová
W
7ŢPD
9DUKDQ\-DURVODY
H´
SURÿHVNpÅGĚWLXOLF
EHQHÀÿQtNRQFHUW
tKR6DOYiWRra
NRVWHO1HMVYĚWĚMä
3UDKD
.ŐLæRYQLFNpQiP
RGLQ
K
]iŐtRG
9HÿHUHPSURYi]t
X
W
7iŁD)LVFKHURYi
7ĚätPHVHQD9iV
HWUF]
)RWRZZZDGDPHNS
spirituál v podání Václav
se v kostele ký
holy a poté biskup
Dne 22. září 2011
é
ra usku- sk Sc ednesl historicky první
áto
lv
Sa
ho
jší
ětě
Nejsv
alý př
ncert ve pro- M
ice“ v naší
tečnil benefiční ko o.s., jehož modlitbu za „děti ul
e,
ladby Jonc
sk
Ša
ly
tu
va
ek
do
oj
sle
Pr
spěch
štitu zemi. Ná
Zá
.
varhanem
ál
er
hr
rtn
za
pa
é
je Cetelem
fa Ségra, kter
se
,
vé
no
ba
Ur
a,
y
m a poté
nad koncertem Ev ěti ulice“ ní virtuos Jaroslav Tů ě v po„d
sn
o
pí
pr
é
ick
zněly Bibl
která zazpívala
va Tůmy, už za erní pěvkyně Evy Urbasla
ro
Ja
u
od
ov
pr
v do
dání op
ich Lomecký,
avřelo žesťové
převzali Ing. Oldř
nové. Koncert uz
1,
.
a
ah
Pr
sti
čá
ských symfoniků
starosta Městské
b- kvarteto Praž provázela patpu
re
é
sk
ar
aď
M
a velvyslanec
Celým večerem
őke, kteří byli
e, paní Táňa
liky dr. László Sz
ronka Domu Šanc
.
ni
m
osobně příto
scherová.
zněl Americ- Fi
V úvodu večera za
OSLAVTE S CETELEMEM
15 LET V ČR A HRAJTE
O 3 AUTOMOBILY!
E-VÝPIS - EKO PŘ
ÍSTUP K
VAŠEMU ÚČČTTUU
Máte potíže s po
štou? Nemůžete
papírový výpis
nalézt, když ho
zrov
výpisu máte nyní na potřebujete? Ke svému
přístup i prostře
dn
internetu a svéh
o účtu v Klientské ictvím
zóně. K Vašim
datům tak nebu
de m
ho mít vždy včas ít přístup nikdo cizí a budete
. El
jeho papírové ve ektronický výpis je kopiiíí
rze a můžete si
jej stáhnoutt ddoo
svého počítače
av
O každém novém případě potřeby vytisknout.
vý
e-mailem a navíc pisu Vás budeme inform
movaatt
můžete sledovat
hi
výpisů až 3 měs
íce zpět. Pro aktiv storii svvýýcch
aci výpisuu
se stačí přihlásit
do
si způsob zasílán Klientské zóny a nastavit
í výpisu. Aktivac
e výpisu jee
zdarma.
Společnost Cetelem slaví v říjnu 15. výročí svého
úspěšného působení na českém trhu spotřebitelských úvěrů. Při této příležitosti jsme pro Vás
připravili velkou soutěž o atraktivní výhry. Soutěž
bude probíhat od 10. do 30. října na našich internetových stránkách www.cetelem.cz. Ve hře jsou
tři osobní automobily Citroen C3 Picasso a 45
herních konzolí Nintendo Wii. Více se o soutěži
dozvíte na str. 21.
Soutěžit můžete nejen o auto a konzole, ale také
o notebooky, a to na našich pobočkách v Praze,
Brně a Ostravě. Od 10. října bude postupně
každý týden objíždět pobočky hlídka Cetelem.
Nechte se vyfotit s plyšovým maskotem a můžete vyhrát notebook ASUS. Více informací najdete
na www.cetelem.cz.
C PLUS TÉMA - SLAVÍME 15 LET
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
Jak vše začalo
V květnu roku 1953 bankéř Jacques de Fouchier uskutečnil
ve Francii svůj záměr – založit
společnost, jejímž cílem bude
zvýšit životní úroveň v poválečném období díky vybavení domácností spotřebním zbožím
na splátky. A právě díky této
myšlence, která se původně
zrodila v Americe, vznikla
společnost Cetelem.
A jak vlastně název Cetelem
vznikl? Úvěr na vybavení elektrospotřebiči se francouzsky
řekne Crédit pour l´équipement électroménager. Název
Cetelem tak vznikl složením
nejdůležitějších písmen těchto
slov.
Ve svých počátcích se francouzský Cetelem zaměřil na financování nákupů na splátky
v prodejnách. Na začátku 70.
let, kdy stále více rostla poptávka domácností po úvěrech
na nákup automobilu či rekonstrukci bydlení, začal Cetelem
poskytovat také osobní půjčky.
V roce 1985 Cetelem znovu
rozšířil nabídku svých produktů
a uvedl na trh kreditní kartu
AURORE. Dnes je společnost
jedničkou na evropském trhu
spotřebitelských úvěrů.
Kde všude BNP Paribas
Personal Finance najdete?
Alžírsko, Argentina, Belgie,
Brazílie, Bulharsko, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Egypt, Francie, Indie, Itálie,
JAR, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Rusko, Řecko,
Slovensko, Srbsko, Španělsko,
Švýcarsko, Tunisko, Turecko,
Ukrajina, Velká Británie.
4-5
CETELEM ČR, a.s. je dceřinou společností francouzské banky
BNP Paribas Personal Finance (do roku 2008 působící pod jménem Cetelem), která poskytuje finanční služby již od roku 1953.
Za dobu své 57leté existence banka rozšířila pole svého působení do více než třech desítek zemí na čtyřech kontinentech.
Francouzský Cetelem se v roce 1999 stal součástí skupiny BNP
Paribas, jedné ze šesti nejsilnějších bank na světě, která je zároveň největší bankou v rámci Evropské unie. Skupina BNP Paribas
působí v současnosti ve více než 80 zemích a zaměstnává
více než 200 000 zaměstnanců, z toho 160 000 v Evropě.
C PLUS ROZHOVOR - VÁCLAV HORÁK
SPOKOJENOST KLIENTA
JE KLÍČOVÝM CÍLEM
V říjnu slaví Cetelem své 15. narozeniny. V roce 1996 začínal
na zelené louce, s několika málo zaměstnanci, dnes je Cetelem
největším nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů
v České republice. Jaké byly začátky Cetelemu, jsme se zeptali
generálního ředitele společnosti, pana VÁCLAVA HORÁKA.
Cetelem letos slaví 15.
výročí svého založení
v České republice. Jak
uplynulých 15 let hodnotíte a které okamžiky byly
klíčové?
Před 15 lety se francouzská
společnost Cetelem, úspěšná
firma s dlouhodobou tradicí,
rozhlížela, na které trhy by
mohla rozšířit své aktivity.
Jednou z možností byla
i Česká republika. Český trh
s více než 10 miliony obyvatel
je sice poměrně malým trhem,
ale i přesto nakonec padlo
rozhodnutí právě pro ČR.
Dnes lze říci, že se jednalo
o dobré rozhodnutí. I přesto,
že jsme začínali od nuly, jen
s pár desítkami zaměstnanců,
vybudovali jsme úspěšnou
a stabilní firmu, která je dnes
jedničkou na trhu. Cetelem má
440 zaměstnanců a již více než
1,5 milionu klientů. Na začátku
jsme poskytovali pouze spotřebitelské úvěry v prodejnách
a budovali síť obchodních partnerů, s kterými spolupracujeme doposud – jsou to prodejci
spotřební elektroniky, nábytku,
sportovního zboží, vybavení
pro domácnost a obchodní
řetězce nabízející řemeslnické
a domácí potřeby. Po spotřebitelských úvěrech na nákup
zboží jsme přišli na trh s kreditní kartou a postupně jsme
naše portfolio rozšířili také
o autoúvěry, osobní půjčky
a úvěry na bydlení. Dnes jsme
již zkušenou společností, která
dále roste a může předávat
své zkušenosti sesterským
společnostem.
nás řadí mezi nejstabilnější
společnosti v České republice. V prestižním žebříčku
Czech Top 100 jsme se letos
umístili na 1. místě v kategorii
Spotřebitelské úvěry. Důkazem
důvěryhodnosti je také licence
platební instituce, kterou jsme
v letošním roce získali od České národní banky. Za velký
úspěch na poli inovací pak
považuji např. naši Virtuální
kartu Cetelem, která v roce
2008 získala 3. místo v soutěži
Zlatá koruna, a aktuálně také
stále se rozvíjející Klientskou
zónu, která přináší klientům
pohodlný přehled a kontrolu
nad všemi produkty, včetně
možnosti provádět on-line
transakce.
Vyzkoušel jste osobně
produkty Cetelemu?
Rád bych všem klientům
i obchodním partnerům popřál
mnoho úspěchů v další „pětiletce“ a těším se, že společně
oslavíme i naše kulaté dvacáté
výročí.
Václav Horák
Václav Horák se narodil v roce 1963 v Kladně. Na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze vystudoval Chemicko-inženýrskou
fakultu. Svou profesní kariéru zahájil v bankovním sektoru, kdy v roce
1991 nastoupil do Agrobanky. Později působil v bankovním domě
Skala. V roce 1996 byl u založení Cetelemu v České republice, podílel se na založení Cetelemu také na Slovensku. V českém Cetelemu
působil nejprve jako ředitel informačních technologií, od roku 2004
je místopředsedou představenstva a od roku 2005 generálním ředitelem společnosti. Je ženatý, má 3 děti.
6-7
Co je podle Vás základem
úspěšného působení Cetelemu na českém trhu?
Obchodní model Cetelemu
je založen na široké, konkurenceschopné produktové
nabídce, na seriózním přístupu
a na budování dlouhodobých
a pevných vztahů s obchodními partnery a klienty.
Díky nim se Cetelemu daří
plnit stanovené cíle a dále se
rozvíjet a růst. Rád bych proto
využil této příležitosti, abych
všem našim klientům poděkoval za jejich důvěru a loajalitu,
které si velmi vážíme a která je
pro nás závazkem do dalších
let. I nadále chceme pokračovat v rozvoji našich služeb tak,
aby stále odpovídaly měnícím
se potřebám našich klientů,
protože spokojenost klienta je
pro nás klíčovým cílem.
Jaké úspěchy a ocenění
byste vyzdvihl?
Za 15 let působení získal
Cetelem mnoho ocenění
a certifikátů. Potvrzením, že
naše dlouhodobá strategie je
správná, je např. loňské získání
ratingového ocenění ČEKIA
Stability Award „A“, které
Samozřejmě ano. Používám
kreditní kartu a využil jsem
i půjčky na bydlení. Mohl
jsem tak vyzkoušet a otestovat
naše produkty i z druhé strany
- z pohledu klienta.
Zbývá Vám při Vašem vysokém pracovním vytížení
čas na rodinu, koníčky?
Ve volném čase se snažím
věnovat své rodině, manželce a dětem. Relaxuji hlavně
sportováním – rád lyžuji, hraji
badminton a squash. Věnuji
se také asi trochu netradičnímu koníčku - sbírám čajové
plechovky nedárkového typu,
to znamená, že plechovka má
kromě názvu druhu uvedeného také výrobce a gramáž
čaje, který obsahovala v originálním provedení. Ve sbírce
mám aktuálně více než 1 700
různých exemplářů. Sběratelství je pro mne druhem relaxace. Rád také cestuji, s rodinou
upřednostňujeme spíše aktivní
dovolenou, spojenou s poznáváním různých zemí. Letos
o prázdninách jsme např. procestovali Dánsko a Švédsko.
C PLUS TÉMA - SLAVÍME 15 LET
ÚVĚR CETELEM JE VŽDY FÉR
Mezi základní principy Cetelemu již od počátku jeho působení
patří zásady zodpovědného úvěrování. Co to vlastně je zodpovědný přístup při poskytování úvěrů a co znamená pro Vás, klienty, se
dozvíte na následujících řádcích.
Klienty vždy srozumitelně a
otevřeně informujeme o podmínkách úvěru a poskytujeme
jim dostatek času pro prostudování smluvních podmínek,
aby se mohli zodpovědně
rozhodnout.
Klientům nabízíme vždy
takový úvěr, který odpovídá
jejich přáním i možnostem.
Předtím, než úvěr poskytneme, chceme znát jejich
aktuální situaci i celkovou
finanční historii. Abychom
klienty ochránili před rizikem
předlužení, ověřujeme si data
v pozitivních a negativních registrech. Pozitivní registr může
být pro zodpovědné klienty
naopak přínosem, protože potvrzuje jejich dobrou platební
historii a zvyšuje tak šanci na
schválení úvěru. Pokud ale
klient není schopen dostát
svým závazkům, vycházíme ze
zásady klienta v tomto případě
odmítnout, abychom jej dále
nepředlužovali a nezhoršovali
tak jeho situaci.
S klienty jsme v kontaktu po
celou dobu splácení úvěru.
Víme, že každý se může
vlivem nepředvídatelných
okolností dostat do tíživé situace. Pokud se klient dostane
do finanční tísně, snažíme se
vzniklou situaci řešit a společně najít to nejlepší řešení,
které klientovi pomůže znovu
řádně splácet. V roce 2009
jsme také otevřeli bezplatnou
Poradnu Cetelem, v které se
snažíme pomoci klientům v
tíživé situaci.
Zodpovědný musí být i
klient
Zodpovědnost není pouze na
straně věřitele, ale také klienta. Než podepíšete úvěrovou
smlouvu, měli byste vše zvážit
a dodržet následující pravidla:
1. Mít přehled o svých
financích – měli byste
znát svou finanční situaci a
průběžně sledovat své příjmy
a výdaje.
2. Mít finanční rezervu –
průběžně si vytvářejte finanční
rezervu pro případ nečekaných událostí, které mohou
nastat, a propočítejte si, jakou
částku jste schopni splácet.
3. Zvážit účel půjčky –
pečlivě zvažte, na co si chcete
půjčit. Předmět půjčky by Vám
měl přinášet užitek i po jejím
splacení.
4. Zjistit si dostatek informací – nejednejte ukvapeně,
zjistěte si všechny potřebné
informace o úvěru.
5. Zvážit, od koho si půjčíte – pečlivě vybírejte svého
finančního partnera. Důležitou
roli hraje důvěryhodnost a
zázemí společnosti. Dejte
pozor na půjčky na inzerát
od neznámého finančního
poskytovatele!
6. Spočítat si, kolik Vás
bude úvěr stát – zajímejte
se o to, kolik skutečně přeplatíte. Neřiďte se jen úrokem,
ale zjistěte si také další poplatky, spojené s úvěrem.
7. Být zodpovědný a
čestný – uvědomte si, že při
posuzování úvěru nechrání
věřitel jen sebe, ale také Vás.
Uvádějte vždy jen pravdivé
informace.
8. Podepsat pouze to,
čemu rozumím – vždy
se podrobně seznamte se
smlouvou a úvěrovými podmínkami, včetně případných
sankcí a pokut, a nebojte se
zeptat na to, čemu ve smlouvě nerozumíte.
9. Být obezřetný – dávejte
pozor na přemrštěné smluvní
pokuty, vysoké smluvní penále za sebemenší prodlení ve
splácení i závazek neomezených záruk, jako je povolení
k inkasním platbám, bianco
směnky či šeky.
10. Problémy řešit hned
– neodkládejte řešení případných problémů. Aktivně
sami kontaktujte věřitele a
informujte jej.
INOVACE BEZ LEGRACE…
Jako první v ČR jsme např. již
v roce 2003 zahájili poskytování nákupů na splátky přímo
na stránkách internetových obchodů. Nejprve prostřednictvím
vlastního platebního portálu
Aura a od roku 2004 přímo
v internetových obchodech.
Tento inovativní krok zpřístupnil
internetové nákupy i těm, kteří
si nemohli dovolit nebo prostě
nechtěli jednorázově investovat
větší objem peněz za rozbitou
pračku či ledničku, přitom
však chtěli využít výhod, které
nákupy na internetu obvykle
poskytují. Najednou si totiž i tito
klienti mohli vše, včetně financování, vyřešit přímo z pohodlí
svého domova a ještě na tom
v konečné fázi pár korun ušetřit.
Cetelem si po celou dobu navíc
udržel v této oblasti výsadní postavení a dodnes spolupracuje
s nejširší sítí českých internetových obchodů.
Pouhé dva roky nato pak
přichází Cetelem s další novinkou, první a po dlouhou dobu
jedinou skutečnou ON-LINE
půjčkou u nás. ON-LINE půjčka
nebyla výjimečná jen proto, že
umožnila vše vyřešit během
několika minut v klidu domova,
revoluční na ní bylo především
to, že výsledek předběžného
posouzení se klient dozvěděl
prakticky okamžitě po odeslání
žádosti a ne až po několika hodinách či dnech, jak to bylo v té
době obvyklé. I v současnosti
se ON-LINE půjčka těší stále
větší a větší oblibě.
Z hlediska inovací byl velmi
významný také rok 2007, ve kterém Cetelem představil Virtuální
kartu, a následně rok 2010, kdy
jsme její použití rozšířili i pro
celosvětově nejpoužívanější
platební systém PayPal. Unikátní využití plovoucích (měnících
se) a v SMS zprávě zasílaných
autorizačních údajů, platných
vždy pouze pro jeden konkrétní
nákup, prakticky znemožňuje
její následné zneužití. Díky této
technologii Virtuální karta v následujícím roce získala 3. místo
v soutěži Zlatá koruna a je
dodnes považována za nejbezpečnější platební nástroj pro
on-line platby na internetu.
Pomyslným vrcholem inovací
je prozatím klientská zóna,
která už od roku 2009 přináší
všem našim klientům pohodlný
přehled a kontrolu nad všemi
produkty, a to včetně možnosti
provádět on-line transakce
s kreditní kartou (jako je např.
blokace karty při ztrátě či
odcizení, převod peněz z karty
na účet a mnohé další), kdykoli
se jim zachce - 7 dní v týdnu,
24 hodin denně. Od svého
počátku je klientská zóna neustále vylepšována, aby i nadále
uspokojovala rostoucí nároky
našich klientů, o čemž snad
svědčí i neustále rostoucí počet
jejích uživatelů. Jako příklad
za všechny a jednu z posledních novinek klientské zóny
jmenujme alespoň elektronickou verzi měsíčního vyúčtování
ke kreditní kartě, kterou si zde
naši klienti mohou od tohoto
roku nově nastavit.
Inovace budou pro nás klíčové
i v dalších letech, a tak se naši
stávající i noví klienti mohou již
nyní těšit na další novinky, které
jim umožní využívat výhody,
jaké v sobě skýtá např. mobilní
telefon.
8-9
Inovace jsou synonymem nejrůznějších novinek a změn. Ulehčují
nám život, rozšiřují možnosti našeho pracovního uplatnění a podílí
se na uspokojování našich každodenních potřeb. Společnost
Cetelem ČR si toto vše velmi dobře uvědomuje a v podstatě již od
svých počátků klade na inovace velký důraz, což dokládá mnoho
dosažených úspěchů zejména v oblasti internetu.
C PLUS TÉMA - SLAVÍME 15 LET
KLIENT V CENTRU ZÁJMU ANEB
NA DRUHÉ STRANĚ TELEFONU
Když jste volali do Cetelemu, možná jste někdy přemýšleli o tom, co
všechno se musí udát na opačném konci telefonu, aby Váš požadavek či dotaz byl vyřízen k Vaší spokojenosti. Možná Vás také napadla
otázka, na základě čeho se do Vaší schránky dostala nabídka na
financování Vašich plánů nebo přání od společnosti Cetelem. Rádi
bychom poodhalili roušku tajemství, jak naše firma funguje, co děláme proto, abyste byli Vy, naši klienti, spokojeni.
V dnešní době zůstává
telefon stále významným
komunikačním nástrojem
nejen v osobním životě, ale
i v komunikaci mezi firmou
a jejími klienty. Klient, který
chce telefonicky řešit dotaz
týkající se osobní půjčky či
kreditní karty společnosti Cetelem, se dovolá na Zákaznické centrum společnosti nebo
na jednu z jejích poboček
osobních půjček.
Poté, co se dovoláte na telefonní číslo, Vás nejprve uvítá
hlasový průvodce, který Vás
následně provede nabídkou
5 voleb. Důležité je zvolit
správnou volbu, abyste se co
nejdříve dostali ke správnému
operátorovi. Pokud uvažujete o novém financování
svých plánů, můžete požádat
o kreditní kartu nebo Osobní
půjčku Cetelem (volba 1).
Když se stane nemilá situace
a přijdete o svou kreditní
kartu v důsledku její ztráty či
odcizení, je nutné ji co nejdříve zablokovat na volbě 2.
Potřebujete informace o splácené půjčce nebo nákupu
na splátky? Volba 3 je určená
právě pro Vás. Zpozdili jste se
s měsíční splátkou a potřebujete informace, jak nejlépe
situaci vyřešit? Zvolte číslo 4.
Pokud Vás zaujala nabídka
pojistných produktů, zvolte 5.
Poté, co vyberete jednu
z voleb, budete spojeni
na Zákaznické centrum
nebo na pobočku Osobních
půjček, kde se Vás ujme operátor nebo konzultant, který
je odborníkem na zvolený typ
požadavku. Abychom zajistili
bezpečnost a ochranu údajů
svých klientů, konzultant Vás
vždy ještě před samotným
řešením požadavku požádá
o identifikační údaje. Tím se
ujistí, že se jedná právě o Vás
a nikoho jiného.
Všichni konzultanti jsou neustále proškolováni, jak po od-
Konzultant musí také znát
technické fungování systémů, které jsou používány při
hovoru s klientem a zajišťují
tak hladký průběh vyřízení Vašeho požadavku. V neposlední řadě musí konzultant dbát
interně nastavených procesů.
Používané systémy se vyvíjí
s ohledem na potřeby klientů
a jejich možnosti se stále
zlepšují tak, aby Cetelemu
umožnily dostát závazku maximální spokojenosti klientů.
Pokud místo telefonu preferujete elektronické komunikační
prostředky jako je internet,
máte možnost svůj dotaz či
přání zaslat emailem nebo
si dokonce sami požadavek
vyřešit ve svém účtu Klientské zóny na stránkách www.
cetelem.cz. Ať už se jedná
o převod peněžních prostředků z Vaší kreditní karty
na bankovní účet, změnu
výše měsíční splátky, změnu
aktuálního úvěrového rámce
na kreditní kartě či změnu
osobních údajů, tyto a další
požadavky můžete realizovat
v pohodlí svého domova
v Klientské zóně.
Příznivci tradičních způsobů
call centrum
@
e-mail
dopis
výpis
telefon
@
e-mail
klientská zóna
dopis
pobočka OP
klientská zóna
komunikace mohou samozřejmě zaslat svou žádost
dopisem nebo navštívit konzultanty přímo na pobočkách
Osobních půjček v Praze,
Brně a Ostravě každý pracovní den od 9 do 18 hodin.
Pro společnost Cetelem
je vysokou prioritou spokojenost klientů. A to jak
na straně servisu, který jim
poskytuje, tak i na straně
nabídky produktů. Produkty
klientům nabízíme takové, aby
odpovídaly jejich aktuálním
potřebám a požadavkům.
Důležité je tedy i nabídnutí
daného produktu ve správný čas. Možná Vás někdy
příjemně překvapil telefonický hovor od konzultanta
Cetelemu s nabídkou Osobní
půjčky na rekonstrukci právě
v době, kdy jste plánovali přestavbu bytu. Klientova přání
a plánované projekty jsou
pečlivě uchovávány a právě
v momentě, kdy jsou aktuální,
Cetelem připraví pro klienta
nabídku. Nabídku pak klient
obdrží buď prostřednictvím
zmíněného telefonu nebo dopisem, emailem či na výpise
z kreditní karty. Nabídka šitá
na míru klientovi se zobrazuje
i v jeho účtu klientské zóny.
Aby byla nabídka klientovi doručena na správnou poštovní
adresu, na jeho používanou
emailovou adresu či bylo
voláno na správné telefonní
číslo, je důležité, abychom
měli vždy Vaše aktuální data.
Jak už bylo zmíněno, Váš
názor a spokojenost jsou
pro nás velmi důležité. Proto
dvakrát ročně provádíme
mezi svými klienty telefonický
průzkum a na základě jeho
výsledků pak přijímáme
rozhodnutí, na které oblasti
se více zaměřit s cílem zlepšení. Klient je v centru zájmu
společnosti Cetelem!
10 - 11
borné stránce (oblast financí
je poměrně komplikovanou
oblastí, a je tedy velmi důležité, aby dokázali dát klientům
erudované informace, rady
a doporučení o nabízených
produktech), tak po stránce
komunikační – práce konzultanta vyžaduje vysokou míru
empatie a pochopení potřeb
klienta. Proto je nutné, aby byl
schopen profesionálně a k co
největší spokojenosti klienta
vyřešit každý požadavek.
C PLUS TÉMA - SLAVÍME 15 LET
POMÁHÁME POTŘEBNÝM…
Již od počátku působení Cetelemu na českém trhu je součástí jeho
firemní filozofie tzv. společenská odpovědnost. Mimo jiné se jedná
o dobrovolný závazek pomoci společnosti, v které naše společnost
podniká. V rámci této pomoci jsme se rozhodli systematicky podporovat zejména charitativní organizace a sdružení, které pečují o děti
a dospívající mládež a následně je připravují na vstup do samostatného života. Pomáháme zejména znevýhodněným dětem, které mají
zdravotní nebo sociokulturní handicap. Jsme však připraveni pomoci
také při nenadálých událostech, jako byly např. záplavy v loňském
roce, nebo jednotlivcům s vážným zdravotním postižením.
PROJEKT ŠANCE, o. s.
„Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro
komerčně sexuálně zneužívané
děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR
v zapomenutí…“ Toto sdružení
nabízí „dětem ulice“ v široké
škále programů možnost
alternativního vzdělání, které
jim umožní vrátit se do běžného života a začlenit se zpět
do společnosti. Naše spolupráce s Projektem Šance probíhá
již čtvrtým rokem a finanční
podpora je využívána na nákup
materiálu pro Pracovní dílnu
a na úhradu provozních nákladů Domu Šance, Streetworkcentra a azylového bydlení.
MÁME OTEVŘENO?, o. s.
Občanské sdružení Máme
otevřeno? sdružuje šest integračních programů. Cetelem
sdružení, konkrétně jeden
z programů, podporuje od roku
2008. Jedná se o program Jiné
odpoledne, který je zaměřen
na podporu integrace dětí
ve věku 5 - 18 let s mentálním
nebo kombinovaným postižením či autismem do kolektivu
vrstevníků bez postižení v rámci
organizované zájmové činnosti.
Zaměstnanci Cetelemu se
každoročně setkávají s dětmi
zapojenými do programu např.
na Letním pikniku a na předvá-
nočním setkání, kde společně
vytváří vánoční ozdoby a zpívají
se koledy.
ZAJÍČEK NA KONI, o. s.
Toto občanské sdružení, které
nabízí služby rodinám pečujícím
o děti s tělesným či mentálním
handicapem, děti adoptované
či pocházející z národnostních
menšin, podporujeme od roku
2009. Finanční příspěvek dáváme na realizaci Integračního
letního tábora pro znevýhodněné děti.
Dětský domov a základní
škola, Ledce 55, Smečno
Dětský domov podporujeme
od roku 2003 a přispíváme
zde především na opravy
budov a hřišť, nákup zařízení
a vybavení, volnočasové aktivity
dětí jako jsou školy v přírodě,
lyžařský zájezd, víkendové
a specializované zdravotní pobyty. Dvakrát ročně, na Vánoce
a o prázdninách, navštěvují dětský domov také zaměstnanci
naší společnosti a s dětmi stráví
společné odpoledne.
Dětské centrum Domeček,
p. o.
Toto centrum poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou
a sociální péči dětem ve věku
od 0 do 3, případně do 5 let.
Podporu poskytujeme od roku
2009 a přispíváme na výzdobu
a vybavení prostor Dětského
centra Domeček.
PODPORUJEME…
Cetelem v rámci společenské odpovědnosti podporuje nejen charitativní projekty, ale věnuje se také sponzorským aktivitám. Finančně
podporujeme řadu kulturních a sportovních projektů. I zde se soustředíme na dlouhodobou podporu, která se stala přirozenou součástí naší společnosti a kterou chceme i v dalších letech systematicky rozvíjet.
MĚSTSKÁ DIVADLA
PRAŽSKÁ
V současnosti již druhou divadelní sezónu podporujeme
v rámci svých společensko-sponzorských aktivit Městská
divadla pražská - činoherní
divadla s dlouholetou tradicí,
jež vznikla spojením několika
divadel v roce 1950.
Letos v červnu Cetelem obdržel v Národním divadle Cenu
„Ď“ – zvláštní cenu kolegia
v kategorii „Divadla v ČR“.
Na cenu „Ď“ nás nominovala
právě Městská divadla pražská, a to za dlouhodobou a
soustavnou finanční podporu,
díky které mohou v Městských
Ceny „Ď“ uděluje každým
rokem pěti až desetičlenné
Kolegium jako vyjádření díků
českým mecenášům za podporu kultury a charity. Členy
Kolegia jsou osobnosti ze
světa kultury a charity v České
republice. Smyslem Ceny „Ď“
je upozorňovat na pozitivní
skutky českých mecenášů a
tím upevňovat jejich přesvědčení pokračovat v podporování kultury a charity.
Získaného ocenění si velmi
vážíme a je pro nás odměnou
za naše dlouhodobé úsilí.
LUKÁŠ BAUER
Společnost Cetelem začala
v roce 2010 v rámci svých
sponzorských aktivit podporovat v dosavadních výkonech
jednoho z našich nejúspěšnějších lyžařských reprezentantů na krátké a dlouhé tratě
Lukáše Bauera. S úspěšným
českým sportovcem se pravidelně setkáváte i na stránkách
Magazínu C plus.
A proč si Lukáš vybral Cetelem?
• Snažím se hrát vždy fair-play, a to je hlavní podmínka, kterou splňuje i Cetelem
• Vzájemně nás spojuje zodpovědný přístup ke své práci
• Oba jsme dlouhodobě na
špici ve svém oboru
12 - 13
divadlech pražských vznikat
nové inscenace a projekty, a
to při zachování současných
cen vstupenek, a také za
finanční podporu inscenace
Holky z kalendáře.
C PLUS TÉMA - SLAVÍME 15 LET
LUKÁŠ BAUER STARTUJE
NOVOU SEZÓNU
Před začátkem nové zimní sezóny jsme se zastavili na Božím daru
u Lukáše a měli jsme štěstí, zastihli jsme ho doma mezi tréninkovými výjezdy. Zeptali jsme se na změny v letních přípravách, jaká
byla dovolená a kde budeme moci Lukáše potkat v zimě.
Co Vaše letní příprava,
Lukáši? Slyšeli jsme o velkých změnách…
S přípravou jsem začal už
v květnu a změna opravdu
přišla, a to v podobě ukončení dlouhodobé spolupráce
s Miroslavem Petráskem coby
osobním trenérem. Po pěti
letech jsem se vrátil ke spolupráci s Němci. Mým novým
parťákem je teď Tom Reichelt
a nové síly nabírám spolu s německým týmem pod dohledem
Janko Neubera. Na reprezentační soustředění samozřejmě
jezdím dál, ale mrzí mě absence na reprezentačních testech
společně s kluky v Liberci.
Zatím si tréninky pochvaluji,
je skvělé, že to na tréninky
z Božího Daru nemám daleko
a hlavně nemusím překonávat
letní dřinu sám. Je pro mě vel-
mi důležité, že můj trénink má
jasný řád. Když jsem trénoval
sám a někdy pršelo, vůbec se
mi nechtělo vyrazit do terénu,
byl jsem “měkkota“. Takhle
vím, že musím být v danou
hodinu na stadionu a přes to
vlak nejede. Němci mě nutí nepolevovat a musím přiznat, že
rozdílnosti v tréninku jsou znát
a že mi změna dlouholetého
stereotypu psychicky prospěla.
Konečně mám pocit, že si jdu
opravdu svojí sportovní cestou!
Měl jste při tak náročné
letní přípravě čas na dovolenou?
Ano, i sportovec potřebuje občas vypnout. Letos jsme byli
s rodinou v Turecku, kde se
nám dostalo skvělého servisu
od cestovní kanceláře Blue
Style. Nadšené byly především
děti, které si užívaly hotelového
bazénu - super, super, super!
Mohu říct, že po první části
náročné tréninkové přípravy
jsem si perfektně odpočinul.
Jaké jsou Vaše cíle pro
nadcházející sezonu?
Mým hlavním cílem je udržet si
dál vysoký standard výsledků,
jakých dosahuju v posledních
letech. Vrcholem sezony bude
prestižní seriál závodů Tour de
Ski, který začíná již 28. prosince v Oberhofu. Chci se udržet
ve světové špičce a k tomu
patří samozřejmě i cíl bojovat
o vítězství a stupně vítězů v závodech Světového poháru.
Uvidí Vás fanoušci závodit
také v České republice?
Tradičně se pojedu „nastartovat“ o vánočních svátcích
do Karlových Varů na exhibiční
závody “Carlsbad Ski Sprint“,
protože je zde vždy výborná
atmosféra. A fanoušci mě
po dlouhé době uvidí i na startu v Novém Městě na Moravě,
kam se vrací seriál Světového
poháru a pojede se 10. až 12.
února 2012. Na závěr sezóny
se zúčastním i jarního Mistrovství ČR v Harrachově.
A na závěr minirozhovoru
Lukáš dodal …
Blahopřeji Cetelemu ke zlaté
medaili z patnáctky!
Rád bych popřál k výročí
především spoustu spokojených klientů. Ať správné kroky
doprovázejí Cetelem na cestě
k dalším zlatým jubilejním
výročím.
Děkujeme Lukášovi za rozhovor a přejeme úspěšnou
(famózní) nastávající sezónu!
SEZNAMTE SE…
Všichni ho znáte, setkáváte se s ním už dlouhou dobu. Mnohokrát
jste ho viděli v televizi, časopisech, na plakátech, billboardech,…
Zatím se Vám ale nikdy osobně nepředstavil. Někdo mu říká zelený
panáček, jiní ho nazývají plyšákem Cetelem nebo trávníkovým mužíčkem… Ode dneška ho ale budete moci nazývat jeho skutečným
jménem. Ano, seznamte se – ten milý zelený chlapík se jmenuje
CREDITO!
Credito pochází z Francie, kde
v roce 2004 začal zosobňovat
úvěr Cetelem. Jeho hlavním
úkolem je radit a pomáhat, nabídnout klientům zodpovědný
úvěr, díky kterému budou moci
uskutečnit své plány a který
jim zároveň nadměrně nezatíží
rodinný rozpočet. Credito se
dokáže přizpůsobit všem
situacím, nic ho nezaskočí.
Jeho krédem je zodpovědnost,
transparentnost a respekt.
Protože je Credito navíc vášnivým cestovatelem, už od roku
2006 se stal rádcem klientů po
celém světě. Dnes ho můžete
potkat v 21 zemích! V českých
luzích a hájích se poprvé
objevil již v červnu 2005, kdy
se Vám představil při reklamní
kampani na osobní půjčky. Mediální svět se mu natolik zalíbil,
že se brzy stal „hvězdou“ všech
našich reklamních kampaní.
Bez Credita se prostě téměř nic
neobejde!
14 - 15
"závodní Credito"
"koupací Credito"
"zamilovaný Credito"
ediito"
"mlsný Credito"
"zařizovací Credito"
C PLUS PO STOPÁCH - HISTORIE NAŠÍ SPOLEČNOSTI
PO STOPÁCH CETELEMU
Cetelem je dnes významnou finanční institucí a jedničkou na trhu
spotřebitelských úvěrů, ale před 15 let začínal v České republice
„od píky“. Připravili jsme pro Vás ohlédnutí za nejdůležitějšími
událostmi uplynulých let.
Historie Cetelemu se začala
psát na podzim roku 1996.
Do České republiky přijíždí
pan Jean-Luc Steinhauslin, který 23. října zakládá
společnost CETELEM ČR,
a.s. a stává se zároveň jejím
prvním generálním ředitelem.
Obchodní činnost Cetelem
zahájil v červnu následujícího
roku. Prvním obchodním partnerem se stala IKEA na Zličíně, kde byl poskytnut první
úvěr ve výši 15 tisíc korun
na koupi postele.
V roce 1998 začal
Cetelem kromě nákupů
na splátky poskytovat
také revolvingové úvěry
– v říjnu tohoto roku
jsme vydali první úvěrovou
kartu AURA – a dále jsme
pokračovali v budování sítě
obchodních partnerů, k nimž
přibyly např. řetězce Carrefour,
Baumarkt nebo Tesco.
Milníkem v historii společnosti
se stal rok 2000, kdy Cetelem
rozšířil nabídku produktů
o osobní půjčky, určené
k financování náročnějších
projektů. První financovaná
půjčka ve výši 80 tisíc korun
byla použita na nákup kuchyňského vybavení.
V roce 2002 přesáhl počet
našich klientů půlmilionovou
hranici. Jako první nebankovní
společnost v České republice
jsme se stali členem asociace
MasterCard International,
a mohli jsme tak začít připravovat vydání kreditních karet
MasterCard Electronic. Jako
tisíce dalších i Cetelem citelně
zasáhly
letní povod-
ně,
které
vyplavily
pražské
sídlo společnosti. Plný provoz
se naštěstí podařilo obnovit
během několika dní, a mohli
jsme tak připravit jako pomoc
pro postižené klienty speciální
nabídku – Úvěr zdarma s měsíčním odkladem splácení.
V říjnu 2003 jsme vydali první
úvěrovou kartu AURA s logem
MasterCard Electronic, díky
které bylo možné vybírat
hotovost z bankomatů a platit
ve větším počtu prodejen.
Výběr hotovosti z karty nově
umožnila na svých přepážkách
také banka Volksbank CZ.
Od roku 2004 se v Cetelemu
začíná odvíjet historie úvěrů
na „rychlá kola“. Na automobilový trh jsme vstoupili
s Autoúvěrem a Motoúvěrem
a bezkonkurenční nabídkou
nejnižšího úroku na trhu
- 4,9 % na nákup nového
automobilu nebo motocyklu.
Vstoupili jsme také do internetového světa a navázali
spolupráci s internetovým
obchodem MALL.CZ.
Mohli jsme tak financovat
i zboží zakoupené na internetu. Držitelé karty Aura pak
mohli začít využívat řady slev
a výhod u našich obchodních
partnerů v rámci nového loajalitního programu – Klub Aura.
V roce 2005 Cetelem poskytl
miliontý spotřebitelský úvěr
na prodejně a v soutěži Zlatý
Měšec byl vyhodnocen jako
nejlepší společnost v oblasti
splátkového prodeje. Představili jsme ON-LINE půjčku
a novou kreditní kartu TRUMF.
Všechny kreditní karty byly
nově vydávány s mezinárodní
platností a se zvýšenou bezpečností plateb díky ověřování
transakcí zadáním PIN kódu.
platebních karet. U vybraného
zboží uhrazeného kreditní kartou Cetelem naši klienti navíc
získali zdarma prodloužení
záruky o jeden rok nad zákonný rámec. Založili jsme také
bezplatnou Poradnu Cetelem,
která má za cíl řešit problémy
klientů se splácením závazků,
a vydali historicky první číslo
Magazínu C plus.
V roce 2007 jsme představili
revoluční Virtuální kartu Cetelem, určenou pro bezpečné
platby na internetu, která o rok
později získala v soutěži Zlatá
koruna 3. místo. Zaměřili jsme
se také na osobní půjčky
na bydlení – prodloužili splatnost na 10 let a zvýšili částku
až na 1 milion korun.
V loňském roce se Cetelemu podařilo obhájit pozici
leadera na trhu nebankovních
spotřebitelských úvěrů. V rámci
zodpovědného úvěrování jsme
přistoupili do Nebankovního
registru klientských informací.
Znovu jsme rozšířili balíček
pojištění, tentokrát o Pojištění
výdajů, sloužící k zajištění
pravidelných výdajů pro případ
nepředvídatelné události, a držitelům kreditní karty Cetelem
V roce 2008 jsme oslavili
vydání milionté kreditní karty
Cetelem. Představili jsme
novou službu Cash Back,
umožňující výběry hotovosti
z karty na pokladnách prodejců, a začali odměňovat klienty
za bezhotovostní nákupy
uskutečněné kreditní kartou.
Rozšířili jsme nabídku osobních půjček o Combi půjčku,
která umožňuje sjednotit
všechny úvěry do jednoho
a navíc získat prostředky
na další investice, a ke všem
půjčkám začali nově nabízet
úrazové pojištění.
V roce 2009 byl v anketě Zlatý
Měšec Cetelem vyhlášen
nejoblíbenější úvěrovou
společností. Řadu osobních
půjček jsme rozšířili o zajištěnou půjčku a vydali jsme první
čipovou kartu, která odpovídá
nejnovějším standardům
bezpečnosti, komfortu a rychlosti plateb prostřednictvím
nabídli možnost platit přes
platební systém PayPal.
Letošní novinkou je zavedení
elektronických výpisů z úvěrového účtu - E-výpisů, které
jsou Vám klientům k dispozici
v zabezpečené Klientské zóně.
Nabízíme také nové Pojištění
karty a osobních věcí, díky kterému můžete získat pojistnou
ochranu pro případ ztráty či
odcizení kreditní karty a dalších
osobních věcí. Od ČNB jsme
získali licenci platební instituce,
která je potvrzením toho, že
naše společnost splňuje přísná
kritéria, obdobná požadavkům kladeným na banky, a je
tak zárukou důvěryhodnosti
a stability Cetelemu na finančním trhu. V prestižním žebříčku
Czech Top 100 jsme se umístili
na 1. místě v kategorii Spotřebitelské úvěry.
16 - 17
Rok 2006 znamenal další revoluci v oblasti revolvingových
úvěrů. Vyvinuli jsme novou
kartu AURA PLUS, která navíc
nabízí možnost využití nákupu
na splátky v prodejnách nebo
malé osobní půjčky. Na všech
kartách jsme prodloužili bezúročné období pro všechny
bezhotovostní transakce až
na 50 dní.
C PLUS LETEM SVĚTEM - ČESKO
15 ZAJÍMAVOSTÍ, KTERÉ JSTE
O ČESKU (MOŽNÁ) NEVĚDĚLI
Kolik má Praha obyvatel, jaká je rozloha našeho státu či kde se
těží uhlí, se ve škole dozvěděl každý. Pojďte se však s námi podívat
na zajímavosti, o kterých jste možná dodnes neměli ani ponětí!
Třeba Vás překvapí, jak mohou být některé informace zkreslené,
nebo zjistíte něco, nad čím jste nikdy nepřemýšleli.
1. Labe je Vltava
Také Vás ve škole učili, že Vltava se vlévá u Mělníka do Labe,
které následně pokračuje
přes Německo do Severního
moře? Dokonce je to zcela
prokazatelně zapsáno ve všech
mapách? Jedná se totiž o veliký
omyl našich předků. Vltava
má v místě soutoku za sebou
nejen více kilometrů než Labe,
ale dokonce i větší průměrný
průtok. Takže se klidně zkuste
při plavbě parníkem v Drážďanech nebo Hamburku vsadit,
že plujete po Vltavě. Budete mít
pravdu.
2. 155 let bez medvědů
Letos čeká Šumavu smutné
výročí. 155 let od zastřelení
posledního medvěda v Česku. Ten byl zabit 14. 11. 1856
nedaleko osady Jelení. Jednalo
se o medvědici a nyní, vycpaná,
zdobí sbírky loveckého zámečku Ohrada poblíž Hluboké nad
Vltavou.
jemného písku a tvoří až 6
metrů vysoké duny, nepokryté
vegetací. Nedaleký rybník tak
rozhodně není fata morgana.
Aby to Moravákům nebylo líto,
i oni mají vlastní mini poušť.
Váté písky u Bzence, zvané
Moravská sahara.
3. Praha pětisetvěžatá
Hlavní město Praha se pyšní
několika přívlastky, říká se jí
matka měst, srdce Evropy,
hlava království, Praha zlatá,
stověžatá… Přijde vám toto
množství věží jako nepředstavitelné? Podle posledních součtů
je věží přitom spočítáno kolem
pěti stovek, a to ještě bez vížek
a věžiček na měšťanských
domech!
5. Do Pelhřimova
nejezděte
Malebné město Pelhřimov,
usazené uprostřed Vysočiny, je
všeobecně známo díky hlášce
Rudolfa Hrušínského z filmu
Vesničko má středisková: „Víš
co? Tak jeď do Pelhřimova,
prohlídni si krematorium, ať víš,
do čeho jdeš.“ Zajímavostí je,
že v Pelhřimově však žádné
skutečné krematorium nikdy
nebylo. Najdete zde pouze
smuteční síň.
4. Česká a Moravská
Sahara
Slyšeli jste někdy o nejmenší
poušti na světě? Ne? O to víc
Vás možná překvapí, že ji najdete v Čechách. S nadsázkou tak
totiž místní nazývají písečný přesyp u Vlkova v jižních Čechách.
Jedná se o unikátní přírodní
památku, velikou pouze 0,8
ha. Vítr odnáší lehké částice
6. ČESKO – turistická
velmoc
Česká republika má díky Klubu
českých turistů nejdokonalejší
a nejhustší síť turistického
značení na světě. První pěší
turistická trasa KČT vznikla již
v roce 1889, kdy "označovací
družstvo" spojilo červenou
značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. K dnešnímu dni je
7. Nejdelší je Nová Ves
Pokud někdy hartusíte nad
formuláři s příliš malými okénky,
kam se nevejde Vaše jméno
nebo ulice, buďte rádi, že nebydlíte v obci Nová Ves u Nového
města na Moravě. Ta se totiž
pyšní nejdelším názvem, a to
s celými 33 znaky. Na paty jí
však zdatně šlape Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav nebo
Albrechtice v Jizerských horách
s 32 znaky.
Čech přišel i se svojí družinou
z území dnešního Chorvatska.
Až se letos budete brodit tající
sněhovou břečkou, můžete si
na něj vzpomenout.
11. Někde prší, jinde jen
kape
Průměrně spadne na našem
území 680 litrů na metr čtvereční za rok. Rozhodně se však
nedá říci, že déšť je vůči všem
obyvatelům Česka spravedlivý.
Zatímco např. v Jizerských
horách je úhrn srážek více než
dvojnásobný oproti průměru,
8. Čaj bez vaření vody
Opatrně, ať se nespálíte! Nebýt
toho, že je voda pramenu Vřídlo
minerální, tedy nepříliš chuťově
neutrální, mohli byste si z ní
vesele uvařit čaj nebo kávu.
Tento pramen, vyvěrající přímo
v centru Karlových Varů, má
teplotu neuvěřitelných 72°C.
9. Svět sladí českou
kostkou
Bílé zlato, ještě za Rakouska Uherska velmi ceněná surovina,
bylo až do poloviny 19. století
k sehnání pouze ve formě
cukrové homole. Objevení kostkového cukru je připisováno
Jakubu Kryštofu Radovi, řediteli
dačické rafinérie. Kostkový cukr
si nechal patentovat již v roce
1843. Přímo v Dačicích má
kostka svůj vlastní pomník.
10. Praotec Chorvat
Skutečnost, že Praotec Čech
došel dle pověsti na horu Říp,
jistě všichni znáte. Napadlo
Vás ale někdy, odkud přišel?
Prokázat jakoukoli skutečnost
je vzhledem k odstupu času
téměř nemožné. Pokud bychom měli vycházet ze psaných
zdrojů, najdeme v Dalimilově
kronice jasnou zmínku: Jistý
v oblasti podhůří, zejména
v okresech Chomutov a Žatec,
si obchod s deštníky neotvírejte.
Naprší zde průměrně necelých
450 litrů na metr čtverečních
za rok.
12. Stín pro vojáky,
nebezpečí pro auta
Kdo někdy cestoval po světě autem, mohl si uvědomit
středoevropský a zejména
český primát. Stromořadí podél
silnic byste třeba v severských
zemích nebo Americe hledali
marně. Napadlo Vás někdy,
k čemu vlastně slouží? Za
vlády Marie Terezie se vedly
četné vojenské souboje, při
kterých většina vojska musela
po svých. Dlouhý pochod na
pálícím slunci vojáky extrémně
vysiloval. Vysazená stromořadí
pak byla chytrým řešením, jak
dosáhnout menšího vyčerpání
vojáků i koní.
13. Víno již 1 000 let před
Karlem
„Zaved u nás víno a ne chmel“ zpívá se o oslavovaném panovníku Karlu IV. ve známé písni.
Slavný Lucemburk však pouze
vydal nařízení o zřízení vinic,
nejprve v okolí Prahy a posléze
ostatních královských měst,
a podpořil jej 12letým odpuštěním daní těm, kteří jižní svahy
osázeli. Víno však rozhodně
v Českých zemích nezavedl.
První vinice pod Pálavou založilo již ve 3. st. n. l. římské vojsko,
které přitáhlo na jižní Moravu
z Vindobony.
14. Nejvyšší bod ČR
je v Jeseníkách
Pokud jste s jazykem na vestě
vyšplhali na Sněžku s domněním, že jste na místě s největší
nadmořskou výškou v Česku,
asi Vás zklameme. Vysílač
na Pradědu v Jeseníkách tuto
horu o celých 162 m zvětšil,
čímž překonal i nadmořskou
výšku Sněžky. Na nejvyšší plošinu se však dostanou pouze
technici.
15. Kočka leze Vltavou
Po hymně je jistě nejznámější
národní skladbou symfonická
báseň Vltava, která vzešla
z pera Bedřicha Smetany. Ten ji
napsal již téměř hluchý, přičemž
se nechával inspirovat lidovými
písněmi a vzpomínkami na dětství. Poslechněte si hlavní motiv,
sami uslyšíte, jak hodně je podobný lidové písničce „Kočka
leze dírou“.
18 - 19
vyznačeno celkem 40 782 km
pěších tras.
C PLUS - ZÁBAVA
PERLIČKY Z CALLCENTRA
Zákaznické centrum Cetelemu řeší denně tisíce dotazů a žádostí
klientů. Operátoři jsou vyškolení profesionálové a komunikace
po telefonu je pro ně přirozeností. Ale i mistr tesař se někdy utne,
a tak o různá přeřeknutí někdy není nouze. Jindy se zase nějaká
„perlička“ podaří také klientovi a kouzlem nechtěného občas
vzniknou nezapomenutelné hlášky. Připravili jsme pro Vás výběr
těch zvlášť povedených.
Operátor: Ano, příští měsíc
Vám přijde výpis a tam máte
uvedeno, jak ho hladit.
Klient: Prosím?
Operátor: Pardon, hradit.
Operátor: Je třeba nám
poslat kopii výpisu.
Klient: A můžu ho poslat
SMS-kou?
Operátor: Volali jsme vám
kvůli špatně zadanému plynu
Klient: Co prosím?
Operátor: promiňte, měl jsem
na mysli PIN.
Operátorka: Mohu se zeptat,
kolik máte využívaných dětí?
Klient: Cože??
Operátorka: Chtěla jsem říct
vyživovaných.
Klient: A když tu kartu dám
do bankomatu, tak bude rovnou radioaktivní?
Operátor: Lucie Hrůnková,
dobrou noc, jak Vám mohu
pomoci?
Operátor: Jaký je Váš čistý
měsíční průjem? (hned se opraví) tedy Váš příjem.
Operátor: Počkejte chviličku,
prosím.
Klient: Ano, ano, číhám,
číhám,…
Klient: Můžu mluvit s tím
pánem ze včerejška? Jmenoval
se nějak jako ryba (poradce se
jmenoval Štika)
Operátorka: Dobrý den, Michaela Králová, jak Vám mohu
pomoci?
Klient: Ježíš, teď jsem zapomněla, kam volám…
Operátorka: Karolína Černá,
dlužná částka, jak Vám mohu
pomoci?
Operátor: Máme novou
adresu. Je to Karla Marxe 5
(okamžitě se opraví) Omlouvám se, Karla Engliše…
Operátor: A v kolik hodin
Vám dnes mohou kolegové z
osobních půjček zavolat?
Klient: Třeba v 10 hodin.
Operátor: Ale teď je 11:40.
Klient: To nevadí…
Operátorka: Pošlete si
žádost o nový pin.
Klient: A bude ten nový pin
vědět, že je k mojí kartě?
Klient: Dobrý den, já bych potřeboval mluvit s panem Englišem. Poslal mi dopis. (Cetelem
sídlí v ulici Karla Engliše)
Operátor: Posílám vám PIN
do vlastních nohou.
Operátor: Poprosím o poslední 4 čísla Vaší karty...
Klient: A kde jsou ty poslední
4 čísla? Na konci?
Klient: Můžu se u vás dneska
zastavit?
Operátorka: Víte, ona je
sobota a dnes tu nikdo není.
Klient: A kde jste tedy Vy?
RALLYE CETELEM
1996-2011
Každý den od 10. 10. do 30. 10. 2011 na Vás čeká
na www.cetelem.cz sada otázek týkající se událostí
v ČR a ve světě, které Cetelem za posledních 15 let
zažil spolu s Vámi.
3
ETAPY
Soutěž je rozdělena na 3 etapy (3 týdny), v každé etapě můžete hrát
o 1 hlavní výhru – automobil Citroen C3 Picasso a 15 herních konzolí.
10.–16. 10. 2011
CÍL
17.–23. 10. 2011
24.–30. 10. 2011
3 klienti s nejvyšším počtem správných odpovědí v daném dni získávají
herní konzoli Nintendo Wii. Klient s nejvyšším počtem správných
odpovědí za celý týden získává automobil Citroen C3 Picasso. Podrobná
pravidla soutěže naleznete na www.cetelem.cz.
O AUTO HRAJETE KAŽDÝ TÝDEN
O 3 HERNÍ KONZOLE KAŽDÝ DEN!
20 - 21
START
Registrovat se můžete již od 15. 9. 2011 na www.cetelem.cz. Potřebujete
pouze číslo úvěrového účtu jakéhokoli Vašeho aktivního produktu od
společnosti Cetelem, e-mail a číslo mobilního telefonu. Číslo úvěrového
účtu (42xx xxx xxx xxxx) zjistíte v Klientské zóně na www.cetelem.cz,
ve výpise z úvěrového účtu (v případě kreditní karty) nebo na infolince
844 840 840.
CETELEM KLUB
GLENN MILLER ORCHESTRA
5Ĥ]QiPtVWD
MICHAL DAVID
5Ĥ]QiPtVWD
MS FREESTYLE MOTOCROSS
2VWUDYD
!!!,QIRUPDFHDUH]HUYDFHYVWXSHQHNQDZZZWLFNHWVWUHDPF]7HO
7LFNHWVWUHDP]DMLãĢXMHSĜHGSURGHMYVWXSHQHNQDUĤ]QpNXOWXUQtVSRUWRYQtLVSROHþHQVNpDNFHYý5LY]DKUDQLþt
.GLVSR]LFLMHYtFHQHåSURGHMQtFKPtVWSRFHOpýHVNpUHSXEOLFHYþHWQČYãHFK&.ý('2.),52WRXUDNQLKNXSHFWYt.$1=(/6%(5*(5
9VWXSHQN\VLPĤåHWH]DNRXSLWWDNpIRUPRXW]YNWHUpVLSR]DSODFHQtNUHGLWQtNDUWRXQHEREDQNRYQtPSĜHYRGHPY\WLVNQHWHQDYODVWQtWLVNiUQČ
PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ
.0+&;&.Ɍ
›™œš››Š■Šž£ŠµWŠ■Šº
wÏÎÚÖËÞØYŠ
£ŠµWŠ■Š´¯®³
¸IŠ«½¹º
³½Šº¹¿Ä¯Š¹
Š¸½
16. ročník / duben 2011
www.dumazahrada.cz
www.dumazzahr
™Įġė³
3PECIfLNq
P¼qLOHAÞÞ
™ĮîïĪıì
Ĭöb
+OUZLO
FREE
OÝ"ESKYDECH
Þ-!0!
REGIONU
RIDU
-IMOÝSJE
ZDOVKYÝ
jEKfÝSVO
BODAÝ
Vše o střeše
stř
sst
tře
tř
eše
4/1
TOP
DOMY
D
VÝSLED2011
PRESTIŽKY
ANKETYNÍ
MATERIÁLY
NOVINKY
OKNA
STÍNĚNÍ
4Vf¼ÞÞ
VÞSAFqRU
4AJEM VqÞ
K¼qÊEÞ
jESK×CST
HÞKRfLÑ
Þ
VÖLETY❙ PAMfT
KY❙HIS TORIE❙
ZAJqMAVOSTI❙
DIVOjIN A❙OSO
BNOSTI
648 Kč
200 Kč
obvyklá cena 777 Kč
obvyklá cena 228 Kč
588 Kč
699 Kč
obvyklá cena 828 Kč
obvyklá cena 890 Kč
990 Kč
BAZÉN.
ÉN.
N.
obvyklá cena 1 104 Kč
899 Kč
obvyklá cena 1 188 Kč
ALE JAK
JAKÝ?
AKÝ?
Ý??
Barvy
Ba
arvyy v rodinném
rodiinné domě
RŮŽOVÁ
RŮŽO
RŮŽ
RŮ
R
Jméno a příjmení: ............................................................................
Žádám o úhradu zvýhodněného ročního předplatného
(Vámi vybraný časopis zaškrtněte)
Časopis obdržíte v nejbližším možném termínu za předpokladu, že je na Vašem úvěrovém účtu,
z něhož je předplatné hrazeno, dostatečná disponibilní částka. V případě objednávky více předplatných od jednoho titulu je možno objednávkový kupón kopírovat.
720 Kč
1 599 Kč
obvyklá cena 959 Kč
obvyklá cena 2 376 Kč
750 Kč
245 Kč
obvyklá cena 834 Kč
obvyklá cena 294 Kč
629 Kč
650 Kč
obvyklá cena 839 Kč
obvyklá cena 828 Kč
576 Kč
342 Kč
obvyklá cena 648 Kč
obvyklá cena 420 Kč
z mého úvěrového účtu č.: .......................................................................
350 Kč
245 Kč
obvyklá cena 539 Kč
obvyklá cena 479 Kč
Souhlasím s předáním osobních údajů vydavateli a chci zasílat časopis
290 Kč
750 Kč
obvyklá cena 348 Kč
obvyklá cena 900 Kč
(naleznete na výpise z Vašeho úvěrového účtu)
na jméno: ..............................................................................................
adresu: .................................................................................................
podpis držitele kreditní karty: ........................................................
Máte-li zájem o předplatné uvedených časopisů za zvýhodněné ceny, vyplňte příslušný objednávkový
kupón a zašlete jej na adresu: CETELEM ČR, a.s., SLUŽBY KLIENTŮM, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5.
249 Kč
455 Kč
obvyklá cena 359 Kč
obvyklá cena 588 Kč
611 Kč
234 Kč
obvyklá cena 828 Kč
obvyklá cena 294 Kč
850 Kč
obvyklá cena 1176 Kč
CETELEM KLUB
15 %
Získejte slevu 6 % na vybavení
pro outdoorové aktivity v největší
síti specializovaných prodejen
společnosti HUDY.
www.hudy.cz
6%
Získejte slevu 20 % na představení
do divadel ABC a Rokoko.
www.mestskadivadlaprazska.cz
20 %
Získejte slevu 10 % na kurz vaření
v COCINA RIVERO.
www.cocinorivero.cz
10 %
CK Blue Style Vám nabízí letecké
zájezdy do mnoha přímořských destinací – Tunisko, ostrov Djerba, Řecko,
Turecko, Španělsko a Egypt.
www.blue-style.cz
12 %
Společnost Chára sport, a.s. je
největší nezávislou sítí pneuservisů
v ČR a nabízí slevu 10 % na nákup
pneumatik všech druhů a značek,
disků i pneuservisních prací.
www.chara.cz
10 %
Sleva 15 % na nákup zboží
v e-shopu značky HUSKY.
Užívejte si outdooru s HUSKY!
www.huskycz.cz
15 %
Získejte slevu 10 % od největší
jazykové agentury v České
republice na jazykovou výuku
a překladatelské služby.
www.skrivanek.cz
10 %
Získejte slevu 10 % na zájezdy
od cestovní kanceláře ALEXANDRIA.
www.alexandria.cz
10 %
Sleva 10 % na nákup dioptrických
obrouček a slunečních brýlí
v e-shopu Eurooptik.cz.
www.eurooptik.cz
10 %
Značka VEKRA Vám nabízí široký
sortiment oken a dveří vyráběných
pomocí špičkové technologie.
www.vekra.cz
40 %
Cestovní kancelář Viamare,
specialista na Řecko a řecké
ostrovy, Vám nabízí slevu 10 %
na katalogové ceny zájezdů a slevu
5 % na zájezdy typu last moment.
www.viamare.cz
10 %
Sleva 10 % na veškeré nezlevněné
outdoorové zboží značky
ALPINE PRO.
www.alpinepro.cz
10 %
Jazyková a překladatelská agentura
Slůně - svět jazyků Vám nabízí
slevu 11 % na jazykové kurzy
pro veřejnost, překlady a tlumočení.
www.slune.cz
11 %
E-shop www.giftzone.cz nabízí
dárkové předměty, porcelán a keramiku. Podívejte se na náš web
a uvidíte, že u nás naleznete vhodný
dárek hned.
www.giftzone.cz
15 %
Získejte slevu na pobytový zájezd
od cestovní kanceláře Čedok.
www.cedok.cz
10 %
Cestovní kancelář Autoturist Vám
poskytne slevu 12 % na veškeré
zájezdy ze svých katalogů.
www.autoturist.cz
12 %
Česká podnikatelská pojišťovna
Vám poskytne 20% slevu na
povinné ručení.
Vyberte si ze tří typů pojištění.
www.cpp.cz
20 %
V provozovnách společnosti FOKUS
optik naleznete širokou nabídku
dioptrických i slunečních brýlí mnoha
světových značek.
Více informací o nabídkách obchodních partnerů naleznete na
http://www.cetelem.cz/kreditni-karta/cetelem-klub.html
22 - 23
www.fokusoptik.cz
Download

Stáhnout - Cetelem