OVOCNÁ
A
OKRASNÁ
ŠKÔLKA
Ing. Peter Novák - Kuraľany
Jarný dopredaj ovocných výpestkov: JAR 2013 - VEĽKOOBCHOD
JABLONE
Quinte – letné
Priesvitné letné
Idared
Jonathan
Spartan
Gol. delicious
Granny smith
Mutsu
Gala
Braeburn
Šampion
rezistenty
Topaz
MM 106
MM 106
MM 106
M9
MM 106
M9
M9
M9
MM 106
MM 106
M9
3,00 €
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
Š,K
MM 106
Š,K
HRUŠKY
Williamsova Dula
Williamsova čer. Dula
Lucasova
Dula
Dicolor
Dula
Vonka
Dula
Boscova fľaška Hr. pl.
3,30 €
Š, PO
K
K
K
K
Š, PO
MARHULE
4,20 €
Vesna
myrobalán
K
Veľkopavlovická myrobalán K
Veharda
myrobalán
K
Bergeron
myrobalán
K
Maďarská myrobalán K
BROSKYNE
Redhaven
Faierhaven
Flamingo
Cresthaven
Sunhaven
Suncrest
NEKTARINKY
Fantazia
Nectared 4
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
4,50 €
K
K
K
K
K
K
4,60 €
K
K
MANDLE
Zora
4,60 €
K
mandľa
ČEREŠNE
Kordia
Regina
Carina
Mahal.
Mahal.
Mahal.
3,80 €
K,Š
K,Š
K,Š
VIŠNE
3,80 €
Újfehértói fürtös Mahal. K
Érdi bötermö
Mahal.
K
SLIVKY
Čačanska lepotica
Čačanska najbolja
Jojo
Katinka
RINGLOTY
Althanova
Zelená
3,80 €
myrobalán
myrobalán
myrobalán
myrobalán
myrobalán
myrobalán
K
K
K
K
3,80 €
Š
Š
RÍBEZLE - strom.
2,45 €
Detvan - červená
Ríb. zl.
Maraton - červená Ríb. zl.
Otelo - čierna
Ríb. zl.
Blanka - biela
Ríb. zl.
RÍBEZLE – ker
0,90 €
Detvan, Maraton, Otelo, Blanka
EGREŠE - strom.
2,60 €
Hinnonmaki rot* - červený Ríb. zl.
Rolonda* - červený Ríb. zl.
Chryso* - žltý
Ríb. zl.
Invicta* - žltozelený Ríb. zl.
* odolná voči americkej múčnatke
JOSTA - strom.
JOSTA - ker
DULA
Champion
2,60 €
0,90 €
4,00 €
Dula
K
* Š=špičiak, PO=predčasný obrast, K=zapestovaná korunka
Predaj: marec/apríl 2013 Ceny sú vrátane 20% DPH!
Zľavy: nad 400,00 € – 10%; nad 1 000,00 € – 15%; nad 2 000,00 € – 20%.
Tešíme sa na Vás
Kontakty:
Ing. Peter Novák – Ovocná a okrasná škôlka, Kuraľany 34, 935 64, tel: 0918569864
web: www.skolkynovak.sk, e-mail: [email protected]
Download

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA Ing. Peter Novák