AKTINÍDIA-KIWI
Kontajnerované,50/60cm
Boscoop
veľkoplodá, samoopelivá
Issai
drobnoplodá, samoopelivá
Jenny
veľkoplodá, samoopelivá
Ken´s Red
Opeľovač
Weiki
cena 5,29 €
drobnoplodá, červená
pre drobnoplodé odrody
drobnopl, čiastočne samoop,
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov vrátane
výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

AKTINÍDIA-KIWI - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro