ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ A DODATKOVÉ TABUĽKY S TVAROM KRIŽOVATKY
P1
P2
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
P 15
P3
OSOBITNÉ OZNAČENIA
A1a Zákruta vpravo
A1b Zákruta vľavo
A2a Dvojitá zákruta, prvá vpravo
A2b Dvojitá zákruta, prvá vľavo
A3a Nebezpečné klesanie
A3b Nebezpečné stúpanie
A4a Zúžená vozovka z oboch strán
A4b Zúžená vozovka sprava
A4c Zúžená vozovka zľava
A5 Nerovnosť vozovky
A6 Spomaľovací prah
A7 Nebezpečná krajnica
A8 Nebezpečenstvo šmyku
A9 Sneh alebo poľadovica
A10 Hmla
A11 Odletujúci štrk
A12 Svetelné signály
A13 Priechod pre chodcov
A14 Chodci
A15 Deti
A16 Cyklisti
A17 Zvieratá
A18 Zver
A19 Práca
A20 Padajúce kamene
A21 Obojsmerná premávka
A22 Električka
A23 Kolóny
A24 Tunel
A25 Železničné priecestie so závorami
A26 Železničné priecestie bez závor
A27a a A27b Návestná tabuľa ľavá - pravá
A28a a A28b Návestná tabuľa ľavá - pravá
A29a a A29b Návestná tabuľa ľavá - pravá
A30a Výstražný kríž pre železničné priecestie
A30b Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové
A31 Lietadlá
A32 Bočný vietor
A33 Nehoda
A34 Iné nebezpečenstvo
P1 Daj prednosť vjazde!
P2 Stoj, daj prednosť vjazde!
P3 Daj prednosť vjazde električke!
P4 Križovatka
P5 Križovatka s vedľajšou cestou
P6 Križovatka s vedľajšou cestou
P7 Križovatka s kruhovým objazdom
P8 Hlavná cesta
P9 Koniec hlavnej cesty
P10 Prednosť protiidúcich vozidiel
P11 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
P12 Tvar križovatky
P13 Tvar križovatky
P14 Tvar križovatky
P15 Tvar dvoch križovatiek
B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch
B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
B3 Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
B4 Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidel
s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka
B5 Zákaz vjazdu osobných automobilov
B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov
B7 Zákaz vjazdu autobusov
B8 Zákaz vjazdu motocyklov
B9 Zákaz vjazdu traktorov
B10 Zákaz vjazdu malých motocyklov
B11 Zákaz vjazdu bicyklov
B12 Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch
B13 Zákaz vstupu chodcov
B14 Zákaz vstupu korčuliarov
B15 Zákaz vjazdu záprahových vozidiel
B16 Zákaz vjazdu ručných vozíkov
B17 Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
B18 Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel
B19 Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdálenosti
kratšej, ako je vyznačené
B20 Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka
presahuje vyznačenú hranicu
B21 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
B22 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad,
ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
B23 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje
vyznačenú hranicu
B24
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje
vyznačenú hranicu
B25 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť
presahuje vyznačenú hranicu
B26 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť
pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu
B27a Zákaz odbočovania vpravo
B27b Zákaz odbočovania vľavo
B28 Zákaz otáčania
B29a Zákaz predchádzania
B29b Koniec zákazu predchádzania
B30a Zákaz predchádzania pre nákladné automobily
B30b Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
B31a Najvyššia dovolená rýchlosť
B31b Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
B32a Zákaz zvukových výstražných znamení
B32b Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
B33 Zákaz státia
B34 Zákaz zastavenia
B35 Zákaz státia v nepárnych dňoch
B36 Zákaz státia v párnych dňoch
B37 Iný zákaz
B38 Značka povinnosť zastaviť vozidlo
B39 Koniec viacerých zákazov
C1
Prikázaný smer jazdy
C2
Prikázaný smer jazdy
C3
Prikázaný smer jazdy
C4
Prikázaný smer jazdy
C5
Prikázaný smer otáčania
C6a Prikázaný smer obchádzania vpravo
C6b Prikázaný smer obchádzania vľavo
C6c Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo
C7
Kruhový objazd
C8
Cestička pre cyklistov
C9
Cestička pre chodcov
C10 Cestička pre korčuliarov
C11 Cestička pre jazdcov na koňoch
C12 Cestička pre vyznačených užívateľov
C13 Cestička pre vyznačených užívateľov
C14 Použiť protisklzové reťaze
C15 Najnižšia dovolená rýchlosť
C16 Iný príkaz
C17 Rozsvieť svetlá
C18 Koniec príkazu
C19 Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí
C20 Usporiadanie jazdných pruhov
C 21 Usporiadanie jazdných pruhov
C22a Zvýšenie počtu jazdných pruhov
C22b Zníženie počtu jazdných pruhov
C22c Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá
C23a Obmedzenie v jazdných pruhoch
C23b Obmedzenie v jazdných pruhoch
C24a Vyhradený jazdný pruh
C24b Koniec vyhradeného jazdného pruhu
C25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou
C26 Zmena smeru jazdy
C27 Obchádzanie električky
C28 Zmena smeru jazdy
C29 Zmena smeru jazdy
C30 Striedavé radenie
IP1 Okruh
IP2 Zmena smeru okruhu
IP3a Jednosmerná premávka
IP3b Jednosmerná premávka
IP4 Slepá cesta
IP5 Návesť pred slepou cestou
IP6 Priechod pre chodcov
IP7 Priechod pre cyklistov
IP8 Spomaľovací prah
IP9 Podchod alebo nadchod
IP10 Odporúčaná rýchlosť
IP11 Núdzová odstavná plocha
IP12 Parkovisko
IP13a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím
IP13b Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím
IP13c Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
IP14a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým
státím na chodníku
IP14b Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym
státím na chodníku
IP15a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým
alebo šikmým čiastočným státím na chodníku
IP15b Parkovisko – parkovacie miesta
s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku
IP16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím
IP17a Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím
IP17b Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím
IP18 Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom
IP19 Parkovisko P + R
IP20a Stanovište polície
IP20b Stanovište TAXI
IP21a Tunel
IP21b Koniec tunela
IP22a Rýchlostná cesta
IP22b Koniec rýchlostnej cesty
IP23a Diaľnica
IP23b Koniec diaľnice
IP24a Zóna s dopravným obmedzením
IP24b Koniec zóny s dopravným obmedzením
IP25a Pešia zóna
IP25b Koniec pešej zóny
IP26a Školská zóna
IP26b Koniec školskej zóny
IP27a Zóna s plateným alebo regulovaným státím
IP27b Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím
IP28a Obytná zóna
IP28b Koniec obytnej zóny
IP29 Úniková zóna
IP30 Zmena miestnej úpravy
IP31a Hmlové body
IP31b Hmlové body
IP31c Hmlové body
IP32 Bezpečná vzdialenosť
IP33 Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
IP34a Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
IP34b Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
IP34c Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
IS1a Návesť pred križovatkou
IS1b Návesť pred križovatkou
IS2 Návesť pred križovatkou
IS3 Návesť pred križovatkou
IS4 Návesť pred križovatkou
IS5a Návesť pred križovatkou
IS5b Návesť pred križovatkou
IS6 Návesť pred križovatkou
IS7a Smerová tabuľa
IS7b Výjazd
IS8 Diaľková návesť
IS9 Návesť pred križovatkou
IS10 Návesť pred križovatkou
IS11 Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom
IS12 Návesť pred križovatkou s obmedzením
IS13 Návesť pred križovatkou s obmedzením
IS14 Návesť pred križovatkou s obmedzením
IS15 Návesť pred obchádzkou
IS16 Návesť pred obchádzkou (odklonom)
IS17a Smerová tabuľa s jedným cieľom
IS17b Smerová tabuľa s jedným cieľom
IS18a Smerová tabuľa s dvomi cieľmi
IS18b Smerová tabuľa s dvomi cieľmi
IS19a Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
IS19b Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
IS20a Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
IS20b Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
IS21 Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
IS22a Smerová tabuľa k inému cieľu
IS22b Smerová tabuľa k obchodnému centru
IS23a Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
IS23b Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
IS24 Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu
IS25 Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
IS26 Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
IS27 Diaľnica
IS28 Rýchlostná cesta
IS29 Cesta I. triedy
IS30 Cesta II. triedy
IS31 Medzinárodná trasa
IS32a Kilometrovník
IS32b Kilometrovník
IS32c Kilometrovník
IS33 Hranica kraja
IS34 Hranica kraja
IS35 Iný názov
IS36a Obec
IS36b Koniec obce
IS36c Miestna časť obce
IS36d Koniec miestnej časti obce
IS37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny
IS37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
IS38 Hraničný priechod
IS39 Hranica štátu
II1a Telefón núdzového volania
II1b Núdzové volanie
II2
Telefón
II3
Hasiaci prístroj
II4
Prvá pomoc
II5
Nemocnica
II6a Informácie
II6b Rádio
II7a Zastávka autobusu
II7b Zastávka trolejbusu
II7c Zastávka električky
II8a Čerpacia stanica
II8b Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)
II8c Čerpacia stanica stlačeného ropného plynu (CNG)
II9
Opraváreň
II10 Hotel alebo motel
II11 Reštaurácia
II12 Občerstvenie
II13 WC
II14 Odpočívadlo
II15a Táborisko pre stany
II15b Táborisko pre obytné prívesy
II15c Táborisko pre stany a obytné prívesy
II16 Pláž alebo kúpalisko
II17a Lyžiarsky vlek
II17b Sedačkový vlek
II17c Kabínková lanovka
II18a, II18b a II18c Odpočívadlo s objektmi služieb
II19a a II19b
Núdzové východy
II20a, II20b a II20c Únikové cesty
E1 Počet
E2 Vzdialenosť
E3 Vzdialenosť
E4 Dĺžka úseku alebo platnosti
E5a Úsek platnosti
E5b Úsek platnosti
E6 Celková hmotnosť
E7 Smerová šípka
E8a Začiatok úseku platnosti
E8b Priebeh úseku platnosti
E8c Koniec úseku platnosti
E9 Nepriaznivé poveternostné podmienky
E0 Druh vozidla
E11 Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
E12 Dodatková tabuľka s textom
E13 Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie
E14 Kategória tunela
E15 Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta
pre osobu so zdravotným postihnutím
Z1 Dopravný kužeľ
Z2a Zábrana na označenie uzávierky
Z2b Zábrana na označenie uzávierky
Z2c Žlté a čierne pruhy
Z2d Červené a biele pruhy
Z3a Vodiaca tabuľa
Z3b Vodiaca tabuľa
Z4a Smerovacia doska ľavá
Z4b Smerovacia doska pravá
Z4c Smerovacia doska stredová
Z4d Vodiaca doska ľavá
Z4e Vodiaca doska pravá
Z4f Vodiaca doska stredová
Z5a Zastavovací terč
Z5b Zastavovací terč
O1 Osobitné označenie vozidla vedeného osobou
so sluchovým postihnutím
O2 Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
O3 Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti
O4 Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom
®
Download

Stiahnuť