SLIVKY, RINGLOTY
cena 5,49 €
SLIVKA, RINGLOTA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
dozrievanie
Čačanská lepotica
≈ 1.8.
Čačanská najbolja
≈ 15.8.
Čačanská ranná
≈ 15.7.
Gabrovská
≈ 20.8.
Odrody novšie / podpník myrobalán
Amers
≈ 5.9.
Black Amber
≈ 25.8.
Formosa
NOVÉ ! ≈ 5.8.
Oneida
≈ 25.9.
Opal
≈ 25.7.
Rezistenty a vysoko odolné na šarku
≈ 10.9.
Haganta® / wangenheim
≈ 10.9.
Jojo®*/ myrobalán
Odroda / podpník myrobalán
Herman
Stanley
Zelená ringlota
Ozark Premier
President
Santa Rosa
Silvia
dozrievanie
≈ 15.7.
≈ 10.9.
≈ 30.8.
cena 5,95 €
NOVÉ ! ≈ 10.8.
≈ 15.9.
≈ 15.8.
≈ 20.7.
cena
Toptaste®*/ myrobalán
7,95 €
≈ 30.8.
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov vrátane
výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

SLIVKY, RINGLOTY - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro