Corporate Identity
Akcidenční tiskoviny
Corporate Identity
Logotyp /01
základní varianta loga
Logotyp
Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců,
které na sebe vodorovně navazují.
Barevné složení
Pantone:
Modrozelená: Pantone 303 C
Šedá: Pantone 428 C
CMYK:
Modrozelená: C 100, M 11, Y 0, K 74
Šedá: C 2, M 0, Y 0, K 18
Corporate Identity
Logotyp /02
inverzní varianta loga
Inverzní varianta logotypu
Užití je přípustné jen ve výjimečných případech.
Corporate Identity
Logotyp /03
černobílá a inverzní
varianta loga
Černo-bílo-šedá varianta
určená pro použití v černobílém tisku
Barevné složení
CMYK:
Černá: C 0, M 0, Y 0, K 100
Šedá: C 0, M 0, Y 0, K 18
Černobílá varianta
určená pouze pro případy ve kterých nelze použít šedou barvu
nebo černý rastr (razítka, inzerce v nízkorastrovém dokumentu apod.)
Barevné složení
CMYK:
Černá: C 0, M 0, Y 0, K 100
Corporate Identity
Logotyp /04
ochranné zóny
Ochranná zóna
Doporučená minimální vzdálenost ostatních log nebo jiných grafických prvků na
dokumentu od logotypu CPI je na velikost čtverce použitého v logu CPI.
Minimální vzdálenost ostatních log nebo jiných grafických prvků na dokumentu od
logotypu CPI se skládá z písmene C z nápisu CPI použitého v logotypu.
Pod tuto hranici je umístnění jiného loga nebo jiného grafického prvku nepřípustné.
Corporate Identity
Logotyp /05
nepřípustné modifikace
logotypu
Nepřípustné modifikace loga
Logotyp lze modifikovat pouze po domluve s majiteli loga.
Corporate Identity
Logotyp /06
modifikace pro
dceřinné společnosti
�����
���������
������
Logotyp
Logotyp CPI Group dceřinných společností je tvořen nahrazením textu
Czech Property Investments a.s. v pravém šedém čtverci názvem dceřinné
společnosti. Název je horizontálně zarovnán se slovem Group v levém čtverci.
Nepřípustné modifikace logotypu
���������������
�����
���������
������
�����
Corporate Identity
Fonty /07
písma pro užití
v materiálech CPI Group
Základní
Základním fontem pro všechny materiály CPI Group,
je písmo KievitCE ve všech svých řezech (zde zobrazeny jen základní)
Light
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Light italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Regular italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Medium
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Medium italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Bold italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Corporate Identity
Akcidenční tiskoviny /08
vizitka
Ing. Zdeněk Havelka
generální ředitel, člen představenstva
Václavské náměstí 47
110 00 Praha 1
tel.: +420 281 082 110, 115
fax: +420 281 082 150
e-mail: [email protected]
web: www.cpi.cz
Vizitka
Formát 90 mm x 50 mm, papír Savana Struktura, světle béžová perla (20).
Jméno - Regular, velikost 10 b, proklad 8 b
Funkce - Light, velikost 6 b, proklad 6 b
9 mm
25 mm
Ing. Zdeněk Havelka
19,5 mm
Václavské náměstí 47
110 00 Praha 1
tel.: +420 281 082 110, 115
fax: +420 281 082 150
e-mail: [email protected]
web: www.cpi.cz
Logo
Provedení termoražba
generální ředitel, člen představenstva
Adresa - Light, velikost 7 b, proklad 8,4 b
(zarovnáno k hornímu okraji loga CPI Group)
Corporate Identity
Akcidenční tiskoviny /09
dopisní papír A4 - náhled
Czech Property Investments a.s., Václavské nám. 47/1601, 110 00 Praha 1, tel.: +420 281 082 110, 115, fax: +420 281 082 150, e-mail: [email protected], www.cpi.cz, IČO: 123 456 789, DIČ: 123 456 789
Corporate Identity
Akcidenční tiskoviny /10
dopisní papír - zpracování
15 mm
15 mm
100 mm
95 mm
Papír
Formát A4, papír Savana matt, světle béžová perla (20),
logo v hlavičce provedeno termoražbou,
velké světlé logo na pozadí provedeno ofsetovým tiskem (simulace vodoznaku).
Linka i text jsou provedeny modrozelenou barvou užitou i v logu CPI Group
(Pantone 303 C)
Text: Light, velikost 7,3 b
10 mm
12 mm
Czech Property Investments a.s., Václavské nám. 47/1601, 110 00 Praha 1, tel.: +420 281 082 110, 115, fax: +420 281 082 150, e-mail: [email protected], www.cpi.cz, IČO: 123 456 789, DIČ: 123 456 789
Corporate Identity
Akcidenční tiskoviny /11
dopisní obálky DL - náhled
Corporate Identity
Akcidenční tiskoviny /12
dopisní obálky DL
- zpracování
37 mm
12 mm
70 mm
25 mm
10 mm
12,5 mm
Dopisní obálka
Formát DL, papír Savana Struktura, světle béžová perla(20),
logo v hlavičce provedeno termoražbou,
velké světlé logo na pozadí provedeno ofsetovým tiskem (simulace vodoznaku).
Download

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny