VEDENÍ A SPRÁVA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
Pravomoci, složení a činnost představenstva
Společnost je spravována a řízena jejím představenstvem. Představenstvu Společnosti
jsou uděleny široké pravomoci k výkonu veškerých správních a řídících úkonů v zájmu
Společnosti. Veškeré pravomoci, jež nejsou výslovně dány lucemburským zákonem o
obchodních společnostech z 10. srpna 1915 v aktuálním znění nebo stanovami
Společnosti jako pravomoci valné hromady akcionářů, spadají do kompetence
představenstva.
Členové představenstva jsou jmenováni valnou hromadou na období nepřesahující šest
let. Členové představenstva mohou být kdykoliv odvoláni rozhodnutím valné hromady a
znovu jmenováni bez omezení.
Členové představenstva
Následující tabulka shrnuje informace o každém členovi představenstva, jejich věk a
pozici ve Společnosti:
Představenstvo
Jméno
Věk
Pozice/Funkce
Obchodní adresa
František Řezáč
39
Exekutivní ředitel
František Klaška
56
Exekutivní ředitel
Marian Rašík
41
Exekutivní ředitel
Marek Modecki
54
Neexekutivní ředitel
Předseda představenstva
Jan Sýkora
41
Neexekutivní ředitel
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Česká republika
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Česká republika
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Česká republika
68–70, boulevard
de la PétrusseL-2320,
Luxembourg
68–70, boulevard
de la PétrusseL-2320,
Luxembourg
Krátké životopisy ředitelů Společnosti jsou uvedeny níže:
František Řezáč, věk 39, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v
Brně. Do společnosti PEGAS nastoupil ještě během svého studia v roce 1996. Postupem
času prošel v rámci Společnosti několika různými manažerskými pozicemi. Působil jako
ředitel právního a personálního oddělení, od roku 2004 pak jako obchodní ředitel.
Generálním ředitelem byl jmenován v říjnu 2008. Exekutivním ředitelem PEGAS
NONWOVENS SA je od listopadu 2006.
František Klaška, věk 56, byl jmenován exekutivním ředitelem Společnosti v listopadu
2006. Pan Klaška působí ve Společnosti od roku 1991 a předtím pracoval 5 let ve
Zbrojovce Brno. Do současné pozice technického ředitele byl povýšen PEGAS
NONWOVENS s.r.o. v roce 2001. Pan Klaška je absolventem ČVÚT.
1
Marian Rašík, věk 41, byl jmenován finančním ředitelem PEGAS NONWOVENS s.r.o. v
prosinci 2009 a exekutivním ředitelem v březnu 2010. Předtím působil v poradenské
firmě Corpin Partners kde se věnoval transakcím v oblasti korporátních financí. V letech
2003 – 2005 působil jako finanční ředitel společnosti Vítkovice Strojírenství a.s.
V minulosti rovněž pracoval v pražské pobočce VÚB Banky, v ABN AMRO a svoji profesní
kariéru zahájil jako auditor v Coopers & Lybrand. Marian Rašík je absolventem
ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické Univerzity v Ostravě.
Marek Modecki, věk 54, byl jmenován neexekutivním ředitelem v dubnu 2008. Pan
Modecki je bankéřem a členem dozorčí rady Concordia Espirito Santo Investment Ltd. v
Polsku se zodpovědností za fúze a akvizice a privátní bankovnictví Je absolventem
Varšavské univerzity v oboru práva a dále studoval mezinárodní právo na Institutu Maxe
Plancka v Hamburku a právo na Univerzitě v Hamburku.
Jan Sýkora, věk 41, byl jmenován neexekutivním ředitelem v květnu 2012. Pan Sýkora
je předsedou představenstva společnosti Wood & Company, přední nezávislé investiční
banky se zaměřením na střední a východní Evropu. V této společnosti pracuje od roku
1994. Je také členem představenstva několika obchodních společností a neziskových
organizací (Pražská burza cenných papírů, International School of Prague, Amrest and
Young Presidents Organization). Pan Sýkora získal titul MBA z Rochesterova
technologického institutu v USA.
Následující tabulka znázorňuje minulé a současné členství členů představenstva v
orgánech jiných společností za posledních pět let:
Jméno
Marek Modecki
Pozice
Minulé funkce:
Člen dozorčí rady Concordia Espirito Santo Investment
Ltd.
Člen dozorčí rady Prokom Software SA
Člen dozorčí rady Metalexport SA
Člen dozorčí rady Petrolinvest SA
Člen dozorčí rady Polnord SA
Současné funkce:
Řídící partner Concordia Ltd.
Neexekutivní člen představenstva Immobel SA
Řídící partner 21 Concordia Ltd. (od 1. února 2011)
Člen představenstva Empik Media & Fashion SA (od
června 2012)
Neexekutivní ředitel Ablon Group Plc (od 5. prosince
2012 do 31. ledna 2013)
Jan Sýkora
Minulé funkce:
Současné funkce:
WOOD & Company* – předseda představenstva
AmRest
International School of Prague
The Duke of Edinbourghs International Awards Czech
2
Republic Foundation, o.p.s. – předseda dozorčí rady
Burza cenných papírů Praha
SUNCORE ENERGY, a.s.
All-Star Holding Limited
Window Holding Limited
Gruman Holding Limited
Casiana, s.r.o.
CD ESTATES, s.r.o.
Renaissance finance S.A.
* pan Sýkora zastává několik pozic v orgánech společností skupiny WOOD & Company
včetně jejích dceřinných společností
3
Download

2013-06-05-Corporate-Governance-CZ