logomanuál
specifikace
základní barevnost..........................................................................................4
základní logotyp..............................................................................................5
rozkres.............................................................................................................6
logotyp v síti....................................................................................................7
ochranná zóna.................................................................................................8
na tmavém pozadí...........................................................................................9
na červeném pozadí......................................................................................10
čb varianta.....................................................................................................11
čb varianta negativ........................................................................................12
monochromní provedení...............................................................................13
monochromní provedení negativ...................................................................14
použití na vizualizaci......................................................................................15
doporučené velikosti.....................................................................................16
zakázané použití............................................................................................17
povolené varianty
logotyp bez symbolu.....................................................................................19
symbol...........................................................................................................20
písmo
řez písma.......................................................................................................22
doplňkové písmo...........................................................................................23
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
obsah
2
specifikace
eccentric red
midnight black
pantone 485
cmyk 0 / 95 / 100 / 0
rgb 238 / 49 / 36
pantone process black
cmyk 40 / 0 / 0 / 100
rgb 30 / 30 / 30
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
základní barevnost
4
alfa Helvetica Neue CE Heavy
rezidence Helvetica Neue CE Light
bydlení je jen začátek Helvetica Neue CE Bold
Základní logotyp tvoří symbol alfy v červeném čtvercovém poli,
navazující na červený obdélník s vepsaným názvem projektu
a headline, který je součástí loga. Textovou část tvoří tři řezy písma
Helvetica Neue CE.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
základní logotyp
5
y
y
x
x/ 5
x
2,5 x
Vzáměrné poměry logotypu jsou dány následujícím rozkresem.
Čtvercová část se symbolem je dána rozměrem x. Obdélníková část s
textem je dána výškou x a šířkou, která je rovna 2,5 x.
Odsazení čtvercové a obdélníkové části je hodnota y, kterou
určuje šíře písmena l ve slově alfa.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
rozkres
6
Zakreslení logotypu v čtvercové síti definuje umístění
jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Nedoporučuje se
používat čtvercovou síť k samotné konstrukci loga. Vyjímku tvoří
jeho reprodukce v nadměrných velikostech (např. na budovu).
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
logotyp v síti
7
1/3 x
1/3 x
x
Ochranná zóna je vyhraněný prostor okolo logotypu, do kterého
nesmí zasahovat žádná jiná grafika ani text.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
ochranná zóna
8
Copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
na tmavém pozadí
9
pozadí
eccentric red
midnight black
logo
whitte
eccentric red
Copyright
© 2010,
2010, Metrostav
Metrostav Development,
Development, a.s.
a.s. -- designed
designed by
by Graffitti
Graffitti Networks
Networks Grafix
Grafix
copyright ©
základní
barevnost
na
červeném
pozadí
10
pozadí
eccentric red
midnight black
headline
midnight black
cmyk 0 / 0 / 0 / 45
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
černo-bílá varianta
11
pozadí
eccentric red
100% white
text
100% white
midnight black
headline
midnight black
cmyk 0 / 0 / 0 / 45
Copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
černo-bílá varianta - negativ
12
pozadí
eccentric red
midnight black
headline
midnight black
100% white
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
monochromní provedení
13
pozadí
eccentric red
100% white
text
100% white
midnight black
Copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
monochromní provedení negativ
14
Na obrazových materiálech je logo umístěno v levém horním rohu na spad formátu.
Pro větší zvýraznění textu a symbolu může být přidán vržený stín v barvě 100% Black a průhlednosti 50%.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
použití na vizualizaci
15
minimální velikost
42 x 12 mm
formát A5 a DL
58 x 16 mm
formát A4
74 x 21 mm
formát A3
99 x 28 mm
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
doporučené velikosti
16
změna barev
přeskupování prvků
změna fontu
změna vzájemných poměrů
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
použití na barevně podobném pozadí
zakázané použití
17
povolené varianty
Tam, kde není možné užití základní verze logotypu, lze použít
i jeho zjednodušenou verzi - bez symbolu. U této varianty platí
stejná pravidla užívání, jako u základního logotypu.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
logotyp bez symbolu
19
červená varianta
černá varianta
Základní symbol je fragmentem loga, používaný v případech,
kde není vhodné zobrazení celého loga. Jsou dány dvě barevné
varianty. Pro další varianty platí stejná pravidla jak je uvedeno na
stranách 11 až 14.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
symbol
20
červená varianta
černá varianta
Symbol alfa je možno použít i jako samostatný symbol na pozadí
v těchto barevných provedeních.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
symbol
21
písmo
Helvetica Neue CE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.:?!@&
Helvetica Neue CE Light
Helvetica Neue CE Roman
Helvetica Neue CE Bold
Helvetica Neue CE Heavy
Základním písmem Alfa rezidence je Helvetica Neue CE. Používá se
ve čtyřech dostupných řezech: Light, Roman, Bold a Heavy.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
řez písma
23
Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.:?!@&
Arial Regular
Arial Bold
Arial Black
Doplňkovým písmem je Arial, které je běžně dostupné
na všech operačních systémech. Používá se ve třech řezech:
Regular, Bold a Heavy a je využíváno především pro
vyplňování administrativních tiskovin.
copyright © 2010, Metrostav Development, a.s. - designed by Graffitti Networks Grafix
DOPLŇKOVÉ PÍSMO
24
alfarezidence.cz
metrostavdevelopment.cz
Download

logomanuál - Graffitti Networks Grafix