Aplikačný dizajn manuál
Úvod
Aplikačný dizajn manuál
je súbor pravidiel vizuálnej komunikácie. Dodržiavaním jednotných
štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára
jednotný dizajn, ktorý podporuje znalosť združenia KASPIAN
v povedomí partnerov, zamestnancov, klientov a širokej verejnosti.
Definuje pravidlá používania identifikačných štandardov a ich
aplikácie. Mali by sa s ním oboznámiť všetci, ktorí zabezpečujú
prezentáciu a propagáciu občianskeho združenia KASPIAN
a dodávatelia, ktorí ju pripravujú a realizujú.
2
Obsah
Úvod
2
Obsah
3
1. Logotyp
4
1.1 Všeobecné informácie
4
1.2 Veľkosť logotypu
5
1.3 Ochranná zóna
6
1.4 Farebnosť logotypu
7
1.4 Farebnosť logotypu - Doplnkové farby
8
1.5 Nepovolené aplikácie loga
9
2. Font
10
2.1 Základný font
10
2.2. Doplnkový font
11
3. Kontakt
12
3
Logotyp
1.1 Všeobecné informácie
1.1 Všeobecné informácie
Logotyp je základným komunikačným prvkom každej spoločnosti,
alebo občianskeho združenia. Jeho základnou úlohou je jednoznačná
identifikácia značky ku klientovi. Preto je nevyhnutné stanoviť
základné pravidlá jeho použitia.
A
B
C
D
Základná farebná
kombinácia
V prípade aplikácie
logotypu v čierno-bielej
farbe je predpísané
používanie černej farby
Inverzná verzia
Negatívna verzia
4
Logotyp
1.2 Veľkosť logotypu
1.2 Proporcie
Logotyp má presne stanovené proporcie medzi výškou a šírkou, preto
jedôležité ich dodržiavanie. Logotyp má presne stanovenú najmenšiu
veľkosť, preto je dôležité jej dodržiavanie.
12,4 mm
25 mm
5
Logotyp
1.3 Ochranná zóna
1.3 Ochranná zóna
Na zachovanie čitateľnosti, vizuálnej nezameniteľnosti a z estetického
hľadiska je potrebné dodržiavať minimálnu stanovenú ochrannú
zónu.
25 mm
6
Logotyp
1.4 Farebnosť logotypu
1.4 Farebnosť logotypu
Základná farebnosť logotypu je definovaná v Pantone, CMYK a RGB
priestore. Čierna (K) je definovaná ako základná farba pri čierno-bielej
aplikácii logotypu. Nie je dovolené používať iné farebné hodnoty, ako
sú uvedené.
ČIERNA
C: 73
M: 71
Y: 64
R: 35
G: 31
B: 32
PANTONE Black 7 EC
K: 76
BIELA
ZELENÁ
C: 65
M: 11
Y: 89
K: 0
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0
R: 106 G: 165 B: 67
R: 255 G: 255 B: 255
PANTONE 7490 EC
PANTONE 7541 EC
7
Logotyp
1.4 Farebnosť logotypu - doplnkové farby
1.4 Farebnosť logotypu
Základná farebnosť logotypu je definovaná v Pantone, CMYK a RGB
priestore. Čierna (K) je definovaná ako základná farba pri čierno-bielej
aplikácii logotypu. Nie je dovolené používať iné farebné hodnoty ako
sú uvedené, okrem doplnkových farieb.
CMYK: 100 / 65 / 1 / 17
CMYK: 0 / 53 / 89 / 0
RGB: 255 / 223 / 0
RGB: 241 / 143 / 41
PANTONE: 288 UP
PANTONE: 165 UP
CMYK: 83 / 31 / 48 / 6
CMYK: 1 / 91 / 72 / 3
RGB: 14 / 129 / 127
RGB: 222 / 46 / 60
PANTONE: 7476 UP
PANTONE: 186 UP
CMYK: 0 / 9 / 93 / 0
CMYK: 40 / 30 / 37 / 2
RGB: 255 / 223 / 0
RGB: 167 / 167 / 154
PANTONE: 114 UP
PANTONE: 416 UP
8
Logotyp
1.5 Nedovolené aplikácie loga
1.5 Nedovolené aplikácie loga
Nesprávnych a nedovolených aplikácií logotypu je veľmi veľa.
Uvedené sú najčastejšie:
A
B
C
D
Nie je dovolené
meniť proporcie
logotypu
Nie je dovolené
meniť, alebo
zamieňať farebnosť
logotypu.
Nie je dovolené
meniť pozíciu prvkov
logotypu.
Nie je dovolené
vypúšťať prvky logotypu.
9
Font
2.1 Základný font - Myriad
2.1 Základný font - Myriad
Je nutné ,aby všetky materiály obsahovali základný font - Myriad
Myriad Regular
Myriad Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
Myriad Bold
Myriad Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
10
Font
2.2 Doplnkový font - Arial
2.2 Doplnkový font - Arial
Je nutné ,aby všetky materiály obsahovali základný font - Myriad.
Tam, kde to nie je možné, používa sa doplnkový font - Arial
Arial Regular
Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
Arial Bold
Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyz
1234567890
11
Konakt
Prosíme vás o dodržiavanie pravidiel uvedených
v tomto manuáli.
Občianske združenie KASPIAN.
Telefón: 02/622 47 884
E-mail: [email protected]
Web: www.kaspian.sk
12
Download

Dizajn manual