ANALYTICKÝ VÝPOČET
Analýza astrologickej plodnosti
1. ÚDAJE O MATKE
Pani
Dátum narodenia:
Čas narodenia :
Miesto narodenia :
Tel :
E-mail :
Zákaznícke číslo X :
Eva
xx.xxxx
9:20
Bratislava, Slovensko
xxxxxxx
xxxxxxxx
XXXXX
XXXXX
Medical report
Matka udáva , má už jedno dieťa, pričom v tehotenstve pred pôrodom predchádzali komplikácie. V 38 týždni
odtiekla
odtiekla plodová voda , pôrod trval 24 hodín. Keďže sa neotvárali pôrodné cesty, hrozila sekcia. Nakoniec sa
spontánne narodil zdravý syn. Dieťa sa narodilo xxx , vážilo 3 500g a dĺžka novorodenca bola 50 cm.
Matka mala dva roky zavedené vnútromaternicové teliesko
teliesko značky Dana a ďal
ďalších päť rokov vnútromate
vnútromaternicové
teliesko - Mirena až do novembra 2009. Pri ďalšom plánovanom dieťati v marci 2009 vznikol problém , keď zistili
mimomaternicové tehotenstvo. 20
20.3. – v 6. týždni bola uskutočnená kyretáž, LPR odobratie
odobratie vajcovodu a vaječníka,
t.z: 50% znížená šanca.
Matka udáva, že sa cíti dobre a gynekológ
gynekológ jej odporučil ďal
ďalšie tehotenstvo.
2. NATÁLNA TABUĽKA MATKY
3. OVULAČNÉ TERMÍNY PRE POKUS O POČATIE PRIRODZENOU CESTOU
ČP.narodenia
(GMT+01:00) Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Meno žiadateľa
Eva
ČP.výpočtu
(GMT+01:00) Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Dátum narodenia
xxxx
Pozícia mesiaca 19 Gem 03
Číslo výpočtu :
Čas narodenia
9:20
Pozícia slnka
08 Vir 57
Mesto narodenia
Bratislava
Osobná fáza
280° 7'
Štát narodenia
Slovensko
Výpočet dňa
29.6.2010
Prvá možnosť otehotnieť
začína od
Druhý ovulačný
deň
Tretí ovulační
deň
Veľmi vysoká
šanca
otehotnieť
najvyššia
šanca
otehotnieť
ROK
Prvý ovulačný deň
hod
Tretí ovulačný
deň končí v
nasledovnú
hodinu
Rizikový faktor
*** - pozor
správnosť
počas
faktoru vieme
všetkých troch garantovať iba
dní v danom
ak viete svoj
mesiaci bude dátum narodenia
pohlavie
s presnosťou na
dieťaťa
+-10 minút.
1.august.
od
3:36
2010
2.august.
3.august.
3:36
hod
Dievča
1
-
30.august.
od 15:13
2010
31.august.
1.september.
15:13
hod
Chlapec
0
+
29.september.
od
1:02
2010
30.september.
1.október.
1:02
hod
Dievča
0
+
28.október.
od
8:25
2010
29.október.
30.október.
8:25
hod
Chlapec
1
-
26.november.
od 16:01
2010
27.november.
28.november.
16:01
hod
Dievča
1
-
25.december.
od 23:52
2010
26.december.
27.december.
23:52
hod
Chlapec
2
-
24.január.
od
9:01
2011
25.január.
26.január.
9:01
hod
Dievča
0
-
22.február.
od 20:17
2011
23.február.
24.február.
20:17
hod
Chlapec
1
-
24.marec.
od 10:49
2011
25.marec.
26.marec.
10:49
hod
Dievča
1
-
23.apríl.
od
2:14
2011
24.apríl.
25.apríl.
2:14
hod
Chlapec
0
-
22.máj.
od 18:50
2011
23.máj.
24.máj.
18:50
hod
Dievča
0
+
21.jún.
od 12:00
2011
22.jún.
23.jún.
12:00
hod
Chlapec
3
-
POZOR : Osobné odporúčania astrológa
astrológa uvedené v rozbore natálnej tabuľky sú dôležitejšie a sú nadradené číselným
číselným
výsledkom horeuvedenej tabuľky.
tabuľky. Horeuvedená tabuľka
tabuľka nezohľadňuje osobné silné zaťaženia matky ktoré musia byť vzaté
postihnuté
do úvahy v prípade ak žena prekonala potrat , porodila po
stihnuté dieťa alebo nieje schopná počať prirodzenou cestou
dlhšie ako 2 roky, načo slúži tento analytický výpočet. Horeuvedená tabuľka je teda dôležitá pre rozpis presného začiatku
a koncu svojich ovulačných dní a úrovne rizika na základe postavenia planét
planét . Táto tabuľka sa zhotovuje pred tým ako je
pristúpené k osobnej analýze.
Vysvetlenie základných číselných parametrov:
***Rizikový faktor 0 plus najlepšie podmienky pre počatie dieťaťa na základe položenia planét. Pozor v prípade ak astrológ
neurčí tento termín ako odporúčaný je potrebné sa riadiť odporúčaním astrológa ktorý položenie planét podrobuje aj
vplyvu natálnej tabuľky.
***Rizikový faktor 0 minus až 1 plus vhodný pre ženy, ktoré doposiaľ nemali závažnejšie problémy spojené s tehotenstvom
alebo dedičné ochorenia, a chcú počať dieťa v najvhodnejšom čase lunárneho pôsobenia.
*** Rizikový faktor 1 minus až 2 plus je v štádiu výskumu a je zatiaľ čiastočne akceptovateľný pre zdravé ženy bez
akýchkoľvek predchádzajúcich problémov.
***Rizikový faktor 3 a vyššie už NIE JE odporúčaný. Aj keď je možné že bez problémov DONOSÍTE a PORODITE zdravé
dieťa aj s faktorom 3 alebo vyšším , dispozícia fyzického a duševného zdravia dieťaťa je už viac menej závislá od iných
osobných dispozícií ženy a dieťaťa mimo lunárneho pôsobenia.
Odporúčané termíny pre počatie sú zvýraznené farebne.
4. ROZBOR NATÁLNEJ TABUĽKY BUDÚCEJ MATKY .
V tomto prípade nie je známy presný čas narodenia. Aby sme minimalizovali možnú chybu a odchýlky výpočtu
zobrali sme do úvahy stredný časový interval. Úspešnosť výpočtu je o čosi nižšia avšak stále zostáva maximálna
možná za uvedených okolností.
Podmienky posudzovania
Astrologické pravidlá plodnosti boli prevzaté z dokumentu Kresťanská Astrológia zo 17- teho storočia zachytené
astrológom Williamom Lillym, ktoré adaptujú a zohľadňujú súčasne astrologické postupy. Iba pravidlá ktoré sú
aplikovateľné prípadu sú vypísané v analýze a posúdenie je priradené každému pravidlu. Konečné stanovisko je
uvedené na konci analýzy. V princípe môže každý kompetentný astrológ potvrdiť túto analýzu a určitosť výpočtu na
základe pravidiel skúmania.
Podmienka prvá
Posúdenie piateho domu potom jedenásteho domu a nakoniec prvého domu. Ak v týchto domoch nájdeme plodné
planéty a rozšírené znamenia plodnosťou bude môcť žena alebo pár počať dieťa.
V natálnej tabuľke pani Evi sme v týchto domoch nenašli plodné planéty. V jedenástom dome sme našli neplodné
planéty ako Mars a Slnko.
Podmienka druhá
Ak sa v natálnej tabuľke hore uvedených domov nachádzajú neplodné znamenie alebo šípy a neplodné planéty sú
v nich položené, bude táto indícia poukazovať na bezdetnosť.
V prípade pani Lucii sú šípy týchto domov aj v plodných aj v neplodných planétach. Vládcom piateho domu je
Jupiter, ktorý je plodná planéta
Nakoľko podmienka prvá a podmienka druhá
druhá vykazujú zmiešané odkazy, pristúpime k aforizmom.
Aforizmy
Aforizmy rôznych autorov
Ak bude Merkúr orientovaný, v dobrom aspekte s osudmi a bude sa podieľať na ich povahe, potom bude matka
schopná počať veľa detí.
V grafe pani Lucii je Merkúr orientovaný v pozitívnych aspektoch s Jupiterom, Mesiacom a Saturnom.
Albubaterov Aforizmus o deťoch
Ak je Vládca piateho domu v spojení s nešťastím, alebo v zlom aspekte k nešťastiu poukazuje táto pozícia na možné
úmrtie detí.
V natálnej tabuľke pani Evi sme zistili, že Vládca piateho domu Jupiter je v opozícii so Saturnom a na nádvorí
s Plutom, čo sú negatívne vplyvy. Myslíme si, že práve tento posledný negatívny aforizmus sa vzťahuje k minulej
negatívnej skúsenosti s tehotenstvom mimo maternicu.
V natálnej tabuľke pani Evi sme našli niektoré negatívne faktory, ktoré robia graf problematickým v spojení s
počatím deti. Dôvod tohto konštatovania je, že Mesiac je v spojení so Saturnom, ktorý sa nachádza v ôsmom dome
a je v opozícii s Jupiterom. Ďalším problematickým bodom je, že Slnko je v spojení s Marsom a spolu sa nachádzajú v
jedenástom dome.
Natálna tabuľka pani Evi ukazuje, že je schopná počať deti, ale sú tu negatívne vplyvy, ktoré môžu byť potenciálne
nepriaznivé pre počatie. Takže, čo môžeme urobiť v tomto prípade je analyzovať možné chvíle počatia, kedy bude
matka dostatočne plodná a termíny budú bezpečné zo zdravotného hľadiska . Dúfame tiež, že nájdeme dobré
aspekty Mesiaca, ako aj v jeho natálnej, tak aj tranzitujúcej podobe aby sa zabránilo akýmkoľvek negatívnym
aspektom s vonkajšou planétou.
.
5. KVALIFIKÁCIA TERMÍNOV a PLODNOSŤ MATKY
POZOR : Nižšie uvedené termíny sú termíny kedy dôjde k samotnému uvoľneniu a oplodneniu vajíčka. Termín
pohlavného styku v prípade odporúčania nasledujte podľa hore uvedenej tabuľky ovulačných dní teda minimálne 24
až 48 hodín pred momentom počatia uvedením nižšie.
4 August 2010 Dievča
Tento deň má veľa stresujúcich aspektov, keďže Mesiac je zle nasmerovaný na Neptún. Je to disharmonický deň,
kedy sa počatie neodporúča.
2 September 2010 Chlapec
Mesiac je v Trinite s Venušou a Slnkom a Trinite so Severným uzlom, ktoré by mohli byť vo veľmi priaznivej
konfigurácii. Avšak, Mesiac sa práve nachádza v pôrodníckej konfigurácii, ktorá, ako vieme, priamo súvisí s
problémami vajíčkovodov. Nemôžeme odporučiť tento dátum pre počatie.
2 Október
Október 2010 Dievča
Veľmi plodný termín, pretože Mesiac je v Trinite s Venušou, Marsom a Jupiterom v ich stredných polohách.
Bohužiaľ, Slnko je zle nasmerované a rizikový faktor je pomerne vysoký. Nemôžeme odporučiť tento deň pre
počatie, pretože pravdepodobnosť s dedičnými problémami je príliš vysoká.
31 Októ
Október
któber 2010 Chlapec
Veľmi plodná tabuľka, pretože Venuša, Merkúr a Slnko sú v plodnom znamení Škorpióna. Venuša je v dobrom
aspekte so Severným Uzlom. Bohužiaľ, Mesiac je v nádvorí s Merkúrom a v opozícii s Neptúnom. Počatie
neodporúčam.
29 November 2010 Dievča
Nie dobrý deň, pretože Mesiac vytvára stresujúce aspekty na Urán, Jupiter a Mars. Rovnako tak aj Merkúr
(dispozitor Mesiaca) je zle nasmerovaný na Mars a Urán. Počatie sa neodporúča.
29 December 2010 Chlapec
Mesiac je v stresujúcich aspektoch so Saturnom a Marsom. Slnko je v konjunkcii s Plutom. Tento deň nemôže byť
odporučený pre počatie.
27 Január
Január 2011 Dievča
Slnko je v spojení s Marsom, čo znamená vysoké riziko. Počatie sa neodporúča
25 Február
Február 2011 Chlapec
Mesiac má zlý aspekt s Natálnym spojením Mesiac-Saturn, a Jupiter je na nádvorí s Plutom. V tento deň by bolo
lepšie, aby sa zabránilo počatiu.
27 Marec
Marec 2011 Dievča
Mesiac je vo štvorci so Saturnom a Jupiterom. Slnko je na nádvorí s Plutom. Veľmi negatívny okamih pre počatie.
Počatie sa neodporúča.
26 Aprí
Apríl 2011 Chlapec
Mesiac má pozitívne aspekty sa Saturnom, Jupiterom, Merkúrom a Marsom. V tento deň odporúčame pre počatie.
25 Máj
Máj 2011 Dievča
Mesiac má niekoľko dobrých aspektov. Bohužiaľ, nie je to najlepší deň, pretože Slnko je v štvorhrane s planétou
Chiron. Nakoľko sa nejedná o väčšie riziko počatie odporúčame.
24 Jún
Jún 2011 Chlapec
Veľmi stresujúci graf, nakoľko Mesiac je negatívne nasmerovaný na Saturn a Merkúr. A Slnko je tiež v opozícii s
Plutom. Počatie sa neodporúča.
ZÁVER
Analyzovali sme pravdepodobnosť počatia dieťaťa pani Evi pre rok 2010-2011. Identifikovali sme dva dni, ktoré by
mohli byť odporučené na tento účel:
26 Aprí
Apríl 2011
25 Máj
Máj 2011
Alexander Kolesnikov
Preklad : Sofia Zaneová
Tel: +421-38-530-1004
[email protected]
ODAN INSTITUTE
www.chlapecdievca.sk
MULTISOUND JAPAN s.r.o.
Brezová 2247 Topoľčany 95501
Slovakia
Tel: +421-38-530-1004
Fax: +421-38-532-7707
e-mail : [email protected]
VAT : SK 20 22 108 748
Download

ANALYTICKÝ VÝPOČET ANALYTICKÝ VÝPOČET - Chlapec