Dátum:
AUSTRÁLIA
obyvateľstvo
Základné slová
osídľovanie
svetadiela, pôvodní
obyvatelia,
prisťahovalci,
rozmiestnenie
obyvateľstva,
Canberra, Sydney,
Melbourne, Perth
1. austráliu preskúmali moreplavci:
A) James Cook,
Abel Tasman
B) Krištof Kolumbus, Amerigo
Vespucci
C) Marco Polo,
Fernão de
Magalhães
austRália – austrálsky zväz – Commonwealth of Australia
2. Poprekrúcačka
NA BERRCA
................................
2. Čo hovorí austrálsky domorodec
(aborigin) o austrálii?
________________
________________
Dokončite mapu hustoty zaľudnenia a zakreslite mestá Canberra, Sydney, Melbourne, Perth.
3. doplňte tabuľku.
náZov štátu
PoČet obyvateľov
najväČší štát
najľudnatejší štát
najRoZvinutejší štát
najmenší štát
4
RoZloha
hlavné mesto
Dátum:
AUSTRÁLIA
Základné slová
osídľovanie
svetadiela,
pôvodní obyvatelia,
prisťahovalci,
rozmiestnenie
obyvateľstva,
Canberra, Sydney,
Melbourne, Perth
Dokreslite do mapy
najvýznamnejšie
dopravné ťahy a najvýznamnejšie hospodárske strediská.
hosPodáRstvo
1. Podčiarknite názvy nerastných surovín, ktoré sa nachádzajú v austrálii.
ropa, zemný plyn, hnedé uhlie, zlato, diamanty, nikel,
meď,magnezit,soľ
2. dokreslite počet oviec, ktorý pripadá na jedného obyvateľa austrálie.
Doplňte do hrebeňovky názvy
austrálskych miest.
5
Dátum:
AMERIKA
sPoZnávame ameRiku – Poloha
Základné slová
poloha svetadiela
(zemepisné súradnice,
ostatné svetadiely
a oceány), rozloha,
Labrador,
Aljašský polostrov,
Kalifornský polostrov,
Florida, Karibské more,
Grónsko, Veľké Antily,
Malé Antily, Beringov
prieliv, Magalhãesov
prieliv,
Panamský prieplav,
Hudsonov záliv,
Mexický záliv, Yukatán,
Ohňová zem, Drakov
prieliv, Kalifornský záliv
kukuČie vajCe
Magalhãesov prieliv
Drakov prieliv
Gibraltársky prieliv
Beringov prieliv
1. ktorý svetadiel je rozlohou väčší ako amerika?
A) Ázia
C) Antarktída
B) Európa
D) Afrika
2. Cez ameriku neprechádza:
A) Rovník
B) ObratníkKozorožca
C) Obratník Raka
D)Nultýpoludník
3. doplňte svetadiel, ktorý od ameriky oddeľuje:
A) Beringov prieliv .........................................................
Poloha Ameriky na Zemi. Dokreslite
obrysy Ameriky. Na ktorej pologuli
neleží Amerika?
B) Drakov prieliv ............................................................
Nový svetadiel Nazveme podľa vás, páN amerigo vespuci – vespučia.
12
Dátum:
AMERIKA
Doplňte názvy oceánov, morí, polostrovov, ostrovov, rovnobežiek a poludníkov.
13
Download

obyvateľstvo - MAPA Slovakia