Veľké ovocie
HRUŠKA Odrody bežné
1-ročné výpestky cena 4,69 €, 2-ročné výpestky cena 5,19 €
Odroda / podpník
dozr.
sklad.
Odroda / podpník
dozr.
sklad.
Bohemica / plánka
X.
III.
Konferencia / dula, plánka
IX.
XII.
Boscova / plánka
IX.
XI.
Lucasova/ plánka
X.
I.
Clappova / plánka
VIII.
Radana/ dula
VIII.
Clappova červená / plánka
VIII.
Williamsova/ plánka
VIII.
®
Wiliams. červená/ plánka
VIII.
Erika / dula
X.
II.
Odrody nové
1-ročné výpestky cena 4,95 €, 2-ročné výpestky cena 5,49 €
®
Karina/ plánka
IX.
XI.
Decora / plánka
X.
II.
Monika/ plánka
X.
I.
Dicolor®*/ dula
X.
II.
Radana/ dula
VIII.
Isolda/ dula
VIII.
Novinky! / podpník dula
cena 5,95 €
David / plánka
X.
I.
Hortensia
IX.
XI.
Czeremszyna (Ukrajinská hr.)
X.
XII.
Striskaja (Ukrajinská hr.)
IX.
X.
ÁZIJSKÁ HRUŠKA ( NASHI ) /podpník plánka
cena 6,49 €
skorá: Tama
stredne skorá: Hosui, Kosui, Nijiseiki
neskorá: Chojuro, Kumoi, , Niitaka
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov
vrátane výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

Veľké ovocie - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro