Analýza POHLAVIA budúceho dieťaťa
Rozbor jednotlivých mesiacov a odporúčanie termínu pre počatie CHLAPCA
Meno budúcej matky :
Dátum narodenia:
Čas narodenia :
Miesto narodenia :
Tel :
E-mail:
XXXXX
XXXXXX
Bratislava, Slovensko
XXXXXXX
XXXXXX
Medical report
Matka neuvádza žiadne zdravotné problémy.
Podmienky hodnotenia
Výpočet sme analyzovali z nasledovných hľadísk :
1) Vybraný termín by mal mať najsilnejšiu mužskú energiu pre počatie
2) Zo šiestich mesiacov kedy je určený chlapec budú vylúčené tie termíny kedy v jednom dni dochádza k
zmene luny teda by mohlo dôjsť k prestupu na iné znamenie pre silnej indikácií ženy na vybrané pohlavie.
3) Vybraný termín by mal mať najsilnejšie prepojenie na prirodzené a úspešné počatie chlapca na základe
prirodzených cyklov matky a jej vzťahu k dieťaťu.
4) Vybraný termín by mal byť pre matku a dieťa vhodný z hľadiska zdravotného a duševného rozpoloženia.
5) Vybraný termín musí vziať do úvahy aj možnosť zlého zadania vstupnej informácie - času narodenia
matky a to v rozpätí +- 20 minút ku ktorému mohlo dôjsť pri zápise jej vlastného termínu narodenia
nemocničným zariadením.
Natálna tabuľka :
Výpočet pohlavia v jednotlivých mesiacoch - pozor tabuľka
tabuľka E1 s 96% úspešnosťou
Číslo výpočtu :
XXXX
ČP.narodenia
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Meno žiadateľa
XXXXX
ČP.výpočtu
(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Dátum narodenia
XXXXXXX
Pozícia mesiaca
00 Lib 45
Čas narodenia
0:30
Pozícia slnka
00 Gem 18
Mesto narodenia
Bratislava
Osobná fáza
120° 27'
Štát narodenia
Slovensko
Výpočet dňa
10.6.2010
Prvý ovulačný
deň
Druhý ovulačný
deň
Tretí ovulačný
deň
vysoká
šanca
otehotnieť
Veľmi vysoká
šanca
otehotnieť
najvyššia
šanca
otehotnieť
17.jún. od 15:09 2010
18.jún.
19.jún.
20.jún.
15:09
hod
?
0
-
16.júl. od 23:01 2010
17.júl.
18.júl.
19.júl.
23:01
hod
?
1
-
16.august.
17.august.
18.august.
9:54
hod
Chlapec
4
-
16.september.
17.september.
0:19
hod
Dievča
1
-
15.október.
16.október.
17:59
hod
Chlapec
2
-
12.november. od 12:52 2010 13.november.
14.november.
15.november.
12:52
hod
Dievča
2
-
12.december. od
9:30
2010
13.december.
14.december.
15.december.
9:30
hod
Chlapec
1
-
11.január. od
5:12
2011
12.január.
13.január.
14.január.
5:12
hod
Dievča
1
-
9.február. od 22:21 2011
10.február.
11.február.
12.február.
22:21
hod
Chlapec
1
-
11.marec. od 11:56 2011
12.marec.
13.marec.
14.marec.
11:56
hod
Dievča
0
-
9.apríl. od 22:47 2011
10.apríl.
11.apríl.
12.apríl.
22:47
hod
Chlapec
0
-
9.máj. od
10.máj.
11.máj.
12.máj.
5:40
hod
Dievča
0
+
8.jún.
9.jún.
10.jún.
10:53
hod
Chlapec
1
-
Prvá možnosť
otehotnieť začína od
ROK
dňa
hod
15.august. od
9:54
2010
14.september. od
0:19
2010 15.september.
13.október. od 17:59 2010
5:40
2011
7.jún. od 10:53 2011
14.október.
počas
všetkých
Tretí
Rizikový faktor *** - pozor
troch dní v
ovulačný deň
správnosť faktoru vieme
danom
končí v
garantovať iba ak viete svoj
mesiaci bude
nasledovnú
dátum narodenia s presnosťo
pohlavie
hodinu
na +-10 minút.
dieťaťa
POZOR : Osobné odporúčania astrológa uvedené v rozbore natálnej tabuľky sú dôležitejšie a sú nadradené číselným výsledkom
horeuvedenej tabuľky. Horeuvedená tabuľka nezohľadňuje osobné silné zaťaženia matky ktoré musia byť vzaté do úvahy v prípade ak
žena prekonala potrat , porodila postihnuté dieťa alebo nieje schopná počať prirodzenou cestou dlhšie ako 2 roky, načo slúži tento
analytický výpočet. Horeuvedená tabuľka je teda dôležitá pre rozpis presného začiatku
začiatku a koncu svojich ovulačných dní a úrovne rizika
na základe postavenia planét . Táto tabuľka sa zhotovuje pred tým ako je pristúpené k osobnej analýze.
Vysvetlenie základných číselných parametrov :
***Rizikový faktor 0 plus najlepšie podmienky pre počatie dieťaťa na základe položenia planét . Pozor v prípade ak astrológ neurčí tento
termín ako odporúčaný je potrebné sa riadiť odporúčaním astrológa ktorý položenie planét podrobuje aj vplyvu natálnej tabuľky.
***Rizikový faktor 0 mínus až 1 plus vhodný pre ženy, ktoré doposiaľ nemali závažnejšie problémy spojené s tehotenstvom alebo
dedičné ochorenia, a chcú počať dieťa v najvhodnejšom čase lunárneho pôsobenia.
*** Rizikový faktor 1 mínus až 2 plus je v štádiu výskumu a je zatiaľ čiastočne akceptovateľný pre zdravé ženy bez akýchkoľvek
predchádzajúcich problémov.
***Rizikový faktor 3 a vyššie už NIE JE odporúčaný. Aj keď je možné že bez problémov DONOSÍTE a PORODITE zdravé dieťa aj s
faktorom 3 alebo vyšším , dispozícia fyzického a duševného zdravia dieťaťa je už viac menej závislá od iných osobných dispozícií ženy a
dieťaťa mimo lunárneho pôsobenia.
? V prípade ak sa v tabuľke výpočtu pohlavia objaví otáznik znamená to že v danom termíne ovulačných dní dochádza k zmene luny a
teda je tu riziko prestupu na iné znamenie s dôsledkom zmeny pohlavia budúceho dieťaťa. V tento termín preto nieje možné pohlavie
určiť ani garantovať.
Odporúčané termíny pre počatie sú zvýraznené farebne.
Rozbor natálnej tabuľky :
Podmienky posudzovania
Astrologické pravidlá plodnosti boli prevzaté z dokumentu Kresťanská Astrológia zo 17- tého storočia
zachytené astrológom Williamom Lillym ktoré adaptujú a zohľadňujú súčasne astrologické postupy. Iba
pravidlá ktoré sú aplikovateľné prípadu sú vypísané v analýze a posúdenie je priradené každému pravidlu.
Konečné stanovisko je uvedené na konci analýzy. V princípe môže každý kompetentný astrológ potvrdiť
túto analýzu a určitosť výpočtu na základe pravidiel skúmania.
Na základe analýzy natálnej tabuľky pani XXX sme dospeli k záveru, že má pravdepodobnosť počať deti
oboch pohlaví. Má výborne predpoklady pre počatie chlapca, nakoľko má Mesiac v mužskom znamení Váh
a ten je nasmerovaný k mužským planétam v mužských znameniach (Slnko a Mars v Blížencoch).
Takisto má predpoklady počať aj deti ženského pohlavia, keďže jej vládca piateho domu sa nachádza
v ženskom znamení Býka. Venuša je v ženskom znamení Raka a Mesiac a Venuša sú orientované západne.
Aj napriek tomu, že všeobecná plodnosť pani XXXX nie je príliš vysoká, má pravdepodobnosť počať deti
dvojičky.
Overili sme všetky možné termíny pre počatie v budúcom roku a snažili sa nájsť tie, u ktorých je
pravdepodobnosť pre počatie chlapca najvyššia.
Obdobia 21.jún 2010 až 20 júl sú na hrane znamení, kedy nie je možné s presnosťou určiť pohlavie. Preto
tieto termíny vylučujeme z našej analýzy.
ODPORÚČANÉ TERMÍNY PRE POČATIE CHLAPCOV - rozbor E2 s 99,8% úspešnosťou
POZOR : Nižšie uvedené termíny sú termíny kedy dôjde k samotnému uvoľneniu a oplodneniu vajíčka.
Termín pohlavného styku nasledujte podľa vašej tabuľky ovulačných dní. Najdôležitejší bude druhý a tretí
deň Vašej ovulácie. K pohlavnému styku môže dôjsť jeden ale odporúčame aj viac krát počas odporúčaného
obdobia)
19 August 2010 - Chlapec
Mužská energia je v tomto termíne veľmi silná, ale Mesiac je negatívne natočený čo by mohlo vyvolať
zdravotnú komplikáciu dieťaťa. Rizikový faktor je veľmi vysoký. Tento deň nemôžeme odporúčiť pre
počatie.
17 Október 2010 - Chlapec
Mužská energia je dosť silná aj v tomto termíne. Bohužiaľ aj teraz je mesiac negatívne natočený na Neptún
a Mars. Počatie sa neodporúča.
16 December 2010 – Chlapec
Nemôžeme predpokladať počatie chlapca s istotou, nakoľko väčšina planét je v ženských znameniach.
Okrem toho aj slnko je stresujúco nesmerované k Uránu . Počatie sa neodporúča.
13 Február 2011 – Chlapec
V tento deň je Mužská energia dostatočne silná . Mesiac má niekoľko pozitívnych aj negatívnych natočení.
Nevýhodou je, že slnko má stresujúce natočenie s Neptúnom a Marsom, čo môže mať za následok zdravotné
komplikácie dieťaťa. Počatie sa neodporúča.
13 Apríl 2011 – Chlapec
V tabuľke je mužská energia veľmi silná , väčšina planét má mužské znaky. Mesiac má konečne priaznivé
natočenie so Slnkom a Severným uzlom. Tento
Tento deň je vhodný pre počatie chlapca.
chlapca
11 Jún 2011 – Chlapec
Prospešný deň pre počatie chlapca. Väčšina planét majú mužské znaky. Mesiac má dobré natočenie na
severný uzol a k Slnku.. Počatie sa odporúča.
odporúča
Záver
Najlepšie termíny pre počatie Chlapca v nasledovnom roku sú :
(Termín pohlavného styku v prípade odporúčania nasledujte podľa hore uvedenej tabuľky ovulačných dní
teda minimálne 24 až 48 hodín pred momentom počatia uvedením nižšie. )
13 Apríl 2011
11 Jún 2011
Astrológom odporúčané termíny
termíny pre počatie sú zvýraznené farebne v tabuľke ovulačných dní a pohlavia na
strane dva.
dva.
Download

Analýza POHLAVIA budúceho dieťaťa Analýza - Chlapec