Výrobný manažment
Inšpirácie - Kontakty - Trendy
HĽADANIE SVOJEJ VLASTNEJ CESTY
Konferencia
15. - 16. 10. 2014 / Žilina / Holiday Inn
„Najušľachtilejšou cestou je hľadanie excelencie
a výnimočnosti.“ Lyndon B. Johnson
J
ednou z úloh lídrov je rozvíjať potenciál ľudí. Súčasne musia
rozvíjať aj seba, aby mohli lepšie viesť iných. V dnešnej internetovej dobe, to nie je ani tak o objavovaní nových informácií, ako
o schopnosti vnímať a pochopiť neviditeľné.
Ideálnou príležitosťou je diskutovať o skúsenostiach pri riešení
rozličných situácií v kontakte s inými ľuďmi v novom sociálnom
prostredí. Ak si navzájom prepojíme vlastné skúsenosti, budeme
múdrejší pri ďalších rozhodnutiach, ktoré na nás čakajú.
Príďte sa aj Vy podeliť o Vašu cestu s účastníkmi konferencie.
Na stretnutie s Vami sa tešia moderátori
Ján Košturiak
Jozef Krišťak
Róbert Debnár
IPA Slovakia, s.r.o.
Čo Vás čaká?
Inšpirácie priamo od najlepších v odbore.
Praktické nápady, ktoré Vám pomôžu pri raste organizácie.
Stretnutia s výnimočnými ľuďmi.
Výmena skúseností, diskusie a hľadanie vlastnej cesty.
5. Priestor na nové zážitky počas sprievodného a večerného programu.
1.
2.
3.
4.
Zloženie účastníkov
Minulý rok bolo na konferencii viac ako 160 účastníkov. Medzi nimi:
16 % majitelia a vrcholoví manažéri,
29 % manažéri na vyššej úrovni riadenia (výrobní a technickí riaditelia),
46 % manažéri na strednej úrovni riadenia (vedúci výroby, priemyselní inžinieri),
9 % ostatní manažéri výrobných spoločností.
V roku 2013 sa zúčastnili zástupcovia aj z týchto spoločností:
Program 2014 - 4. ročník
1. deň, Streda 15. 10. 2014
9:00 - 9:15
Otvorenie konferencie
AKO STRATEGICKY NASMEROVAŤ VÝROBNÚ SPOLOČNOSŤ?
9:15 - 10:45
10:45 - 11:05
Čížek Pavel, ACO Industries k.s.
Úloha Operations pri napĺňaní firemnej vízie
Pisoň Jozef, ZTS Strojárne, s.r.o.
ZTS Strojárne v Námestove – je rast nutný?
17:00 - 17:15
Prestávka
17:15 - 18:30
Iný pohľad na Výrobný manažment
od 18:30
Spoločná večera s neformálnym programom
2. deň, Štvrtok 16. 10. 2014
RIEŠENIA PRE ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI
Prestávka
Richter Martin, Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory
Frenštát
AKO ZAPOJIŤ ĽUDÍ DO RIEŠENIA PROBLÉMOV NA DIELNI?
11:05 - 12:35
12:35 - 13:35
Zvýšenie produktivity v skladoch s využitím VOICE
technológie
Brath Norbert, Embraco Slovakia s.r.o.
Efektivita ľudského potenciálu
Debnár Peter, Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.
Zlepšovanie prostredníctvom Shop Floor Managementu
09:00 - 11:00
Spoločný obed
KAM SA UBERAJÚ ŠPIČKOVÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY?
13:35 - 15:05
15:05 - 15:25
Pixa Václav, Robert Bosch, spol. s r. o.
Flexibilný výrobný systém
Paulová Radmila, Vokoun Petr, ŠKODA AUTO a.s.
Budovanie Lean centra
15:25 - 17:00
11:00 - 11:20
Prestávka
AKO HĽADAŤ NOVÉ VÝZVY?
11:20 - 13:00
Heczko Bogdan, Jiří Kundrata, Česká zbrojovka a.s.
Plánovanie a riadenie výroby v Českej zbrojovke a.s.
Gevorkyan Artur, GEVORKYAN, s.r.o.
Dá sa firme rásť o desiatky percent ročne?!
Strenk Ján, TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Monitoring výroby - príležitosť pre zjednotenie pohľadu
manažmentu a výroby
Marián Hvišč, IBM Slovensko, spol. s r.o.
Skúsenosti z optimalizácie procesov vo výrobnej
spoločnosti
Prestávka
AKO NEUSTÁLE ZVYŠOVAŤ VÝROBNÝ VÝKON?
Kyseľ Marek, STROJCHEM, a.s.
Ako je možné odvrátiť skazu Titanicu?
13:00 - 14:00
Kuba Peter, PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Leadership, prekonávanie obmedzení v myslení
Gáll Rastislav, Minda Marek, Nemak Slovakia s.r.o.
Lean ako strategický nástroj excelentnej firmy
Spoločný obed
Zmena programu vyhradená
Prednášajúci
Brath Norbert
Čížek Pavel
Generálny riaditeľ
Operations riaditeľ
Embraco Slovakia s.r.o.
ACO Industries k.s.
Debnár Peter
Doosan Bobcat
Manufacturing s.r.o.
Riaditeľ pre výrobu
a TQM organizáciu
Gevorkyan Artur
Heczko Bogdan
Marián Hvišč
Konateľ spoločnosti
Výrobný riaditeľ
PMP
GEVORKYAN, s.r.o.
Kundrata Jiří
Česká zbrojovka a.s.
IBM Slovensko, spol. s r.o.
Gáll Rastislav
Nemak Slovakia s.r.o.
Vedúci výroby
Kuba Peter
PROTHERM
PRODUCTION s.r.o.
Riaditeľ
Kyseľ Marek
Minda Marek
Pisoň Jozef
Vedúci odboru
plánovania výroby
Výkonný riaditeľ
Riaditeľ plánovania
Výkonný riaditeľ
Pixa Václav
Richter Martin
Strenk Ján
Vokoun Petr
Česká zbrojovka a.s.
Robert Bosch, spol. s r. o.
Technický riaditeľ
STROJCHEM, a.s.
Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod
Elektromotory Frenštát
Vedúci útvaru
plánovania
Nemak Slovakia s.r.o.
TATRAMAT - ohrievače
vody, s.r.o.
Technický riaditeľ
ZTS Strojárne, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Výrobný systém ŠKODA
Paulová Radmila
Registrácia online:
www.ipaslovakia.sk
www.ipaczech.cz
ŠKODA AUTO a.s.
Výrobný systém ŠKODA
Registrácia
Miesto konania
www.ipaslovakia.sk
www.ipaczech.cz
Holiday Inn Žilina
Športová 2
010 01 Žilina
[email protected]
+421 41 2399 080
Účastnícky poplatok
www.holidayinn-zilina.sk
Základná cena: 490 Eur bez DPH / osoba
Prémiová cena: 392 Eur bez DPH / osoba
Vychádzame Vám v ústrety prémiovou cenou pre účastníka, ktorú získate pri prihlásení
dvoch a viacerých účastníkov. Na uplatnenie zľavy uveďte pri registrácii tento zľavový kupón:
4E52-8F82-90C9.
V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na konferencii, na večernom stretnutí a sprievodnom
programe, konferenčný set, občerstvenie, obedy a večerný raut.
Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri
ENGINEERING
MAGAZINE
Download

Výrobný manažment