autor: J. Rambousková
PREZENTACE – EXOTICKÉ OVOCE
Materiál vznikl v rámci projektu Barevná škola (CZ.1.07/1.4.00/21.1759) financovaného z ESF a rozpočtu ČR na
Základní škole a Mateřské škole Nýřany, přísp.org.
SAMOSTATNÁ PRÁCE (60 MINUT)
Žáci si vylosují některý druh exotického ovoce a připraví o něm krátkou prezentaci.
ROZSAH PRÁCE






Titulní stránka – název ovoce a autor
Fotografie ovoce – celostránková
Oblast světa, kde se vyskytuje – vyznačení na černobílé mapě světa
1 – 2 stránky – informace o ovoci
Vložená kresba ovoce
Dobrovolně – recept na použití ovoce, zajímavosti
MAPA


Žáci na internetu vyhledají mapu světa pomocí pokročilého vyhledávání
Značkou vyznačí místo výskytu
KRESBA


Program Malování
Některý z online editorů – www.sumopaint.com, www.pixlr.com, apod
Materiál vznikl v rámci projektu Barevná škola (CZ.1.07/1.4.00/21.1759) financovaného z ESF a rozpočtu ČR na
Základní škole a Mateřské škole Nýřany, přísp.org.
OVOCE
nashi
klikva
tamarillo (tomarilo)
granátové jablko
physialis
longan
guaeve
fík
kumquat
kdoule
karambola
tomel japonský
kiwi
rambutan
lit-chi (liči)
pomelo
kiwáno
maracuja
avokádo
granadila
papája
batáty
mango
opuncie
Materiál vznikl v rámci projektu Barevná škola (CZ.1.07/1.4.00/21.1759) financovaného z ESF a rozpočtu ČR na
Základní škole a Mateřské škole Nýřany, přísp.org.
Download

PREZENTACE – EXOTICKÉ OVOCE