Kalendár vrcholových podujatí Klubu slovenských turistov regiónu Žilina
na rok 2012
Dátum
Presunový
prostriedok
Podujatie
1.1.
PT
36.roč. - Novoročné stretnutie na Lietavskom hrade
KST Lietavská Lúčka, DK L.Lúčka 10:00
Ing. Štefan Jurecký, Skalka 15, 013 11 Lietavská Lúčka,
tel. 041/5688142, mobil 0903/930049
6.1.
LT
Lyžiarsky prechod Martinských holí
Martin – Podstráne – Martinské hole – Višňové
KTH Javorník Žilina
R. Bros, mobil 0904/029704, Ľ. Remeta
7.1.
PT
36.roč. - Zimný výstup na Čipčie
KST Turie, prezentácia v KD Turie 7:00 – 11:00
Ing. Pavol Tandara, mobil 0917/421740
Ing. Juraj Dubovec, tel.: 041/5989142
8.1.
LT
4.roč. - Žilinská stopa - lyžiarsky okruh za Zástraním
Zdenko Šlauka, A. Bernoláka 17, 010 01 Žilina,
tel. 041/7247028
14.1.
LT
14.roč. - Plynárenská stopa - 20 km - hrebeň Javorníkov
KST Plynárne Žilina
Ing.Anton Rechtorík,Lesná 585,010 04 Žilina
tel. 041/7631260, mobil 0903/548500
21.1.
LT
30.roč. - Jánošíkovým krajom – 15, 23 a 40 km
Gymnázium sv. Františka Žilina
Alojz Ďurčanský, V. Spanyola 19, 010 01 Žilina, 0910/571672
2.-5.2.
LT
PT
TOM
7.Medzinárodný zimný zraz turistov KST-KČT-PTTK
46.Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie TOM KST – Levoča
KST – Medzinárodná komisia,Sekcia LT, Sekcia mládeže,
RR KST Spišská Nová Ves, TJ Javorinka Levoča, Mesto Levoča
info: Ernest Rusnák, tel.:053/4512705, mobil 0903/255440,
[email protected]
info pre TOM: Ladislav Kalasz, mobil 0903/907038
[email protected], www.kst.sk,
10.-12.2.
PT
VHT
37.roč. - Zimný prechod roklinami Slovenského raja
KST Stavbár - BCI Žilina
Ing. Dimitar Conev, mobil 0905/627836
25.2.
PT
39.roč. - Zimný prechod Kunerad - Martinské hole - Martin
KST Horec Žilina
Miroslav Jančařík, mobil 0903/739004
Peter Bobáň, mobil 0907/880406
zraz o 6:30 na žel. st. Žilina
????
všetci
3.3.
LT
36. lyžiarsky prechod Veľkej Fatry (Šturec-Krížna-V.Revúce)
SVTS, ŽIVYK, Jozef Zábojník, mobil 0910/955225
10.3.
VHT
16.roč - Festival Vysoké hory
9:00 – 21:00 veľká zasadačka MsÚ Žilina
info:www.vysokehory.svts.sk
14.4.
PT
CT
TOM
Otvorenie jarnej turistickej sezóny na Lietavskom hrade
KST Lietavská Svinná,
Vladimír Jamečný, 013 11 Lietavská Svinná 173,
mobil 0907/841085
zraz o 11:30 na rázc. zelenej a modrej tur.zn. pri hrade
28.4.
PT
35.roč. - Výstup na Žibrid
KST Lietavská Lúčka
Ing. Štefan Jurecký, Skalka 15, 013 11 Lietavská Lúčka,
tel. 041/5688142, mobil 0903/930049
prezentácia úč.: 8:00 – 8:45 pri pamätníku padlých v L. Lúčke
6.5.
PT
CT
Tradičný hviezdicový výstup na Javorinu nad Stráňavami pri
príležitosti 67. výročia ukončenia II. Svetovej vojny
KST Sokol Žilina, Ing. Pavel Vanek, Lipová 9, 010 01 Žilina,
mobil 0904/056114
ObÚ Stráňavy
Polom – Javorina 11:00 – 13:00
máj
PT
Minčol 2012 – hviezdicový pochod s cieľom na Minčoli
KTH Javorník Žilina
J. Janáček, mobil 0904/446489
8.5.
IVV
5.5.
PT
Svetový deň turistiky IVV, WWD – World Walking Day
organizované v rámci odborov KST
Pre rok 2012 odporúčané podujatie:
35.Magnezitárska 60-tka
Pešie trasy: 10 - 60 km, cyklotrasy: 25 – 70 km
info: Štefan Kuiš, Ždiarska 21,04012 Košice, mobil 0905/506764
[email protected], www.magnezitferona.info
12.5.
PT
Jarný aktív KST RŽ (Regionálna rada)
16.roč. - Jarný prechod Skaliek
KST Porúbka a ObÚ Porúbka
Ladislav Frko, Porúbka , 013 11 L. Lúčka, tel. 041/5688237
máj
VHT
13.Základy VHT na Hoblíku – letná časť
KTH Javorník Žilina
Peter Kostelanský, mobil 0905/341287
M. Požár, M. Juríček
13.5.
PT
Divinský májový pochod
KST Štart Žilina
Ján Lašút, mobil 0905/412877
26.5.
PT
IVV
49. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Kľak - M.Fatra
KST-Sekcia PT, redakcia KS a RR KST Prievidza
info:Matúš Chovan,mobil 0905/528094
[email protected], www.krasy-slovenska.eu
2.6. ???? PT
42.roč. – Drotárska krošňa
ObÚ + TJ Kolárovice
9.6. ???? KK
3.roč.- Žilinská 15-ka na kolieskových korčuliach
„Rýchla korčuľa“ – základ kolieskového korč. – double push,
zároveň meraná 15 km trať na Vodnom diele Žilina,
info:Vojtech Kasanický, mobil 0905/747985
[email protected]
16.6. ???? PT
CT
Regionálny zraz turistov regiónov Žilina, Čadca, Považská
Bystrica a Martin
.
23.- 26.6. VHT
32.roč. – Letný prechod hrebeňom Malej Fatry k zrazu VHT
KST VÚVT Žilina (80 km, 5200 m stúpania)
Juraj Dlábik, Baničova 5/32, 010 15 Žilina,
mobil 0902/364170, [email protected]
28.6.-1.7. VT
41.Slovenský zraz mladých vodných turistov
Červený Kláštor - Dunajec
KST – Sekcia vodnej turistiky
info: Jozef Šoffa, mobil 0903/638619,
[email protected] , www.kajaker.sk
28.6.-1.7. VHT
45.Slovenský zraz vysokohorských turistov -Tatranská Lomnica
KST – Sekcia vysokohorskej turistiky
info: Vojtech Jeremiáš, mobil 0905/508786,
[email protected], www.kst.sk
1.7.
Majstrovstvá Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti
Hliník nad Hronom
KST – Sekcia mládeže, RR KST Žiar nad Hronom
KST Vyhne a obec Vyhne
info: Stanislav Andrási, mobil 0905/389919,
[email protected] , www.kst.sk
TOM
2.-8.7.
TOM
5.7. ???
PT
43.Stretnutie turistických oddielov mládeže
Hliník nad Hronom
KST – Sekcia mládeže, RR KST Žiar nad Hronom
KST Vyhne a obec Vyhne
info:Ladislav Kalasz, mobil 0903/907038, [email protected],
22.roč. - Letný výstup na Kľak
KST Kosodrevina Fačkov
Miroslav Vríčan, 013 16 Fačkov 267, mobil 0908/881168
1.-7.7.
VT
45.Tatranský okruh vodákov
Liptovský Hrádok – Belá, Váh, Čierny Váh,Dunajec, Orava
KST - Sekcia VT, Mária Bažantová, tel.doma: 02/52928612
tel.práca: 02/60294903, [email protected], www.kst.sk
4.-8.7.
PT
IVV
59.Slovenský zraz turistov KST - Vyhne
KST – Sekcia pešej turistiky , RR KST Žiar nad Hronom
KST Vyhne a obec Vyhne
info: Anna Gáliková, tel.: 045/6772440,
Miloš Ziman, mobil 0905/796974, [email protected] ,
www.vyhne.sk
11.-15.7. VT
57.Medzinárodná plavba po Dunaji – TID
štart 23.6.Ingolstadt/SRN, záver 11.9. Sfantu Gheorghe/RO
KST - Sekcia VT a organizačný výbor TID
info:Štefan Bárány, mobil 0911/775018, tel. 02/54430447,
[email protected] ,[email protected] , www.tid.sk , www.kst.sk
18.8.
Národný výstup na Kriváň – ATC Račkova dolina
(slávnostné otvorenie 17.8.2012 v Liptovskom Mikuláši,
slávnostné ukončenie 18.8.2012 v ATC Račkova dolina)
KST – Sekcia PT a KST Liptova, Matica slovenská,
mesto Liptovský Mikuláš, mesto Vysoké Tatry, obec Pribylina
info: Ján Kamien, mobil 0903/156278, tel: 044/5533606
[email protected], [email protected] ,www.kst.sk,
www.vysoketatry.sk, www.matica.sk , www.mikulas.sk
PT
29.-2.9. CT
34.Slovenský zraz cykloturistov Stará Ľubovňa
KST – Sekcia cykloturistiky, RR KST Stará Ľubovňa
info: Ján Kunák, mobil 0908/983946, [email protected]
www.kstsl.sk
1.9.
Medzinárodné majstrovstvá v pretekoch turistickej zdatnosti
Slovenská republika
KST Sekcia mládeže
info: Stanislav Andrási, mobil 0905/389919
[email protected]
TOM
8 .9.
CT
7.roč. – Okolo vodného diela Žilina
KST Stavbár - BCI Žilina
Vojtech Kasanický, mobil 0905/74798
8.9.
PT
Európsky deň turistiky EWV
4.Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov Baňa
KST Sekcia pešej turistiky, RR KST Svidník – Stropkov
info: Ján Vereščák, mobil 0915/182651, [email protected]
Jozef Zapach, mobil 0907/587098, [email protected]
[email protected]
9.9.
PT
CT
4.roč. – Memoriál Louisa Crosa
Klub priateľov Francúzska a Slovenska Žilina
KST Sokol Žilina, KTH Javorník Žilina
Obce Malá Čierna, Bodiná, Vrchteplá, Súľov-Hradná
Ing. Pavel Vanek, Lipová 9, 010 01 Žilina, mobil 0904/056114
Štart: Malá Čierna od 10:00 – 11:00
27.9.
Svetový deň cestovného ruchu
Deň otvorených dverí v sídle Klubu slovenských turistov
adresa: Záborského 33, 831 03 Bratislava
info: Dušan Valúch, tel.: 02/44454088, [email protected]
29.9.
PT
3.roč.- Žilinská 50,25,15-ka okolím Žiliny
pre všetkých turistov a priateľov pohybu v peknej prírode
KST Stavbár - BCI Žilina
Igor Košnár, mobil 0918/690808, [email protected]
štart: Námestie Andreja Hlinku 50km:6:00-7:00
25km:7:00-10:00, 15km:8:00-11:00
30.9.
PT
13.roč. – Skalný budzogáň
KST Lietavská Svinná
Vladimír Jamečný, 013 11 Lietavská Svinná 173,
mobil 0907/841085
zraz o 9:00 na autobus.zast. Lietavská Svinná – Lhotka
6.10.
VT
43.Vodácky maratón a plavba troch generácií – Hornád 2012
Malá Lodina-Veľká Lodina –Kysak-Košice Ťahanovský mostPri súdkoch
Sprievodná akcia: Cyklomaratón Margecany-Veľká LodinaKošice Ťahanovský most-Pri súdkoch
KST – Sekcia vodnej turistiky
info: Karol Vojtaník, ČSA 13, 040 01 Košice, tel: 055/6225015
mobil 0908/347312, www.kst.sk
6.10.
PT
10.roč. - Cez tri hrady (Hričovský – Súľovský – Lietavský)
KST Lietavská Lúčka
Ing. Helena Majířová , mobil 0905/497114
bus odchod 6:15 L.Lúčka, 6:35 Žilina – SAD Ul.1.mája
13.10.
????
PT
Prechod Krivánskou Malou Fatrou
(Vrátna – Medzirozsutce – Kraľovany)
KST Horec Žilina
JUDr. Marek Heinrich, [email protected]
zraz 6:15, resp. 8:00 na aut.nást. č.10
všetci
Jesenný aktív KST regiónu Žilina (Regionálna rada)
24.11.
32.Festival Ľudia a hory Turčianske Teplice
Audiovizuálne pásma zo života ľudí v horách v podaní
renomovaných autorov zo Slovenska aj zo zahraničia
KST Sekcia vysokohorskej turistiky
Prvý klub turistov Diviaky a mesto Turčianske Teplice
miesto konania: kino Turiec, Ul. 9.mája 429
info: Štefan Hudák, Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice
mobil 0905/479001, [email protected]
www.turistikadiviaky.sk
25.11.
PT
Ondrejský výstup na Brúsov
KST Štart Žilina
Ján Lašút, mobil 0905/412877
1 .12.
PT
VHT
31.12.
PT
11.roč. - Silvestrovské stretnutie turistov regiónu Žilina
na Veľkom Straníku
KST Elektrovod Žilina
Ing. Ján Konštiak, Na lány, 010 01 Žilina – Budatín,
tel. 041/5667010, mobil 0905/264754,0903/521242
[email protected]
zraz na vrchole Veľkého Straníka o 11:00
31.12.
PT
23.roč. - Silvestrovský výstup na Kľak
KST Lietavská Lúčka
Lýdia Loncová, mobil 0911/837054
KST Kosodrevina Fačkov
Miroslav Vríčan, 013 16 Fačkov 267, mobil 0908/881168
31.12.
PT
16.roč. - Rozlúčka so starým rokom na Hradisku
KST Hôrky
Vladimír Chládek, 010 04 Hôrky 104
tel. 041/5662635, mobil 0905/536686
31.12.
PT
14.roč. – Výstup na Minčol
KST Turie
Michal Surovčík, 013 12 Turie, mobil 0907/762774
Výstup na Sivý vrch
KST Stavbár - BCI Žilina
Ing. Jaroslav Jandzík, Hečkova 26, 010 01 Žilina,
mobil 0904/975990
Download

Návrh kalendára 2012