JABLONE
JABLOŇ Odrody bežné
Odroda / podpník
Florina / M9
Gala / M9
Golden Delicious / M9
Idared / M9
Odrody novšie, rezistentné
Angold® / M7
Bohemia® / M9
Goldstar / M9
Jonagored® / M7
Júlia®/ M7
Odrody novinky
Elise / M7
Honeycrisp / M9
Jonagored Supra® / M9
Najdared / P14
dozr.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
IX.
VII.
IX.
IX.
X.
X.
1-ročné výpestky cena 3,99 €, 2-ročné výpestky cena 4,49 €
sklad.
Odroda/ podpník
dozr.
sklad.
II.
James Grieve Red / M7
IX.
X.
IV.
Jonagold / M9, M26
IX.
III.
IV.
Priesvitné letné / M26
VII.
V.
Šampion / M9, M26
IX.
III.
1-ročné výpestky cena 4,49 €, 2-ročné výpestky cena 4,99 €
III.
Melodie® / M7
X.
III.
Rajka® / M9, MM106
X.
III.
II.
®
Rubín / M9, M26
IX.
II.
IV.
®*
Rubinola / M9, M26, M7
X.
II.
X.
Topaz®*/ M26, M7
X.
III.
cena 4,99 €
III.
Pinova®* / M9
X.
V.
®
XII.
Red Chief / M9, M26, P14
IX.
XII.
®
III.
RedPrince Jonagold / M9
X.
IV.
®
V.
III.
Šampion Reno /M9,M26,P14 IX.
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov vrátane
výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

JABLONE - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro