Analýza POHLAVIA budúceho dieťaťa
Rozbor jednotlivých mesiacov a odporúčanie termínu pre počatie DIEVČATKA
Meno budúcej matky :
Dátum narodenia:
Čas narodenia :
Miesto narodenia :
Tel :
E-mail:
Zákaznícke číslo X:
Andrea XXXXXXXXX
6.8.1974
4.30 – 5.30
Bratislava
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Medical report
Matka uvádza, že prekonala jeden potrat dňa: 25.marca 2010.
Toto dieťa bolo počaté vo februári 2010 a posledný deň menštruácie bol 9.februára 2010.
Potrat teda nastal asi v siedmom týždni tehotenstva.
Podmienky hodnotenia
Výpočet sme analyzovali z nasledovných hľadísk :
1) Vybraný termín by mal mať najsilnejšiu ženskú energiu pre počatie
2) Zo šiestich mesiacov kedy je určené dievča budú vylúčené tie termíny kedy v jednom dni dochádza k zmene
luny teda by mohlo dôjsť k prestupu na iné znamenie pre silnej indikácií ženy na vybrané pohlavie.
3) Vybraný termín by mal mať najsilnejšie prepojenie na prirodzené a úspešné počatie dievčaťa na základe
prirodzených cyklov matky a jej vzťahu k dieťaťu.
4) Vybraný termín by mal byť pre matku a dieťa vhodný z hľadiska zdravotného a duševného rozpoloženia.
5) Vybraný termín musí vziať do úvahy aj možnosť zlého zadania vstupnej informácie - času narodenia matky a to
v rozpätí +- 20 minút ku ktorému mohlo dôjsť pri zápise jej vlastného termínu narodenia nemocničným
zariadením.
Natálna tabuľka :
Základný výpočet pohlavia v jednotlivých
jednotlivých mesiacoch :
Číslo výpočtu :
XXXXXXXXXXX
ČP.narodenia
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Meno žiadateľa
Andrea XXXXXXX
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Dátum narodenia
6.8.1974
ČP.výpočtu
Pozícia
mesiaca
Čas narodenia
4.30 - 5.30
Pozícia slnka
13 Leo 16
Mesto narodenia
Bratislava
Osobná fáza
212° 14'
Štát narodenia
Slovensko
Výpočet dňa
6.5.2010
15 Pis 30
počas
všetkých
Tretí
troch dní v
ovulačný
danom
deň končí v mesiaci bude
nasledovnú
pohlavie
hodinu
dieťaťa
Rizikový faktor *** pozor správnosť
faktoru vieme
garantovať iba ak
viete svoj dátum
narodenia s
presnosťou na +-10
minút.
Prvý ovulačný
deň
Druhý
ovulačný deň
Tretí ovulační
deň
vysoká
šanca
otehotnieť
Veľmi
vysoká
šanca
otehotnieť
najvyššia
šanca
otehotnieť
2010
26.jún.
27.jún.
28.jún.
10:17 hod
Chlapec
1
-
2:17
2010
26.júl.
27.júl.
28.júl.
2:17
hod
Dievča
4
-
23.august. od 17:54
2010
24.august.
25.august.
26.august.
17:54 hod
Chlapec
2
-
8:40
hod
Dievča
2
-
22:18 hod
Chlapec
0
-
Prvá možnosť
otehotnieť začína od
ROK
dňa
hod
25.jún. od 10:17
25.júl. od
22.september. od
8:40
2010
21.október. od 22:18
2010
22.október.
23.október.
24.október.
9:41
2010
21.november.
22.november.
23.november.
9:41
hod
Dievča
1
-
19.december. od 20:46
2010
20.december.
21.december.
22.december.
20:46 hod
Chlapec
0
-
6:46
2011
19.január.
20.január.
21.január.
6:46
hod
Dievča
0
-
16.február. od 16:08
2011
17.február.
18.február.
19.február.
16:08 hod
Chlapec
2
-
1:32
2011
19.marec.
20.marec.
21.marec.
1:32
Dievča
0
-
16.apríl. od 12:33
2011
17.apríl.
18.apríl.
19.apríl.
12:33 hod
?
1
-
15.máj. od 23:39
2011
16.máj.
17.máj.
18.máj.
23:39 hod
?
2
-
20.november. od
18.január. od
18.marec. od
23.september. 24.september. 25.september.
hod
POZOR : Osobné odporúčania astrológa uvedené v rozbore natálnej tabuľky na nasledovnej strane sú dôležitejšie a sú
nadradené horeuvedeným výsledkom základnej tabuľky. Horeuvedená tabuľka nezohľadňuje osobné zaťaženia
matky ktoré musia byť vzaté
vzaté do úvahy v prípade ak žiadateľka požaduje najvyššiu garanciu pre počatie dieťaťa
vybraného pohlavia. Horeuvedená tabuľka je dôležitá pre rozpis presného začiatku a koncu svojich ovulačných dní a
základný rozpis pohlavia s tým že žiadateľka by sa
sa ale v prvom rade mala riadiť výberom termínov pre počatie podľa
odporúčania astrológa v jeho rozbore. Táto tabuľka sa zhotovuje pred tým ako je pristúpené k osobnej analýze a preto
o je potom potrebné rešpektovať.
je možné že astrológ neurčí niektorý termín ako vhodný pre plánovanie počatia ččo
? V prípade ak sa v tabuľke výpočtu pohlavia objaví otáznik znamená to že v danom termíne ovulačných dní
dochádza k zmene luny a teda je tu riziko prestupu na iné znamenie s dôsledkom zmeny pohlavia budúceho dieťaťa.
V tento termín preto nieje možné pohlavie určiť ani garantovať.
Astrológom odporúčané termíny pre počatie sú zvýraznené farebne.
Rozbor natálnej tabuľky :
Astrologické pravidlá plodnosti boli prevzaté z dokumentu Kresťanská Astrológia zo 17- tého storočia zachytené
astrológom Williamom Lillym ktoré adaptujú a zohľadňujú súčasne astrologické postupy. V princípe môže každý
kompetentný astrológ potvrdiť túto analýzu a určitosť výpočtu na základe pravidiel skúmania.
V tento analýze sme nemali k dispozícií presný čas narodenia a z tohto dôvodu sme museli použiť stredný časový
interval aby sme minimalizovali možné odchýlky alebo chyby. Čím väčšia však bude odchýlka medzi stredným
časom a skutočným termínom narodenia tým k väčšej odchýlke môže dôjsť v analýze avšak v princípe je stále táto
analýza najpresnejšou možnou akú je možné za uvedených okolností získať.
Na základe analýzy natálnej tabuľky pani Andrei sme dospeli k záveru že má predpoklad na počatie detí oboch
pohlaví, nakoľko má niekoľko planét aj v mužských a niekoľko aj v ženských znameniach. Jej ženské planéty,
ktoré budú ovplyvňovať počatie dieťaťa dievčatko sú Jupiter, Saturn , Venuša , Mesiac a Mars.
V tabuľke, ktorú sme analyzovali sme však zachytili tranzitujúci stav ktorý začína 23 marca 2010 a tento ide proti
jej natálnej tabuľke a mohol byť aj spúšťacím problémom pre minulý potrat . Jednalo sa o nevhodnú konfiguráciu
Slnka ktoré sa dostalo do opozícií k Saturnu a ešte s blízkym kontaktom na natálne Pluto. Od tohto obdobia sa teda
snažíme vyhnúť stresujúcej konfigurácií medzi Slnkom, Saturnom a Plutom ale aj stresujúcim konfiguráciám v
prvom uhle kardinálnych znamení.
Z nasledovných termínov sme sa snažili vybrať tie ktoré majú najvyššiu šancu na počatie dievčaťa ale zároveň majú
čo najnižšie riziko potratu alebo iných komplikácií.
Obdobia Apríl až Júl 2011 sú na hrane znamení kedy nie je možné s presnosťou určiť pohlavie. Preto tieto termíny
vylučujeme z našej analýzy.
ODPORÚČANÉ TERMÍNY PRE POČATIE DIEVČATKA
POZOR : Nižšie uvedené termíny sú termíny kedy dôjde k samotnému uvoľneniu a oplodneniu vajíčka. Termín
pohlavného styku v prípade odporúčania nasledujte podľa hore uvedenej tabuľky ovulačných dní teda minimálne
24 až 48 hodín pred momentom počatia uvedením nižšie.
29 Júl 2010 - Dievča
Veľa planét je v ženských znameniach. Bohužiaľ rizikový stupeň je veľmi vysoký. Tento termín nemôžeme
odporúčať pre počatie z hľadiska možných zdravotných rizík pre matku a dieťa.
26 September 2010 - Dievča
Ženská energia je silná ale energia je opäť stresujúca nakoľko Mesiac a Venuša vytvárajú zlé naklonenie. Počatie
nemôžeme odporúčať.
24 November 2010 - Dievča
Ženská energia nie je až taká silná akú by sme potrebovali. Mesiac má pár dobrých aspektov voči Venuši ale Pluto
má zlý vplyv na mesiac v tejto tabuľke. Tento deň neodporúčame pre počatie dievčatka. .
22 Január 2011 -Dievča
Táto tabuľka je celkom neutrálna. Mesiac vytvára trinitu k Merkúru ktorý je v ženskom znamení Kozorožca.
O počatie je možné sa pokúsiť
22 Marec 2011 - Dievča
Ženská energia síce nebude veľmi silná ale nepredpokladáme zmenu v pohlaví dieťaťa. V ostatných bodoch je však
tento deň celkom pozitívny a preto ho odporúčame pre pokus o počatie.
16 August 2011 - Dievča
Ženská energia je nedostatočná a Pluto má naviac stresujúci aspekt k Uránu. Tento deň nie je istý pre počatie
dievčatka a tiež nevhodný pre počatie dieťaťa.
Záver
Najlepšie termíny pre počatie Dievčatka s 99,8% pravdepodobnosťou v nasledovnom roku sú :
(Termín pohlavného styku v prípade odporúčania nasledujte podľa hore uvedenej tabuľky ovulačných dní teda
minimálne 24 až 48 hodín pred momentom počatia uvedením nižšie. )
22 Január 2011
22 Marec 2011
Astrológom odporúčané termíny pre počatie sú zvýraznené farebne v tabuľke ovulačných dní a pohlavia na strane
dva.
Alexande
Alexander Kolesnikov
Preklad : Sofia Zaneová
Tel: +421-38-530-1004
[email protected]
ODAN INSTITUTE
www.chlapecdievca.sk
MULTISOUND JAPAN s.r.o.
Brezová 2247 Topoľčany 95501
Slovakia
Tel: +421-38-530-1004
Fax: +421-38-532-7707
e-mail : [email protected]
VAT : SK 20 22 108 748
Download

Analýza POHLAVIA budúceho dieťaťa Analýza