Vás pozývajú
na tretí ročník medzinárodnej odbornej konferencie
o kolektívnom investovaní.
„Next Steps
in Asset Management“
ktorá sa uskutoční
26. apríla 2012
V konferenčnej sále hotela Holiday Inn v Bratislave
Konferencia je určená predovšetkým pre vedúcich manažérov a zamestnancov správcovských a investičných spoločností, pracovníkov bánk, depozitárov, odborných pracovníkov
regulátorov (NBS, ČNB), ministerstiev ako aj pre odborníkov z poradenských spoločností
a firiem pôsobiacich v odvetví kolektívneho investovania a na kapitálovom trhu ako takom.
Cieľom konferencie je informovať účastníkov o stave a o príprave nových legislatívnych
koncepcií, pričom bude aj možnosť podeliť sa o praktické poznatky, navzájom sa inšpirovať
a nadviazať aktívnejšiu spoluprácu firiem a inštitúcií pôsobiacich v Slovenskej republike
a v Českej republike.
Program bude celodenný s večerným spoločenským stretnutím.
Vystupovať budú poprední odborníci z radov regulátorov Slovenskej republiky a Českej
republiky, i profesionáli z radov členských firiem asociácií.
Reklamný
1 | 4
partneri
Program konferencie:
10.00 – 10.30
Registrácia účastníkov
10.30 – 10.45
Otvorenie konferencie predsedami asociácií
10.45 – 11.30
Smernica AIFMD – spôsob implementácie v ČR a SR.
11.30 – 12.15
Nové produktové možnosti súčasný stav v SR
versus budúcnosť v ČR
12.15 – 13.15
Obed
13.15 – 13.45
Nová legislatíva na obzore z európskej perspektívy
13.45 – 14.30
Aktuálne výzvy nových smerníc týkajúce sa depozitárov
14.30 – 15.30
Dane v dobe konsolidácie rozpočtov a ich vplyv na rozvoj
kolektívneho investovania v SR a ČR
15.30 – 16.00
Coffee Break
16.00 – 17.00
Návrh revízie smernice MiFID II a predstavenie postoja SR a ČR.
Čo prinesie MiFID II. do praxe na kolektívneho investovania.
17.00 – 17.10
Záver
18.30 – 22.30
Večerné spoločenské stretnutie
Reštaurácia Holiday Inn Bratislava
Prednášajúci:
Roman Vlček
Alena Šebestová
Martin Burda
Tomáš Ambra
predseda predstavenstva SASS
Česká národní banka
člen Výkonného výboru AKAT
Odd. regulácie kolektívneho investovania NBS
Jan Šovar
Jana Bošková
Daniela Doležalová
Radek Halíček
Ján Foltán
Jana Michalíková, AKAT
Ivan Znášik, SASS
Legislatíva kapitálového trhu MFČR
Komerční banka
Legislatíva kapitálového trhu MFČR
KPMG Česká republika
Odbor finančných služieb MFSR
2 | 4
Záväzná prihláška na konferenciu:
Termín konania:
26. apríl 2012, od 10. 00 hod
Miesto konania:Konferenčná sála hotela Holiday Inn
Bajkalská 25/A, Bratislava 825 03, Slovenská republika
Večerný raut: Reštaurácia hotela Holiday Inn
Cena pre členov:€ 195 | 4 900,– CZK (vrátane DPH 20%)
Cena pre nečlenov:€ 295 | 7 400,– CZK (vrátane DPH 20%)
Cena zahŕňa účasť na konferencii vrátane stravy a večerného rautu dňa 26. apríla.
Spôsob platby:Poplatok za konferenciu v stanovenej výške môžete poukázať na číslo
6045 5034, BIC (SWIFT): TATRSKBX oproti zálohovej faktúre, ktorá Vám bude
doručená, mailom a následne poštou.
Zrušenie účasti: V prípade zrušenia účasti na konferencii účtujeme storno poplatky.
Zrušenie účasti do 3 pracovných dní pred začiatkom konferencie znamená
storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny konferencie. V prípade
zrušenia účasti neskôr Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 100%
z ceny konferencie.
Prihlásenie:Vyplnenú prihlášku zasielajte e-mailom alebo faxom na adresu:
Slovenská asociácia správcovských spoločností
Fax: +421 2 446 32 542
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 2 446 32 543
Uzávierka prihlášok:24. apríla 2012. Počet miest na konferencii je obmedzený, preto sú
prihlášky evidované podľa ich prijatia. V prípade vyčerpania kapacity
budete informovaní.
Možnosť ubytovania:Účastnici si hradia ubytovanie individuálne.
Ubytovanie je možné priamo v hoteli Holiday Inn za špeciálne
zľavnené ceny:
jedno, dvojposteľová izba:
89,00 EUR
miestny poplatok:
1,65 EUR
Cena zahŕňa:DPH, bufetové raňajky, saunu, bazén, fitnes centrum, parkovisko
pred hotelom a vysokorýchlostné internetové pripojenie
Spôsob nahlasovania rezer vácií:
individuálne
na mailovú adresu:
Kontaktná osoba:
Rezervačný kód:
[email protected]
Alexandra Rýsová
K01
Prosíme účastníkov, aby si ubytovanie objednali čo možno najskôr z dôvodu obmedzenej ubytovacej kapacity.
3 | 4
Záväzná prihláška na konferenciu:
Meno, priezvisko, titul:
Spoločnosť:
Funkcia:
Ulica:
Mesto/PSČ:
Člen SASS alebo AKAT:
áno
Fakturačná adresa:
Ulica:
Mesto/PSČ:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:
Ďalší účastníci/e-mail/telefón:
Celkom uhradené:
€0,00
Dňa:
30/04/2012
Z účtu:
Pečiatka, podpis:
Meno
Odoslať
nie
Download

„Next Steps in Asset Management“