marec 2013
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
Energetický
poradca
číslo 9
Jazdite ekologicky
Elektromobilita na
Slovensku sa rozvíja
CHCELI BY STE
BÝVAŤ KRAJŠIE?
Veľký duel
Voľba medzi tradičným
a alternatívnym dodávateľom
viac
v prilohe
vo vnútri
Šetrite každý deň
Naše tipy na úsporu
energie u vás doma
Foto: archív MP
Naučte sa šetriť dlhodobo
2 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
výzvy
Výdavky na energie pohltia desatinu príjmov priemernej slovenskej rodiny. Koncové ceny
energií majú pritom narastajúci trend. Aj preto je úspora energií čoraz príťažlivejšou témou.
Spôsobov, ako šetriť je viacero. A sú jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať!
odporúčame
Znížte svoju
spotrebu
elektriny
Strana 8
Každá domácnosť
dokáže rozumne šetriť
V
ýdavky priemernej
slovenskej domácnosti na energie tvoria zhruba 10 %
z príjmu. Osveta
v problematike výdavkov domácností
na energie je zatiaľ pomerne novou témou, ale čoraz viac vstupuje do povedomia najmä v súvislosti
s energetickou chudobou.
Ste energeticky chudobní?
V európskych politikách zatiaľ
neexistuje jednotná metodika
posudzovania energetickej chudoby.
Hoci väčšina krajín túto tému ešte
nemá rozpracovanú, komplexne sa jej
venuje napríklad Veľká Británia. V tejto krajine domácnosť spĺňa kritérium
energetickej chudoby v momente, ak
podiel jej výdavkov na energie dosiahne 10 %. Zatiaľ čo u nás sa toto číslo
považuje za štatistický údaj, podľa
britskej metodiky predstavuje vážny
spoločenský problém, ktorý treba
riešiť vhodnou energetickou, ale aj sociálnou a pracovnou politikou štátu.
Pre domácnosti a firmy, ktoré
chcú optimalizovať svoje náklady, je
zvyšovanie energetickej efektívnosti
inzercia
čoraz aktuálnejšia téma. Súčasný trend
zvyšovania koncových cien energií núti k zamysleniu, ako šetriť energie, a tak
zároveň dosiahnuť nemalú finančnú
úsporu.
Odstráňte zaužívané zlozvyky
„Výdavky
na energie
tvoria zhruba 10 %
z príjmu.”
Ing. Mgr. Lenka
Illiťová
editorka portálu
www.energia.sk
Vedeli ste, že v závislosti od
spotrebičov a dodržiavania správnych zásad pri varení môže úspora
v kuchyni presiahnuť až 60 %? Vykurovanie sa na celkovej spotrebe energií
podieľa 50 – 60 %. Ak jednotlivé miestnosti nebudete prekurovať, môžete
dosiahnuť 15 %-nú úsporu. Každý
stupeň, o ktorý sa zníži teplota
v miestnosti, znamená úsporu 6 %.
Rozumné šetrenie
Každá domácnosť dokáže ušetriť.
Na začiatok stačí dodržiavať
„štyri zlaté pravidlá šetrenia“.
Vymeňte klasické žiarovky za
úspornejšie. Pri niektorých typoch
svetelných zdrojov môžete ušetriť až
80 % energie. Nahraďte staré spotrebiče
energeticky efektívnejšími. Dnešné
elektrospotrebiče sú až o 60 %
úspornejšie ako staršie modely, ktoré
sú len požieračmi energií. Táto investícia vás v konečnom dôsledku vyj-
de lacnejšie, pretože usporíte na budúcich nákladoch za energie. Vypínajte
spotrebiče zo siete. Aj keď sa zdá, že pri
režime
stand-by
spotrebiče
nevyužívajú až toľko energie, veď
predsa „spia“, uvedomte si, že sú stále
zapnuté. Posledným pravidlom, ktoré
je skôr aktuálnym trendom, je zmena
dodávateľa. V niektorých prípadoch
môže úspora presiahnuť 5 – 10 % z koncového účtu. V každom prípade sa pred
uzatvorením zmluvy oboznámte so
zmluvnými podmienkami (vrátane
textu písaného malými písmenami)
a zistite si výhody, ktoré ten-ktorý
dodávateľ k dodávkam zemného plynu, resp. elektrickej energie poskytuje. Nezabúdajte, že zmena dodávateľa
je zo zákona bezplatná, administratívne nenáročná a plynomer, potrubie
ani bezpečnosť dodávok sa nemenia.
Často je riešenie veľmi jednoduché
a postačuje zdravý sedliacky rozum.
Iba zmenou svojho spotrebiteľského
správania a uplatnením zásad efektívneho hospodárenia s energiami, dosiahnete značnú úsporu energií.
Navyše ušetríte aj nemalé finančné
prostriedky a prispejete k ochrane
životného prostredia.
„Riaďte sa našimi
praktickými tipmi a
do vášho rodinného rozpočtu pribudne
niekoľko eur.”
We make our readers succeed!
Energetický poradca
9. VYDANIE, 26. MAREC 2013
Vylepšite si bývanie
5. VYDANIE , 26. MAREC 2013
Projektové manažérky: Mgr. Lenka Kacinová,
Mgr. Zuzana Petrenková
Tel.: +421 (0)2 5930 8236
Mobil: 00 421 908 132 353
E-mail: [email protected],
[email protected]
Grafické spracovanie: fart2art
Redaktori: Kristína Lenková, Peter Gregor,
Dominika Beňová
Odborná spolupráca: Slovenská inovačná a
energetická agentúra
Editor: MARADI, s. r. o.
Foto: istockphoto.com, Branislav Šimončík, ZSE,
nZEB,
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Plus 1 deň, 26. marec 2013
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02 5930 8230
E-mail: [email protected]/sk
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je
vytváranie nových skupín zákazníkov
pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný redakčný
obsah, ktorý ich motivuje konať.
Vydavateľstvo nezodpovedá za obsah
inzercie a PR článkov.
Nájdete nás aj na Facebooku
Mediaplanet Slovakia
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
Inšpirácie
Pre ľudí, ktorí potrebujú kúpiť kotol, je práve teraz ten správny čas.
Ceny sú zatiaľ priaznivé a nová vykurovacia sezóna je v nedohľadne.
Poradíme vám, ako kúpiť kotol výhodne a ako pri tom „neprehlúpiť“.
marec · 3
Výber
správneho
kotla
Pri kúpe kotla nie je cena tým
najdôležitejším faktorom
Foto: Vaillant
domácnosti bez dostupného zemného plynu môže byť elektrický kotol dobrou alternatívou, no veľkým
mínusom je vysoká cena elektrickej
energie.
Výber paliva
Nevýhodou kotlov na tuhé palivo je
prašnosť a nutnosť neustálej obsluhy, ale aj to, že budete potrebovať
miesto na skladovanie dreva, uhlia
či peliet. Preto sa dnes oveľa častejšie
využívajú praktickejšie plynové kotly. Na použitie zemného plynu treba
mať vybudovanú prípojku z verejného plynovodu. Prevádzka plynového
kotla je čistá a pohodlná, no v porovnaní s kotlom na pelety aj drahšia.
Pri tomto type kotla rátajte s povinnou každoročnou revíziou. Niektorí
odborníci odporúčajú elektrické kotly pre ich 100% účinnosť, minimálnu údržbu a dlhú životnosť. Pre
Kondenzačný
alebo klasický?
Najčastejšie využívaným plynovým kotlom je kondenzačný kotol.
Kondenzačné kotly sú drahšie ako
klasické. Pretože využívajú teplo zo
splodín, sú však aj oveľa úspornejšie.
„Kondenzačný kotol pri spaľovaní
plynu pracuje s vyšším využitím tepla,“ vysvetľuje Jaroslav Rehuš, technik a špecialista z Vaillant Group
Slovakia. Do malého bytu sa oplatí
inštalovať nízkoteplotný plynový
kotol, ktorý je akýmsi prechodným
stupňom medzi kondenzačným
a klasickým kotlom. V malom bytíku by sa totiž náklady na drahší
kondenzačný kotol nemuseli vrátiť.
Cena nie je všetko
Cena nie je to jediné, čo by ste si
mali pri kúpe všímať. Drahší ko-
tol prispôsobený vašim potrebám totiž môže byť z dlhodobého hľadiska oveľa výhodnejší
ako iné typy kotlov, ktoré vás
lákajú dobrou cenou. „Rozhodujúca je návratnosť investícií.
Pre priestory s vyššou spotrebou tepla či pre rodinné domy je
z hľadiska úspor energie a návratnosti nákladov najvýhodnejšia
kondenzačná technika,“ hovorí Jaroslav Rehuš. Všímajte
si aj výkonový rozsah. Ten
kotlu umožňuje dokonale sa
prispôsobiť požiadavkám na
teplo. Takže kotol vyrába len
toľko tepla, koľko je v danom
okamihu potrebné.
Najdôležitejší
parameter - výkon
Aby ste si nakoniec nevybrali kotol, ktorý vás v najväčších
mrazoch nechá „v štichu“, je
dobré si dať najmä pre väčšie
objekty vypracovať projekčný
ná-vrh od odborníka. Výkon
kotla je totiž nutné prispôsobiť
veľkosti vykurovanej plochy,
tepelným stratám objektu i odberu teplej vody. „Ak má kotol zohrievať aj vodu, je dôležité
vedieť, koľko a akých bude odberných miest teplej vody. Pre
menší počet odberných miest,
prípadne pre dvoj - trojčlennú ro-
10
dinu, sú vhodné kotly s prietokovým ohrevom,“ hovorí Jaroslav
Rehuš. Zásobníkové typy kotlov
poskytujú oveľa väčší komfort,
ale ich prevádzka je drahšia.
redakcia
[email protected]
faktov
Ceny moderných kotlov
sa pohybujú v rozsahu 10002500 eur.
Moderné kotly sa vyrábajú
z ušľachtilých materiálov.
Nástenné kotly sú menšie
a majú modernejšiu
konštrukciu.
Pri výbere kotla je dobré
riešiť aj ostatné otázky – zateplenie, inštalácia termostatických
ventilátorov na radiátory a pod.
Kotol má životnosť 20-25
rokov, po tomto období jeho
funkčnosť klesá.
1
2
3
4
5
Kotol musí prechádzať
každoročnou kontrolou.
Kontrola prebieha spravidla pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Údržbu a opravy môže
vykonávať len oprávnená
osoba.
Pri výbere zvažujte pomer medzi kvalitou, výkonom a cenou kotla.
Pre podlahové vykurovanie sú najvhodnejšie
kondenzačné kotly.
inzercia
Čím vykurovať úsporne
a efektívne
V čase rastúcich cien energií narastá záujem o úsporné a pritom ekologické bývanie. Odpoveď na otázku, ako ušetriť, hľadajú
aj výrobcovia kotlov, keďže vykurovanie a príprava teplej vody patria k najväčším položkám spotreby energie v domácnosti.
Práve ony totiž každý mesiac výrazne zaťažujú domáci rozpočet, a preto v sebe skrývajú najväčší potenciál úspor.
Nemusíte byť veľkí,
aby ste dosiahli veľké veci
V každom ohľade to potvrdzujú aj vysoko efektívne kondenzačné kotly značky
Vaillant. Špičková kondenzačná technológia s neustálou optimalizáciou prevádzky, s množstvom komfortných funkcií a so
širokým rozsahom modulácie výkonu podstatne znižuje Vaše náklady na energiu. V ich
prospech hrajú tiež vysoká účinnosť, nízke
emisie a rýchla návratnosť vložených prostriedkov. K dispozícii sú vo viacerých výkonových verziách, v závesnom alebo stacionárnom prevedení, s prípravou teplej vody
alebo len na vykurovanie. Vďaka ich kompaktnosti a variabilite umiestnenia je možné
kotol harmonicky zladiť s akýmkoľvek interiérom. Sú určené pre podlahové aj radiátorové vykurovanie do novostavieb, ale aj na
modernizáciu existujúcich vykurovacích
systémov. Inštalovať ich možno dokonca aj
do nízkoenergetických a pasívnych domov.
Požiadavku na väčšie množstvo teplej vody
v domácnosti vyriešil Vaillant jednoducho –
pripravil pre svojich zákazníkov ponuku viacerých typov variabilných zostáv, zložených
zo závesného kondenzačného kotla, externého zásobníka teplej vody a ekvitermického regulátora za zvýhodnenú cenu. Zákazník si pritom môže vybrať z viacerých druhov
a výkonov kotlov a veľkostí zásobníka.
Keď hlavnú úlohu hrá slnko
Až 70 % teplej vody pre domácnosť dokážu
počas roka zabezpečiť solárne systémy.
Vďaka nevyčerpateľnosti a vysokej účinnosti
slnečnej energie sa vám investícia vložená
do solárneho systému vráti už v priebehu
pár rokov. Solárne systémy značky Vaillant
Vám pomôžu získať energetickú nezávislosť
a súčasne znížiť náklady na prípravu teplej
vody a vykurovanie. V prípade, že nevyhnutnú potrebu teplej vody nedokáže pokryť
slnečné žiarenie, použije sa na jej dohriatie kotol alebo iný doplnkový zdroj energie.
Solárne kolektory, ploché alebo trubicové, možno namontovať na šikmú či plochú
strechu, prípadne do voľného priestoru na
záhrade. Zachytávajú až 95 % slnečnej energie. K unikátnym beztlakovým solárnym
systémom na trhu patrí zostava auroSTEP
plus pracujúca na princípe „drain-back“
s voľným stečením solárnej kvapaliny
naspäť do solárneho výmenníka. Je určená
na solárnu prípravu teplej vody. Jej výhodou je jej kompaktnosť – všetky potrebné
prvky solárnej zostavy sú integrované priamo v zásobníku.
Na zostavu auroSTEP plus aj na všetky
ostatné solárne zostavy poskytuje značka
Vaillant od 1.2.2013 atraktívne dotácie. Na
každý plochý solárny kolektor sa vzťahuje
dotácia vo výške 200 eur, na kúpu každého
trubicového solárneho kolektora získate
dotáciu až 400 eur.
Bezplatná energia
z okolitého prostredia
Bohatú ponuku kotlov a solárnych zostáv
značky Vaillant dopĺňa kompletný rad tepelných čerpadiel geoTHERM na princípe
voda – voda, vzduch – voda a zem – voda.
Tepelné čerpadlá geoTHERM sa vyznačujú
vysokou účinnosťou, nízkymi prevádzkovými nákladmi, jednoduchou obsluhou
a užívateľským komfortom. Pre dni s extrémne nízkou teplotou majú zabudovanú 6 kW elektrickú špirálu ako prídavné
vykurovanie. K dispozícii sú vo viacerých výkonových radoch a vo verzii bez alebo s integrovaným 175 l nerezovým zásobníkom
teplej vody. Priestorovo úsporný a pekný
dizajn tepelných čerpadiel značky Vaillant
umožňuje ich umiestnenie aj v najmenších
obytných miestnostiach. Z hľadiska hluku patria tepelné čerpadlá „vzduch-voda“
k najtichším tepelným čerpadlám na
trhu. Dosahujú maximálnu hlučnosť okolo 50 dB(A), čo je porovnateľné napríklad
s umývačkou riadu. Tepelné čerpadlá geoTHERM možno využiť aj pri rekonštrukciách,
pretože sa dajú pripojiť k už existujúcej
vykurovacej sústave. Viac o produktoch
Vaillant získate na www.vaillant.sk
6
7
8
9
10
4 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
inšpirácie
Možno ste si niekedy pri jazde autom všimli veľké bloky solárnych
panelov. Išlo o fotovoltické elektrárne, ktoré zo slnečného žiarenia vyrábajú
energiu. Domácnosti si môžu na streche postaviť vlastný fotovoltický systém.
Základným princípom stavebníctva
má byť energetická hospodárnosť
■■Cieľom Európskej únie je v budúcnosti stavať energeticky nulové
budovy. Ako takéto stavby fungujú ?
Fotovoltický systém
prináša domácnostiam výhody
Fotovoltika je najrýchlejšie sa
rozvíjajúca metóda výroby energie. „Jednoducho povedané, je
to veda, ktorá sa zaoberá premenou slnečného žiarenia na elektrickú energiu,“ vysvetľuje Ing. Peter Haľko zo spoločnosti LOVIS
s.r.o., ktorá fotovoltické systémy
projektuje a inštaluje. Ak pomyslíme na to, že na zemský povrch dopadá také množstvo žiarenia, že je
schopné pokryť našu súčasnú spotrebu energie 6-tisíc násobne, ide
o revolučnú technológiu, ktorej bude patriť budúcnosť. „Najväčšou
výhodou fotovoltiky je, že ide
o výrobu energie z voľne dostupných a obnoviteľných zdrojov. Energiu je možné priamo spotrebovať,
preto domácnosti šetria na odbere
z verejnej siete,“ dodáva na margo
energetickej sebestačnosti.
trárne totiž vyrábajú energiu aj pri
difúznom žiarení, ktoré je pre náš
región typické.
Návratnosť kúpy
„Fotovoltika má výkupnú cenu zo
zákona garantovanú na 15 rokov,“
vysvetľuje Peter Haľko. Hoci musíte na začiatku počítať so vstupnou investíciou, ďalšia prevádza je
nenáročná a čoskoro budete energiu vyrábať úplne zadarmo. Systém
nepotrebuje zložitú údržbu, pracuje
nehlučne a prakticky bez obsluhy.
Pri výrobe energie navyše neprodukuje žiadne emisie.
volenie ani živnostenský list. Je
však nutné povolenie od Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (tzv.
URSO). V prípade rovných striech
je možné elektráreň inštalovať takmer vždy. Šikmá strecha by mala
mať sklon 20°-45°. Panelom nesmú
tieniť žiadne iné objekty. „Skúsená
realizačná spoločnosť by mala zariadenie optimálne navrhnúť pre
konkrétne potreby domácnosti alebo spoločnosti,“ dodáva Peter Haľko.
Keď sa rozhodnete pre inštaláciu fotovoltického systému, oslovte renomovanú firmu, ktorá pracuje iba
s kvalitnými panelmi.
Čo potrebujete na inštaláciu
Na inštaláciu fotovoltického systému nie je potrebné stavebné po-
Peter Gregor
[email protected]
Fotovoltika je najviac rozšírená
v Nemecku, Japonsku a USA. No
záujem o ňu narastá na celom svete. Dokonca aj u nás. „Do dnešného
dňa sme uviedli do prevádzky 35 993 fotovoltických panelov.
V súčasnosti záujem o fotovoltické
inštalácie rastie. Záujem o fotovoltiku jednoznačne vyvoláva neustály pokles zásob fosílnych palív,“
ozrejmuje Peter Haľko. Čo sa týka
prírodných podmienok, ktoré sú
pre inštaláciu potrebné, Slovensko ich má dobré. Fotovoltické elekinzercia
Stabilná klíma
a čerstvý vzduch
Foto: archív Agentúry nZEB
Merania ukazujú, že hlavným
,,spotrebičom“ energií na našej planéte sú budovy. Sú zodpovedné za
približne 40 % celkovej spotreby
energie. Mnohí si možno pomyslia, že je to daň, ktorú musíme za
komfortné bývanie zaplatiť. Opak
je však pravdou.
Nulová potreba energie
Fotovoltika na Slovensku
Cieľom odborníkov je stavať výlučne
budovy, ktoré sú energeticky hospodárne. Táto myšlienka sa premietla aj do európskej legislatívy, ktorá
zaviedla koncept budovy s takmer
nulovou potrebou energie. Podľa
príslušnej smernice budú aj na Slovensku takmer všetky nové budovy
s termínom kolaudácie po roku 2020
postavené v tomto štandarde.
Výroba energie
Systém neprodukuje žiadne škodlivé látky ani
emisie, nepotrebuje zložitú údržbu a pracuje
prakticky bez obsluhy.
Foto: archív MP
veľmi malé množstvo energie. Dodaná energia by mala v prevažnej
miere pochádzať z obnoviteľných
zdrojov. Zo zariadení využívajúcich
obnoviteľnú energiu prichádzajú
v našich klimatických podmienkach do úvahy najmä solárne kolektory, fotovoltické panely, tepelné
čerpadlá a kotly na biomasu. Čo však
takáto budova znamená z pohľadu
jej vlastníka alebo užívateľa? Aké
výhody so sebou prináša?
Využitie obnoviteľných
zdrojov
Budova s nulovou potrebou energie
potrebuje na svoju prevádzku len
Okrem značných finančných úspor,
ktoré súvisia s nízkymi nákladmi na energie, je hlavným plusom takýchto budov zdravé obytné
prostredie. Tieto stavby nepotrebujú klasický vykurovací systém,
pretože vzduchotesný obal budovy zabraňuje únikom tepla. Teplo
sa získava z odpadového vzduchu a
využíva sa na ohrev vzduchu, ktorý
je privádzaný z exteriéru. Riadené vetranie zabezpečuje v interiéri stabilnú klímu a neustály prísun
čerstvého filtrovaného vzduchu.
Finančná náročnosť?
Jediné, čo môže potenciálneho investora odrádzať, je vyšší vstupný
kapitál potrebný na postavenie takejto budovy. V porovnaní s bežnou
stavbou však nie je rozdiel až taký
výrazný, ako sa na prvý pohľad
môže zdať. Vďaka projektu vypracovanému odborníkom na energetické úspory je možné dosiahnuť len
10 % navýšenie vstupnej investície.
Z hľadiska životnosti stavby však
napriek počiatočným nákladom
podstatne ušetríme.
Dominika Beňová
Agentúra pre budovy s takmer nulovou
spotrebou energie – nZEB
1 euro na stavbu Mochoviec
už dnes vyrába 2,36 eur
Dopady a vplyv dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómových elektrární Mochovce, ktoré vyvolali viacero otázok, už majú
svoje odpovede. Nezávislá expertná štúdia* potvrdila, že každé euro investované do tejto dostavby vytvorí prírastok hrubého
národného produktu Slovenska v objeme 2,36 eura. Ako? Prostredníctvom výplaty miezd, investícií vyvolaných u dodávateľov,
ich predpokladaných tržieb počas dostavby a podielu slovenských firiem na celkovej investícii. A nielen to.
10 000 miest
Jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku,
Slovenské elektrárne (SE), vytvárajú vďaka tomuto trojmiliardovému projektu približne desať tisíc
nových pracovných miest. 3600 ľudí priamo na
stavbe doteraz odpracovalo viac ako 18 miliónov
človekohodín. Ďalších takmer 6000 miest vytvorili subdodávatelia, služby atď. Projekt zvyšuje nielen
zamestnanosť, ale aj vzdelanostnú úroveň a priemyselné zručnosti, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť
ľudí i firiem. Dostavba, ktorú firma financuje z vlastných zdrojov, bola a je impulzom pre výstavbu nových domov, bytov, reštauračných a nákupných zariadení, či pre podnikanie v tomto regióne.
Viac ako 100 slovenských firiem
Spolu celosvetovo známymi značkami sa na dostavbe podieľa viac ako sto slovenských firiem. Štvrtina
z nich z regiónov s nezamestnanosťou vyššou ako
trinásť percent. Po náročnom štarte, ktorý spôsobila takmer desaťročná prestávka od dokončenia prvého a druhého bloku elektrárne v Mochovciach, bola
obnovená aj priemyselná infraštruktúra – sieť firiem
v regióne, schopných poskytovať služby na najvyššej
úrovni, potrebnej pre jadrovú elektráreň.
Bezpečnosť prioritou
Vysoké štandardy a nároky na jadrové elektrárne boli preverované v rámci celoeurópskych
záťažových testov. V nich dosiahli mochovecká
elektráreň i dostavované bloky priaznivé výs-
ledky. Vývoj techniky i technológií priniesol však
nové možnosti a ukázali ďalší priestor na nové
vylepšovanie projektu, ktorý postupne napreduje.
Kompletizácia turbín patrila k jedným z tých, ktoré naposledy pritiahli pozornosť médií k projektu. Tretí blok je plánovaný na pripojenie do siete na
konci roku 2014, štvrtý bok o rok neskôr.
Skúsenosti kapitálom
Získané skúsenosti slovenských firiem a transfer inovatívnych produktov a technológií umožnia
slovenským firmám zúčastňovať sa iných jadrových projektov v Európe i vo svete. Dnešná spolupráca medzi slovenskými a českými dodávateľmi
môže navyše maximalizovať výhody a zvýšiť ich
konkurencieschopnosť.
Budúcnosť pre región
Región sa bude pozitívne rozvíjať aj vďaka
pokračujúcej podpore Slovenských elektrární
v podobe financovania rôznych sociálnych,
športových, kultúrnych, či vzdelávacích aktivít.
Popri ekonomických výhodách vo forme pracovných miest, hrubého produktu, daní a odvodov ide o prínosy, ktoré nemožno nahradiť ekonomickými ukazovateľmi. Jadrová elektráreň v
Mochovciach je tak už dnes zárukou ekonomicko-sociálneho pokroku. Navyše, už v súčasnosti
vďaka prevádzkovaným blokom je 89% dodanej
elektriny vyrábanej bez emisií škodlivých skleníkových plynov CO2.
Elektrárne pre Slovensko
Napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze v Európe, Slovensko naďalej vykazuje ekonomický rast.
Slovenské elektrárne patria kľúčovým firmám slovenského hospodárstva a prebiehajúca dostavba
dvoch blokov atómovej elektrárne k rastu výrazne prispieva.
3,8
miliárd eur – jedna
z najväčších investícií
v histórii SR
56
27
%
pre
slovenských
dodávateľov
% celkovej spotreby elektriny v SR pokryje produkcia
nových blokov
Cca
10 000
pracovných miest počas
dostavby elektrárne
93
9
% čistej energie vyrobia
SE po dostavbe blokov
miliónov ton ušetrených
emisií ročne
*BDO, spol. s r.o.
inzercia
Gold-Pack optimalizuje svoje náklady aj vďaka SSE
Firma Gold-Pack, spol. s.r.o. patrí medzi najväčších výrobcov polyetylénových fólií na Slovensku. Na trhu pôsobí už vyše 10 rokov
a vypracovala sa na významného európskeho hráča vo svojom odbore. O tom, akým spôsobom sa jej to podarilo a ako sa firma aj
dnes snaží zefektívňovať svoje činnosti sme sa porozprávali s Ing. Jánom Balušíkom, prokuristom firmy Gold-Pack.
Čím sa zaoberá firma Gold-Pack?
Sme európskym výrobcom polyetylénových fólií akými
sú odpadové a smetné vrecia, zaťahovacie vrecia, prírezy, ochranné obaly a veľa iných výrobkov. Máme bohaté skúsenosti vo výrobe obalového plastového materiálu a ročne dodáme našim odberateľom 17 000 – 19 000
ton produktov.
Aké boli začiatky Vášho podnikania?
Naša spoločnosť vznikla v roku 2002 ako subdodávateľ
pre nemeckú obchodnú spoločnosť. Zo začiatku to bolo
náročné, pretože implementácia moderných výrobných
technológii a ich zabehnutie si vyžadovali veľkú dávku
trpezlivosti a najmä odbornosti. Vzhľadom na to, že na
Slovensku nebola žiadna spoločnosť so školiacim strediskom na danú technológiu, personál sa musel zaškoliť počas skladania výrobných strojov nemeckými technikmi.
S výrobou sme začali v roku 2003. Systematicky sme pracovali a vylepšovali procesy a od roku 2006 sme založili vlastné obchodné oddelenie. Naše klientske portfólio
sa významne rozšírilo a produkcia narástla zo 700 ton na
1400 až 1500 ton mesačne. S tým súviseli aj personálne
zmeny, pri ktorých sa celkový počet zamestnancov zvýšil
z pôvodných 80 na súčasných 180 zamestnancov.
Je ťažké obstáť v tvrdej európskej konkurencii?
Dnes je to veľmi ťažké. Na trhu vznikajú nové spoločnosti, ktoré majú v niektorých prípadoch lepšie možnosti pre
výrobu. Okrem toho je na európskom trhu vysoký dopyt po produktoch z Ázie z dôvodu nízkych cien, ktoré sú
podmienené lacnou pracovnej silou. Na trhu tak nájdete
aj lacnejšie produkty, ale kvalita je často krát neporovnateľná s tou našou. Základným cieľom nášho podnikania
je kvalitný produkt, vysoká úroveň našich služieb a v konečnom dôsledku spokojný zákazník. Zabezpečujeme
rýchlu dodávku tovaru, profesionálnu zákaznícku podporu a ponúkame konkurenčné ceny. Naša spoločnosť je
orientovaná ekologicky a v zmysle toho je výroba realizovaná z recyklovaných materiálov. Európsky, ale aj slovenský zákazník je zvyknutý na vysoký štandard a nám sa už
celé desaťročie darí napĺňať ich očakávania.
V moderných firmách sú bežné optimalizačné činnosti,
ktorých cieľom je zefektívnenie hospodárenia. Ste
v tejto oblasti aktívny?
Samozrejme, neustále sa snažíme optimalizovať naše
náklady. Nové technológie, do ktorých investujeme nám
pomáhajú zvyšovať výrobnú kapacitu, a zároveň udržiavať prevádzkové náklady na rozumnej úrovni. Okrem
toho sme v rámci znižovania nákladov hľadali aj výhodnejšie podmienky pre odber plynu, pretože v minulosti
sme s nimi neboli príliš spokojní.
Akú úlohu zohráva vo vašej firme plyn?
Máme výrobné haly a samozrejme aj administratívnu časť. Plyn využívame na vykurovanie a ohrev vody.
Zohráva u nás dôležitú úlohu, najmä v zimnom období. Celková plocha našej prevádzky je približne 3300 m²
a spotreba plynu predstavuje až 600 MWh ročne. S vyššou spotrebou plynu samozrejme súvisia aj nemalé
náklady.
Ako riešite túto situáciu
V rámci optimalizácie nákladov na energie sme sa rozhodli zmeniť dodávateľa plynu a prijali sme ponuku
Stredoslovenskej energetiky.
Čo Vás presvedčilo?
V porovnaní s naším pôvodným dodávateľom ušetríme
na plyne zhruba 2000 eur ročne. Služby SSE už máme
overené niekoľko rokov pri odbere elektriny. Vyhovuje
nám najmä úroveň zákazníckej starostlivosti a svoju rolu
zohrali aj výhodné zmluvné podmienky.
Môžete byť konkrétnejší?
V minulosti sme už dodávateľa plynu menili. Neboli sme
spokojní, nakoľko cena sa menila aj niekoľko krát za rok,
a nemali sme žiadnu istotu, koľko v konečnom dôsledku
za plyn zaplatíme. Navyše úspora nebola taká, ako nám
bolo pred podpisom zmluvy komunikované. SSE nám
ponúkla fixnú cenu na celé zmluvné obdobie. Pre nás to
znamená, že pokiaľ sa cenník od SSE v súvislosti s vývojom ceny plynu na trhu zmení, naša cena zostane stále
rovnako priaznivá. So SSE máme veľmi dobré skúsenosti
pri odbere elektriny a teší nás možnosť mať obe energie
od jedného dodávateľa.
Čo všetko obnáša prechod k novému dodávateľovi?
Mali ste nejaké problémy?
Zmena dodávateľa prebehla veľmi hladko. Na požiadanie nás navštívil obchodný zástupca SSE, s ktorým
sme podpísali zmluvu a splnomocnenie a o viac sme
sa nestarali. Pred podpisom nám samozrejme zodpovedal všetky naše otázky a oboznámil nás so zmluvnými
podmienkami.
Pocítili ste počas procesu zmeny dodávateľa nejaký
výpadok plynu?
To v žiadnom prípade. Taká situácia by výrazne obmedzila našu prevádzku. Nemali sme odstavený plyn, ani
nám nezasahovali do plynových rozvodov. Z technického hľadiska máme všetko v pôvodnom stave a dodávka
plynu funguje nepretržite. Z tohto pohľadu zmenu ani
nezaregistrujete.
Ďakujeme za rozhovor.
6 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
rozhovor
veľký duel
Otázka: Neviete sa rozhodnúť, či si vybrať
tradičného alebo alternatívneho dodávateľa energií?
Odpoveď: O ich plusoch a mínusoch sme sa
rozprávali so zástupcami obidvoch strán.
Ing. Michal Jaloviar
riaditeľ marketingu a B2C predaja
spoločnosti Stredoslovenská energetika
Ing. Igor Ďatko
riaditeľ pre segment retail
spoločnosti ČEZ Slovensko
TRADIČNÝ, ALEBO ALTERNATÍVNY
DODÁVATEĽ ENERGIÍ?
Ako z vášho pohľadu hodnotíte výhody a naopak
nevýhody alternatívnych
dodávateľov energií?
■■ČEZ: Hlavnými dôvodmi,
prečo sa odberatelia rozhodujú
pre konkrétneho alternatívneho
dodávateľa, je nižšia cena, väčšia
flexibilita a spoľahlivosť. Férový alternatívny dodávateľ energií
garantuje nižšie ceny ako tradiční
dodávatelia počas celého obdobia
viazanosti a jeho ponuka by mala byť prehľadná, bez akýchkoľvek
chytákov a skrytých poplatkov.
■■SSE: Alternatívni dodávatelia sú štandardnou súčasťou trhu
a dokážu sa presadiť len cenovou
konkurenciou, čo však môže byť
na úkor zákazníka v iných oblastiach. Hlavnými výhodami SSE
ako tradičného dodávateľa je stabilita, spoľahlivosť, férové ceny a podmienky a zákaznícka
starostlivosť. Pri niektorých alternatívnych
dodávateľoch
zaznamenávame problémy so
starostlivosťou o zákazníkov,
ktorí sa sťažujú, že sa nedokážu
dovolať na zákaznícku linku, príp.
nedostávajú odpoveď na opakované písomné požiadavky.
Ako spoznáme, či je
dodávateľ, s ktorým sa
chystáme uzavrieť zmluvu,
seriózny?
■■Dôležitým ukazovateľom dôveryhodnosti je napríklad, ako dlho je spoločnosť na trhu a aké má
s dodávkami energií skúsenosti. Zákazník by si mal vybrať
veľkú a stabilnú spoločnosť
s overeným know-how, kvalitnými službami a výhodnou ponukou. Naša spoločnosť pôsobí
vo viac ako desiatich krajinách
strednej a juhovýchodnej Európy a elektrinu, plyn a teplo dodáva 9,3 mil. zákazníkom. Klientom
ponúkame kvalitný servis, ktorý
zabezpečuje medzinárodne ocenené zákaznícke centrum.
■■Za posledné obdobie sme sa už
aj na Slovensku stretli s prípad-
mi, keď alternatívni dodávatelia „skrachovali“. Teda, dodávateľ
energií musí byť spoločnosť, ktorá
je spoľahlivá, stabilná a má dlhodobé skúsenosti s dodávkou
elektriny a plynu. Správna fakturácia, bezplatné energetické
poradenstvo, možnosť dovolať sa
alebo navštíviť dodávateľa osobne
v blízkosti bydliska zákazníka by
mala byť štandardom.
Ako zákazník zistí, ktorý
dodávateľ je výhodnejší?
■■Presnú čiastku, ktorú naši
zákazníci ušetria, si jednoducho vypočítajú na našej webovej stránke, alebo nás môžu
kontaktovať na zákazníckej linke. Pre porovnanie výhodnosti
ponúk je nutné mať k dispozícii
informácie z poslednej zúčtovacej
faktúry od terajšieho dodávateľa
energií. Prechod na nového
dodávateľa je bezplatný a keďže
ide výlučne o administratívnu
zmenu, aj jednoduchý. Po podpísaní zmluvy zabezpečíme za zákazníkov všetky potrebné úkony.
■■Na
celkovú
v ýhodnosť
dodávateľa vplýva množstvo faktorov, pretože nejde len o finančnú
výhodnosť. Zákazníci však samozrejme zvažujú aj cenu, zvlášť
v dnešnej dobe. K zisteniu, či sa
zákazníkovi oplatí prejsť k inému
dodávateľovi môže pomôcť on-line
kalkulačka. Odporúčame zákazníkom, aby sa nespoliehali na sľuby
podomových predajcov, pretože
sa často stáva, že sľubujú vysokú
úsporu, ale v konečnom dôsledku
je zanedbateľná, ak vôbec nejaká.
Domácnosti by sa okrem samotnej ceny mali pozerať aj na kvalitu zákazníckej starostlivosti a na
celkový balík služieb.
Kto ponúka výhodnejšie
ceny – alternatívny alebo tradičný dodávateľ
energií? Koľko percent
odberateľ ušetrí?
■■Výhodnejšie ceny určite ponúka alternatívny dodávateľ energií.
Hlavným dôvodom je väčšia flexibilita. Plyn aj elektrinu nakupujeme na burze, čo nám umožňuje
operatívne reagovať na dianie na
trhoch a nakupovať energie za
výhodné ceny. Domácnostiam
ponúkame zľavu na dodávky elektriny vo výške 16 % oproti bežným
cenám tradičných dodávateľov
na prvých 6 mesiacov. Firemní
zákazníci zo segmentu malých
„Vyberte si
dodávateľa,
ktorý je spoľahlivý,
stabilný, má kvalitné
služby a dlhodobé
skúsenosti s dodávkou elektriny
a plynu.“
a stredných podnikateľov môžu
výrazne optimalizovať náklady využitím zľavy až do výšky 27
% na elektrinu a zľavou až do 18 %
na plyn oproti bežným cenníkom
tradičných dodávateľov.
■■Čo sa týka cien alternatívnych
dodávateľov, zaujímavo vyzerajúca percentuálna zľava, povedzme na pol roka, v konečnom dôsledku znamená pre väčšinu zákazníkov úsporu len okolo 1 - 2
eur mesačne. Dnes už ani neplatí,
že alternatívny dodávateľ má
vždy výhodnejšie ceny. V prípadoch, keď je zľava platná len na
obmedzené obdobie, je úspora zákazníka často zanedbateľná. SSE
ako tradičný dodávateľ zároveň
ponúka výhodnú dodávku plynu,
v prípade podnikateľov s garanciou ceny na celé zmluvné obdobie
a úsporou nákladov až do 15 %.
Ako ľudia spoznajú podvodníkov pri tzv. podomovom predaji energií?
■■Niektoré praktiky obchodní-
kov konkurenčných spoločností
robia serióznym predajcom zlé
meno. Mrzí nás to, pretože priamy predaj je moderný predajný
kanál. Keď sa robí poctivo, môže
domácnostiam ušetriť výdavky
za energie a zároveň zjednodušuje
proces podpisu zmluvy. Zákazníci by v každom prípade mali dôverovať len tým predajcom,
ktorí sa dokážu dôveryhodne
identifikovať. V minulom roku
sme odštartovali kampaň „Férový dodávateľ“. V nej zákazníkom
radíme, ako si pri dverách overiť
serióznosť priameho predajcu.
■■Odhaliť podomových podvodníkov je ťažké. Odberatelia by si
mali uvedomovať, že predajcovia sú platení za každú podpísanú zmluvu, a preto sa snažia
o jej okamžitý podpis. Základnou radou je nepodpisovať nič
okamžite, vyžiadať si všetky podklady – zmluva, cenník a obchodné podmienky a nechať si čas na
overenie ponuky. Ak sa podomoví predajcovia snažia zákazníka
presvedčiť, nemal by podľahnúť
nátlaku. Aj toto môže byť signál,
že niečo nie je v poriadku. V praxi
sa často stretávame s prípadmi zavádzania odberateľov.
Akú formu má váš spôsob
zazmluvňovania?
■■Rozhodli sme sa pre moderný,
individuálny prístup ku klientom, ktorých nechceme obťažovať
cestovaním a čakaním v rade,
ak chcú platiť menej za energie.
Využívame preto na uzatváranie
zmlúv moderné formy komunikácie, a to prostredníctvom našej
web stránky, profilu na Facebooku, Zákazníckej linky či priameho
predaja. Naši školení zástupcovia
sú pripravení prísť za zákazníkmi,
poskytnú im všetky potrebné informácie a vybavia všetko za nich.
Prechádzajú prísnym školením férového a etického prístupu k zákazníkom. Komplexný servis a poradenstvo v prospech zákazníkov
je z našej strany samozrejmosťou.
■■K zákazníkom pristupujeme férovo, a preto podomový predaj pre
domácnosti odmietame. S takouto
formou predaja je vysoká kvalita
zákazníckej obsluhy nezlučiteľná.
Odberateľ nemá dostatok času, aby
si prečítal obchodné podmienky
a zhodnotil výhodnosť predkladanej ponuky. Naša spoločnosť disponuje sieťou zákazníckych centier, ktoré klienti môžu navštíviť
osobne. Počas pracovných dní je
k dispozícii call centrum, kde klienti môžu prekonzultovať svoje
požiadavky a otázky.
Ako ľudia spoznajú vašich
predajcov?
■■Naši obchodní zástupcovia
majú na viditeľnom mieste menovku s osobným číslom, ktoré si
zákazníci môžu okamžite overiť
na zákazníckej linke. Zástupca
spoločnosti zákazníkovi predloží
všetky potrebné dokumenty - zmluvu, všeobecné obchodné podmienky, cenník, leták aj kontakt
pre prípadné ďalšie otázky.
■■Ak podomový predajca tvrdí, že
zastupuje našu spoločnosť - SSE,
ďalej v rozhovore nepokračujte.
Naša spoločnosť podomový predaj pre domácnosti nerealizuje.
Dôvodom je nízka kvalita tohto predajného kanála a súvisiace
mnohé prípady zavádzania niektorými predajcami pri podomovom predaji.
Aké sú možnosti odstúpenia
od energetickej zmluvy?
■■Ako férový dodávateľ energií do obdobia začiatku dodávky
neuplatňujeme žiadne sankcie. Odberatelia majú možnosť od zmluvy
odstúpiť do 14 pracovných dní.
■■L e g i s l a t í v a
umožňuje
odberateľom odstúpiť od
zmluvy bez udania dôvodu a bez
akýchkoľvek poplatkov do 14
pracovných dní. Výpoveď musí
byť podaná písomne.
Kristína Lenková
[email protected]
TO ZNIE
ÚŽASNE!
Mať spoľahlivú, až o 15 % výhodnejšiu
dodávku plynu, to poteší. Niektorí
podnikatelia takto dokážu ušetriť rádovo
stovky, dokonca až tisícky eur ročne.
Stačí si vybrať kvalitný zákaznícky servis
a výhodnejšie ceny od SSE, dohodnúť
si vhodnú tarifu a tešiť sa z ušetrených
nákladov.
Viac na www.relativne.sk
UŠETRIŤ
AŽ 15 % ZA PLYN
JE RELATÍVNE DOSŤ
inzercia
gold pack optimalizuje.indd 2
18. 3. 2013 20:59:20
VYBERTE SI
VÝHODNÚ CENU
A SPOĽAHLIVOSŤ
ZĽAVA
16 %
ČEZ Slovensko Vám ponúka 16% zľavu na dodávku
elektrickej energie na prvých 6 mesiacov.
www.cez.sk
Zákaznícka linka 0850 888 444
SME S VAMI. SKUPINA ČEZ
8 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
inšpirácie
Otázka: Ako môžete v domácnosti ušetriť pri spotrebe elektriny?
Odpoveď: Účty za elektrinu tvoria obyčajne tretinu poplatkov za energie.
Riaďte sa našimi praktickými tipmi a do vášho rodinného rozpočtu
pribudne niekoľko eur!
Znížte svoju
spotrebu elektriny
■■Pri kúpe spotrebičov sledujte energetické štítky. Od
roku 2002 spotrebiteľom pomáhajú
mieru úspornosti jednoducho zistiť
tzv. energetické štítky. Sú umiestnené na každom elektrospotrebiči.
Vybrané údaje z nich nájdete aj na
internetových stránkach elektroobchodov. Spotrebiče sa podľa
výšky spotreby delia do siedmych
energetických tried od A+++ po
D. Najúspornejšie spotrebiče sú
označené zelenou krátkou šípkou
v kategórii A+++, najmenej úsporné sú tie s dlhou červenou šípkou
v kategórii D.
■■Vypočítajte si, koľko vás
môže ročne stáť prevádzkovanie elektrospotrebiča. Na energetickom štítku nájdete údaj, koľko
elektriny spotrebič za rok minie. Toto číslo vynásobte aktuálnou cenou elektriny. Tak zistíte, koľko vás
ročne vyjde použitie chladničky,
práčky, susičky, umývačky riadu
alebo televízora.
■■Varte v primeranej nádobe
a s pokrievkou. Pri varení s dobre priliehajúcou pokrievkou spotrebujete štyrikrát menej elektriny. Už niekoľkomilimetrová medzera
však spôsobuje výrazné straty tepla
z nádoby. Priemer dna hrnca by mal
zodpovedať priemeru varnej zóny. Ak
je hrniec o 3 cm menší ako platňa, do
okolia môže uniknúť až tretina energie.
■■Rúru nepredhrievajte zbytočne
dlho. Ak si cesto vyžaduje predhriatie
rúry, nastavte na nej potrebnú teplotu a po jej dosiahnutí pokrm okamžite
vložte dovnútra. Moderné rúry sú vybavené termostatom, ktorý signalizuje, že rúra dosiahla potrebnú teplotu.
■■Radšej LCD ako plazmový
televízor. LCD televízory s LED
podsvietením majú o 25 – 30 %
nižšiu spotrebu elektriny ako plazmový televízor. No a pri televízore základné, často nedodržiavané
pravidlo znie – „nepúšťajte televízor
ako kulisu pri práci na počítači alebo pri domácich prácach“.
■■Chladničku umiestnite na
správne miesto. Chladnička
by nemala stáť pri sporáku, ani
v blízkosti vykurovacieho telesa.
Čím vyššia je totiž teplota okolia, tým vyššia bude aj jej spotreba. Chladničku kupujte primerane
veľkú a čo najúspornejšiu. Keďže
chladnička potrebuje energiu 24
hodín denne, na spotrebe elektriny
domácnosti sa podieľa výraznou
mierou. Práve pri nej je preto mimoriadne potrebné, aby bola z úspornej triedy. Nekupujte zbytočne
veľkú chladničku. Pre jednu osobu
rátajte s priestorom v objeme
cca 60 l.
■■Namiesto umývania v dreze zverte riady umývačke. Hoci umývačky potrebujú na prevádzku
elektrinu, náklady na jej spotrebu minimálne vyrovnávajú tým, že šetria vodu. Pri ručnom umývaní riadov pretečie
päťkrát viac vody, ako keby ste rovnaké
množstvo riadov zverili umývačke. Ak
budete denne používať umývačku,
ročne ušetríte 20 - 35 eur.
inzercia
CHLADNIÈKA�DVOJDVEROVÁ
HRFN�250�DAAS
spotreba�energie�0,58 kWh,
mraziaci�výkon�2kg/24�hod.,
akumulaèná�doba�18�h.,
4�sklenené�police,
hluènos��42�dB,
rozmery VxŠxH:�144x54x57�cm
TRIEDA�A+
BÁNOVCE�n.�BEBRAVOU NITRA
NOVÉ�ZÁMKY
BRATISLAVA�-�LAMAÈ
PARTIZÁNSKE
BRATISLAVA�-�RAÈA
PREŠOV
DOLNÝ�KUBÍN
PRIEVIDZA
DUBNICA�n. VÁHOM
SENICA
HLOHOVEC
TRNAVA
KOŠICE
ZVOLEN
LEVICE
�ILINA
LIPTOVSKÝ�MIKULÁŠ
MARTIN
www.planeoelektro.sk
PLATNOS��AKCIE�DO�31.3.2013
OBJEM�170/43�L
€ 319,-
CENA�PO�Z¼AVE € 191
20
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
Úspora
energií
doma
■■Vymeňte starý monitor za
LCD. LCD monitor má v porovnaní s klasickým monitorom dvojnásobnú životnosť a je podstatne úspornejší, spotrebuje o 70 %
energie menej.
marec · 9
Viete, aká je štruktúra spotreby elektriny?
5%
■■Práčka by mala byť energeticky úsporná. Pri nesprávnom výbere môžete pri praní výrazne plytvať energiou. Objem
práčky zvážte podľa počtu členov
rodiny. Najvýhodnejšie je bubon
napĺňať doplna. Ak je bubon väčší,
ako je dávka oblečenia, manuálne nastavte polovičnú dávku vody.
Inteligentné práčky už prispôsobujú spotrebu vody skutočnej
hmotnosti náplne.
5%
5%
27%
7%
8%
17%
10%
16%
Elektronika 27 %
Varenie 17 %
Osvetlenie 16 %
Chladenie a mrazenie potravín 10 %
Pranie 8 %
Umývanie riadu 7 %
Chladenie a ohrievanie vzduchu 5 %
Žehlenie 5 %
Ostatné 5 %
ZDROJ: SIEA
Modelový príklad platí pre 4-člennú domácnosť, ktorá
obýva prízemný dom (zo schémy) s rozlohou 200 m 2.
Podľa letáku Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti, ktorý v rámci bezplatného
energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU vydala Slovenská inovačná
a energetická agentúra, pripravila Kristína Lenková.
■■Používajte úsporný zdroj
svetla. Predaj neefektívnych klasických žiaroviek, ktoré približne
90 - 95 % elektriny premieňali
na teplo, sa v Európskej únii mal
ukončiť v roku 2012. Ak ešte tieto
žiarovky používate, vymeňte ich za
úspornejšie halogénové žiarovky,
kompaktné žiarivky či kvalitné LEDky. Vždy si preverujte energetický
štítok svetelného zdroja. Hodnotu
energetickej hospodárnosti zistíte
podľa merného svetleného výkonu (lm/W).
Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú
drevodomy, nízkoenergetické a pasívne domy
18. -21. 4.2013 výstavisko Agrokomplex Nitra denne od
9oo do 18oo, v nedeľu od 9oo -16oo hod.
ZHORA�PLNENÁ�PRÁÈKA
PL�1061 TL
VSTAVANÁ�UMÝVAÈKA�RIADU
PDA�1291�BIT
spotreba�energie�1,02 kWh,
spotreba�vody�49�l, 11 programov,
hluènos��pranie/odstreïovanie�58/78�dB,
signalizácia�LED�diódami,�odlo�ený
štart,�Eco�program,�extra�krátky�program
rozmery VxŠxH:�85x40x60�cm
spotreba�energie 0.95�kWh, spotreba�vody 9�l,�9�programov,�5�nastavení
teploty,�1/2�náplò,�signalizácia�LED�diódami,�hluènos��45�dB,
ochrana�pred�vyteèením�vody�- Aqua Stop,
rozmery VxŠxH:�82x59,6x57�cm
TRIEDA�A+/A
KAPACITA
12�SÚPRAV
1.000�OT./MIN.
€ 319,-
CENA�PO�Z¼AVE € 215
€ 399
20
ZELENÝ
KUPÓN
-20%
TRIEDA�A+/A/A
KAPACITA�6�KG
Zdroj: SIEA
20
CENA�PO�Z¼AVE € 295
STAÈÍ�AK�PRI�NÁKUPE
PREDLO�ÍTE
TENTO�ZELENÝ�KUPÓN
A�ZÍSKATE�Z¼AVU�20%
A��NA�20 VYBRANÝCH
MODELOV
EKO�SPOTREBIÈOV
V�ENERGETICKEJ
TRIEDE�A+�a�vyššie
10 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
zdroj foto: ZSE
novinky
KONCEPT BUDÚCNOSTI
Elektromobily sú v porovnaní s bežnými automobilmi
ekologickejšie a výhodou sú aj nižšie náklady na servis
a údržbu motora.
Medzi lídrami elektromobility
bude aj Slovensko
■■Otázka: Čo čaká automobilovú
dopravu v blízkej budúcnosti?
■■Odpoveď: Na cestách budú jazdiť „zelené“ a úsporné
elektromobily. Kým sa tak stane, bude
však ešte treba zdolať mnoho výziev.
Hovoríme o nich s Jánom Orlovským zo spoločnosti ZSE, ktorá sen
o elektromobilite približuje k realite.
Prečo je vlastne
elektromobilita
konceptom budúcnosti?
Elektromobily sú v porovnaní s bežnými automobilmi
ekologickejšie. Dokazujú to aj
prvé výsledky testov, ktoré sme
realizovali od januára 2012 do
marca 2013 v rámci projektu VIBRATe. Šestnásť vozidiel, ktoré najazdili skoro 150 000 km,
spotrebovalo asi 24 MWh elektrickej energie a lokálne ušetrilo
okolo 15 000 kg emisií CO 2 . Elektromobily sú tiché a keďže sú
malé a praktické, nie je problém ich zaparkovať na preplnených mestských parkoviskách. Nezanedbateľnou výhodou
sú aj nižšie náklady na servis
a údržbu. Ich motor totiž nie je
taký zložitý ako motor bežných
automobilov.
Často sa však objavuje
tvrdenie, že tieto autá
vôbec nie sú ekologické. Je
to iba mýtus?
Elektrická energia je vyrábaná
z rôznych zdrojov. Pri niektorých
spôsoboch výroby dochádza
k produkcií emisií, pri iných nie.
V slovenskom energetickom mixe dominujú zdroje, ktoré emisie
neprodukujú – jadro a vodná energia. Z tohto pohľadu používanie
elektromobilov znižuje emisie.
Na druhej strane, výroba batérií nie je práve ekologická a aj samotná recyklácia ešte potrebuje
zdokonalenie. No batérie máme aj
v telefónoch a im nikto nevytýka,
že sú neekologické.
Dokážu elektromobily cenovo konkurovať
bežným autám?
Cenová dostupnosť je v súčasnosti
obrovskou výzvou. Autá na elektrický pohon sú momentálne zhruba trikrát drahšie ako autá na
bežný pohon. Zatiaľ sme však len
na začiatku a táto technológia sa
iba začína rozširovať. Verím v to, že
cena elektrických áut v budúcnosti poklesne. Historicky sa to udia-
Elektromobily sú tiché a keďže
sú malé a praktické, nie je problém ich zaparkovať na preplnených
mestských parkoviskách.
6
faktov o elektromobilite
Na konštrukcii elektromotoru sa v 19.-tom storočí
podieľal rodák zo Zemného, vynálezca Štefan Anián Jedlík.
Elektromobil je vozidlo,
ktoré je poháňané elektrickým motorom.Ten čerpá energiu z dobíjacích batérií. Batéria je
nabíjaná z elektrickej siete,
a čiastočne získava energiu regeneratívnym brzdením.
Napriek tomu, že elektromobily boli od začiatku tichšie
a neznečisťovali ovzdušie ako
spaľovací motor, neujali sa kvôli
vyšším počiatočným nákladom
a nevyhovujúcej infraštruktúre.
1
2
3
Elektromobilita začala byť
opäť zaujímavá, keď svet
začal hovoriť o „ropnom zlome”.
Aj dnes je najväčšou výzvou
vývoj výkonných a cenovo
dostupných automobilov,budovanie cezhraničnej infraštruktúry,
skracovanie času nabíjania
a zvyšovanie výdrže batérie.
Prvá verejná nabíjacia stanica pre elektromobily bola
na Slovensku otvorená v roku
2010. Slovenská asociácia pre
elektromobilitu začala o dva roky
neskôr presadzovať záujmy elektromobility.
4
5
6
lo pri všetkých revolučných technológiách, ktoré dnes používame
úplne bežne.
Existuje na Slovensku pre elektromobily
infraštruktúra?
Momentálne sú v prevádzke nabíjacie stanice v Bratislave, Nitre,
Poprade a Košiciach. ZSE je jedným
z partnerov cezhraničného projektu VIBRATe, vďaka ktorému sa
nám v roku 2012 podarilo postaviť
prvé stanice pre elektromobily medzi Bratislavou a Viedňou. Zároveň
sme súčasťou medzinárodného projektu „Crossing Borders“.
Cieľom tejto iniciatívy je do roku
2015 vybudovať silnú cezhraničnú
infraštruktúru, od Nemecka cez
Rakúsko až po Slovensko.
Koľko stojí dobitie
elektromobilu na
nabíjacej stanici?
Bežný elektromobil spotrebuje na
100 km približne 12 – 20 kWh elektrickej energie. To sú približne 2 - 4
eurá. V porovnaní s bežným autom teda cestovanie vychádza
štyrikrát lacnejšie. Ak by ste chceli
elektromobil nabiť v týchto dňoch,
nabíjanie na rýchlonabíjacej stanici v Bratislave je v rámci pilotného
projektu zdarma.
V médiách sa objavil
názor, že elektromobilita bude kľúčovým odvetvím slovenského priemyslu.
Môže sa to skutočne stať?
Už teraz je automobilový priemysel naším významným priemyselným odvetvím. Ak sa elektromobilita rozšíri, mali by sme
patriť ku krajinám, ktoré z nej budú profitovať. Je potrebné, aby sme
pripravili podmienky tak, aby bolo Slovensko aj naďalej atraktívne
pre zahraničné investície.
Podporuje
elektromobilitu aj štát?
Táto téma je taká nová, že vo
väčšine krajín, ktoré si elektromobilitu všimli, sa pravidlá ešte iba
tvoria. Preto nám aj na Slovensku
zatiaľ chýbajú jasné pravidlá, ktoré by určovali kde, s akou hustotou
a aké typy nabíjacích staníc potrebujeme postaviť. Nové technológie sa rýchlejšie uchytia, ak štát
stimuluje dopyt. U elektromobility nemusí ísť len o finančnú podporu. Podpora sa môže orientovať
aj na riešenie spôsobu parkovania v centre mesta. V prvom rade si potrebujeme zanalyzovať
všetky možnosti, potom si určiť
ciele a následne prijímať konkrétne rozhodnutia. Od jesene
2012 existuje na Ministerstve hospodárstva platforma pre elektromobilitu, ktorá má spracovať
strategický dokument pre elektromobilitu v našej krajine.
Pracujú na ňom akademici, priemysel aj štátne inštitúcie. Výsledok
uvidíme do konca tohto roka.
kristína lenková
[email protected]
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
novinky
Ekologická
doprava
Úsporné palivá
a technológie do auta
■■Otázka: Viete o tom, že výber paliva alebo zadováženie
nových technológií môžu ušetriť vaše
financie?
■■Odpoveď: Úsporu paliva prinesie zavedenie SCR, ale aj
palivá s aditívami či CNG.
Európska únia už roky znižuje emisie, ktoré do vzduchu vypúšťajú
výfuky áut, autobusov a nákladných vozidiel. Tomuto trendu
sa prispôsobujú ropné a plynárenské koncerny, ktoré vyvíjajú
ekologickejšie technológie. Ako to
už býva, ekológia ide ruka v ruke
s úspornosťou.
dy dusíka na neškodnú vodnú paru a atmosférický dusík. Vďaka tejto technológii sa dosahuje nielen
80 % zníženie emisií, ale aj 5 – 8 %
úspora paliva. V súčasnosti AdBlue
využívajú takmer všetky nákladné
vozidlá prevádzkované v Európe.
V posledných dvoch rokoch ho
však zavádzajú aj niektorí výrobcovia ľahkých vozidiel (VW,Audi,Mercedes a i.). Keďže AdBlue prináša
výhodu menšej spotreby, túto technológiu sa oplatí namontovať do
každého úžitkového vozidla.
SCR a AdBlue
Technológia SCR využíva katalyzátor namontovaný vo výfuku vozidla a AdBlue. AdBlue je netoxická tekutina, ktorá sa skladá z 32,5
% roztoku močoviny a dokonale demineralizovanej vody. Vstrekuje sa do
výfukového systému, aby
vyvolala chemickú reakciu, ktorá premieňa oxi-
zdroj foto:istock
Palivá s aditívami
marec · 11
Úspora paliva?
Začnite od seba!
Spotrebu vozidla môžete znížiť,
keď budete dodržiavať tieto
jednoduché pravidlá.
Palivá s aditívami sú na trhu
dostupné pomerne dlho. Ich ponuka a aj počet miest, kde ich možno
natankovať, je široká. Nové úsporné palivá s prívlastkom „Save“ či
„Maxx“ vďaka zloženiu ušetria až
liter paliva na každú plnú nádrž.
Tieto palivá znižujú straty energie
v motore mazaním miest, kde sú
bežné motorové oleje menej účinné
a pomáhajú chrániť pred vznikom usadenín. Pri ďalších typoch
palív sa
účinnosť motora zlepšuje vďaka
efektívnejšiemu
vznieteniu
a spaľovaniu.
CNG: alternatívne palivo
CNG je nádejné alternatívne palivo. Ide o zemný plyn, ktorý sa
v stlačenej forme plní do tlakovej nádrže vo vozidle. Na rozdiel
od iných alternatívnych palív je
CNG ľahko dostupné. CNG je nielen priateľské k životnému prostrediu (až o 99 % menej emisií), ale
prináša aj úsporu financií (15 % –
50 % úspora paliva). Vďaka CNG sa
motor pomalšie opotrebováva a jeho chod je menej hlučný. Náklady
na auto vyrobené s pohonom na
CNG sú vyššie o 1 000 – 4 000 eur.
Ak sa rozhodnete prestavať
svoj súčasný
automobil, rátajte
s tým, že nádrž na
CNG zaberie časť
úložného priestoru.
Peter Gregor
■■ Spomaľte. Čím vyššia je rýchlosť
vozidla, tým vyššia je aj jeho spotreba. Z hľadiska úspornosti je optimálna rýchlosť 50 – 70 km/h.
■■ Preraďujte plynule, jazdite na
vyššom stupni. Vyhýbajte sa prudkému brzdeniu, rýchlosť zvyšujte
postupne a preraďujte plynule. Jazda na nižších prevodových stupňoch
môže spotrebu paliva zvýšiť. Vždy,
keď je to možné, preraďte na vyšší
stupeň.
■■ Klimatizácia s mierou. Spotrebu
paliva totiž zvyšuje o 3 %.
■■ Odstráňte nadbytočnú záťaž. Čím
je vozidlo ťažšie,tým viac paliva spotrebujete. Každých 50 kg záťaže zvýši
spotrebu paliva o 1 – 2 %.
■■ Zatvorené bočné a strešné okná.
Zbavíte sa tak aerodynamického odporu, ktorý vás spomaľuje, a tak vám
zároveň kradne palivo.
■■ Postarajte sa o údržbu a udržujte
správny tlak pneumatík. Znečistené
sviečky, vzduchový filter, zanesený palivový filter a pneumatiky
s nedostatočným tlakom negatívne
ovplyvňujú spotrebu paliva.
[email protected]
inzercia
Pre skupinu Fiat nie je ekológia len
frázou, neustále prináša reálne
ekologické riešenia.
Skupina Fiat sa dlhodobo zameriava predovšetkým na také technológie
a riešenia, ktoré je možné využívať
okamžite a reálne tak pomáhajú znižovať
dopad automobilového priemyslu na životné prostredie. Dokazuje to
skutočnosť, že značka Fiat je už šest rokov
po sebe označená agenturou JATO Dynamics, poprednou svetovou konzultačnou
a výzkumnou spoločnosťou v oblasti automobilovej techniky, ako najekologickejšia
značka v Európe.
Automobily Fiat dosahujú najnižšiu priemernú hodnotu emisií CO2 naprieč celou
modelovou radou. U vozidiel predaných
v roku 2012 je táto hodnota na úrovni 119,8
g/km. Fiat tak splnil cieľ stanovený Európskou úniou pre rok 2015 (130 g/km).
Riešenia, ktoré Fiat prináša nie sú len ekologické, ale umožňujú reálne znižovať
náklady. Výkonné a napriek tomu úsporné pohonné jednotky a špičkové technológie, ktoré ešte znásobujú pôžitok
z jazdy, pochádzajú z dielne Fiat
Powertrain Technologies a o ich
výnimočnosti svedčia mnohé medzinárodné ocenenia. Spomeňme napríklad technológiu MultiAir, či dvojválcový
motor TwinAir ocenený titulom Európsky
motor roku. I v oblasti alternatívnych pohonov sa Fiat zameriava na technológie,
ktoré prinášajú reálne výsledky a je európskou jedničkou v predaji vozidiel s pohonom na CNG (stlačený zemný plyn). Fiat
ponúka širokú modelovú radu osobných
i ľahkých užitkových vozidiel s týmto
pohonom a od roku 1997 má na svojom
konte viac ako 500 000 predaných automobilov na CNG.
Medzi najvýznamnejšie technológie
zavedené v roku 2012 patrí motor 0.9
TwinAir Turbo Natural Power s výkonom
80 k, ktorý spaľuje zemný plyn a benzín.
Prvým automobilom na svete, vybaveným
týmto inovatívnym motorom, zaručujúcim
jednu z najnižších hodnôt emisií CO2 na
trhu (86 g/km), bol Fiat Panda.
Fiat je presvedčený, že miera dopadu na
životné prostredie je výrazne ovplyvnená
vodičskými schopnosťami. Preto ďalej
rozvíja aplikáciu eco:Drive. Tá zdokonaľuje
štýl jazdy poskytovaním osobných
odporúčaní, ktoré vedú k zníženiu spotreby paliva a emisií. V roku 2012 bola vytvorená mobilná aplikácia eco:Drive Mobile, ktorá poskytuje okamžitú spätnú väzbu
prostredníctvom inteligentných telefónov.
S uvedením Fiatu 500L bola predstavená
ďalšia generácia systému eco:Drive Live. Tá
dovoľuje užívateľovi sledovať jazdný štýl
v reálnom čase na displeji rádia.
Súčasných 90 000 užívateľov eco:Drive šetrí ročne okolo 5000 ton CO2.
marec 2013
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
číslo 5
vylepšite si
bývanie
Porobetónový
stavebný systém
Pohodlné riešenie pre
vašu stavbu
Finančný plán
rekonštrukcie
Plánovanie ako nevyhnutný
základ
Estetická
a funkčná kuchyňa
Viete, ako ju zostaviť?
„Rada sa obklopujem starými
vecami, ktoré majú dušu,“
hovorí spisovateľka Tamara Heribanová.
Foto: Branislav Šimončík
inzercia
12
2 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
výzvy
Otázka: Chystáte sa stavať, rekonštruovať, zatepľovať alebo
si len chcete vylepšiť interiér v netradičnom štýle?
Odpoveď: Pórobetónový stavebný systém predstavuje komplexné
a pohodlné riešenie s dokonalými technickými parametrami.
Potrebujete úver
na bývanie? Poistiť
byt? Chcete zažiť
MS v hokeji 2013
osobne?
Svojpomocnú rekonštrukciu aj náročnú stavbu
zvládnete s pórobetónovým systémom
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať,
že pórobetón je na trhu úplnou
novinkou. Opak je však pravdou.
História jeho výroby siaha až
k roku 1924 a od roku 1959 sa pórobetón vyrábal aj na Slovensku.
Tento stavebný materiál teda preverili roky, počas ktorých sa technológia výroby zdokonaľovala.
Kvalitu a praktickosť tohto stavebného materiálu oceňujú nielen profesionáli, ale aj ľudia, ktorí
sa do rekonštrukcií púšťajú sami.
V čom spočíva jedinečnosť pórobetónového systému?
Vlastnosti materiálu
Pórovitá štruktúra materiálu
vytvára dokonalé technické parametre, ktoré uspokoja aj tie
najnáročnejšie požiadavky moderných stavieb. Vzduch uzavretý
v póroch prepožičiava materiálu
mimoriadne tepelnoizolačné
schopnosti a homogenita materiálu zabraňuje vzniku tepelných
mostov. Napriek nízkej hmotnosti znáša pórobetón veľmi dobre
aj pôsobenie tlakových síl. Preto je možné z neho bežne stavať aj
štvor- až päťposchodové budovy.
Jeho zvukovoizolačné schopnosti sú vynikajúce, pretože póry absorbujú časť zvukovej energie.
Vďaka minerálnemu zloženiu je
odolný voči mrazom aj požiarom,
je nenasiakavý a odolný voči vode. Pórobetón má dokonca lepšie
vlastnosti ako pálené stavebné
materiály. Navyše je ekologický
a jeho použitie zlepšuje interiérovú mikroklímu.
Široké využitie
Pórobetón je ľahký, tvárny a prácu
s ním zvládne aj úplný laik, a to aj
počas bežného chodu domácnosti. Dôvody? Ľahké rezanie, nízka spotreba malty, minimálny
odpad, a presné a veľké formáty. Bohatý sortiment umožňuje
postaviť obvodové steny, vnútorné nosné či deliace priečky a pórobetónové tvárnice využijete aj
pri výmene bytového jadra či pri
radikálnejších prístavbách alebo
nadstavbách.
Originálne riešenia
Z ponuky stavebného systému si
môžete vybrať priečkovky v rôznych hrúbkach. Pokiaľ sa chystáte
priečku zaťažiť, alebo do nej chcete umiestniť rozvody, zvoľte radšej
masívnejšiu konštrukciu (125, 150
mm). Steny z pórobetónu sú po
vymurovaní rovné a nevyžadujú
komplikované povrchové úpravy. Ak túžite po okrúhlom alebo špirálovom sprchovom kúte, oblej priečke alebo napríklad
po originálnej podmurovke pri
kachľových peciach, oblúkovky sú
pre vás to pravé. S tvárnicami na
obmurovanie v hrúbke 50 a 75 mm
si môžete vybudovať aj originálne nábytkové zostavy či masívny
korpus kuchynských liniek, ktorý
už iba doplníte drevenými dvier-
Navštívte Wüstenrot, tam nájdete všetko pod
jednou strechou.
kami a pracovnou doskou vyrobenou na mieru. V prípade väčšieho
zaťaženia nábytku sa odporúča
zvoliť priečkovky hrúbky 100, 125
alebo 150 mm.
Wüstenrot vás
poteší
Náročnejšie stavby
Pre náročnejšie stavebné úkony ponúka pórobetónový systém
strešné dielce, schodiskové dielce, dielce vhodné na opláštenie
priemyselných budov, tvárnice určené do priestoru s nadmerným hlukom, ľahké tvárnice
určené špeciálne pre strešné nadstavby, tepelnoizolačné dosky na
vonkajšie či vnútorné zateplenie,
a dokonca aj tvárnice vhodné pre
pasívne či energeticky úsporné
stavby. Pri týchto stavebných úpravách sa však už radšej poraďte
s odborníkmi.
Úver s mini úrokom
a maxi garanciou
V množstve úverov na bývanie sú také, na ktoré sa môžete
bez obáv spoľahnúť. Stavebné úvery a medziúvery z Wüstenrotu sú výhodné, dostupné a dlhoročne garantované.
Vklady úročené 2% p.a. (plus
štátnou prémiou) a následne
stavebný úver za 3% p.a. dostanete len vo Wüstenrote. Garanciu úroku na 20 až 25 rokov získate iba v stavebnej sporiteľni.
Medziúver vám umožní získať
financie aj bez sporenia a bez
čakania. I keď dnes ešte nie
ste klientom Wüstenrot stavebnej sporiteľne, už zajtra
môžete požiadať o medziúver.
Aktuálne len za 1,69 % p.a. na
2 roky a ďalšie 2 roky za 3,99 %
p.a. Následne sa úrok fixuje na
5 % p.a. To je úver, na ktorý máte. Využite šancu a bývajte po
svojom. Čerpať je možné až do
200.000 eur na osobu.
[email protected]
Venujte pozornosť výberu stavebného materiálu.
Správny materiál môže uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky.
S finančným plánom
prebehne rekonštrukcia hladko
tip:
Pre získanie výhodnej ponuky na rekonštrukciu
môžete využiť dopytový
server. Na internete bezplatne vyplníte formulár a
správca na váš dopyt vytvorí akýsi „minitender“. Firmy sa vám vo výberovom konaní budú snažiť
predložiť čo najvýhodnejšiu
ponuku.
Finančný plán vám umožní
k rekonštrukcii pristupovať
rozvážne. Usmerní vás pri výbere stavebnej firmy či materiálov a prispeje k tomu, že sa
rekonštrukcia nepretiahne na
roky (pretože na niektoré veci
nevyšlo).
Ako vytvoriť plán
Ký m
sa
p u s t íte
do
rekonštrukcie, zhodnoťte svoje
finančné možnosti. Rozhodnite sa pre sumu, ktorej sa počas
stavebných úprav budete držať.
Finančný plán je zároveň aj
časovým harmonogramom. Nič
nenecháva na náhode a plní sa
iba s minimálnymi sklzmi či
výkyvmi.
Stavební odborníci alebo architekt vám pomôžu rozvrh
činností a prác rozfázovať. Pri
kompletnom prerábaní staršieho
bytu ich bude viac a aj finančný
plán bude náročnejší, než pri úpravách jednej miestnosti. Ak je
technický návrh rekonštrukcie
hotový, nechajte si ho oceniť firmou, o ktorú máte záujem. Ak
si ocenenie pripravíte aj sami,
budete lepšie vedieť posúdiť, či
ponuka nie je predražená.
Príklad
Ak ste sa rozhodli kompletne
rekonštruovať byt, rozčleňte si
ho do jednotlivých miestností.
Ku každej miestnosti si napíšte
zoznam činností, stavebných
prác, materiálov a techniky,
bez ktorých sa rekonštrukcia
nezaobíde. Nezabudnite rátať
s nákladmi, ako sú demolačné
práce, revízne prehliadky, odvoz odpadu, ale napríklad aj
neštandardné stolárske práce.
Okrem sanity, spotrebičov, okien a podobných veľkých vecí nezabudnite do rozpočtu zahrnúť
vypínače, zásuvky či lišty. Boli by ste prekvapení, ale nákup
týchto „drobností“ sa pri pokladni môže vyšplhať na stovky eur.
Po spustení rekonštrukcie budú prvé náklady smerovať k tzv.
hrubým prácam (výmena elektriny a pod.).
Potrebuje ho banka
Predloženie
časového
a finančného plánu väčšinou
požadujú banky pri čerpaní
úveru. V tom prípade vám podrobný plán vypracuje každá
serióznejšia stavebná firma.
Konkrétna platobná disciplína za vykonané práce závisí od
zmluvných podmienok, na
ktorých sa dohodnete. Ak ste
sa rozhodli pri rekonštrukcii
postupovať podľa finančného
plánu, majte na pamäti, že sa
môže navýšiť, ak sa objavia
nečakané náklady.
[email protected]
inzercia
foto: ISTOCK
■■Aj vás čaká rekonštrukcia,
no už teraz nemôžete od
stresu spávať? Máte ešte
v živej pamäti hororové príbehy známych alebo chodievate
k priateľom, ktorí aj pod dvoch
rokoch rekonštrukcie bývajú
na stavenisku? Žiadny strach!
Prerábanie sa určite vydarí,
ak sa naň pripravíte. Jedným
zo spôsobov, ako sa vyhnúť
frustrácii z nedokončených
či predražených prác, je aj
finančný plán.
Hodnoty hodné
poistenia
Skutočným zabezpečením
vlastného bývania sa nemyslí len jeho kúpa alebo výstavba, ale aj jeho poistenie. Bývanie je jednou z najväčších
životných investícií. Preto je
namieste uzavrieť poistenie
nehnuteľnosti, domácnosti
a zodpovednosti za škodu.
Lebo stáva sa všeličo. No
nie je poistka ako poistka.
Dôležitý je rozsah krytých rizík.
V prípade Komplexného poistenia bývania vo Wüstenrote je dostatočne široký, a preto si žiadne z rizík netreba
pripoisťovať.
Ak teda zvažujete čerpať
úver na bývanie, či poistiť si
byt alebo dom (aj vo výstavbe), môžete všetko vybaviť
na jednom mieste. Wüstenrot robí lepšie bývanie naozaj
dostupným. Nečakajte a zrealizujte svoje predstavy. Pri
uzavretí zmluvy do 28.4.2013
získate aj šancu osobne zažiť
MS v hokeji 2013 v Škandinávii.
Viac informácií na pobočkách
Wüstenrotu a na stránke
www.wuestenrot.sk.
inzercia
Zariaďte si svoje
bývanie s Wüstenrotom
• stavebné sporenie
• úvery na bývanie
• komplexná ponuka poistenia
nehnuteľnosti, domácnosti
a zodpovednosti za škodu
Vo Wüstenrote robíme všetko pre vašu finančnú istotu.
www. wu e st e n r o t . sk
0 2/57 889 901

4 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
rozhovor
Tamara Heribanová je autorkou niekoľkých kníh a na verejnosti často prekvapuje
odvážnymi módnymi kreáciami. Okrem písania a módy sa však zaujíma aj
o interiérový dizajn. So spisovateľkou sa rozprávame o všetkom, čo s bývaním súvisí.
Vysnívaný priestor?
Vysoké stropy, veľká knižnica
a záhrada plná ovocných stromov
Ľudia si vás spájajú s literatúrou a módou. Aký je
váš vzťah k téme bývania?
Tamara Heribanová
je členka slovenského PEN klubu
Tamara
Heribanová (27)
Spisovateľka, novinárka,
moderátorka
■■A ko
št r n á sť roč n á
sa
odsťahovala do Viedne, kde už
počas gymnaziálnych rokov
spoluorganizovala vernisáže
a výstavy. Už počas štúdia
žurnalistiky a literatúry na
viedenskej univerzite začala
publikovať. V roku 2003 jej vyšla
poviedka na tému druhej svetovej vojny v knihe Jugendliche
schreiben gegen das Vergessen.
V holandskom Utrechte ukončila
štúdium diplomom z literárnej vedy a germanistiky, v Bratislave promovala z marketingovej komunikácie. Siedmy rok je
redaktorkou mesačníka Emma,
v STV moderovala Ranný magazín, lifestylovú reláciu Zmenáreň,
momentálne šéfuje PR agentúre. Je autorkou troch kníh:
Predavačky bublín (2010), Bola to len láska (2012), Misia Eva,
prísne tajné (2012). Jej poviedky boli uverejnené v mnohých časopisoch
a v zbierkach Příběhy ve znamení
touhy a V dobrom a v zlom a ešte
horšom. Je členkou Slovenského
centra PEN a ambasádorkou projektu Knihobežník. Okrem kníh, písania a cestovania ju zaujíma najmä
móda a interiérový dizajn.
■■Podľa mňa v živote všetko spolu
súvisí. Napríklad, žijeme tak, ako
bývame, bývame tak, ako žijeme.
Ak sa niekto rád prechádza po galériách, zaujíma sa o literatúru,
módu, hudbu a kinematografiu,
odzrkadľuje sa to aj v priestoroch,
ktoré vytvárajú jeho domov. Hoci nám môže byť domovom aj
celý svet, ak si ho nosíme v srdci,
ja som v tomto klasik a najlepšie
sa cítim s pohárom bieleho vína
v mojej pracovni v Bratislave.
V posledných rokoch si čoraz viac
uvedomujem, aké je dôležité, aby
sa človek cítil doma dobre. Prostredie, v ktorom sa zobúdzame,
zaspávame, kde trávime voľný čas
nás totiž môže veľmi inšpirovať,
a ak je tomu tak, tak sa nám nielen
dobre relaxuje, ale aj skvele tvorí.
Počas štúdia ste žili
v zahraničí. Ako ste
tam bývali?
■■Vždy som sa snažila bývať
tak, aby som sa cítila čo
najpríjemnejšie. Ale po pravde, keď som sa v štrnástich rokoch presťahovala do Viedne,
v izbe boli okrem starých skríň
a pár stolíkov len tri dvojposchodové železné postele, a to bolo
všetko. Áno, byt sa síce nachádzal
v úplnom centre a keď som otvorila okno, videla som strechu Dómu
svätého Štefana, ale o peknom interiéri sa nedalo hovoriť. V holandskom Utrechte som bývala
pre zmenu na internáte, ktorý
bol v štrnásťposchodovej budove
na okraji mesta. Na poschodí so
mnou našťastie bývali prevažne
študenti výtvarného umenia či
módneho návrhárstva, a tí to zobrali do vlastných rúk a v priebehu pár týždňov všetko vylepšili.
V spoločných priestoroch boli
na stenách zrazu fresky, grafiky
a nechýbali ani rôzne skulptúry
a inštalácie. Bolo úplne normálne,
že niekto prišiel s farbami a celý
víkend maľoval na strop kuchyne
nejaký obraz.
Kedy a ako ste sa
nasťahovali do vlastného?
Podľa čoho ste si bývanie
vyberali?
■■Na začiatku vzťahu s mojím
priateľom sme bývali v prenájmoch. Teraz sú to už tri roky, čo
bývame v byte, ktorý bol pred
naším príchodom nezariadený.
V podstate sme mali možnosť
zariadiť si ho podľa našich predstáv. Keďže sme však obaja dosť
pracovne vyťažení, ani zďaleka
sme ešte neskončili. Napríklad
nám ešte chýbajú obrazy.
Ako ste postupovali
pri zariaďovaní?
■■Radili sme sa s naším
kamarátom, vynikajúcim architektom Jurajom Čiernym. S jeho pomocou sme
vyriešili základné
veci ako svietidlá,
tapety, kde by mala byť sedačka, kde
jedálenský stôl.
V rámci nábytku
a doplnkov sme
byt zariaďovali od
A po Z podľa
n á š h o
vk u s u .
Pos-
tupne. Samozrejme, najskôr
sme obehali niekoľko obchodov
a riešili sme, akým smerom sa vyberieme. Keďže sme museli ísť
skôr do modernizmu, veľa otázok
bolo okamžite zodpovedaných.
Sú v oblasti bývania nejaké
trendy, ktoré ste si priniesli
zo zahraničia? Ktorá
krajina vás v tomto smere
inšpiruje najviac?
■■Na holandskom dizajne sa
mi vždy páčila inovatívna, minimalistická, experimentálna
a svojím spôsobom vtipná snaha
využiť nepotrebné veci
na niečo unikátne.
Dodnes sa mi
páčia gýčové
kreslá Maartena Baasa
či zrkadlá
Marcela
Wandersa. Veľmi
inšpirujúce sú pre mňa aj 60. roky,
či už samotným nábytkom alebo
porcelánom. A mám rada aj keramiku z prvej polovice 60. rokov.
U nás ich produkcia nadviazala
na medzinárodný úspech expozície v Československom pavilóne svetovej výstavy Expo 1958
v Bruseli. Dodnes sú pre mňa
v rámci dizajnu dôkazom vycibreného vkusu. Dokonca som
pred mesiacom v jednom dizajnovom obchode v kalifornskom Palm Springs našla vázičky
z Československa, ktoré stáli
niekoľko stoviek dolárov. Sú krajiny, ktoré sú na tom z hľadiska dizajnu lepšie, ale podľa mňa všetko
súvisí s ekonomickou situáciou
krajiny. Ak niekto rieši existenčné
problémy, nebude svoj čas a energiu venovať ideálnemu tvaru a farebnosti sedačky. Aj tak platí, že
dobrých ľudí sa všade veľa zmestí
a môžu byť desaťkrát šťastnejší
v lacno zariadenom byte.
Podľa čoho si vyberáte
zariadenie bytu či
jednotlivé dizajnové kúsky?
Aký štýl máte rada?
■■Priznám sa, že aj keď máme
moderne zariadený byt, ktorý sa
na začiatku snažil o zachovanie
čistých línií a minimalizmu, pomaly ho zapratávam všetkými
tými vecičkami z ciest, pohármi,
šálkami, ľudovými prvkami, ktoré si nosím od mojej babičky. Som
rada obklopená „všehochuťou“
a zbožňujem staré, niekedy nepotrebné veci s dušou.
„Radšej v stane ako
v paneláku,“ povedala
v jednom rozhovore vaša
mama. Platí to aj pre vás?
Aký máte vzťah k rodinným
domom, záhrade či naopak
k panelákom?
Tamara Heribanová
Napriek tomu, že vo svojom veku dosiahla veľa, stojí nohami pevne na zemi.
foto: Branislav Šimončík
■■Keďže milujem prírodu, vôňu
zeminy, stromy a kvety, najradšej
by som raz bývala v dome. Za domom by som mala pár riadkov
zemiakov, mrkvy, petržlenu,
nechýbala by jabloň, čerešňa,
možno slivka. Veľmi rada chodím
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
marec · 5
BAVTE SA FARBAMI
Farebné a štýlové
Tamara rada kombinuje moderný
dizajn s klasickými prvkami.
Foto: Branislav Šimončík
k babičke na dedinu, tam som vyrástla a vždy, keď mám čas, vybehnem aspoň na hodinu do lesa,
ľahnem si do trávy a cítim sa dokonale šťastná. Ale ak by som si mala vybrať medzi stanom a bytom
v paneláku, brala by som to druhé.
Vaša najobľúbenejšia
miestnosť alebo
miesto v byte?
■■Je to knižnica. Viem o každej
knihe, ktorú vlastním, každá
jedna bola pedantne vybraná.
V tomto smere som jednoznačne li-
terárny mamonár. Zhromažďujem
knihy, navštevujem blšáky, antikvariáty a som vďačná aj za to,
že som už mnoho kníh dostala
do daru zo súkromných zbierok.
Je fajn vyložiť si nohy, vybrať si
z knižnice nejakú dobrú knihu
a len tak sa ponoriť do jej príbehu.
Aké kritériá musí
podľa vás spĺňať
ideálne bývanie?
■■To je absolútne individuálne. Sto ľudí, sto chutí. Pre mňa
je dôležité, aby bola niekde na-
blízku zeleň a miesto, kam človek
môže len tak vybehnúť a vymeniť
betón a smog za to, čo nám je prirodzené, teda za prírodu. Mám to
šťastie, že máme terasu a počas
letných mesiacov na nej trávim
väčšinu času. S počítačom na stole, ale na čerstvom vzduchu. Čo
sa týka interiéru, samozrejme, že
je lepšie, keď je byt svetlý, priestranný, nie stiesnený. No ľahko
sa teoretizuje. Realita je aj tak
vždy podmienená finančnými
možnosťami a situáciou, v ktorej
sa človek nachádza.
inzercia
INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ DISPERZNÁ FARBA
VHODNÁ NA VZÁJOMNÚ KOMBINÁCIU ODTIEŇOV
Čo sa chystáte zmeniť na
svojom bývaní v budúcnosti, čo by ste chceli inak?
■■Zatiaľ som spokojná, ale
túžim mať raz veľkú záhradu
a spomínané ovocné stromy.
Úplne najkrajšia predstava je, že
by som varila vlastné marhuľové
a jahodové džemy. Aspoň také
dobré, ako robila moja mamina,
keď sme boli so sestrou malé.
kristína lenková
[email protected]
Pod značkou Brillant Creative prináša
spoločnosť HET vynovenú výberovú kolekciu
odtieňov a farebných riešení, ktoré zohľadňujú
moderné trendy v bytovom dizajne. Jednotlivé
tónované farby umožňujú vzájomnú kombináciu a poskytujú priestor na kreatívne prístupy. Ich vhodnou voľbou je možné v miestnosti vytvoriť jedinečnú a osobitú atmosféru,
modelovať a meniť jej proporcie tak, aby výsledok čo najlepšie odrážal vašu individualitu
a životný štýl.
Brillant Creative prichádza v 20 farebných
odtieňoch vrátane bielej. Miešaním s bielym
odtieňom v pomere 1:1 možno získať ďalšie
svetlejšie odtiene pôvodnej farby, tzv. tón v tóne. Možností kombinácií je veľa a pri rozhodovaní sa môžete nechať inšpirovať návrhmi
výrobcu, ktoré nájdete v reklamných materiáloch alebo na vzorkovniciach na predajnom
mieste. Rozhodovanie vám uľahčí aj program na
simulovanie vzhľadu interiéru, ktorý nájdete na
stránke www.het.sk.
Brillant Creative sa používa na nátery
najrôznejších podkladov ako klasické či sadrové
omietky, murivo, sadrokartónové, sadrovláknité, drevotrieskové, drevovláknité dosky, betónové panely a monolity, zdrsnené tapety a ostatné tapety so štruktúrami, tapety zo sklenených
vlákien a pod. Výrobok je vyhovujúci na nátery
povrchov, ktoré môžu prichádzať nepriamo či
priamo do náhodného styku s potravinami.
Z hľadiska aplikačno-technických vlastností sa Brillant Creative vyznačuje veľmi dobrou spracovateľnosťou a jednoduchou aplikáciou, vysokou krycou schopnosťou, výbornou
paropriepustnosťou, odolnosťou pri šetrnom
umývaní a matným vzhľadom.
www.het.sk
6 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti mediaplanet
inšpirácie
Ak sa chystáte vymeniť kuchyňu, mali by ste postupovať rozvážne.
Kuchyňa by mala byť nielen estetická, ale aj praktická.
Zostavte si ideálnu kuchyňu
Počítačový 3D model novej kuchyne vám väčšina kuchynských
štúdií vytvorí zdarma. Za odborníkmi by ste však mali prísť
pripravení, so zaznačenými parametrami a dispozíciou.
Pracovný trojuholník
Každý projekt kuchyne začína navrhnutím pracovného trojuholníka. O čo vlastne ide?
V kuchyni sa nachádzajú tri hlavné zóny – zóna varenia (varné centrum, varná doska, rúra, digestor a hlavná pracovná plocha), zóna umývania (drez, umývačka,
plocha na odkvapkávanie) a zóna
skladovania (chladnička, potravinová skriňa, špajza). Tieto tri zóny majú v ideálnom prípade tvoriť
rovnostranný trojuholník s dĺžkou
strany 90 cm. Ak máte v kuchyni trojuholníkové usporiadanie
zón, pohybujete sa efektívnejšie,
jednoduchšie a všetko máte „po
ruke“.
Samozrejme, nie v každej kuchyni možno toto usporiadanie
dodržať. Problém môže nastať najmä pri „slížových“ kuchyniach. Ak
nie je možné kuchyňu projektovať
do trojuholníka, postavte mimo
trojuholníka chladničku. Z ergonomického hľadiska je najviac variabilným prvkom.
Rady pre zóny
Drez a umývačka by mali stáť blízko seba, aby vzdialenosť cez ktorú
prenášate riady, nebola príliš veľká.
V kuchyni bez umývačky by mal
byť štandardom dvojdrez a plocha
na odkvapkávanie. Praktická je
i výsuvná sprcha v dreze a skrinky
na odkladanie tanierov nad umývacou plochou. V blízkosti umývacej
plochy by mal byť aj smetný kôš.
Sporák umiestnite na okraj pracovného priestoru kuchyne. Avšak
po jeho stranách by ešte mal byť
dostatok priestoru, aby ste lakťami
nenarážali do stien. Na sporák by
mala nadväzovať hlavná pracovná zóna, s hĺbkou aspoň 60 cm. Na
pracovnej doske nešetrite, v kuchyni je najviac využívaným prvkom.
V blízkosti zóny varenia môžete
naplánovať úložný priestor na
väčšie hrnce či panvice.
V zóne skladovania potravín naplánujtedostatokúložnéhopriestoru
na trvanlivé potraviny. Ideálne sú
plne výsuvné zásuvky s posuvnými prepážkami, ktoré zabezpečujú
prehľadnosť a dokonalý prístup k
potravinám.
Pekná a praktická.
Kuchyňa je miesto, kde sa rodina stretáva najčastejšie
Foto: istock
Farby pre kuchynské steny
Do kuchyne použite
umý vateľné
f a r b y.
Špeciálne paropriepustné farby pôsobia preventívne proti
plesniam.
Ak má kuchyňa nedostatok
svetla,
nepoužívajte tmavé a sýte odtiene. Zostaňte pri bielej, prípadne
pri svetlých krémových či pastelových odtieňoch.
Pre jedáleň a kuchyňu
sú ideálne jasné farby. Žltá
farba stimuluje žalúdok, kon-
1
2
3
Výška a svetlo
Výška pracovnej plochy by sa
mala prispôsobiť vašej postave. Pri rukách pokrčených
v uhle 90°, by medzi lakťami
a pracovnou plochou mala byť
vzdialenosť 10 – 15 cm. Chrbticu
si šetríte aj zvýšením umývacieho centra, znížením varnej plochy
alebo vyzdvihnutím zabudovanej
rúry do výšky zraku. Dĺžka pracovnej plochy by pritom nemala presahovať viac ako
meter a pol. V opačnom
centruje svetlo a dobre sa kombinuje s drevom.
Farbami a vzormi
dokážete zamaskovať drobné nedostatky – priestor môžete
zúžiť, rozšíriť alebo skrátiť.
Malú kuchyňu môžete
ozvláštniť jednou farebnou
stenou či pruhom. Modrá farba
priestor opticky zväčší.
Využívajte kontrasty.
Tmavý dizajnový kúsok
zvýrazníte tak, že ho umiestnite
na svetlú stenu a naopak.
4
5
6
prípade sa zbytočne nabeháte. Ak
potrebujete dodatočnú pracovnú
plochu, do stredu kuchyne môžete
umiestniť ostrovček. Ostrovček
však môže slúžiť aj ako barový pult,
prípadne doňho môžete zabudovať
sporák.
Na pracovnú plochu by malo dopadať svetlo priamo. Môžete
využiť aj vnútorné osvetlenie skriniek či „podsvietenie“ kuchynskej
linky. Nielen, že dokonale dotvoria
moderný dizajn kuchyne, ale sú aj
veľmi praktické.
Vyberte si materiál
Pri kuchynskej linke si vyberajte odolný materiál, ktorý sa dobre
udržiava. Okrem klasického dreva
sú moderné vysokolesklé povrchy,
sklo, lakobel v rôznych odtieňoch
a štruktúrach, hliník, antikoro.
Moderné kuchyne kombinujú s kovom kamenné a betónové prvky.
Namiesto klasických obkladačiek
môžete na stenu me-dzi pracovnou doskou a skrinkami použiť
grafosklo s digitálnou potlačou.
Variabilite sa medze nekladú.
Keďže kuchyňu kupujeme aj na 20
rokov, pri výbere kuchyne radšej
investujte do kvalitnej práce a materiálov.
■■TIP: Ak náklady na plánovanú
kuchyňu prevyšujú rozpočet,
spotrebiče môžete dokúpiť postupne. Stačí si pripraviť prívody
a linku tak, aby ste neskôr mohli
vytúženú umývačku nainštalovať
bez dodatočných stavebných úprav.
kristína lenková
[email protected]
Kuchyňa Pulita Sorano akciová cena len 233 € za bm (s DPH).
Kúpte teraz
kuchyňu historicky
najvýhodnejšie
A navyše:
Oresi vracia ešte viac peňazí!
53x
13x
Informácie o všetkých našich akciách získate v najbližšej predajni Oresi alebo na www.oresi.sk
Porovnajte našu ponuku s konkurenciou!
Výmeny strešných okien sa nemusíte obávať
Moderné strešné okná nielen skvelo vyzerajú, ale majú aj výrazne lepšie technické parametre. Vďaka tomu sa investície majiteľovi
postupne vrátia v podobe nižších výdavkov za energie. Obava, že výmena strešných okien je zložitá, patrí medzi NAJČASTEJŠIE
MÝTY O VÝMENE STREŠNÝCH OKIEN. Prečítajte si, ako to je v skutočnosti.
Mýtus:
Výmena strešných okien je
zložitá a časovo náročná práca.
Mýtus: Jedno strešné okno stačí
na celý život.
Mýtus:
Pravda: V optimálnom prípade výmena
okna netrvá dlhšie ako hodinu.
Pravda: Súčasné okná majú lepšie technické a energetické parametre.
Pravda: Investované peniaze sa vám
vrátia na úspore energií.
Mnoho majiteľov strešných okien výmenu odkladá,
pretože sa boja, že práce budú trvať týždeň a ďalší týždeň budú upratovať. „S týmto názorom sa
u klientov stretávame veľmi často, ale v skutočnosti
je to nezmysel. Pokiaľ je nové okno rovnako veľké
ako to pôvodné, nezaberie výmena viac ako hodinu času,“ konštatuje Peter Návoj, servisný technik
VELUX. Výmena okien je pomerne rýchla a čistá
práca i v prípade okna inej značky a veľkosti. Nové
strešné okná VELUX plne zodpovedajú súčasným
predstavám o funkčnosti, estetike i technických
parametroch – najmä tepelný prestup.
Napriek tomu, že kvalitné strešné okná majú životnosť drevených častí, závesov i oplechovania vysokú, výrobné technológie pokročili dopredu a strešné
okná staré 10 až 15 rokov nemôžu tým súčasným
vôbec konkurovať. Diametrálny rozdiel je hlavne
v tepelno-izolačných vlastnostiach zasklenia. Nové
typy zasklenia VELUX v zime výrazne obmedzujú
únik tepla a v lete interiér lepšie chránia pred prehriatím.
Hodnoty, ktoré hovoria o kvalite okna, sú takzvaný
súčiniteľ prestupu tepla (koeficient U) a súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia (koeficient g).
Čím sú tieto hodnoty nižšie, tým lepšie. Tepelný
i obytný komfort môžete ešte vylepšiť použitím
roliet a žalúzií.
Aj tieto doplnky VELUX každým rokom zdokonaľuje.
„Tieniace doplnky odporúčam namontovať už pri výmene okna, oceníte ich hlavne v letných mesiacoch“
dodáva Peter Návoj.
Moderné strešné okná
sú príliš drahé.
Výmena starých okien, vrátane tých strešných, patrí
medzi najčastejšie odporúčania energetických audítorov.
Staré, netesniace okná sú miestom, kadiaľ z interiéru
uniká najviac tepla, a teda aj peňazí. Vzhľadom na
rastúce ceny energií je návratnosť investície do nových okien len otázkou času.
Náklady si môžete nezáväzne prepočítať aj sami
pomocou aplikácie na www.velux.sk, kde nájdete
i kontakty na certifikované montážne firmy.
Download

Každá domácnosť dokáže rozumne šetriť