Analýza POHLAVIA budúceho dieťaťa
Rozbor jednotlivých mesiacov a odporúčanie termínu pre počatie DIEVČATKA
Meno budúcej matky :
Dátum narodenia:
Čas narodenia :
Miesto narodenia :
Tel :
E-mail:
Eva
xxxx
9:30
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Podmienky hodnotenia
Výpočet sme analyzovali z nasledovných hľadísk :
1) Vybraný termín by mal mať najsilnejšiu ženskú energiu pre počatie
2) Zo šiestich mesiacov kedy je určené dievča budú vylúčené tie termíny kedy v jednom dni dochádza k zmene
luny teda by mohlo dôjsť k prestupu na iné znamenie pre silnej indikácií ženy na vybrané pohlavie.
3) Vybraný termín by mal mať najsilnejšie prepojenie na prirodzené a úspešné počatie dievčaťa na základe
prirodzených cyklov matky a jej vzťahu k dieťaťu.
4) Vybraný termín by mal byť pre matku a dieťa vhodný z hľadiska zdravotného a duševného rozpoloženia.
5) Vybraný termín musí vziať do úvahy aj možnosť zlého zadania vstupnej informácie - času narodenia matky a to
v rozpätí +- 20 minút ku ktorému mohlo dôjsť pri zápise jej vlastného termínu narodenia nemocničným
zariadením.
Natálna tabuľka :
Základný výpočet pohlavia v jednotlivých mesiacoch - pozor tabuľka B1 s 96% úspešnosťou
Číslo výpočtu :
Meno žiadateľa
Eva
ČP.narodenia
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Dátum narodenia
xxxxx
ČP.výpočtu
Pozícia
mesiaca
Čas narodenia
9:30
Pozícia slnka
03 Vir 25
Miesto narodenia
xxxx
Osobná fáza
239° 57'
Štát narodenia
Slovensko
Výpočet dňa
4.6.2010
Prvá možnosť otehotnieť
začína od
03 Tau 22
Prvý ovulačný
deň
Druhý ovulačný
deň
Tretí ovulačný
deň
vysoká
šanca
otehotnieť
veľmi vysoká
šanca
otehotnieť
najvyššia
šanca
otehotnieť
ROK
dňa
hod
Tretí
ovulačný
deň končí v
nasledovnú
hodinu
počas všetkých troch
dní v danom mesiaci
bude pohlavie
dieťaťa
27.jún. od 23:09
2010
28.jún.
29.jún.
30.jún.
23:09
hod
Dievča
27.júl. od 15:06
2010
28.júl.
29.júl.
30.júl.
15:06
hod
Chlapec
5:33
2010
27.august.
28.august.
29.august.
5:33
hod
Dievča
24.september. od 18:21
2010
25.september.
26.september.
27.september.
18:21
hod
Chlapec
5:29
2010
25.október.
26.október.
27.október.
5:29
hod
Dievča
22.november. od 14:09
2010
23.november.
24.november.
25.november.
14:09
hod
Chlapec
21.december. od 22:50
2010
22.december.
23.december.
24.december.
22:50
hod
Dievča
7:19
2011
21.január.
22.január.
23.január.
7:19
hod
Chlapec
18.február. od 16:28
2011
19.február.
20.február.
21.február.
16:28
hod
Dievča
2:57
2011
21.marec.
22.marec.
23.marec.
2:57
hod
Chlapec
18.apríl. od 16:05
2011
19.apríl.
20.apríl.
21.apríl.
16:05
hod
?
18.máj. od
5:49
2011
19.máj.
20.máj.
21.máj.
5:49
hod
?
16.jún. od 20:55
2011
17.jún.
18.jún.
19.jún.
20:55
hod
?
16.júl. od 13:08
2011
17.júl.
18.júl.
19.júl.
13:08
hod
?
6:06
2011
16.august.
17.august.
18.august.
6:06
hod
Chlapec
13.september. od 23:13
2011
14.september.
15.september.
16.september.
23:13
hod
Dievča
26.august. od
24.október. od
20.január. od
20.marec. od
15.august. od
dôležitejšie
ežitejšie a sú
POZOR : Osobné odporúčania astrológa uvedené v rozbore natálnej tabuľky na nasledovnej strane sú dôl
nadradené horeuvedeným výsledkom základnej tabuľky. Horeuvedená tabuľka nezohľadňuje osobné zaťaženia matky
ktoré musia byť vzaté do úvahy v prípade ak žiadateľka požaduje najvyššiu garanciu pre počatie dieťaťa vybraného
pohlavia. Horeuvedená
Horeuvedená tabuľka je dôležitá pre rozpis presného začiatku a koncu svojich ovulačných dní a základný rozpis
pohlavia s tým že žiadateľka by sa
sa ale v prvom rade mala riadiť výberom termínov pre počatie podľa odporúčania astrológa
v jeho rozbore. Táto tabuľka sa zhotovuje pred tým ako je pristúpené k osobnej analýze a preto je možné že astrológ neurčí
niektorý termín ako vhodný pre plánovanie počatia čo je potom potrebné rešpektovať.
? V prípade ak sa v tabuľke výpočtu pohlavia objaví otáznik znamená to že v danom termíne ovulačných dní dochádza k
zmene luny a teda je tu riziko prestupu na iné znamenie s dôsledkom zmeny pohlavia budúceho dieťaťa. V tento termín
preto nieje možné pohlavie určiť ani garantovať.
Astrológom odporúčané termíny pre počatie sú zvýraznené farebne.
Rozbor:
V tomto prípade nieje známy presný čas narodenia. Aby sme minimalizovali možnú chybu a odchýlky výpočtu
zobrali sme do úvahy stredný časový interval. Úspešnosť výpočtu je o čosi nižšia avšak stále zostáva maximálna
možná za uvedených okolností.
Na základe analýzy sme prišli k záveru, že pani Eva má možnosť počať deti oboch pohlaví. Jej natálny Mesiac sa
nachádza v ženskom znamení Býka, a je natočený na so ženskú planétu Venušu, ktorá je tiež v ženskom znamení.
Pre pani Malovcovú je rovnako možné počať deti chlapcov nakoľko jej Jupiter a Mars (obe sú mužské planéty), sa
nachádzajú v mužských znakoch a Jupiter je tiež aj Pán piateho domu.
Obdobia 22.apríl 2011 až 20 júl 2011 sú na hrane znamení kedy nie je možné s presnosťou určiť pohlavie. Preto
tieto termíny vylučujeme z našej analýzy.
TERMÍNY PRE POČATIE DIEVČATKA - rozbor B2 s 99,8% úspešnosťou
POZOR : Nižšie uvedené termíny sú termíny kedy dôjde k samotnému uvoľneniu a oplodneniu vajíčka. Termín
pohlavného styku nasledujte podľa vašej tabuľky ovulačných dní. Najdôležitejší bude druhý a tretí deň Vašej
ovulácie. K pohlavnému styku môže dôjsť jeden ale odporúčame aj viac krát počas odporúčaného obdobia)
1 Júl 2010 - Dievča
Dievča
V tento deň je ženská energia pomerne silná . Veľa planét je v ženských znameniach, ale bohužiaľ Mesiac je zle
natočený na Mars. Tento deň nemôžeme odporučiť pre počatia dievčaťa.
30 August 2010 - Dievča
Väčšina planét je v mužských znameniach, ale Mesiac je v ženskom znamení Býka a vytvára niekoľko veľkých
trojbodov s planétami v ženských znameniach. Tento deň je vhodný pre počatia dievčaťa
dievčaťa.
ťa.
28 Október 2010 - Dievča
Ženská energia je veľmi silná. Mesiac má dobré natočenie s Venušou, Slnkom a Merkúrom. Všetky planéty sú v
ženských znameniach. Hoci Mesiac má niekoľko negatívnych aspektov, nejedná sa o zlý termín a o počatie je
možné sa pokúsiť.
25 December 2010 - Dievča
V tento deň je dobrá ženská energia. Nie je ale najlepší deň pre počatie, pretože Slnko má negatívnu pozíciu na
natočenie s planétou Pluto. Preto je na matke či sa pokúsi o počatie. Z hľadiska pohlavia vieme predpokladať
dievča, ale z hľadiska duševného a fyzického rozpoloženia sú lepšie iné termíny.
22 Február 2011 – Dievča
Dievča
Opäť veľmi plodná tabuľka a mnoho planét je v ženských znameniach. Bohužiaľ Slnko má niekoľko negatívnych
aspektov, ktoré nám nedovoľujú odporúčať počatie v tomto termíne.
17 September 2011 – Dievča
Väčšina planét je v ženských znameniach. Ženská energia je pomerne silná. Počatie odporúčame.
odporúčame
Záver
Najlepšie termíny pre počatie Dievčatka v nasledovnom roku sú :
30 August 2010
28 Október 2010
25 December 2010
17 September 2011
Astrológom odporúčané termíny pre počatie sú zvýraznené farebne v tabuľke ovulačných dní a pohlavia na strane
dva.
Alexande
Alexander Kolesnikov
Preklad : Sofia Zaneová
Tel: +421-38-530-1004
[email protected]
ODAN INSTITUTE
www.chlapecdievca.sk
MULTISOUND JAPAN s.r.o.
Brezová 2247 Topoľčany 95501
Slovakia
Tel: +421-38-530-1004
Fax: +421-38-532-7707
e-mail : [email protected]
VAT : SK 20 22 108 748
Download

Analýza POHLAVIA budúceho dieťaťa Analýza - Chlapec