Bella
Gardena
2 / 2012
1/2013
Vydáva
Milí čitatelia,
Milí zákazníci!
ako občasník pre svojich zákazníkov
že sme mohli znížiť predajné ceny /hlavne u produktov firmy Agro CS/.
pozrieť
čo sa au nás
zmenilo!
Tento
rok nás
námzohrieva
počasie dáva
riadne
za- Príďte
stále
jesenné
slniečko
a anisasa
nezdáme
bude
tu zima.
Ing. Jana
Krnáčová–
brať. Najskôr
sme sa nevedeli
dočkať
jari, dôležité jesenné práce
Ešte
však máme
na pláne
urobiť
v záhrade
doteraz násrastlinky,
obmedzovali
dažde,závlahu,
v niek- jazierko na zimu. Nech je akákoľvek
pripraviť
trávnik,
torých aby
oblastiach
dokoncaprežila
záplavybez
a te-akejkoľvek ujmy a na jar prekvitla do
tuhá,
ju záhrada
raz máme
tropické
horúčavy.
Dáva nám či my zvládneme zimu bez ujmy. Zo
krásy.
Len
sa niekedy
zamýšľam,
príroda najavo,
že na
my ľudkovia
sme o zdražovaní, nových poplatkoch,
všetkých
strán
nás idú nie
správy,
pánom nad
všetkým?a kadejakých
Alebo sme junástrahách.
už
vyšších
odvodoch
Zamysleli sa niekedy ľudia,
ktorí
to
navrhujú
a
schvaľujú
aký
to
bude
mať
dopad? Dopad na ciele,
dlhšie hnevali? Nuž odpovedzte si sami.
chuť
a
ochotu
ľudí,
ktorí
pracujú
a
tých,
ktorí
ich
zamestnávajú. Pred
My záhradníci máme „čisté“ svedomie,
pár
rokmi
naša
firma
mala
25
zamestnancov,
dnes
nás je 13, pred pár
že sa denne snažíme skultúrňovať záhrarokmi
sme
zrealizovali
asi
20
kompletných
záhrad
ročne
a stačilo nám
dy, vysádzať nové rastlinky a zakladať
na
to
osloviť
asi
25
zákazníkov
a
teda
vypracovať
asi
trávniky. Našim zákazníkom ponúka25
Dnes
na rovnaký
počet záhrad potrebujeme
me ponúk.
kompletný
sortiment
na zakladaspracovať
asi
125
ponúk.
Niežeby
nie, údržbu okrasnej a ovocnej záhrady. sme sa práce báli,
stále
radi aširší
chceme
slúžiť
Tento ju
rokrobíme
je sortiment
a v oveľa
vý- naším zákazníkom
a vytvárať krásne záhrady. Ale chceme ponúknuť
hodnejších cenách. Dôvodom toho je, že
našim zákazníkom trochu viac. Naše plány a projekty
sme sa stali členmi prestížneho obchodsú zatiaľ odložené v šuflíku a dúfam, že táto zima ich
ného družstva – Združenie záhradných
neposunie ešte hlbšie. My sa však nikdy nevzdávame!
centier CS. Toto združenie zahŕňa 10
záhradných centier na Slovensku a 20
v Čechách. Otvorili sa nám tak nové
Krásnuvieme
jeseňako
Vám
želá Jana
Krnáčová a kolektív firmy Isola Bella
možnosti,
skupina
nakupovať vo výhodnejších cenách, máme veľa
nových dodávateľov a najviac nás teší,
OvOcie pre naše záhrady
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15.
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej
predajni budú aj tieto druhy:
Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá
skladovateľnosť.
Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou.
Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom
týždni.
Veľké
plody
sú tmavočervené,
šťavnatej
a aromatickej
vytvárať príjemne
pôsobiace
celky, priPredpokladám, že svet
trvaliek si Vás vynikajúcej,
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným
už podmanil a že ste už viac-menej čom berieme do úvahy farby, veľkosti,
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda.
„stratení“ v tomto nádhernom svete. tvary kvetov, listov ale aj celých rastlín.
Lapins
– samoopelivá
Dozrieva
okolo
Drobné kvietky
gypsomilky
(gypsoSomČerešňa
presvedčená,
že Vaše
trvalky Vás chrupka.
14.-24.7.
majú
tmavočervenú
šupku,vytvoria
sú veľmi
veľké,
pekný
kontrast s väčdenne
tešiaPlody
farbami
kvetov,
tvarmi lis- phyla)
vhodné
priamy
konzum
šími kvetmi Odolná
kukučky voči
(lychnis), alebo
tov
ako ajna
celými
rastlinami.
A aj
keďna
sa spracovanie.
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.
Vám už zdá, že máte v záhradke dlhšiu okrúhle veľké listy heuchery pôsobia
príjemným
kontrastom
s tenkými lisdobuČerešňa
veľa rovnakého
a že potrebujete
Van Compact
– slaborastúca
odroda.
Srdcovka
. Plody sú
chutné,
jemne
Vyznačuje
sa alebo s kotami tráv (carex
– druhy),
„akútne
novéveľké,
potešenie“,
zájdite
si doaromatické.
pravidelnou
vysokou
úrodnosťou.
nášho
záhradného
centra
za rýchlou aDozrieva v polovici júla.
lacnou
zmenouKuresia
Vašich záhonov.
Marhuľa
– plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké.
Trvalky
sú
rastliny,
ktoré
rastúsú
na vynikajúcej
vonDozrievajú koncom
júla,
chuti. Je samosprašná. Jej
kajšom
stanovišti
viac
ako
dva
roky
ao
výhodou je rezistentnosť voči šárke.
Dužina je dobre odlučiteľná od
kôstky.
mrazuodolná.
dĺžke
ichJeživota
rozhodujú najmä ich
stanovištné a klimatické podmienky.
Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Ťažko by sme našli takú druhovú rozJablone
3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima,
manitosť
ako uod
trvaliek.
Gala,
Golden
Delicious,
Malé Šampion,
odporúčanie
pri výsadbe
je vyu-Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário.
Odrody:
Jonagored,
Rubín,
Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody:
žitie
kontrastu,
ktorý vnáša
do záhrady
Rubinola,
Topaz,napätia.
Pinova,Snažme
Lotos asaHeliodor za 4,40€.
oživenie
a trochu
22
satcami
(iris). za
Chlpaté
listy
pakostov
Marhule
5,90€
: Vesna,
Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská,
(geranium)
sú veľmi efektné
Veharda, Bergeron,
Kioto. v kombinácii s lesklými listami krpčiarky (epiNektarinky za 5,80€ : Big Top, Stark Red.
medium).
PreHrušky
viac krásnych
kontrastov
a kombiza 4,40€
: Wiliamsova,
Clappova, Clappova červená,
nácií
vo VašichLucasova,
trvalkovýchBohemica,
záhonoch Karin, Dicolor, Jana, Erika.
Konferencia,
Vás pozývam do nášho záhradného
Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley.
centra, kde Vám radi pomôžeme vyRezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.
tvoriť jedinečný trvalkový záhon, alebo
5,40€Váš
: Zelená
Ringlota, Althanova.
VámRingloty
pomôžemezavynoviť
pôvodný.
Neustále dopĺňame nový sortiment
Broskyne za 5,80€ : Albatros, Sunhaven, Redhaven, Flamingo,
prevažne
od Cresthaven,
pestovateľov zSuncrest.
blízkeho Čerešne za 4,60€: Karešova, Van,
Fairhaven,
okolia
a
v
poslednom
období
sa
môžeRegina, Lapins, Kordia.
vysoké na ružovo kvitnúce: echinacea
me pochváliť aj vlastným materiálom – purp, a ruby giant., delphinium, dianstromky
za 3,50€
: Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan,
ako Ríbezle
sú alchemilka
(alchemilla),
ostrica
thus, penstemon, paeonia
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka.
(miscanthus), perovec (pennisetum),
◆ nízke na modro až fialovo kvitnúRíbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van
Tets, Maraton,
Detvan,
ce: gentiana,
campanula,
phloxRovada,
subulata
Otelo, Titánia, Blanka.
◆ stredne vysoké na modro až fialovo
kvitnúce: Rot,
linum
perenne, veronica,
Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki
Hinnonmaki
◆ vysoké na modro až fialovo kvitnGreen, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda.
úce: iris, campanulla, delphinium, penEgreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta.
stemony,
◆ na červeno
Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi
Furtos,kvitnúce:
Fanal, monarda, lychMeteor Korai.
nis, penstemon, astilbe,phlox paniculata,
Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky, Černice, Brusnice, Mišpula,
◆ nízke
na bielo
kvitnúce:
cerastium,
Orechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra
čínska,
Drieň,
Rakytník.
arabis, aubrieta,
Novinky: Van Compact – slaborastúca
čerešňa,
marhuľa
◆ vyššie
na bieloKuresia
kvitnúce:–cimicifuga,
odolná voči šárke, stĺpovité marhule
a
jablone,
veľkoplodé
maliny
–
veronica, echinacea, leucantheum,
Tulameen.
◆ nízke na žlto kvitnúce: dryas, hemerocallis,
allysum,
K bohatému výberu patria aj informácie
o výsadbe a rezoch
skalná ruža (sempervivum),materina
◆
vyššie
žlto kvitnúce:
digitalis,
ovocných stromov. Všetko potrebné sa na
dozviete
na odbornej
dúška (thymus), penstemon a veľa iné- rudbeckia, gailardia, coreopsis.
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční
ho
zaujímavého.
sa
dňa 20.10.
2012
o 10.00
našom záhradnom centre.
Zoznámte
sa osobne
s našimi
trvalka-hod.Kvtrvalkám
nesporne patria
aj trávy.na
Je
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru,
zameranú
mi.
to
samostatná
nádherná
široká
skupina
rezy
aj odrody
ovocnýchvyberám
stromov a drobného ovocia. Všetci ste
Zo stálic
nášho sortimentu
trvaliek.
srdečne
vítaní.
najkrajšie:
Okrajovo spomeniem z nášho sorti◆ nízke na ružovo kvitnúce: helian- mentu bežne dostupné:
themum, gypsophila repens, aster alpi◆ nízkeEmília
s panašovaným
listom: molliZrubcová
num, astilbe ch.pumila
nia, carex,
3
OvOcie pre naše záhrady
◆ nízke: festuca, carex,
Supreme, Hypericum Polyphylum,
◆ stredne vysoké: imperata, pennise- Papaver Nudicaule, Malva moschata,
tum, deschampsia, carex,
Gypsophyla cerastoides, Silene acaulis
◆ vysoké:
cortaderia.
ste si v našom
záhradnom
centre
Jeseň miscantus,
pani bohatá,
farbí stromy doAkzlata...Táto
detská
riekanka
mi
A nanazáver
ponúkam prechádzke
z nášho nenašli
tú Vašu,
budemeopad
sa Vám
ju snazišla
um Vám
pri nedávnej
parkom.
Pomalý
lístia
je
neklamným
že sanoviniek,
v ovocných
škôlkach môžu začať vyorávať
sortimentu párznakom,
roztomilých
žiť zabezpečiť.
stromky.
sa nedá
a preto
viemenálaiba
vhodných ajPočasie
do skaliek:
Gauraovplyvniť
Pinky
Želám
Vámčas
veľa predaja
radosti a dobrej
odhadnúť.
TentoMacrophylum,
rok sa v našej
začne
s predajom
15.a
Dwarf, Lamium
Jasi-predajni
dy z Vašich
pestrých
záhonovokolo
trvaliek
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený
one Laevis, Leucanthemum Wiral skaliek.
Ing. Helena Pelešová
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej
predajni budú aj tieto druhy:
Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá
skladovateľnosť.
Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou.
BYLINKY
Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej
chuti.
Plody sú odolné voči praskaniu.
Je sacudzoopelivá,
vhodným
ni. Pridáva
spolu s rozmarínom
k jahňaBAZALKA
opeľovačom
je Kordia.
Je kvalitná
odroda. králičiemu a rybaciemu
ciemu, kuraciemu,
Bazalka je u nás
jednoročnou
rastlinou.neskorá
Dorastá do výšky okolo 40 cm. Listy môžu mäsu. Už v minulosti bola pestovaná pre
Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo
nezameniteľnú
vôňu.
Plátenné vrecká
byť
zelené, Plody
purpurové,
končisté, jej
14.-24.7.
majúoválne,
tmavočervenú
šupku,
sú veľmi
veľké,
sa
dávali
do
šatníkov
proti
moliam. Levanveľmi
aromatické.
Využíva
sa
nielen
v kuvhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči
duľa
pôsobí
ako
sedatívum,
chyni,
ale
aj
ako
liečivá
rastlina.
Pomáha
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou. má ukľudňujpri trávení, nachladnutí, pri bolestiach hla- úce účinky pri popáleniach a uštipnutiach,
Vanmočových
Compact
– slaborastúca
Srdcovka
sa do kúpeľa
deťom na upokojenie,
vy a Čerešňa
pri poruchách
ciest.
Listy pridávaodroda.
. Plody
veľké,tesne
chutné,
jemne aromatické.
Vyznačuje
sa tlmí bolesť
dospelým zase
na uvoľnenie,
sa
zberajúsú
v období
pred kvitnutím.
pravidelnou
úrodnosťou.
v polovici
júla.
hlavy a pomáha
pri zaspávaní.
Najčastejšie
Dajú
sa použiť vysokou
čerstvé, sušené
alebo nalo-Dozrieva
sa
sadí
spolu
s ružami.
ženéMarhuľa
do olivového
oleja.
Dobre
sa
uchováKuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké.
ROZMARÍN
vajú
aj v mrazničke.
Využitie
v kuchyni
je
Dozrievajú
koncom
júla,
sú vynikajúcej
chuti. Je samosprašná. Jej
Stredomoria.
Je teplomilvšestranné.
Ako
čerstvé
do
šalátov,
paradajvýhodou je rezistentnosť voči šárke. Pochádza
Dužina zo
je dobre
odlučiteľná
od
kôstky.a Je
mrazuodolná.
kových
cestovinových
jedál, pomazánok ná drevina, preto ju musíme na zimu predo studenej verandy, kde nemrzne.
a pri úprave mäsa a omáčok.
Sortiment pre sezónumiestniť
jeseň
2012:
Je to cenná aromatická rastlina s bohatým
LEVANDUĽA
U nás
je to trvalka
poloker,
dorastajúca letné,
kuchynským
využitím.
Listy sa Prima,
zberajú
Jablone
od 3,80€
: Priesvitné
Vista Bela,
Discovery,
do
60
cm.
Kvitnúť
začína
už
koncom
mája.
v lete
–
jún
až
august.
Používa
sa
do
omáGala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário.
Odrody:saJonagored,
Fuji
zamäso.
4,20€.
Rezistentné
odrody:
Zberajú
kvety aj listy.Rubín,
Nájdeme
ju avoMelodie
čok a na
Hodí
sa na pizzu, cestoviny,
Rubinola, talianskej
Topaz, Pinova,
Lotos
a Heliodor
za 4,40€.
francúzskej,
aj španielskej
kuchyna zemiaky
i k paradajkám. Spolu s tymi-
42
ánom
ku kuraciemu
mäsu. Najčastejšie
Marhule
za 5,90€
: Vesna, sa
Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská,
používa
rozdrvený
list.
V malom
Veharda, Bergeron, Kioto. množstve
zlepšuje pamäť a pomáha pri strese. PoNektarinky
: Big Top, Stark Red.
zor na
vyššie dávky za
– je5,80€
veľmi nebezpečný
a spôsobuje kŕče.
Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená,
BOBKOVÝ LIST
Konferencia,
Lucasova, Bohemica, Karin, Dicolor, Jana, Erika.
Je to vždyzelený krík, či stromček. Listy sa
od 5,20€
Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley.
môžuSlivky
zberať celoročne.
U nás: neprezimuRezistentné
za 6,90€:
Topv polotieni,
Hit, Presenta, Jojo.
je
vonku, ale letniť
ho môžeme
v závetrí. V kuchyni sa môže použiť tak čer- moch. V kuchyni si treba dávať pozor na
Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.
stvý ako aj sušený.
dlhodobé podávanie a vysoké dávky. Môže
ŠALVIA
Broskyne za 5,80€ : Albatros, pôsobiť
Sunhaven,
Flamingo,
toxicky.Redhaven,
Pridáva sa k mäsu
a k ryFairhaven,
Suncrest.
za
4,60€:
Karešova,
Van,
V staroveku Cresthaven,
bola šalvia najviac
použí- Čerešne
bám. Dnes šalviu dostať v rôznych farebRegina,
Lapins,
Kordia. Je to trváci ných odtieňoch od žltozelenej, cez fialovú
vanou
bylinkou
a koreninou.
polokrík. Využívajú sa listy, ktoré sa musia až po klasickú zelenú. Ďalšie zaujímavé byRíbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan,
zberať
v suchom
na obed,
kým ras- linky ako oregano, tymián, mäta, medovka,
Rovada,
Otelo,počasí
Titánia,
Blanka.
tlina nekvitne. Šalvia potláča vylučovanie pažítka ale aj echinacea či alchemilka sú
kry
za 2,20€
: Jonkheer
Tets,
Maraton,
Detvan,
Rovada,
potu,Ríbezle
zmierňuje
ťažkosti
dýchacích
ciest, van
v pestrej
ponuke
na našej
predajni.
Otelo, ajTitánia,
pečene
žlčníka. Blanka.
Využíva sa pri nedostaVeľa zdaru pri ich pestovaní želá
točnom trávení a hormonálnych probléIng. Eva Káčerová
Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda.
VŠEOBECNÉ RADY K PESTOVANIU A ZBERU BYLINIEK
Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta.
Najvhodnejšie miesto pre ne, pretože alebo až poobede. Zásadne oberáme len
Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal,
väčšina pochádza zo Stredomoria, je teplé celé, zdravé listy. Po usušení sa lámu, no
Meteor Korai.
a slnečné stanovište. Nároky na pôdu ne- ich farba sa nelíši od pôvodnej.
majúOstatné
vysoké. Postačí
im dobre
VŇAŤČernice, Brusnice, Mišpula,
druhy:
Josta,priepustná
Ázijské hrušky,
Orechy,
Lieska,
Goji, Schizandra
čínska,
Drieň,
Rakytník.
nie
premočená
a naMoruše,
živiny chudobnejšia
Zrezávajú
sa bylinné
časti
ešte pred kvitpôda. Bylinkám vyhovuje skôr zásadité nutím. Po usušení sa listy oddeľujú od
Novinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa
pH pôdy, hnojenie si nevyžadujú.
stonky a stonka sa ľahko láme.
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny –
Bylinky
sú
väčšinou
určené
na
ďalšie
SEMENO
Tulameen.
spracovanie. Zberá sa list, kvet, vňať, seZbiera sa po obschnutí rosy, nesmie byť
meno,
plod
a koreň
podľa
druhu.
Zásada
napadnuté
chorobami
a škodcami.
K bohatému výberu patria aj informácie
o výsadbe
a rezoch
je
zberať
v suchom
a teplom
počasí.
Ani
PLOD
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej
jedna
časť rastliny
sa vedením
nesmie zberať
do neNajlepší je pred úplným
Po
prednáške
pod
Prof.
Ing. Hričovského,
Dr.Sc. dozretím.
Uskutoční
priedušného
materiálu,
najlepší
je
prútený
usušení
je
plod
väčšinou
stmavnutý,
stvrdsa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre.
košík
nutý a praská.
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na
KVET
KOREŇ
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste
Zberajú sa jednotlivé kvety alebo celé
Zber koreňa sa vykonáva najlepšie na jesrdečne vítaní.
kvetenstvá,
musí však byť polovica roz- seň za suchého počasia ešte pred mrazmi.
kvitnutá. Po usušení sa kvety lámu a rozpadávajú sa, to ale nie je chyba.
LIST
Listy sa zberajú ráno, keď už nie je rosa,
Po vysušení sa koreň láme a rozpadáva sa
až na prach.
Emíliapestovanie
Zrubcová
Úspešné
a sušenie želá
Ing. Eva Káčerová
35
OvOcie pre naše záhrady
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15.
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej
predajni budú aj tieto druhy:
Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá
skladovateľnosť.
Stromy pre Vašu záhradu
Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou.
Ak sa aj Vy považujete za milovníkov pri filtrovaní ovzdušia od mikroorganizČerešňa
Regina
– chrupka.
Dozrieva
v 7.-8.
čerešňovom
mov (smreky,
borovice,
jedle).
stromov viete, že plnia
v každej
záhrade
týždni.
sú tmavočervené,
šťavnatej
aromatickej
Ich kompaktnosť
sa dá avýborne
využiť
v menšej,Veľké
aleboplody
aj veľkej
niekoľko dôle- vynikajúcej,
chuti.funkcií.
Plody sú odolné voči praskaniu.
cudzoopelivá,
vhodným
ako protiJeprachová,
protihluková
a v nepožitých
opeľovačom
je Kordia.
Je kvalitná
slednomodroda.
rade aj optická kulisa (tuje, cypDynamickú zložku
v kompozícii
tvorianeskorá
russovce,
listnaté
stromy
ich
premenlivosťou
v rasČerešňa Lapins – samoopelivá chrupka.smreky).
Dozrieva okolo
Nízke a sú
plazivé
druhy
(borievky, smrete,
farebnými
zmenami,
a tva- šupku,
14.-24.7. Plody
majúkvitnutím
tmavočervenú
veľmi
veľké,
ky, tuje) sú dobre
využiteľné
rovou
rôznorodosťou.
stromy
sú spracovanie.
vhodné
na priamyIhličnaté
konzum
aj na
Odolná
voči aj ako pôdny
podrast
vyššej výsadby, alebo ako
ich
protiváhou,
pôsobiacou
praskaniu.
Vyznačuje
savýraznejšie.
pravidelnoupokryv,
vysokou
úrodnosťou.
Sú celoročne stále, kontrastujú hustou náhrada trávnika.
Čerešňa Van
Compact
– slaborastúca
odroda.
Srdcovka
Tak ako
ihličnaté
druhy stromov, tak aj
a kompaktnejšou
textúrou
a farebne
sú
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa
sýtejšie.
listnaté druhy stromov sa dožívajú vysopravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla.
Na prvom mieste je, že takmer každý ih- kého veku a tiež vytvárajú podmienky pre
ďalšie červenej
rastliny. Listnaté
vysokého
ličnatý
strom má
uplatnenie
vo výsadbe
Marhuľa
Kuresia
– plody
sú oranžovo
farby, stromy
stredne
veľké.
Dozrievajú
koncom
júla,
sú vynikajúcej
Je samosprašná.
Jeja
(lipy, javory,
platany, duby, buky
ako
solitér. Vysoký
estetický
účinok
majú vzrastuchuti.
výhodou
je jedle,
rezistentnosť
voči šárke.i.) Dužina
je dobre
odlučiteľná
od
tvoria kostru
výsadby
každej záhrady.
najmä
cédre,
borovice, cyprušteky
kôstky.
Je mrazuodolná.
Ich výberu a umiestneniu, preto venujte
–
kultivary.
pozornosť.
Chyby sa v tomto prípaNaSortiment
druhom mieste je, že
ihličnaté
stro- vysokú
pre
sezónu
jeseň
2012:
my výborne poslúžia pri úprave mik- de ťažie odstraňujú. Výborným riešením je
Jablone
od 3,80€
Vista
Discovery,
Prima,
dlhodobý
plánBela,
výsadby
záhrady. Pred
výberoklímy.
V priestore
kde :súPriesvitné
vysadené, letné,
Gala, Šampion,
Idared,
Braeburn,
rom a výsadbou
stromu
si o ňomOntário.
zistite čo
pomáhajú
úprave Golden
teploty a Delicious,
vlhkosti naJonagold,
Odrody: vyrovnané
Jonagored,
Rubín,
a Melodie
4,20€. Rezistentné
odrody:
najviaczainformácií,
najmä jeho požiadavky
príjemné,
hodnoty.
IchFuji
orgány
Rubinola,
Topaz,
Pinova,
Lotos
a
Heliodor
za
4,40€.
vylučujú éterické oleje a silice, prospešné na prostredie a aký efekt rastlina v priebehu
62
Marhule za 5,90€ : Vesna, Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská,
Veharda, Bergeron, Kioto.
Nektarinky za 5,80€ : Big Top, Stark Red.
Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená,
Konferencia, Lucasova, Bohemica, Karin, Dicolor, Jana, Erika.
Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley.
Rezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.
Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.
nasledujúcich rokov prinesie. Jej rozmery
za 5,80€
Albatros,
Sunhaven, Redhaven, Flamingo,
v dosBroskyne
pelosti a vhodné
rastliny: do
blízkej
Fairhaven,
Cresthaven,
Suncrest.
Čerešne
za 4,60€: Karešova, Van,
výsadby.
Regina,
Lapins,
Kordia.
Veľa druhov stromov môžeme pestovať
v mobilných
kvetináčoch
alebo
Ríbezle
stromkya tak
za rýchlo
3,50€
: Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan,
dočasne
oživiť
miesta,
ktoré siBlanka.
to práve vyRovada,
Otelo,
Titánia,
žadujú. Najvhodnejšie druhy na tento účel
Ríbezle
kry–za
2,20€ hraby
: Jonkheer
sú japonské
javory
kultivary,
upra- van Tets, Maraton, Detvan, Rovada,
Otelo,
Titánia,
Blanka.
vené strihom, alebo pestované ako špaliere,
ozdobné
slivky,stromky
katalpy. za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki
Egreše
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda.
majú navyše reprezentačné a ozdobné
Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki funkcie
Rot, Invicta.
napr. vo vstupných exteriérových
priestoroch.
Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal,
Ak sa aj Vy po celodennej hektike potreMeteor Korai.
bujete dobiť energiou zo stromov, navštívte
Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky,
Černice,
Brusnice,
naše záhradné
centrum,
precíťteMišpula,
ich enerOrechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra
čínska,
Drieň,
Rakytník.
giu a vyberte si len svoj STROM „S“, ktorý
bude prečerešňa,
Vás zdrojom
potešenia
a dopĺňaNovinky: Van Compact – slaborastúca
Kuresia
– marhuľa
nia
sily.
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny –
Ing. Helena Pelešová
Tulameen.
Nesmieme zabudnúť na pravidelnú konbohatému
výberu
patria
troluKvodného
a živinového
režimu
a pra-aj informácie o výsadbe a rezoch
videlne
dopĺňať
potreby rastliny,
vrátane
ovocných
stromov.
Všetko
potrebné sa dozviete na odbornej
ochrany
rastlín.pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční
prednáške
Z ihličnatých
stromov
je esteticky
účinnéhod. v našom záhradnom centre.
sa
dňa 20.10.
2012
o 10.00
pestovanie
tvarovaných
ihličnanov
a bonV predajni je možné zakúpiť
si odbornú literatúru, zameranú na
sajov.
Najkrajší
účinok
dosiahneme
borievrezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste
kami, borovicami a tismi ostrihanými do
srdečne vítaní.
bonsajov, alebo cyprusov, tují tvarovaných
do špirál, gúľ a ihlanov.
Tieto v porovnaní s listnatými stromaEmília Zrubcová
mi umiestnenými v mobilných nádobách
37
OvOcie pre naše záhrady
Čo sa udialo na tohtoročných
Záhradníckych dňoch
stromy do
zlata...Táto
riekanka
mi
Už Jeseň
tradičnepani
sa totobohatá,
podujatiefarbí
koná posledpyšne
niesli balíčekdetská
s vytúženou
rybičkou.
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je
ný aprílový víkend. Každý rok vymýšľame Zastavovali sa tu však aj dospelí a zisťovali
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať
program,
by bol sa
poučný
nielen
pre informácie
sa správne
o rybičky
stromky.ktorý
Počasie
nedá
ovplyvniť
a pretoako
čas
predaja
viemestarať.
iba
Vás,
našich
zákazníkov,
ale
aj
pre
nás.
Tento
Spokojné
tak
boli
nielen
deti
ale
aj ich15.
roodhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo
rok
som
si
na
pomoc
s programom
pozvala
dičia.
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený
našich
partnerov
a priateľov.
V sobotu odrody
popoludní
o 15.na
hod.
k nám
širokýobchodných
sortiment.
Nezabudli
sme na overené
a ani
novinky
V piatok
26.4.2013
o 15.
hod.
nám
zána trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej
aj tieto druhy:
stupkyňa firmy predajni
Agro CS budú
p. Zahoranová
poskytla rady k pestovaniu orchideí. SkuHruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v
pinka pestovateľov rozprúdila živú diskusiu
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je
a prednáška sa zmenila
na rozhovor
k týmcudzoopelivá,
sama
je však dobrým opelovačom. Výhodou
to fascinujúcim tejto
kvetom.
Stretli
sa
tu
pestodrody je pravidelná
rodivosť, vysoká kvalita a dobrá
ovatelia miniorchideí
aj vášniví zberatelia.
skladovateľnosť.
V sobotu 27.4. nám obohatila dopoludDicolor
nie zástupkyňa firmyHruška
Barca a uviedla
nás – zimná stolová odroda. Zberá sa
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou.
prišiel aj pán Prof. Hričovský. Pripomenul
nám jarné
práce v vzáhrade,
ukázal nám
Čerešňa Regina – chrupka.
Dozrieva
7.-8. čerešňovom
ako
správne
ošetriť
a
ostrihať
ovocné
strotýždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu.
Je cudzoopelivá,
vhodným
my. Konkrétne
postreky si mohli
zákazníci
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá
zakúpiť odroda.
priamo v predajni. Informoval nás
o svojej novej publikácii s názvom „Rok
Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo
ovocnejsú
záhrade“,
užitočných in14.-24.7. Plody majú tmavočervenú v šupku,
veľmi plnej
veľké,
formácií.
Uvedenú
knihu
pre
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči Vás zabezpeaby úrodnosťou.
ste si ju mohli zakúpiť v našej
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnoučujeme,
vysokou
do problematiky záhradných jazierok. Po- predajni.
Čerešňa
Vanurobiť,
Compact
slaborastúca
odroda.
Srdcovka
radila
nám čo treba
keď je –v jazierV nedeľu
28.4. bolo
dopoludnie spestrené
. Plody
sú akú
veľké,
chutné,
jemne
ku
veľa rias,
chémiu
môžeme
použiť,aromatické. Vyznačuje sa
pravidelnou
vysokou
úrodnosťou.
najmä
ak v jazierku
máme aj
rybičky. StretliDozrieva v polovici júla.
sa tuMarhuľa
majitelia jazierok,
aj tí– plody
ktorí jazierko
Kuresia
sú oranžovo červenej farby, stredne veľké.
ešte
len
plánujú.
Pani
Trabalíková
odborne
Dozrievajú koncom júla, sú
vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej
a zodpovedne
na všetky
výhodou je odpovedala
rezistentnosť
vočipološárke. Dužina je dobre odlučiteľná od
kôstky.
JeSpomenutú
mrazuodolná.
žené
otázky.
chémiu bolo /a je/
možné zakúpiť aj v predajni.
Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Aby nám v jazierku vládol život, pozvala
somJablone
aj nášho priateľa
pána Páleníka,
ktorý letné, Vista Bela, Discovery, Prima,
od 3,80€
: Priesvitné
je
chovateľom
jazierkových
rybičiek.
VoJonagold, Idared, Braeburn, Ontário.
Gala, Šampion, Golden Delicious,
Odrody:
Jonagored,
a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody:
veľkých
nádobách
plávaliRubín,
rybičky,Fuji
jesetery
Rubinola,
Topaz,
Pinova,
Lotos a siHeliodor
za 4,40€.
workshopom
a výstavou obrazov Renáty
a hľadali
nových
majiteľov.
Naši najmenší
82
Sádovskej. Prítomní hostia si mohli vysk- a nechýbal ani úsmev. Nikto sa nesťažoval,
za voskom.
5,90€ :Tvorili
Vesna,
Barbora,
Veľkopavlovická,
Maďarská,
úšať Marhule
štýl maľovania
nielen
keď musel
chvíľu čakať pri pokladni.
Veharda, Bergeron, Kioto.
deti ale aj dospeláci a spokojní odchádzali
Touto cestou by som sa chcela poďakovať
domov
s vlastnoručne
vyrobeným
svojim Red.
dievčatám – Evke, Heli aj Kvetke za
Nektarinky
za 5,80€
: BigobraTop, Stark
zom.
úžasný výkon. Vďaka patrí aj manželom
Hrušky
za 4,40€
: Wiliamsova,
Clappova,
červená,
Nedeľné
popoludnie
sa návštevníci,
ale Krnáčovím,
ktorí Clappova
nám túto akciu
umožKonferencia,
Lucasova,
Bohemica,
Karin,
Dicolor,
Jana,
Erika.
aj my zamestnanci záhradného centra za- nili zorganizovať podľa vlastných predstáv,
bávali
s country
Slažiansky
dvor. ostatným
našímGabrovská,
kolegom a aj obslužnému
Slivky
odkapelou
5,20€
: Čačanská
Lepotica,
Stanley.
Chlapci hrali ako
doTop
spevuHit,
sa zapopersonálu
Rezistentné
zao život,
6,90€:
Presenta,
Jojo.pri darčekoch aj občerstvení.
jili aj ostatní a mnohí si veru aj zatancovali.
Ďakujeme patrí aj naším partnerom v zaRingloty za 5,40€ : Zelená Ringlota,
Althanova.
stúpení
p. Trabalíkovej, p. Zahoranovej, p.
p. Páleníkovi,
prof.Flamingo,
HričovskéBroskyne za 5,80€ : Albatros, Sádovskej,
Sunhaven,
Redhaven,
mu a kapele
Fairhaven, Cresthaven, Suncrest. Čerešne
zaSlažiansky
4,60€: dvor.
Karešova, Van,
Nakoniec, ale v skutočnosti na začiatok,
Regina, Lapins, Kordia.
prvé VEĽKÉ ĎAKUJEME patrí Vám, naRíbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer
van Tets,
Detvan,
ším zákazníkom.
Pre Maraton,
Vás tieto podujatia
roRovada, Otelo, Titánia, Blanka.
bíme s láskou a radosťou. Všetci sa tešíme,
keď Tets,
ideme Maraton,
okolo Vašich
domovRovada,
a dvorov
Ríbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van
Detvan,
a vidíme ako krásne budujete prostredie
Otelo, Titánia, Blanka.
okolo Vás a tým aj celú našu krajinu a my
Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki
Vám v tomRot,
aspoňHinnonmaki
trochu pomáhame.
Green,
Hinnonmaki
Gelb,
Invicta,
Rolonda.
Hoci oficiálny koniec našich ZáhradnícSpätná väzba z vašich spokojných reakcií,
kychEgreše
dní bol o 18.
tancovalo
a spievalo Rot,
mailovInvicta.
či osobných stretnutí nám tiež dáva
kryhod.
2,30€
: Hinnonmaki
sa tu až do 19.30 hod.
silu pokračovať v rozbehnutej tradícii. Už
Višne
4,60€ : Érdi
Újfehertoi
Počas
Záhradníckych
dníBotermo,
sme tak, ako
teraz saFurtos,
tešíme naFanal,
stretnutie s Vami na rovMeteor
Korai.
aj po iné roky poskytovali bezplatné po- nako úspešnej akcii ako boli tieto Záhradradenstvo
záhradných
zábavu hrušky,
nícke dni.
Ostatné
druhy:architektov,
Josta, Ázijské
Černice, Brusnice, Mišpula,
pre deti – trampolínu,
zvieratká,Goji,
občerstvePS: Tí,
čo ste toDrieň,
tento rok
nestihli, neváOrechy,
Lieska, Moruše,
Schizandra
čínska,
Rakytník.
nie a nepochybne najlepší výber drevín.
hajte a navštívte naše záhradné centrum
Van
– slaborastúca
čerešňa,
– marhuľa
PreNovinky:
nás, ktorí sme
totoCompact
podujatie zabezpeešte dnes.
Uvidíte,Kuresia
že odídete
spokojní
odolná
voči
šárke,
stĺpovité
marhule
a
jablone,
veľkoplodé
maliny
–
čovali, to boli náročné dni. Napriek tomu a dobre naladení s tou najkrajšou
rastlinou
Tulameen.
tu vládla príjemná atmosféra, dobrá nálada pre Vašu záhradu.
Emília Zrubcová
K bohatému výberu patria aj informácie o výsadbe a rezoch
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre.
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste
srdečne vítaní.
Emília Zrubcová
39
OvOcie pre naše záhrady
FENG SHUI V ZÁHRADE
V dnešnej dobe sa aj v tvorbe záhrad mô- dmych elementov : zeme, neba, kameňov,
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi
žeme stretnúť s rôznymi štýlmi a prístupmi vody, budov, ciest a rastlín.
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je
tvorby
krajiny. Jednou
z nich
aj záhrada
neklamným
znakom,
žejesa
v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať
s pomenovaním
feng
shui.
Mohla
som
Z hľadiska
feng shuivieme
podla znástromky. Počasie sa nedá by
ovplyvniť
a preto tradičnej
čas predaja
iba
však
oponovaťTento
a nazvať
túto
akopredajni
meho učiteľa
Yapa, záhrada
nemá 15.
ako
odhadnúť.
rok
sazáhradu
v našej
začneJoey
s predajom
okolo
tvorba
harmonickej,
čistej,
pozitívnej
samostatný
život. Je to
októbra.
Tak ako po
minulé
roky,záaj túto
sezónu prvok
mámevplyv
pre na
vásnáš
pripravený
hrady.
majú často
pomýlený dojem,
množstva
dôležitých
faktorov,
ako
širokýĽudia
sortiment.
Nezabudli
sme na spleť
overené
odrody
a ani na
novinky
naaktrhu,
menej
známe
Novinkami
našej
že
chcemečimať
záhradu
v štýle druhy
feng shui,drobného
orientáciaovocia.
k svetovým
stranám a v lokácia.
predajni budú aj tieto druhy:
V neposlednom rade dôležitosť umiestnenia vchodu do domu, ochrana z pozície
Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v
HORY –vydrží
horského
– voddecembri, dobre uskladnená
do draka,
koncaRIEKY
marca.
Je
ného
prvku,
resp.
cesty,
ktorá
prináša
do
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou
domu
a našich vysoká
životov energiu
a pohyb
Qi.
tejto odrody je pravidelná
rodivosť,
kvalita
a dobrá
Záhrada však má svoj význam, svoju
skladovateľnosť.
štruktúru a tiež v nej môžeme využiť všetky
Hruška Dicolor – prvky
zimná
stolová odroda. Zberá sa
a princípy
začiatkom októbra, konzumne
v decembri.
Pri
feng shui,odzrieva
ktoré nám v živote
určite navodobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi
dia pocit harmónie a pohody.
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou.
Jedným z dôležitých prvkov je celkový
tvar záhrady.
Najvýhodnejšie
sú pravidelČerešňa Regina – chrupka.
Dozrieva
v 7.-8. čerešňovom
týždni.
Veľké
plody
tmavočervené,
a aromatickej
mala
by to
zákonite
byť sú
klasická
čínska ale- vynikajúcej,
né a vyvážené šťavnatej
tvary, teda bez
akýchkoľvek
chuti.
Plody
sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným
bo
japonská
záhrada.
opeľovačom
je
Kordia.Každú
Je kvalitná
Opak je však pravdou.
záhraduneskorá odroda.
môžeme
premeniť
v štýle feng
shui. Cieľom chrupka. Dozrieva okolo
Čerešňa
Lapins
– samoopelivá
takejto
premeny
je
len
docielenie
harmó- šupku, sú veľmi veľké,
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú
nie
človekana
s prírodou
samým.
Pre spracovanie. Odolná voči
vhodné
priamya sebou
konzum
aj na
vytvorenie
takejto
záhrady nám
však starý
praskaniu.
Vyznačuje
sa pravidelnou
vysokou úrodnosťou.
učitelia dávajú do rúk aj množstvo praviVan
– slaborastúca
odroda. Srdcovka
diel. Čerešňa
Veľkú rolu pri
tomCompact
hrá aj intuícia
a vní.mavosť
Plodyčloveka
sú veľké,
chutné,
jemne
aromatické.
Vyznačuje sa
samotného.
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla.
Mnoho ľudí vytvorilo záhrady, ktoré sú
harmonické
a krásne
bez poznania
Marhuľa
Kuresia
– plody akýchsú oranžovo červenej farby, stredne veľké.
koľvek
princípov
feng shui.júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej
Dozrievajú
koncom
výhodou
je rezistentnosť
voči
šárke.abnormálnych
Dužina je výsekov.
dobre Štvorcový,
odlučiteľná
od
Zahodme tiež
mýtus zvonkohier,
napájaobdĺžnikôstky.
Je mrazuodolná.
diel
ši pagod
v našich záhradách. Zabud- kový, kruhový. Len málokedy sa však stretnime tiež na zrkadielka či mince, ktoré by neme s úplným ideálom a umiestnením
Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
nám mali priniesť viac peňazí či pokoja. domu v pozemku. Preto práve pri tvorbe
TotoJablone
všetko sú len
ktoré majú letné,
záhrady
vieme
využiťDiscovery,
kompozíciu Prima,
umiestod prostriedky,
3,80€ : Priesvitné
Vista
Bela,
Gala, Šampion,
Golden
Delicious,
Idared,
Braeburn,
Ontário.
možnosť
záhradu skrášliť.
Nemajú
však ničJonagold,
nenia záhonov
a orientovať
ich tak,
aby sme
Odrody:s tradičným
Jonagored,
Rubín,
Fuji
a Melodie
za 4,20€.
Rezistentné
spoločné
učením
o feng
shui.
jemnými
oblúčikmi,
či priamymiodrody:
líniami
Rubinola,
Topaz,
Pinova,
Lotos
a
Heliodor
za
4,40€.
Tvorba záhrady vyžaduje harmóniu sie- tvar pozemku vyrovnali.
10
2
Dôležité
je tedazazveriť
svoju: záhradu
faktoroch.
V zásade je potrebné
jazero či
Marhule
5,90€
Vesna, do
Barbora,
Veľkopavlovická,
Maďarská,
rúk
skúsených
a citlivých
odborníkov,
ktorý
bazén
orientovať
tak,
aby
nebolo
ani
príliš
Veharda, Bergeron, Kioto.
vám v danom prostredí a situácii vykúzlia ďaleko, ani príliš blízko k domu či terase.
Nektarinky
za 5,80€
: Big
Top, Stark
kompozíciu
ktorá podporí
či už tok
energie
TečúcaRed.
voda má tiecť vždy v smere k domu
Qi, alebo ju naopak zadrží či rozptýli.
aby prinášala Qi k domu. Tvar jazierka má
Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená,
Druhou dôležitou
zastávkouBohemica,
pri tvorbe Karin,
byť orientovaný
aby voda objíKonferencia,
Lucasova,
Dicolor,k domu
Jana, tak,
Erika.
exteriéru domu je vstup energie na poze- mala dom a ľudí v ňom žijúcich.
od do
5,20€
: Čačanská Záhony
Lepotica,
Gabrovská,
Stanley.
mok,Slivky
ktorá vchádza
domu chodníčkami,
stromov,
krov či kvetín
je treba
Rezistentné
za 6,90€:
Top
Hit, Presenta,
Jojo.
prístupovou
bránou.
Jedným
z dôležitých
tak, ako
cestičky koncipovať do prírodných
prvkov je práve vytvorenie tzv. Ming Tang línií, ktoré zaoblia jedovaté rohy pozemku.
Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.
– dostatočne veľký otvorený priestor, ktorý Línie treba viesť jemne v oblúčikoch okolo
prijíma
energiu, kumuluje
ju a :odovzdáva
aby uzatvárali
prostredie
okolo
Broskyne
za 5,80€
Albatros, pozemku
Sunhaven,
Redhaven,
Flamingo,
Fairhaven,
Suncrest.
zasa4,60€:
Karešova,energia
Van,
do
príbytku či Cresthaven,
celej okolitej záhrady.
Je to Čerešne
domu. Takto
vytvorí harmonická
Regina,
Lapins,
Kordia.
teda
nástupná
plocha
do našich príbytkov, a zadržiava sa priamo v prostredí v ktorom
môže to byť málá terasa z dlažby pred do- žijeme.
Ríbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan,
mom,
nástup
zo schodov
a pred
ním terasa,
Druhovo nie je dôležité čo bude vysadeRovada,
Otelo,
Titánia,
Blanka.
či samotný balkón.
né v záhrade. Vždy však platí pravidlo, že
Ríbezle
za 2,20€ : Jonkheer
Tets,
Maraton,
Detvan,
Tento
súvisí kry
aj s prístupovými
chodníč- van
menej
farieb
je viac. Dôležité
sú Rovada,
vyvážené
Otelo,
Blanka.
kami
doTitánia,
domov, ktoré
by nikdy nemali byť obe strany okolo domu ako výškovo, teda
priame, v jednej línií. Všetky chodníky v zá- použiť vyšších stromov s podsadbou neEgreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki
hrade
by Hinnonmaki
mali byť jemne Gelb,
zvlnenéInvicta,
aby pri- Rolonda.
náročných krov a doplniť ich jemne o kvitGreen,
pomínali tlkot srdca a prinášali pri chôdzi núce trvalky.
kry
2,30€
opäťEgreše
pokoj a čo
najviac
čistej: Hinnonmaki
energie. Sys- Rot, Invicta.
tém cestičiek je teda často kľukatý, mostíky
Niektorí autori uvádzajú dôležitosť vplyvu
Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal,
sú bez zábradlí, aby tak vzbudzovali prirod- druhov stromov na auru a duchovný život
Meteor Korai.
zene v človeku nutnosť ísť pomalšie a nútia človeka. Nech je pravda akákoľvek, pristutak podvedome
človeka pozorovať
záhradu hrušky,
pujme ajČernice,
k rastlinám,
stromom či
k ovociu
Ostatné druhy:
Josta, Ázijské
Brusnice,
Mišpula,
Orechy,
Lieska, Moruše,
Goji,
Schizandra
čínska,
Drieň,
z rôznej perspektívy.
Ming tang
môžeme
ako k darom,
ktoré
nie súRakytník.
samozrejmé. Sú
obohatiť o nádoby s kvetmi, o strážcov to dary, ktoré dostávame, ktoré nás obohaNovinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa
v podobe vyšších drevín po oboch stranách cujú, nasýtia a prinášajú nám do života raodolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny –
dverí
do domu.
dosť a pokoj. Matka Zem nám ponúka svoje
Tulameen.
Alebo ak sa nevyhneme priamemu chod- dary ako odmenu za našu starostlivosť.
níkuK
dobohatému
domu, môžeme
spomaliťpatria
tok ener-aj informácie
Poďakujme sa za
že strom prináša
ovovýberu
o to,
výsadbe
a rezoch
gie
práve
postavením
terakotových
kvetiovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej
náčov
s drevinami
po Prof.
stranách.
prednáške
podstriedavo
vedením
Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční
Často
sa
na
mieste
ming
tangu
využíva
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00po-hod. v našom záhradnom centre.
stavenie fontány resp. použitie vody, ktorá
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na
energiu kumuluje a posúva ďalej do priesrezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste
toru.
srdečne
vítaní.
Umiestnenie
vodného prvku , jazierka
či bazéna patrí taktiež k jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnia tok energie
a majú vplyv na celkovú atmosféru v záhrade. Toto umiestnenie je závislé na mnohých
Emília Zrubcová
11
3
OvOcie pre naše záhrady
cie, či kvety, ktorými nás obdarúvajú. Veď budnime však, že v detstve sa nám všetkým
aj starý Číňania považovali pozemok za zdalo skutočné a pravdivé aj to, čo je neprípravkami
obdobie,lenkedy
ešte môžete
aplikovať
chemickú
živý organizmus,využite
ktorý neobývajú
ľu- možné
pochopiť ľudským
rozumom.
ochranu
v
exteriéri.
Suché
kútiky
záhradky
podporujú
množenie
dia a rastliny. Ale tiež neviditeľné existenŽelám vám krásnu tvorbu vašej
harmoJeseňako
pani
bohatá,
farbí
stromy do zlata...Táto
detská
riekanka
mi
škodcov
sú
roztočce.
Ich
prítomnosť
zistíme
podľa
drobných
bodiek
cie,
ktoré
žijú
v prírode.
Možno
ste
aj
vy
už
nickej
farebnej
pokojnej
záhrady
a nech
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia
je
-striebornej
farbypo
cicaní
listov
rastlín.
Neskôr
môžeme
stretli vílu, ducha
ohňa,stopy
vodnú
vílu,
čištiav
vámzškôlkach
víly
prinášajú
do záhrad
len vyorávať
harmóniu.
neklamným
znakom,
že sa
velfa,
ovocných
môžu
začať
objaviť
Poovplyvniť
objavení
príznakov
odporúčam
minimálne
trpaslíka.drobné
Každý
z pavučinky.
nichsa
vrajnedá
chráni
určitú
Ing. Kvetoslava
stromky.
Počasie
a preto čas
predaja
viemeDinis
iba
dve
aplikácie
s
týždenným
odstupom
a
striedaním
prípravkov
na
časť vašej záhrady.
Možno
mýtus,predajni začne s predajom
Záhradný
architekt,
odhadnúť.
Tento
rok je
satovlen
našej
okolo
15.
ochranu
rastlín
Omite
30W
a
Vertimec
018.
možno lenTak
rozprávka
preminulé
malé deti.
Nezaktorý verí
existujú
víly 
októbra.
ako po
roky,
aj túto sezónu máme
pre že
vás
pripravený
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky
zásah
proti
tomuto
škodcovi,
mohlo
by Vás v
tonašej
stáť
na Nepodceňte
trhu, či menej
známe
druhy
drobného
ovocia.
Novinkami
množstvo suchého
lístia
až
rastlín.
predajni budú aj tieto druhy:
Kalendárium 2013
Ing. Helena
Hruška Erika – kvalitná
zimnáPelešová
odroda. Dozrieva v
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou
tejto odrody
je pravidelná –
rodivosť,
kvalita
a dobrá
Chryzantémy,
chryzantémy
naše vysoká
jesenné
krásky.
skladovateľnosť.

najlepší výber japonských javorov
Vzhľadom
zvýšenú intenzitu
pestovania, je potrebné venovať

novýna
sortiment
a skalničiek
Hruška trvaliek
Dicolor
– zimná stolová odroda. Zberá sa
pozornosť
škodcom
a odzrieva
chorobám.
Predchádzať

trvalky
na pestovanie
v nádobách
začiatkom
októbra,
konzumne
v decembri.
Pri
proti
chorobám
môžeme
prevenciou,
ktorá
zahŕňa

kríky
so záplavou
kvetov vydrží do februára až marca. Je
dobrom
uskladnení
veľmi
vyživené,
vzdušné
V šupkou.
prípade

samozavlažovacie
kvetináče
kvalitná,zdravé,
zaujímavá
vzhľadom
plodov rastliny.
s červenou
výskytu
škvrnitosti
listov
odporúčame
použiť

teplotne odolné keramické kvetináče
Čerešňa
Regina
–
chrupka.
Dozrieva
v
7.-8.
čerešňovom
prípravok
Dithane
DG
so
širokým
spektrom

výpredaj teplomilných rastlín
týždni. Veľké plody súúčinnosti
tmavočervené,
vynikajúcej,
šťavnatej a aromatickej
aj voči
ďalším hubovitým
chorobám.
chuti. Plody sú odolné
praskaniu.
cudzoopelivá,
vhodným
Protivoči
voškám
a inýmJecicavým
škodcom
dobre
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda.
zaberá Karate Zeon.

bohatý
sortiment
ihličnatých
a balových
rastlín okolo
Čerešňa
Lapins
– samoopelivá
chrupka.
Dozrieva
Čo
najmenej
nutných
zásahov
želá

vresoviskové
rastliny
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké,
vhodné
priamy konzum
na spracovanie.
voči
 nadekoratívne
listnaté aj
stromy
Ing. HelenaOdolná
Pelešová
praskaniu.
sa pravidelnou
vysokou úrodnosťou.
a Vyznačuje
kry s ozdobnými
plodmi
letný júl - august
farbami hýriaci september - október
OD
15. 10.
Čerešňa
Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka
 súovocné
. Plody
veľké,stromy
chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa

kryvysokou
drobného
ovocia, viničDozrieva v polovici júla.
pravidelnou
úrodnosťou.

chryzantémy
Marhuľa
Kuresia
– plody vence,
sú oranžovo

príprava
na dušičky:
ikebanyčervenej farby, stredne veľké.
Dozrievajú
koncom
júla,
sú
vynikajúcej
aj z čerstvých materiálov, sviečky chuti. Je samosprašná. Jej
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od
kôstky. Je mrazuodolná.
Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Bella Gardena
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima,
Vydáva Isola Bella, s.r.o.
952 01 Žitavce
Gala, Šampion,
Golden149
Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário.
952 01 Žitavce
tel.: 037 / 788
22 55, fax:Rubín,
037 / 788
20 a78Melodie
Odrody:
Jonagored,
Fuji
za 4,20€. Rezistentné odrody:
Nepredajné.
www.isolabella.sk,
Rubinola,
Topaz, [email protected]
Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.
12
2
11
Download

Gardena - Isola Bella