BROSKYNE
BROSKYŇA
cena 5,95 €
Odroda / podpník
dozrievanie
Odroda
Cresthaven / mandľa sem.
Dixired / mandľa sem.
Flamingo / BSB-2
Harbinger / BSB-2
Broskyne novinky
Fidelia® / sem.
Flavorcrest / mandľa sem.
Maria Bianca / sem.
Michellini / mandľa sem.
Broskyne PLOCHÉ SENDVIČOVÉ
Platicarpa biela / sem.
≈ 5.9.
≈ 20.7.
≈ 15.8.
≈ 5.7.
Harnas / pumiselect
Michaela / BSB-2
Red Haven / mandľa sem.
Suncrest / mandľa sem.
≈ 25.8.
≈ 25.7.
≈ 5.8.
≈ 10.9.
Maycrest® / sem.
Maygrand / mandľa sem.
Rome Star / sem.
Royal Glory® / sem.
≈ 10.8.
Saturn® / sem.
dozrievanie
≈ 25.8.
≈ 5.8.
≈ 5.8.
≈ 30.8.
cena 7,95 €
≈ 10.7.
≈ 15.7.
≈ 5.9.
≈ 5.8.
cena 7,95 €
≈ 25.8.
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov vrátane
výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

BROSKYNE - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro