OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKÔLKA
Ing. Peter Novák - Kuraľany
Ponuka ovocných výpestkov pre sezónu: JESEŇ 2013 - MALOOBCHOD
JABLONE
4,00 €
Idared
MM 106
Š
Jonagold
M9
Š
Jonathan
M9
Š
Fuji
MM 106
Š,K
Spartan
M9
Š
Gol. delicious
MM 106
Š
Granny smith
MM 106
Š,K
Mutsu
M9
Š
Gala
MM 106
Š,K
Šampion
MM 106
Š,K
rezistenty
Júlia – letné
M9
Š
Topaz
MM 106
Š,K
Melodie
MM 106
Š
stlpovité
8,00 €
Pompink, Redcats, Goldcats
HRUŠKY
Williamsova Dula
Clappova
Dula
Lucasova
Dula
Danica
Dula
Vila
Dula
Boscova fľaška Hr.pl.
Konferencia Dula
4,50 €
Š, PO
Š, PO
Š, PO
Š, PO
Š, PO
Š, PO
Š, PO
MARHULE
5,00 €
Veselka
myrobalán
K
Veľkopavlovická myrobalán K
Veharda
myrobalán
K
Bergeron
myrobalán
K
Maďarská
myrobalán
K
Sylvercot
myrobalán
K
Kioto
myrobalán
K
BROSKYNE
Redhaven
Faierhaven
Flamingo
Cresthaven
Sunhaven
B.J.Elberta
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
mandľa
5,50€
K
K
K
K
K
K
NEKTARINKY
Fantazia
6,00 €
mandľa
K
MANDLE
Tétényi rekord mandľa
6,00 €
ČEREŠNE
Kordia
Regina
Carina
5,00 €
Mahal.
Mahal.
Mahal.
K
K
K
K
VIŠNE
5,00 €
Újfehértói fürtös Mahal. K
Érdi bötermö
Mahal.
K
SLIVKY
Čačanska lepotica
Čačanska najbolja
Stanley
Presenta
RINGLOTY
Althanova
Zelená
5,00 €
myrobalán
myrobalán
myrobalán
myrobalán
K
K
K
K
5,00 €
myrobalán
myrobalán
K,Š
K,Š
RÍBEZLE - strom.
3,00 €
červené – Detvan, Maraton, Hron,
Holandský červený, Rondom, Jonkheer
van Tets
čierne – Otelo, Démon*
RÍBEZLE – ker
1,50 €
červené - Detvan, Jonkheer van Tets,
Holandský červený
čierne - Otelo, Viola*, Eva, Favorit
EGREŠE - strom.
Karát* - červený
3,50 €
MIŠPULE
Holandská
ÁZIJSKÉ HRUŠKY
Kumoi, Chojuro
6,00 €
Ríb. zl.
* odolná voči americkej múčnatke
6,00 €
* Š=špičiak, PO=predčasný obrast, K=zapestovaná korunka
Predaj: od 15. októbra 2013 Ceny sú vrátane DPH!
Zľavy: nad 500,00 € – 10%; nad 1 500,00 € – 15%; nad 2 500,00 € – 20%.
Tešíme sa na Vás
Kontakty:
Ing. Peter Novák – Ovocná a okrasná škôlka, Kuraľany 34, 935 64, tel: +421(0)918569864
web: www.skolkynovak.sk, e-mail: [email protected]
Download

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA - Ing. Peter Novák – Ovocná a