MALINY, ČERNICE
MALINA, ČERNICA
cena 1,89 €
cena 1,19 €
Malina letná kontajnerovaná
Malina letná voľnokorenná
Laszka , Tulameen
Laszka
cena 2,39 €
čiernoplodá: Bristol
Malina remontujúca voľnokor. cena 1,39 €
cena 2,39 €
Malina remontujúca kontajner
Ljulin, Polka, žltoplodá: Golden Queen
Polka, Pokusa, Zeva III, žltoplodá: Poranna Rosa
cena 2,59 €
Černica kontajner.
Agavam, Black Butte, Black Satin, Chester, Navaho, Orkan, Tripple Crown
NOVÉ !
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov vrátane
výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

MALINY, ČERNICE - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro