Elements
Grafický manuál
Vypracoval Šimon Genzer
Elements
Obsah
1
Úvod
3
2
Normy logotypu
4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Písmo
3.1
3.2
4
hlavní písmo
doplňkové písmo
Barevnost
4.1
4.2
5
barevná varianta loga
černobílá varianta loga
ochranná zóna a minimální velikost loga
rozkres loga v grafické síti
logotyp na barevném pozadí
specifikace barev CMYK
specifikace barev RGB
Příklad užití logotypu
5.1
5.2
5.3
5.4
firemní fizitka
dopisní papír
firemní razítko
e-mailový podpis
5
6
7
8
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
14
14
Elements
Elements
1
Úvod
Grafický manuál přesně definuje základní prvky vizuální komunikace,
jejich používání a aplikaci na ruzných úrovních komunikace.
Grafický manuál slouží jako závazná předloha pro všechny subjekty
podílející se na tvorbě vizuální komunikace značky.
Všechny jednotlivé cásti grafického manuálu se musí závazně
dodržovat, aby nedocházelo k tříštení jednotného vizuálního stylu.
3
Elements
Elements
2
Normy logotypu
2.1 barevná varianta loga
Varianta logotypu v základním barevném
provedení
Barevnost je přesně definovaná v kapitole
4 Barevnost
4
Elements
Elements
2
2.2. černobílá varianta loga
Varianta logotypu v základním černobílém
provedení
Barevnost je přesně definování v kapitole
4 BAREVNOST
5
Elements
Elements
2
2.3.1. ochranná zóna
Normy ochranné zóny
Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.
Ochranná zóna slouží k ochraně grafické značky před
vizuálním tříštením. Uvnitř této zóny nesmí být žádný text
ani jiné grafické symboly. Velikost zóny je dána čtvercem
opisujícím grafickou značku a jeho velikost se lineárně mění
v závislosti na velikosti použití grafické značky.
6
Elements
10 mm
Elements
2
2.3.2. minimální velikost
Minimální doporučená velikost logotypu
Výsledná velikost použitého logotypu nesmí být nikdy
menší než minimální doporučená velikost (10 mm výška).
V případech, kdy je snížena kvalita zobrazení (nižší rozlišení
než 300 dpi), doporučujeme tuto velikost úměrně navýšit tak,
aby byla zachována dobrá čitel- nost.
7
Elements
Elements
2
2.4. rozkres loga v grafické síti
Varianta logotypu v základním barevném provedení
Barevnost je přesně definování v kapitole
4 BAREVNOST
8
Elements
Elements
Elements
2
2.5. logotyp na barevném pozadí
Ideální podklad pro určení značky je bílý.
Značku je možné umístit i na barevný podklad
velmi světlé barvy tak, aby zůstal vysoký kontrast
mezi logotypem a pozadím.
Nelze-li takto umístit logotyp na barevné pozadí, doporučuji
použít logotyp na bílém pozadí vymezením ochrannou zónou.
Tato pravidla platí i pro umístění logotypu na fotografii.
9
Elements
Caviar Dreams
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
Caviar Dreams Italic
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
Caviar Dreams Bold
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
Caviar Dreams Bold Italic
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
3
3.1. Hlavní písmo
Písmo pro běžné použití
Pro účely sazby, propagační materiály a další běžné
použití doporučuji používat písmo Caviar Dreams
10
Elements
Helvetica
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
Helvetica Oblique
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
Helvetica Bold
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
Helvetica Bold Oblique
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
1234567890?&%<=>@[§] ()*+
3
3.2. Doplňkové písmo
Helvetica
11
Elements
CMYK
4
RGB
C
M
Y
K
R
G
B
52
6
0
70
0
0
94
13
87
84
84
0
0
0
0
0
140
252
237
41
198
238
28
171
63
33
36
226
Barevnost
Základními barvami logotypu jsou zelená, žlutá a modrá.
Barvy jsou striktně definovány tak, aby bylo dosaženo
jejich vzájemné rovnováhy při zachování kontrastu a čitelnosti.
4.1. specifikace barev CMYK
pro tisk (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
4.2. specifikace barev RGB
barevný prostor pro prezentace a dokumenty
vystavované a zobrazované na monitorech a TV.
(Read, Green, Blue)
11
Elements
Titul, Jméno, Příjmení, titul
Manažer projektu
Elements
Elements
Czech Republic | Praha 1 | Strmá 13 | PSČ 110 00
tel.: +420 123 456 789 | fax: +420 123 456 789 | mobil: + 420 123 456 789
e-mail: [email protected] | www.elements.cz
Titul, Jméno, Příjmení, titul
Manažer projektu
Elements
Elements
Czech Republic | Praha 1 | Strmá 13 | PSČ 110 00
tel.: +420 123 456 789 | fax: +420 123 456 789 | mobil: + 420 123 456 789
e-mail: [email protected] | www.elements.cz
5
Příklad užití logotypu
5.1. firemní vizitka
5.2. hlavičkový papír
12
Elements
Elements
Czech Republic | Praha 1 | Strmá 13 | PSČ 110 00 | tel.: +420 123 456 789 | fax: +420 123 456 789 | mobil: + 420 123 456 789
e-mail: [email protected] | www.elements.cz
5.3 Firení razítko
Elements
Elements
Elements
Czech Republic | Praha 1 | Strmá 13 |
PSČ 110 00 | IČO: 12345678 | DIČ: CZ12345678
5.4 E-mailový podpis
Elements
Titul, Jméno, Příjmení, titul
Manažer porjektu
Elements
Czech Republic | Praha 1 | Strmá 13 | PSČ 110 00
tel.: +420 123 456 789 | fax: +420 123 456 789
mobil: + 420 123 456 789
e-mail: [email protected] | www.elements.cz
5
5.3. firemní razítko
5.4. e-mailový podpis
v případě, že nelze použít e-mailového podpisu
ve formátu html, lze použít formát prostý
text - font Arial (Regular+Bold), velikost 9bodů,
barevnost dle specifikace v manuálu (RGB)
14
Elements
Download

Elements logo 3 copy