Východoslovenský stolnotenisový zväz
K O Š I C E
R O Z P I S
stolnotenisových súťaží riadených ŠTK
Pre súťažný ročník 2013/2014
1
O B S A H
Variabilné symboly určené pre jednotlivé oddiely.
Adresár SSTZ a VsSTZ.
Adresár STO a ŠK.
Rozpis majstrovských súťaží mužov 2013/2014.
Kritéria hracích miestností a hracích podmienok v súťažiach VsSTZ.
Vyžrebovanie súťaží mužov 2013/2014.
Stolnotenisový rebríček Východného Slovenska - dospelí.
Konečné tabuľky dlhodobých súťaží dospelí – sezóna 2012/2013.
Súťažný poriadok Východoslovenského pohára mládeže
Podpora mládeže VsSTZ 2013/2014.
Športový kalendár SPM a VsPM 2013/2014.
Pravidlá pre tvorbu mládežníckych rebríčkov Východného Slovenska.
Adresár mládežníckych STO a hracích miestností.
Konečné tabuľky dlhodobých súťaží mládež – sezóna 2012/2013.
Finančný ústav VsSTZ Košice:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Štúrova 5, Košice
číslo účtu : 0082138053/0900
názov účtu : VsSTZ, Belehradská 17, 040 13 Košice
2
Určenie variabilných symbolov
Pri finančných transakciách na účet VsSTZ Košice sú oddiely povinné používať nasledovné variabilné symboly.
Oddiel
VS
Oddiel
VS
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKP Prešov
ŠKST Michalovce
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Topspin Margecany
OŠK Udavské
STO Valaliky
STJ Družba Bardejov
STK Brezovica
STMK Stropkov
ŠKST Humenné
TJ Družstevník Čečehov
OKST Regmont Hraň
ŠSTK Junior Čaňa
SŠK Poproč
SO Borša
TJ Severka Kežmarok
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Jablonov n/T
TJ Obce Spišský Štiavnik
STO Gajmir Brestov
OŠK Kamienka
STO Košarovce
JMC Lužany p/T
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
MSTK Sabinov
TJ Magura Zborov
TTC Vojany Tigers
OKST Budkovce
KST plus 40 Trebišov
TJ BBF Spišský Štvrtok
STO Poprad Veľká
MŠK Slavoj Spišská Belá
STŠK Obec Hrabušice
STK Honce
ŠK MPC Spišská Nová Ves
AŠK Mária Huta
TJ Baník Smolník
STK Gemerská Poloma
ZŠ Klenová
ŠK ZŠ Karpatská Svidník
0121
0111
0112
0113
0101
0115
0103
0117
0206
0150
0107
0124
0127
0200
0177
0125
0129
0133
0128
0175
0159
0183
0207
0141
0184
0143
0145
0148
0155
0157
0122
0162
0163
0204
0210
0211
0173
0212
0187
0213
0176
0178
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
MKST Veľké Kapušany
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKP PŠ Košice
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Mokrance
STO Snina
STO Jabloň
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠŠK Centrál Svidník
STO Lemešany
STK Lokomotíva Košice
SŠ Sečovce
SO TJ Čičarovce
SO Malý Kamenec
STO Letanovce
Geológ Rožňava
TJ STO Slovenská Ves
STK Stará Ľubovňa
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/Cirochou
STO Medzilaborce
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
STO Sedlice
OŠK ST Bzenov
STK Slávia Sobrance
OKST Duby Parchovany
OKST Bracovce
TJ Baník Hôrka
TJ Požiarnik Rakúsy
STK Plaveč
TJ STO Obec Spišské Bystré
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Baník Mlynky
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Henckovce
OŠK Arnutovce
ŠK Harichovce
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ Slovan Smižany
0102
0149
0108
0130
0181
0119
0106
0118
0120
0116
0109
0142
0105
0154
0152
0126
0169
0131
0110
0132
0135
0138
0136
0139
0134
0185
0146
0158
0208
0185
0209
0160
0203
0167
0182
0168
0172
0174
0189
0205
0164
0188
3
A d r e s á r
sekretariátu SSTZ a VV VsSTZ Košice
Sekretariát SSTZ :
Adresa : Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 834 17 Bratislava
Číslo účtu : 1799981755/0200, variabilný symbol 134
1. PhDr. Zdenko KRÍŽ - predseda VV SSTZ
( zam. 02/49249122
2. Ing. Anton HAMRAN - gen. sekr. SSTZ
( zam. 02/44884042
3. Ing. Tomáš ŠEREDA - sekr. ŠTK + registr.
( zam. 02/44888613
e-mail: [email protected]
4. Jozef TICHÝ
- ekonom SSTZ
( zam. 02/44872973
5. Katarína KOLÁŘOVÁ - org. admin. pracovník
( zam. 02/44888613
- fax SSTZ
02/44888615, 02/44649594
VV VsSTZ Košice:
Adresa : Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice, Belehradská 17, 040 13
Košice
1. RNDr. Marta BRÚDEROVÁ - predsedníčka VsSTZ Košice, sekretariát
Belehradská 17, 040 13 Košice
( doma: 055/636 16 57
( mobil.: 0903 848 054
( mobil.: 0918 181 477
E-mail: [email protected], [email protected]
2. Ing. Miroslav HARABIN - podpredseda VV, ekonomická komisia
Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
( mobil : 0905 844 187
E-mail : [email protected]
3. Stanislav DUBEC - rozhodcovská a matrično-registračná komisia
Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník
( mobil: 0905 347 381
E-mail : [email protected]
4
4. Ján PITOŇÁK - športovo technická komisia
059 02 Slovenská Ves 208
( mobil.: 0908 314 208
E-mail : [email protected]
5. František SOLÁR - komisia mládeže
Na Kope 37, 040 16 Košice
( mobil : 0917 572 055
E-mail : [email protected]
6. Ing. Erich REHO- trénersko-metodická komisia
Juhoslovanská 7, 040 13 Košice
( mobil.: 0905 563 650
E-mail : [email protected]
7. JUDr. Daniel FINK - disciplinárna komisia
SNP 25, 06601 Humenné
E-mail : [email protected]
( mobil : 0907 945 370
Kontrolná a revízna komisia VsSTZ Košice :
1. Ondrej HAKY - predseda komisie
Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
( mobil : 0903 627 718
E-mail : [email protected]
2. JUDr. Zoltán GALLO - člen
J. Brocku 1, 048 01 Rožňava
( mobil: 0907 911 882
E-mail : [email protected]
3. Rastislav TEREZKA - člen
č. 33, 072 11 Čečehov
( mobil: 0907 937 584
E-mail : [email protected]
5
Adresár STO a klubov
2. liga mužov
01 a
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY - BALČÁK Vendelín
Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
( doma : 051/458 2484
( mobil : 0908 270 888
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť: stolnotenisová herňa - športový areál, futb. štadión ŠM
01 b
ŠKP PREŠOV - PIŠTEJ Vladimír
Jurkovičová 2, 080 01 Prešov
( mobil : 0905 194 025
( mobil : 0905 263 831
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť: telocvičňa – Stredná odborná škola Prešov, Košická 20
02 a
1. PPC Fortuna KEŽMAROK- Ing. HARABIN Miroslav
Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
( mobil : 0905 844 187
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
02 b
TJ Javorinka LEVOČA - Ing. RUSNÁK Ernest
Kováčová vila 2, 054 01 Levoča
( doma : 053/451 2705
( mobil : 0903 255 440
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa I. ZŠ na nám. Štefana Kluberta, Levoča
03 a
OŠK UDAVSKÉ - GAJDOŠ Daniel st.
č. 406, 067 31 Udavské
( doma : 057/779 6975 ( mobil : 0918 334 756
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Udavské
03 b
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou - JUDr. HAJDUK Anton
Štúrová 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
( doma : 057/488 1390 ( mobil : 0918 428 313
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť: stolnotenisová hala VSTK, ul. B. Nemcovej 2575
/areál futbalového štadióna Bukocel/, Vranov
04 a
ŠKST MICHALOVCE - JUDr. BLAŠKO Jozef
kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
( mobil : 0905 600 840
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
6
04 b
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „B“ - Ing. POPÉLY Štefan
Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany
( doma : 056/638 3542
( mobil : 0903 908 628 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : DOM ŠPORTU, sídl. POH 69/121, Veľké Kapušany
05 a
ŠKST Sokol VOJČICE - BODNÁR Ladislav
ul. Školská 409, 076 22 Vojčice
( doma : 056/676 1145 ( mobil : 0905 597 786
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, ul. Školská 397, Vojčice
05 b
STK Stadex KOŠICE - VAŇO Cyril
Jaltská 17, 040 22 Košice
( doma : 055/308 1660
( mobil : 0904 846 470
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Košice, ZŠ Postupimská 37
07 a
STO Ivanstav MOKRANCE - CZINGELY Tibor
č. 436, 045 01 Mokrance
( mobil : 0949 607 787
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športový areál TJ Mokrance
07 b
STO VALALIKY - KACVINSKÝ Jozef
Horná Úvrať 9, 044 13 Valaliky
( mobil : 0917 520 019
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : ZŠ Valaliky – športová hala, Hlavná 165
08 a
ŠKST Topspin MARGECANY „B“ - MUDr. TOMAGA Ľudovít ml.
ul. Hornádska 10, 055 01 Margecany
( mobil : 0905 424 717 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Margecany, ul. Školská 25
08 b
ŠKP PŠ KOŠICE - Mgr. SLIVKA Ivan
Titogradská 12, 040 23 Košice
( mobil : 0905 713 118
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Košice, Južná trieda č. 50
3. liga mužov – skupina SEVEROVÝCHOD
01
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „B“ - JUDr. HAJDUK Anton
12
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „C“ Štúrová 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
( doma : 057/488 1390 ( mobil : 0918 428 313
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala VSTK, ul. B. Nemcovej 2575
/areál futbalového štadióna Bukocel/, Vranov
7
02
STJ Družba BARDEJOV „B“ - Ing. JAKUB Ján
Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
( mobil : 0905 966 698
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športová hala Mier, ul. Mlynská, Bardejov
03
STK BREZOVICA - Ing. GENČÚR Lukáš
Brezovica 89, 082 74
( mobil : 0908 208 294
E-mail :[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ v Brezovici
04
STO SNINA „A“ - MALINIČ Igor
10
STO SNINA „B“ Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
( mobil : 0908 366 338
E-mail : [email protected],
[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa OU internátne, ul. Palarikova 1602/1, Snina
05
ŠK Orion BELÁ nad CIROCHOU - DRÁB Ján
Komenského 2656, 069 01 Snina
( doma : 057/765 7117
( mobil : 0905 626 415
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Belá n/C, Komenského 64/17
06 STO JABLOŇ - Mgr. ŽIDZIK Viktor
Jabloň 122, 067 13 Rokytov
( mobil : 0907 972 558 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Koškovce
07
STMK STROPKOV- Ing. MALINA Michal
Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
( doma : 054/742 3414
( mobil : 0903 610 197
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : telocvičňa pri ZŠ Konštantinová 1751/64, Stropkov
08
ŠKST HUMENNÉ „B“ - NOVÁK Peter
Vihorlatská 7, 066 01 Humenné
( mobil : 0905 820 847
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Kudlovská,
za rímsko-katolíckym kostolom odbočiť doľava
09
STO ŠŠK Centrál SŠ SVIDNÍK - KUREČKO Miroslav
Karpatská 743/3, 089 01 Svidník
( mobil : 0905 977 842
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Spojená škola, ul. Centrálna 464, Svidník
8
11
STO LEMEŠANY - SABOL Cyril
Lemešany 367, 082 03 Prešov
( doma : 051/793 1058
( mobil : 0905 856 474
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Lemešany
3. liga mužov – skupina JUH
01
TJ Družstevník ČEČEHOV - TEREZKA Rastislav
č. 33, 072 11 Čečehov
( mobil : 0907 937 584
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
02
ŠKST Sokol VOJČICE „B“ - BODNÁR Ladislav
ul. Školská 409, 076 22 Vojčice
( doma : 056/676 1145 ( mobil : 0905 597 786
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, ul. Školská 397, Vojčice
03
OKST Regmont HRAŇ - JUROŠ Viktor
SNP 456, 076 03 Hraň
( doma : 056/679 0327
( mobil : 0917 120 475
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, ul. Školská 421, Hraň - naproti KD
04
STK Lokomotíva KOŠICE - FOTTA Marián
Južná trieda 59, 040 01 Košice
( mobil : 0907 917 921
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, štadión Lokomotívy Košice, ul.
Čermeľská 1
05
ŠSTK Junior ČAŇA - SOLÁR František
Na Kope 676/37, 040 16 Košice
( mobil : 0917 572 055 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Základná škola Čaňa, Pionierska 33
06
SŠ SEČOVCE - POĽAČOK Miroslav
Malé Ozorovce 159, 078 01 Sečovce
( mobil : 0907 488 336
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Spojenej školy, Kolárová 17, Sečovce
07
SO TJ ČIČAROVCE - Ing. MOLNÁR Ján
POH 53/88, 079 01 Veľké Kapušany
( doma : 056/638 2730 ( mobil : 0907 907 059
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Základná škola Čičarovce
9
08
STO VALALIKY „B“ - KACVINSKÝ Jozef
Horná Úvrať 9, 044 13 Valaliky
( mobil : 0917 520 019
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : ZŠ Valaliky – športová hala, Hlavná 165
09
SŠK POPROČ - GUMÁŇ Martin
Západná 69, 044 24 Poproč
( mobil : 0903 546 230 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, Školská 1, Poproč
10
SO BORŠA - BALOGH Erik
Rákócziho 425/24, 076 32 Borša
( mobil : 0908 102 468
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Borša / pri železničnej stanici /
11
SO TJ MALÝ KAMENEC - Ing. MÁTÉ Csaba
Malý Kamenec 40, 076 36 p. Veľký Kamenec
( mobil : 0908 836 307
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Malý Kamenec
12
ŠKST MICHALOVCE „B“ - JUDr. BLAŠKO Jozef
kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
( mobil : 0905 600 840
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
3. liga mužov – skupina ZÁPAD
01
TJ Severka KEŽMAROK - JANKURA Rastislav
Záhradná 1313/5, 060 01 Kežmarok
( doma : 052/452 5136 ( mobil : 0907 931 112
E-mail : [email protected], [email protected]
Hracia miestnosť : telocvične ZŠ Nižná brána, Kežmarok
02
STO LETANOVCE - LESŇÁK Róbert
SNP 490/17, 053 13 Letanovce
( mobil : 0949 726 615
( mobil : 0905 231 034
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Letanovce, ul. Školská
03
TJ Javorinka LEVOČA „B“ - Ing. RUSNÁK Ernest
Kováčová vila 2, 054 01 Levoča
( doma : 053/451 2705
( mobil : 0903 255 440
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa I. ZŠ na nám. Štefana Kluberta, Levoča
10
04
ŠK Veterán POPRAD - COMISSO Alexander
Levočská 212/4, 058 01 Poprad
(doma : 052/776 1133 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Matejovce pri Poprade
05
Geológ ROŽŇAVA „C“ - Ing. RUŽIK Andrej
11
Geológ ROŽŇAVA „D“
Útulná 9, 048 01 Rožňava
( mobil : 0908 860 437
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : STH, ul. Šafárikova 120, Rožňava
06
TJ STO SLOVENSKÁ VES - POPOVIČ Peter
1. mája 25, 059 01 Spišská Belá
( mobil : 0905 976 572
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Slovenská Ves
07
1. PPC Fortuna KEŽMAROK „B“ - Ing. HARABIN Miroslav
Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
( mobil : 0905 844 187
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
08
ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY - GURČÍK Anton
Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
( doma : 053/449 5133 ( mobil : 0904 553 415
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišské Vlachy, ul. Komenského 6
09
STK STARÁ ĽUBOVŇA „B“ - HAKY Ondrej st.
Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
( mobil : 0903 627 718
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa
10
ŠK JABLONOV nad Turňou - Ing. KARDOS Attila
č. 335, 049 43 Jablonov n/T
( mobil : 0903 628 511
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Jablonov n/T
12
TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK - Ing. MARTINKO Daniel
Lúčna 101/12, 059 14 Spišský Štiavnik
( doma : 052/778 5710
( mobil : 0903 610 232
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : herňa - futbalové ihrisko, Priečna 2, Sp. Štiavnik
11
4. liga mužov – skupina VIHORLATSKÁ
01
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „D“ - JUDr. HAJDUK Anton
Štúrová 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
( doma : 057/488 1390 ( mobil : 0918 428 313
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala VSTK, ul. B. Nemcovej 2575
/areál futbalového štadióna Bukocel/, Vranov
02
STŠK Tecák VRANOV nad Topľou - Ing. TECÁK Jozef
Bernolákova 1098, 093 01 Vranov n/T
( mobil : 0905 906 128
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa II. ZŠ – sídlisko II. Vranov nad Topľou
03
OŠK KAMIENKA - Ing. BLAHA Benjamín
Kamienka 139, 067 83 Kamenica n/C
( doma : 057/779 3558 ( mobil : 0917 945 429
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Fitcentrum Panda, Mierova 5215/85, Humenné
04 STO Gajmir BRESTOV - GAJDOŠ Miroslav
Brestov č. 185, 066 01 Humenné
( mobil : 0905 497 390 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Fitcentrum Panda, Mierova 5215/85, Humenné
05
ŠK Orion BELÁ nad CIROCHOU „B“- DRÁB Ján
Komenského 2656, 069 01 Snina
( doma : 057/765 7117
( mobil : 0905 626 415
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Belá n/C, Komenského 64/17
06
TTC KOCHANOVCE - FORRÓ Ladislav
Kochanovce 53, 066 01 Humenné
( mobil : 0948 561 211
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom, Kochanovce 207
07
ŠKST OcÚ KAMENICA nad Cirochou - SOJČÁK Ján
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica n/C
( doma : 057/779 3293 ( mobil : 0915 908 350
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Kamenica nad Cirochou
08
TJ STO KOŠAROVCE - SABOL Andrej
Košarovce 132, 094 06
( mobil : 0905 773 769
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Základná škola Košarovce
12
09 STO MEDZILABORCE - Mgr. MAZANEC Marián
Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce
( mobil : 0905 776 810 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : ZŠ – telocvičňa, Duchnovičová 48/29, Medzilaborce
10
STO SNINA „C“ - MALINIČ Igor
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
( mobil : 0908 366 338
E-mail : [email protected],
[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa OU internátne, ul. Palarikova 1602/1, Snina
11
TJ Šimonka ČIERNE nad Topľou - KACHMAN Bohuš
Čierne n/T 249, 094 34
( mobil : 0911 128 599
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : starý kultúrny dom Čierne nad Topľou
12
ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE - Ing. ŠIRGEĽ Jozef
Hlavná 371/52, 067 77 Zemplínske Hámre
( mobil : 0905 234 838
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Zemplínske Hámre 318
4. liga mužov – skupina ŠARIŠSKO-DUKLIANSKA
01
JMC LUŽANY pri Topli - GDOVIN Marián
Lužany p/T č. 16, 087 01 Giraltovce
( mobil : 0908 972 679 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Lužany p/T
02
STJ Družba BARDEJOV „C“ - Ing. JAKUB Ján
Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
( mobil : 0905 966 698
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športová hala Mier, ul. Mlynská, Bardejov
03
ŠK ZŠ Sibírska PREŠOV - GÁBOR Miroslav
Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
( doma : 051/770 2452
( mobil : 0907 638 009
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, ul. Sibírska 42, Prešov, sídl. Sekčov
04
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“ - BALČÁK Vendelín
Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
( doma : 051/458 2484
( mobil : 0908 270 888
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa - športový areál, futb. štadión ŠM
13
05
STO SEDLICE „B“ - PAVLOVIČ Ondrej
Sedlice č. 299, 082 43
( mobil : 0907 943 204
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Sedlice
06
OŠK ST BZENOV - KARNIŠ Dušan
č. 104, 082 42 Bzenov
( mobil : 0908 989 281
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : kultúrny dom obce Bzenov
07
ŠKP PREŠOV „B“- PIŠTEJ Vladimír
Jurkovičová 2, 080 01 Prešov
( mobil : 0905 194 025
( mobil : 0905 263 831
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa – Stredná odborná škola Prešov, Košická 20
08
STO SEDLICE „A“- Mgr. KOTULIČ Rastislav
Sedlice č. 139, 082 43
( mobil : 0905 788 554
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Sedlice
09
MSTK SABINOV - KOSTRAB Jozef
Novomeského 5, 083 01 Sabinov
( mobil : 0905 426 662
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ, ul. Komenského 13, Sabinov
10
TJ Magura ZBOROV - BARAN Alexander
Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov
( mobil : 0903 090 370
E-mail : [email protected],
[email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ Zborov, ul. Školská, Zborov
4. liga mužov – skupina ZEMPLÍNSKA
01
TJ Družstevník ČEČEHOV „B“ - TEREZKA Rastislav
č. 33, 072 11 Čečehov
( mobil : 0907 937 584
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
02
ŠKST MICHALOVCE „C“ - JUDr. BLAŠKO Jozef
kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
( mobil : 0905 600 840
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
14
03
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „C“ - Ing. POPÉLY Štefan
Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany
( doma : 056/638 3542
( mobil : 0903 908 628 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : DOM ŠPORTU, sídl. POH 69/121, Veľké Kapušany
04
STK Slávia SOBRANCE - TIMOČKO Vladimír
Hlivištia 108, 073 01 Sobrance
( doma : 056/652 2141 ( mobil : 0907 189 818
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa II. ZŠ, ul. Komenského 12, Sobrance
05
SO TJ MALÝ KAMENEC „B“ - MÁTÉ Zoltán
Malý Kamenec 20, 076 36 p. Veľký Kamenec
( doma : 056/637 7350 ( mobil : 0904 350 669
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Malý Kamenec
06
TTC VOJANY Tigers „A“ - Mgr. KRAJNYIK Zsolt, Ph.D.
07
TTC VOJANY Tigers „B“
Vojany 144, 076 72
( doma : 056/639 5526 ( mobil : 0915 317 455
E-mail : [email protected], [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Vojany
08
OKST Duby PARCHOVANY - OLEJAR Marin
Cintorínska 216, 076 62 Parchovany
( mobil : 0915 867 608 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Parchovany
09
SŠK POPROČ „B“- GUMÁŇ Martin
Západná 69, 044 24 Poproč
( mobil : 0903 546 230 E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, Školská 1, Poproč
10
OKST BRACOVCE - HRABOVSKÝ Miroslav
Bracovce 89, 072 05 Falkušovce
( doma : 056/649 5106
( mobil : 0907 962 226
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Bracovce
11
OKST BUDKOVCE- Ing. MIŠTANIČ Štefan
Školská 332, 072 15 Budkovce
( mobil : 0917 680 447
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Budkovce, ul. Školská 335
15
12
KST plus 40 TREBIŠOV - Ing. WAWREK Gabriel
Slnečná 3202/2, 075 01 Trebišov
( mobil : 0911 903 473
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Komenského 1962/8 Trebišov,
(pri OC Kaufland)
4. liga mužov – skupina PODTATRANSKÁ
01
TJ Severka KEŽMAROK „B“- JANKURA Rastislav
Záhradná 1313/5, 060 01 Kežmarok
( doma : 052/452 5136 ( mobil : 0907 931 112
E-mail : [email protected], [email protected]
Hracia miestnosť : telocvične ZŠ Nižná brána, Kežmarok
02
TJ Baník HÔRKA - LIPTÁK Stanislav
č. 247, 059 12 Hôrka
( mobil : 0903 744 758
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Hôrka
03
TJ Javorinka LEVOČA „C“ - Ing. RUSNÁK Ernest
Kováčová vila 2, 054 01 Levoča
( doma : 053/451 2705
( mobil : 0903 255 440
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa I. ZŠ na nám. Štefana Kluberta, Levoča
04
TJ Požiarnik RAKÚSY - ANDRÁŠ Peter
Rakúsy 60, 059 76 Mlynčeky
( mobil : 0907 348 503
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa pri futbalovom ihrisku Rakúsy
05
TJ BBF SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - Ing. PAVĽÁK Vladimír
E. M. Šoltésovej 19/3, 052 01 Spišská Nová Ves
( doma : 053/441 1131
( mobil : 0902 281 985
E-mail : vlado.pavlak@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ – Zd. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves
/ na sídl. Mier vzadu 2 ZŠ /
06
TJ STO SLOVENSKÁ VES „B“ - ROTH Peter
Krátka 22, 059 01 Spišská Belá
( mobil : 0948 005 050
E-mail : roth.peto@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Slovenská Ves
07
STK PLAVEČ - TOMÁŠ Valent
Lipová aleja 511/2, 065 44 Plaveč
( mobil : 0905 864 115
E-mail : info@penzion-bielydom.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Plaveč, ul. Školská 93
16
08
STO POPRAD VEĽKÁ - SENDECKÝ Jaroslav
ul. Donská 3511/34 A, 058 01 Poprad
( mobil : 0903 610 614
E-mail : jaroslavsendecky@azet.sk
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ, Poprad Veľká
09
MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ- MATAVA Matúš
Slnečná 52, 059 01 Spišská Belá
( mobil : 0944 132 175
E-mail : matuskomat@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
10
TJ STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ - BEDNÁR František
č. 88, 059 37 Štôla
( mobil : 0915 898 861
E-mail : ferobednar@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišské Bystré, Školská 8
11
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - BAJTOŠ Anton
Ku Kremni 476/2, 053 14 Spišský Štvrtok
( doma : 053/459 8358 ( mobil : 0907 959 211
E-mail : abajtos@carrykons.eu
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišský Štvrtok, ul. Školská
12
TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK „B“ - Ing. MARTINKO Daniel
Lúčna 101/12, 059 14 Spišský Štiavnik
( doma : 052/778 5710
( mobil : 0903 610 232
E-mail : martinko@alya.sk
Hracia miestnosť : herňa - futbalové ihrisko, Priečna 2, Sp. Štiavnik
4. liga mužov – skupina SPIŠSKO-GEMERSKÁ
01
STŠK Obec HRABUŠICE - POPADIČ Peter
Partizánska 649/66, 053 15 Hrabušice
( mobil : 0905 868 935
E-mail : papangelo@azet.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ Hrabušice, ul. Hlavná 175
02
TJ Baník MLYNKY- Ing. ČERNICKÝ Jozef
Mlynky 359, 053 76
( mobil : 0905 152 811
E-mail : cernickyjozef@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Mlynky – Biele Vody
03
STO BBF SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mgr. SAGULA Jaroslav
Javorová 2/4, 052 01 Spišská Nová Ves
( mobil : 0910 488 878
E-mail : jasag@centrum.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
(vchod cez ihrisko)
17
04
ŠK MPC SPIŠSKÁ NOVÁ VES - VRONČ Ján
Tatranská 82, 053 11 Smižany
( doma : 053/443 1123
( mobil : 0918 609 657
E-mail : jvronc@gmail.com
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ Komenského 2, sídl. Mier Sp. N. Ves
05
STK HONCE - REPISKÝ Rudolf
Honce 14, 049 32 Štítnik
( doma : 058/793 1579
( mobil : 0915 435 174
E-mail : rudolf.repisky1@gmail.com
Hracia miestnosť : horná sála kultúrneho domu Honce 54
06
AŠK MÁRIA HUTA - MARCINKO Ľuboš
Športová 1307/11, 056 01 Gelnica
( mobil : 0948 103 532
E-mail : lubos.marcinko@zoznam.sk
Hracia miestnosť : kultúrne stredisko pri žel. stanici, Žakarovská 2, Gelnica
07
ŠK HENCKOVCE - BREZNEN Ľubomír
Henckovce 108, 049 23 Nižná Slaná
( mobil : 0907 907 087
E-mail : lubomir.breznen@zoznam.sk,
Hracia miestnosť : kultúrny dom Henckovce č. 60
08
ŠKST Topspin MARGECANY „C“ - MUDr. TOMAGA Ľudovít ml.
ul. Hornádska 10, 055 01 Margecany
( mobil : 0905 424 717 E-mail : skst.margecany@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Margecany, ul. Školská 25
09
OŠK ARNUTOVCE- Ing. GARDOŠÍK Peter
Arnutovce 119, 053 13
( mobil : 0905 840 701
E-mail : pgardosik@gmail.com
Hracia miestnosť : Obecný úrad - kultúrny dom Arnutovce č. 64
10
TJ Baník SMOLNÍK - Ing. TOKARČÍK Jozef
Smolník č. 36, 055 66
( mobil : 0919 045 072
E-mail : jozef.tokarcik@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ Smolník
11
Geológ ROŽŇAVA „E“ - Ing. RUŽIK Andrej
Útulná 9, 048 01 Rožňava
( mobil : 0908 860 437
E-mail : ruzik@it-reality.sk
Hracia miestnosť : STH, ul. Šafárikova 120, Rožňava
12
STK GEMERSKÁ POLOMA - GALAJDA Juraj
Fraňa Kráľa 466, 049 22 Gemerská Poloma
( mobil : 0908 366 846
E-mail : durokolcun@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa pri ZŠ Sládkovičová Gemerská Poloma
18
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV
VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJA
ROČNÍK 2013/2014
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Riadenie súťaží : VV VsSTZ Košice prostredníctvom svojej ŠTK
Usporiadateľ :
oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní na prvých miestach
Termíny :
október 2013 - jún 2014, podľa vyžrebovania
Miesto :
hrá sa v schválených hracích miestnostiach, ktoré vyhovujú SP a sú v súlade
s pravidlami stolného tenisu
TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis :hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP a tohto rozpisu
Súťažné triedy :majstrovské súťaže 2. ligy mužov, 3. ligy mužov – skupiny Severovýchod,
Juh a Západ, 4. ligy mužov – skupiny Vihorlatská, Šarišsko-Duklianska,
Zemplínska, Spišsko-Gemerská a Podtatranská.
Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj žena (max. jedna).
Systém súťaží : 2. liga mužov – hrá sa dlhodobo, dvojičky, dvojkolovo, každý s každým, 4 –
členné družstvá (14 zápasov).
3. a 4. liga mužov – hrá sa dlhodobo, dvojkolovo, každý s každým, 4 –
členné družstvá (18 zápasov).
Podmienka účasti :TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach
dospelých, riadených ŠTK VsSTZ Košice zašlú do 15. septembra 2013
súpisky svojich družstiev potvrdené TJ, ŠK na adresu : Ján Pitoňák, 059 02
Slovenská Ves 208.
Súpiska musí obsahovať : priezvisko a meno, dátum narodenia,
poradie v rebríčku / SSTZ, KSTZ, OSTZ – platí vyššie poradie /, pečiatku
oddielu, resp. klubu, TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú vo vyšších
súťažiach, predložia kópie súpisiek týchto družstiev.
Upozornenie: družstvá uvedú v prihláške do súťaže, v zmysle ustanovení SP čl.
4.3.7.4.4. a čl. 4.3.7.4.6., mená trénera a rozhodcu oddielu, ich trvalé
bydlisko, číslo licencie a dobu jej platnosti !!!
Poznámka: oddiely, ktorých družstvá štartujú v 2., 3. a 4. lige dospelých
musia mať mládežnícke družstvo v súťaži riadenej SSTZ alebo KSTZ. / SP čl.
4.3.7.4.7. /. Pokiaľ oddiel neprihlási do súťaže mládežnícke družstvo zaplatí
nasledovný poplatok na účet VsSTZ Košice, ktorý bude použitý pri
organizovaní mládežníckych podujatí. Výška poplatku :
2. liga – 170 €
3. liga – 100 €
4. liga – 50 €
19
Protesty :
podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu.
Postupy a zostupy :Postup – Víťaz 2. ligy mužov postupuje priamo do 1. ligy mužov skupiny
Východ.
Víťazi 3. ligy mužov skupiny Severovýchod, Juh a Západ postupujú priamo
do 2. ligy.
Víťazi 4. ligy mužov skupiny Vihorlatská a Šarišsko-Duklianska postupujú
priamo do 3. ligy Severovýchod. Víťaz 4. ligy mužov skupiny ZemplínskoKošická postupuje priamo do 3. ligy Juh. Druhé družstvo v tabuľke 4. ligy
Zemplínsko-Košická odohrá barážové stretnutie s prvým družstvom 3. ligy
Juh pod čiarou zostupu o postup do 3. ligy Juh. Víťazi 4. ligy mužov skupiny
Podtatranská a Spišsko-Gemerská postupujú priamo do 3. ligy Západ.
Zostup – z 2. ligy mužov zostupujú družstvá umiestnené na 13. a 14. mieste.
V prípade zostupu viacerých družstiev z 1. ligy mužov zostúpia aj družstvá na
12., resp. 11. mieste.
Z 3. ligy mužov skupiny Severovýchod, Juh a Západ zostupujú družstvá
umiestnené na 12. mieste. V prípade zostupu viacerých družstiev z 2. ligy do
príslušnej skupiny zostúpia aj družstvá umiestnené na 11., 10. resp. 9.
mieste.
Zo 4. ligy mužov skupiny Zemplínsko-Košická, Vihorlatská, Podtatranská
a Spišsko-Gemerská zostupujú družstvá umiestnené na 12. mieste.
V prípade zostupu viacerých družstiev z 3. ligy do príslušnej skupiny zostúpia
aj družstvá umiestnené na 11., 10., resp. 9. mieste.
Zo 4. ligy mužov skupiny Šarišsko-Duklianska zostupuje družstvo umiestnené
na 10. mieste. V prípade zostupu viacerých družstiev z 3. ligy do príslušnej 4.
ligy zostúpia aj družstvá umiestnené na 9., resp. 8. mieste.
Z kvalifikácii víťazov oblastných súťaží postúpia do príslušných 4. líg
minimálne 2 družstvá.
V kvalifikáciách vypísaných VsSTZ Košice môže hrať hráč, ktorý za svoj
klub v rôznych súťažiach mužov (aj v nižších) nastúpil minimálne v 5 stretnutiach.
Prav. o rakete :
pre všetky súťaže platí pravidlo o farebnom rozlíšení poťahov
/ červená a čierna /, ako aj o rakete v zmysle pravidiel stolného
tenisu, ako aj zoznam platných poťahov ITTF, s ktorými sa môže hrať.
Loptičky :
všetky značky trojhviezdičkové, schválené ITTF.
Striedanie hráčov : striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred
každým zápasom.
Nahlásenie
výsledkov :
domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body
jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do 19,00
hod., 2. liga mužov do 20,00 hod. na internetovú stránku www.pinec.sk,
podľa pokynov správcu stránky. Najneskôr do 10,00 hod. v prvý pracovný
20
deň po odohraní stretnutia je domáce družstvo mužov povinné umiestniť na
uvedenú internetovú stránku fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí.
Zápisy :
2. liga mužov, 3. liga mužov – skupina Severovýchod, Juh
a Západ, 4. liga mužov - skupina Vihorlatská,
Šarišsko-Duklianska, Zemplínska, Spišsko-Gemerská
a Podtatranská odoslať v prvý pracovný deň po
poslednom stretnutí 1. časti, resp. odvetnej časti na adresu:
Ján Pitoňák
059 02 Slovenská Ves 208
Pokuty :
budú udeľované v zmysle ustanovení súboru predpisov ST a Disciplinárneho
poriadku nasledovne
- neskoré zaslanie zápisu o stretnutí
5€
- telefonické nenahlásenie výsledku stretnutia
10 €
- prvé nenastúpenie na stretnutie
15 €
- druhé nenastúpenie na stretnutie
30 €
- tretie nenastúpenie na stretnutie – vylúčenie zo súťaže + trest podľa DP
- poplatok za protest v súťaži družstiev 10 €
Ostatné poplatky súvisiace s činnosťou VsSTZ Košice sú uvedené vo vnútornej hospodárskej
smernici vydanej na rok 2013, ktorá je zverejnená na www.vsstz.sk.
RNDr. Marta Brúderová v.r.
predsedkyňa VV VsSTZ Košice
Ján Pitoňák v.r.
predseda ŠTK
21
K r i t é r i a
hracích miestností a hracích podmienok
v súťažiach VsSTZ
Tieto kritéria pre hracie miestnosti a hracie podmienky súťaží VsSTZ (ďalej len kritéria) sú
schválené výkonným výborom VsSTZ a sú súčasťou rozpisu súťaží pre sezónu 2013/2014.
Hracia miestnosť
1. Schválenie miestnosti:
Klub musí mať schválenú hraciu miestnosť. Za schválenie hracej miestnosti sa považuje zaradenie do vyžrebovania a uvedenie v športovom adresári.
Proti schváleným miestnostiam nemožno protestovať pokiaľ ide o rozmery a pevné prekážky.
Ak oddiel nemôže hrať vo svojej hracej miestnosti z akéhokoľvek dôvodu, je povinný si zabezpečiť schválenie náhradnej miestnosti s dostatočným časovým predstihom. O zmene je povinný
informovať súpera a zväz (predsedu ŠTK). Zmena bude uvedená v spravodaji. Zápas v neschválenej miestnosti je možné odohrať iba ak s tým súhlasí súper. V tomto prípade sa domáci klub
potrestá uzavretím miestnosti a finančnou pokutou. Ak súper zápas odmietne odohrať, domáci
klub prehrá kontumačne. Ak hostia odohrajú zápas v neschválenej miestnosti, výsledok ostáva
v platnosti.
2. Rozmery:
Hrací priestor musí mať rozmery: dĺžku 10 m, šírku 5 m a výšku 3,5 m. Odchýlky môže povoliť riadiaci zväz iba na základe riadne schválenej žiadosti a to len pre družstvá IV. ligy (pravidlá
3.2.3.1.a).
3. Podlaha:
Podlaha nesmie byť svetlá (biela), lesklá, šmykľavá a jej povrch nemôže byť tehlový, keramický,
betónový ani kamenný (p: 3.2.3.7.). Zväz takúto hraciu miestnosť neschváli.
4. Pevné prekážky:
V hracom priestore nesmú byť pevné prekážky. Zväz takúto miestnosť neschváli.
5. Osvetlenie:
Hrací priestor musí byť osvetlený jedným, alebo viacerými zdrojmi o intenzite 500 W nad stolom.
Osvetľovacie teleso nesmie oslňovať hráčov. Intenzita osvetlenia musí byť rovnaká na všetkých
stoloch. Svetelné zdroje musia byť najmenej 3,5 m nad stolom. (p.3.2.3.3.a). Majstrovský zápas
sa musí odohrať v osvetlenej miestnosti bez prieniku denného svetla do hracieho priestoru. Na
strope môžu byť použité neóny, alebo iné svietidlá s intenzitou osvetlenia podľa prvej vety tohto
bodu. Osvetlenie schvaľuje zväz. Nedodržanie týchto zásad osvetlenia je porušenie povinnosti
usporiadateľa a trestá sa peňažnou pokutou.
22
6. Zatemnenie:
Hracia miestnosť musí byť zatemnená tak, aby do hracieho priestoru nepreniklo denné svetlo
(3.2.3.3.a). Družstvá sú povinné zabezpečiť zatemnenie. Nezatemnenú hraciu miestnosť zväz
neschváli. Ak usporiadateľ nezabezpečí zatemnenú hraciu miestnosť na majstrovský zápas, potrestá
sa disciplinárne uzavretím hracej miestnosti a peňažnou pokutou.
7. Pozadie stolov:
Pozadie stola musí byť tmavé, nemôžu byť ani silné svetlené zdroje, ani nezakryté okná, alebo iné
otvory, ktorými preniká denné svetlo (3.2.3.6.). Pozadím sa rozumie priestor za stolom, ktorý by
mal byť tmavý. Výnimka pre sezónu je povolená iba pre drevené obklady telocviční. Ak usporiadateľ
nezabezpečí požadované pozadie na majstrovský zápas, potrestá sa disciplinárne uzavretím hracej
miestnosti a peňažnou pokutou.
8. Teplota:
Pri domácich súťažiach musí byť v hracej miestnosti najmenej 15˚ C. Miestnosť však nesmie byť
vykúrená na viac ako 28˚ C. Teplota sa meria na sieťke pri stole, na ktorom sa hrá (p: 3.2.3.7a.).
Teplomer je povinný zabezpečiť usporiadateľ. Ak teplota klesne pod 10˚ C, domáce družstvo prehrá
kontumačne. Ak teplota sa pohybuje od 10˚ C do 14˚ C, domáce družstvo sa trestá peňažnou
pokutou a uzavretím hracej miestnosti.
9. Reklamy:
V hracej miestnosti nesmú byť svetielkujúce reklamy. Na podlahe nesmú byť umiestnené viac ako
4 reklamy. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá peňažnou pokutou.
Hracie podmienky :
1. Stoly:
Hracia plocha musí mať jednotnú tmavú farbu a nesmie byť lesklá. Musí byť zachovaná pružnosť
stola. Stôl nesmie byť evidentne poškodený. Kvalita a značky stolov musia byť rovnaké. Výška stola
musí byť 76 cm nad podlahou a stôl musí byť v rovine. Mužstvá 2. ligy musia mať stoly schválené
ITTF (p: 2.1.). Použitie stolov schvaľuje zväz. Výnimky môže udeliť v 3. a 4. lige maximálne na dve
súťažné sezóny. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá uzavretím hracej miestnosti a peňažnou
pokutou.
2. Sieťky:
Sieťky musia byť napnuté vo výške 15,25 cm. Domáci klub je povinný zabezpečiť merítka. Pre 2.
ligu musia byť sieťky schválené ITTF (značkové) (p. 2.2.). Sieťky nesmú byť deravé a nenapnuté.
Porušenie tohto ustanovenia sa trestá finančnou pokutou.
3. Loptička:
Musí mať priemer 40 mm, musí byť biela, musí mať ***. Na značke nezáleží, ale stretnutie sa musí
odohrať od začiatku do konca rovnakou značkou loptičky. Pri hre na modrých stoloch môžu byť
použité aj oranžové loptičky. Loptičky zabezpečuje domáce družstvo. Porušenie tohto ustanovenia
sa trestá peňažnou pokutou.
23
4. Raketa:
Raketa musí mať rozlíšenie červená a čierna strana. Musí byť ostrihaná tak, aby kopírovala drevo.
Nesmie mať chýbajúce vrúbky v rozsahu 1 cm2. Poťahy musia byť označené značkou ITTF. Nesmú
sa používať zakázané lepidlá.
Hráč ktorý použije zakázané lepidlo a zakázané poťahy, jeho zápasy sa budú kontumovať.
5. Počítadlá:
Každý klub 2. ligy musí mať k stolom dve počítadla k zápasom a počítadlo na stav stretnutia.
Porušenie tohto pravidla sa trestá peňažnou pokutou.
6. Ohrádky a stolík rozhodcu:
Tieto sa odporúčajú pre všetky družstvá 2. ligy. Ohrádky nesmú byť biele, resp. svetlé.
7. Oblečenie:
Všetci hráči jedného družstva musia byť pri nástupe jednotne oblečení (p: 3.2.2.8.). Táto zásada
sa bude uplatňovať len pre 2. ligu. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá peňažnou pokutou. Pre
družstvá 3. a 4. ligy sa udelí výnimka maximálne na dve súťažné sezóny.
8. Šatňa:
Domáci klub musí zabezpečiť vstup do šatne a na hrací priestor k rozcvičke 45 minút pred
začiatkom zápasu. Pre 2. ligu musí mať šatňa parametre uvedené v súťažnom poriadku, pre súťaž
jednotlivcov (čl. 4. 1. 2. 4. 5. – povinnosti hlavného usporiadateľa). Klub musí zabezpečiť hosťom
uzamykateľnú šatňu. Usporiadateľ zodpovedá za nezávadnosť šatní, hygienických zariadení a za
ich riadny stav. Výnimky na dve súťažné obdobia pre mužstvá 3. a 4. ligy povoľuje zväz. Porušenie
tohto ustanovenia sa trestá peňažnou pokutou.
Všeobecné ustanovenia:
Povinnosťou usporiadateľa je zabezpečiť hraciu miestnosť podľa pravidiel stolného tenisu a týchto
kritérií tak, aby boli pripravené 45 minút pred začiatkom zápasu. Ak miestnosť nie je pripravená
podľa týchto kritérií, domáce družstvo bude potrestané tak, ako je to uvedené v týchto kritériách.
Nevyhovujúce podmienky však musia hostia preukázať predsedovi ŠTK a domáci sa v zápise k tejto
skutočnosti musia vyjadriť. Ak sa nevyjadria, má sa za to, že daná hracia podmienka nie je splnená.
Všetko ostatné čo tieto kritéria neupravujú, sa bude posudzovať v zmysle platných pravidiel
a súťažného poriadku. Jednotlivé porušenia týchto kritérií sa uvedú v zápise o stretnutí. O príslušných
sankciách rozhodne disciplinárna komisia a komisia ŠTK.
Výnimky z týchto kritérií budú zverejnené v spravodaji pred začatím súťaží.
24
V Y Ž R E B O V A N I E
majstrovských súťaží v stolnom tenise
pre súťažný ročník 2013/2014
2. liga mužov
01 a
01 b
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
ŠKP PREŠOV
02 a
02 b
1. PPC Fortuna KEŽMAROK
TJ Javorinka LEVOČA
03 a
03 b
OŠK UDAVSKÉ
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou
04 a
04 b
ŠKST MICHALOVCE
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „B“
05 a
05 b
ŠKST Sokol VOJČICE
STK Stadex KOŠICE
07 a
07 b
STO Ivanstav MOKRANCE
STO VALALIKY
08 a
08 b
ŠKST Topspin MARGECANY „B“
ŠKP PŠ KOŠICE
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
0001
OŠK Šarišské Michaľany
-
0002
ŠKP Prešov
-
0003
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0004
TJ Javorinka Levoča
-
0005
ŠKST Michalovce
-
0006
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0007
MŠK VSTK Vranov n/T
-
ŠKP Košice
ŠKST Topspin Margecany „B“
STO Valaliky
STO Mokrance
STK Stadex Košice
ŠKST Sokol Vojčice
OŠK Udavské
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 15.00 hod.
0008
OŠK Šarišské Michaľany
-
0009
ŠKP Prešov
-
0010
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0011
TJ Javorinka Levoča
-
0012
ŠKST Michalovce
-
0013
MKST Veľké Kapušany „B“
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
ŠKP Košice
STO Mokrance
STO Valaliky
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
25
2. kolo nedeľa 20.10.2013 o 10.00 hod.
0014
ŠKP Košice
-
0015
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
0016
STO Mokrance
-
0017
STO Valaliky
-
0018
OŠK Šarišské Michaľany
-
0019
ŠKP Prešov
-
0020
MKST Veľké Kapušany „B“
-
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
OŠK Udavské
MŠK VSTK Vranov n/T
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKST Michalovce
2. kolo nedeľa 20.10.2013 o 15.00 hod.
0021
ŠKP Košice
-
0022
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
0023
STO Mokrance
-
0024
STO Valaliky
-
0025
OŠK Šarišské Michaľany
-
0026
ŠKP Prešov
-
STK Stadex Košice
ŠKST Sokol Vojčice
MŠK VSTK Vranov n/T
OŠK Udavské
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
3. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
0027
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0028
TJ Javorinka Levoča
-
0029
OŠK Udavské
-
0030
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0031
ŠKST Michalovce
-
0032
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0033
STK Stadex Košice
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
ŠKP Košice
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
STO Valaliky
STO Mokrance
ŠKST Sokol Vojčice
3. kolo nedeľa 27.10.2013 o 15.00 hod.
0034
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0035
TJ Javorinka Levoča
-
0036
OŠK Udavské
-
0037
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0038
ŠKST Michalovce
-
0039
MKST Veľké Kapušany „B“
-
ŠKP Košice
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
STO Valaliky
4. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
0040
STO Mokrance
-
0041
STO Valaliky
-
0042
OŠK Šarišské Michaľany
-
0043
ŠKP Prešov
-
0044
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0045
TJ Javorinka Levoča
-
0046
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany „B“
MŠK VSTK Vranov n/T
OŠK Udavské
ŠKP Košice
26
4. kolo nedeľa 10.11.2013 o 15.00 hod.
0047
STO Mokrance
-
0048
STO Valaliky
-
0049
OŠK Šarišské Michaľany
-
0050
ŠKP Prešov
-
0051
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0052
TJ Javorinka Levoča
-
STK Stadex Košice
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Michalovce
OŠK Udavské
MŠK VSTK Vranov n/T
5. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
0053
OŠK Udavské
-
0054
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0055
ŠKST Michalovce
-
0056
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0057
ŠKST Sokol Vojčice
-
0058
STK Stadex Košice
-
0059
STO Valaliky
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
ŠKP Košice
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
5. kolo nedeľa 17.11.2013 o 15.00 hod.
0060
OŠK Udavské
-
0061
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0062
ŠKST Michalovce
-
0063
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0064
ŠKST Sokol Vojčice
-
0065
STK Stadex Košice
-
ŠKP Košice
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
6. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
0066
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
0067
ŠKP Košice
-
0068
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0069
TJ Javorinka Levoča
-
0070
OŠK Udavské
-
0071
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0072
OŠK Šarišské Michaľany
-
STO Mokrance
STO Valaliky
STK Stadex Košice
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKP Prešov
6. kolo nedeľa 1.12.2013 o 15.00 hod.
0073
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
0074
ŠKP Košice
-
0075
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0076
TJ Javorinka Levoča
-
0077
OŠK Udavské
-
0078
MŠK VSTK Vranov n/T
-
STO Valaliky
STO Mokrance
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Michalovce
27
7. kolo nedeľa 15.12.2013 o 10.00 hod.
0079
ŠKST Michalovce
-
0080
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0081
ŠKST Sokol Vojčice
-
0082
STK Stadex Košice
-
0083
STO Mokrance
-
0084
STO Valaliky
-
0085
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
ŠKP Košice
MŠK VSTK Vranov n/T
OŠK Udavské
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
TJ Javorinka Levoča
7. kolo nedeľa 15.12.2013 o 15.00 hod.
0086
ŠKST Michalovce
-
0087
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0088
ŠKST Sokol Vojčice
-
0089
STK Stadex Košice
-
0090
STO Mokrance
-
0091
STO Valaliky
-
ŠKP Košice
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Udavské
MŠK VSTK Vranov n/T
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
8. kolo nedeľa 19.1.2014 o 10.00 hod.
0092
ŠKP Košice
-
0093
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
0094
STO Valaliky
-
0095
STO Mokrance
-
0096
STK Stadex Košice
-
0097
ŠKST Sokol Vojčice
-
0098
OŠK Udavské
-
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T
8. kolo nedeľa 19.1.2014 o 15.00 hod.
0099
ŠKP Košice
-
0100
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
0101
STO Valaliky
-
0102
STO Mokrance
-
0103
STK Stadex Košice
-
0105
ŠKST Sokol Vojčice
-
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany „B“
9. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
0105
ŠKST Sokol Vojčice
-
0106
STK Stadex Košice
-
0107
OŠK Udavské
-
0108
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0109
TJ Javorinka Levoča
-
0110
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
0111
ŠKST Michalovce
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
ŠKP Košice
STO Valaliky
STO Mokrance
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
MKST Veľké Kapušany „B“
28
9. kolo nedeľa 9.2.2014 o 15.00 hod.
0112
ŠKST Sokol Vojčice
-
0113
STK Stadex Košice
-
0114
OŠK Udavské
-
0115
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0116
TJ Javorinka Levoča
-
0117
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
ŠKP Košice
ŠKST Topspin Margecany „B“
STO Mokrance
STO Valaliky
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
10. kolo
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
nedeľa 23.2.2014 o 10.00 hod.
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKP Košice
-
ŠKP Prešov
-
OŠK Šarišské Michaľany
-
STO Valaliky
-
STO Mokrance
-
ŠKST Sokol Vojčice
-
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
MŠK VSTK Vranov n/T
OŠK Udavské
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Michalovce
STK Stadex Košice
10. kolo
0125
0126
0127
0128
0129
0130
nedeľa 23.2.2014 o 15.00 hod.
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKP Košice
-
ŠKP Prešov
-
OŠK Šarišské Michaľany
-
STO Valaliky
-
STO Mokrance
-
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
OŠK Udavské
MŠK VSTK Vranov n/T
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany „B“
11. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
0131
ŠKST Sokol Vojčice
-
0132
STK Stadex Košice
-
0133
ŠKST Michalovce
-
0134
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0135
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0136
OŠK Udavské
-
0137
ŠKP Košice
-
STO Valaliky
STO Mokrance
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKST Topspin Margecany „B“
11. kolo nedeľa 9.3.2014 o 15.00 hod.
0138
ŠKST Sokol Vojčice
-
0139
STK Stadex Košice
-
0140
ŠKST Michalovce
-
0141
MKST Veľké Kapušany „B“
-
0142
MŠK VSTK Vranov n/T
-
0143
OŠK Udavské
-
STO Mokrance
STO Valaliky
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
12. kolo
0144
0145
0146
MŠK VSTK Vranov n/T
OŠK Udavské
MKST Veľké Kapušany „B“
nedeľa 23.3.2014 o 10.00 hod.
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKP Košice
-
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
29
0147
0148
0149
0150
TJ Javorinka Levoča
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
-
-
-
-
ŠKST Michalovce
STK Stadex Košice
ŠKST Sokol Vojčice
STO Valaliky
12. kolo
0151
0152
0153
0154
0155
0156
nedeľa 23.3.2014 o 15.00 hod.
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKP Košice
-
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
TJ Javorinka Levoča
-
OŠK Šarišské Michaľany
-
ŠKP Prešov
-
OŠK Udavské
MŠK VSTK Vranov n/T
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
13. kolo
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
STO Mokrance
-
STO Valaliky
-
STK Stadex Košice
-
ŠKST Sokol Vojčice
-
ŠKST Michalovce
-
MKST Veľké Kapušany „B“
-
ŠKP Prešov
-
ŠKP Košice
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
MŠK VSTK Vranov n/T
OŠK Udavské
OŠK Šarišské Michaľany
13. kolo
0164
0165
0166
0167
0168
0169
nedeľa 6.4.2014 o 15.00 hod.
STO Mokrance
-
STO Valaliky
-
STK Stadex Košice
-
ŠKST Sokol Vojčice
-
ŠKST Michalovce
-
MKST Veľké Kapušany „B“
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
ŠKP Košice
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
OŠK Udavské
MŠK VSTK Vranov n/T
14. kolo
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKP Košice
-
MŠK VSTK Vranov n/T
-
OŠK Udavské
-
OŠK Šarišské Michaľany
-
ŠKP Prešov
-
TJ Javorinka Levoča
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Michalovce
STK Stadex Košice
ŠKST Sokol Vojčice
STO Valaliky
STO Mokrance
1. PPC Fortuna Kežmarok
14. kolo
0177
0178
0179
0180
0181
0182
nedeľa 13.4.2014 o 15.00 hod.
ŠKST Topspin Margecany „B“ -
ŠKP Košice
-
MŠK VSTK Vranov n/T
-
OŠK Udavské
-
OŠK Šarišské Michaľany
-
ŠKP Prešov
-
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
STO Mokrance
STO Valaliky
30
3. liga mužov – skupina SEVEROVÝCHOD
01
02
03
04
05
06
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „B“
STJ Družba BARDEJOV „B“
STK BREZOVICA
STO SNINA „A“
ŠK Orion BELÁ nad Cirochou
STO JABLOŇ
07
08
09
10
11
12
STMK STROPKOV
ŠKST HUMENNÉ „B“
STO ŠŠK Centrál SŠ SVIDNÍK
STO SNINA „B“
STO LEMEŠANY
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „C“
vzájomné stretnutia 1. + 12. kolo – predohrať do 6.10.2013
1001 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1067 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
12. kolo sobota 18.1.2014 o 17.00 hod.
1070 ŠŠK Centrál Svidník
- STO Snina „A“
1072 STMK Stropkov
- STO Jabloň
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
1002 STJ Družba Bardejov „B“ - STO Lemešany
1003 STK Brezovica
- STO Snina „B“
1004 STO Snina „A“
- ŠŠK Centrál Svidník
1005 ŠK Orion Belá n/C
- ŠKST Humenné „B“
1006 STO Jabloň
- STMK Stropkov
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o 10.00 hod.
1068 STO Lemešany
- STJ Družba Bardejov „B“
1069 STO Snina „B“
- STK Brezovica
1071 ŠKST Humenné „B“
- ŠK Orion Belá n/C
13. kolo sobota 25.1.2014 o 17.00 hod.
1073 STMK Stropkov
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
2. kolo sobota 12.10.2013 o 17.00 hod.
1009 ŠŠK Centrál Svidník
- ŠK Orion Belá n/C
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o
1074 STO Jabloň
1075 ŠK Orion Belá n/C
1076 STO Snina „A“
1077 STK Brezovica
1078 STJ Družba Bardejov „B“
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 10.00 hod.
1007 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STMK Stropkov
1008 ŠKST Humenné „B“
- STO Jabloň
1010 STO Snina „B“
- STO Snina „A“
1011 STO Lemešany
- STK Brezovica
1012 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- STJ Družba Bardejov „B“
14. kolo sobota 8.2.2014 o 17.00 hod.
1083 ŠŠK Centrál Svidník
- STO Jabloň
3. kolo sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
1018 STMK Stropkov
- ŠKST Humenné „B“
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o
1013 STJ Družba Bardejov „B“
1014 STK Brezovica
1015 STO Snina „A“
1016 ŠK Orion Belá n/C
1017 STO Jabloň
10.00 hod.
- ŠKST Humenné „B“
- ŠŠK Centrál Svidník
- STO Snina „B“
- STO Lemešany
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
1079 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STJ Družba Bardejov „B“
1080 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- STK Brezovica
1081 STO Lemešany
- STO Snina „A“
1082 STO Snina „B“
- ŠK Orion Belá n/C
1084 ŠKST Humenné „B“
- STMK Stropkov
10.00 hod.
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
- STO Lemešany
- STO Snina „B“
- ŠŠK Centrál Svidník
15. kolo sobota 15.2.2014 o 17.00 hod.
1086 STMK Stropkov
- ŠŠK Centrál Svidník
4. kolo sobota 26.10.2013 o 17.00 hod.
1020 ŠŠK Centrál Svidník
- STMK Stropkov
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o 10.00 hod.
1085 ŠKST Humenné „B“
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1087 STO Jabloň
- STO Snina „B“
1088 ŠK Orion Belá n/C
- STO Lemešany
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
1019 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- ŠKST Humenné „B“
31
1021
1022
1023
1024
STO Snina „B“
-
STO Lemešany
-
MŠK VSTK Vranov n/T „B“-
STJ Družba Bardejov „B“ -
STO Jabloň
ŠK Orion Belá n/C
STO Snina „A“
STK Brezovica
1089 STO Snina „A“
1090 STK Brezovica
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
- STJ Družba Bardejov „B“
16. kolo sobota 22.2.2014 o 17.00 hod.
1096 ŠŠK Centrál Svidník
- ŠKST Humenné „B“
5. kolo sobota 9.11.2013 o 17.00 hod.
1029 STMK Stropkov
- STO Snina „B“
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 10.00 hod.
1091 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STK Brezovica
1092 STJ Družba Bardejov „B“ - STO Snina „A“
1093 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- ŠK Orion Belá n/C
1094 STO Lemešany
- STO Jabloň
1095 STO Snina „B“
- STMK Stropkov
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
1025 STK Brezovica
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1026 STO Snina „A“
- STJ Družba Bardejov „B“
1027 ŠK Orion Belá n/C
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1028 STO Jabloň
- STO Lemešany
1030 ŠKST Humenné „B“
- ŠŠK Centrál Svidník
17. kolo sobota 8.3.2014 o 17.00 hod.
1097 ŠŠK Centrál Svidník
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1099 STMK Stropkov
- STO Lemešany
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
1031 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- ŠŠK Centrál Svidník
1032 STO Snina „B“
- ŠKST Humenné „B“
1033 STO Lemešany
- STMK Stropkov
1034 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- STO Jabloň
1035 STJ Družba Bardejov „B“ - ŠK Orion Belá n/C
1036 STK Brezovica
- STO Snina „A“
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
1098 ŠKST Humenné „B“
- STO Snina „B“
1100 STO Jabloň
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1101 ŠK Orion Belá n/C
- STJ Družba Bardejov „B“
1102 STO Snina „A“
- STK Brezovica
7. kolo sobota 23.11.2013 o 17.00 hod.
1040 STMK Stropkov
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1042 ŠŠK Centrál Svidník
- STO Snina „B“
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 10.00 hod.
1103 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STO Snina „A“
1104 STK Brezovica
- ŠK Orion Belá n/C
1105 STJ Družba Bardejov „B“ - STO Jabloň
1106 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- STMK Stropkov
1107 STO Lemešany
- ŠKST Humenné „B“
1108 STO Snina „B“
- ŠŠK Centrál Svidník
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o 10.00 hod.
1037 STO Snina „A“
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1038 ŠK Orion Belá n/C
- STK Brezovica
1039 STO Jabloň
- STJ Družba Bardejov „B“
1041 ŠKST Humenné „B“
- STO Lemešany
19. kolo sobota 22.3.2014 o 17.00 hod.
1110 ŠŠK Centrál Svidník
- STO Lemešany
1112 STMK Stropkov
- STJ Družba Bardejov „B“
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
1043 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STO Snina „B“
1044 STO Lemešany
- ŠŠK Centrál Svidník
1045 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- ŠKST Humenné „B“
1046 STJ Družba Bardejov „B“ - STMK Stropkov
1047 STK Brezovica
- STO Jabloň
1048 STO Snina „A“
- ŠK Orion Belá n/C
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o 10.00 hod.
1109 STO Snina „B“
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1111 ŠKST Humenné „B“
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1113 STO Jabloň
- STK Brezovica
1114 ŠK Orion Belá n/C
- STO Snina „A“
9. kolo sobota 7.12.2013 o 17.00 hod.
1051 STMK Stropkov
- STK Brezovica
1053 ŠŠK Centrál Svidník
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 10.00 hod.
1115 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- ŠK Orion Belá n/C
1116 STO Snina „A“
- STO Jabloň
1117 STK Brezovica
- STMK Stropkov
32
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
1049 ŠK Orion Belá n/C
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1050 STO Jabloň
- STO Snina „A“
1052 ŠKST Humenné „B“
- STJ Družba Bardejov „B“
1054 STO Snina „B“
- STO Lemešany
1118 STJ Družba Bardejov „B“ - ŠKST Humenné „B“
1119 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- ŠŠK Centrál Svidník
1120 STO Lemešany
- STO Snina „B“
21. kolo sobota 5.4.2014 o 17.00 hod.
1123 ŠŠK Centrál Svidník
- STJ Družba Bardejov „B“
1125 STMK Stropkov
- STO Snina „A“
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 10.00 hod.
1055 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STO Lemešany
1056 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- STO Snina „B“
1057 STJ Družba Bardejov „B“ - ŠŠK Centrál Svidník
1058 STK Brezovica
- ŠKST Humenné „B“
1059 STO Snina „A“
- STMK Stropkov
1060 ŠK Orion Belá n/C
- STO Jabloň
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
1121 STO Lemešany
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1122 STO Snina „B“
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1124 ŠKST Humenné „B“
- STK Brezovica
1126 STO Jabloň
- ŠK Orion Belá n/C
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
1127 MŠK VSTK Vranov n/T „C“- STO Jabloň
1128 ŠK Orion Belá n/C
- STMK Stropkov
1129 STO Snina „A“
- ŠKST Humenné „B“
1130 STK Brezovica
- ŠŠK Centrál Svidník
1131 STJ Družba Bardejov „B“ - STO Snina „B“
1132 MŠK VSTK Vranov n/T „B“- STO Lemešany
11. kolo sobota 21.12.2013 o 17.00 hod.
1062 STMK Stropkov
- ŠK Orion Belá n/C
1064 ŠŠK Centrál Svidník
- STK Brezovica
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o 10.00 hod.
1061 STO Jabloň
- MŠK VSTK Vranov n/T „C“
1063 ŠKST Humenné „B“
- STO Snina „A“
1065 STO Snina „B“
- STJ Družba Bardejov „B“
1066 STO Lemešany
- MŠK VSTK Vranov n/T „B“
3. liga mužov – skupina JUH
01 TJ Družstevník ČEČEHOV
02 ŠKST Sokol VOJČICE „B“
03 OKST Regmont HRAŇ
04 STK Lokomotíva KOŠICE
05 ŠSTK Junior ČAŇA
06 SŠ SEČOVCE
07 SO TJ ČIČAROVCE
08 STO VALALIKY „B“
09 SŠK POPROČ
10 SO BORŠA
11 TJ SO MALÝ KAMENEC
12 ŠKST MICHALOVCE „B“
1. kolo sobota 5.10.2013 o 17.00 hod.
2002 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - TJ SO Malý Kamenec
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o 10.00 hod.
2067 ŠKST Michalovce „B“
- TJ Družstevník Čečehov
2068 TJ SO Malý Kamenec
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2069 SO Borša
- OKST Regmont Hraň
2070 SŠK Poproč
- STK Lokomotíva Košice
2071 STO Valaliky „B“
- ŠSTK Junior Čaňa
2072 SO TJ Čičarovce
- SŠ Sečovce
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
2001 TJ Družstevník Čečehov - ŠKST Michalovce „B“
2003 OKST Regmont Hraň
- SO Borša
2004 STK Lokomotíva Košice - SŠK Poproč
2005 ŠSTK Junior Čaňa
- STO Valaliky „B“
2006 SŠ Sečovce
- SO TJ Čičarovce
13. kolo sobota 25.1.2014 o 17.00 hod.
2078 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - TJ Družstevník Čečehov
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 10.00 hod.
2007 ŠKST Michalovce „B“
- SO TJ Čičarovce
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 10.00 hod.
2073 SO TJ Čičarovce
- ŠKST Michalovce „B“
33
2008
2009
2010
2011
2012
STO Valaliky „B“
SŠK Poproč
SO Borša
TJ SO Malý Kamenec
TJ Družstevník Čečehov
-
-
-
-
-
SŠ Sečovce
ŠSTK Junior Čaňa
STK Lokomotíva Košice
OKST Regmont Hraň
ŠKST Sokol Vojčice „B“
2074
2075
2076
2077
-
-
-
-
STO Valaliky „B“
SŠK Poproč
SO Borša
TJ SO Malý Kamenec
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
2079 ŠKST Michalovce „B“
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2014 OKST Regmont Hraň
- TJ Družstevník Čečehov
2081 TJ SO Malý Kamenec
- STK Lokomotíva Košice
2082 SO Borša
- ŠSTK Junior Čaňa
2083 SŠK Poproč
- SŠ Sečovce
2084 STO Valaliky „B“
- SO TJ Čičarovce
3. kolo sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
2013 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - ŠKST Michalovce „B“
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o
2080 TJ Družstevník Čečehov
2015 STK Lokomotíva Košice
2016 ŠSTK Junior Čaňa
2017 SŠ Sečovce
2018 SO TJ Čičarovce
SŠ Sečovce
ŠSTK Junior Čaňa
STK Lokomotíva Košice
OKST Regmont Hraň
10.00 hod.
- OKST Regmont Hraň
- TJ SO Malý Kamenec
- SO Borša
- SŠK Poproč
- STO Valaliky „B“
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o
2085 STO Valaliky „B“
2086 SO TJ Čičarovce
2087 SŠ Sečovce
2088 ŠSTK Junior Čaňa
2023 TJ Družstevník Čečehov
2090 OKST Regmont Hraň
4. kolo sobota 26.10.2013 o 17.00 hod.
2024 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - OKST Regmont Hraň
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
2019 ŠKST Michalovce „B“
- STO Valaliky „B“
2020 SŠK Poproč
- SO TJ Čičarovce
2021 SO Borša
- SŠ Sečovce
2022 TJ SO Malý Kamenec
- ŠSTK Junior Čaňa
2089 STK Lokomotíva Košice - TJ Družstevník Čečehov
10.00 hod.
- ŠKST Michalovce „B“
- SŠK Poproč
- SO Borša
- TJ SO Malý Kamenec
- STK Lokomotíva Košice
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
16. kolo sobota 22.2.2014 o 17.00 hod.
2092 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - STK Lokomotíva Košice
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o
2091 ŠKST Michalovce „B“
2093 TJ Družstevník Čečehov
2094 TJ SO Malý Kamenec
2095 SO Borša
2096 SŠK Poproč
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
2025 OKST Regmont Hraň
- ŠKST Michalovce „B“
2026 STK Lokomotíva Košice - ŠKST Sokol Vojčice „B“
2027 ŠSTK Junior Čaňa
- TJ Družstevník Čečehov
2028 SŠ Sečovce
- TJ SO Malý Kamenec
2029 SO TJ Čičarovce
- SO Borša
2030 STO Valaliky „B“
- SŠK Poproč
10.00 hod.
- OKST Regmont Hraň
- ŠSTK Junior Čaňa
- SŠ Sečovce
- SO TJ Čičarovce
- STO Valaliky „B“
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
2097 SŠK Poproč
- ŠKST Michalovce „B“
2098 STO Valaliky „B“
- SO Borša
2099 SO TJ Čičarovce
- TJ SO Malý Kamenec
2034 TJ Družstevník Čečehov - SŠ Sečovce
2101 ŠSTK Junior Čaňa
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2102 STK Lokomotíva Košice - OKST Regmont Hraň
6. kolo sobota 16.11.2013 o 17.00 hod.
2035 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - ŠSTK Junior Čaňa
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
2031 ŠKST Michalovce „B“
- SŠK Poproč
2032 SO Borša
- STO Valaliky „B“
2033 TJ SO Malý Kamenec
- SO TJ Čičarovce
2100 SŠ Sečovce
- TJ Družstevník Čečehov
2036 OKST Regmont Hraň
- STK Lokomotíva Košice
18. kolo sobota 15.3.2014 o 17.00 hod.
2105 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - SŠ Sečovce
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 10.00 hod.
2103 ŠKST Michalovce „B“
- STK Lokomotíva Košice
2104 OKST Regmont Hraň
- ŠSTK Junior Čaňa
34
7. kolo sobota 23.11.2013 o 17.00 hod.
2037 STK Lokomotíva Košice - ŠKST Michalovce „B“
2106 TJ Družstevník Čečehov
2107 TJ SO Malý Kamenec
2108 SO Borša
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o 10.00 hod.
2038 ŠSTK Junior Čaňa
- OKST Regmont Hraň
2039 SŠ Sečovce
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2040 SO TJ Čičarovce
- TJ Družstevník Čečehov
2041 STO Valaliky „B“
- TJ SO Malý Kamenec
2042 SŠK Poproč
- SO Borša
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o 10.00 hod.
2109 SO Borša
- ŠKST Michalovce „B“
2110 SŠK Poproč
- TJ SO Malý Kamenec
2111 STO Valaliky „B“
- TJ Družstevník Čečehov
2112 SO TJ Čičarovce
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2113 SŠ Sečovce
- OKST Regmont Hraň
2114 ŠSTK Junior Čaňa
- STK Lokomotíva Košice
8. kolo sobota 30.11.2013 o 17.00 hod.
2046 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - SO TJ Čičarovce
20. kolo sobota 29.3.2014 o 17.00 hod.
2118 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - STO Valaliky „B“
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
2043 ŠKST Michalovce „B“
- SO Borša
2044 TJ SO Malý Kamenec
- SŠK Poproč
2045 TJ Družstevník Čečehov - STO Valaliky „B“
2047 OKST Regmont Hraň
- SŠ Sečovce
2048 STK Lokomotíva Košice - ŠSTK Junior Čaňa
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o
2115 ŠKST Michalovce „B“
2116 STK Lokomotíva Košice
2117 OKST Regmont Hraň
2119 TJ Družstevník Čečehov
2120 TJ SO Malý Kamenec
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
2049 ŠSTK Junior Čaňa
- ŠKST Michalovce „B“
2050 SŠ Sečovce
- STK Lokomotíva Košice
2051 SO TJ Čičarovce
- OKST Regmont Hraň
2052 STO Valaliky „B“
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2053 SŠK Poproč
- TJ Družstevník Čečehov
2054 SO Borša
- TJ SO Malý Kamenec
10.00 hod.
- ŠSTK Junior Čaňa
- SŠ Sečovce
- SO TJ Čičarovce
- SŠK Poproč
- SO Borša
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
2121 TJ SO Malý Kamenec
- ŠKST Michalovce „B“
2056 TJ Družstevník Čečehov - SO Borša
2123 SŠK Poproč
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2124 STO Valaliky „B“
- OKST Regmont Hraň
2125 SO TJ Čičarovce
- STK Lokomotíva Košice
2126 SŠ Sečovce
- ŠSTK Junior Čaňa
10. kolo sobota 14.12.2013 o 17.00 hod.
2057 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - SŠK Poproč
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o
2055 ŠKST Michalovce „B“
2122 SO Borša
2058 OKST Regmont Hraň
2059 STK Lokomotíva Košice
2060 ŠSTK Junior Čaňa
- SO TJ Čičarovce
- STO Valaliky „B“
- SŠK Poproč
22. kolo sobota 12.4.2014 o 17.00 hod.
2131 ŠKST Sokol Vojčice „B“ - SO Borša
10.00 hod.
- TJ SO Malý Kamenec
- TJ Družstevník Čečehov
- STO Valaliky „B“
- SO TJ Čičarovce
- SŠ Sečovce
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o
2127 ŠKST Michalovce „B“
2128 ŠSTK Junior Čaňa
2129 STK Lokomotíva Košice
2130 OKST Regmont Hraň
2132 TJ Družstevník Čečehov
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o 10.00 hod.
2061 SŠ Sečovce
- ŠKST Michalovce „B“
2062 SO TJ Čičarovce
- ŠSTK Junior Čaňa
2063 STO Valaliky „B“
- STK Lokomotíva Košice
2064 SŠK Poproč
- OKST Regmont Hraň
2065 SO Borša
- ŠKST Sokol Vojčice „B“
2066 TJ SO Malý Kamenec
- TJ Družstevník Čečehov
35
10.00 hod.
- SŠ Sečovce
- SO TJ Čičarovce
- STO Valaliky „B“
- SŠK Poproč
- TJ SO Malý Kamenec
3. liga mužov – skupina ZÁPAD
01 TJ Severka KEŽMAROK
02 STO LETANOVCE
03 TJ Javorinka LEVOČA „B“
04 ŠK Veterán POPRAD
05 Geológ ROŽŇAVA „C“
06 TJ STO SLOVENSKÁ VES
07 1. PPC Fortuna KEŽMAROK „B“
08 ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
09 STK STARÁ ĽUBOVŇA „B“
10 ŠK JABLONOV nad Turňou
11 Geológ ROŽŇAVA „D“
12 TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
vzájomné stretnutia 4. + 15. kolo – predohrať do 6.10.2013
3022 Geológ Rožňava „D“
- Geológ Rožňava „C“
3088 Geológ Rožňava „C“
- Geológ Rožňava „D“
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o 10.00 hod.
3067 TJ Obce Sp. Štiavnik
- TJ Severka Kežmarok
3068 Geológ Rožňava „D“
- STO Letanovce
3069 ŠK Jablonov n/T
- TJ Javorinka Levoča „B“
3070 STK St. Ľubovňa „B“
- ŠK Veterán Poprad
3071 ŠKST Sp. Vlachy
- Geológ Rožňava „C“
3072 1. PPC Fortuna KK „B“
- TJ STO Slov. Ves
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
3001 TJ Severka Kežmarok
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3002 STO Letanovce
- Geológ Rožňava „D“
3003 TJ Javorinka Levoča „B“ - ŠK Jablonov n/T
3004 ŠK Veterán Poprad
- STK St. Ľubovňa „B“
3005 Geológ Rožňava „C“
- ŠKST Sp. Vlachy
3006 TJ STO Slov. Ves
- 1. PPC Fortuna KK „B“
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 10.00 hod.
3073 1. PPC Fortuna KK „B“
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3074 TJ STO Slov. Ves
- ŠKST Sp. Vlachy
3075 Geológ Rožňava „C“
- STK St. Ľubovňa „B“
3076 ŠK Veterán Poprad
- ŠK Jablonov n/T
3077 TJ Javorinka Levoča „B“ - Geológ Rožňava „D“
3078 STO Letanovce
- TJ Severka Kežmarok
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 10.00 hod.
3007 TJ Obce Sp. Štiavnik
- 1. PPC Fortuna KK „B“
3008 ŠKST Sp. Vlachy
- TJ STO Slov. Ves
3009 STK St. Ľubovňa „B“
- Geológ Rožňava „C“
3010 ŠK Jablonov n/T
- ŠK Veterán Poprad
3011 Geológ Rožňava „D“
- TJ Javorinka Levoča „B“
3012 TJ Severka Kežmarok
- STO Letanovce
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
3079 TJ Obce Sp. Štiavnik
- STO Letanovce
3080 TJ Severka Kežmarok
- TJ Javorinka Levoča „B“
3081 Geológ Rožňava „D“
- ŠK Veterán Poprad
3082 ŠK Jablonov n/T
- Geológ Rožňava „C“
3083 STK St. Ľubovňa „B“
- TJ STO Slov. Ves
3084 ŠKST Sp. Vlachy
- 1. PPC Fortuna KK „B“
3. kolo sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
3018 1. PPC Fortuna KK „B“
- ŠKST Sp. Vlachy
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o 10.00 hod.
3013 STO Letanovce
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3014 TJ Javorinka Levoča „B“ - TJ Severka Kežmarok
3015 ŠK Veterán Poprad
- Geológ Rožňava „D“
3016 Geológ Rožňava „C“
- ŠK Jablonov n/T
3017 TJ STO Slov. Ves
- STK St. Ľubovňa „B“
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o 10.00 hod.
3085 ŠKST Sp. Vlachy
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3086 1. PPC Fortuna KK „B“
- STK St. Ľubovňa „B“
3087 TJ STO Slov. Ves
- ŠK Jablonov n/T
3089 ŠK Veterán Poprad
- TJ Severka Kežmarok
3090 TJ Javorinka Levoča „B“ - STO Letanovce
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
3019 TJ Obce Sp. Štiavnik
- ŠKST Sp. Vlachy
3020 STK St. Ľubovňa „B“
- 1. PPC Fortuna KK „B“
3021 ŠK Jablonov n/T
- TJ STO Slov. Ves
3023 TJ Severka Kežmarok
- ŠK Veterán Poprad
3024 STO Letanovce
- TJ Javorinka Levoča „B“
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 10.00 hod.
3091 TJ Obce Sp. Štiavnik
- TJ Javorinka Levoča „B“
3092 STO Letanovce
- ŠK Veterán Poprad
3093 TJ Severka Kežmarok
- Geológ Rožňava „C“
3094 Geológ Rožňava „D“
- TJ STO Slov. Ves
36
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
3025 TJ Javorinka Levoča „B“ - TJ Obce Sp. Štiavnik
3026 ŠK Veterán Poprad
- STO Letanovce
3027 Geológ Rožňava „C“
- TJ Severka Kežmarok
3028 TJ STO Slov. Ves
- Geológ Rožňava „D“
3029 1. PPC Fortuna KK „B“
- ŠK Jablonov n/T
3030 ŠKST Sp. Vlachy
- STK St. Ľubovňa „B“
3095 ŠK Jablonov n/T
3096 STK St. Ľubovňa „B“
- 1. PPC Fortuna KK „B“
- ŠKST Sp. Vlachy
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
3097 STK St. Ľubovňa „B“
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3098 ŠKST Sp. Vlachy
- ŠK Jablonov n/T
3099 1. PPC Fortuna KK „B“
- Geológ Rožňava „D“
3100 TJ STO Slov. Ves
- TJ Severka Kežmarok
3101 Geológ Rožňava „C“
- STO Letanovce
3102 ŠK Veterán Poprad
- TJ Javorinka Levoča „B“
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
3031 TJ Obce Sp. Štiavnik
- STK St. Ľubovňa „B“
3032 ŠK Jablonov n/T
- ŠKST Sp. Vlachy
3033 Geológ Rožňava „D“
- 1. PPC Fortuna KK „B“
3034 TJ Severka Kežmarok
- TJ STO Slov. Ves
3035 STO Letanovce
- Geológ Rožňava „C“
3036 TJ Javorinka Levoča „B“ - ŠK Veterán Poprad
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 10.00 hod.
3103 TJ Obce Sp. Štiavnik
- ŠK Veterán Poprad
3104 TJ Javorinka Levoča „B“ - Geológ Rožňava „C“
3105 STO Letanovce
- TJ STO Slov. Ves
3106 TJ Severka Kežmarok
- 1. PPC Fortuna KK „B“
3107 Geológ Rožňava „D“
- ŠKST Sp. Vlachy
3108 ŠK Jablonov n/T
- STK St. Ľubovňa „B“
7. kolo sobota 23.11.2013 o 17.00 hod.
3040 1. PPC Fortuna KK „B“
- TJ Severka Kežmarok
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o 10.00 hod.
3037 ŠK Veterán Poprad
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3038 Geológ Rožňava „C“
- TJ Javorinka Levoča „B“
3039 TJ STO Slov. Ves
- STO Letanovce
3041 ŠKST Sp. Vlachy
- Geológ Rožňava „D“
3042 STK St. Ľubovňa „B“
- ŠK Jablonov n/T
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o 10.00 hod.
3109 ŠK Jablonov n/T
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3110 STK St. Ľubovňa „B“
- Geológ Rožňava „D“
3111 ŠKST Sp. Vlachy
- TJ Severka Kežmarok
3112 1. PPC Fortuna KK „B“
- STO Letanovce
3113 TJ STO Slov. Ves
- TJ Javorinka Levoča „B“
3114 Geológ Rožňava „C“
- ŠK Veterán Poprad
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
3043 TJ Obce Sp. Štiavnik
- ŠK Jablonov n/T
3044 Geológ Rožňava „D“
- STK St. Ľubovňa „B“
3045 TJ Severka Kežmarok
- ŠKST Sp. Vlachy
3046 STO Letanovce
- 1. PPC Fortuna KK „B“
3047 TJ Javorinka Levoča „B“ - TJ STO Slov. Ves
3048 ŠK Veterán Poprad
- Geológ Rožňava „C“
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 10.00 hod.
3115 TJ Obce Sp. Štiavnik
- Geológ Rožňava „C“
3116 ŠK Veterán Poprad
- TJ STO Slov. Ves
3117 TJ Javorinka Levoča „B“ - 1. PPC Fortuna KK „B“
3118 STO Letanovce
- ŠKST Sp. Vlachy
3119 TJ Severka Kežmarok
- STK St. Ľubovňa „B“
3120 Geológ Rožňava „D“
- ŠK Jablonov n/T
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
3049 Geológ Rožňava „C“
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3050 TJ STO Slov. Ves
- ŠK Veterán Poprad
3051 1. PPC Fortuna KK „B“
- TJ Javorinka Levoča „B“
3052 ŠKST Sp. Vlachy
- STO Letanovce
3053 STK St. Ľubovňa „B“
- TJ Severka Kežmarok
3054 ŠK Jablonov n/T
- Geológ Rožňava „D“
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
3121 Geológ Rožňava „D“
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3122 ŠK Jablonov n/T
- TJ Severka Kežmarok
3123 STK St. Ľubovňa „B“
- STO Letanovce
3124 ŠKST Sp. Vlachy
- TJ Javorinka Levoča „B“
3125 1. PPC Fortuna KK „B“
- ŠK Veterán Poprad
3126 TJ STO Slov. Ves
- Geológ Rožňava „C“
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 10.00 hod.
3055 TJ Obce Sp. Štiavnik
- Geológ Rožňava „D“
3056 TJ Severka Kežmarok
- ŠK Jablonov n/T
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
3127 TJ Obce Sp. Štiavnik
- TJ STO Slov. Ves
37
3057
3058
3059
3060
STO Letanovce
TJ Javorinka Levoča „B“
ŠK Veterán Poprad
Geológ Rožňava „C“
- STK St. Ľubovňa „B“
- ŠKST Sp. Vlachy
- 1. PPC Fortuna KK „B“
- TJ STO Slov. Ves
3128
3129
3130
3131
3132
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o 10.00 hod.
3061 TJ STO Slov. Ves
- TJ Obce Sp. Štiavnik
3062 1. PPC Fortuna KK „B“
- Geológ Rožňava „C“
3063 ŠKST Sp. Vlachy
- ŠK Veterán Poprad
3064 STK St. Ľubovňa „B“
- TJ Javorinka Levoča „B“
3065 ŠK Jablonov n/T
- STO Letanovce
3066 Geológ Rožňava „D“
- TJ Severka Kežmarok
Geológ Rožňava „C“
ŠK Veterán Poprad
TJ Javorinka Levoča „B“
STO Letanovce
TJ Severka Kežmarok
- 1. PPC Fortuna KK „B“
- ŠKST Sp. Vlachy
- STK St. Ľubovňa „B“
- ŠK Jablonov n/T
- Geológ Rožňava „D“
4. liga mužov – skupina VIHORLATSKÁ
01 MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „D“
02 STŠK Tecák VRANOV nad Topľou
03 OŠK KAMIENKA
04 STO Gajmir BRESTOV
05 ŠK Orion BELÁ nad Cirochou „B“
06 TTC KOCHANOVCE
07 ŠKST OcÚ KAMENICA nad Cirochou
08 STO KOŠAROVCE
09 STO MEDZILABORCE
10 STO SNINA „C“
11 TJ Šimonka ČIERNE nad Topľou
12 ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
4002 STŠK Tecák Vranov n/T - TJ Šimonka Čierne n/T
4003 OŠK Kamienka
- STO Snina „C“
4004 STO Gajmir Brestov
- STO Medzilaborce
4005 ŠK Orion Belá n/C „B“
- STO Košarovce
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o
4067 ŠKST Zemplínske Hámre
4068 TJ Šimonka Čierne n/T
4070 STO Medzilaborce
4071 STO Košarovce
4072 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 14.00 hod.
4001 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - ŠKST Zemplínske Hámre
4006 TTC Kochanovce
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o
4007 ŠKST Zemplínske Hámre
4008 STO Košarovce
4009 STO Medzilaborce
4011 TJ Šimonka Čierne n/T
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o 14.00 hod.
4069 STO Snina „C“
- OŠK Kamienka
10.00 hod.
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
- TTC Kochanovce
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- OŠK Kamienka
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o
4073 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4075 ŠK Orion Belá n/C „B“
4076 STO Gajmir Brestov
4077 OŠK Kamienka
4078 STŠK Tecák Vranov n/T
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 14.00 hod.
4010 STO Snina „C“
- STO Gajmir Brestov
4012 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - STŠK Tecák Vranov n/T
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o
4013 STŠK Tecák Vranov n/T
4014 OŠK Kamienka
4015 STO Gajmir Brestov
10.00 hod.
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
- STŠK Tecák Vranov n/T
- STO Gajmir Brestov
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- TTC Kochanovce
10.00 hod.
- ŠKST Zemplínske Hámre
- STO Medzilaborce
- STO Snina „C“
- TJ Šimonka Čierne n/T
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 14.00 hod.
4074 TTC Kochanovce
- STO Košarovce
10.00 hod.
- ŠKST Zemplínske Hámre
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
- TJ Šimonka Čierne n/T
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
4079 ŠKST Zemplínske Hámre - STŠK Tecák Vranov n/T
4081 TJ Šimonka Čierne n/T - STO Gajmir Brestov
4083 STO Medzilaborce
- TTC Kochanovce
38
4016 ŠK Orion Belá n/C „B“
- STO Snina „C“
4018 ŠKST OcÚ Kamenica n/C - STO Košarovce
4084 STO Košarovce
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 14.00 hod.
4080 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - OŠK Kamienka
4082 STO Snina „C“
- ŠK Orion Belá n/C „B“
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o 14.00 hod.
4017 TTC Kochanovce
- STO Medzilaborce
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o
4019 ŠKST Zemplínske Hámre
4020 STO Medzilaborce
4022 TJ Šimonka Čierne n/T
4024 STŠK Tecák Vranov n/T
10.00 hod.
- STO Košarovce
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- OŠK Kamienka
15.kolo nedeľa 16.2.2014 o
4085 STO Košarovce
4086 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4088 ŠK Orion Belá n/C „B“
4089 STO Gajmir Brestov
4090 OŠK Kamienka
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 14.00 hod.
4021 STO Snina „C“
- TTC Kochanovce
4023 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - STO Gajmir Brestov
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o
4025 OŠK Kamienka
4026 STO Gajmir Brestov
4027 ŠK Orion Belá n/C „B“
4029 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4030 STO Košarovce
10.00 hod.
- ŠKST Zemplínske Hámre
- STŠK Tecák Vranov n/T
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
- STO Snina „C“
- STO Medzilaborce
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o
4091 ŠKST Zemplínske Hámre
4092 STŠK Tecák Vranov n/T
4094 TJ Šimonka Čierne n/T
4096 STO Medzilaborce
10.00 hod.
- OŠK Kamienka
- STO Gajmir Brestov
- TTC Kochanovce
- STO Košarovce
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 14.00 hod.
4093 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - ŠK Orion Belá n/C „B“
4095 STO Snina „C“
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
10.00 hod.
- STO Medzilaborce
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- STO Gajmir Brestov
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
4097 STO Medzilaborce
- ŠKST Zemplínske Hámre
4098 STO Košarovce
- STO Snina „C“
4099 ŠKST OcÚ Kamenica n/C - TJ Šimonka Čierne n/T
4101 ŠK Orion Belá n/C „B“
- STŠK Tecák Vranov n/T
4102 STO Gajmir Brestov
- OŠK Kamienka
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 14.00 hod.
4032 STO Snina „C“
- STO Košarovce
4034 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - TTC Kochanovce
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o
4037 STO Gajmir Brestov
4038 ŠK Orion Belá n/C „B“
4040 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4041 STO Košarovce
4042 STO Medzilaborce
10.00 hod.
- ŠKST Zemplínske Hámre
- STO Medzilaborce
- TJ Šimonka Čierne n/T
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
- STŠK Tecák Vranov n/T
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o 14.00 hod.
4087 TTC Kochanovce
- STO Snina „C“
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o 14.00 hod.
4028 TTC Kochanovce
- TJ Šimonka Čierne n/T
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o
4031 ŠKST Zemplínske Hámre
4033 TJ Šimonka Čierne n/T
4035 STŠK Tecák Vranov n/T
4036 OŠK Kamienka
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 14.00 hod.
4100 TTC Kochanovce
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
10.00 hod.
- ŠKST Zemplínske Hámre
- OŠK Kamienka
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
- TJ Šimonka Čierne n/T
- STO Snina „C“
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o
4103 ŠKST Zemplínske Hámre
4104 OŠK Kamienka
4105 STŠK Tecák Vranov n/T
4107 TJ Šimonka Čierne n/T
10.00 hod.
- STO Gajmir Brestov
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- TTC Kochanovce
- STO Košarovce
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 14.00 hod.
4106 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4108 STO Snina „C“
- STO Medzilaborce
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o 14.00 hod.
4039 TTC Kochanovce
- STŠK Tecák Vranov n/T
39
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
4043 ŠKST Zemplínske Hámre - STO Snina „C“
4044 TJ Šimonka Čierne n/T - STO Medzilaborce
4046 STŠK Tecák Vranov n/T - ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4047 OŠK Kamienka
- TTC Kochanovce
4048 STO Gajmir Brestov
- ŠK Orion Belá n/C „B“
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o
4110 STO Medzilaborce
4111 STO Košarovce
4112 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4114 ŠK Orion Belá n/C „B“
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o 14.00 hod.
4109 STO Snina „C“
- ŠKST Zemplínske Hámre
4113 TTC Kochanovce
- OŠK Kamienka
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 14.00 hod.
4045 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - STO Košarovce
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
4049 ŠK Orion Belá n/C „B“
- ŠKST Zemplínske Hámre
4051 ŠKST OcÚ Kamenica n/C - OŠK Kamienka
4052 STO Košarovce
- STŠK Tecák Vranov n/T
4053 STO Medzilaborce
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o
4115 ŠKST Zemplínske Hámre
4116 STO Gajmir Brestov
4117 OŠK Kamienka
4118 STŠK Tecák Vranov n/T
4120 TJ Šimonka Čierne n/T
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
4050 TTC Kochanovce
- STO Gajmir Brestov
4054 STO Snina „C“
- TJ Šimonka Čierne n/T
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o
4055 ŠKST Zemplínske Hámre
4057 STŠK Tecák Vranov n/T
4058 OŠK Kamienka
4059 STO Gajmir Brestov
4060 ŠK Orion Belá n/C „B“
10.00 hod.
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- TTC Kochanovce
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
- STO Košarovce
- STO Snina „C“
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 14.00 hod.
4119 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - STO Medzilaborce
10.00 hod.
- TJ Šimonka Čierne n/T
- STO Medzilaborce
- STO Košarovce
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
- TTC Kochanovce
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
4121 TJ Šimonka Čierne n/T - ŠKST Zemplínske Hámre
4123 STO Medzilaborce
- STŠK Tecák Vranov n/T
4124 STO Košarovce
- OŠK Kamienka
4125 ŠKST OcÚ Kamenica n/C - STO Gajmir Brestov
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 14.00 hod.
4122 STO Snina „C“
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
4126 TTC Kochanovce
- ŠK Orion Belá n/C „B“
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 14.00 hod.
4056 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - STO Snina „C“
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o
4062 ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4063 STO Košarovce
4064 STO Medzilaborce
4066 TJ Šimonka Čierne n/T
10.00 hod.
- TJ Šimonka Čierne n/T
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
- STŠK Tecák Vranov n/T
- STO Gajmir Brestov
10.00 hod.
- ŠK Orion Belá n/C „B“
- STO Gajmir Brestov
- OŠK Kamienka
- MŠK VSTK Vranov n/T „D“
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o
4127 ŠKST Zemplínske Hámre
4128 ŠK Orion Belá n/C „B“
4129 STO Gajmir Brestov
4130 OŠK Kamienka
4131 STŠK Tecák Vranov n/T
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o 14.00 hod.
4061 TTC Kochanovce
- ŠKST Zemplínske Hámre
4065 STO Snina „C“
- STŠK Tecák Vranov n/T
10.00 hod.
- TTC Kochanovce
- ŠKST OcÚ Kamenica n/C
- STO Košarovce
- STO Medzilaborce
- STO Snina „C“
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 14.00 hod.
4132 MŠK VSTK Vranov n/T „D“ - TJ Šimonka Čierne n/T
40
4. liga mužov – skupina ŠARIŠSKO-DUKLIANSKA
01 JMC LUŽANY pri Topli
02 STJ Družba BARDEJOV „C“
03 ŠK ZŠ Sibírska PREŠOV
04 OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“
05 STO SEDLICE „B“
06 OŠK ST BZENOV
07 ŠKP PREŠOV „B“
08 STO SEDLICE „A“
09 MSTK SABINOV
10 TJ Magura ZBOROV
vzájomné stretnutia 3. + 12. kolo – predohrať do 19.10.2013
5014 STO Sedlice „B“
- STO Sedlice „A“
5059 STO Sedlice „A“
- STO Sedlice „B“
9. kolo nedeľa 22.12.2013 o 14.00 hod.
5044 STO Sedlice „A“
- STJ Družba Bardejov „C“
1. kolo
5001
5002
5004
5005
10. kolo sobota 8.2.2014 o 17.00 hod.
5046 TJ Magura Zborov
- JMC Lužany p/T
5047 MSTK Sabinov
- STJ Družba Bardejov „C“
5049 ŠKP Prešov „B“
- OŠK Šar. Michaľany „B“
5050 OŠK ST Bzenov
- STO Sedlice „B“
sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
JMC Lužany p/T
- TJ Magura Zborov
STJ Družba Bardejov „C“ - MSTK Sabinov
OŠK Šar. Michaľany „B“ - ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
- OŠK ST Bzenov
10. kolo nedeľa 9.2.2014 o 14.00 hod.
5048 STO Sedlice „A“
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
1. kolo nedeľa 20.10.2013 o 10.00 hod.
5003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - STO Sedlice „A“
2. kolo
5006
5007
5009
5010
11. kolo sobota 15.2.2014 o 17.00 hod.
5051 OŠK ST Bzenov
- TJ Magura Zborov
5052 STO Sedlice „B“
- ŠKP Prešov „B“
5055 STJ Družba Bardejov „C“ - JMC Lužany p/T
sobota 26.10.2013 o 17.00 hod.
TJ Magura Zborov
- OŠK ST Bzenov
ŠKP Prešov „B“
- STO Sedlice „B“
MSTK Sabinov
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
JMC Lužany p/T
- STJ Družba Bardejov „C“
11. kolo nedeľa 16.2.2014 o 10.00 hod.
5053 OŠK Šar. Michaľany „B“ - STO Sedlice „A“
5054 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - MSTK Sabinov
2. kolo nedeľa 27.10.2013 o 14.00 hod.
5008 STO Sedlice „A“
- OŠK Šar. Michaľany „B“
3. kolo
5011
5013
5014
5015
12. kolo sobota 22.2.2014 o 17.00 hod.
5056 TJ Magura Zborov
- STJ Družba Bardejov „C“
5057 JMC Lužany p/T
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
5058 MSTK Sabinov
- OŠK Šar. Michaľany „B“
5060 ŠKP Prešov „B“
- OŠK ST Bzenov
sobota 9.11.2013 o 17.00 hod.
STJ Družba Bardejov „C“ - TJ Magura Zborov
OŠK Šar. Michaľany „B“ - MSTK Sabinov
STO Sedlice „B“
- STO Sedlice „A“
OŠK ST Bzenov
- ŠKP Prešov „B“
13. kolo sobota 8.3.2014 o 17.00 hod.
5061 ŠKP Prešov „B“
- TJ Magura Zborov
5062 OŠK ST Bzenov
- STO Sedlice „A“
5063 STO Sedlice „B“
- MSTK Sabinov
3. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
5012 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - JMC Lužany p/T
4. kolo
5016
5018
5019
5020
sobota 16.11.2013 o 17.00 hod.
TJ Magura Zborov
- ŠKP Prešov „B“
MSTK Sabinov
- STO Sedlice „B“
JMC Lužany p/T
- OŠK Šar. Michaľany „B“
STJ Družba Bardejov „C“ - ŠK ZŠ Sibírska Prešov
13. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
5064 OŠK Šar. Michaľany „B“ - JMC Lužany p/T
5065 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - STJ Družba Bardejov „C“
41
4. kolo nedeľa 17.11.2013 o 14.00 hod.
5017 STO Sedlice „A“
- OŠK ST Bzenov
5. kolo
5023
5024
5025
14. kolo sobota 15.3.2014 o 17.00 hod.
5066 TJ Magura Zborov
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
5067 STJ Družba Bardejov „C“ - OŠK Šar. Michaľany „B“
5068 JMC Lužany p/T
- STO Sedlice „B“
5069 MSTK Sabinov
- OŠK ST Bzenov
sobota 23.11.2013 o 17.00 hod.
STO Sedlice „B“
- JMC Lužany p/T
OŠK ST Bzenov
- MSTK Sabinov
ŠKP Prešov „B“
- STO Sedlice „A“
14. kolo nedeľa 16.3.2014 o 14.00 hod.
5070 STO Sedlice „A“
- ŠKP Prešov „B“
5. kolo nedeľa 24.11.2013 o 10.00 hod.
5021 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - TJ Magura Zborov
5022 OŠK Šar. Michaľany „B“ - STJ Družba Bardejov „C“
6. kolo
5026
5027
5028
5029
15. kolo sobota 22.3.2014 o 17.00 hod.
5072 ŠKP Prešov „B“
- MSTK Sabinov
5073 OŠK ST Bzenov
- JMC Lužany p/T
5074 STO Sedlice „B“
- STJ Družba Bardejov „C“
5075 OŠK Šar. Michaľany „B“ - ŠK ZŠ Sibírska Prešov
sobota 30.11.2013 o 17.00 hod.
TJ Magura Zborov
- STO Sedlice „A“
MSTK Sabinov
- ŠKP Prešov „B“
JMC Lužany p/T
- OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „C“ - STO Sedlice „B“
15. kolo nedeľa 23.3.2014 o 14.00 hod.
5071 STO Sedlice „A“
- TJ Magura Zborov
6. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
5030 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - OŠK Šar. Michaľany „B“
7. kolo
5032
5033
5034
16. kolo sobota 29.3.2014 o 17.00 hod.
5076 TJ Magura Zborov
- OŠK Šar. Michaľany „B“
5078 STJ Družba Bardejov „C“ - OŠK ST Bzenov
5079 JMC Lužany p/T
- ŠKP Prešov „B“
5080 MSTK Sabinov
- STO Sedlice „A“
sobota 7.12.2013 o 17.00 hod.
STO Sedlice „B“
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
OŠK ST Bzenov
- STJ Družba Bardejov „C“
ŠKP Prešov „B“
- JMC Lužany p/T
16. kolo nedeľa 30.3.2014 o 10.00 hod.
5077 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - STO Sedlice „B“
7. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
5031 OŠK Šar. Michaľany „B“ - TJ Magura Zborov
17. kolo sobota 5.4.2014 o 17.00 hod.
5081 MSTK Sabinov
- TJ Magura Zborov
5083 ŠKP Prešov „B“
- STJ Družba Bardejov „C“
5084 OŠK ST Bzenov
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
5085 STO Sedlice „B“
- OŠK Šar. Michaľany „B“
7. kolo nedeľa 8.12.2013 o 14.00 hod.
5035 STO Sedlice „A“
- MSTK Sabinov
8. kolo
5036
5037
5038
sobota 14.12.2013 o 17.00 hod.
TJ Magura Zborov
- MSTK Sabinov
JMC Lužany p/T
- STO Sedlice „A“
STJ Družba Bardejov „C“ - ŠKP Prešov „B“
17. kolo nedeľa 6.4.2014 o 14.00 hod.
5082 STO Sedlice „A“
- JMC Lužany p/T
18. kolo sobota 12.4.2014 o 17.00 hod.
5086 TJ Magura Zborov
- STO Sedlice „B“
5089 STJ Družba Bardejov „C“ - STO Sedlice „A“
5090 JMC Lužany p/T
- MSTK Sabinov
8. kolo nedeľa 15.12.2013 o 10.00 hod.
5039 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - OŠK ST Bzenov
5040 OŠK Šar. Michaľany „B“ - STO Sedlice „B“
9. kolo
5041
5042
5043
5045
sobota 21.12.2013 o 17.00 hod.
STO Sedlice „B“
- TJ Magura Zborov
OŠK ST Bzenov
- OŠK Šar. Michaľany „B“
ŠKP Prešov „B“
- ŠK ZŠ Sibírska Prešov
MSTK Sabinov
- JMC Lužany p/T
18. kolo nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
5087 OŠK Šar. Michaľany „B“ - OŠK ST Bzenov
5088 ŠK ZŠ Sibírska Prešov - ŠKP Prešov „B“
42
4. liga mužov – skupina ZEMPLÍNSKO-KOŠICKÁ
01 TJ Družstevník ČEČEHOV „B“
02 ŠKST MICHALOVCE „C“
03 MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „C“
04 STK Slávia SOBRANCE
05 TJ SO MALÝ KAMENEC „B“
06 TTC VOJANY Tigers „A“
07 TTC VOJANY Tigers „B“
08 OKST Duby PARCHOVANY
09 SŠK POPROČ „B“
10 OKST BRACOVCE
11 OKST BUDKOVCE
12 KST plus 40 TREBIŠOV
vzájomné stretnutia 1. + 12. kolo – predohrať do 5.10.2013
6006 TTC Vojany Tigers „A“
- TTC Vojany Tigers „B“
6072 TTC Vojany Tigers „B“
- TTC Vojany Tigers „A“
12. kolo sobota 18.1.2014 o 17.00 hod.
6069 OKST Bracovce
- MKST Veľké Kapušany „C“
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o
6067 KST plus 40 Trebišov
6068 OKST Budkovce
6070 SŠK Poproč „B“
6071 OKST Duby Parchovany
1. kolo sobota 5.10.2013 o 17.00 hod.
6002 ŠKST Michalovce „C“
- OKST Budkovce
6003 MKST Veľké Kapušany „C“ - OKST Bracovce
6005 TJ SO Malý Kamenec „B“ - OKST Duby Parchovany
13. kolo sobota 25.1.2014 o 17.00 hod.
6073 TTC Vojany Tigers „B“
- KST plus 40 Trebišov
6075 TJ SO Malý Kamenec „B“ - SŠK Poproč „B“
6077 MKST Veľké Kapušany „C“ - OKST Budkovce
6078 ŠKST Michalovce „C“
- TJ Družstevník Čečehov „B“
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
6004 STK Slávia Sobrance
- SŠK Poproč „B“
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 14.00 hod.
6001 TJ Družstevník Čečehov „B“- KST plus 40 Trebišov
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 10.00 hod.
6074 TTC Vojany Tigers „A“
- OKST Duby Parchovany
6076 STK Slávia Sobrance
- OKST Bracovce
2. kolo sobota 12.10.2013 o 17.00 hod.
6010 OKST Bracovce
- STK Slávia Sobrance
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o
6007 KST plus 40 Trebišov
6008 OKST Duby Parchovany
6009 SŠK Poproč „B“
6011 OKST Budkovce
10.00 hod.
- TJ Družstevník Čečehov „B“
- ŠKST Michalovce „C“
- STK Slávia Sobrance
- TJ SO Malý Kamenec „B“
10.00 hod.
- TTC Vojany Tigers „B“
- TTC Vojany Tigers „A“
- TJ SO Malý Kamenec „B“
- MKST Veľké Kapušany „C“
14. kolo sobota 8.2.2014 o 17.00 hod.
6082 OKST Bracovce
- TJ SO Malý Kamenec „B“
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
6079 KST plus 40 Trebišov
- ŠKST Michalovce „C“
6081 OKST Budkovce
- STK Slávia Sobrance
6083 SŠK Poproč „B“
- TTC Vojany Tigers „A“
6084 OKST Duby Parchovany - TTC Vojany Tigers „B“
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 14.00 hod.
6012 TJ Družstevník Čečehov „B“- ŠKST Michalovce „C“
3. kolo sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
6013 ŠKST Michalovce „C“
- KST plus 40 Trebišov
6014 MKST Veľké Kapušany „C“ - TJ Družstevník Čečehov „B“
6016 TJ SO Malý Kamenec „B“ - OKST Bracovce
6018 TTC Vojany Tigers „B“
- OKST Duby Parchovany
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 14.00 hod.
6080 TJ Družstevník Čečehov „B“- MKST Veľké Kapušany „C“
15. kolo sobota 15.2.2014 o 17.00 hod.
6086 TTC Vojany Tigers „B“
- SŠK Poproč „B“
6088 TJ SO Malý Kamenec „B“ - OKST Budkovce
6090 MKST Veľké Kapušany „C“ - ŠKST Michalovce „C“
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o 10.00 hod.
6015 STK Slávia Sobrance
- OKST Budkovce
6017 TTC Vojany Tigers „A“
- SŠK Poproč „B“
43
4. kolo sobota 26.10.2013 o 17.00 hod.
6021 OKST Bracovce
- TTC Vojany Tigers „A“
6024 ŠKST Michalovce „C“
- MKST Veľké Kapušany „C“
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o
6085 OKST Duby Parchovany
6087 TTC Vojany Tigers „A“
6089 STK Slávia Sobrance
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
6019 KST plus 40 Trebišov
- OKST Duby Parchovany
6020 SŠK Poproč „B“
- TTC Vojany Tigers „B“
6022 OKST Budkovce
- TJ SO Malý Kamenec „B“
16. kolo sobota 22.2.2014 o 17.00 hod.
6092 ŠKST Michalovce „C“
- STK Slávia Sobrance
6095 OKST Bracovce
- TTC Vojany Tigers „B“
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 14.00 hod.
6023 TJ Družstevník Čečehov „B“- STK Slávia Sobrance
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 10.00 hod.
6091 KST plus 40 Trebišov
- MKST Veľké Kapušany „C“
6094 OKST Budkovce
- TTC Vojany Tigers „A“
6096 SŠK Poproč „B“
- OKST Duby Parchovany
4. kolo sobota 9.11.2013 o 17.00 hod.
6025 MKST Veľké Kapušany „C“ - KST plus 40 Trebišov
6027 TJ SO Malý Kamenec „B“ - TJ Družstevník Čečehov „B“
6029 TTC Vojany Tigers „B“
- OKST Bracovce
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o
6026 STK Slávia Sobrance
6028 TTC Vojany Tigers „A“
6030 OKST Duby Parchovany
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 14.00 hod.
6093 TJ Družstevník Čečehov „B“- TJ SO Malý Kamenec „B“
10.00 hod.
- ŠKST Michalovce „C“
- OKST Budkovce
- SŠK Poproč „B“
17. kolo sobota 8.3.2014 o 17.00 hod.
6099 TTC Vojany Tigers „B“
- OKST Budkovce
6101 TJ SO Malý Kamenec „B“ - ŠKST Michalovce „C“
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
6097 SŠK Poproč „B“
- KST plus 40 Trebišov
6098 OKST Duby Parchovany - OKST Bracovce
6100 TTC Vojany Tigers „A“
- TJ Družstevník Čečehov „B“
6102 STK Slávia Sobrance
- MKST Veľké Kapušany „C“
6. kolo sobota 16.11.2013 o 17.00 hod.
6032 OKST Bracovce
- OKST Duby Parchovany
6035 ŠKST Michalovce „C“
- TJ SO Malý Kamenec „B“
6036 MKST Veľké Kapušany „C“ - STK Slávia Sobrance
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
6031 KST plus 40 Trebišov
- SŠK Poproč „B“
6033 OKST Budkovce
- TTC Vojany Tigers „B“
18. kolo sobota 15.3.2014 o 17.00 hod.
6104 MKST Veľké Kapušany „C“ - TJ SO Malý Kamenec „B“
6105 ŠKST Michalovce „C“
- TTC Vojany Tigers „A“
6108 OKST Bracovce
- SŠK Poproč „B“
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 14.00 hod.
6034 TJ Družstevník Čečehov „B“- TTC Vojany Tigers „A“
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 10.00 hod.
6103 KST plus 40 Trebišov
- STK Slávia Sobrance
6107 OKST Budkovce
- OKST Duby Parchovany
7. kolo sobota 23.11.2013 o 17.00 hod.
6038 TJ SO Malý Kamenec „B“ - MKST Veľké Kapušany „C“
6040 TTC Vojany Tigers „B“
- TJ Družstevník Čečehov „B“
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o
6037 STK Slávia Sobrance
6039 TTC Vojany Tigers „A“
6041 OKST Duby Parchovany
6042 SŠK Poproč „B“
10.00 hod.
- KST plus 40 Trebišov
- OKST Bracovce
- TJ Družstevník Čečehov „B“
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 14.00 hod.
6106 TJ Družstevník Čečehov „B“- TTC Vojany Tigers „B“
10.00 hod.
- KST plus 40 Trebišov
- ŠKST Michalovce „C“
- OKST Budkovce
- OKST Bracovce
19. kolo sobota 22.3.2014 o
6109 OKST Bracovce
6112 TTC Vojany Tigers „B“
6114 TJ SO Malý Kamenec „B“
44
17.00 hod.
- KST plus 40 Trebišov
- ŠKST Michalovce „C“
- STK Slávia Sobrance
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o
6110 SŠK Poproč „B“
6111 OKST Duby Parchovany
6113 TTC Vojany Tigers „A“
8. kolo sobota 30.11.2013 o 17.00 hod.
6046 ŠKST Michalovce „C“
- TTC Vojany Tigers „B“
6047 MKST Veľké Kapušany „C“ - TTC Vojany Tigers „A“
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
6043 KST plus 40 Trebišov
- OKST Bracovce
6044 OKST Budkovce
- SŠK Poproč „B“
6048 STK Slávia Sobrance
- TJ SO Malý Kamenec „B“
20. kolo sobota 29.3.2014 o 17.00 hod.
6117 MKST Veľké Kapušany „C“ - TTC Vojany Tigers „B“
6118 ŠKST Michalovce „C“
- OKST Duby Parchovany
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 10.00 hod.
6115 KST plus 40 Trebišov
- TJ SO Malý Kamenec „B“
6116 STK Slávia Sobrance
- TTC Vojany Tigers „A“
6120 OKST Budkovce
- OKST Bracovce
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 14.00 hod.
6045 TJ Družstevník Čečehov „B“- OKST Duby Parchovany
9. kolo sobota 7.12.2013 o 17.00 hod.
6049 TJ SO Malý Kamenec „B“ - KST plus 40 Trebišov
6051 TTC Vojany Tigers „B“
- MKST Veľké Kapušany „C“
6054 OKST Bracovce
- OKST Budkovce
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 14.00 hod.
6119 TJ Družstevník Čečehov „B“- SŠK Poproč „B“
21. kolo sobota 5.4.2014 o 17.00 hod.
6122 OKST Bracovce
- TJ Družstevník Čečehov „B“
6125 TTC Vojany Tigers „B“
- STK Slávia Sobrance
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
6050 TTC Vojany Tigers „A“
- STK Slávia Sobrance
6052 OKST Duby Parchovany - ŠKST Michalovce „C“
6053 SŠK Poproč „B“
- TJ Družstevník Čečehov „B“
10. kolo sobota 14.12.2013 o
6057 ŠKST Michalovce „C“
6058 MKST Veľké Kapušany „C“
6060 TJ SO Malý Kamenec „B“
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
6121 OKST Budkovce
- KST plus 40 Trebišov
6123 SŠK Poproč „B“
- ŠKST Michalovce „C“
6124 OKST Duby Parchovany - MKST Veľké Kapušany „C“
6126 TTC Vojany Tigers „A“
- TJ SO Malý Kamenec „B“
17.00 hod.
- SŠK Poproč „B“
- OKST Duby Parchovany
- TTC Vojany Tigers „A“
22. kolo sobota 12.4.2014 o 17.00 hod.
6128 TJ SO Malý Kamenec „B“ - TTC Vojany Tigers „B“
6130 MKST Veľké Kapušany „C“ - SŠK Poproč „B“
6131 ŠKST Michalovce „C“
- OKST Bracovce
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 10.00 hod.
6055 KST plus 40 Trebišov
- OKST Budkovce
6059 STK Slávia Sobrance
- TTC Vojany Tigers „B“
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 14.00 hod.
6056 TJ Družstevník Čečehov „B“- OKST Bracovce
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
6127 KST plus 40 Trebišov
- TTC Vojany Tigers „A“
6129 STK Slávia Sobrance
- OKST Duby Parchovany
11. kolo sobota 21.12.2013 o 17.00 hod.
6062 TTC Vojany Tigers „B“
- TJ SO Malý Kamenec „B“
6065 OKST Bracovce
- ŠKST Michalovce „C“
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o
6061 TTC Vojany Tigers „A“
6063 OKST Duby Parchovany
6064 SŠK Poproč „B“
6066 OKST Budkovce
10.00 hod.
- OKST Budkovce
- TJ Družstevník Čečehov „B“
- MKST Veľké Kapušany „C“
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 14.00 hod.
6132 TJ Družstevník Čečehov „B“- OKST Budkovce
10.00 hod.
- KST plus 40 Trebišov
- STK Slávia Sobrance
- MKST Veľké Kapušany „C“
- TJ Družstevník Čečehov „B“
45
4. liga mužov – skupina podtatranská
01 TJ Severka KEŽMAROK „B“
02 TJ Baník HÔRKA
03 TJ Javorinka LEVOČA „C“
04 TJ Požiarnik RAKÚSY
05 TJ BBF SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
06 TJ STO SLOVENSKÁ VES „B“
07 STK PLAVEČ
08 STO POPRAD VEĽKÁ
09 MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ
10 TJ STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ
11 OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
12 TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK „B“
1. kolo sobota 5.10.2013 o 17.00 hod.
7003 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ STO Obec Sp. Bystré
12. kolo sobota 18.1.2014 o 17.00 hod.
7067 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ Severka Kežmarok „B“
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
7001 TJ Severka Kežmarok „B“ - TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7004 TJ Požiarnik Rakúsy
- MŠK Slavoj Sp. Belá
7005 TJ BBF Sp. Štvrtok
- STO Poprad Veľká
7006 TJ STO Slovenská Ves „B“ - STK Plaveč
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o
7068 OŠK Sp. Štvrtok
7069 TJ STO Obec Sp. Bystré
7070 MŠK Slavoj Sp. Belá
7071 STO Poprad Veľká
7072 STK Plaveč
12. kolo sobota 25.1.2014 o
7077 TJ Javorinka Levoča „C“
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 14.00 hod.
7002 TJ Baník Hôrka
- OŠK Sp. Štvrtok
2. kolo sobota 12.10.2013 o 17.00 hod.
7007 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - STK Plaveč
10.00 hod.
- TJ Baník Hôrka
- TJ Javorinka Levoča „C“
- TJ Požiarnik Rakúsy
- TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ STO Slovenská Ves „B“
17.00 hod.
- OŠK Sp. Štvrtok
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 10.00 hod.
7073 STK Plaveč
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7074 TJ STO Slovenská Ves „B“ - STO Poprad Veľká
7075 TJ BBF Sp. Štvrtok
- MŠK Slavoj Sp. Belá
7076 TJ Požiarnik Rakúsy
- TJ STO Obec Sp. Bystré
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 10.00 hod.
7008 STO Poprad Veľká
- TJ STO Slovenská Ves „B“
7009 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ BBF Sp. Štvrtok
7010 TJ STO Obec Sp. Bystré - TJ Požiarnik Rakúsy
7011 OŠK Sp. Štvrtok
- TJ Javorinka Levoča „C“
7012 TJ Severka Kežmarok „B“ - TJ Baník Hôrka
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 14.00 hod.
7078 TJ Baník Hôrka
- TJ Severka Kežmarok „B“
14. kolo sobota 8.2.2014 o 17.00 hod.
7079 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ Baník Hôrka
3. kolo sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
7014 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ Severka Kežmarok „B“
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o 10.00 hod.
7015 TJ Požiarnik Rakúsy
- OŠK Sp. Štvrtok
7016 TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ STO Obec Sp. Bystré
7017 TJ STO Slovenská Ves „B“ - MŠK Slavoj Sp. Belá
7018 STK Plaveč
- STO Poprad Veľká
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
7080 TJ Severka Kežmarok „B“ - TJ Javorinka Levoča „C“
7081 OŠK Sp. Štvrtok
- TJ Požiarnik Rakúsy
7082 TJ STO Obec Sp. Bystré - TJ BBF Sp. Štvrtok
7083 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ STO Slovenská Ves „B“
7084 STO Poprad Veľká
- STK Plaveč
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o 14.00 hod.
7013 TJ Baník Hôrka
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
15. kolo sobota 15.2.2014 o 17.00 hod.
7090 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ Baník Hôrka
4. kolo sobota 26.10.2013 o 17.00 hod.
7019 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - STO Poprad Veľká
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o 10.00 hod.
7085 STO Poprad Veľká
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
46
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
7020 MŠK Slavoj Sp. Belá
- STK Plaveč
7021 TJ STO Obec Sp. Bystré - TJ STO Slovenská Ves „B“
7022 OŠK Sp. Štvrtok
- TJ BBF Sp. Štvrtok
7023 TJ Severka Kežmarok „B“ - TJ Požiarnik Rakúsy
7086
7087
7088
7089
STK Plaveč
-
TJ STO Slovenská Ves „B“ -
TJ BBF Sp. Štvrtok
-
TJ Požiarnik Rakúsy
-
MŠK Slavoj Sp. Belá
TJ STO Obec Sp. Bystré
OŠK Sp. Štvrtok
TJ Severka Kežmarok „B“
16. kolo sobota 22.2.2014 o 17.00 hod.
7091 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ Javorinka Levoča „C“
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 14.00 hod.
7024 TJ Baník Hôrka
- TJ Javorinka Levoča „C“
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 10.00 hod.
7093 TJ Severka Kežmarok „B“ - TJ BBF Sp. Štvrtok
7094 OŠK Sp. Štvrtok
- TJ STO Slovenská Ves „B“
7095 TJ STO Obec Sp. Bystré - STK Plaveč
7096 MŠK Slavoj Sp. Belá
- STO Poprad Veľká
5. kolo sobota 9.11.2013 o 17.00 hod.
7025 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
7026 TJ Požiarnik Rakúsy
- TJ Baník Hôrka
7027 TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ Severka Kežmarok „B“
7028 TJ STO Slovenská Ves „B“ - OŠK Sp. Štvrtok
7029 STK Plaveč
- TJ STO Obec Sp. Bystré
7030 STO Poprad Veľká
- MŠK Slavoj Sp. Belá
16. kolo nedeľa 24.2.2014 o 14.00 hod.
7092 TJ Baník Hôrka
- TJ Požiarnik Rakúsy
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
7097 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7098 STO Poprad Veľká
- TJ STO Obec Sp. Bystré
7099 STK Plaveč
- OŠK Sp. Štvrtok
7100 TJ STO Slovenská Ves „B“ - TJ Severka Kežmarok „B“
7101 TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ Baník Hôrka
7102 TJ Požiarnik Rakúsy
- TJ Javorinka Levoča „C“
6. kolo sobota 16.11.2013 o 17.00 hod.
7031 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - MŠK Slavoj Sp. Belá
7036 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ Požiarnik Rakúsy
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
7032 TJ STO Obec Sp. Bystré - STO Poprad Veľká
7033 OŠK Sp. Štvrtok
- STK Plaveč
7034 TJ Severka Kežmarok „B“ - TJ STO Slovenská Ves „B“
18. kolo sobota 15.3.2014 o 17.00 hod.
7103 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ Požiarnik Rakúsy
7104 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ BBF Sp. Štvrtok
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 14.00 hod.
7035 TJ Baník Hôrka
- TJ BBF Sp. Štvrtok
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 10.00 hod.
7106 TJ Severka Kežmarok „B“ - STK Plaveč
7107 OŠK Sp. Štvrtok
- STO Poprad Veľká
7108 TJ STO Obec Sp. Bystré - MŠK Slavoj Sp. Belá
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o 10.00 hod.
7037 TJ Požiarnik Rakúsy
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7038 TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ Javorinka Levoča „C“
7039 TJ STO Slovenská Ves „B“ - TJ Baník Hôrka
7040 STK Plaveč
- TJ Severka Kežmarok „B“
7041 STO Poprad Veľká
- OŠK Sp. Štvrtok
7042 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ STO Obec Sp. Bystré
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 14.00 hod.
7105 TJ Baník Hôrka
- TJ STO Slovenská Ves „B“
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o 10.00 hod.
7109 TJ STO Obec Sp. Bystré - TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7110 MŠK Slavoj Sp. Belá
- OŠK Sp. Štvrtok
7111 STO Poprad Veľká
- TJ Severka Kežmarok „B“
7112 STK Plaveč
- TJ Baník Hôrka
7113 TJ STO Slovenská Ves „B“ - TJ Javorinka Levoča „C“
7114 TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ Požiarnik Rakúsy
8. kolo sobota 30.11.2013 o 17.00 hod.
7043 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ STO Obec Sp. Bystré
7047 TJ Javorinka Levoča „C“ - TJ STO Slovenská Ves „B“
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
7044 OŠK Sp. Štvrtok
- MŠK Slavoj Sp. Belá
47
20. kolo sobota 29.3.2014 o 17.00 hod.
7115 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ BBF Sp. Štvrtok
7117 TJ Javorinka Levoča „C“ - STK Plaveč
7045 TJ Severka Kežmarok „B“ - STO Poprad Veľká
7048 TJ Požiarnik Rakúsy
- TJ BBF Sp. Štvrtok
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 14.00 hod.
7046 TJ Baník Hôrka
- STK Plaveč
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o
7116 TJ Požiarnik Rakúsy
7119 TJ Severka Kežmarok „B“
7120 OŠK Sp. Štvrtok
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
7049 TJ BBF Sp. Štvrtok
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7050 TJ STO Slovenská Ves „B“ - TJ Požiarnik Rakúsy
7051 STK Plaveč
- TJ Javorinka Levoča „C“
7052 STO Poprad Veľká
- TJ Baník Hôrka
7053 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ Severka Kežmarok „B“
7054 TJ STO Obec Sp. Bystré - OŠK Sp. Štvrtok
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 14.00 hod.
7118 TJ Baník Hôrka
- STO Poprad Veľká
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
7121 OŠK Sp. Štvrtok
- TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7122 TJ STO Obec Sp. Bystré - TJ Severka Kežmarok „B“
7123 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ Baník Hôrka
7124 STO Poprad Veľká
- TJ Javorinka Levoča „C“
7125 STK Plaveč
- TJ Požiarnik Rakúsy
7126 TJ STO Slovenská Ves „B“ - TJ BBF Sp. Štvrtok
10. kolo sobota 14.12.2013 o 17.00 hod.
7055 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - OŠK Sp. Štvrtok
7058 TJ Javorinka Levoča „C“ - STO Poprad Veľká
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o
7056 TJ Severka Kežmarok „B“
7059 TJ Požiarnik Rakúsy
7060 TJ BBF Sp. Štvrtok
10.00 hod.
- TJ STO Slovenská Ves „B“
- MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ STO Obec Sp. Bystré
10.00 hod.
- TJ STO Obec Sp. Bystré
- STK Plaveč
- TJ STO Slovenská Ves „B“
22. kolo sobota 12.4.2014 o 17.00 hod.
7127 TJ Obce Sp. Štiavnik „B“ - TJ STO Slovenská Ves „B“
7130 TJ Javorinka Levoča „C“ - MŠK Slavoj Sp. Belá
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 14.00 hod.
7057 TJ Baník Hôrka
- MŠK Slavoj Sp. Belá
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
7128 TJ BBF Sp. Štvrtok
- STK Plaveč
7129 TJ Požiarnik Rakúsy
- STO Poprad Veľká
7132 TJ Severka Kežmarok „B“ - OŠK Sp. Štvrtok
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o 10.00 hod.
7061 TJ STO Slovenská Ves „B“ - TJ Obce Sp. Štiavnik „B“
7062 STK Plaveč
- TJ BBF Sp. Štvrtok
7063 STO Poprad Veľká
- TJ Požiarnik Rakúsy
7064 MŠK Slavoj Sp. Belá
- TJ Javorinka Levoča „C“
7065 TJ STO Obec Sp. Bystré - TJ Baník Hôrka
7066 OŠK Sp. Štvrtok
- TJ Severka Kežmarok „B“
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 14.00 hod.
7131 TJ Baník Hôrka
- TJ STO Obec Sp. Bystré
48
4. liga mužov – skupina SPIŠSKO-GEMERSKÁ
01 STŠK Obec HRABUŠICE
02 TJ Baník MLYNKY
03 STO BBF SPIŠSKÁ NOVÁ VES
04 ŠK MPC SPIŠSKÁ NOVÁ VES
05 STK HONCE
06 AŠK MÁRIA HUTA
07 ŠK HENCKOVCE
08 ŠKST Topspin MARGECANY „C“
09 OŠK ARNUTOVCE
10 TJ Baník SMOLNÍK
11 Geológ ROŽŇAVA „E“
12 STK GEMERSKÁ POLOMA
1. kolo sobota 5.10.2013 o 17.00 hod.
8004 ŠK MPC Sp. N. Ves
- OŠK Arnutovce
8005 STK Honce
- Topspin Margecany „C“
12. kolo sobota 18.1.2014 o 17.00 hod.
8071 Topspin Margecany „C“
- STK Honce
12. kolo nedeľa 19.1.2014 o 10.00 hod.
8067 STK Gem. Poloma
- STŠK Obec Hrabušice
8068 Geológ Rožňava „E“
- TJ Baník Mlynky
8069 TJ Baník Smolník
- STO BBF Sp. N. Ves
8070 OŠK Arnutovce
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8072 ŠK Henckovce
- AŠK Mária Huta
1. kolo nedeľa 6.10.2013 o 10.00 hod.
8001 STŠK Obec Hrabušice
- STK Gem. Poloma
8002 TJ Baník Mlynky
- Geológ Rožňava „E“
8003 STO BBF Sp. N. Ves
- TJ Baník Smolník
8006 AŠK Mária Huta
- ŠK Henckovce
2. kolo sobota 12.10.2013 o 17.00 hod.
8008 Topspin Margecany „C“
- AŠK Mária Huta
13. kolo sobota 25.1.2014 o 17.00 hod.
8075 STK Honce
8076 ŠK MPC Sp. N. Ves
2. kolo nedeľa 13.10.2013 o 10.00 hod.
8007 STK Gem. Poloma
- ŠK Henckovce
8009 OŠK Arnutovce
- STK Honce
8010 TJ Baník Smolník
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8011 Geológ Rožňava „E“
- STO BBF Sp. N. Ves
8012 STŠK Obec Hrabušice
- TJ Baník Mlynky
- OŠK Arnutovce
- TJ Baník Smolník
13. kolo nedeľa 26.1.2014 o 10.00 hod.
8073 ŠK Henckovce
- STK Gem. Poloma
8074 AŠK Mária Huta
- Topspin Margecany „C“
8077 STO BBF Sp. N. Ves
- Geológ Rožňava „E“
8078 TJ Baník Mlynky
- STŠK Obec Hrabušice
3. kolo sobota 19.10.2013 o 17.00 hod.
8015 ŠK MPC Sp. N. Ves
- Geológ Rožňava „E“
8016 STK Honce
- TJ Baník Smolník
14. kolo sobota 8.2.2014 o 17.00 hod.
8084 Topspin Margecany „C“
- ŠK Henckovce
3. kolo nedeľa 20.10.2013 o 10.00 hod.
8013 TJ Baník Mlynky
- STK Gem. Poloma
8014 STO BBF Sp. N. Ves
- STŠK Obec Hrabušice
8017 AŠK Mária Huta
- OŠK Arnutovce
8018 ŠK Henckovce
- Topspin Margecany „C“
14. kolo nedeľa 9.2.2014 o 10.00 hod.
8079 STK Gem. Poloma
- TJ Baník Mlynky
8080 STŠK Obec Hrabušice
- STO BBF Sp. N. Ves
8081 Geológ Rožňava „E“
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8082 TJ Baník Smolník
- STK Honce
8083 OŠK Arnutovce
- AŠK Mária Huta
4. kolo nedeľa 27.10.2013 o 10.00 hod.
8019 STK Gem. Poloma
- Topspin Margecany „C“
8020 OŠK Arnutovce
- ŠK Henckovce
8021 TJ Baník Smolník
- AŠK Mária Huta
8022 Geológ Rožňava „E“
- STK Honce
15. kolo sobota 15.2.2014 o 17.00 hod.
8085 Topspin Margecany „C“
- STK Gem. Poloma
8088 STK Honce
- Geológ Rožňava „E“
8089 ŠK MPC Sp. N. Ves
- STŠK Obec Hrabušice
49
8023 STŠK Obec Hrabušice
8024 TJ Baník Mlynky
15. kolo nedeľa 16.2.2014 o 10.00 hod.
8086 ŠK Henckovce
- OŠK Arnutovce
8087 AŠK Mária Huta
- TJ Baník Smolník
8090 STO BBF Sp. N. Ves
- TJ Baník Mlynky
- ŠK MPC Sp. N. Ves
- STO BBF Sp. N. Ves
5. kolo sobota 9.11.2013 o 17.00 hod.
8026 ŠK MPC Sp. N. Ves
- TJ Baník Mlynky
8027 STK Honce
- STŠK Obec Hrabušice
8030 Topspin Margecany „C“
- OŠK Arnutovce
16. kolo nedeľa 23.2.2014 o 10.00 hod.
8091 STK Gem. Poloma
- STO BBF Sp. N. Ves
8092 TJ Baník Mlynky
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8093 STŠK Obec Hrabušice
- STK Honce
8094 Geológ Rožňava „E“
- AŠK Mária Huta
8095 TJ Baník Smolník
- ŠK Henckovce
8096 OŠK Arnutovce
- Topspin Margecany „C“
5. kolo nedeľa 10.11.2013 o 10.00 hod.
8025 STO BBF Sp. N. Ves
- STK Gem. Poloma
8028 AŠK Mária Huta
- Geológ Rožňava „E“
8029 ŠK Henckovce
- TJ Baník Smolník
6. kolo nedeľa 17.11.2013 o 10.00 hod.
8031 STK Gem. Poloma
- OŠK Arnutovce
8032 TJ Baník Smolník
- Topspin Margecany „C“
8033 Geológ Rožňava „E“
- ŠK Henckovce
8034 STŠK Obec Hrabušice
- AŠK Mária Huta
8035 TJ Baník Mlynky
- STK Honce
8036 STO BBF Sp. N. Ves
- ŠK MPC Sp. N. Ves
17. kolo sobota 8.3.2014 o 17.00 hod.
8098 Topspin Margecany „C“
- TJ Baník Smolník
8101 STK Honce
- TJ Baník Mlynky
8102 ŠK MPC Sp. N. Ves
- STO BBF Sp. N. Ves
17. kolo nedeľa 9.3.2014 o 10.00 hod.
8097 OŠK Arnutovce
- STK Gem. Poloma
8099 ŠK Henckovce
- Geológ Rožňava „E“
8100 AŠK Mária Huta
- STŠK Obec Hrabušice
7. kolo sobota 23.11.2013 o 17.00 hod.
8037 ŠK MPC Sp. N. Ves
- STK Gem. Poloma
8038 STK Honce
- STO BBF Sp. N. Ves
8041 Topspin Margecany „C“
- Geológ Rožňava „E“
18. kolo nedeľa 16.3.2014 o 10.00 hod.
8103 STK Gem. Poloma
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8104 STO BBF Sp. N. Ves
- STK Honce
8105 TJ Baník Mlynky
- AŠK Mária Huta
8106 STŠK Obec Hrabušice
- ŠK Henckovce
8107 Geológ Rožňava „E“
- Topspin Margecany „C“
8108 TJ Baník Smolník
- OŠK Arnutovce
7. kolo nedeľa 24.11.2013 o 10.00 hod.
8039 AŠK Mária Huta
- TJ Baník Mlynky
8040 ŠK Henckovce
- STŠK Obec Hrabušice
8042 OŠK Arnutovce
- TJ Baník Smolník
8. kolo sobota 30.11.2013 o 17.00 hod.
8048 ŠK MPC Sp. N. Ves
- STK Honce
19. kolo sobota 22.3.2014 o 17.00 hod.
8111 Topspin Margecany „C“
- STŠK Obec Hrabušice
8114 STK Honce
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8. kolo nedeľa 1.12.2013 o 10.00 hod.
8043 STK Gem. Poloma
- TJ Baník Smolník
8044 Geológ Rožňava „E“
- OŠK Arnutovce
8045 STŠK Obec Hrabušice
- Topspin Margecany „C“
8046 TJ Baník Mlynky
- ŠK Henckovce
8047 STO BBF Sp. N. Ves
- AŠK Mária Huta
19. kolo nedeľa 23.3.2014 o 10.00 hod.
8109 TJ Baník Smolník
- STK Gem. Poloma
8110 OŠK Arnutovce
- Geológ Rožňava „E“
8112 ŠK Henckovce
- TJ Baník Mlynky
8113 AŠK Mária Huta
- STO BBF Sp. N. Ves
9. kolo sobota 7.12.2013 o 17.00 hod.
8049 STK Honce
- STK Gem. Poloma
8052 Topspin Margecany „C“
- TJ Baník Mlynky
20. kolo sobota 29.3.2014 o 17.00 hod.
8116 ŠK MPC Sp. N. Ves
- AŠK Mária Huta
50
20. kolo nedeľa 30.3.2014 o 10.00 hod.
8115 STK Gem. Poloma
- STK Honce
8117 STO BBF Sp. N. Ves
- ŠK Henckovce
8118 TJ Baník Mlynky
- Topspin Margecany „C“
8119 STŠK Obec Hrabušice
- OŠK Arnutovce
8120 Geológ Rožňava „E“
- TJ Baník Smolník
9. kolo nedeľa 8.12.2013 o 10.00 hod.
8050 AŠK Mária Huta
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8051 ŠK Henckovce
- STO BBF Sp. N. Ves
8053 OŠK Arnutovce
- STŠK Obec Hrabušice
8054 TJ Baník Smolník
- Geológ Rožňava „E“
10. kolo sobota 14.12.2013 o 17.00 hod.
8059 ŠK MPC Sp. N. Ves
- ŠK Henckovce
8060 STK Honce
- AŠK Mária Huta
21. kolo sobota 5.4.2014 o 17.00 hod.
8124 Topspin Margecany „C“
- STO BBF Sp. N. Ves
21. kolo nedeľa 6.4.2014 o 10.00 hod.
8121 Geológ Rožňava „E“
- STK Gem. Poloma
8122 TJ Baník Smolník
- STŠK Obec Hrabušice
8123 OŠK Arnutovce
- TJ Baník Mlynky
8125 ŠK Henckovce
- ŠK MPC Sp. N. Ves
8126 AŠK Mária Huta
- STK Honce
10. kolo nedeľa 15.12.2013 o 10.00 hod.
8055 STK Gem. Poloma
- Geológ Rožňava „E“
8056 STŠK Obec Hrabušice
- TJ Baník Smolník
8057 TJ Baník Mlynky
- OŠK Arnutovce
8058 STO BBF Sp. N. Ves
- Topspin Margecany „C“
11. kolo sobota 21.12.2013 o 17.00 hod.
8063 Topspin Margecany „C“
- ŠK MPC Sp. N. Ves
22. kolo sobota 12.4.2014 o 17.00 hod.
8128 STK Honce
- ŠK Henckovce
8129 ŠK MPC Sp. N. Ves
- Topspin Margecany „C“
11. kolo nedeľa 22.12.2013 o 10.00 hod.
8061 AŠK Mária Huta
- STK Gem. Poloma
8062 ŠK Henckovce
- STK Honce
8064 OŠK Arnutovce
- STO BBF Sp. N. Ves
8065 TJ Baník Smolník
- TJ Baník Mlynky
8066 Geológ Rožňava „E“
- STŠK Obec Hrabušice
22. kolo nedeľa 13.4.2014 o 10.00 hod.
8127 STK Gem. Poloma
- AŠK Mária Huta
8130 STO BBF Sp. N. Ves
- OŠK Arnutovce
8131 TJ Baník Mlynky
- TJ Baník Smolník
8132 STŠK Obec Hrabušice
- Geológ Rožňava „E“
51
VSTZ Košice – klasifikačná komisia VV
Stolnotenisový rebríček
Východného Slovenska – dospelí
- vydaný k 1. 7. 2013
Muži
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Meno a priezvisko
SZŰCS Jozsef
KOSTELNÍK Lukáš
POĽA Peter
GUMAN Stanislav
PAĽOVČÍK Martin
LEITNER Ľubomír
DRÁBIK Imrich
GALLO Gregor
DUBEC Tomáš
BRNČAL Michal
FEJEŠ Juraj
ROBA Peter
HAKY Marek
HRUŠKA Martin
KOVÁČ Ján
GUASSARDO Paulo
BACSÓ Július
STOJÁK Dušan
SENKULIČ Patrik
TUŠIM Peter
BLAŇÁR František
TILL Juraj
KRÁL Slavomír
FINK Daniel
KOVÁČ Zoltán
DANDÁR Michal
SEKÁČ Dominik
SISÁK Ľuboslav
REPASKÝ Peter
MRYGLOT Ivo
SERBÁK Igor
GAJDOŠ Štefan
SAČUROVSKÝ Peter
LETANOVSKÝ Matúš
BAJCURA Marián
ROBA Matúš
BEGALA Marián
FEKETE František
Oddiel
Geológ Rožňava
ŠKST Topspin Margecany
STK Stará Ľubovňa
STK Stará Ľubovňa
Geológ Rožňava
Geológ Rožňava
ŠKST Topspin Margecany
Geológ Rožňava
STK Stará Ľubovňa
ŠKST Humenné
STK Stadex Košice
ŠKST Topspin Margecany
STK Stará Ľubovňa
MŠK STO Krompachy
Geológ Rožňava
MŠK STO Krompachy
STK Stadex Košice
ŠKST Humenné
ŠKP Prešov
STJ Družba Bardejov
STO Ivanstav Mokrance
STO Valaliky
Geológ Rožňava
ŠKST Humenné
STK Stadex Košice
MKST Veľké Kapušany
MŠK STO Krompachy
STO Valaliky
Geológ Rožňava
STJ Družba Bardejov
ŠKST Humenné
MKST Veľké Kapušany
MKST Veľké Kapušany
Geológ Rožňava
OŠK Udavské
1. PPC Fortuna Kežmarok
MKST Veľké Kapušany
STK Stadex Košice
52
Hodnotenie
153,45
147,50
144,48
140,72
131,69
125,73
118,40
116,89
115,90
115,08
106,36
105,56
101,98
101,79
100,94
100,00
99,18
97,15
95,65
93,74
93,55
93,22
92,62
91,68
89,13
87,38
86,92
84,19
82,00
78,67
78,33
78,13
77,61
77,53
77,38
76,39
76,02
75,00
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
74
76
77
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
ŠTÚŇ Štefan
CISKO Roman
KACVINSKÝ Jozef
GAJDOŠ Maroš
IVANČÁK Erik
CINKANIČ Daniel
ZAUSIN Juraj
LÖRINC Gabriel
TOMAGA Ľudovít
SAWCZAK Milosz
REVAJ Tichomír
VAŇO Oliver
KOPALKO Peter
RUŽBARSKÝ Martin
KURUC Martin
SEPEŠI Milan
MIŠELNICKÝ Radovan
HVIŽĎÁK Ján
KOLODY Lukáš
BLAŠKO Jozef
LAKATOŠ Jakub
ORÁČ Daniel
BARAN Jozef
TURANSKÝ Igor
JELO Ján
MARTON Jozef
KOLLARČÍK Pavol
SCHŰTZ Radoslav
ŠTOVČÍK Martin
ŠIŠKA Emil
ŠTIM Ján
KAŠČÁK Ľubomír
MALIŇÁK Milan
KOVÁCS Gabriel
KÓBORI Pavol
BARAN Marek
JÁNOŠ Richard
TKÁČ Ladislav
HARABIN Matej
PACÁK Marián
GAJDOŠ Daniel st.
VOZÁR Ľuboš
NAGYIDAI Ladislav
MAREK Jozef
IŠTOK Pavol
KAPINUS Ľubomír
HAGARA Martin
JAMBOR Miroslav
SLIVKA Ivan
STO Snina
STK Stadex Košice
STO Valaliky
OŠK Udavské
MŠK STO Krompachy
STO Ivanstav Mokrance
ŠKST Michalovce
STO Mokrance
ŠKST Topspin Margecany
STJ Družba Bardejov
ŠKST Sokol Vojčice
STK Stadex Košice
STJ Družba Bardejov
TJ STO Slovenská Ves
ŠKP PŠ Košice
STO Valaliky
MŠK STO Krompachy
ŠKST Michalovce
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Snina
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
ŠKP PŠ Košice
STO Ivanstav Mokrance
ŠKST Topspin Margecany
MKST Veľké Kapušany
ŠK Jablonov nad Turňou
TJ Obce Spišský Štiavnik
SO Borša
MKST Veľké Kapušany
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
ŠKST Spišské Vlachy
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKST Topspin Margecany
OŠK Udavské
ŠK Orion Belá nad Cirochou
SO TJ Čičarovce
TJ STO Slovenská Ves
1. PPC Fortuna Kežmarok
STO Poprad Veľká
TJ Severka Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKP PŠ Košice
53
74,37
73,81
72,13
71,62
70,83
70,27
70,00
68,75
68,03
68,00
65,79
64,29
60,00
57,89
57,75
56,76
56,12
56,00
55,26
55,17
54,66
54,33
54,25
50,32
50,00
48,67
48,53
48,05
47,83
47,79
46,75
45,78
44,37
44,32
43,04
42,86
42,86
42,53
42,25
42,25
42,19
41,46
41,45
41,18
41,03
40,85
40,48
40,41
40,39
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
107
107
110
111
112
113
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
POPOVIČ Peter
ZELINKA Anton
NAGY Attila
BALÁZS Alexander ml.
HOVANEC Tomáš
VODILA Jakub
MAGDZIAK Dárius
BABIČ Radovan
LETANOVSKÝ Ján
HAKY Ondrej st.
MOČILENKO Martin
PILLÁR Ľuboš
VARJAN Matej
GOMBIK Jozef
BOGDA Peter
ZELINKA Jakub
BUNDA Pavol
GURČÍK Jaroslav
GOMBIK Jakub
TAKÁČ Roman
BURANOVSKÝ Martin
MELIKANT Lukáš
REHO René
ROBA Dávid
VOJTIČKA Jaroslav
GAJDOŠ Ján
KALAPÁČ Peter
KISS Ladislav ml.
STOLÁRIK Ján
HAVRILLA Miroslav
NOVÁK Pavol
ZAJAC Martin
SVOBODA Marián
TROJAN Stanislav
DRÁB Ján
JÁNOŠ Rudolf
KOVÁCS Zoltán
KOVÁČ Oliver
MIKŠA Dávid
JAKUBU Ján
KLEIN Róbert
LABOŠ Adam
NOVÁK Peter
JURKANIN Ľubomír
JINDA Pavol
ZAHORNACKY Jozef
KRIŠTOF Florián
MAJOROŠ Jozef
HAKY Patrik
TJ STO Slovenská Ves
STO Ivanstav Mokrance
SO Borša
ŠK Jablonov nad Turňou
ŠKP PŠ Košice
STO ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
Geológ Rožňava
Geológ Rožňava
STK Stará Ľubovňa
STO ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
STJ Družba Bardejov
OŠK Šarišské Michaľany
SŠ Sečovce
STK Lokomotíva Košice
STMK Stropkov
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Šarišské Michaľany
STO Valaliky
ŠKP Prešov
TJ Družstevník Čečehov
STK Lokomotíva Košice
OŠK Šarišské Michaľany
1. PPC Fortuna Kežmarok
OŠK Udavské
STJ Družba Bardejov
TJ SO Malý Kamenec
STMK Stropkov
ŠKST Spišské Vlachy
TJ Javorinka Levoča
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKST Topspin Margecany
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠKST Spišské Vlachy
SO Borša
STO Valaliky
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Michalovce
ŠK Veterán Poprad
SŠTK Junior Čaňa
ŠKST Humenné
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Topspin Margecany
MKST Veľké Kapušany
STK Lokomotíva Košice
STK Stará Ľubovňa
54
40,30
40,00
39,88
39,77
39,67
39,38
39,33
39,29
38,89
38,75
38,32
37,81
37,78
37,66
37,33
37,30
36,84
36,67
36,54
36,36
36,36
36,36
36,23
36,11
35,90
35,71
35,71
35,61
35,57
35,52
35,08
35,00
34,72
34,56
34,52
34,48
34,09
33,61
33,57
33,33
32,50
32,39
32,35
32,28
32,18
32,05
31,82
31,65
31,58
137
138
139
140
141
142
143
144
144
146
147
148
149
150
151
152
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
163
165
166
167
168
169
170
171
172
172
174
175
176
176
176
176
176
176
176
183
184
185
BALOGH Erik
PETNUCH Igor
KOSCELANSKÝ Samuel
PATAKY Marek
SABOL Michal
MASKAĽ Peter
ŠIFRA Miroslav
HABIŇÁK Marek
SAGULA Jaroslav
MÁTÉ Csaba
ROBA Róbert
LEBLOCH Igor
KOLLARČÍK Ľubomír
MASKAĽ Eduard
SEMAN Jaroslav
UJHELYI Miloš
BUBENKO Attila
SOLÁR František
HANKE Štefan
KMIŤ Michal
VARCHOLA Mikuláš
BENDZÁK Ján
HAJDU Milan
MICHALČO Marián
LUKÁČ Ľuboš
PIŠTEJ Vladimír
LIPTÁK Ján
TOKARČÍK Jozef ml.
MERTENS Edgar
RADVÁNI Ladislav
SABOL Cyril
ŠMIGA Radoslav
KOUTEK František
VAŇO Marián
PETRÁŠ Peter
KULÍK Pavol
BARAN Peter
PAVLOTTY Anton
NOVÁČEK Miroslav
BUKOVIČ Peter
PICHA Jozef
FUNKET Róbert
PISARČÍK Martin
MINČEV Ilko
GALLO Zoltán
FIĽARSKÝ Jozef
JUROČKO Jozef ml.
KANDRÁČ Ladislav
DANILOVIČ Dušan
SO Borša
ŠKP Prešov
STO Snina
SŠ Sečovce
STJ Družba Bardejov
TJ Družstevník Čečehov
ŠK Veterán Poprad
TJ Severka Kežmarok
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ SO Malý Kamenec
MSTK Sabinov
STO Jabloň
OŠK ST Bzenov
ŠKST Michalovce
TJ Javorinka Levoča
TJ Družstevník Čečehov
STO Valaliky
SŠTK Junior Čaňa
ŠKST Michalovce
STO ŠŠK Centrál Svidník
STK Slávia Sobrance
SŠK Poproč
TTC Vojany Tigers
ŠKST Humenné
ŠKST Humenné
ŠKP Prešov
STK Plaveč
TJ Baník Smolník
ŠKST Michalovce
SŠK Poproč
STO Lemešany
STO Jabloň
TJ Baník Mlynky
STO Lemešany
STO Letanovce
STK Stará Ľubovňa
STK Brezovica
STO Snina
TJ BBF Spišský Štvrtok
ŠK Jablonov nad Turňou
STO Jabloň
ŠK Veterán Poprad
STO Poprad Veľká
Geológ Rožňava
ŠK Jablonov nad Turňou
STMK Stropkov
TJ Magura Zborov
STO Letanovce
TJ Družstevník Čečehov
55
31,33
30,91
30,56
30,26
30,00
29,86
29,75
29,27
29,27
29,11
29,06
28,95
28,93
28,81
28,66
28,47
28,47
28,13
27,78
27,71
27,59
27,38
27,33
27,27
27,21
26,97
26,59
26,59
26,42
26,25
25,65
25,56
25,52
25,46
25,38
25,32
25,32
25,30
25,06
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
24,84
24,75
24,68
186
187
188
189
190
191
192
193
194
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
213
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
228
228
231
232
233
234
MOLČAN Jozef
LESŇÁK Róbert
DRABIŠČÁK Jozef
LUKÁČ Patrik
TEREZKA Rastislav
DZUBÁK Jaroslav
TOMKO Erik
MIHOK Jozef
MRÁZ Tomáš
HOLP Marek
BITTNER Michal
VÁRADI Béla
BOHUNČÁK František
GARDOŠÍK Peter
GRMAN Peter
KOLODY Marcel
PAULÍK Pavol
ZIMNÝ Vladimír
KROKKER Karol
BARANIŠIN Jozef
ANDRÁŠ Peter
PILLÁR Peter
TOPORCER Peter
BURIK Tomáš
HUBAĽ Peter
SZANYO Zoltán
STANICKÝ Anton
KRÓLIK Vladimír
STARINSKÝ Jozef
STRIŠOVSKÝ Maroš
KLENOTIČ Tomáš
HANISKO Dušan
MAJIRSKÝ Stanislav
MOLNÁR Norbert
BOCKO Marek
HRIC Matúš
KONEČNÝ Martin
RUSNÁK Pavol
VAĽO Jozef st.
KACHMAN Bohuš st.
SABO Peter
BENKO Miroslav st.
FOTTA Marián
DUFFALA Ladislav
POPOVIČ Róbert
ŠPINLER Dalibor
PITOŇÁK Peter
ŠČERBA Emil
SZABÓ Ľudovít
OŠK ST Bzenov
STO Letanovce
ŠKST Sokol Vojčice
STJ Družba Bardejov
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Zemplínske Hámre
JMC Lužany pri Topli
SŠ Sečovce
TJ Družstevník Čečehov
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Sedlice
TJ SO Malý Kamenec
OŠK Spišský Štvrtok
OŠK Arnutovce
MKST Veľké Kapušany
ŠKST Sokol Vojčice
STO Snina
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO OcÚ Jasenov
STO Parchovany/Sečovská Polianka
TJ Požiarnik Rakúsy
STJ Družba Bardejov
OŠK Spišský Štvrtok
ŠK Orion Belá nad Cirochou
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
MKST Veľké Kapušany
OKST Bracovce
TJ Severka Kežmarok
STK Stará Ľubovňa
TJ STO Slovenská Ves
STK Brezovica
TJ Javorinka Levoča
STJ Družba Bardejov
SO TJ Čičarovce
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
ŠKST Spišské Vlachy
ŠKST Sokol Vojčice
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
TJ Družstevník Čečehov
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
MŠK Adento Svit
STK Lokomotíva Košice
STK Plaveč
TJ Severka Kežmarok
MSTK Sabinov
ŠK Veterán Poprad
KST plus 40 Trebišov
TJ SO Malý Kamenec
56
24,59
24,58
24,50
24,45
24,43
24,35
24,34
24,29
24,15
24,15
24,09
23,94
23,93
23,86
23,75
23,64
23,61
23,57
23,54
23,48
23,33
23,24
23,18
23,17
23,11
22,91
22,88
22,73
22,73
22,68
22,67
22,54
22,39
22,35
22,22
22,08
21,89
21,85
21,77
21,67
21,54
21,48
21,43
21,43
21,43
21,25
21,19
21,18
21,15
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
244
244
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
258
260
261
262
263
264
265
266
266
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
HAŇO Roman
KOVALČÍK Kamil
KNOBLICH Kristián
ŽIDZIK Viktor
HRÍB Michal
HRIVŇÁK Štefan
ČERNICKÝ Marián
KAPUSTA Ján
ŠIRGEĽ Jozef
KANCÍR Milan
BEDNÁR František
FOTTA Jozef
DULA Anton
ŠOLTES Ján
STERANKA Ľuboš
ŠKYRTA Peter
ŰVEGES Kristián
DROTÁR Jaroslav
WEBER Július
UJHELYI František
BALÁŽ Štefan
BARNIŠIN Peter
NOVÁK Štefan
KOŠA Ondrej
RONDZIK Marián
LUKÁČ Jozef
GNIP Ján
LIZANEC Lukáš
KARABINČÍK Kamil ml.
PAPAČ Peter
KACHMAN Rastislav
MALINIČ Igor
BANDOĽA Andrej
JANÍK Peter
ŽÚDEL Ondrej
LEITNER Walter
SŰTŐ Ľudovít
FRANČÁK Ľuboš
KOPÁČ Ján
RUSNÁK Ernest
CISKO Peter
MIŠINSKÝ Július
MAZANEC Marián
CHARITUN Mikuláš
MLEJ Ján
SERBÁK Marián
HAJDUK Anton
JUROŠ Jakub
GROMAN Miroslav
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
1. PPC Fortuna Kežmarok
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Jabloň
STO Snina
OKST Regmont Hraň
STO BBF Spišská Nová Ves
STO Letanovce
ŠKST Zemplínske Hámre
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Obec Spišské Bystré
STO Lemešany
KST plus 40 Trebišov
ŠKST Michalovce
STJ Družba Bardejov
TJ Obec Spišské Bystré
SO TJ Čičarovce
ŠK Orion Belá nad Cirochou
OKST Bracovce
ŠKST Sokol Vojčice
Geológ Rožňava
STO OcÚ Jasenov
STO Lemešany
TJ Severka Kežmarok
TJ Magura Zborov
STJ Družba Bardejov
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠK Harichovce
STO Košarovce
ŠKP PŠ Košice
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
STO Snina
KST plus 40 Trebišov
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠK Henckovce
Geológ Rožňava
KST plus 40 Trebišov
STO Lemešany
STO Snina
TJ Javorinka Levoča
ŠK MPC Spišská Nová Ves
OKST Regmont Hraň
STO Medzilaborce
STO Snina
TJ Tatran Nová Lesná
Klampo Hažín nad Cirochou
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
OKST Regmont Hraň
TJ Severka Kežmarok
57
21,13
21,02
21,00
20,93
20,73
20,55
20,51
20,50
20,49
20,46
20,46
20,46
20,37
20,30
20,27
20,25
20,00
19,88
19,83
19,80
19,79
19,66
19,64
19,62
19,62
19,57
19,48
19,44
19,39
19,35
19,29
19,23
19,23
19,14
19,01
18,97
18,85
18,81
18,75
18,67
18,62
18,46
18,41
18,40
18,33
18,29
18,24
18,21
18,15
284
285
286
287
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
298
300
300
302
303
304
305
306
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
317
319
320
321
322
323
323
325
326
326
328
329
329
331
332
ANDRÁŠ Stanislav
BARČ Miroslav
ŠVIGAR Marián
GALLO Ján st.
STANKO Ján
HREŽÍK Marián
HOSPODÁR Juraj
VAŠČÁK Konrád
FECKO Jaroslav
SOLÁR Lukáš
ŠEBESTA Peter
KOPÁČ Alexander
HRABOVSKÝ Miroslav
GALLO Ján ml.
POJEDINEC Pavol
KORBA Tomáš
MLYNARČÍK František
FARKAŠOVSKÝ Tomáš
RINDOŠ Miroslav
DAŇKO Slavomír
UHRIN Samuel
ŠARIŠSKÝ Martin
VAJDA Jozef
SOPIRJAK Pavol
KOLEČAVA Jaroslav
PAVĽÁK Vladimír
HORŇÁK Tomáš
MRAVA František
ČASÁR Ján
LEHONČÁK Ján
REPISKÝ Rudolf st.
DZURILLA Jozef
MAŤAŠOVSKÝ Peter
TÓTH Vojtech
JUSKO Jaroslav
SMIK Miroslav st.
DEMČÁK Eduard st.
GALLO Peter
BÓK Ľudovít
HAKY Ondrej ml.
SNINČÁK Jaroslav
ŠRAMKO Boris
FABIÁN Peter
HRIVŇÁK Stanislav
KAŇUK Patrik
KUČEČKA Adrián
DŽATKO Vladimír
HADIDOM Maroš
ANTOŠ Michal
TJ Požiarnik Rakúsy
STO BBF Spišská Nová Ves
Klampo Hažín nad Cirochou
Geológ Rožňava
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
ŠK Orion Belá nad Cirochou
STO Šírava Lúčky
STO Široké
OŠK ST Bzenov
OŠK Arnutovce
TJ Tatran Betliar
STO Snina
OKST Bracovce
Geológ Rožňava
TJ Severka Kežmarok
STO Košarovce
ŠK MPC Spišská Nová Ves
TJ Slovan Smižany
STO Košické Olšany
TJ Sokol Ľubotice
STO Letanovce
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
ŠKP Prešov
STO Medzilaborce
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
TJ BBF Spišský Štvrtok
STO Valaliky
TJ Obce Spišský Štiavnik
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
STO Parchovany/Sečovská Polianka
STK Honce
TJ BBF Spišský Štvrtok
ŠKP Prešov
OSTK Streda nad Bodrogom
STO Vechec
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ Hrabovec nad Laborcom
Geológ Rožňava
TJ SO Malý Kamenec
STK Stará Ľubovňa
TJ Javorinka Levoča
TJ Tatran Betliar
Geológ Rožňava
STO Zlaté
STO Košarovce
TJ Tatran Nová Lesná
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STO Brusnica
58
18,14
18,09
18,07
18,00
18,00
17,90
17,77
17,75
17,68
17,65
17,64
17,59
17,55
17,53
17,50
17,50
17,47
17,47
17,42
17,35
17,33
17,32
17,31
17,31
17,25
17,14
17,11
17,08
17,07
17,04
17,02
17,00
16,95
16,94
16,94
16,90
16,88
16,80
16,71
16,67
16,67
16,56
16,50
16,50
16,45
16,41
16,41
16,40
16,39
333
333
335
336
336
338
339
339
341
342
343
344
345
346
347
347
349
350
351
352
353
353
353
356
357
358
359
359
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
378
378
378
REZNIČÁK Ladislav
KUNDIS Jozef
HUMENÍK Marek
ŠTEFANIČ Michal
TERAJ Michal
MIŠTANIČ Štefan ml.
FILEP Zoltán st.
TOMKO Martin
GAJDOŠ Daniel ml.
JENČÍK Miloš
KOLESÁR Tomáš
SABO Pavol
BALOGÁČ Oskar
BALÁZS Vojtech
LUKÁČ Jozef
KOSTOVČÍK Martin
ANTAL Peter
NOGA Tomáš
BALÁZS Alexander st.
OLEÁR Peter
HOPKO Ladislav
SOKOLOGORSKÝ Jozef
TOKÁR Filip
POPADIČ Ján
KUSKO Ivan
LIPTÁK Stanislav
MARKOVIČ Ladislav
KOČIŠ Stanislav
CZINGELY Tibor
HABURA Róbert
KOSÁR Ján
VARTOVNÍK Stanislav
KOPČO Jakub
PUCHALA Vladimír
KOCUR Milan
FERČÁK Róland
JUNGER Ján
ČURI Vladimír
PODLIPA Dušan
DZUROV Peter
TKÁČ Samuel
MACÍK Juraj
LENKEY Milan
TOMKO Tomáš
DŽUBÁK Ján
ČARNOGURSKÝ Michal
VITKO Jozef
KOWALCZYK Krištof
BELONČÁK Ján
TJ Tatran Nová Lesná
TJ Obec Spišské Bystré
TJ Magura Zborov
TJ Družstevník Čečehov
TJ Tatran Betliar
OKST Budkovce
ŠKST Pribeník
STJ Družba Bardejov
OŠK Kamienka
ŠK Porostov
OŠK Kamienka
MKST Veľké Kapušany
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
ŠK Jablonov nad Turňou
TTC Vojany Tigers
ŠKST Michalovce
TJ Javorinka Levoča
STO Svidnička
ŠK Jablonov nad Turňou
Geológ Rožňava
TJ Magura Zborov
STO Šírava Lúčky
AŠK Mária Huta
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Obce Spišský Štiavnik
TJ Baník Hôrka
MŠK Adento Svit
JMC Lužany pri Topli
STO Ivanstav Mokrance
STO Parchovany/Sečovská Polianka
STO ŠŠK Centrál Svidník
TJ BBF Spišský Štvrtok
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
SK Muškát Lieskovany
ŠŠK Poproč
TJ Baník Mlynky
TJ Tatran Betliar
SŠTK Junior Čaňa
TJ Pečovská Nová Ves
TJ Družstevník Hrišovce
STŠK Obec Hrabušice
STK Slávia Sobrance
TJ Baník Mlynky
OKST Regmont Hraň
STK Honce
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Slovenská Ves
59
16,36
16,36
16,30
16,25
16,25
16,24
16,10
16,10
16,09
15,98
15,97
15,93
15,85
15,84
15,83
15,83
15,82
15,81
15,79
15,77
15,75
15,75
15,75
15,73
15,71
15,69
15,68
15,68
15,63
15,62
15,57
15,56
15,53
15,52
15,43
15,42
15,36
15,34
15,31
15,30
15,28
15,19
15,14
15,12
15,04
15,00
15,00
15,00
15,00
378
378
378
378
378
378
388
389
390
391
391
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
406
406
409
409
411
412
413
413
415
416
417
418
419
420
421
422
422
424
425
426
427
427
429
429
HRIC Rastislav
ĎURMAN Milan
BAK Roman
KOSTRAB Viliam
LAKOMÝ Tibor
ONDOVČÍK Miroslav
PIGULA Jozef
ŠAŠALA Pavol
HANKO Ivan
RUŽÍK Andrej
VEĽAS Ján
HRUŠČ Milan st.
SMIK Miroslav ml.
RYBÁR Juraj
MUCHA Martin
GALLO Peter
ČARNOKÝ Peter
ŠČÚR Martin
GOJDIČ Peter
KOSTRAB Jozef
PRIŠČÁK František
GÁNOCZI Gabriel
KRAJNYIK Zsolt
BALLA Jozef
KOŽÁR Milan
SOÓS Mikuláš
KALAPÁČ Jozef
KISS Bartolomej
BOBÍK Pavol
HREŇO Branislav
GUMÁŇ Martin st.
MUŠÁK Matej
NOVYSEDLÁK Jaroslav
GOČ Jozef ml.
KOSTKA Daniel
FEDORCO Rastislav
ANTOŠ Juraj ml.
TREŠČO Štefan
HRUŠOVSKÝ Ľudovít
SIKORA Miroslav
CMAR Miroslav
COGAN Slavko
KELICH Jozef
SEMAN Stanislav
SABOL Andrej
KUREČKO Miroslav
HARABIN Miroslav
FRIEDMANSKÝ Miroslav
ROTH Peter
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Henckovce
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
MSTK Sabinov
ŠK Jablonov nad Turňou
COOP Jednota Prešov
STO Jakubova Voľa
TJ Sokol Torysa
ŠKST Topspin Margecany
Geológ Rožňava
STO Župčany
TJ ŠM Staškovce
1. PPC Fortuna Kežmarok
STO Zlaté
ŠKST Michalovce
STK Honce
TJ Lokomotíva Dedinky
STO ŠŠK Centrál Svidník
TJ ŠM Staškovce
TJ Pečovská Nová Ves
TJ Sokol Ľubotice
SO Borša
TTC Vojany Tigers
STO BBF Spišská Nová Ves
STO Nižná Šebastová
ŠKST Michalovce
STJ Družba Bardejov
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
TJ Družstevník Čečehov
ŠŠK Poproč
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STŠK Obec Hrabušice
GS Vyšný Hrabovec
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Snina
STO ŠŠK Centrál Svidník
OKST Bracovce
ŠK Harichovce
KST plus 40 Trebišov
STJ Družba Bardejov
ŠKST Zemplínske Hámre
TTC Kochanovce
STJ Družba Bardejov
STO Košarovce
STO ŠŠK Centrál Svidník
1. PPC Fortuna Kežmarok
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
TJ STO Slovenská Ves
60
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
14,97
14,96
14,95
14,93
14,93
14,90
14,87
14,82
14,81
14,79
14,74
14,71
14,70
14,69
14,65
14,64
14,58
14,56
14,55
14,55
14,55
14,54
14,54
14,50
14,49
14,48
14,48
14,43
14,40
14,35
14,34
14,32
14,30
14,25
14,21
14,21
14,20
14,09
14,07
13,94
13,94
13,93
13,93
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
441
441
444
444
446
447
447
449
449
449
449
453
454
455
455
457
458
458
458
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
473
475
475
477
478
479
MINDA Kamil st.
HVIŽĎÁK Martin
HOVANA Peter
HARČARIK Miroslav
SKIRČÁK Andrej
BUJŇÁK Pavol
DAŇKO Ján
FEČO Samuel
BAJÚS Michal
MARTINKO Daniel
NEBUS Jozef
KONDÁŠ Peter
ŠAROCKÝ Matej st.
KUZMIAK Vladimír
POPOVIČ Alex
KALETA Peter
DUGAS Martin
SZARVAŠ Milan
STOPKO Miroslav
ŽIVČÁK Ján
BAČOVČIN Milan
HLAĎ Marián
MULIČÁK Juraj
DUBIEL Ján
GOREL Milan
PALENČÁR Martin
BUZINKAY Ľubomír
KAPA Ľubomír
HIĽOVSKÝ Jaroslav
KUŠNIER Jozef
REJDA Ján
JACKO Jozef
KRAVEC František st.
GOLDYNIAK Silvester
ČONKA Ladislav
BAŠISTA František
KELBEL Štefan
BENDZÁK Ľuboš
LOVÍŠEK Jozef
KONDELA Júlian
KOSTÁR Ján
VRONČ Ján
LESŇÁK Patrik
WAWREK Gabriel
HRIVŇÁK Milan
GORUN Michal
POPÉLY Štefan st.
MALINA Michal
GLADIŠ Jakub
STO Sliepkovce
TJ STO Úbrež
Chata Pieniny Lesnica
ŠŠK Poproč
STJ Družba Bardejov
TJ Sokol Torysa
STO Jakubova Voľa
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Snina
TJ Obce Spišský Štiavnik
1. PPC Fortuna Kežmarok
STK Kaluža
ŠK Stretavka
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
TJ STO Slovenská Ves
STO Medzev
ŠKP Prešov
STO Sedlice
TJ Baník Smolník
SK Muškát Lieskovany
CVČ Vranov n/T
TJ Poliakovce
TJ Baník Smolník
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Poprad Veľká
STO Široké
STO Jarovnice
STMK Stropkov
STO Košické Olšany
ŠK Henckovce
STK Stará Ľubovňa
STO Jarovnice
STO Široké
TJ Slovan Smižany
STO Medzev
OŠK Kamienka
TJ STO Slovenská Ves
CVČ Vranov n/T
STO Košické Olšany
ŠŠK Poproč
STO Zlaté
ŠK MPC Spišská Nová Ves
ŠKST Spišské Vlachy
KST plus 40 Trebišov
STO Zlaté
CVČ Vranov n/T
MKST Veľké Kapušany
STMK Stropkov
STK Dubovica
61
13,93
13,91
13,89
13,88
13,87
13,85
13,83
13,80
13,73
13,73
13,71
13,71
13,71
13,68
13,68
13,66
13,64
13,64
13,50
13,50
13,50
13,50
13,46
13,45
13,44
13,44
13,40
13,39
13,39
13,39
13,34
13,30
13,13
13,04
13,03
12,93
12,90
12,75
12,74
12,73
12,67
12,63
12,61
12,61
12,60
12,60
12,55
12,50
12,45
480
481
482
483
484
484
486
487
488
488
488
491
491
493
494
495
496
497
498
498
500
501
502
503
504
505
506
507
507
509
510
511
512
512
514
515
516
516
518
519
520
520
522
523
524
525
526
527
528
GOOTŠ Eugen
PRIBULA Jozef
KVASŇÁK Miroslav
BUČKO Juraj
MATAVA Matúš
GAZDA Ján
MOLČAN František
PISARČÍK Ľuboš
FLEGNER Rudolf
BARAN Alexander
CIGÁN Miroslav
ČERNICKÝ Timotej
LEŠČINSKÝ Martin
KACHMAN Jaroslav
PITOŇÁK Ján
HAVAŠ Anton
MATTA Tomáš
PAULIŠIN Michal
MASTIĽAK Štefan
POPÉLY Štefan ml.
KRAVEC František ml.
DUFFALA Peter
ŠIPOŠ Ladislav
STREDNÝ Peter
BEĽANČIN Lukáš
POPOVIČ Michal
JAKUBČIN Ján
BOKŠA Peter
KURUC Marek
GAJDOŠ Miroslav
BREZNEN Ľubomír
CSANAK Zsolt
BEDNÁR Jozef
NITKULINEC Štefan
MICHALENKO Silvester
BAŠTI Igor
FRANKO Adam
ŠMIGA Vladimír
ZVIJÁK Jozef
PAŠINSKÝ Ján
POPAĎÁK Ján
KOZMA Jozef
HURKA Rastislav
MEDERY Vincent
SOTÁK Ľubomír
POKLEMBA Štefan
MEŇOVČÍK Imrich
LESŇÁK Peter
PITOŇÁK František
OŠK Spišský Štvrtok
OŠK ST Bzenov
TJ Severka Kežmarok
STO Košarovce
MŠK Slavoj Spišská Belá
CVČ Vranov n/T
STK Dubovica
STO Poprad Veľká
ŠŠK Poproč
TJ Magura Zborov
JMC Lužany pri Topli
TJ Obce Spišský Štiavnik
STO Sedlice
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
TJ STO Slovenská Ves
TJ Slovan Smižany
STO Vyšný Žipov
TJ Hrabovec nad Laborcom
STO OcÚ Jasenov
MKST Veľké Kapušany
ŠKP Prešov
STK Plaveč
STK Stará Ľubovňa
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
STO Dlhé nad Cirochou
ŠŠK Poproč
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
TJ Magura Zborov
STO OcÚ Jasenov
ŠK Henckovce
SO TJ Čičarovce
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Sedlice
TTC Vojany Tigers
STO Medzilaborce
STK Brezovica
TJ STO Slovenská Ves
KST plus 40 Trebišov
STK Slávia Sobrance
STO Valaliky
OŠK Arnutovce
ŠKST Michalovce
STK Dubovica
ŠKST Michalovce
Geológ Rožňava
TJ Požiarnik Rakúsy
62
12,42
12,41
12,35
12,34
12,27
12,27
12,26
12,24
12,14
12,14
12,14
12,12
12,12
12,07
12,00
11,93
11,89
11,81
11,67
11,67
11,63
11,59
11,55
11,49
11,41
11,39
11,38
11,35
11,35
11,34
11,25
11,21
11,16
11,16
11,08
11,00
10,91
10,91
10,90
10,88
10,74
10,74
10,71
10,66
10,63
10,56
10,40
10,39
10,29
528
528
531
532
533
534
534
534
534
534
BEHUNČÍK Ján
JANEK Marián
MÓRIK Alexander
TIMOČKO Vladimír
GURČÍK Anton
TOPOĽANČIN Juraj
ASTALOŠ Gabriel
ŠRAM Štefan
KOSTRAB Pavol
VNENČÁK Radoslav
OKST Bracovce
OŠK ST Bzenov
TTC Vojany Tigers
STK Slávia Sobrance
ŠKST Spišské Vlachy
Klampo Hažín nad Cirochou
OKST Budkovce
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
MSTK Sabinov
TJ Severka Kežmarok
10,29
10,29
10,26
10,24
10,20
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Ženy
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Meno a priezvisko
JURKOVÁ Eva
DROTÁROVÁ Lívia
VANCÁKOVÁ Valentína
JURKOVÁ Ľudmila
HORVÁTHOVÁ Simona
MIHAĽOVOVÁ Jana
GOTTHARDTOVÁ Jana
GÁLOVÁ Michaela
OGURČÁKOVÁ Zuzana
BARTOKOVÁ Marcela
TOPORCEROVÁ Danka
FARKAŠOVSKÁ Zuzana
PALACKOVÁ Alexandra
MAUREROVÁ Michaela
GUMÁŇOVÁ Jana
KLUČÁROVÁ Agáta
LACKOVÁ Dominika
LACKOVÁ Ivana
MIŽENKOVÁ Štefánia
MILANOVÁ Magda
GÁLOVÁ Lucia
ČERNICKÁ Anežka
BIROŠČÍKOVÁ Katarína
LABOŠOVÁ Ema
ČERNICKÁ Frederika
KOLIBÁROVÁ Martina
KUREČKOVÁ Darina
Oddiel
STMK Stropkov
STO Valaliky
STO Valaliky
STMK Stropkov
STO Valaliky
ŠKST Humenné
TJ Baník Mlynky
OŠK Miňovce
TJ Baník Mlynky
STO Valaliky
OŠK Šarišské Michaľany
STO Valaliky
TJ Baník Mlynky
STO Valaliky
ŠŠK Poproč
STO Valaliky
STO Valaliky
STO Valaliky
OŠK Šarišské Michaľany
STO Letanovce
OŠK Šarišské Michaľany
STO Letanovce
OŠK Šarišské Michaľany
ŠSTK Junior Čaňa
STO Letanovce
STK Lokomotíva Košice
OŠK Miňovce
63
Hodnotenie
194,04
185,59
153,93
153,65
141,59
135,02
128,00
127,40
123,20
116,15
113,71
104,05
103,55
100,62
100,06
100,00
96,44
93,48
89,60
85,99
84,91
79,44
78,51
73,10
71,55
66,80
66,64
Konečné tabuľky dlhodobých súťaží
– sezóna 2012/2013
2. liga – muži
1. Bardejov
2. Valaliky
3. Veľ. Kapušany
4. Mokrance
5. Udavské
6. Kežmarok
7. Vranov n/T
8. Michalovce
9. Vojčice
10. ŠKP Prešov
11. ŠKP Košice
12. Snina
13. Slov. Ves
14. Rožňava C
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
23
22
16
13
11
10
11
10
9
10
9
5
5
4
3
1
3
6
7
6
2
4
4
2
3
2
2
3
0
3
7
7
8
10
13
12
13
14
14
19
19
19
260:104
242:122
219:145
210:154
199:165
177:187
170:194
182:182
170:194
164:200
161:203
144:220
140:224
110:254
75
71
61
58
55
52
50
50
48
48
47
38
38
37
1
1
7
8
8
11
10
13
14
15
15
14
300:96
274:122
222:174
226:170
225:171
183:213
211:185
144:252
166:230
129:267
144:252
152:244
64
62
49
48
48
43
42
38
36
34
33
31
0
2
5
7
8
11
285:111
287:109
238:158
223:173
198:198
172:224
64
62
54
49
45
41
3. liga – muži – Severovýchod
1. Šar. Michaľany
2. Bardejov B
3. Vranov n/T B
4. Svidník
5. Belá n/C
6. Stropkov
7. Humenné B
8. Snina B
9. Jabloň
10. Brezovica
11. ŠKP Prešov B
12. Bardejov C
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
19
12
12
12
10
8
7
6
5
4
1
0
2
3
2
2
1
4
2
2
2
3
7
3. liga – muži – Juh
1. Veľ. Kapušany B
2. Borša
3. Loko. Košice
4. Čečehov
5. Malý Kamenec
6. Čaňa
22
22
22
22
22
22
20
20
15
12
9
8
64
2
0
2
3
5
3
7. Michalovce B
8. Valaliky B
9. Čičarovce
10. Sečovce
11. Poproč
12. Vojany
22
22
22
22
22
22
6
6
5
6
2
1
7
6
7
3
4
2
9
10
10
13
16
19
178:218
185:211
172:224
191:205
130:266
117:279
41
40
39
37
30
26
286:110
248:148
259:137
210:186
223:173
207:189
220:176
156:240
191:205
177:219
122:274
77:319
62
55
53
48
47
45
45
42
42
39
28
22
237:159
228:168
216:180
219:177
217:179
191:205
192:204
202:194
204:192
172:224
126:270
172:224
57
53
52
50
47
44
43
42
41
37
32
30
229:95
210:114
205:119
187:137
157:167
156:168
51
49
45
40
35
34
3. liga – muži – Západ
1. Margecany B
2. Jablonov n/T
3. Spišské Vlachy
4. Spišský Štiavnik
5. Levoča A
6. Sev. Kežmarok
7. St. Ľubovňa B
8. Rožňava D
9. Veterán Poprad
10. Poprad Veľká
11. Fort. Kežmarok B
12. Levoča B
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
18
15
12
11
11
9
7
9
7
7
3
0
4
3
7
4
3
5
9
2
6
3
0
0
0
4
3
7
8
8
6
11
9
12
19
22
4. liga – muži – Vihorlatská
1. VSTK Vranov n/T D
2. Čierne n/T
3. Jasenov
4. Zemplínske Hámre
5. Košarovce
6. VSTK Vranov n/T C
7. Belá n/C B
8. Snina C
9. Tecák Vranov n/T
10. Medzilaborce
11. Kamenica n/C
12. Hažín n/C
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
17
13
12
12
11
9
9
8
9
6
5
3
1
5
6
4
3
4
3
4
1
3
0
2
4
4
4
6
8
9
10
10
12
13
17
17
4. liga – muži – Šarišsko-duklianska
1. Lemešany
2. Bzenov
3. Sabinov
4. Zborov
5. Sedlice
6. Sibírska Prešov
18
18
18
18
18
18
16
15
11
11
6
8
65
1
1
5
0
5
0
1
2
2
7
7
10
7. Bardejov D
8. Lužany p/T
9. Stropkov B
10. Dubovica
18
18
18
18
6
5
2
0
2
4
2
0
10
9
14
18
156:168
147:177
81:243
92:232
32
32
24
18
255:141
267:129
246:150
207:189
209:187
189:207
196:200
179:217
170:226
149:247
161:235
148:248
60
59
54
47
45
43
42
40
39
37
34
28
235:161
228:168
231:165
238:158
223:173
196:200
204:192
165:231
153:243
176:220
170:226
157:239
59
57
54
53
47
41
39
38
38
37
34
31
293:103
254:142
202:194
215:181
210:186
202:194
198:198
181:215
174:222
63
58
49
47
46
44
42
39
39
4. liga – muži – Zemplínska
1. Vojčice B
22
2. Čečehov B
22
3. Trebišov A
22
4. Hraň
22
5. Sobrance
22
6. Bracovce
22
7. V. Kapušany C
22
8. Parchovany/Seč. Polianka22
9. Michalovce C
22
10. Budkovce
22
11. Vojany B
22
12. Trebišov B
22
16
18
16
11
9
10
7
7
5
6
5
1
6
1
0
3
5
1
6
4
7
3
2
4
0
3
6
8
8
11
9
11
10
13
15
17
4. liga – muži – Podtatranská
1. Sev. Kežmarok B
2. BBF Spiš. Štvrtok
3. OŠK Sp. Štvrtok
4. Plaveč
5. Spišské Bystré
6. Rakúsy
7. Slovenská Ves B
8. Spišská Belá
9. Sp. Štiavnik B
10. Spiš. Stará Ves
11. Svit
12. Nová Lesná
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
15
14
14
11
8
5
6
7
6
4
3
5
5
4
3
3
3
7
4
2
3
4
3
1
2
4
5
8
11
10
12
13
13
14
16
4. liga – muži – Spišsko-gemerská
1. Letanovce
2. BBF Sp. Nová Ves
3. Rožňava F
4. Mlynky
5. Smolník
6. MPC Sp. N. Ves
7. Arnutovce
8. Sp. Vlachy B
9. Rožňava E
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
16
13
12
11
7
8
8
7
66
1
4
1
1
2
8
4
1
3
1
2
8
9
9
7
10
13
12
10. Henckovce
11. Smižany
12. Harichovce
22
22
22
6
5
3
4
2
1
12
15
18
159:237
150:246
138:258
38
34
29
Kvalifikácia do 3. ligy mužov - Juh :
ŠŠK POPROČ - TJ Družstevník ČEČEHOV „B“ 15:3
TJ Družstevník ČEČEHOV „B“ - ŠŠK POPROČ 9:9
Kvalifikácia o postup do 4. ligy Vihorlatskej:
STO KOŠAROVCE „B“ - MŠK VSTK VRANOV n/T „E“ 11:7
MŠK VSTK VRANOV n/T „E“ - STO KOŠAROVCE „B“ 12:6
Kvalifikácia o postup do 4. ligy Šarišsko-duklianskej:
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“ - STJ Družba BARDEJOV „E“ 8:3 STO SEDLICE „B“ - ŠŠK Centrál SVIDNÍK „B“ 8:2 STJ Družba BARDEJOV „E“ - ŠŠK Centrál
SVIDNÍK „B“ 3:8 OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“ - STO SEDLICE „B“ 8:4 STO
SEDLICE „B“ - STJ Družba BARDEJOV „E“ 8:5 ŠŠK Centrál SVIDNÍK „B“ - OŠK
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“ 3:8
Konečná tabuľka
1. Šarišské Michaľany „B“
2. Sedlice „B“
3. Svidník „B“
4. Bardejov „E“
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
24:10
20:15
13:19
11:24
9
7
5
3
Kvalifikácia o postup do 4. ligy Zemplínsko-košickej:
SO TJ MALÝ KAMENEC „B“ - STO Šírava LÚČKY 8:0 kont. STO Šírava LÚČKY - SŠK
POPROČ „B“ 0:8 kont. SŠK POPROČ „B“ - SO TJ MALÝ KAMENEC „B“ 5:8
Konečná tabuľka
1. Malý Kamenec „B“
2. Poproč „B“
3. Lúčky
2
2
2
2
1
0
67
0
0
0
0
1
2
16:5
13:8
0:16
6
4
0
Súťažný poriadok Východoslovenského
pohára mládeže VsSTZ,
2013/2014
1. Spoločné ustanovenia
Tento súťažný poriadok stanovuje pravidlá pre priebeh a jednotný systém súťaží.
Jednotlivci:
- Východoslovenský pohár mládeže (ďalej len VSPM) A a B kategórie
- Majstrovstvá východného Slovenska
Družstvá:
- Na základe výsledkov turnajov VSPM
Právo štartu v aktuálnom súťažnom ročníku VSPM A alebo B kategórie je na základe včasne zaslaných a potvrdených prihlášok jednotlivých klubov.
Turnaje VSPM A a B kategórie sa budú hrať jednotným hracím systémom.
Turnaje B kategórie v danom regióne sa budú konať len pri minimálnej účasti 6
družstiev na základe prihlášok a predložených súpisiek.
1.3. Rozdelenie regiónov B kategórie VSPM
1.3.1. Podtatranský (bez zmeny)
1.3.2. Spišsko – Gemerský ( ostáva bez zmeny)
1.3.3. Šarišsko – Dukliansky ( podľa 4. ligy Šarišsko – Duklianska)
1.3.4. Vihorlatsko – Zemplínsky (nový zlúčený región)
1.4. Vekové kategórie
kategória
/ sezóna
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Najmladšie žiactvo
1.1.2003 a ml.
1.1.2004 ml.
1.1.2005 ml.
Mladšie žiactvo
2001-2002 a ml.
2002-2003 a ml.
2003-2004 a ml.
Staršie žiactvo
1999-2000 a ml.
2000-2001 a ml.
2001-2002 a ml.
Dorast
1996-1998 a ml.
1997-1999 a ml.
1998-2000 a ml.
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení Súťažného poriadku SSTZ a
tohto súťažného poriadku.
68
Usporiadateľov a termíny turnajov VSPM určí komisia mládeže a schváli VV VsSTZ do 15.8. príslušného kalendárneho roka na nasledujúcu sezónu, na základe
písomných, resp. elektronických prihlášok klubov .
Kalendár súťaží VsSTZ bude vytvorený až po zverejnení slovenského kalendára, a to najneskôr do 15 dní.
ŠTK zabezpečí uverejnenie rozpisu súťaží na webovej stránke zväzu
www.vsstz.sk
1.5. Loptičky pre súťaž si určí usporiadateľ. Podmienkou je, že loptičky musia
byť kvality *** akejkoľvek značky a musia byť schválené ITTF.
1.6. Počítadla musia byť pri všetkých stoloch
1.7. Hracia miestnosť musí byť vykúrená min. na 15°C. Zatemnenie musí byť bezchybné, osvetlenie podľa predpisov. Kritéria hracích miestnosti a hracích podmienok schválených VsSTZ platia aj pre súťaže mládeže.
Usporiadateľ je povinný dodržať tento súťažný poriadok a predpísaný hrací systém.
1.8. Súpisky
1.8.1. Súpisky klubov, ktoré sa zúčastnia VSPM sú kluby povinné zaslať na potvrdenie erikhajduk@gmail.com v termíne uvedenom v úradnej správe mládeže,
ktorá bude zverejnená na web stránke VsSTZ.
1.8.2. Potvrdené súpisky budú odovzdané oproti podpisu zástupcovi klubu alebo
oddielu na 1.turnaji VSPM, alebo zaslané doporučenou poštou na adresu klubov
zodpovedného pracovníka klubu, uvedeného v adresári klubov
1.8.3. Vedúci družstiev na požiadanie hlavného rozhodcu sú povinní predložiť
súpisky pred začiatkom turnaja resp. stretnutia
1.8.4. Súpisky musia obsahovať všetky potrebné náležitosti
- meno a priezvisko hráča
- dátum narodenia
- rebríčkové postavenie – slovenské k 1.8. a krajské k 1.8. redukované
- v hlavičke musí byť uvedené celý názov družstva, súťaž pre ktorú je
súpiska platná a doba jej platnosti
- na súpiske musí byť uvedený vedúci družstva s presnou adresou, tréner
klubu s presnou adresou a platnou licenciou, rozhodca klubu s presnou
adresou, s presnou adresou a platnou licenciou
Ak nebude súpiska spĺňať náležitosti v zmysle súťažného poriadku, nebude potvrdená riadiacim zväzom (ŠTK mládeže). Bez pečiatky a podpisu nie je súpiska
platná
69
J E D N O T L I V C I
2.Východoslovenský pohár mládeže (ďalej len VSPM)
2.1. Turnaje
VSPM jednotlivých vekových kategórií v súťažnom ročníku pozostáva zo štyroch samostatných turnajov pre každú vekovú kategóriu
2.1.1. Pri udeľovaní práva organizácie turnajov VSPM VV VsSTZ prihliada na
pomerné regionálne a teritoriálne rozdelenie týchto turnajov v záujme čo najväčšej dostupnosti pre jednotlivé kluby VsSTZ, na podmienky a kvalitu organizácie
turnajov. Pri výbere budú uprednostnené kluby pracujúce s mládežou.
2.1.2. Turnaje VSPM sa rozdelia tak, aby sa vo všetkých vekových kategóriách
mládeže sa odohrali najneskôr do 31.3.2013
2.1.3. Termíny jednotlivých turnajov príslušnej vekovej kategórie nesmú kolidovať s inými turnajmi v rámci SSTZ, ako aj pravidelnými dlhodobými súťažami v
rámci Slovenska, príslušnej kategórie. Výnimkou môže byť SPM najmladšie žiactvo
a VSPM Dorast alebo SPM Dorast a VSPM najmladšie žiactvo, môžu byť v prípade
stiesnenosti kalendára v jednom termíne
2.1.4. Všetky plánované turnaje VSPM budú uvedené v spravodaji ŠTK a športovom kalendári VsSTZ.
Termíny a usporiadatelia turnajov VSPM (príloha 1)
2.2. Právo štartu
2.2.1. Turnaje VSPM sú prístupné iba registrovaným hráčom príslušnej vekovej
kategórie s platným registračným preukazom, v pôsobnosti VsSTZ.
2.2.2. Kluby a oddiely sú povinné dať vystaviť svojim hráčom a hráčkam registračný preukaz, ktorý je zdarma. Prihlášku na registráciu je klub povinný zaslať na
Slovenský stolnotenisový zväz. Bez platného registračného preukazu sa žiak alebo žiačka nemôže zúčastniť turnaja VSPM.
2.3. Podmienka účasti
2.3.1. Prezentácia a uhradenie vkladu za hráča organizátorovi turnaja VSPM
pred začiatkom turnaja VSPM do termínu určeného organizátorom v propozíciách.
Dodatočné zaradenie hráča po začiatku žrebovania nie je možné.
2.3.2. Predloženie platného registračného preukazu hráča alebo hráčky na požiadanie hlavného rozhodcu.
2.3.3. Hráči nižších vekových kategórií sa môžu zúčastniť ktorejkoľvek súťaže
vyššej vekovej kategórie.
70
2.4. Hracie podmienky
2.4.1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 6 stolov pre zorganizovanie
VSPM A kategórie dorastu, starších žiakov a mladších žiakov, min. 5 stolov pre A
kategóriu najmladších žiakov. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 4 stoly pre zorganizovanie VSPM B kategórie starších žiakov
2.4.2. Usporiadateľ turnaja VSPM je povinný zabezpečiť pre žrebovanie potrebné aktuálne rebríčky.
2.4.3. Zmena hracieho systému nie je povolená. Usporiadateľ je povinný vymenovať riaditeľa súťaže, organizačného pracovníka a hlavného rozhodcu minimálne
licencie „B“ a zástupcu hlavného rozhodcu (stačí licencie „C“). Zároveň je povinný
zabezpečiť zdravotnú službu.
2.4.4. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počítačové spracovanie výsledkov
podľa schváleného hracieho systému. Program na spracovanie výsledkov, vo
schválenom hracom systéme, bude zverejnený na stránke www.vsstz.sk v sekcii
súťaže - VSPM.
2.4.5. Nezabezpečenie programu na spracovanie výsledkov sa trestá pokutou
pre usporiadajúci klub vo výške vrátenie 50% zo štartovného na účet VsSTZ, ktoré
bude použité na rozvoj mládeže v regióne. Toto rozhodnutie má právo vydať DK
VsSTZ, uznesením, voči ktorému je možné odvolanie do 15 dní na VV VsSTZ, ktorého rozhodnutie bude konečné.
2.5. Prihlásenie
2.5.1. Prihlasovanie na jednotlivé turnaje VSPM prebieha elektronicky e-mailom
v zmysle propozícií organizátora, najneskôr do 19:00 hod. posledný deň pred turnajom.
Usporiadateľ je povinný e-mailovú prihlášku potvrdiť.
2.5.2. Hráči, ktorí nie sú prezentovaní v deň turnaja a nemajú uhradený vklad
v termíne do 8:30 hod. nemajú právo štartu na turnaji VSPM.
2.5.3. Tréneri družstiev alebo klubmi poverení vedúci, sú povinní informovať telefonicky usporiadajúci klub o prípadnom meškaní hráčov alebo hráčok a ich nemožnosti sa do 8:30 hod. dostaviť do hracej miestnosti na prezentáciu. Títo háči
alebo hráčky budú hlavným rozhodcom vylosovaní a dodatočne sa odprezentujú
a zaplatia vklady usporiadateľovi. Meškanie sa pripúšťa iba do skončenia zápasov
v skupinách.
Pripúšťajú sa iba tieto dôvody:
a) meškanie vlaku alebo autobusu, písomné potvrdenie ŽSR alebo SAD
b) kolízia na ceste, dopravná nehoda, či prípadná nepredvídaná udalosť,
písomne potvrdené od PZ SR
71
c) bez písomného potvrdenia príslušných orgánov, hlavný rozhodca nepripustí
hráča alebo hráčku do turnaja
2.5.4. Hráč, ktorý bude prihlásený na turnaj a sa ho nezúčastní bezdôvodne, klubu ktorý reprezentuje bude uložená pokuta 15,-EUR
2.6. Vklad
Výška vkladu pre dvojhru v A kategórií je 3 EUR, v B kategórií je 2 EUR, pre prípadné štvorhry sa vklad nevyberá.
2.7. Žrebovanie a nasadenie
2.7.1. Nasadenie na turnaji VSPM sa uskutoční na základe aktuálneho slovenského rebríčka. Krajský rebríček sa použije v prípade potreby nasadenia hráčov,
ktorí nie sú v slovenskom rebríčku.
2.7.2. Žrebovanie sa uskutoční o 8,30 hod. v deň turnaja za účasti hlavného rozhodcu a delegáta komisie mládeže VsSTZ. Delegáta na príslušný turnaj určí KM
VsSTZ. Žrebovanie sa uskutoční v súlade so súťažným poriadkom SSTZ. Prizvaní
môžu byť vedúci klubov, ale nie hráči.
2.7.3. Usporiadateľ je povinný vyvesiť vyžrebovanie na viditeľnom mieste alebo
na nástenke.
2.8. Občerstvenie
Usporiadateľ VSPM A kategórie je povinný zabezpečiť občerstvenie pre súťažiacich a to formou bufetu, povinný je teplý bufet
2.9. Nemožnosť usporiadania
2.9.1. Ak usporiadateľ nie je schopný podľa vyššie uvedeného rozpisu usporiadať turnaj v plánovanom termíne, túto skutočnosť oznámi predsedovi VsSTZ a
predsedovi KM VsSTZ najneskôr 14 dní vopred. Pri mimoriadnej udalosti najneskôr
7 dní vopred.
2.9.2. Turnaj príslušnej vekovej kategórie sa musí v plánovanom termíne uskutočniť v náhradnej miestnosti, ktorá bude organizačným pracovníkom všetkých
klubov mládeže prostredníctvom komisie mládeže ihneď oznámená na webovej
stránke zväzu, vydaním oficiálnej úradnej správy najneskôr 10 dní pred termínom,
v prípade mimoriadnej udalosti najneskôr 5 dní pred termínom podujatia. Nový
usporiadateľ vydá propozície, ktoré zverejní na internetovej stránke VsSTZ.
2.10. Súťaž - technické ustanovenia
VSPM jednotlivých vekových kategórií v súťažnom ročníku 2013/14 pozostáva
zo štyroch samostatných turnajov pre každú vekovú kategóriu.
2.10.1. Usporiadateľ je povinný vydávať propozície, najneskôr 14 dní pred uskutočnením turnaja VSPM Propozície usporiadateľ zašle podľa vzoru uvedenom na webo72
vej stránke zväzu, na adresu erikhajduk@gmail.com a tie budú následne zverejnené na stránke VsSTZ. Propozície musia byť v súlade s týmto súťažným poriadkom.
2.10.2. Hrací systém pre dvojhry:
1. stupeň skupinový (4-5 členné skupiny)
2. stupeň KO (horný a dolný pavúk)
3. stupeň progresívny KO systém 1,-8. miesto a 9.-16. miesto
2.10.3. Nasadenie hráčov a hráčok do skupín a pavúka sa uskutoční podľa aktuálneho slovenského rebríčka. Ak nie je v tomto rebríčku dostatočný počet hráčov
alebo hráčok pre nasadenie, použije sa aktuálny krajský rebríček.
2.10.4. V skupine hrá každý s každým. Do druhého stupňa postupujú hráči z 1.
a 2. miesta do horného pavúka, hráči na 3.,4.,5. mieste budú zaradení do dolného
pavúka
2.10.5. Hráči v dolnom pavúku hrajú KO systémom
2.10.6. Hráči v hornom pavúku hrajú progresívnym KO systémom 1 – 8 a 9 – 16
o konečné umiestnenie.
2.10.7. Ak bude účasť hráčov 8 alebo menšia, usporiadateľ je povinný rozvrhnúť
súťaž tak, že ju hráči (ky) odohrajú systémom každý s každým. Povinnosť usporiadateľa je v takomto prípade vypísať aj štvorhru.
2.10.8. Keď hráčov (ky) bude menej ako 16 a viac ako 8, vytvoria sa dve skupiny, kde hrá každý s každým, potom prví dvaja hráči (ky) postupia do semifinále,
kde sa stretnú systémom 1A - 2B a 1B – 2A, víťazi hrajú o 1. miesto, prehraní o 3.
miesto. Hráči (ky) umiestnení na 3. a 4. mieste sa stretnú systémom 3A – 4B a 4B
– 3A, víťazi sa stretnú o 5. iesto a porazení o 7. miesto. O poradí hráčov (čok) na 5.
– 7. mieste v skupinách rozhodne počet bodov, resp. pomer setov. Títo hráči (ky)
sa umiestnia na 9. – 15. mieste.
2.10.9. Aby sa mohli klubom, oddielom započítať body do súťaže družstiev,
turnaja sa musia zúčastniť min. dvaja hráči (ky). V prípade, že príde len jeden hráč
(ka), do súťaže družstiev sa im zapíše 0 bodov. V tomto prípade sa body zarátajú
len do hodnotenia jednotlivcov.
2.10.11. Hrací systém pre prípadné štvorhry je v právomoci usporiadateľa, odporúča sa klasický pavúk.
2.10.12. Č a s o v ý rozpis:
od 7:30 do 8:30 hod. prezentácia, úhrada vkladov
8:30 hod. žrebovanie
73
9:00 hod. otvorenie turnaja
9:10 hod. začiatok súťaže
2.10.13. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov ostatných hráčov.
2.10.14. Hlavný rozhodca je oprávnený rozhodnúť o všetkých náležitostiach týkajúcich sa turnaja VSPM na mieste v záujme zabezpečenia jeho plynulého priebehu v súlade s predpismi a pravidlami SSTZ a VsSTZ a pravidlami ST.
2.10.15. Poradie súťaží je na voľbe usporiadateľa.
2.10.16. Prílohou tohto rozpisu je počítačový program pod názvom VSPM
2013/14, ktorý je usporiadateľ povinný používať na spracovanie výsledkov turnaja !
2.11. Vyhodnotenie turnaja usporiadateľom
2.11.1. Usporiadateľ je povinný najneskôr do 24 hodín po skončení turnaja výsledky
turnaja odoslať emailom na adresu erikhajduk@gmail.com vo všetkých stupňoch
ako vyhodnotenie VSPM jednotlivcov aj družstiev.
2.11.2. Každý zúčastnený hráč musí mať vo výsledkoch uvedené poradie, bodovú hodnotu, klubovú príslušnosť a rok narodenia. Bodová hodnota bude v systéme
automaticky pridelená počítačovým programom
2.11.3. Za zaslanie neúplných výsledkov sa usporiadateľovi vyrubí pokuta 10
Eur.
Za neskoré doručenie kompletných výsledkov sa usporiadateľovi vyrubí pokuta
30 Eur.
2.12. Vyhodnotenie VSPM jednotlivcov
2.12.1. Každý turnaj VSPM bude vyhodnotený podľa schváleného hracieho systému a každému hráčovi podľa jeho umiestnenia a dosiahnutých výsledkov bude
priradená bodová hodnota.
2.12.2. Tabuľka príslušného hracieho systému bude uvedená v prílohe č. 1 tohto súťažného poriadku a bude zverejnená na webovej stránke zväzu a v rozpise
súťaží.
2.12.3. Turnaj hraný týmto systémom sa bude vyhodnocovať tabuľkou bodových
hodnôt uvedenou v prílohe súťažného poriadku
2.12.4. Do konečného hodnotenia VSPM jednotlivcov sa započítajú tri najlepšie
výsledky zo štyroch zo všetkých turnajov VSPM v danej kategórií.
74
2.12.5. VsSTZ vyhodnotí troch najlepších hráčov v každej vekovej kategórii
VSPM
a odmení ich diplomom a pohárom. Odovzdané budú na MK príslušnej kategórie.
2.12.6. ŠTK mládeže VsSTZ, po doručení výsledkov usporiadateľom turnaja VSPM do dvoch dní uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov aj družstiev
príslušnej vekovej kategórie, ktorý pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých na jednotlivých VSPM.
2.12.7. Na konci sezóny sa poradie VSPM pre každú vekovú kategóriu bude vyhodnotené na základe príslušnej tabuľky bodových hodnôt. Toto poradie vydá ŠTK
mládeže VsSTZ do troch dní od uverejnenia výsledkov posledného turnaja VSPM
a predloží KM VsSTZ na schválenie.
2.13. Odmeny
Usporiadateľ je povinný odmeniť prvých troch hráčov a hráčky v súťažiach dvojhier A kategórie VSPM pohármi . Vo VSPM B kategórie diplomami a medailami.
3. Majstrovstvá VÝCHODNÉHO SLOVENSKA (M VS)
3.1. Majstrovstvá Východoslovenského regiónu mládeže jednotlivcov sa
uskutočnia v štyroch kategóriách:
najmladšie žiactvo
mladšie žiactvo
staršie žiactvo
dorast
3.2. Usporiadateľov M VS mládeže, určí komisia mládeže VsSTZ do 1. februára,
počas prebiehajúcej sezóny, na základe podaných prihlášok.
3.3. M VS v jednotlivých kategóriách ma právo sa zúčastniť vždy 32 chlapcov
a 24 dievčat podľa nominačného rebríčka, ktorý bude vydaný v danej kategórii
najneskôr 14 dní pred M-VS (v prípade, že kalendár podujatí bude stiesnený, tak
najneskôr 7 dní pred M-VS)
3.4. Majstri okresov, majú automatické právo účasti na M VS príslušnej kategórie. Právo účasti na majstrovstvách okresov majú všetci hráči (ky) zaradení v krajských a slovenských rebríčkoch. Predsedovia jednotlivých okresov, resp. oblastí
sú povinní nahlásiť svojich majstrov najneskôr 14 dní pred MK príslušnej kategórie,
a to týmto spôsobom:
- mailom na adresu erikhajduk@gmail.com
- na webovej stránke zväzu www.vsstz.sk
75
v záložke jednotlivých okresných zväzov s uvedením úplného poradia v dvojhrách v jednotlivých vekových kategóriách. Títo nahlásení majstri okresov, resp.
oblastí nahradia najnižšie postavených hráčov (ky) v rebríčku.
3.5. Kluby sú povinné prihlásiť svojich hráčov a hráčky k účasti na M-VS,
v zmysle propozícií, ktoré k M--VS schváli VV VsSTZ na návrh KM.
3.6. Systém majstrovstiev východného Slovenska
a) dvojhra chlapcov
v prípade, že sa M-VS zúčastní plný počet 32 chlapcov, budú účastníci
M-VS v 1.stupni rozdelení do 8 skupín po 4 účastníkov. V prípade, že
ich bude menej budú rozdelení do 4-členných, resp. 3-členných skupín
podľa počtu účastníkov. V 2.stupni sa hrá KO systémom
b) dvojhra dievčatá
v prípade, že sa M-VS zúčastní plný počet 24 dievčat, budú účastníčky
M-VS v 1.stupni do 8 skupín po 3 účastníčkach. V prípade, že ich bude
menej budú rozdelené do 4-členných, resp. 3-členných skupín podľa
počtu účastníčok. 2-členné skupiny sa zakazujú! V 2.stupni sa hrá KO
systémom
c) štvorhry, zmiešaná štvorhra
dvojice do štvorhier nahlásia jednotliví vedúci klubov počas M-VS,
hlavnému rozhodcovi, a to v ním určenom čase počas M-VS. Nasadenie
dvojíc vo štvorhrách sa určí podľa poradia v slovenskom, resp. vs
nominačnom rebríčku konkrétnej kategórie – o nasadení rozhoduje
bodová hodnota v rebríčku. Hrá sa KO systémom.
3.7. Usporiadateľ M-VS je povinný zabezpečiť program na spracovanie
výsledkov M-VS, ktorý bude k dispozícii pred začiatkom sezóny v programe
Office Excel 2007 na webovej stránke zväzu.
3.8. Usporiadateľ M-VS je povinný zaslať výsledky M-VS vo všetkých disciplínach do 24 hodín. Výsledková listina musí obsahovať meno a priezvisko hráča alebo hráčky, klub, rok narodenia a usporiadateľ je povinný zaslať výsledky mailom na adresu erikhajduk@gmail.com
3.9.. Ak si usporiadateľ nesplní povinnosti a nezašle kompletné výsledky vo
všetkých kategóriách do 24 hodín, bude mu udelená pokuta vo výške 30 Eur.
4. Vyhodnotenie družstiev z VSPM A a B kategórie
4.1. Vyhodnotenie
4.1.1. Súťaž družstiev sa vyhodnotí na základe súčtu bodov dosiahnutých troma najlepšie umiestnenými hráčmi jedného klubu na jednotlivých turnajoch VSPM
príslušnej vekovej kategórie, okrem kategórie mladších žiačok, kde sa súťaž družstiev vyhodnotí na základe súčtu bodov dosiahnutých dvoma najlepšie umiestnený76
mi hráčkami. Klubom, ktoré budú mať v poradí umiestnenia iba dvoch hráčov, bude
pridelená nulová hodnota za tretieho hráča.
4.1.2. Podmienkou klasifikácie v súťaži družstiev, je účasť na turnaji VSPM príslušnej vekovej kategórie minimálne dvoch hráčov z jedného klubu.
4.1.3. ŠTK mládeže VsSTZ, po doručení výsledkov usporiadateľom turnaja
VSPM do troch dní uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov aj družstiev príslušnej vekovej kategórie, ktorý pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých na jednotlivých VSPM.
4.1.4. Konečné poradie súťaže družstiev po základnej časti vyhodnotí ŠTK mládeže VsSTZ do troch dní od doručenia výsledkov posledného turnaja VSPM od
usporiadateľa turnaja.
4.1.5. Pre určenie poradia budú jednotlivým klubom v každej vekovej kategórii
sčítavané všetky dosiahnuté výsledky. Na základe súčtu bodov jednotlivých
hráčov v klube, oddiele sa uskutoční záverečný turnaj štyroch najlepších družstiev
A kategórie o majstra vsl. kraja s výnimkou najmladšieho žiactva. Prvé dve družstvá v kategórií mladšieho a staršieho žiactva postupujú na majstrovstvá Slovenska družstiev.
4.1.6. V kategórií B VSPM staršieho žiactva sa na základe súčtu bodov jednotlivých hráčov v klube, oddiele uskutoční záverečný turnaj štyroch najlepších družstiev o majstra regiónu.
4.1.7. Záverečný turnaj o víťaza VSPM B kategórie sa uskutoční za účasti víťazov
jednotlivých regiónov.
4.2. Poplatky
Za klub, ktorý nesplnil podmienku nahlásenia družstva mládeže do súťaže
sa považuje ten klub, ktorý nebude vyhodnotený v súťaži družstiev minimálne
na troch turnajoch VSPM v príslušnej vekovej kategórii pri účasti najmenej dvoch
hráčov. Takýto klub je povinný uhradiť poplatok za nenastúpenie mládežníckeho
družstva do súťaže v zmysle platnej vnútornej hospodárskej smernice VsSTZ v stanovenom termíne VV VsSTZ.
4.3. Majstrovstvá východného Slovenska mládeže družstiev
Po ukončení základnej časti VSPM A kategórie nasleduje súťaž družstiev o Majstra východného Slovenska družstiev v kategóriách dorastencov a dorasteniek,
starších žiakov a starších žiačok, mladších žiakov a mladších žiačok.
77
4.4. Systém súťaže
4.4.1. Zo základnej časti súťaže družstvá získavajú bonifikáciu za umiestnenie
3,2,1, a 0 bodov.
4.4.2. Turnaj sa hrá spôsobom trojčlenných družstiev každý s každým, kde za
víťazstvo sú družstvu pridelené 4 body, za remízu 2 body, za prehru 1
bod a za nenastúpenie, alebo kontumáciu 0 bodov.
4.4.3. Poradie zápasov je určené poradím družstiev po základnej časti
1. kolo
1 – 4, 2 – 3
2. kolo
3 – 4, 1 – 2
3. kolo
2 – 4, 3 – 1
4.4.4. Jednotlivé stretnutia sa odohrajú do 6., resp. 7 víťazného bodu tak aby
každý hráč (ka) odohral najmenej 2 zápasy, t.z., že stretnutie môže skončiť výsledkom 7:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5.
1. kolo
2. kolo
štvorhra
A– X B–Y
C–Z
3. kolo B – X
A–Z
C–Y
4. kolo B – Z
C–X
A–Y
4.4.5. V priebehu stretnutia má každé družstvo právo vykonať jedno striedanie
kedykoľvek pred začatím zápasu, po odohratí 1.kola dvojhier
4.4.6. Na stretnutie môže nastúpiť iba družstvo pozostávajúce z minimálne
dvoch hráčov.
4.4.7. Turnaj mladších žiačok sa bude hrať v dvojčlenných družstvách. Družstvo
môžu tvoriť iba 2 hráčky. 1 hráčka nemôže vytvoriť družstvo !!!
Hrá sa systémom: 1. kolo X – A
2. kolo Y – B
3. kolo štvorhra
4 .kolo X – B
5. kolo Y – A
4.4.8. O konečnom poradí rozhoduje súčet dosiahnutých bodov, vzájomný zápas, skóre zápasov, skóre setov, skóre loptičiek
4.4.9. Právo usporiadať turnaj o Majstra východného Slovenska družstiev
v príslušnej vekovej kategórii má vždy klub umiestnený najvyššie v súčte bodov
v súťaži družstiev. V prípade odmietnutia organizácie, sa postupuje podľa poradia.
4.4.10. Vyhodnotenie súťaže družstiev v pôsobnosti VsSTZ vykoná ŠTK mládeže VsSTZ do 3 dní od odohratia turnaja o Majstra východného Slovenska družstiev
príslušnej vekovej kategórie, ktoré je záväzné pre všetky postupové súťaže organizované SSTZ. Usporiadajúci klub je povinný zápisy zo stretnutí MK družstiev doručiť
mailom na adresu erikhajduk@gmail.com čo najskôr, ešte v deň odohratia turnaja.
78
4.4.11. Žiacke družstvá umiestnené na 1. a 2.mieste vo svojej kategórii majú
právo štartu na M-SR družstiev, víťazné družstvo u dorasteniek a dorastencov má
právo štartu v kvalifikácii do extraligy.
4.4.12. VsSTZ odmení prvé tri družstvá v každej vekovej kategórii pohárom
a diplomom.
4.5. R e b r í č k y mládeže
4.5.1. Krajské rebríčky mládeže podľa jednotlivých kategórií budú naďalej pozostávať z podujatí SPM, VSPM, M-VS, M SR podľa pravidiel pre tvorbu krajských
rebríčkov a budú vydávané 4 krát počas sezóny: aktuálny k 1.10., priebežný k 1.1.,
nominačný pred MK príslušnej kategórie, koncosezónny k 1.7., redukovaný k 1.8.
4.5.2. Všetci hráči (ky) A a B kategórie VSPM budú zaradení do krajského rebríčka Krajské rebríčky mládeže sa budú prispôsobené systému súťaží a platnému
súťažnému poriadku v danom súťažnom ročníku. Hráči(ky) s 1 odohratým podujatím
za posledných 365 dní, ktorejkoľvek kategórie, budú v práve vydanom rebríčku figurovať v databáze NEZARADENÍ.
4.6. Záverečné ustanovenia
4.6.1. Tento súťažný poriadok je platný a účinný dňom schválenia VV VsSTZ až
do jeho odvolania VV VsSTZ.
4.6.2. Zmeny tohto súťažného poriadku môže vykonať len VV VsSTZ na návrh
KM VsSTZ.
4.6.3. Záväzný výklad tohto súťažného poriadku vykonáva len VV VsSTZ.
4.6.4. Postup neupravený týmto súťažným poriadkom sa riadi platnými predpismi SSTZ a VsSTZ. Akékoľvek spory vyplývajúce z ustanovení tohto súťažného poriadku sa riadia Stanovami SSTZ, VsSTZ a Disciplinárnym poriadkom SSTZ.
Košice 01.08.2013
František Solár
predseda komisia mládeže VsSTZ 79
RNDr. Marta Brúderová
predseda VsSTZ
Hrací systém VSPM A a B kategórie
v sezóne 2013/2014
Príloha č.2
Trojstupňový systém
1. 2. stupeň: skupinový (4 -5 členné skupiny) - v skupine hrá každý s každým
stupeň: vyraďovací K.O. systém - horný a dolný pavúk
Horný pavúk: hráči na 1.-2.mieste v základnej skupine skupine odohrajú potrebný počet kôl aby sa vyselektovala prvá osmička (1.-8.) a druhá osmička (9.-16.).
Hráči horného pavúka na cca 17.-32. mieste odohrajú ešte jedno kolo aby sa vyselektovalo poradie tretej osmičky (17.-24.miesto) a štvrtej osmičky (25.-32.miesto).
3. stupeň: progresívny K.O. systém - pre hráčov o 1.-8. miesto a 9.-16.miesto
Dolný pavúk: hráči na 3.,4., resp. 5. mieste v základnej skupine odohrajú jedno
kolo, aby sa vyselektovali šestnástky (33.- 48.), 49.-64.),... atď.
Príklad:
Do súťaže sa prihlásilo 64 hráčov.
1.stupeň: vytvorí sa 16 štvorčlenných skupín.
2.stupeň: Horný pavúk - postúpi 32 hráčov (1.,2. miesto v skupine), použije sa
pavúk 1.-32.
- 1.kolo vyselektuje poradie na 1.-16.mieste a 17.-24. mieste.
- 2.kolo vyselektuje poradie osmičky 1.-8., 9.-16., 17.-24., 25.-32.
- Osmičky na17.-24. mieste a 25.-32. mieste končia súťaž.
3.stupeň:Horný pavúk - hrá sa progresívny systém samostatne o 1.-8.miesto
a 9.-16.miesto
2.stupeň: Dolný pavúk: zostúpi 32 hráčov (3.,4. miesto v skupine), použije sa
pavúk 1.-32.
1.kolo vyselektuje poradie na 33.- 48. mieste a 49.-64.
mieste. Súťaž ďalej nepokračuje!!!
Bodovací systém bude dodaný po spracovaní programu v elektronickej podobe
nakoľko sa body z turnajov VSPM „A“ kategórie započítavajú do rebríčka SR.
80
Podpora mládeže VsSTZ 2013/2014
Interná smernica č. 1
1.Všeobecná časť
1.1. Smernica č.1 nerieši len samotné financovanie klubov pracujúcich s mládežou, ale aj stanovuje jednotný hrací systém VSPM. Jej cieľom je zapojiť čo najväčší
počet detí a klubov do VSPM a motivovať kluby pracujúce s mládežou. Výsledkom
bude finančná alebo materiálová podpora pre kluby pracujúce s mládežou podľa
zásluhovosti t.j. postavenia v krajskom a slovenskom rebríčku.
2. Kluby (oddiely) pracujúce s mládežou
Hodnotiace kritéria
2.1.Hodnotiacim kritériom je umiestnenie hráčov v krajskom a slovenskom rebríčku k 1.7. predchádzajúcej sezóny
2.2. Každý hráč (ka) musí mať platný registračný preukaz
2.3. Hráč (ka) môže počas jednej sezóny hrať len v jednej kategórií VSPM. Kluby
sú povinné predložiť súpisky hráčov v stanovenom termíne pred začiatkom súťaže.
Výpočet bodovej hodnoty
2.4. Podľa umiestnenia v krajskom rebríčku budú hráčom/hráčkam pridelené
body tak, že posledný hráč rebríčka bude mať hodnotu 1 bod a tá sa bude postupne zvyšovať o 1 bod smerom nahor.
Následne sa stanovia koeficienty výkonnosti, ktorými sa bude násobiť bodové
hodnotenie hráčov nasledovne:
Pozícia – umiestnenie v krajskom rebríčku:
17 – 32 chlapci a 13 – 24 dievčatá.....koeficient K1
9 – 16 chlapci a 9 – 12 dievčatá ...koeficient K2
5 – 8 ....koeficient K3
1 – 4 ....koeficient K4
Pozícia – umiestnenie v slovenskom rebríčku:
9 – 16 ......koeficient K5
5 – 8 ....koeficient K6
1 – 4 .....koeficient K7
81
2.5. Príklad č.1: 12. Hráč krajského rebríčka, v ktorom je 61 hráčov bude mať 50
bodov, ak tento hráč nie je umiestnený v slovenskom rebríčku do
16. miesta jeho bodová hodnota sa vynásobí koeficientom K2 to
znamená, že takýto hráč bude mať 100 bodov.
Vzor výpočtu bodovej hodnoty: 61 hráčov krajského rebríčka, postavenie hráča
na 12. mieste
Poradie
Body
Poradie
Body
1.
61
9.
53
2.
60
10.
52
3.
59
11.
51
4.
58
12.
50
5.
57
13.
49
6.
56
14.
.
7.
55
15.
.
8.
54
16.
.
Príklad č.2.: 1. Hráč krajského rebríčka, v ktorom je 61 hráčov bude mať 61 bodov , zároveň je tento hráč 3. V slovenskom rebríčku jeho bodová hodnota sa vynásobí koeficientom K7 to znamená, že takýto hráč bude mať 427 bodov.
Vzor výpočtu bodovej hodnoty: 1. Hráč krajského rebríčka, postavenie hráča
v slovenskom rebríčku 3. Miesto
Poradie
kraj
Body
Poradie
SK – koef.
Poradie
kraj
Body
Poradie SK
– koef.
1.
61
K7
9.
53
K5
2.
60
K7
10.
52
K5
3.
59
K7
11.
51
K5
4.
58
K7
12.
50
K5
K5
5.
57
K6
13.
49
6.
56
K6
14.
.
7.
55
K6
15.
.
8.
54
K6
16.
.
61 x koeficient K7 = 427 bodov
82
Pre výpočet bodovej hodnoty každého hráča/hráčky sa použije vždy iba jeden
koeficient a to vyšší.
Takto vzniknú bodové hodnoty hráčov. Hodnota bodu sa stanoví nasledovne:
celkový objem financií sa podelí celkovým súčtom všetkých bodov vo všetkých
kategóriách prenásobených koeficientmi. V prípade, že hráč (ka) je zaradený (á)
v rebríčkoch viacerých kategórií mládeže, tieto hodnoty sa mu spočítavajú, maximálne však z troch kategórií.
3. Čerpanie a spôsob vyplácania podpory
3.1. Pridelená finančná čiastka musí byť zúčtovaná cez VsSTZ. Klub dostane financie za uplynulú sezónu automaticky, bez potreby ich žiadať avšak len v prípade, ak mu prináleží min. suma 20 EUR.
3.2. Klub, oddiel vystaví VsSTZ faktúru vo výške podpory najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka. V opačnom prípade čiastka prepadne v prospech
VsSTZ a bude opätovne použitá na podporu mládeže v budúcej sezóne. Predmetom faktúry bude ,, fakturujeme Vám časť nákladov spojených s výchovou hráčov
(uvediete menovite hráčov). Povinnou prílohou budú kópie riadnych účtovných dokladov, preukazujúcich účel použitia (príjmové doklady za štartovné na turnajoch,
pokladničné bloky za nákup športového materiálu, faktúra za úhradu nájomného
za halu, doklad preukazujúci platbu za trénera...)
3.3. Čerpanie rozpočtu
cca 40% z celkovej dotácie na turnaje SPM, VSPM, nájomné za halu
cca 30% z celkovej dotácie na kúpu športového materiálu
cca 30% z celkovej dotácie na ostatné činnosti, mzdu trénera
3.4. Klubom, ktoré nemajú právnu subjektivitu a majú nárok na finančnú podporu, bude VsSTZ poskytnutá materiálová podpora v pridelenej výške financií
3.5. Za hráča, ktorý je na hosťovaní v inom klube má nárok na podporu klub,
v ktorom hráč hosťoval a nie materský klub. V prípade výnimočného hosťovania má
nárok na podporu materský klub.
Spracoval: František Solár, predseda komisie mládeže VsSTZ
Košice: 11.7.2013
83
Tabuľka bodových hodnôt do krajských rebríčkov mládeže 2013/2014
A
B
C
D
E
1.
600
460
400
300
100
2.
480
370
320
240
75
3.
389,5
300
274
205
64
4.
389,5
300
245
183
57
5.
294,75
225
222
166
51
6.
294,75
225
203
152
47
7.
294,75
225
187
140
43
8.
294,75
225
173
130
40
9.
194,5
150
155,5
120
37
10.
194,5
150
155,5
110
34
11.
194,5
150
135,5
100
31
12.
194,5
150
135,5
90
28
13.
194,5
150
113,5
80
25
14.
194,5
150
113,5
75
23
15.
194,5
150
113,5
70
21
16.
194,5
150
113,5
65
19
17.-20.
96
21.-24.
80
17.-24.
132
100
55
16
25.-32.
108
80
72
50
14
33.-48.
60
40
12
49.-64.
50
30
10
65.-128.
40
25
OZNAČENIE
A
Majstrovstvá SR jednotlivcov
B
Majstrovstvá kraja jednotlivcov
C
SPM
D
VSPM A
E
VSPM B
84
Kalendár podujatí SPM a VSPM
2013/2014
August
15.-16. Satelit Havířov ČR
18.-19. Satelit Hluk ČR
21.-22. Satelit Topoľčany
29.8.(štvrtok) 1.SPM Dorast STO Valaliky
September
7.9. 1.VSPM Dorast STO Valaliky
14.9. 1.VSPM Staršie žiactvo 1.PPC Fortuna Kežmarok
21.9. 1.SPM Mladšie žiactvo – chlapci MŠK Čadca, dievčatá KST Viktória Trnava
28..9 1.SPM Staršie žiactvo TTC Majcichov (hala TC Empire Trnava)
Október
5.10. 1.SPM Najmladšie žiactvo Veľké Uherce
5.10. 1.VSPM B Zemplínsko-Vihorlatská ŠKST Sokol Vojčice
5.10. 1.VSPM B Spišsko-Gemerská ŠKST Spišské Vlachy
5.10. 1.VSPM B Šarišsko-Duklianska *
12.10. 1.VSPM Najmladšie žiactvo ŠKST Michalovce
19.10. 2.VSPM Dorast STK Stará Ľubovňa
26.10. 1.VSPM Mladšie žiactvo ŠKST Spišské Vlachy
November
2.11. 2.VSPM Najmladšie žiactvo ŠŠK Centrál Svidník
9.11. 2.SPM Najmladšie žiactvo – chlapci MŠK Čadca, dievčatá STK Pezinok
9.11. 2.VSPM B Zemplínsko-Vihorlatská ŠK Orion Belá nad Cirochou
9.11. 2.VSPM B Spišsko-Gemerská ŠKST Spišské Vlachy
9.11. 2.VSPM B Šarišsko-Duklianska *
16.11. 2.VSPM Mladšie žiactvo STK Lokomotíva Košice
23.11. 3.VSPM B Spišsko-Gemerská ŠKST Spišské Vlachy
24.11.(nedeľa) 2.SPM Mladšie žiactvo STK Lokomotíva Košice
30.11. 2.SPM Dorast – chlapci 1.PPC Fortuna Kežmarok, dievčatá STK Stará
Ľubovňa
December
7.12. 2.VSPM Staršie žiactvo SŠTK Junior Čaňa
14.12. 2.SPM Staršie žiactvo STO Valaliky
21.12. 3.VSPM Mladšie žiactvo STK Stará Ľubovňa
Január
3. – 5.1. Joola Hungarian Minicadet Open
12.1. (nedeľa) 3.SPM Staršie žiactvo – chlapci MŠK Čadca, dievčatá ŠKST
Topoľčany
85
18.1. 3.SPM Dorast – chlapci BZST, dievčatá ŠKST Topoľčany
18.1. 3.VSPM Najmladšie žiactvo ŠKST Michalovce
25.1. 4.VSPM Mladšie žiactvo ŠSTK Junior Čaňa
Február
1.2. 3.SPM Mladšie žiactvo – chlapci Lokomotíva Vrútky, dievčatá TTC Považská
Bystrica
8.2. 3.VSPM Staršie žiactvo STO Valaliky
8.2. 3.VSPM B Zemplínsko-Vihorlatská ŠKST Zemplínske Hámre
8.2. 3.VSPM B Šarišsko-Duklianska *
15.2. 3.SPM Najmladšie žiactvo – chlapci Lokomotíva Vrútky, dievčatá TTC Majcichov
15.2. 3.VSPM Dorast 1.PPC Fortuna Kežmarok
22.2. 4.VSPM Najmladšie žiactvo STK Lokomotíva Košice
22.2. 4.VSPM B Spišsko-Gemerská ŠKST Spišské Vlachy
Marec
1.3. 4.VSPM Staršie žiactvo STK Lokomotíva Košice
1.3. 4.VSPM B Zemplínsko-Vihorlatská KST plus40 Trebišov
1.3. 4.VSPM B Šarišsko-Duklianska *
8.3. MK družstiev Mladšie žiactvo
14. – 16.3. Mini & Mini Mini Cadet Malacky
22.3. 4.VSPM Dorast ŠŠK Centrál Svidník
23.3. (nedeľa) 4.SPM Najmladšie žiactvo – STO Valaliky
29.3. 4.SPM Dorast – chlapci STK Stará Ľubovňa, dievčatá STK Pezinok
29.3. MK Najmladšie žiactvo ŠŠK Centrál Svidník
Apríl
5.4. MK Dorast STK Stará Ľubovňa
6.4 (nedeľa) MK Mladšie žiactvo ŠSTK Junior Čaňa
12.4. 4.SPM Mladšie žiactvo – chlapci TTC Považská Bystrica, dievčatá TTC
Majcichov
26.4. 4.SPM Staršie žiactvo – chlapci STK Lokomotíva Košice, dievčatá ŠSTK Junior
Čaňa
27.4. MK družstiev Staršie žiactvo
Máj
1.5. (štvrtok) M SR družstvá staršie žiactvo
3. - 4.5. M SR Dorast
8.5. (štvrtok) M SR družstvá mladšie žiactvo
10. - 11.5. M SR Najmladšie žiactvo
10.5. MK Staršie žiactvo STK Lokomotíva Košice
17. - 18.5. M SR Staršie žiactvo
Jún
7. – 8.6. M SR Mladšie žiactvo
* Usporiadatelia turnajov VSPM B skupiny Šarišsko-Duklianskej budú uverejnení po
dohode zainteresovaných klubov v Úradnej správe mládeže
86
P R A V I D L Á PRE TVORBU MLÁDEŽNÍCKYCH
REBRÍČKOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Od sezóny 2013/2014 sa zásadne mení systém určenia bodovej hodnoty do
krajských rebríčkov, o ktorých budú kluby informované prostredníctvom Úradnej
správy. Týka sa to len VSPM a z hodnotenia sa vypustila Extraliga dorastu, nakoľko
bola schválená zmena štruktúry súťaží a nový Súťažný poriadok mládeže.
Princíp vytvárania krajských rebríčkov zostáva nezmenený a naďalej sa bodové hodnoty hráčov budú vypočítavať ako priemer získaných bodov z 3 športových
podujatí uvedených v športovom kalendári, na ktorých sa hráč zúčastnil za posledný kalendárny rok, ktorý aj po zostarnutí predstavujú pre hráča v čase uzávierky
výsledkov najvyšší bodový zisk. Tabuľka bodových hodnôt VSPM bude súčasťou
programu na spracovanie výsledkov VSPM.
I. URČENIE BODOVEJ HODNOTY:
1.Bodová hodnota sa vypočíta ako priemer získaných bodov z troch športových
podujatí uverejnených v športovom kalendári Vs STZ a SSTZ a schválených VV
VsSTZ, na ktorých sa hráč zúčastnil za obdobie posledných 365 dní, ktoré aj po
zostarnutí predstavujú pre hráča v čase uzávierky výsledkov najvyšší bodový
zisk.
2. a) Uzávierka výsledkov sa koná deň pred alebo vo výnimočnom prípade v deň
vydania nových rebríčkov.
b) Ak sa hráč počas ročného hodnotiaceho obdobia zúčastnil aspoň na dvoch
športových podujatiach, zostávajúce prázdne miesta sa pri výpočte priemeru doplnia minimálnou bodovou hodnotou (10 bodov).
c) Zaradenie do rebríčka vo všetkých kategóriách žiactva až dorastu je podmienené účasťou hráča aspoň na dvoch hodnotených športových podujatiach v
ročnom hodnotiacom období v danej vekovej kategórii.
d) Výpočet bodovej hodnoty do rebríčka v danej vekovej kategórii sa uskutoční iba z výsledkov dosiahnutých v tejto kategórii.
e) Výsledky podliehajú starnutiu a to za každý uplynulý kalendárny mesiac po
vzore SSTZ, z pôvodne získanej bodovej hodnoty. Tá sa po jednom roku
vynuluje.
f) Hodnota bodov, ktoré hráč získa za účasť na športovom podujatí bude uvedená v tabuľke. Závisí od umiestnenia a významnosti súťaže. V prípade, že diskrétnosť poradia vo výsledkovej listine bude iná, ako je uvedené v hodnotiacej tabuľke,
prevedie sa prepočet aritmetickým priemerovaním.
g) Ak sa hráč nebude môcť zúčastniť športového podujatia z dôvodu plnenia
reprezentačných úloh, bude mu ako kompenzácia za nemožnosť účasti pridelená bodová hodnota odpovedajúca jeho umiestneniu v poslednom vydanom
rebríčku.
h) Platný je vždy rebríček vydaný časovo ako posledný. Ak v ňom nie sú uve87
dení niektorí hráči, ich poradie sa pri losovaní súťaží určí z predchádzajúceho rebríčka.
Prehľad zaradených podujatí:
VV VsSTZ určuje stolnotenisové podujatia, ktorých umiestnenie sa počítajú do
rebríčka východného Slovenska takto:
Označenie Názov súťaže
Koeficient významnosti počet turnajov
súťaže
1. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov
5
1
2. Majstrovstvá kraja jednotlivcov
4
1
3. Slovenský pohár mládeže
3
4
4. Východoslovenský pohár mládeže A
2
4
5. Východoslovenský pohár mládeže B
1
4
Zverejňovanie krajských rebríčkov mládeže
Dátum vydania
Hodnotené obdobie
Typ rebríčka
Počet hodnotených
hráčov
1. novembra
od 1. 11. do 31. 10.
aktuálny
všetci v každej
vekovej kategórií
1. januára
od 01. 01. do 31. 12.
aktuálny
všetci v každej
vekovej kategórií
najneskôr 7 – 14 dní
pred M-VS príslušnej
vekovej kategórie
od 01. 04. do 31. 03.
nominačný pre
M-VS príslušnej
všetci v každej
vekovej kategórií
1. júla
od 01. 07. do 30. 06
koncosezónny
všetci v každej
vekovej kategórií
1. augusta
od 01. 07. do 30. 06
redukovaný
všetci v každej
vekovej kategórií
Publikovanie rebríčkov:
- na internete www.vsstz.sk
- v bulletine VsSTZ
88
Adresár mládežníckych klubov VsSTZ
a zoznam hracích miestností
• STK Stará Ľubovňa Ondrej Haky, Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 0903/627718, 052/4262120, mail: hakyo@centrum.sk
Hracia miestnosť: športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa
• TJ Javorinka Levoča Ing. Ernest Rusnák, Kováčska vila 2, 054 01 Levoča
tel.: 0903/255440, 053/4512705, mail: rzlevoca@pobox.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Námestie Št. Kluberta, Levoča
• ŠK Orion Belá nad Cirochou Ján Dráb, Komenského 2656, 069 01 Snina tel.:0905/626415, 057/7682816, mail:
loziskaplus@loziskaplus.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
• STK Lokomotíva Košice Marián Fotta, Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
tel.:0948/614221, mail: marianfotta@gmail.com
info@stklokomotiva.sk
Hracia miestnosť: Čermeľská cesta 1, Košice
• TJ Dunajec Spišská Stará Ves Mgr. Ján Stanko, Štúrova 389/48, 061 01 Spišská Stará Ves
tel.:0949/344197, 052/4822610, mail:
jan.stanko@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Spišská Stará Ves
• ŠSTK Junior Čaňa František Solár, Na Kope 37, 040 16 Košice
tel.:0917/572055, mail: frantisek.solar@stonline.sk
labosrobert@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola, Pionierska 35, Čaňa
• STO Valaliky Ing. Jozef Kacvinský, Horná úvrať 9, 044 13 Valaliky
tel.: 0917/520019, mail: valalikysto@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola Valaliky, Hlavná 165
• OTJ STO Jamník Ing. Mariájn Grzyb, 053 22 Jamník 96
tel.: 0915/902026, 053/4297823, mail: boletus@centrum.sk
inggrzyb@gmail.com
Hracia miestnosť: Sála OTJ Jamník, pri futbalovom ihrisku
• ZŠ Klenová Mgr. Martin Štofík, 067 72 Klenová 170
tel: 0905/299985, mail: stofikmartin@gmail.com
89
stofikmartin2@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ a MŠ Klenová, Klenová 111
• MŠK VSTK Vranov Vincent Pavúk, Sídlisko JUH 1053, 093 01 Vranov nad
Topľou
tel.: 0908/145858, mail: anton_hajduk@stonline.sk
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, B. Němcovej 2575, v areáli futbalového
štadióna
• ŠKST Spišské Vlachy Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: 0904/553415, 053/4495133, mail: antongurcik@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy
• STO BBF Spišská Nová Ves Jaroslav Sagula, Javorová 2, 052 01 Spišská
Nová Ves
tel.: 0910/488878, mail: jasag@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Lipová ul. Spišská Nová Ves
• 1.PPC Fortuna Kežmarok Ing. Miroslav Harabin, Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
tel.:0905/844187, mail: ppcfortuna@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ sv. Kríža 21, Kežmarok
• TJ Baník Smolník Ing. Jozef Tokarčík, 055 66 Smolník 36
tel.:0919/045072, mail: jozef.tokarcik@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa Základná škola Smolník
• ŠŠK Centrál SŠ Svidník Michal Kmiť, Karpatská 804/10, 089 01 Svidník
tel.:0903/612669, mail: miroslav.kurecko@gmail.com
Hracia miestnosť: Spojená škola, Centrálna 664, Svidník
• OŠK Šarišské Michaľany Vendelín Balčák, Michalská 38, 082 22 Šarišské
Michaľany
tel.: 0908/270888, 051/4582484, mail:balcak.vendo@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa – športový areál futbalového štadióna,
Š. Michaľany
• STO Letanovce Milan Gábriš, Štúrova 9, 053 13 Letanovce
tel: 0902/308618, mail: miga@neunet.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Letanovce, Školská ul.
• ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou Ján Sojčák, Osloboditeľov 149,
067 83 Kamenica nad Cirochou
tel.: 0915/908350, mail: j.sojcak@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Kamenica n/C
90
• Geológ Rožňava Andrej Ružík, Útulná 9, 048 01 Rožňava
tel.: 0908/860437, mail: ruzik@it-reality.sk
Hracia miestnosť: Šafárika 120, Rožňava
• TJ STO Slovenská Ves Ing. Peter Hanigovský, 059 02 Slovenská Ves 390
tel.: 0910/119586, mail peterhanigovsky@zoznam.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ Slovenská Ves (vchod zozadu)
• TJ Baník Mlynky Jozef Černický, 053 76 Mlynky 359
tel.: 0905/152811, mail: cernickyjozef@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Mlynky – Biele Vody
• ŠK ZŠ Sibírska Prešov Miroslav Gábor, Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
tel.: 0907/638009, 051/7702452,
mail: gaborabececko@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Sibírska Prešov, Sídlisko Sekčov Prešov
• ŠKP PrešovVladimír Pištej, Ul. Jurkovičová č. 2, 080 01 Prešov
tel.: 0905/263831, mail: vlado.pistej@condornet.sk
Hracia miestnosť: SOŠ Prešov, Košická 20 – telocvičňa
• STK Brezovica Ing. Lukáš Genčúr, 082 74 Brezovica 89
tel.: 0908/208294, mail: lugen@azet.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ v Brezovici • MSTK Veľké Kapušany Ing. Štefan Popély, Orgovánová 49, 079 01 Veľké
Kapušany
tel.:0903/908628, mail: mkst.velkekapusany@gmail.com
Hracia miestnosť: Dom športu, Sídlisko POH, Veľké Kapušany (pri starom cintoríne)
• ŠKST Topspin Margecany MUDr. Ľudovít Tomaga ml., Hornádska 10, 055
01 Margecany
tel.:0905/424717, mail:
skst.margecany@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ
• KST Plus 40 Trebišov Ing. Gabriel Wawrek, Slnečná 3202/2, 075 01 Trebišov
tel.:0911/903473, mail: wawrek@ulbrich.sk
Hracia miestnosť: T.G.Masaryka 2229/36,Trebišov
• MŠK STO Krompachy Oľga Barbušová, Kolínovce 150, 053 42 pošta Krompachy
tel.:0905/567307, mail: olga.barbusova@centrum.sk
Hracia miestnosť: Trangusova 1, Krompachy
91
• ŠKST Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Hlavná 371/52, 067 77 Zemplínske Hámre
tel.: 0905/234838, mail: olymp.investment@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ
• JMC Lužany pri Topli Marián Gdovin, Lužany pri Topli 16, 087 01 Giraltovce
tel.:0908/972679, mail: gdovin.mar@gmail.com
Hracia miestnosť: Kultúrny dom Lužany pri Topli
• OKST Regmont Hraň Dušan Juroš, SNP 154, Hraň
tel.: 0915/353296, mail: jurosdusan@zoznam.sk
Hracia miestnosť: STH Hraň, pri kultúrnom dome
• OKST Bracovce Miroslav Hrabovský, 072 05 Bracovce 89, tel: 0907/962226
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Bracovce
• STO Lemešany Cyril Sabol, 082 03 Lemešany 367
tel: 0905/856474, mail: sabolcyro@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Lemešany
• STO Sedlice Mgr. Rastislav Kotulič, 082 43 Sedlice 139
tel: 0905/788554, mail: kotulic.rasto@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ s MŠ Sedlice
• SŠK Poproč Martin Gumáň, Západná 69, 044 24 Poproč
tel.: 093/546230, mail: martinguman@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Školská 1
• KAC Jednota Košice Mgr. Renáta Priščáková, Havanská 13, 040 13 Košice
tel.: 0905/745121, mail: priscakova@netkosice.sk
Hracia miestnosť: malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18, Košice
• STK Gemerská Poloma Juraj Galajda, Fraňa Krála 466, 049 22, Gemerská
Poloma
tel.: 0908/366846, mail: durokolcun@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa pri ZŠ, ul. Sládkovičova
• STO Snina Alexander Kopáč, Dobrianskeho 1503/28, 06901 Snina
tel: 0911/424854, mail: sanokopac@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa OU internátne, ul. Palárikova 1602/1, Snina
• ZŠ Ivana Krasku Trebišov Serhyi Yaremenko, 076 22 Vojčice 139/3
tel: 0949/345534, mail: yaremenko@zskrasku.tv
Hracia miestnosť: ZŠ Vojčice ul. Školská 392 076 22
92
• ŠKST Sokol Vojčice Ladislav Bodnár, 076 22 Vojčice
tel: 0905/597796, mail: yaremenko@zskrasku.tv
Hracia miestnosť: ZŠ Vojčice ul. Školská 392 076 22
• ZŠ Vyšný Žipov,. Mgr. Ján Straka, 094 34 Čierne nad Topľou 156
tel: 0908/847 249, mail: henrietkaf@gmail.com
• STK Stadex Košice Cyril Vaňo, Jaltská 12, 040 01 Košice
tel: 0904/846470, mail: vanovci@netkosice.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Postupimská, Košice
• STMK Stropkov Ing. Michal Malina, Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
tel: 0903/610197, mail: michal504@gmail.com
Hracia miestnosť: III. Základná škola, Konštantinová , Stropkov
• STJ Družba Bardejov Ing. Ján Jakub, Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
tel: 0905/966698, mail: jan.jakub@email.cz
Hracia miestnosť: Športová hala Mier, Mlynská ul. Bardejov
• ŠKST Michalovce JUDr. Jozef Blaško, kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
tel: 0905/600840, mail: exektiva@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, kpt. Nálepku 8, Michalovce
Zasielanie výsledkov :
Usporiadatelia turnajov VSPM sú povinní zaslať výsledky vo všetkých stupňoch
v zmysle Súťažného poriadku mládeže pre sezónu 2013/2014
mailom na adresu: erikhajduk@gmail.com
Protesty:
podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu.
93
Konečné tabuľky dlhodobých súťaží
mládeže 2012/2013
1.liga starší žiaci
1. STK Lokomotíva Košice
2. 1.PPC Fortuna Kežmarok A
3. MŠK VSTK Vranov A
4. STO Valaliky
5. OŠK Šarišské Michaľany
6. ŠKST Kamenica n/Cir.
7. MŠK VSTK Vranov B
8. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
9. TJ Baník Mlynky
10. TJ Javorinka Levoča
11. 1.PPC Fortuna Kežmarok B
12. Geológ Rožňava
11 11 0 0 0
11 10 0 1 0
11 8 1 2 0
11 7 2 2 0
11 7 1 3 0
11 5 0 6 0
11 5 0 6 0
11 4 0 7 0
11 3 1 7 0
11 2 1 8 0
11 0 0 11 0
11 1 0 7 3
2.liga starší žiaci – skupina VÝCHOD
1. ŠŠK Centrál Svidník A
2. STK Dubovica
3. STMK Stropkov
4. ŠŠK Centrál Svidník B
5. JMC Lužany pri Topli
6. ZŠ Klenová
7. ŠK Orion Belá n/Cir.
8. STK Brezovica
9. ŠKST Zemplínske Hámre 16
16
16
16
16
16
16
16
16
15 1 0 0
12 0 4 0
9 3 4 0
7 1 8 0
6 2 5 3
5 0 11 0
5 0 11 0
6 1 6 3
3 0 7 6
2.liga starší žiaci – skupina PODTATRANSKÁ
1. TJ STO Slovenská Ves
9 7 2 0
2. TJ Obce Spišský Štiavnik
9 7 1 1
3. TJ Severka Kežmarok
9 7 0 2
4. STO Poprad Velká
9 5 3 1
5. ŠK Veterán Poprad
9 2 2 5
6. 1.PPC Fortuna Kežmarok C
9 4 0 3
7. TJ Javorinka Levoča B
9 2 2 5
8. ZŠ Štefánikova Spišská Belá 9 2 1 6
9. 1.PPC Fortuna Kežmarok D
9 3 0 4
10. OŠK Spišský Štvrtok
9 0 1 8
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
137:23 47
105:55 40
100:60 37
90:70 31
64:96 27
64:96 26
67:93 26
66:94 26
27:133 16
67:23 25
75:15 24
66:24 23
59:31 22
39:51 15
38:52 15
31:59 15
32:58 14
31:59 13
12:78 10
2.liga starší žiaci – skupina SPIŠSKO GEMERSKÁ
1.ŠKST Spišské Vlachy
5
362
2.STO BBF Spišská Nová Ves
5
337
3.Geológ Rožňava B
5
294
4.STO Letanovce
5
276
5.MŠK STO Krompachy
5
228
6.ŠK MPC Spišská Nová Ves
5
205
7.TJ Baník Smolník
5
171
8.OŠK Betlanovce
5
212
9.OTJ STO Jamník
5
156
10.ŠKST Topspin Margecany
5
73
94
94:16 33
91:19 31
78:32 28
79:31 27
75:35 26
50:60 21
47:63 21
37:73 19
37:73 18
32:78 16
20:90 11
20:90 10
47
44
36
33
27,5
22,5
22
20
17,5
7,5
Medailisti z východoslovenského regiónu
na Majstrovstvách Slovenska 2013
Vyhodnotenie účasti na M-SR mládeže
Medaily - 31
A) Družstvá – 3 zlaté, 3 strieborné, 2 bronzové
a) dorast
ŠSTK Junior Čaňa – 1.miesto (E.Jurková, E.Labošová, M.Zánová)
STO Valaliky – 2.miesto (S.Horváthová, A.Klučárová, V.Vancáková)
b) staršie žiactvo
STK Lokomotíva Košice – 3.miesto (J.Zelinka, R.Reho, F.Petrík)
STO Valaliky – 3.miesto (S.Horváthová, A.Klučárová, V.Vancáková)
c) mladšie žiactvo
STK Lokomotíva Košice – 1.miesto (J.Zelinka, R.Reho, F.Petrík)
MŠK VSTK Vranov – 2.miesto (D.Oráč, S.Fečo, M.Fečo, M.Tkáč)
ŠSTK Junior Čaňa – 1.miesto – 3.miesto (E.Labošová, S.Takáčová
B) Jednotlivci – 7 zlaté, 9 strieborné, 8 bronzové
a) dorast – 3 chlapci, 4 dievčatá – 3 medaily (E.Jurková – dvojhra 1.miesto,
E.Jurková – štvorhra 1.miesto (L.Truksová), mix E.Jurková – 2.miesto (R.Rezetka)
b) staršie žiactvo – 7 chlapcov, 4 dievčatá – 6 medailí (E.Labošová – dvojhra
3.miesto, E.Labošová – štvorhra 2.miesto (T.Kukuľková), S.Horváthová - V.Vancáková – štvorhra 3.miesto, D.Oráč – štvorhra 3.miesto (Š.Peko), E.Labošová –
R.Reho – mix 2.miesto, S.Horváthová - mix 3.miesto (J.Ševec)
c) mladšie žiactvo – 7 chlapcov, 6 dievčat – 10 medailí (D.Oráč – dvojhra
1.miesto, E.Labošová – dvojhra 1.miesto, J.Zelinka – dvojhra 3.miesto, R.Reho – dvojhra 3.miesto, D.Oráč – štvohra 1.miesto (Š.Peko), J.Zelinka – R.Reho –
štvohra 2.miesto, E.Labošová – štvorhra 2.miesto (T.Kukuľková), E.Labošová
– R.Reho – mix 1.miesto, J.Zelinka – mix 2.miesto (N.Grígelová) D.Oráč – mix
3.miesto (N.Púchovanová)
d) najmladšie žiactvo – 6 chlapcov, 4 dievčatá – 5 medailí (A.Majerská – dvojhra 2.miesto, S.Takáčová – štvorhra 1.miesto (Z.Peková), J.Terezková – J.Dzelinská – štvorhra 2.miesto, S.Takáčová – mix 2.miesto (P.Černák), J.Terezková
– A.Klajber – mix 3.miesto)
95
Medailisti z Majstrovstiev
východoslovenského regiónu 2013
A) Družstvá
a) dorast
chlapci
1. STK Lokomotíva Košice (J.Zelinka, R.Reho, F.Petrík, M.Priščák)
2. MŠK VSTK Vranov (D.Oráč, P.Hubaľ, M.Mušák, J.Kopčo)
3. OŠK Šarišské Michaľany (J.Gombík, P.Mišenko, D.Vaňo)
dievčatá
1. STK Lokomotíva Košice (M.Kokútová. N.Kocichová, L.Vištanová)
2. ŠK ZŠ Sibírska Prešov (L.Belušková. A. Longauerová,T.Klimková)
3. STK Stará Ľubovňa (M. Kendrová, E.Krafčíková)
b) staršie žiactvo
chlapci:
1 .STK Lokomotíva Košice (J.Zelinka, R.Reho, F.Petrík)
2. 1.PPC Fortuna Kežmarok (M.Harabin, M.Smik, M.Milan)
3. MŠK VSTK Vranov (D.Oráč, J.Kopčo, M.Mušák)
dievčatá
1. STO Valaliky (S.Horváthová, A.Klučárová, V.Vancáková)
2. ŠKST Michalovce (J.Terezková, J.Dzelinská, D.Šinkárová)
3. STK Lokomotíva Košice (A.Nagyová, L.Vištanová, N.Kocichová)
c) mladšie žiactvo
chlapci:
1. STK Lokomotíva Košice (J.Zelinka, R.Reho, F.Petrík)
2. MŠK VSTK Vranov (D.Oráč, S.Fečo, M.Fečo, M.Tkáč)
3. STO Valaliky (R.Hurka, N.Mato, K.Pach)
dievčatá
1. SŠTK Junior Čaňa (E.Labošová, S.Takáčová)
2. ŠKST Michalovce (J.Terezková, J.Dzelinská, D.Šinkárová)
3. STO Valaliky (A.Majerská, A.Klučárová)
B) Jednotlivci
a) dorast, 9.3.2013, STK Stará Ľubovňa
Dvojhra chlapci:
1. Tomáš Dubec (STK Stará Ľubovňa)
2. Marek Haky (STK Stará Ľubovňa)
3. Daniel Oráč (MŠK VSTK Vranov)
Matúš Roba (1.PPC Fortuna Kežmarok)
96
Dvojhra dievčatá:
1. Martina Zánová (ŠSTK Junior Čaňa)
2. Natália Kocichová (STK Lokomotíva Košice)
3. Veronika Čurillová (STO BBF Spišská Nová Ves)
Martina Kohútová (STK Lokomotíva Košice)
Štvorhra chlapci:
1. Tomáš Dubec – Marek Haky
2. Jakub Poľa (STK Stará Ľubovňa) – Dárius Magdziak (1.PPC Fortuna Kežmarok)
3. Jakub Gombík (OŠK Šarišské Michaľany) – Ján Letanovský (Geológ Rožňava)
Matúš Roba – Matej Harabin (1.PPC Fortuna Kežmarok)
Štvorhra dievčatá:
1. Laura Belušková – Antónia Longauerová (ŠK ZŠ Sibírska Prešov)
2. Martina Kohútová – Natália Kocichová (STK Lokomotíva Košice)
3. Martina Zánová – Terézia Klimková (ŠK ZŠ Sibírska Prešov)
Sokolská Alexandra – Sokolská Barbara (ŠKST Spišské Vlachy)
Mix:
1. Martina Zánová – Tomáš Dubec
2. Eva Krafčíková (STK Stará Ľubovňa) – Marek Haky
3. Anna Černická (Geológ Rožňava) – Ján Letanovský
Laura Belušková – Jakub Poľa
b) staršie žiactvo, 28.4.2013, 1.PPC Fortuna Kežmarok
Dvojhra chlapci:
1. Matej Harabin
2. Daniel Oráč (MŠK VSTK Vranov)
3. Miroslav Smik (1.PPC Fortuna Kežmarok)
Adam Laboš (SŠTK Junior Čaňa)
Dvojhra dievčatá:
1. Ema Labošová (SŠTK Junior Čaňa)
2. Laura Vištanová (STK Lokomotíva Košice)
3. Alena Majerská (STO Valaliky)
Alexandra Sokolská
Štvorhra chlapci:
1. René Reho – Jakub Zelinka ( STK Lokomotíva Košice)
2. Daniel Oráč – Matej Harabin
3. Rastislav Hurka (STO Valaliky) – Martin Milan (1.PPC Fortuna Kežmarok)
Adam Laboš – Tomáš Horňák (STO Valaliky)
97
Štvorhra dievčatá:
1. Ema Labošová – Sofia Takáčová (SŠTK Junior Čaňa)
2. Júlia Dzelinská – Jana Terezková (ŠKST Michalovce)
3. Terézia Klimková – Alexandra Sokolská
Natália Kocichová – Laura Vištanová
Mix:
1. Ema Labošová – René Reho
2. Júlia Dzelinská – Jakub Zelinka
3. Natália Kocichová – Adam Laboš
Terézia Klimková – Daniel Oráč
c) mladšie žiactvo, 8.5.2013, STK Lokomotíva Košice
Dvojhra chlapci:
1. Jakub Zelinka
2. René Reho
3. Daniel Oráč
Filip Petrík (STK Lokomotíva Košice)
Dvojhra dievčatá:
1. Ema Labošová
2. Agáta Klučárová (STO Valaliky)
3. Jana Terezková
Dáša Šinkárová (ŠKST Michalovce)
Štvorhra chlapci:
1. Jakub Zelinka – René Reho
2. Daniel Oráč – Martin Milan
3. Rastislav Hurka – Filip Petrík
Samuel Fečo – Michal Fečo (MŠK VSTK Vranov)
Štvorhra dievčatá:
1. Dáša Šinkárová – Ema Labošová
2. Alena Majerská – Agáta Klučárová
3. Sofia Takáčová – Jana Terezková
Ivana Hudáková – Sabína Mihalčinová (ZŠ Vyšný Žipov)
Mix:
1. Ema Labošová – René Reho
2. Jana Terezková – Jakub Zelinka
3. Takáčová Sofia – Daniel Oráč
Dáša Šinkárová – Filip Petrík
d) najmladšie žiactvo, 13.4.2013, MŠK VSTK Vranov
Dvojhra chlapci:
98
1. Rastislav Tropp (TJ STO Slovenská Ves)
2. Adam Klajber (SŠK Poproč)
3. Patrik Leščinský (KAC Jednota Košice)
Michal Kmiť (ŠK ZŠ Karpatská Svidník)
Dvojhra dievčatá:
1. Júlia Dzelinská
2. Sofia Takáčová
3. Jana Terezková
Alena Majerská
Štvorhra chlapci:
1. Kamil Pach (STO Valaliky) – Adam Klajber
2. Michal Oráč – Kamil Paľko (obaja ZŠ Vyšný Žipov
3. Martin Mitrík (MŠK STO Krompachy) – Rastislav Tropp
Matej Tkáč – Juraj Pavolko (MŠK VSTK Vranov)
Štvorhra dievčatá:
1. Jana Terezková – Júlia Dzelinská
2.Sofia Takáčová – Alena Majerská
3. Mihalčinová Sabína – Pavla Jakubčinová ( obe ZŠ Vyšný Žipov)
Ema Lešová – Ema Pustaiová (OKST Regmont Hraň)
Mix:
1. Jana Terezková – Adam Klajber
2. Sofia Takáčová – Mihal Oráč
3. Júlia Dzelinská – Michal Kmiť
Alena Majerská – Kamil Pach
99
Zoznam družstiev prihlásených
do VSPM
Dorastenci :
OKST Bracovce
MŠK VSTK Vranov
Geológ Rožňava B
SŠK Poproč
STK Gemerská Poloma
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
STK Lokomotíva Košice B
STJ Družba Bardejov
1.PPC Fortuna Kežmarok A
1.PPC Fortuna Kežmarok B
STO Valaliky
ŠK Jablonov nad Turňou
MKST Veľké Kapušany
Starší žiaci – VSPM B
Skupina Spišsko-Gemerská
ŠKST Spišské Vlachy
Geológ Rožňava B
STO Letanovce
TJ Baník Smolník
TJ Baník Mlynky
ŠKST Topspin Margecany
STO OTJ Jamník
MŠK STO Krompachy
Skupina Šarišsko-Duklianska
ŠK ZŠ Sibírska Prešov B
ŠKP Prešov
MSTK Sabinov
STO Lemešany
STO Sedlice
JMC Lužany pri Topli
STK Brezovica
STMK Stropkov
STK Dubovica
Dorastenky :
STK Stará Ľubovňa
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
ŠKST Spišské Vlachy
STK Lokomotíva Košice
Starší žiaci – VSPM A
ŠŠK Centrál Svidník
TJ Javorinka Levoča
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
MŠK VSTK Vranov
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
TJ STO Slovenská Ves
ZŠ Vyšný Žipov
STK Lokomotíva Košice
Geológ Rožňava
1.PPC Fortuna Kežmarok
OŠK Šarišské Michaľany
STO Valaliky
TJ Severka Kežmarok
Skupina Zemplínsko-Vihorlatská
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
STO Snina
ZŠ Klenová
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany
KST plus40 Trebišov B
ZŠ Ivana Krasku Trebišov
OKST Regmont Hraň
100
Mladšie žiačky :
OKST Regmont Hraň
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
ŠKST Michalovce
ŠSTK Junior Čaňa
ZŠ Vyšný Žipov
STO Valaliky
Staršie žiačky:
STK Stará Ľubovňa
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
ŠKST Spišské Vlachy
ŠSTK Junior Čaňa
ŠKST Michalovce
ZŠ Vyšný Žipov
STO Valaliky
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
Najmladší žiaci :
MŠK VSTK Vranov
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
KST plus 40 Trebišov A
ŠKST Michalovce
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
KAC Jednota Košice
STK Lokomotíva Košice
ŠSŤK Junior Čaňa
STO Valaliky
Mladší žiaci :
OKST Regmont Hraň
MŠK VSTK Vranov
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
KAC Jednota Košice
KST plus 40 Trebišov A
ŠKST Michalovce
TJ STO Slovenská Ves
ZŠ Ivana Krasku Trebišov
ZŠ Vyšný Žipov
STK Lokomotíva Košice
1.PPC Fortuna Kežmarok
STO Valaliky
Najmladšie žiačky :
KST plus 40 Trebišov A
SŠTK Junior Čaňa
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky
101
Koncosezónne krajské rebríčky mládeže
k 1. 7. 2013
Dorastenci:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Dubec Tomáš
1996
STK Stará Ľubovňa
252,50
2.
Haky Marek
1995
STK Stará Ľubovňa
211,67
3.
Oráč Daniel
2000
MŠK VSTK Vranov
171,58
4.
Hubaľ Peter
1997
MŠK VSTK Vranov
146,44
5.
Laboš Adam
1999
ŠSTK Junior Čaňa
146,44
6.
Horňák Tomáš
1999
STO Valaliky
145,31
7.
Letanovský Ján
1996
Geológ Rožňava
139,31
8.
Gombík Jakub
1998
OŠK Šarišské Michaľany
138,33
9.
Harabin Matej
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
135,60
10.
Poľa Jakub
1996
STK Lokomotíva Košice
134,94
11.
Magdziak Dárius
1996
STJ Družba Bardejov
125,31
12.
Smik Miroslav
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
123,10
13.
Roba Matúš
1997
1.PPC Fortuna Kežmarok
120,58
14.
Mušák Matej
1999
MŠK VSTK Vranov
113,94
15.
Šikula Dávid
1996
Obec Spišská Teplica
112,81
16.
Zelinka Jakub
2000
STK Lokomotíva Košice
111,67
17.
Priščák Miroslav
1995
STK Lokomotíva Košice
110,00
18.
Varjan Mikuláš
1997
STJ Družba Bardejov
110,00
19.
Maňák Dávid
1995
1.PPC Fortuna Kežmarok
100,42
20.
Kopčo Jakub
1999
MŠK VSTK Vranov
100,00
21.
Reho René
2000
STK Lokomotíva Košice
98,33
22.
Mišenko Peter
1998
MSTK Sabinov
97,50
23.
Treščo Štefan
1999
OKST Bracovce
95,42
24.
Szabo Dávid
1996
SŠK Poproč
86,25
25.
Vaňo Damián
1998
OŠK Šarišské Michaľany
78,44
26.
Dolinský Tomáš
1997
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
77,50
27.
Petrík Filip
2001
STK Lokomotíva Košice
75,00
102
28.
Herczeg Andráš
1998
ŠK Jablonov nad Turňou
74,50
29.
Hurka Ratislav
2001
STO Valaliky
71,25
30.
Barczi Lorant
1998
ŠK Jablonov nad Turňou
68,00
31.
Vico Dávid
2001
STO Valaliky
63,77
32.
Štancel Filip
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
58,50
33.
Galajda Marek
1997
Geológ Rožňava
57,93
34.
Čerei Christián
1997
STK Lokomotíva Košice
55,85
35.
Hodák Patrik
1995
OŠK Betlanovce
49,58
36.
Ivan Michal
1995
OKST Bracovce
49,50
37.
Vodička Lukáš
2001
OŠK Šarišské Michaľany
48,33
38.
Stavač Slavomír
1996
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
42,83
39.
Macko Tibor
2000
OŠK Šarišské Michaľany
42,58
40.
Majirský Dávid
1997
STJ Družba Bardejov
41,58
41.
Klimek Ján
1997
STJ Družba Bardejov
39,67
42.
Vancák Vladislav
1996
STK Lokomotíva Košice
35,93
43.
Vico Martin
1998
STO Valaliky
35,17
44.
Haburaj Lukáš
1995
STO Snina
35,00
45.
Fecák Lukáš
1997
OKST Bracovce
34,50
46.
Kapráľ Roman
1997
STO Snina
33,75
47.
Lešták Tomáš
1996
SŠK Poproč
31,67
48.
Bokroš Gabriel
1997
Geológ Rožňava
31,50
49.
Sojčák Filip
1998
ŠKST Kamenica nad Cirochou
29,68
50.
Lipták Andrej
2000
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
29,58
51.
Cap Richard
1999
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
25,42
52.
Mato Norbert
2001
STO Valaliky
24,08
53.
Lesňák Peter
1997
Geológ Rožňava
23,56
54.
Hubler Matej
1998
STJ Družba Bardejov
23,42
55.
Matyi Štefan
1998
MKST Veľké Kapušany
22,93
56.
Koblos Attila
1997
MKST Veľké Kapušany
22,77
57.
Galanda Róbert
1997
STO Snina
21,83
58.
Havrila Dominik
1999
TTC Vojany Tigers
20,85
59.
Jakab Szabolcs
1998
MKST Veľké Kapušany
19,68
60.
Červeňák Dalibor
1996
STO Snina
16,00
103
Dorastenky:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Jurková Eva
1995
STMK Stropkov
450,00
2.
Zánová Martina
1997
ŠSTK Junior Čaňa
257,50
3.
Horváthová Simona
1998
STO Valaliky
208,16
4.
Kocichová Natália
1999
STK Lokomotíva Košice
202,50
5.
Kohútová Martina
1996
STK Lokomotíva Košice
188,25
6.
Belušková Laura
1997
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
182,81
7.
Labošová Ema
2001
SŠTK Junior Čaňa
178,33
8.
Longauerová Antónia
1995
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
177,81
9.
Vancáková Valentína
1999
STO Valaliky
160,00
10.
Krafčíková Eva
1997
STK Stará Ľubovňa
156,98
11.
Sokolská Alexandra
1999
ŠKST Spišské Vlachy
155,83
12.
Klimková Terézia
1998
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
150,31
13.
Sokolská Barbara
1996
ŠKST Spišské Vlachy
143,65
14.
Halászová Noemi
1997
ŠK Jablonov nad Turňou
133,65
15.
Kendrová Miriam
2001
STK Stará Ľubovňa
120,32
16.
Nagyová Aneta
1998
STK Lokomotíva Košice
117,75
17.
Černická Anna
1999
Geológ Rožňava
113,65
18.
Galušková Ema
1999
ŠKST Spišské Vlachy
99,00
19.
Gontkovičová Sofia
2000
STK Stará Ľubovňa
97,33
20.
Čurillová Frederika
2002
ŠKST Spišské Vlachy
94,83
21.
Bodnárová Bernadett
1995
ŠK Jablonov nad Turňou
90,83
22.
Klučárová Agáta
2000
STO Valaliky
82,00
23.
Kuliková Natália
1995
STK Stará Ľubovňa
66,08
24.
Krčová Annamária
1999
ŠKST Spišské Vlachy
60,83
Starší žiaci:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Oráč Daniel
2000
MŠK VSTK Vranov
288,25
2.
Harabin Matej
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
260,83
3.
Reho René
2000
STK Lokomotíva Košice
247,00
4.
Zelinka Jakub
2000
STK Lokomotíva Košice
247,00
104
5.
Laboš Adam
1999
SŠTK Junior Čaňa
204,33
6.
Gombík Jakub
1998
OŠK Šarišské Michaľany
201,50
7.
Smik Miroslav
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
192,67
8.
Horňák Tomáš
1999
STO Valaliky
180,25
9.
Milan Martin
2001
1.PPC Fortuna Kežmarok
163,75
10.
Petrík Filip
2001
STK Lokomotíva Košice
156,08
11.
Kopčo Jakub
1999
MŠK VSTK Vranov
151,08
12.
Mušák Matej
1999
MŠK VSTK Vranov
141,08
13.
Hurka Rastislav
2001
STO Valaliky
140,25
14.
Vaňo Damián
1998
OŠK Šarišské Michaľany
136,08
15.
Vico Martin
1998
STO Valaliky
114,42
16.
Fečo Samuel
2001
MŠK VSTK Vranov
109,58
17.
Macko Tibor
2000
OŠK Šarišské Michaľany
108,58
18.
Sojčák Filip
1998
ŠKST OcÚ Kamenica nad
Cirochou
99,58
19.
Vico Dávid
2001
STO Valaliky
94,58
20.
Škorňa Dušan
1999
Geológ Rožňava
86,67
21.
Bernáth Marek
1999
Geológ Rožňava
84,08
22.
Fečo Michal
2001
MŠK VSTK Vranov
80,83
23.
Novotný Radovan
2000
TJ Dunajec Spišská Stará
Ves
79,58
24.
Pach Kamil
2003
STO Valaliky
78,75
25.
Vodička Lukáš
2001
OŠK Šarišské Michaľany
76,17
26.
Štancel Filip
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
75,00
27.
Mato Norbert
2001
STO Valaliky
71,25
28.
Zelinka Matúš
2001
STK Lokomotíva Košice
69,67
29.
Nagy-Suloci Igor
2000
STO Valaliky
68,33
30.
Lipták Andrej
2000
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
53,83
31.
Regec Daniel
1999
1.PPC Fortuna Kežmarok
48,00
32.
Gabriš Peter
1999
STO Letanovce
45,00
33.
Sviatko Dominik
2003
STO Valaliky
40,00
34.
Randus Branislav
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
30,33
35.
Lipták Timotej
1999
Geológ Rožňava
30,00
36.
Vištan Samuel
2000
KAC Jednota Košice
29,50
105
37.
Roháľ Adam
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
29,00
38.
Ničpan Adam
1998
1.PPC Fortuna Kežmarok
28,67
39.
Leščinský Jakub
2000
KAC Jednota Košice
23,67
40.
Vojtičko Denis
1999
TJ Severka Kežmarok
22,72
41.
Tropp Rastislav
2002
TJ STO Slovenská Ves
21,88
42.
Ištocy Tomáš
2000
TJ Severka Kežmarok
20,22
43.
Krajňák Matúš
1999
TJ Javorinka Levoča
14,00
Staršie žiačky:
Poradie
1.
Priezvisko a meno
Labošová Ema
Ročník
2001
Oddiel
ŠSTK Junior Čaňa
BODY k
1.7.2013
354,83
2.
Horváthová Simona
1998
STO Valaliky
277,45
3.
Vištanová Laura
1998
STK Lokomotíva Košice
221,67
4.
Klučárová Agáta
2000
STO Valaliky
204,83
5.
Dzelinská Júlia
2002
ŠKST Michalovce
196,25
6.
Terezková Jana
2002
ŠKST Michalovce
188,75
7.
Majerská Alena
2002
STO Valaliky
188,50
8.
Sokolská Alexandra
1999
ŠKST Spišské Vlachy
181,00
9.
Šinkárová Dáša
2001
ŠKST Michalovce
167,50
10.
Klimková Terézia
1998
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
163,58
11.
Takáčová Sofia
2001
ŠSTK Junior Čaňa
160,42
12.
Vancáková Valentína
1999
STO Valaliky
158,17
13.
Nagyová Aneta
1998
STK Lokomotíva Košice
156,25
14.
Kocichová Natália
1999
STK Lokomotíva Košice
153,58
15.
Papcúnová Viktória
2001
KAC Jednota Košice
137,33
16.
Heráková Danica
2000
STK Lokomotíva Košice
126,08
17.
Černická Anna
1999
Geológ Rožňava
119,17
18.
Čurillová Frederika
2002
ŠKST Spišské Vlachy
109,42
19.
Výhonská Kristína
1998
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
94,42
20.
Hudáková Ivana
2001
ZŠ Vyšný Žipov
83,33
21.
Galušková Ema
1999
ŠKST Spišské Vlachy
82,50
22.
Gontkovičová Sofia
2000
STK Stará Ľubovňa
73,58
23.
Kendrová Miriam
2003
STK Stará Ľubovňa
71,08
106
24.
Krčová Annamária
1999
ŠKST Spišské Vlachy
68,21
25.
Mihalčinová Sabína
2002
ZŠ Vyšný Žipov
51,33
26.
Jakubčinová Pavla
2002
ZŠ Vyšný Žipov
28,13
Mladší žiaci:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Oráč Daniel
2000
MŠK VSTK Vranov
397,67
2.
Zelinka Jakub
2000
STK Lokomotíva Košice
354,83
3.
Reho René
2000
STK Lokomotíva Košice
329,83
4.
Petrík Filip
2001
STK Lokomotíva Košice
225,00
5.
Fečo Samuel
2001
MŠK VSTK Vranov
191,25
6.
Milan Martin
2001
1.PPC Fortuna Kežmarok
188,75
7.
Hurka Rastislav
2001
STO Valaliky
177,08
8.
Fečo Michal
2001
MŠK VSTK Vranov
142,75
9.
Macko Tibor
2000
OŠK Šarišské Michaľany
136,08
10.
Vico Dávid
2001
STO Valaliky
133,58
11.
Novotný Radovan
2000
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
122,08
12.
Sviatko Dominik
2003
STO Valaliky
115,83
13.
Kmiť Michal
2002
ŠK ZŠ Karpatská Svidník
108,58
14.
Kmiť Jakub
2000
ŠK ZŠ Karpatská Svidník
106,92
15.
Vodička Lukáš
2001
OŠK Šarišské Michaľany
102,83
16.
Pach Kamil
2003
STO Valaliky
102,50
17.
Levický Michal
2000
ŠK Porostov
101,92
18.
Zelinka Matúš
2001
STK Lokomotíva Košice
96,67
19.
Oráč Michal
2002
ZŠ Vyšný Žipov
93,33
20.
Klajber Adam
2003
SŠK Poproč
91,25
21.
Vištan Samuel
2000
KAC Jednota Košice
88,83
22.
Stadtherr Patrik
2000
ŠK ZŠ Karpatská Svidník
88,58
23.
Mato Norbert
2001
STO Valaliky
88,33
24.
Tkáč Matej
2004
MŠK VSTK Vranov
85,42
25.
Blaško Nikolas
2004
ŠKST Michalovce
80,83
26.
Kopčo Adam
2000
MŠK VSTK Vranov
75,67
27.
Soľanka Tomáš
2000
ŠŠK Centrál Svidník
75,00
107
28.
Nagy-Suloci Igor
2003
STO Valaliky
72,50
29.
Staňo Jakub
2005
STO Valaliky
68,17
30.
Kažimír Anton
2003
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
67,67
31.
Lipták Andrej
2000
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
66,58
32.
Venglík Matej
2001
1.PPC Fortuna Kežmarok
46,67
33.
Venglík Jakub
2000
1.PPC Fortuna Kežmarok
45,14
34.
Cina Jakub
2003
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
44,58
35.
Hrčka Matúš
2004
KAC Jednota Košice
44,58
36.
Brnčal Samuel
2001
ŠKST Michalovce
39,67
37.
Mikuš Matej
2000
ŠŠK Centrál Svidník
39,67
38.
Veverica Marek
2002
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
38,33
39.
Leščinský Jakub
2000
KAC Jednota Košice
36,67
40.
Dujava Dávid
2000
ŠK Jakovany
35,83
41.
Ochotnický Šimon
2000
1.PPC Fortuna Kežmarok
35,83
42.
Jakub Filip
2002
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
33,67
43.
Kocúr Filip
2001
ŠŠK Centrál Svidník
33,33
44.
Haraksim Daniel
2000
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
32,50
45.
Duračka Martin
2004
STO Valaliky
32,22
46.
Bitóo Matej
2005
ŠSTK Junior Čaňa
30,50
47.
Pavolko Juraj
2004
MŠK VSTK Vranov
29,58
48.
Mitro Patrik
2003
ŠSTK Junior Čaňa
28,50
49.
Lukáč Jakub
2004
STO Valaliky
27,22
50.
Majdák Michal
2000
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
27,17
51.
Polačko Dávid
2003
KAC Jednota Košice
26,67
52.
Terezka Tomáš
2006
ŠKST Michalovce
25,50
53.
Kundrát Alexander
2002
KAC Jednota Košice
21,67
54.
Leščinský Patrik
2002
KAC Jednota Košice
20,48
55.
Paľko Kamil
2003
ZŠ Vyšný Žipov
20,33
56.
Šimko Samuel
2005
ŠSTK Junior Čaňa
14,67
108
Mladšie žiačky:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Labošová Ema
2001
ŠSTK Junior Čaňa
425,00
2.
Kľučárová Agáta
2000
STO Valaliky
288,25
3.
Šinkárová Dáša
2001
ŠKST Michalovce
232,50
4.
Terezková Jana
2002
ŠKST Michalovce
215,17
5.
Takáčová Sofia
2002
ŠSTK Junior Čaňa
196,25
6.
Majerská Alena
2002
STO Valaliky
181,25
7.
Dzelinská Júlia
2002
ŠKST Michalovce
169,00
8.
Hudáková Ivana
2001
ZŠ Vyšný Žipov
163,75
9.
Papcúnová Viktória
2001
KAC Jednota Košice
161,08
10.
Jakubčinová Pavla
2002
ZŠ Vyšný Žipov
158,75
11.
Heráková Danica
2000
STK Lokomotíva Košice
153,58
12.
Žilková Tatiana
2001
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
138,58
13.
Janoková Viktória
2003
KST plus40 Trebišov
113,58
14.
Mihalčinová Sabína
2002
ZŠ Vyšný Žipov
111,08
15.
Kendrová Miriam
2001
STK Stará Ľubovňa
108,33
16.
Andrejkovičová Natália
2004
ŠSTK Junior Čaňa
106,92
17.
Bitóová Michaela
2007
ŠSTK Junior Čaňa
102,75
18.
Takáčová Klaudia
2005
ŠSTK Junior Čaňa
96,50
19.
Gontkovičová Sofia
2000
STK Stará Ľubovňa
86,67
20.
Vodičková Alžbeta
2000
OŠK Šarišské Michaľany
81,92
21.
Šinkárová Monika
2005
ŠKST Michalovce
75,00
22.
Porubänová Nina
2004
KAC Jednota Košice
71,92
23.
Mattová Timea
2000
ZŠ Vyšný Žipov
58,33
24.
Sabová Júlia
2000
ZŠ Vyšný Žipov
52,50
25.
Maťašovská Natália
2001
ZŠ Vyšný Žipov
45,00
26.
Kolbaská Lenka
2005
STO Valaliky
25,83
Najmladší žiaci:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Klajber Adam
2003
SŠK Poproč
293,25
2.
Tropp Rastislav
2002
TJ STO Slovenská Ves
213,33
109
3.
Pach Kamil
2003
STO Valaliky
208,75
4.
Kmiť Michal
2002
ŠK ZŠ Karpatská Svidník
206,67
5.
Oráč Michal
2002
ZŠ Vyšný Žipov
198,75
6.
Paľko Kamil
2003
ZŠ Vyšný Žipov
191,25
7.
Leščinský Patrik
2002
KAC Jednota Košice
162,25
8.
Tkáč Matej
2004
MŠK VSTK Vranov
161,08
9.
Sviatko Dominik
2003
STO Valaliky
156,17
10.
Čečko Viktor
2003
ZŠ Vyšný Žipov
146,08
11.
Pavolko Juraj
2004
MŠK VSTK Vranov
138,58
12.
Jakub Filip
2003
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
133,58
13.
Mitro Patrik
2003
ŠSTK Junior Čaňa
133,33
14.
Németh Štefan
2003
STK Lokomotíva Košice
126,08
15.
Cina Jakub
2003
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
122,50
16.
Saxa Šimon
2003
STO Valaliky
116,08
17.
Blaško Nikolas
2004
ŠKST Michalovce
111,50
18.
Hrčka Matúš
2004
KAC Jednota Košice
105,00
19.
Polačko Dávid
2002
KAC Jednota Košice
101,67
20.
Staňo Jakub
2005
STO Valaliky
101,67
21.
Kažimír Anton
2003
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
97,08
22.
Terezka Tomáš
2006
ŠKST Michalovce
94,17
23.
Bitóo Matej
2005
ŠSTK Junior Čaňa
89,58
24.
Janok Matej
2005
KST plus40 Trebišov
79,58
25.
Janok Jakub
2002
KST plus40 Trebišov
78,75
26.
Maurer Michal
2005
STO Valaliky
75,67
27.
Palušek Samuel
2006
STK Lokomotíva Košice
73,67
28.
Peter Frederic Julian
2003
KST plus40 Trebišov
72,00
29.
Tchir Samuel Gabriel
2003
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
69,17
30.
Mihajlo David
2005
OKST Regmont Hraň
63,67
31.
Gajdoš Dávid
2003
OKST Regmont Hraň
60,50
32.
Duračka Martin
2004
STO Valaliky
51,26
33.
Lukáč Jakub
2004
STO Valaliky
47,84
34.
Veverica Marek
2002
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
42,93
35.
Orenič Samuel
2002
ŠŠK Centrál Svidník
36,67
36.
Tomčo Richard
2003
STO Valaliky
30,00
110
Najmladšie žiačky:
Poradie
Priezvisko a meno
Ročník
Oddiel
BODY k
1.7.2013
1.
Dzelinská Júlia
2002
ŠKST Michalovce
328,25
2.
Majerská Alena
2002
STO Valaliky
327,67
3.
Terezková Jana
2002
ŠKST Michalovce
307,50
4.
Takáčová Sofia
2002
ŠSTK Junior Čaňa
259,83
5.
Jakubčinová Pavla
2002
ZŠ Vyšný Žipov
196,25
6.
Mihalčinová Sabína
2002
ZŠ Vyšný Žipov
196,25
7.
Janoková Viktória
2003
KST plus40 Trebišov
183,75
8.
Takáčová Klaudia
2005
ŠSTK Junior Čaňa
151,08
9.
Andrejkovičová Natália
2004
ŠSTK Junior Čaňa
143,58
10.
Bitóová Michaela
2007
ŠSTK Junior Čaňa
138,58
11.
Pustaiová Ema
2004
OKST Regmont Hraň
129,42
12.
Kolbaská Andrea
2003
STO Valaliky
110,83
13.
Lešová Ema
2003
OKST Regmont Hraň
105,48
14.
Porubänová Nina
2004
KAC Jednota Košice
94,17
15.
Šinkarová Monika
2005
ŠKST Michalovce
68,00
111
112
Download

STZ – vyžrebovanie kraja 2013-2014