VÝCHODOSLOVENSKÝ
STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
KOŠICE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
R
O
Z
P
I
stolnotenisových súťaží riadených ŠTK
pre súťažný ročník
2014/2015
S
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Variabilné symboly určené pre jednotlivé oddiely.
Adresár SSTZ a VsSTZ.
Adresár STO a ŠK.
Rozpis majstrovských súťaží mužov 2014/2015.
Kritéria hracích miestností a hracích podmienok v súťažiach VsSTZ.
Vyžrebovanie súťaží mužov 2014/2015.
Stolnotenisový rebríček Východného Slovenska – dospelí k 1.7.2014.
Konečné tabuľky dlhodobých súťaží dospelí – sezóna 2013/2014.
Súťažný poriadok Východoslovenského pohára mládeže
Športový kalendár SPM a VsPM 2014/2015.
Pravidlá pre tvorbu mládežníckych rebríčkov Východného Slovenska.
Adresár mládežníckych STO a hracích miestností.
Finančný ústav VsSTZ Košice :
Slovenská sporiteľňa, a.s., Štúrova 5, Košice
číslo účtu : 0082138053/0900
názov účtu : VsSTZ , Belehradská 17, 040 13 Košice
2
Určenie variabilných symbolov.
Pri finančných transakciách na účet VsSTZ Košice sú oddiely povinné používať
nasledovné variabilné symboly.
Oddiel
VS
Oddiel
STO Mokrance
ŠKP Prešov
STO Valaliky
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Humenné
ŠKST Michalovce
ŠKST Sokol Vojčice
0106
0111
0103
0113
0107
0112
0121
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
STK Lokomotíva Košice
1. PPC Fortuna Kežmarok
0102
0149
0105
0130
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
MKST Veľké Kapušany
0119
0108
ŠŠK Centrál Svidník
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
STMK Stropkov
STO Lemešany
STJ Družba Bardejov
0109
0135
0150
0142
0117
STO Snina
ŠK Orion Belá nad Cirochou
STK Brezovica
STO Jabloň
MSTK Sabinov
0118
0116
0206
0120
0145
OKST Regmont Hraň
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Pribeník
SŠK Poproč
OKST Bracovce
0127
0124
0215
0177
0185
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
SO Malý Kamenec
SO TJ Čičarovce
0181
0125
0126
0152
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
ŠKST Topspin Margecany
TJ Obce Spišský Štiavnik
STO BBF Spišská Nová Ves
0175
0133
0128
0101
0159
0172
STK Stará Ľubovňa
Geológ Rožňava
TJ STO Slovenská Ves
TJ Severka Kežmarok
OŠK Spišský Štvrtok
0132
0131
0110
0129
0182
OŠK Kamienka
STO Košarovce
STO Gajmir Brestov
STO Dlhé n/C
STO Kladzany
0207
0141
0183
0216
0217
ŠKST OcÚ Kamenica n/Cirochou
STO Medzilaborce
ŠKST Zemplínske Hámre
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
0136
0139
0138
0134
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
STO Široké
0143
0184
0148
0219
STO Sedlice
OŠK ST Bzenov
STK Torysa
0185
0146
0218
TTC Vojany Tigers
KST plus 40 Trebišov
STO Šírava Lúčky
0155
0122
0220
OKST Duby Parchovany
STK Slávia Sobrance
0208
0158
STO Poprad Veľká
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
MŠK Slavoj Spišská Belá
0163
0164
0204
TJ Baník Hôrka
TJ Požiarnik Rakúsy
TJ STO Obec Spišské Bystré
0209
0160
0167
STK Gemerská Poloma
AŠK Mária Huta
ŠK MPC Spišská Nová Ves
TJ Baník Smolník
STK Plešivec
0213
0212
0173
0187
0221
ŠK Harichovce
ŠK Henckovce
STO Letanovce
OŠK Arnutovce
TJ Baník Mlynky
0205
0174
0169
0189
0168
3
VS
Adresár
sekretariátu SSTZ a VV VsSTZ Košice.
Sekretariát SSTZ :
Adresa : Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava
Číslo účtu : 1799981755/0200 variabilný symbol : 134
1. PhDr. Zdenko KRÍŽ
2. Ing. Anton HAMRAN
3. Ing. Tomáš ŠEREDA
4. Ján TICHÝ
5. Katarína KOLÁŘOVÁ
- predseda VV SSTZ
- gen. sekr. SSTZ
- sekr. ŠTK + registr.
E-mail : [email protected]
- ekonom SSTZ
- org. admin. pracovník
- fax SSTZ
- fax SSTZ
 zam. 02/49249122
 zam. 02/44884042
 zam. 02/44888613
 zam. 02/44872973
 zam. 02/44884042
02/44888615
02/44649594
VV VsSTZ Košice :
Adresa : Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice, Belehradská 17, 040 13 Košice
1. JUDr. Anton HAJDUK
- predseda VV VsSTZ Košice
Štúrová 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
mobil : 0918 428 313
E-mail : [email protected]
2. Ján PITOŇÁK
- podpredseda VV, športovo technická komisia
059 02 Slovenská Ves 208
 mobil.: 0908 314 208
E-mail : [email protected]
3. Stanislav DUBEC
- rozhodcovská a matrično-registračná komisia
Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník
 mobil: 0905 347 381
E-mail : [email protected]
4. JUDr. Zoltán GALLO
- disciplinárna komisia
J. Brocku 1, 048 01 Rožňava
 mobil : 0907 911 882
E-mail : [email protected]
5. Vladimír PIŠTEJ
- komisia mládeže
Jurkovičová 2, 080 01 Prešov
 mobil : 0905 263 831
E-mail : [email protected]
6. Ondrej HAKY
- trénersko-metodická komisia
Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
 mobil.: 0903 627 718
E-mail : [email protected]
7. Martin GUMÁŇ
- ekonomická komisia
Západná 69, 044 24 Poproč
mobil : 0903 546 230
E-mail : [email protected]
4
Kontrolná a revízna komisia VsSTZ Košice :
1. Anton GURČÍK
- predseda komisie
Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
 mobil : 0904 553 415
E-mail : [email protected]
2. RNDr. Marta BRÚDEROVÁ
- člen
Belehradská 17, 040 13 Košice
 mobil: 0903 848 054, 0918 181 477
E-mail : [email protected]
3. Rastislav TEREZKA
- člen
č. 33, 072 11 Čečehov
 mobil : 0907 937 584
E-mail : [email protected],
5
Adresár
STO
a
k l u b o v.
2. liga
liga mužov
mužov
2.
01 a
STO Ivanstav MOKRANCE
- CZINGELY Tibor
č. 436, 045 01 Mokrance
 mobil : 0949 607 787
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športový areál TJ Mokrance
01 b
STK Stadex KOŠICE
02 a
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
02 b
ŠKP PREŠOV
04 a
ŠKST MICHALOVCE
04 b
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „B“
05 a
1. PPC Fortuna KEŽMAROK
05 b
TJ Javorinka LEVOČA
- VAŇO Cyril
Jaltská 17, 040 22 Košice
 doma : 055/308 1660  mobil : 0904 846 470
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Košice, ZŠ Postupimská 37
- BALČÁK Vendelín
Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
 doma : 051/458 2484  mobil : 0908 270 888
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa - športový areál, futb. štadión ŠM
- PIŠTEJ Vladimír
Jurkovičová 2, 080 01 Prešov
 mobil : 0905 194 025  mobil : 0905 263 831
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa – Stredná odborná škola Prešov, Košická 20
- JUDr. BLAŠKO Jozef
kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
 mobil : 0905 600 840
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
- JUDr. HAJDUK Anton
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
 mobil : 0918 428 313
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala VSTK, ul. B. Nemcovej 2575
/areál futbalového štadióna Bukocel/, Vranov
- Ing. HARABIN Miroslav
Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
mobil : 0905 844 187
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
- Ing. RUSNÁK Ernest
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča
 doma : 053/451 2705  mobil : 0903 255 440
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa I. ZŠ na nám. Štefana Kluberta, Levoča
6
06 a
STK Lokomotíva KOŠICE
- FOTTA Marián
Čermeľská 1, 040 01 Košice
 mobil : 0917 952 381  mobil : 0948 614 221
E-mail : [email protected]
[email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, štadión Lokomotívy Košice, ul.
Čermeľská 1
06 b
STO VALALIKY
07 a
ŠKST HUMENNÉ „A“
07 b
ŠKST HUMENNÉ „B“
08 a
ŠKST Sokol VOJČICE
08 b
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „B“
- Ing. KACVINSKÝ Jozef
Horná Úvrať 9, 044 13 Valaliky
 mobil : 0917 520 019
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : ZŠ Valaliky – športová hala, Hlavná 165
- JUDr. FINK Daniel
SNP 25, 066 01 Humenné
 mobil : 0907 945 370
E-mail : [email protected]
[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Kudlovská 11, za rímsko-katolíckym
kostolom odbočiť doľava
- NOVÁK Peter
Vihorlatská 7, 066 01 Humenné
 mobil : 0905 820 847
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Kudlovská 11, za rímsko-katolíckym
kostolom odbočiť doľava
- BODNÁR Ladislav
ul. Školská 409, 076 22 Vojčice
 doma : 056/676 1145  mobil : 0905 597 786
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, ul. Školská 379/6, Vojčice
- Ing. POPÉLY Štefan
Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany
doma : 056/638 3542  mobil : 0903 908 628
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : DOM ŠPORTU, sídl. POH 69/121, Veľké Kapušany
liga mužov
3. liga mužov -2. skupina
SEVEROVÝCHOD
01
STO SNINA
- MALINIČ Igor
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
 mobil : 0908 366 338
E-mail : [email protected],
[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa OU internátne, ul. Palarikova 1602/1, Snina
02
MSTK SABINOV
- KOSTRAB Jozef
Novomestského 5, 083 01 Sabinov
 mobil : 0905 426 662
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ, ul. Komenského 13, Sabinov (vchod od
Gymnázia cez podchod)
7
03
STK BREZOVICA
- Ing. GENČÚR Lukáš
Brezovica 89, 082 74
 mobil : 0908 208 294
E-mail :[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ v Brezovici
04
STO ŠŠK Centrál SŠ SVIDNÍK
05
STJ Družba BARDEJOV
06
07
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „C“
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „D“
08
ŠK Orion BELÁ nad CIROCHOU
09
STO LEMEŠANY
10
STO JABLOŇ
11
STMK STROPKOV
12
STŠK Tecák VRANOV nad Topľou
- MOČILENKO Martin
Nižná Písaná 30, 090 01 Kapišová
 mobil : 0911 448 775
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa II. ZŠ, ul. Centrálna 464, Svidník
- Ing. JAKUB Ján
Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
 mobil : 0905 966 698
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športová hala Mier, ul. Mlynská, Bardejov
- JUDr. HAJDUK Anton
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
 mobil : 0918 428 313
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala VSTK, ul. B. Nemcovej 2575
/areál futbalového štadióna Bukocel/, Vranov
- DRÁB Ján
Komenského 2656, 069 01 Snina
 mobil : 0905 626 415
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Belá n/C, Komenského 64/17
- SABOL Cyril
Lemešany 367, 082 03 Prešov
doma : 051/793 1058  mobil : 0918 321 468
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Lemešany
- Mgr. ŽIDZIK Viktor
Jabloň 122, 067 13 Rokytov
 mobil : 0907 972 558
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Koškovce
- Ing. MALINA Michal
Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
 mobil : 0903 610 197
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : telocvičňa III. ZŠ Konštantinová 1751/64, Stropkov
- Ing. TECÁK Jozef
Bernolákova 1098, 093 01 Vranov n/T
doma : 057/443 1373 mobil : 0905 906 128
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa II. ZŠ – sídlisko II. Vranov nad Topľou
8
2. liga -mužov
3. liga mužov
skupina JUH
01
ŠKST PRIBENÍK
- FILEP Zoltán
č. 176, 076 51 Pribeník
 mobil : 0905 536 869
E-mail : [email protected]
[email protected]
Hracia miestnosť : Dom športu, ul. Cintorínska, Pribeník
02
SO BORŠA
03
ŠKP PŠ KOŠICE
04
SO TJ ČIČAROVCE
05
SŠK POPROČ
06
ŠKST MICHALOVCE „B“
07
STO VALALIKY „B“
08
OKST Regmont HRAŇ
09
SO TJ MALÝ KAMENEC
- BALOGH Erik
Bodrožská 314/6, 076 32 Borša
 mobil : 0908 102 468
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Borša / pri železničnej stanici /
- Mgr. SLIVKA Ivan
č. 21, 044 16 Bohdanovce
 mobil : 0905 713 118
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Košice, Južná trieda č. 50
- MOLNÁR Ján
POH 53/88, 079 01 Veľké Kapušany
doma : 056/638 2730  mobil : 0907 907 059
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Základná škola Čičarovce
- GUMÁŇ Martin
Západná 69, 044 24 Poproč
 mobil : 0903 546 230
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, Školská 1, Poproč
- MASKAĽ Eduard
Komenského 24, 071 01 Michalovce
 mobil : 0918 834 511
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
- KACVINSKÝ Jozef
Horná Úvrať 9, 044 13 Valaliky
 mobil : 0917 520 019
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : ZŠ Valaliky – športová hala, Hlavná 165
- JUROŠ Dušan
SNP 154, 076 03 Hraň
 doma : 056/679 0048  mobil : 0915 353 296
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, ul. Školská 421, Hraň - naproti KD
- Ing. MÁTÉ Csaba
Malý Kamenec 40, 076 36 p. Veľký Kamenec
 mobil : 0908 836 307
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Malý Kamenec
9
10
ŠKST Sokol VOJČICE „B“
- BODNÁR Ladislav
ul. Školská 409, 076 22 Vojčice
 doma : 056/676 1145  mobil : 0905 597 786
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, ul. Školská 379/6, Vojčice
11
OKST BRACOVCE
12
TJ Družstevník ČEČEHOV
- HRABOVSKÝ Miroslav
Bracovce 89, 072 05 Falkušovce
 mobil : 0907 962 226
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Bracovce
- Ing. MELIKANT Lukáš
Narcisová 7, 071 01 Michalovce
 mobil : 0918 058 174
E-mail: [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
2. liga
3. liga mužov
- mužov
skupina ZÁPAD
01
TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
- Ing. MARTINKO Daniel
Lúčna 101/12, 059 14 Spišský Štiavnik
 mobil : 0903 610 232
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : herňa - futbalové ihrisko, Priečna 2, Sp. Štiavnik
02
ŠKST Topspin MARGECANY „B“
03
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
04
ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
05
ŠK Veterán POPRAD
06
ŠK JABLONOV nad Turňou
- MUDr. TOMAGA Ľudovít ml.
ul. Hornádska 10, 055 01 Margecany
 mobil : 0905 424 717
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Margecany, ul. Školská 25
- BAJTOŠ Anton
Ku Kremni 476/2, 053 14 Spišský Štvrtok
mobil : 0907 959 211
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišský Štvrtok, ul. Školská
- GURČÍK Anton
Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
doma : 053/449 5133  mobil : 0904 553 415
E-mail : [email protected],
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišské Vlachy, ul. Komenského 6
- COMISSO Alexander
Levočská 212/4, 058 01 Poprad
doma : 052/776 1133
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Matejovce pri Poprade
- Ing. KARDOS Attila
č. 335, 049 43 Jablonov n/T
 mobil : 0903 628 511
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Jablonov n/T
10
07
STO BBF SPIŠSKÁ NOVÁ VES
- Mgr. SAGULA Jaroslav
Javorová 2/4, 052 01 Spišská Nová Ves
 mobil : 0910 488 878
E-mail : [email protected]
[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
08
TJ STO SLOVENSKÁ VES
09
TJ Javorinka LEVOČA „B“
10
STK STARÁ ĽUBOVŇA „B“
11
Geológ ROŽŇAVA „C“
12
TJ Severka KEŽMAROK
- POPOVIČ Peter
1. mája 25, 059 01 Spišská Belá
mobil : 0905 976 572
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ s MŠ Slovenská Ves
- Ing. RUSNÁK Ernest
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča
 doma : 053/451 2705  mobil : 0903 255 440
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa I. ZŠ na nám. Štefana Kluberta, Levoča
- HAKY Ondrej st.
Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
 mobil : 0903 627 718
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa
- Ing. RUŽIK Andrej
Útulná 9, 048 01 Rožňava
 mobil : 0908 860 437
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : STH, ul. Šafárikova 120, Rožňava
- MUDr. NOVOTNÝ Jaroslav
Michalská 8, 060 01 Kežmarok
doma : 052/452 5540  mobil : 0905 821 239
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvične ZŠ Nižná brána, Kežmarok
mužovVIHORLATSKÁ
4. liga mužov 2.
- liga
skupina
01
STO MEDZILABORCE
- Mgr. MAZANEC Marián
Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce
 mobil : 0905 776 810
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : ZŠ – telocvičňa, Duchnovičová 480/29, Medzilaborce
02
ŠKST OcÚ KAMENICA nad Cirochou - SOJČÁK Ján
Osloboditeľov 149/100, 067 83 Kamenica n/C
doma : 057/779 3293  mobil : 0915 908 350
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Kamenica nad Cirochou
03
ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE
- Ing. ŠIRGEĽ Jozef
Hlavná 371/52, 067 77 Zemplínske Hámre
 mobil : 0905 234 838
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Zemplínske Hámre 318
11
04
STO DLHÉ nad Cirochou
- KOHUT Marek
Pri cintoríne 136/6, 067 82 Dlhé n/C
 mobil : 0915 514 565
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Dlhé nad Cirochou
05
TJ STO KOŠAROVCE
06
OŠK KAMIENKA
07
STO SNINA „B“
08
ŠK Orion BELÁ nad CIROCHOU „B“ - DRÁB Ján
Komenského 2656, 069 01 Snina
 mobil : 0905 626 415
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Belá n/C, Komenského 64/17
09
STO KLADZANY
10
TJ Šimonka ČIERNE nad Topľou
11
ŠKST HUMENNÉ „C“
12
STO Gajmir BRESTOV
- SABOL Andrej
Košarovce 132, 094 06
 mobil : 0905 773 769
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Základná škola Košarovce
- Ing. BLAHA Benjamín
Kamienka 139, 067 83 Kamenica n/C
doma : 057/779 3558  mobil : 0917 945 429
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Fitcentrum Panda, Mierova 5215/85, Humenné
- MALINIČ Igor
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
 mobil : 0908 366 338
E-mail : [email protected],
[email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa OU internátne, ul. Palarikova 1602/1, Snina
- BAK Štefan
Kučín 22, 094 21 Nižný Hrabovec
 mobil : 0905 705 443
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Kladzany č. 100
- KACHMAN Bohuš
Čierne n/T 249, 094 34
 mobil : 0911 128 599
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : starý kultúrny dom Čierne nad Topľou
- Ing. PAVLOTTY Anton
Družstevná 7, 066 01 Humenné
 mobil : 0915 572 351
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Kudlovská 11, za rímsko-katolíckym
kostolom odbočiť doľava
- GAJDOŠ Miroslav
Brestov č. 185, 066 01 Humenné
 mobil : 0905 497 390
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : Fitcentrum Panda, Mierova 5215/85, Humenné
12
2. liga mužov
4. liga mužov - skupina
ŠARIŠSKO-DUKLIANSKA
01
12
STO SEDLICE „B“
STO SEDLICE „A“
- Mgr. KOTULIČ Rastislav
Sedlice č. 139, 082 43
 mobil : 0905 788 554
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ a MŠ Sedlice
02
ŠKP PREŠOV „B“
03
Športklub MSS PREŠOV
04
STO ŠŠK Centrál SŠ SVIDNÍK „B“
05
STJ Družba BARDEJOV „B“
06
OŠK ST BZENOV
07
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“
08
JMC LUŽANY pri Topli
09
TJ Magura ZBOROV
- PIŠTEJ Vladimír
Jurkovičová 2, 080 01 Prešov
 mobil : 0905 194 025  mobil : 0905 263 831
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa – Stredná odborná škola Prešov, Košická 20
- GÁBOR Miroslav
Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
 doma : 051/770 2452  mobil : 0907 638 009
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : STH nad jedálňou ZŠ, ul. Sibírska 42, Prešov, sídl. Sekčov
- KUREČKO Miroslav
ul. Karpatská 743/4, 089 01 Svidník
 mobil : 0905 977 842
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa II. ZŠ, ul. Centrálna 464, Svidník
- Ing. JAKUB Ján
Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
 mobil : 0905 966 698
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : športová hala Mier, ul. Mlynská, Bardejov
- Ing. LUČANSKÝ Vincent, CSc.
č. 116, 082 42 Bzenov
 mobil : 0905 973 213
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom obce Bzenov
- BALČÁK Vendelín
Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
 doma : 051/458 2484  mobil : 0908 270 888
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa - športový areál, futb. štadión ŠM
- GDOVIN Marián
Lužany p/T č. 16, 087 01 Giraltovce
 mobil : 0908 972 679
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Lužany p/T
- BARAN Alexander
Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov
 mobil : 0903 090 370
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ Zborov, ul. Školská, Zborov
13
10
STK TORYSA
- ŠAŠALA Pavol
č. 207, 082 76 Torysa
 mobil : 0905 855 415
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : sála - kultúrny dom Torysa
11
STO ŠIROKÉ
- PALENČÁR Martin
č. 352, 082 37 Široké
 doma : 051/791 1111  mobil : 0905 548 517
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Široké 141
2. liga mužov
4. liga mužov - skupina
ZEMPLÍNSKO-KOŠICKÁ
01
TJ Družstevník ČEČEHOV „B“
- Ing. MELIKANT Lukáš
Narcisová 7, 071 01 Michalovce
 mobil : 0918 058 174
E-mail: [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
02
OKST Regmont HRAŇ „B“
03
04
TTC VOJANY Tigers „B“
TTC VOJANY Tigers „A“
05
SŠK POPROČ „B“
06
07
KST plus 40 TREBIŠOV „A“
- DULA Anton
KST plus 40 TREBIŠOV „B“
M. R. Štefánika 1515/478, 075 01 Trebišov
 mobil : 0940 747 848  mobil : 0907 144 003
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Komenského 1962/8 Trebišov,
(pri OC Kaufland)
08
OKST Duby PARCHOVANY
09
STK Slávia SOBRANCE
- JARABEK Radoslav
Lipová 389, 076 03 Hraň
 mobil : 0905 974 149
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, ul. Školská 421, Hraň - naproti KD
- Mgr. KRAJNYIK Zsolt, Ph.D.
Vojany 144, 076 72
 mobil : 0915 317 455
E-mail : [email protected], [email protected]
Hracia miestnosť : kultúrny dom Vojany
- GUMÁŇ Martin
Západná 69, 044 24 Poproč
 mobil : 0903 546 230
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ, Školská 1, Poproč
- OLEJÁR Martin
Cintorínska 216, 076 62 Parchovany
 mobil : 0915 867 608
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ Parchovany
- TIMOČKO Vladimír
Hlivištia 108, 073 01 Sobrance
doma : 056/652 2141  mobil : 0907 189 818
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : telocvičňa II. ZŠ, ul. Komenského 12, Sobrance
14
10
STO Šírava LÚČKY
- KALAJ Milan
Jilemnického 40, 071 01 Michalovce
doma : 056/643 6319  mobil : 0940 376 369
Hracia miestnosť : Lúčky 105, bývala Základná škola
11
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „C“
12
ŠKST MICHALOVCE „C“
- Ing. POPÉLY Štefan
Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany
doma : 056/638 3542  mobil : 0903 908 628
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : DOM ŠPORTU, sídl. POH 69/121, Veľké Kapušany
- MEŇOVČÍK Imrich
Sama Chalúpku 23/1, 072 22 Strážske
 mobil : 0905 647 817
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa, kpt. Nálepku 8, Michalovce
liga mužov
4. liga mužov -2. skupina
PODTATRANSKÁ
01
TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK „B“
- Ing. MARTINKO Daniel
Lúčna 101/12, 059 14 Spišský Štiavnik
 mobil : 0903 610 232
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : herňa - futbalové ihrisko, Priečna 2, Sp. Štiavnik
02
TJ STO SLOVENSKÁ VES „B“
03
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK „B“
04
TJ Baník HÔRKA
05
MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ
06
1. PPC Fortuna KEŽMAROK „B“
- ROTH Peter
Krátka 22, 059 01 Spišská Belá
mobil : 0948 005 050
E-mail : [email protected]
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ s MŠ Slovenská Ves
- BAJTOŠ Anton
Ku Kremni 476/2, 053 14 Spišský Štvrtok
mobil : 0907 959 211
E-mail : abajtos@carrytons.eu
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišský Štvrtok, ul. Školská
- LIPTÁK Stanislav
Švábovce č. 214, 059 12
 mobil : 0918 735 364
E-mail : 744758@zoznam.sk
Hracia miestnosť : kultúrny dom Hôrka
- MATAVA Matúš
Slnečná 52, 059 01 Spišská Belá
 mobil : 0944 132 175
E-mail : matuskomatava@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
- Ing. HARABIN Miroslav
Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
mobil : 0905 844 187
E-mail : ppcfortuna@centrum.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
15
07
TJ Požiarnik RAKÚSY
- ANDRÁŠ Peter
Rakúsy 60, 059 76 Mlynčeky
 mobil : 0907 348 503
E-mail : pandras@azet.sk
Hracia miestnosť : stolnotenisová herňa pri futbalovom ihrisku Rakúsy
08
STO POPRAD VEĽKÁ
09
TJ Javorinka LEVOČA „C“
10
TJ Dunajec SPIŠSKÁ STARÁ VES
11
TJ STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ
12
TJ Severka KEŽMAROK „B“
- PISARČÍK Martin
Lúčna 2710/6, 058 01 Poprad-Veľká
 mobil : 0910 668 050
E-mail : 11pisso@gmail.com
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ Fraňa Kráľa, Poprad Veľká
- Ing. RUSNÁK Ernest
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča
 doma : 053/451 2705  mobil : 0903 255 440
E-mail : rzlevoca@pobox.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa I. ZŠ na nám. Štefana Kluberta, Levoča
- Mgr. STANKO Ján
SNP 42, 061 01 Spišská Stará Ves
doma : 052/482 2610  mobil : 0949 344 197
E-mail : jan.stanko@centrum.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
- BEDNÁR František
č. 88, 059 37 Štôla
 mobil : 0915 898 861
E-mail : ferobednar@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Spišské Bystré, Školská 8
- MUDr. NOVOTNÝ Jaroslav
Michalská 8, 060 01 Kežmarok
doma : 052/452 5540  mobil : 0905 821 239
E-mail : novotnyjaro@azet.sk
Hracia miestnosť : telocvične ZŠ Nižná brána, Kežmarok
2. liga mužov
4. liga mužov - skupina
SPIŠSKO-GEMERSKÁ
01
TJ Baník MLYNKY
- Ing. ČERNICKÝ Jozef
Mlynky 359, 053 76
 mobil : 0905 152 811
E-mail : cernickyjozef@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa Základnej školy Mlynky – Biele Vody
02
ŠKST Topspin MARGECANY „C“
03
STK PLEŠIVEC
- MUDr. TOMAGA Ľudovít ml.
ul. Hornádska 10, 055 01 Margecany
 mobil : 0905 424 717
E-mail : skst.margecany@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Margecany, ul. Školská 25
- Ing. NEMČOK František
Železničná 626, 049 11 Plešivec
 mobil : 0905 609 094  mobil : 0918 243 998
E-mail : frantisek.nemcok@post.sk
Hracia miestnosť : ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, Gemerská 1,
Plešivec
16
04
STO LETANOVCE
- LESŇÁK Róbert
SNP 490/17, 053 13 Letanovce
 mobil : 0905 231 034
E-mail : roboles1@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ Letanovce, ul. Školská
05
Geológ ROŽŇAVA „D“
06
TJ Baník SMOLNÍK
07
OŠK ARNUTOVCE
08
AŠK MARIA HUTA
09
ŠK HENCKOVCE
10
ŠK MPC SPIŠSKÁ NOVÁ VES
11
STK GEMERSKÁ POLOMA
12
ŠK HARICHOVCE
- Ing. RUŽIK Andrej
Útulná 9, 048 01 Rožňava
 mobil : 0908 860 437
E-mail : ancra242@yahoo.com
Hracia miestnosť : STH, ul. Šafárikova 120, Rožňava
- Ing. TOKARČÍK Jozef
Smolník č. 36, 055 66
 mobil : 0919 045 072
E-mail : jozef.tokarcik@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa ZŠ s MŠ Smolník
- Ing. GARDOŠÍK Peter
Arnutovce 119, 053 13
 mobil : 0905 840 701
E-mail : pgardosik@gmail.com
Hracia miestnosť : Obecný úrad - kultúrny dom Arnutovce č. 64
- MARCINKO Ľuboš
Športová 1307/11, 056 01 Gelnica
 mobil : 0948 103 532
E-mail : lubos.marcinko@zoznam.sk
Hracia miestnosť : kultúrne stredisko pri žel. stanici, Žakarovská 2, Gelnica
- BREZNEN Ľubomír
Henckovce 108, 049 23 Nižná Slaná
 mobil : 0907 907 087
E-mail : lubomir.breznen@zoznam.sk,
Hracia miestnosť : kultúrny dom Henckovce č. 60
- VRONČ Ján
Tatranská 82, 053 11 Smižany
doma : 053/443 1123  mobil : 0918 609 657
E-mail : jvronc@gmail.com
Hracia miestnosť : malá telocvičňa ZŠ Komenského 2,
sídlisko Mier Spišská Nová Ves
- GALAJDA Juraj
Fraňa Kráľa 466, 049 22 Gemerská Poloma
 mobil : 0908 366 846
E-mail : durokolcun@gmail.com
Hracia miestnosť : telocvičňa pri ZŠ, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
- LIZANEC Jozef
Osloboditeľov 11, 053 01 Harichovce
doma : 053/449 6029  mobil : 0918 199 801
E-mail : jozef.lizanec@azet.sk
Hracia miestnosť : telocvičňa ŠK Harichovce, Levočská 13
17
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV MUŽOV
VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJA - ROČNÍK 2014/2015.
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Riadenie súťaží :
Usporiadateľ :
Termíny :
Miesto :
VV VsSTZ Košice prostredníctvom svojej ŠTK
oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní na prvých miestach
október 2014 - jún 2015, podľa vyžrebovania
hrá sa v schválených hracích miestnostiach, ktoré vyhovujú SP a sú v súlade
s pravidlami stolného tenisu
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis :
hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP a tohto rozpisu
Súťažné triedy :
majstrovské súťaže 2. ligy mužov, 3. ligy mužov – skupiny Severovýchod,
Juh a Západ, 4. ligy mužov – skupiny Vihorlatská, Šarišsko-Duklianska,
Zemplínsko-Košická, Spišsko-Gemerská a Podtatranská.
Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj žena (max. jedna).
Výnimku štartu viacerých žien udelí ŠTK po súhlase všetkých oddielov
príslušnej súťaže.
Systém súťaží :
2. liga mužov – hrá sa dlhodobo, dvojičky, dvojkolovo, každý s každým, 4 –
členné družstvá (14 zápasov).
3. a 4. liga mužov – hrá sa dlhodobo, dvojkolovo, každý s každým, 4 –
členné družstvá (18 zápasov).
- žrebovanie sa pred jednotlivými stretnutiami nevykonáva !!!
Domáci oddiel má prisúdenú „x-ku“, t.z. poradie hráčov
v stretnutí sa nemení ! V každom stretnutí sa menia hostia !
Podmienka účasti : TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach
dospelých, riadených ŠTK VsSTZ Košice zašlú do 15. septembra 2014
súpisky svojich družstiev potvrdené TJ, ŠK na adresu : Ján Pitoňák, 059 02
Slovenská Ves 208.
Súpiska musí obsahovať : priezvisko a meno, dátum narodenia, poradie v
rebríčku / SSTZ, KSTZ, OSTZ – platí vyššie poradie /, pečiatku oddielu, resp.
klubu, TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú vo vyšších súťažiach,
predložia kópie súpisiek týchto družstiev.
Upozornenie :
Poznámka :
družstvá uvedú v prihláške do súťaže, v zmysle ustanovení SP čl.
4.3.7.4.4. a čl. 4.3.7.4.6., mená trénera a rozhodcu oddielu, ich trvalé
bydlisko, číslo licencie a dobu jej platnosti !!!
- každý oddiel štartujúci v 2. a 3. lige, ktorý nemá trénera s platnou
licenciou, je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť
jeho vyškolenie, resp. preškolenie. Pri nesplnení tohto opatrenia bude voči
oddielu vedené disciplinárne konanie v zmysle SP a DP.
- každý oddiel štartujúci v 2., 3. a 4. lige, ktorý nemá rozhodcu s platnou
licenciou, je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť
jeho vyškolenie, resp. preškolenie. Pri nesplnení tohto opatrenia bude voči
oddielu vedené disciplinárne konanie v zmysle SP a DP.
oddiely, ktorých družstvá štartujú v 2., 3. a 4. lige dospelých musia
mať mládežnícke družstvo v súťaži riadenej SSTZ alebo KSTZ. / SP čl.
4.3.7.4.7. /. Pokiaľ oddiel neprihlási do súťaže mládežnícke družstvo zaplatí
nasledovný poplatok na účet VsSTZ Košice, ktorý bude použitý pri
organizovaní mládežníckych podujatí. Výška poplatku :
2. liga – 60 €
3. liga – 40 €
4. liga – 20 €
18
Protesty :
podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu.
Postupy a zostupy : Postup – Víťaz 2. ligy mužov postupuje priamo do 1. ligy mužov skupiny
Východ.
Víťazi 3. ligy mužov skupiny Severovýchod, Juh a Západ postupujú priamo
do 2. ligy.
Víťazi 4. ligy mužov skupiny Vihorlatská a Šarišsko-Duklianska postupujú
priamo do 3. ligy Severovýchod. Víťaz 4. ligy mužov skupiny ZemplínskoKošická postupuje priamo do 3. ligy Juh. Druhé družstvo v tabuľke 4. ligy
Zemplínsko-Košická odohrá barážové stretnutie s prvým družstvom 3. ligy
Juh pod čiarou zostupu o postup do 3. ligy Juh. Víťazi 4. ligy mužov skupiny
Podtatranská a Spišsko-Gemerská postupujú priamo do 3. ligy Západ.
Zostup – z 2. ligy mužov zostupujú družstvá umiestnené na 13. a 14. mieste.
V prípade zostupu viacerých družstiev z 1. ligy mužov zostúpia aj družstvá na
12., resp. 11. mieste.
Z 3. ligy mužov skupiny Severovýchod, Juh a Západ zostupujú družstvá
umiestnené na 12. mieste. V prípade zostupu viacerých družstiev z 2. ligy do
príslušnej skupiny zostúpia aj družstvá umiestnené na 11., 10. resp. 9.
mieste.
Zo 4. ligy mužov skupiny Zemplínsko-Košická, Šarišsko-Duklianska,
Vihorlatská, Podtatranská a Spišsko-Gemerská zostupujú družstvá
umiestnené na 12. mieste.
V prípade zostupu viacerých družstiev z 3. ligy do príslušnej skupiny zostúpia
aj družstvá umiestnené na 11., 10., resp. 9. mieste.
Z kvalifikácii víťazov oblastných súťaží postúpia do príslušných 4. líg
minimálne 2 družstvá.
V kvalifikáciách vypísaných VsSTZ Košice môže hrať hráč, ktorý za svoj
klub v rôznych súťažiach mužov (aj v nižších) nastúpil minimálne v 5
stretnutiach.
Prav. o rakete :
pre všetky súťaže platí pravidlo o farebnom rozlíšení poťahov
/ červená a čierna /, ako aj o rakete v zmysle pravidiel stolného
tenisu, ako aj zoznam platných poťahov ITTF, s ktorými sa môže hrať.
Loptičky :
všetky značky trojhviezdičkové, schválené ITTF.
Striedanie hráčov : striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred
každým zápasom.
Zadávanie
výsledkov :
domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body
jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do
19,00 hod., 2. liga mužov do 20,00 hod. na internetovú stránku
www.pinec.sk, podľa pokynov správcu stránky. Najneskôr do
19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je domáce
družstvo mužov povinné umiestniť na uvedenú internetovú stránku
fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí. Každé družstvo je
povinné pri podpise Zápisu o stretnutí uviesť čitateľne meno
a priezvisko vedúceho a fotokópiu alebo scan umiestniť na uvedenú
internetovú stránku tak, aby všetky údaje vrátane mena a podpisu boli
čitateľné.
Ustanovenie, ktoré platí len pre 2. ligu mužov –
Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je
domáce družstvo mužov povinné umiestniť na internetovú stránku
www.pinec.sk spoločnú fotografiu z nástupu na stretnutie, na ktorej musia
byť z každého tímu minimálne 3 hráči, ktorí nastúpili v základnej zostave.
Hráči budú na fotke umiestnení striedavo, nie všetci spolu vedľa seba
z jedného klubu. Upozorňujeme oddiely 2. ligy na jednotnú výstroj.
19
Zápisy :
2. liga mužov, 3. liga mužov – skupina Severovýchod, Juh a Západ, 4. liga
mužov - skupina Vihorlatská, Šarišsko-Duklianska, Zemplínsko-Košická,
Spišsko-Gemerská a Podtatranská odoslať v prvý pracovný deň po
poslednom stretnutí 1. časti, resp. odvetnej časti na adresu :
Ján Pitoňák
059 02 Slovenská Ves 208
Pokuty :
budú udeľované v zmysle ustanovení súboru predpisov ST a Disciplinárneho
poriadku nasledovne
- neskoré umiestnenie zápisu o stretnutí na internetovú stránku
5€
- neuvedenie mena a priezviska vedúceho družstva do zápisu
5€
- neskoré zadanie výsledku stretnutia na internetovú stránku
10 €
- nenastúpenie družstva 2. ligy mužov na stretnutie v jednotnej výstroji 10 €
- neskoré zaslanie originálov zápisov stretnutí
30 €
- prvé nenastúpenie na stretnutie
30 €
- druhé nenastúpenie na stretnutie
60 €
- tretie nenastúpenie na stretnutie – vylúčenie zo súťaže + trest podľa DP
- poplatok za protest v súťaži družstiev
10 €
- neumiestnenie spoločnej fotografie z nástupu na stretnutie na internetovú
stránku (pri opakovanom porušení povinnosti sa sankcia zdvojnásobí) 50 €
Ostatné poplatky súvisiace s činnosťou VsSTZ Košice sú uvedené vo vnútornej hospodárskej
smernici vydanej na rok 2014, ktorá je zverejnená na www.vsstz.sk.
JUDr. Anton Hajduk v.r.
predseda VV VsSTZ Košice
Ján Pitoňák v.r.
predseda ŠTK
20
Kritéria
hracích miestností a hracích podmienok v súťažiach VsSTZ
Tieto kritéria pre hracie miestnosti a hracie podmienky súťaží VsSTZ (ďalej len kritéria) sú schválené
výkonným výborom VsSTZ a sú súčasťou rozpisu súťaží pre sezónu 2014/2015.
I.
Hracia miestnosť
1. Schválenie miestnosti:
Klub musí mať schválenú hraciu miestnosť. Za schválenie hracej miestnosti sa
považuje zaradenie do vyžrebovania a uvedenie v športovom adresári.
Proti schváleným miestnostiam nemožno protestovať pokiaľ ide o rozmery a pevné
prekážky. Ak oddiel nemôže hrať vo svojej hracej miestnosti z akéhokoľvek dôvodu, je
povinný si zabezpečiť schválenie náhradnej miestnosti s dostatočným časovým
predstihom. O zmene je povinný informovať súpera a zväz (predsedu ŠTK). Zmena
bude uvedená v spravodaji. Zápas v neschválenej miestnosti je možné odohrať iba ak
s tým súhlasí súper. V tomto prípade sa domáci klub potrestá uzavretím miestnosti
a finančnou pokutou. Ak súper zápas odmietne odohrať, domáci klub prehrá
kontumačne. Ak hostia odohrajú zápas v neschválenej miestnosti, výsledok ostáva
v platnosti.
2. Rozmery:
Hrací priestor musí mať rozmery: dĺžku 10 m, šírku 5 m a výšku 3,5 m. Odchýlky môže
povoliť riadiaci zväz iba na základe riadne schválenej žiadosti a to len pre družstvá IV.
ligy (pravidlá 3.2.3.1.a).
3. Podlaha:
Podlaha nesmie byť svetlá (biela), lesklá, šmykľavá a jej povrch nemôže byť tehlový,
keramický, betónový ani kamenný (p: 3.2.3.7.). Zväz takúto hraciu miestnosť neschváli.
4. Pevné prekážky:
V hracom priestore nesmú byť pevné prekážky. Zväz takúto miestnosť neschváli.
5. Osvetlenie:
Hrací priestor musí byť osvetlený jedným, alebo viacerými zdrojmi o intenzite 500 W
nad stolom. Osvetľovacie teleso nesmie oslňovať hráčov. Intenzita osvetlenia musí byť
rovnaká na všetkých stoloch. Svetelné zdroje musia byť najmenej 3,5 m nad stolom.
(p.3.2.3.3.a). Majstrovský zápas sa musí odohrať v osvetlenej miestnosti bez prieniku
denného svetla do hracieho priestoru. Na strope môžu byť použité neóny, alebo iné
svietidlá s intenzitou osvetlenia podľa prvej vety tohto bodu. Osvetlenie schvaľuje zväz.
Nedodržanie týchto zásad osvetlenia je porušenie povinnosti usporiadateľa a trestá sa
peňažnou pokutou.
6. Zatemnenie:
Hracia miestnosť musí byť zatemnená tak, aby do hracieho priestoru nepreniklo denné
svetlo (3.2.3.3.a). Družstvá sú povinné zabezpečiť zatemnenie. Nezatemnenú hraciu
miestnosť zväz neschváli. Ak usporiadateľ nezabezpečí zatemnenú hraciu miestnosť na
majstrovský zápas, potrestá sa disciplinárne uzavretím hracej miestnosti a peňažnou
pokutou.
7. Pozadie stolov:
Pozadie stola musí byť tmavé, nemôžu byť ani silné svetlené zdroje, ani nezakryté
okná, alebo iné otvory, ktorými preniká denné svetlo (3.2.3.6.). Pozadím sa rozumie
priestor za stolom, ktorý by mal byť tmavý. Výnimka pre sezónu je povolená iba pre
drevené obklady telocviční. Ak usporiadateľ nezabezpečí požadované pozadie na
majstrovský zápas, potrestá sa disciplinárne uzavretím hracej miestnosti a peňažnou
pokutou.
21
8. Teplota:
Pri domácich súťažiach musí byť v hracej miestnosti najmenej 15˚ C. Miestnosť však
nesmie byť vykúrená na viac ako 28˚ C. Teplota sa meria na sieťke pri stole, na ktorom
sa hrá (p: 3.2.3.7a.). Teplomer je povinný zabezpečiť usporiadateľ. Ak teplota klesne
pod 10˚ C, domáce družstvo prehrá kontumačne. Ak teplota sa pohybuje od 10˚ C do
14˚ C, domáce družstvo sa trestá peňažnou pokutou a uzavretím hracej miestnosti.
9. Reklamy:
V hracej miestnosti nesmú byť svetielkujúce reklamy. Na podlahe nesmú byť
umiestnené viac ako 4 reklamy. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá peňažnou
pokutou.
II.
Hracie podmienky :
1. Stoly:
Hracia plocha musí mať jednotnú tmavú farbu a nesmie byť lesklá. Musí byť zachovaná
pružnosť stola. Stôl nesmie byť evidentne poškodený. Kvalita a značky stolov musia byť
rovnaké. Výška stola musí byť 76 cm nad podlahou a stôl musí byť v rovine. Mužstvá 2.
ligy musia mať stoly schválené ITTF (p: 2.1.). Použitie stolov schvaľuje zväz. Výnimky
môže udeliť v 3. a 4. lige maximálne na dve súťažné sezóny. Porušenie tohto
ustanovenia sa trestá uzavretím hracej miestnosti a peňažnou pokutou.
2. Sieťky:
Sieťky musia byť napnuté vo výške 15,25 cm. Domáci klub je povinný zabezpečiť
merítka. Pre 2. ligu musia byť sieťky schválené ITTF (značkové) (p. 2.2.). Sieťky
nesmú byť deravé a nenapnuté. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá finančnou
pokutou.
3. Loptička:
Musí mať priemer 40 mm, musí byť biela, musí mať ***. Na značke nezáleží, ale
stretnutie sa musí odohrať od začiatku do konca rovnakou značkou loptičky. Pri hre na
modrých stoloch môžu byť použité aj oranžové loptičky. Loptičky zabezpečuje domáce
družstvo. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá peňažnou pokutou.
4. Raketa:
Raketa musí mať rozlíšenie červená a čierna strana. Musí byť ostrihaná tak, aby
kopírovala drevo. Nesmie mať chýbajúce vrúbky v rozsahu 1 cm2. Poťahy musia byť
označené značkou ITTF. Nesmú sa používať zakázané lepidlá.
Hráč ktorý použije zakázané lepidlo a zakázané poťahy, jeho zápasy sa budú
kontumovať.
5. Počítadlá:
Každý klub 2. ligy musí mať k stolom dve počítadla k zápasom a počítadlo na stav
stretnutia. Porušenie tohto pravidla sa trestá peňažnou pokutou.
6. Ohrádky a stolík rozhodcu:
Tieto sa odporúčajú pre všetky družstvá 2. ligy. Ohrádky nesmú byť biele, resp. svetlé.
7. Oblečenie:
Všetci hráči jedného družstva musia byť pri nástupe jednotne oblečení (p: 3.2.2.8.).
Táto zásada sa bude uplatňovať len pre 2. ligu. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá
peňažnou pokutou. Pre družstvá 3. a 4. ligy sa udelí výnimka maximálne na dve
súťažné sezóny.
22
8. Šatňa:
Domáci klub musí zabezpečiť vstup do šatne a na hrací priestor k rozcvičke 45 minút
pred začiatkom zápasu. Pre 2. ligu musí mať šatňa parametre uvedené v súťažnom
poriadku, pre súťaž jednotlivcov (čl. 4. 1. 2. 4. 5. – povinnosti hlavného usporiadateľa).
Klub musí zabezpečiť hosťom uzamykateľnú šatňu. Usporiadateľ zodpovedá za
nezávadnosť šatní, hygienických zariadení a za ich riadny stav. Výnimky na dve
súťažné obdobia pre mužstvá 3. a 4. ligy povoľuje zväz. Porušenie tohto ustanovenia
sa trestá peňažnou pokutou.
III.
Všeobecné ustanovenia:
1. Povinnosťou usporiadateľa je zabezpečiť hraciu miestnosť podľa pravidiel stolného
tenisu a týchto kritérií tak, aby boli pripravené 45 minút pred začiatkom zápasu. Ak
miestnosť nie je pripravená podľa týchto kritérií, domáce družstvo bude potrestané tak,
ako je to uvedené v týchto kritériách. Nevyhovujúce podmienky však musia hostia
preukázať predsedovi ŠTK a domáci sa v zápise k tejto skutočnosti musia vyjadriť. Ak
sa nevyjadria, má sa za to, že daná hracia podmienka nie je splnená.
2. Všetko ostatné čo tieto kritéria neupravujú, sa bude posudzovať v zmysle platných
pravidiel a súťažného poriadku. Jednotlivé porušenia týchto kritérií sa uvedú v zápise
o stretnutí. O príslušných sankciách rozhodne disciplinárna komisia a komisia ŠTK.
3. Výnimky z týchto kritérií budú zverejnené v spravodaji pred začatím súťaží.
23
VYŽREBOVANIE
majstrovských súťaží v stolnom tenise pre súťažný ročník 2014 / 2015.
liga mužov
2.2.liga
mužov
01 a
01 b
STO Ivanstav MOKRANCE
STK Stadex KOŠICE
02 a
02 b
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
ŠKP PREŠOV
04 a
04 b
ŠKST MICHALOVCE
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „B“
05 a
05 b
1. PPC Fortuna KEŽMAROK
TJ Javorinka LEVOČA
06 a
06 b
STK Lokomotíva KOŠICE
STO VALALIKY
07 a
07 b
ŠKST HUMENNÉ „A“
ŠKST HUMENNÉ „B“
08 a
08 b
ŠKST Sokol VOJČICE
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „B“
_______________________________________________________________________________
Družstvá ŠKST Humenné „A“ a ŠKST Humenné „B“ hrajú domáce zápasy v sobotu v úradnom
hracom čase !!!
vzájomné stretnutia 2. + 9. kolo – predohrať do 12.10.2014
0020
0111
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
-
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
-
STO Valaliky
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
1. kolo nedeľa 28.9.2014 o 10.00 hod.
0007
STK Lokomotíva Košice
1. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
STO Mokrance
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1. kolo nedeľa 12.10.2014 o 15.00 hod.
0008
0009
0010
0011
0012
0013
STO Mokrance
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
24
2. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
0014
0015
0016
0017
0018
0019
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
STO Mokrance
STK Stadex Košice
-
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
-
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKST Michalovce
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
STO Mokrance
-
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
STO Valaliky
STK Lokomotíva Košice
-
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
-
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKST Michalovce
OŠK Šarišské Michaľany
-
STO Valaliky
STK Lokomotíva Košice
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
2. kolo nedeľa 26.10.2014 o 15.00 hod.
0021
0022
0023
0024
0025
0026
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
STO Mokrance
STK Stadex Košice
3. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
STK Stadex Košice
3. kolo nedeľa 9.11.2014 o 15.00 hod.
0034
0035
0036
0037
0038
0039
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
4. kolo sobota 15.11.2014 o 10.00 hod.
0042
0043
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
4. kolo sobota 15.11.2014 o 15.00 hod.
0049
0050
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
4. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
0040
0041
0044
0045
0046
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STO Mokrance
STK Stadex Košice
ŠKP Prešov
4. kolo nedeľa 16.11.2014 o 15.00 hod.
0047
0048
0051
0052
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STO Mokrance
STK Stadex Košice
25
5. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
ŠKST Sokol Vojčice
-
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
STK Stadex Košice
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
MKST Veľké Kapušany „B“
-
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
STK Stadex Košice
STO Mokrance
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
-
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
-
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
STO Valaliky
STK Lokomotíva Košice
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
STO Mokrance
STK Stadex Košice
-
STK Stadex Košice
STO Mokrance
-
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
1. PPC Fortuna Kežmarok
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
5. kolo nedeľa 30.11.2014 o 15.00 hod.
0060
0061
0062
0063
0064
0065
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
6. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STO Mokrance
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
ŠKST Michalovce
6. kolo nedeľa 7.12.2014 o 15.00 hod.
0073
0074
0075
0076
0077
0078
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STO Mokrance
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
7. kolo sobota 20.12.2014 o 10.00 hod.
0083
0084
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
7. kolo sobota 20.12.2014 o 15.00 hod.
0090
0091
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
7. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
0079
0080
0081
0082
0085
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
TJ Javorinka Levoča
7. kolo nedeľa 21.12.2014 o 15.00 hod.
0086
0087
0088
0089
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
26
8. kolo sobota 17.1.2015 o 10.00 hod.
0094
0095
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
-
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
-
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
-
STK Stadex Košice
STO Mokrance
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
STK Lokomotíva Košice
-
STO Mokrance
STK Stadex Košice
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKST Michalovce
-
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STO Valaliky
STK Lokomotíva Košice
STO Mokrance
STK Stadex Košice
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
STK Stadex Košice
STO Mokrance
-
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKST Michalovce
-
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
-
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
STK Stadex Košice
8. kolo sobota 17.1.2015 o 15.00 hod.
0101
0102
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
8. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
0092
0093
0096
0097
0098
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
STO Valaliky
8. kolo nedeľa 18.1.2015 o 15.00 hod.
0099
0100
0103
0105
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
9. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
0105
0106
0107
0108
0109
0110
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
9. kolo nedeľa 8.2.2015 o 15.00 hod.
0112
0113
0114
0115
0116
0117
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
10. kolo sobota 21.2.2015 o 10.00 hod.
0120
0121
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
10. kolo sobota 21.2.2015 o 15.00 hod.
0127
0128
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
10. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
0118
0119
0122
0123
0124
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
STO Mokrance
27
10. kolo nedeľa 22.2.2015 o 15.00 hod.
0125
0126
0129
0130
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
-
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
STO Mokrance
STK Stadex Košice
ŠKP Prešov
-
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
STK Stadex Košice
STO Mokrance
-
STO Valaliky
STK Lokomotíva Košice
-
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
-
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKST Michalovce
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKST Sokol Vojčice
-
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
-
MKST Veľké Kapušany „B“
ŠKST Sokol Vojčice
-
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
11. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
OŠK Šarišské Michaľany
11. kolo nedeľa 8.3.2015 o 15.00 hod.
0138
0139
0140
0141
0142
0143
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
12. kolo sobota 14.3.2015 o 10.00 hod.
0148
0149
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
12. kolo sobota 14.3.2015 o 15.00 hod.
0155
0156
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
12. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
0144
0145
0146
0147
0150
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
STK Stadex Košice
MKST Veľké Kapušany „B“
12. kolo nedeľa 15.3.2015 o 15.00 hod.
0151
0152
0153
0154
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
STK Stadex Košice
13. kolo sobota 28.3.2015 o 10.00 hod.
0157
0158
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
13. kolo sobota 28.3.2015 o 15.00 hod.
0164
0165
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
28
13. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
0159
0160
0161
0162
0163
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
-
STK Stadex Košice
STO Mokrance
ŠKP Prešov
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKST Michalovce
-
STO Mokrance
STK Stadex Košice
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
-
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
ŠKST Michalovce
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
ŠKST Humenné „B“
ŠKST Humenné „A“
TJ Javorinka Levoča
-
ŠKST Michalovce
MŠK VSTK Vranov n/T „B“
STO Valaliky
STK Lokomotíva Košice
ŠKST Humenné „A“
ŠKST Humenné „B“
13. kolo nedeľa 29.3.2015 o 15.00 hod.
0166
0167
0168
0169
STK Lokomotíva Košice
STO Valaliky
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
14. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
STK Stadex Košice
1. PPC Fortuna Kežmarok
14. kolo nedeľa 12.4.2015 o 15.00 hod.
0177
0178
0179
0180
0181
0182
ŠKST Sokol Vojčice
MKST Veľké Kapušany „B“
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKP Prešov
STO Mokrance
STK Stadex Košice
liga mužov
3. liga mužov - 2.skupina
SEVEROVÝCHOD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
STO SNINA
MSTK SABINOV
STK BREZOVICA
STO ŠŠK Centrál SŠ SVIDNÍK
STJ Družba BARDEJOV
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „C“
MŠK VSTK VRANOV nad Topľou „D“
ŠK Orion BELÁ nad Cirochou
STO LEMEŠANY
STO JABLOŇ
STMK STROPKOV
STŠK Tecák VRANOV nad Topľou
_____________________________________________________________________________________________________________
Družstvá ŠŠK Centrál Svidník, STJ Družba Bardejov a MSTK Sabinov hrajú domáce zápasy v
sobotu o 17,00 hod. !!!
29
vzájomné stretnutia 1. + 12. kolo – predohrať do 4.10.2014
1006
1072
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
-
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
-
STMK Stropkov
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Jabloň
-
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
STK Brezovica
MSTK Sabinov
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STMK Stropkov
STO Jabloň
-
STO Snina
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
-
STK Brezovica
-
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
-
MSTK Sabinov
STO Snina
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STMK Stropkov
STO Jabloň
STO Lemešany
1. kolo sobota 4.10.2014 o 17.00 hod.
1002
1004
1005
MSTK Sabinov
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
1001
1003
STO Snina
STK Brezovica
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
1007
1008
1009
1010
1011
1012
STŠK Tecák Vranov n/T
ŠK Orion Belá n/C
STO Lemešany
STO Jabloň
STMK Stropkov
STO Snina
3. kolo sobota 18.10.2014 o 17.00 hod.
1013
1015
1016
MSTK Sabinov
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
1014
1017
1018
STK Brezovica
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
1024
MSTK Sabinov
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
1019
1020
1021
1022
1023
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Lemešany
STO Jabloň
STMK Stropkov
STO Snina
5. kolo sobota 8.11.2014 o 17.00 hod.
1026
1027
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
1025
1028
1029
1030
STK Brezovica
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
30
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
1035
MSTK Sabinov
-
STJ Družba Bardejov
-
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
ŠŠK Centrál Svidník
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STK Brezovica
-
MSTK Sabinov
STO Snina
STMK Stropkov
STO Jabloň
-
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
STJ Družba Bardejov
-
STO Jabloň
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
-
STŠK Tecák Vranov n/T
-
ŠŠK Centrál Svidník
STK Brezovica
MSTK Sabinov
STO Snina
STMK Stropkov
-
STO Lemešany
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
-
STMK Stropkov
STO Jabloň
ŠK Orion Belá n/C
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
1031
1032
1033
1034
1036
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Jabloň
STMK Stropkov
STO Snina
STK Brezovica
7. kolo sobota 22.11.2014 o 17.00 hod.
1037
1038
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
1039
1040
1041
1042
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
STO Lemešany
8. kolo sobota 29.11.2014 o 17.00 hod.
1046
1048
MSTK Sabinov
ŠŠK Centrál Svidník
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
1043
1044
1045
1047
STŠK Tecák Vranov n/T
STMK Stropkov
STO Snina
STK Brezovica
9. kolo sobota 6.12.2014 o 17.00 hod.
1049
STJ Družba Bardejov
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
1050
1051
1052
1053
1054
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
STO Lemešany
STO Jabloň
10. kolo sobota 13.12.2014 o 17.00 hod.
1057
1059
1060
MSTK Sabinov
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
1055
1056
1058
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Snina
STK Brezovica
31
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
1061
1062
1063
1064
1065
1066
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
STO Lemešany
STO Jabloň
STMK Stropkov
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
STK Brezovica
MSTK Sabinov
STO Snina
-
STO Snina
MSTK Sabinov
STK Brezovica
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
-
STO Lemešany
STO Jabloň
STO Snina
-
STŠK Tecák Vranov n/T
ŠK Orion Belá n/C
STMK Stropkov
-
MSTK Sabinov
STK Brezovica
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
-
STMK Stropkov
STO Snina
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Lemešany
STO Jabloň
MSTK Sabinov
-
ŠŠK Centrál Svidník
-
STK Brezovica
STJ Družba Bardejov
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
1067
1068
1069
1070
1071
STŠK Tecák Vranov n/T
STMK Stropkov
STO Jabloň
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
13. kolo sobota 24.1.2015 o 17.00 hod.
1075
1076
1078
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
MSTK Sabinov
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
1073
1074
1077
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
STK Brezovica
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
1079
1080
1081
1082
1083
1084
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Snina
STMK Stropkov
STO Jabloň
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
15. kolo sobota 14.2.2015 o 17.00 hod.
1088
1089
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
1085
1086
1087
1090
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
STK Brezovica
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
1092
MSTK Sabinov
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
1091
1093
1094
1095
1096
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Snina
STMK Stropkov
STO Jabloň
STO Lemešany
32
17. kolo sobota 7.3.2015 o 17.00 hod.
1101
1102
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
-
MSTK Sabinov
STK Brezovica
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Jabloň
STMK Stropkov
STO Snina
-
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
-
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
STO Lemešany
-
ŠŠK Centrál Svidník
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STMK Stropkov
STO Snina
MSTK Sabinov
STK Brezovica
-
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
ŠK Orion Belá n/C
-
STJ Družba Bardejov
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
STO Lemešany
STO Jabloň
-
STŠK Tecák Vranov n/T
STO Snina
MSTK Sabinov
STK Brezovica
ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
-
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
ŠK Orion Belá n/C
STO Jabloň
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
1097
1098
1099
1100
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
1105
MSTK Sabinov
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
1103
1104
1106
1107
1108
STŠK Tecák Vranov n/T
STK Brezovica
STO Snina
STMK Stropkov
STO Jabloň
19. kolo sobota 21.3.2015 o 17.00 hod.
1114
STJ Družba Bardejov
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
1109
1110
1111
1112
1113
STO Jabloň
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
20. kolo sobota 28.3.2015 o 17.00 hod.
1116
1118
ŠŠK Centrál Svidník
MSTK Sabinov
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
1115
1117
1119
1120
STŠK Tecák Vranov n/T
STK Brezovica
STO Snina
STMK Stropkov
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
1121
1122
1123
1124
1125
1126
STMK Stropkov
STO Jabloň
STO Lemešany
ŠK Orion Belá n/C
MŠK VSTK Vranov n/T „D“
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
22. kolo sobota 18.4.2015 o 17.00 hod.
1128
1129
1131
STJ Družba Bardejov
ŠŠK Centrál Svidník
MSTK Sabinov
33
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
1127
1130
1132
STŠK Tecák Vranov n/T
STK Brezovica
STO Snina
-
MŠK VSTK Vranov n/T „C“
STO Lemešany
STMK Stropkov
2. liga mužov
3. liga mužov
- skupina JUH
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ŠKST PRIBENÍK
SO BORŠA
ŠKP PŠ KOŠICE
SO TJ ČIČAROVCE
SŠK POPROČ
ŠKST MICHALOVCE „B“
STO VALALIKY „B“
OKST Regmont HRAŇ
TJ SO MALÝ KAMENEC
ŠKST Sokol VOJČICE „B“
OKST BRACOVCE
TJ Družstevník ČEČEHOV
_____________________________________________________________________________________________________________
Družstvo ŠKST Sokol Vojčice „B“ hrá domáce zápasy v sobotu o 17,00 hod. !!! Družstvo OKST
Bracovce hrá domáce zápasy v nedeľu o 14,00 hod. !!!
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ŠKST Pribeník
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
-
TJ Družstevník Čečehov
OKST Bracovce
ŠKST Sokol Vojčice „B“
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
-
SO TJ Čičarovce
-
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
SO Borša
-
ŠKP PŠ Košice
-
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Pribeník
OKST Bracovce
ŠKST Sokol Vojčice „B“
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
2. kolo sobota 11.10.2014 o 17.00 hod.
2010
ŠKST Sokol Vojčice „B“
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
2007
2008
2009
2012
TJ Družstevník Čečehov
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
ŠKST Pribeník
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 14.00 hod.
2011
OKST Bracovce
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
34
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
2021
ŠKST Sokol Vojčice „B“
-
ŠKST Michalovce „B“
-
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
-
SŠK Poproč
-
TJ Družstevník Čečehov
SO Borša
ŠKST Pribeník
OKST Bracovce
ŠKST Sokol Vojčice „B“
TJ SO Malý Kamenec
-
OKST Regmont Hraň
-
TJ SO Malý Kamenec
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
SO TJ Čičarovce
-
STO Valaliky „B“
-
TJ Družstevník Čečehov
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
ŠKST Pribeník
OKST Bracovce
ŠKST Sokol Vojčice „B“
-
ŠKST Sokol Vojčice „B“
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
-
TJ SO Malý Kamenec
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
2019
2020
2023
2024
TJ Družstevník Čečehov
TJ SO Malý Kamenec
ŠKST Pribeník
SO Borša
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 14.00 hod.
2022
OKST Bracovce
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
OKST Regmont Hraň
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
2032
ŠKST Sokol Vojčice „B“
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
2031
2034
2035
2036
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Pribeník
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 14.00 hod.
2033
OKST Bracovce
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
2037
2038
2039
2040
2041
2042
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
2043
2045
2046
2047
2048
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Pribeník
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 14.00 hod.
2044
OKST Bracovce
35
9. kolo sobota 6.12.2014 o 17.00 hod.
2054
ŠKST Sokol Vojčice „B“
-
OKST Bracovce
-
TJ Družstevník Čečehov
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
ŠKST Pribeník
-
OKST Bracovce
ŠKST Sokol Vojčice „B“
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
-
SO Borša
-
TJ Družstevník Čečehov
SŠK Poproč
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
-
ŠKST Pribeník
-
ŠKP PŠ Košice
-
ŠKST Pribeník
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
-
SO Borša
-
TJ Družstevník Čečehov
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
ŠKST Sokol Vojčice „B“
OKST Bracovce
ŠKST Pribeník
-
SŠK Poproč
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
2049
2050
2051
2052
2053
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
2055
2056
2057
2058
2059
2060
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Pribeník
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
11. kolo sobota 20.12.2014 o 17.00 hod.
2065
ŠKST Sokol Vojčice „B“
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
2061
2062
2063
2064
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 14.00 hod.
2066
OKST Bracovce
12. kolo sobota 17.1.2015 o 17.00 hod.
2069
ŠKST Sokol Vojčice „B“
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
2067
2070
2071
2072
TJ Družstevník Čečehov
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 14.00 hod.
2068
OKST Bracovce
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
2073
2074
2075
2076
2077
2078
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
14. kolo sobota 7.2.2015 o 17.00 hod.
2082
ŠKST Sokol Vojčice „B“
36
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
2079
2080
2083
2084
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Pribeník
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
-
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
-
SO TJ Čičarovce
-
TJ Družstevník Čečehov
TJ SO Malý Kamenec
ŠKST Sokol Vojčice „B“
OKST Bracovce
ŠKST Pribeník
SO Borša
-
STO Valaliky „B“
-
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
OKST Regmont Hraň
-
ŠKST Michalovce „B“
-
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Sokol Vojčice „B“
OKST Bracovce
ŠKST Pribeník
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
-
TJ SO Malý Kamenec
-
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
-
OKST Regmont Hraň
-
TJ Družstevník Čečehov
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 14.00 hod.
2081
OKST Bracovce
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
2085
2086
2087
2088
2089
2090
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
2095
ŠKST Sokol Vojčice „B“
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
2091
2092
2093
2096
TJ Družstevník Čečehov
SO Borša
ŠKST Pribeník
TJ SO Malý Kamenec
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 14.00 hod.
2094
OKST Bracovce
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
2097
2098
2099
2100
2101
2102
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
SO TJ Čičarovce
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
2108
ŠKST Sokol Vojčice „B“
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
2103
2104
2105
2106
TJ Družstevník Čečehov
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
ŠKST Pribeník
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 14.00 hod.
2107
OKST Bracovce
19. kolo sobota 21.3.2015 o 17.00 hod.
2109
ŠKST Sokol Vojčice „B“
37
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
2110
2111
2112
2113
2114
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
SŠK Poproč
-
OKST Bracovce
ŠKST Pribeník
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
-
SŠK Poproč
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
-
ŠKST Sokol Vojčice „B“
-
ŠKST Pribeník
-
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
SO TJ Čičarovce
SŠK Poproč
-
TJ Družstevník Čečehov
-
ŠKST Michalovce „B“
STO Valaliky „B“
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
ŠKST Sokol Vojčice „B“
OKST Bracovce
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
2115
2116
2117
2118
2119
TJ Družstevník Čečehov
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
ŠKST Pribeník
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 14.00 hod.
2120
OKST Bracovce
21. kolo sobota 11.4.2015 o 17.00 hod.
2122
ŠKST Sokol Vojčice „B“
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
2123
2124
2125
2126
TJ SO Malý Kamenec
OKST Regmont Hraň
STO Valaliky „B“
ŠKST Michalovce „B“
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 14.00 hod.
2121
OKST Bracovce
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
2127
2128
2129
2130
2131
2132
TJ Družstevník Čečehov
SŠK Poproč
SO TJ Čičarovce
ŠKP PŠ Košice
SO Borša
ŠKST Pribeník
2. liga mužov
3. liga mužov
- skupina ZÁPAD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
ŠKST Topspin MARGECANY „B“
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
ŠK Veterán POPRAD
ŠK JABLONOV nad Turňou
STO BBF SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TJ STO SLOVENSKÁ VES
TJ Javorinka LEVOČA „B“
STK STARÁ ĽUBOVŇA „B“
Geológ ROŽŇAVA „C“
TJ Severka KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________________________________
38
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
3001
3002
3003
3004
3005
3006
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
-
TJ Severka Kežmarok
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
-
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
-
TJ Severka Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
-
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
-
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
-
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
-
TJ Severka Kežmarok
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
3007
3008
3009
3010
3011
3012
TJ Severka Kežmarok
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
3013
3014
3015
3016
3017
3018
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
3019
3020
3021
3022
3023
3024
TJ Severka Kežmarok
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
3025
3026
3027
3028
3029
3030
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
3031
3032
3033
3034
3035
3036
TJ Severka Kežmarok
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
3037
3038
3039
3040
3041
3042
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
39
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
3043
3044
3045
3046
3047
3048
TJ Severka Kežmarok
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
-
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
-
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
-
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
-
TJ Severka Kežmarok
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
-
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
-
TJ Severka Kežmarok
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
-
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
3049
3050
3051
3052
3053
3054
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
3055
3056
3057
3058
3059
3060
TJ Severka Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
3061
3062
3063
3064
3065
3066
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
3067
3068
3069
3070
3071
3072
TJ Severka Kežmarok
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
3073
3074
3075
3076
3077
3078
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
3079
3080
3081
3082
TJ Severka Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
40
3083
3084
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
-
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
-
TJ Severka Kežmarok
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
-
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
-
TJ Severka Kežmarok
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
-
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
-
TJ Severka Kežmarok
Geológ Rožňava „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
-
ŠK Veterán Poprad
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
3085
3086
3087
3088
3089
3090
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
3091
3092
3093
3094
3095
3096
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
3097
3098
3099
3100
3101
3102
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
3103
3104
3105
3106
3107
3108
TJ Severka Kežmarok
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
3109
3110
3111
3112
3113
3114
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
ŠK Veterán Poprad
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
3115
3116
3117
3118
3119
3120
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava „C“
41
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
3121
3122
3123
3124
3125
3126
Geológ Rožňava „C“
STK Stará Ľubovňa „B“
TJ Javorinka Levoča „B“
TJ STO Slovenská Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
ŠK Jablonov n/T
-
TJ Severka Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany „B“
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Veterán Poprad
-
ŠK Jablonov n/T
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
TJ Javorinka Levoča „B“
STK Stará Ľubovňa „B“
Geológ Rožňava „C“
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
3127
3128
3129
3130
3131
3132
TJ Severka Kežmarok
ŠK Veterán Poprad
ŠKST Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
ŠKST Topspin Margecany „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik
mužov
4. liga mužov -2. liga
skupina
VIHORLATSKÁ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
STO MEDZILABORCE
ŠKST OcÚ KAMENICA nad Cirochou
ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE
STO DLHÉ nad Cirochou
STO KOŠAROVCE
OŠK KAMIENKA
STO SNINA „B“
ŠK Orion BELÁ nad Cirochou „B“
STO KLADZANY
TJ Šimonka ČIERNE nad Topľou
ŠKST HUMENNÉ „C“
STO Gajmir BRESTOV
_____________________________________________________________________________________________________________
Družstvo ŠKST Humenné „C“ hrá domáce zápasy v sobotu o 17,00 hod. !!! Družstvá TJ Šimonka
Čierne n/T, STO Dlhé n/C a STO Kladzany hrajú domáce stretnutia v nedeľu o 14,00 hod. !!!
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
4001
4002
4003
4005
4006
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Košarovce
OŠK Kamienka
-
STO Gajmir Brestov
ŠKST Humenné „C“
TJ Šimonka Čierne n/T
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
-
STO Kladzany
-
ŠKST Zemplínske Hámre
-
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 14.00 hod.
4004
STO Dlhé n/C
2. kolo sobota 11.10.2014 o 17.00 hod.
4011
ŠKST Humenné „C“
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
4007
4008
4012
STO Gajmir Brestov
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Medzilaborce
42
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 14.00 hod.
4009
4010
STO Kladzany
TJ Šimonka Čierne n/T
-
STO Košarovce
STO Dlhé n/C
-
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
ŠK Orion Belá n/C „B“
-
ŠKST Humenné „C“
-
STO Košarovce
-
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Dlhé n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
-
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
-
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
ŠKST Humenné „C“
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
-
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
-
STO Snina „B“
-
STO Kladzany
OŠK Kamienka
STO Košarovce
STO Dlhé n/C
-
ŠK Orion Belá n/C „B“
-
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
STO Medzilaborce
ŠKST Humenné „C“
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
4013
4014
4016
4017
4018
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Košarovce
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 14.00 hod.
4015
STO Dlhé n/C
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
4022
ŠKST Humenné „C“
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
4019
4023
4024
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 14.00 hod.
4020
4021
STO Kladzany
TJ Šimonka Čierne n/T
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
4025
4027
4028
4029
4030
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Košarovce
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
ŠK Orion Belá n/C „B“
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 14.00 hod.
4026
STO Dlhé n/C
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
4033
ŠKST Humenné „C“
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
4031
4034
4035
4036
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 14.00 hod.
4032
TJ Šimonka Čierne n/T
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
4038
4039
4040
4041
STO Košarovce
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
ŠK Orion Belá n/C „B“
43
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 14.00 hod.
4037
4042
STO Dlhé n/C
STO Kladzany
-
STO Gajmir Brestov
TJ Šimonka Čierne n/T
-
STO Kladzany
-
TJ Šimonka Čierne n/T
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
-
STO Košarovce
-
STO Gajmir Brestov
STO Dlhé n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
-
STO Medzilaborce
ŠKST Humenné „C“
-
ŠKST Humenné „C“
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
ŠK Orion Belá n/C „B“
OŠK Kamienka
-
STO Snina „B“
-
STO Medzilaborce
-
STO Gajmir Brestov
STO Košarovce
STO Dlhé n/C
-
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
-
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
8. kolo sobota 29.11.2014 o 17.00 hod.
4044
ŠKST Humenné „C“
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
4043
4045
4046
4047
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 14.00 hod.
4048
STO Dlhé n/C
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
4049
4050
4051
4052
STO Košarovce
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
ŠK Orion Belá n/C „B“
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
4053
4054
STO Kladzany
TJ Šimonka Čierne n/T
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
4055
4056
4057
4058
4060
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Košarovce
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 14.00 hod.
4059
STO Dlhé n/C
11. kolo sobota 20.12.2014 o 17.00 hod.
4066
ŠKST Humenné „C“
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
4061
4062
4063
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
ŠK Orion Belá n/C „B“
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 14.00 hod.
4064
4065
STO Kladzany
TJ Šimonka Čierne n/T
12. kolo sobota 17.1.2015 o 17.00 hod.
4068
ŠKST Humenné „C“
44
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
4067
4071
4072
STO Gajmir Brestov
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
-
STO Medzilaborce
STO Košarovce
OŠK Kamienka
-
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Dlhé n/C
-
STO Gajmir Brestov
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Kladzany
ŠKST Humenné „C“
STO Medzilaborce
-
TJ Šimonka Čierne n/T
-
STO Dlhé n/C
-
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Snina „B“
-
STO Košarovce
OŠK Kamienka
-
STO Gajmir Brestov
STO Kladzany
TJ Šimonka Čierne n/T
ŠKST Humenné „C“
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
-
STO Medzilaborce
-
OŠK Kamienka
-
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Dlhé n/C
STO Košarovce
-
STO Snina „B“
ŠK Orion Belá n/C „B“
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 14.00 hod.
4069
4070
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
4073
4074
4075
4077
4078
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
STO Košarovce
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 14.00 hod.
4076
STO Dlhé n/C
14. kolo sobota 7.2.2015 o 17.00 hod.
4081
ŠKST Humenné „C“
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
4079
4080
4084
STO Gajmir Brestov
STO Medzilaborce
ŠK Orion Belá n/C „B“
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 14.00 hod.
4082
4083
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
4085
4086
4087
4088
4090
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
STO Košarovce
ŠKST Zemplínske Hámre
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 14.00 hod.
4089
STO Dlhé n/C
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
4094
ŠKST Humenné „C“
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
4091
4092
4093
STO Gajmir Brestov
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
STO Medzilaborce
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 14.00 hod.
4095
4096
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
45
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
4098
4099
4100
4101
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
STO Košarovce
-
TJ Šimonka Čierne n/T
ŠKST Humenné „C“
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
-
STO Gajmir Brestov
ŠKST Zemplínske Hámre
-
ŠK Orion Belá n/C „B“
-
STO Dlhé n/C
STO Košarovce
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
-
STO Kladzany
-
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Dlhé n/C
-
STO Gajmir Brestov
ŠKST Humenné „C“
-
TJ Šimonka Čierne n/T
-
STO Košarovce
STO Snina „B“
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Kladzany
-
OŠK Kamienka
-
STO Gajmir Brestov
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 14.00 hod.
4097
4102
STO Kladzany
STO Dlhé n/C
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
4107
ŠKST Humenné „C“
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
4103
4104
4105
4106
STO Gajmir Brestov
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
STO Medzilaborce
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 14.00 hod.
4108
TJ Šimonka Čierne n/T
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
4111
4112
4113
4114
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
STO Košarovce
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 14.00 hod.
4109
4110
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
20. kolo sobota 28.3.2015 o 17.00 hod.
4120
ŠKST Humenné „C“
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
4115
4117
4118
4119
STO Gajmir Brestov
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
STO Medzilaborce
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 14.00 hod.
4116
STO Dlhé n/C
21. kolo sobota 11.4.2015 o 17.00 hod.
4121
ŠKST Humenné „C“
46
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
4124
4125
4126
ŠK Orion Belá n/C „B“
STO Snina „B“
OŠK Kamienka
-
ŠKST Zemplínske Hámre
STO Dlhé n/C
STO Košarovce
-
STO Medzilaborce
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
-
OŠK Kamienka
STO Snina „B“
STO Kladzany
TJ Šimonka Čierne n/T
ŠKST Humenné „C“
-
ŠK Orion Belá n/C „B“
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 14.00 hod.
4122
4123
TJ Šimonka Čierne n/T
STO Kladzany
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
4127
4128
4130
4131
4132
STO Gajmir Brestov
STO Košarovce
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKST OcÚ Kamenica n/C
STO Medzilaborce
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 14.00 hod.
4129
STO Dlhé n/C
2. liga mužov
4. liga mužov - skupina
ŠARIŠSKO-DUKLIANSKA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
STO SEDLICE „B“
ŠKP PREŠOV „B“
Športklub MSS PREŠOV
ŠŠK Centrál SVIDNÍK „B“
STJ Družba BARDEJOV „B“
OŠK ST BZENOV
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY „B“
JMC LUŽANY pri Topli
TJ Magura ZBOROV
STK TORYSA
STO ŠIROKÉ
STO SEDLICE „A“
_____________________________________________________________________________________________________________
Družstvá STO Sedlice „B“, ŠKP Prešov „B“, ŠŠK Centrál Svidník „B“, STJ Družba Bardejov
„B“, OŠK ST Bzenov, JMC Lužany p/T, TJ Magura Zborov, STK Torysa, STO Široké a STO
Sedlice „A“ hrajú domáce zápasy v sobotu o 17,00 hod. !!!
vzájomné stretnutia 1. + 12. kolo – predohrať do 4.10.2014
5001
5067
STO Sedlice „B“
STO Sedlice „A“
-
STO Sedlice „A“
STO Sedlice „B“
-
STO Široké
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
OŠK Šarišské Michaľany „B“
1. kolo sobota 4.10.2014 o 17.00 hod.
5002
5004
5005
5006
ŠKP Prešov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
47
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
5003
Športklub MSS Prešov
-
STK Torysa
-
OŠK Šarišské Michaľany „B“
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
Športklub MSS Prešov
ŠKP Prešov „B“
-
STO Sedlice „A“
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
-
STO Sedlice „B“
JMC Lužany p/T
-
JMC Lužany p/T
OŠK Šarišské Michaľany „B“
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
Športklub MSS Prešov
-
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
-
STO Sedlice „A“
-
TJ Magura Zborov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
-
JMC Lužany p/T
ŠŠK Centrál Svidník „B“
2. kolo sobota 11.10.2014 o 17.00 hod.
5007
5008
5009
5010
5011
5012
STO Sedlice „A“
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
STK Torysa
STO Široké
STO Sedlice „B“
3. kolo sobota 18.10.2014 o 17.00 hod.
5013
5015
5016
5017
ŠKP Prešov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
5014
5018
Športklub MSS Prešov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
5019
5020
5021
5022
5023
5024
STO Sedlice „A“
TJ Magura Zborov
STK Torysa
STO Široké
STO Sedlice „B“
ŠKP Prešov „B“
5. kolo sobota 8.11.2014 o 17.00 hod.
5026
5027
5028
5029
5030
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
JMC Lužany p/T
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
5025
Športklub MSS Prešov
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
5031
5033
5034
5035
STO Sedlice „A“
STO Široké
STO Sedlice „B“
ŠKP Prešov „B“
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
5032
5036
STK Torysa
Športklub MSS Prešov
48
7. kolo sobota 22.11.2014 o 17.00 hod.
5037
5038
5039
5041
5042
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
-
STO Sedlice „A“
Športklub MSS Prešov
ŠKP Prešov „B“
STO Široké
STK Torysa
-
STO Sedlice „B“
-
STK Torysa
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
OŠK Šarišské Michaľany „B“
STJ Družba Bardejov „B“
-
OŠK ST Bzenov
-
STO Sedlice „A“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
Športklub MSS Prešov
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
STO Široké
-
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
OŠK ST Bzenov
-
JMC Lužany p/T
-
STO Sedlice „A“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
Športklub MSS Prešov
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
-
STJ Družba Bardejov „B“
-
ŠKP Prešov „B“
Športklub MSS Prešov
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
5040
OŠK Šarišské Michaľany „B“
8. kolo sobota 29.11.2014 o 17.00 hod.
5043
5044
5045
5046
5048
STO Sedlice „A“
STO Široké
STO Sedlice „B“
ŠKP Prešov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
5047
Športklub MSS Prešov
9. kolo sobota 6.12.2014 o 17.00 hod.
5049
5050
5051
5052
5053
5054
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
STK Torysa
10. kolo sobota 13.12.2014 o 17.00 hod.
5055
5056
5057
5059
5060
STO Sedlice „A“
STO Sedlice „B“
ŠKP Prešov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
5058
Športklub MSS Prešov
11. kolo sobota 20.12.2014 o 17.00 hod.
5061
5063
5064
5065
5066
OŠK ST Bzenov
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
STK Torysa
STO Široké
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
5062
OŠK Šarišské Michaľany „B“
12. kolo sobota 17.1.2015 o 17.00 hod.
5068
5069
5070
5071
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
49
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
5072
OŠK Šarišské Michaľany „B“
-
OŠK ST Bzenov
-
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
STK Torysa
STO Sedlice „B“
-
STO Sedlice „A“
STO Široké
-
ŠKP Prešov „B“
Športklub MSS Prešov
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
-
STO Sedlice „A“
STK Torysa
STO Široké
STO Sedlice „B“
-
TJ Magura Zborov
ŠKP Prešov „B“
-
Športklub MSS Prešov
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
JMC Lužany p/T
-
STO Sedlice „A“
STK Torysa
STO Sedlice „B“
ŠKP Prešov „B“
Športklub MSS Prešov
-
STO Široké
13. kolo sobota 24.1.2015 o 17.00 hod.
5074
5075
5076
5078
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
ŠKP Prešov „B“
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
5073
5077
OŠK Šarišské Michaľany „B“
Športklub MSS Prešov
14. kolo sobota 7.2.2015 o 17.00 hod.
5079
5080
5081
5082
5083
5084
STO Sedlice „A“
STO Sedlice „B“
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
14. kolo sobota 14.2.2015 o 17.00 hod.
5085
5087
5088
5089
JMC Lužany p/T
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
5086
5090
OŠK Šarišské Michaľany „B“
Športklub MSS Prešov
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
5091
5092
5093
5094
5095
5096
STO Sedlice „A“
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
17. kolo sobota 7.3.2015 o 17.00 hod.
5097
5098
5100
5101
5102
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 13.00 hod.
5099
OŠK Šarišské Michaľany „B“
50
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
5103
5105
5106
5107
5108
STO Sedlice „A“
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
STO Široké
STK Torysa
-
ŠŠK Centrál Svidník „B“
OŠK ST Bzenov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
-
STJ Družba Bardejov „B“
-
STO Sedlice „A“
STO Široké
STO Sedlice „B“
Športklub MSS Prešov
ŠŠK Centrál Svidník „B“
-
ŠKP Prešov „B“
-
STJ Družba Bardejov „B“
OŠK ST Bzenov
JMC Lužany p/T
TJ Magura Zborov
STK Torysa
-
OŠK Šarišské Michaľany „B“
-
STO Sedlice „A“
STO Sedlice „B“
ŠKP Prešov „B“
Športklub MSS Prešov
ŠŠK Centrál Svidník „B“
STJ Družba Bardejov „B“
-
OŠK ST Bzenov
OŠK Šarišské Michaľany „B“
JMC Lužany p/T
STK Torysa
STO Široké
-
TJ Magura Zborov
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
5104
Športklub MSS Prešov
19. kolo sobota 21.3.2015 o 17.00 hod.
5109
5110
5111
5113
5114
STK Torysa
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
OŠK ST Bzenov
STJ Družba Bardejov „B“
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
5112
OŠK Šarišské Michaľany „B“
20. kolo sobota 28.3.2015 o 17.00 hod.
5115
5116
5118
5119
5120
STO Sedlice „A“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
STO Široké
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
5117
Športklub MSS Prešov
21. kolo sobota 11.4.2015 o 17.00 hod.
5121
5122
5123
5124
5125
5126
STO Široké
STK Torysa
TJ Magura Zborov
JMC Lužany p/T
OŠK Šarišské Michaľany „B“
OŠK ST Bzenov
22. kolo sobota 18.4.2015 o 17.00 hod.
5127
5128
5129
5131
5132
STO Sedlice „A“
STJ Družba Bardejov „B“
ŠŠK Centrál Svidník „B“
ŠKP Prešov „B“
STO Sedlice „B“
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
5130
Športklub MSS Prešov
51
2. liga mužov
4. liga mužov - skupina
ZEMPLÍNSKO-KOŠICKÁ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
TJ Družstevník ČEČEHOV „B“
OKST Regmont HRAŇ „B“
TTC VOJANY Tigers „B“
TTC VOJANY Tigers „A“
SŠK POPROČ „B“
KST plus 40 TREBIŠOV „A“
KST plus 40 TREBIŠOV „B“
OKST Duby PARCHOVANY
STK Slávia SOBRANCE
STO Šírava LÚČKY
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY „C“
ŠKST MICHALOVCE „C“
_____________________________________________________________________________________________________________
Družstvá ŠKST Michalovce „C“, TJ Družstevník Čečehov „B“, TTC Vojany Tigers „B“, OKST
Duby Parchovany, STO Šírava Lúčky, MKST Veľké Kapušany „C“ a OKST Hraň, hrajú domáce
zápasy v sobotu o 17,00 hod. !
vzájomné stretnutia 1. + 12. kolo – predohrať do 4.10.2014
6006
6072
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
-
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
vzájomné stretnutia 6. + 17. kolo – predohrať do 4.10.2014
6036
6102
TTC Vojany Tigers „B“
TTC Vojany Tigers „A“
-
TTC Vojany Tigers „A“
TTC Vojany Tigers „B“
-
ŠKST Michalovce „C“
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
-
STK Slávia Sobrance
OKST Duby Parchovany
-
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
TTC Vojany Tigers „A“
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Regmont Hraň „B“
-
SŠK Poproč „B“
1. kolo sobota 4.10.2014 o 17.00 hod.
6001
6002
6003
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
6004
6005
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
2. kolo sobota 11.10.2014 o 17.00 hod.
6007
6008
6010
6011
6012
ŠKST Michalovce „C“
OKST Duby Parchovany
STO Šírava Lúčky
MKST Veľké Kapušany „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
6009
STK Slávia Sobrance
52
3. kolo sobota 18.10.2014 o 17.00 hod.
6013
6014
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
-
ŠKST Michalovce „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
-
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
STK Slávia Sobrance
OKST Duby Parchovany
-
OKST Duby Parchovany
KST plus 40 Trebišov „A“
SŠK Poproč „B“
TTC Vojany Tigers „A“
TTC Vojany Tigers „B“
-
KST plus 40 Trebišov „B“
-
ŠKST Michalovce „C“
STK Slávia Sobrance
-
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
-
KST plus 40 Trebišov „B“
-
STK Slávia Sobrance
OKST Duby Parchovany
KST plus 40 Trebišov „A“
SŠK Poproč „B“
-
MKST Veľké Kapušany „C“
-
ŠKST Michalovce „C“
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
STO Šírava Lúčky
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
6015
6016
6017
6018
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
6019
6021
6022
6023
6024
ŠKST Michalovce „C“
STO Šírava Lúčky
MKST Veľké Kapušany „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
6020
STK Slávia Sobrance
5. kolo sobota 8.11.2014 o 17.00 hod.
6025
6030
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Duby Parchovany
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
6026
6027
6028
6029
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
6. kolo piatok 14.11.2014 o 18.00 hod.
6033
MKST Veľké Kapušany „C“
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
6031
6032
6034
6035
ŠKST Michalovce „C“
STO Šírava Lúčky
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
7. kolo sobota 22.11.2014 o 17.00 hod.
6041
OKST Duby Parchovany
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
6037
6038
6039
6040
6042
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
STK Slávia Sobrance
53
8. kolo piatok 14.11.2014 o 18.00 hod.
6044
MKST Veľké Kapušany „C“
-
STK Slávia Sobrance
-
STO Šírava Lúčky
OKST Duby Parchovany
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
-
SŠK Poproč „B“
-
OKST Regmont Hraň „B“
MKST Veľké Kapušany „C“
-
ŠKST Michalovce „C“
TTC Vojany Tigers „A“
TTC Vojany Tigers „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
-
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
STK Slávia Sobrance
OKST Duby Parchovany
-
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
-
TTC Vojany Tigers „A“
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
-
ŠKST Michalovce „C“
SŠK Poproč „B“
TTC Vojany Tigers „B“
-
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
SŠK Poproč „B“
-
TTC Vojany Tigers „A“
8. kolo sobota 29.11.2014 o 17.00 hod.
6043
6045
6046
6047
ŠKST Michalovce „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
6048
TTC Vojany Tigers „A“
9. kolo sobota 6.12.2014 o 17.00 hod.
6052
6054
OKST Duby Parchovany
STO Šírava Lúčky
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
6049
6050
6051
6053
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
STK Slávia Sobrance
10. kolo sobota 13.12.2014 o 17.00 hod.
6055
6056
6057
6058
ŠKST Michalovce „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
6059
6060
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
11. kolo sobota 20.12.2014 o 17.00 hod.
6063
6065
6066
OKST Duby Parchovany
STO Šírava Lúčky
MKST Veľké Kapušany „C“
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
6061
6062
6064
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
STK Slávia Sobrance
12. kolo sobota 17.1.2015 o 17.00 hod.
6067
6068
6069
6071
ŠKST Michalovce „C“
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
OKST Duby Parchovany
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
6070
STK Slávia Sobrance
54
13. kolo sobota 24.1.2015 o 17.00 hod.
6077
6078
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Regmont Hraň „B“
-
MKST Veľké Kapušany „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
-
ŠKST Michalovce „C“
OKST Duby Parchovany
STK Slávia Sobrance
STO Šírava Lúčky
-
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „B“
-
KST plus 40 Trebišov „A“
-
ŠKST Michalovce „C“
OKST Regmont Hraň „B“
-
STK Slávia Sobrance
STO Šírava Lúčky
MKST Veľké Kapušany „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
-
TTC Vojany Tigers „B“
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
-
OKST Duby Parchovany
-
STO Šírava Lúčky
-
ŠKST Michalovce „C“
MKST Veľké Kapušany „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
OKST Regmont Hraň „B“
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
6073
6074
6075
6076
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
SŠK Poproč „B“
TTC Vojany Tigers „A“
14. kolo sobota 7.2.2015 o 17.00 hod.
6079
6080
6081
6082
6084
ŠKST Michalovce „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
OKST Duby Parchovany
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
6083
STK Slávia Sobrance
15. kolo sobota 14.2.2015 o 17.00 hod.
6085
6090
OKST Duby Parchovany
TTC Vojany Tigers „B“
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
6086
6087
6088
6089
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
SŠK Poproč „B“
TTC Vojany Tigers „A“
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
6091
6092
6093
6094
6095
ŠKST Michalovce „C“
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
6096
STK Slávia Sobrance
17. kolo sobota 7.3.2015 o 17.00 hod.
6098
OKST Duby Parchovany
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
6097
6099
6100
6101
STK Slávia Sobrance
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
SŠK Poproč „B“
55
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
6103
6104
6105
6106
6107
6108
ŠKST Michalovce „C“
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
-
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
KST plus 40 Trebišov „B“
OKST Duby Parchovany
STK Slávia Sobrance
-
ŠKST Michalovce „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
-
MKST Veľké Kapušany „C“
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „B“
TTC Vojany Tigers „A“
-
SŠK Poproč „B“
KST plus 40 Trebišov „B“
OKST Duby Parchovany
STK Slávia Sobrance
STO Šírava Lúčky
-
KST plus 40 Trebišov „A“
-
ŠKST Michalovce „C“
TJ Družstevník Čečehov „B“
TTC Vojany Tigers „B“
-
OKST Regmont Hraň „B“
TTC Vojany Tigers „A“
SŠK Poproč „B“
-
KST plus 40 Trebišov „A“
STK Slávia Sobrance
STO Šírava Lúčky
MKST Veľké Kapušany „C“
-
KST plus 40 Trebišov „B“
OKST Duby Parchovany
19. kolo sobota 21.3.2015 o 17.00 hod.
6109
6111
STO Šírava Lúčky
OKST Duby Parchovany
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
6110
6112
6113
6114
STK Slávia Sobrance
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
SŠK Poproč „B“
20. kolo sobota 28.3.2015 o 17.00 hod.
6115
6117
6118
6119
6120
ŠKST Michalovce „C“
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
MKST Veľké Kapušany „C“
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
6116
TTC Vojany Tigers „A“
21. kolo sobota 11.4.2015 o 17.00 hod.
6121
6122
6124
MKST Veľké Kapušany „C“
STO Šírava Lúčky
OKST Duby Parchovany
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
6123
6125
6126
STK Slávia Sobrance
KST plus 40 Trebišov „B“
KST plus 40 Trebišov „A“
22. kolo sobota 18.4.2015 o 17.00 hod.
6127
6130
6131
6132
ŠKST Michalovce „C“
TTC Vojany Tigers „B“
OKST Regmont Hraň „B“
TJ Družstevník Čečehov „B“
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
6128
6129
SŠK Poproč „B“
TTC Vojany Tigers „A“
56
liga mužov
4. liga mužov - 2.skupina
PODTATRANSKÁ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
TJ Obce SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK „B“
TJ STO SLOVENSKÁ VES „B“
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK „B“
TJ Baník HÔRKA
MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ
1. PPC Fortuna KEŽMAROK „B“
TJ Požiarnik RAKÚSY
STO POPRAD VEĽKÁ
TJ Javorinka LEVOČA „C“
TJ Dunajec SPIŠSKÁ STARÁ VES
TJ STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ
TJ Severka KEŽMAROK „B“
______________________________________________________________________________________________________________
Družstvá TJ Obce Spišský Štiavnik „B“, OŠK Spišský Štvrtok „B“ a TJ Javorinka Levoča „C“
hrajú domáce zápasy v sobotu o 17,00 hod. !!! Družstvo TJ Baník Hôrka hrá domáce zápasy v
nedeľu o 14,00 hod. !!!
1. kolo sobota 4.10.2014 o 17.00 hod.
7001
7003
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
-
TJ STO Obec Spišské Bystré
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
-
TJ Javorinka Levoča „C“
-
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ STO Slovenská Ves „B“
-
TJ Požiarnik Rakúsy
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Baník Hôrka
OŠK Spišský Štvrtok „B“
-
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ Javorinka Levoča „C“
STO Poprad Veľká
-
TJ STO Obec Spišské Bystré
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
7002
7005
7006
TJ STO Slovenská Ves „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 14.00 hod.
7004
TJ Baník Hôrka
2. kolo sobota 11.10.2014 o 17.00 hod.
7009
7012
TJ Javorinka Levoča „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
7007
7008
7010
7011
TJ Severka Kežmarok „B“
STO Poprad Veľká
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Obec Spišské Bystré
3. kolo sobota 18.10.2014 o 17.00 hod.
7014
OŠK Spišský Štvrtok „B“
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
7013
7016
7017
7018
TJ STO Slovenská Ves „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 14.00 hod.
7015
TJ Baník Hôrka
57
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
7020
7023
TJ Javorinka Levoča „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
TJ Požiarnik Rakúsy
TJ Baník Hôrka
-
STO Poprad Veľká
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
OŠK Spišský Štvrtok „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
-
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ Javorinka Levoča „C“
-
TJ STO Slovenská Ves „B“
-
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Baník Hôrka
-
TJ Javorinka Levoča „C“
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
MŠK Slavoj Spišská Belá
-
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
-
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
-
TJ Severka Kežmarok „B“
-
STO Poprad Veľká
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
-
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ Javorinka Levoča „C“
TJ Požiarnik Rakúsy
4. kolo nedeľa 27.10.2014 o 10.00 hod.
7019
7021
7022
7024
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ STO Slovenská Ves „B“
5. kolo sobota 8.11.2014 o 17.00 hod.
7025
OŠK Spišský Štvrtok „B“
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
7027
7028
7029
7030
MŠK Slavoj Spišská Belá
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
STO Poprad Veľká
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 14.00 hod.
7026
TJ Baník Hôrka
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
7034
7036
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
7031
7032
7033
7035
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ STO Slovenská Ves „B“
7. kolo sobota 22.11.2014 o 17.00 hod.
7042
TJ Javorinka Levoča „C“
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
7038
7039
7040
7041
MŠK Slavoj Spišská Belá
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
STO Poprad Veľká
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 14.00 hod.
7037
TJ Baník Hôrka
8. kolo sobota 29.11.2014 o 17.00 hod.
7045
7047
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
7043
7044
7046
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ STO Slovenská Ves „B“
58
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 14.00 hod.
7048
TJ Baník Hôrka
-
MŠK Slavoj Spišská Belá
-
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Baník Hôrka
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
-
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Poprad Veľká
-
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Javorinka Levoča „C“
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
-
TJ Požiarnik Rakúsy
-
OŠK Spišský Štvrtok „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ Baník Hôrka
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
TJ Baník Hôrka
-
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
-
STO Poprad Veľká
TJ STO Obec Spišské Bystré
9. kolo sobota 6.12.2014 o 17.00 hod.
7053
TJ Javorinka Levoča „C“
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
7049
7050
7051
7052
7054
MŠK Slavoj Spišská Belá
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
STO Poprad Veľká
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
10. kolo sobota 13.12.2014 o 17.00 hod.
7056
7058
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
7055
7057
7060
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 14.00 hod.
7059
TJ Baník Hôrka
11. kolo sobota 20.12.2014 o 17.00 hod.
7064
TJ Javorinka Levoča „C“
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
7061
7062
7063
7065
7066
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
STO Poprad Veľká
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Obec Spišské Bystré
12. kolo sobota 17.1.2015 o 17.00 hod.
7070
TJ Javorinka Levoča „C“
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
7067
7068
7069
7071
7072
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
13. kolo sobota 24.1.2015 o 17.00 hod.
7074
7077
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
59
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
7073
7075
7078
TJ Požiarnik Rakúsy
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ STO Slovenská Ves „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Javorinka Levoča „C“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
-
OŠK Spišský Štvrtok „B“
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
-
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ Baník Hôrka
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ Požiarnik Rakúsy
-
TJ STO Slovenská Ves „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Javorinka Levoča „C“
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Obec Spišské Bystré
-
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
MŠK Slavoj Spišská Belá
STO Poprad Veľká
-
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ Baník Hôrka
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
-
TJ Severka Kežmarok „B“
-
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
-
OŠK Spišský Štvrtok „B“
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 14.00 hod.
7076
TJ Baník Hôrka
14. kolo sobota 7.2.2015 o 17.00 hod.
7080
7083
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ Javorinka Levoča „C“
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
7079
7081
7082
7084
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Poprad Veľká
15. kolo sobota 14.2.2015 o 17.00 hod.
7090
OŠK Spišský Štvrtok „B“
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
7085
7086
7087
7088
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 14.00 hod.
7089
TJ Baník Hôrka
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
7093
7096
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ Javorinka Levoča „C“
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
7091
7092
7094
7095
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
17. kolo sobota 7.3.2015 o 17.00 hod.
7097
TJ Javorinka Levoča „C“
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
7098
7099
7100
7101
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 14.00 hod.
7102
TJ Baník Hôrka
60
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
7104
7106
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
-
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ Požiarnik Rakúsy
-
TJ Baník Hôrka
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
STO Poprad Veľká
TJ Javorinka Levoča „C“
-
TJ STO Obec Spišské Bystré
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ Baník Hôrka
-
TJ Požiarnik Rakúsy
TJ Javorinka Levoča „C“
-
MŠK Slavoj Spišská Belá
STO Poprad Veľká
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
-
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
-
TJ STO Slovenská Ves „B“
-
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ Baník Hôrka
MŠK Slavoj Spišská Belá
-
TJ Javorinka Levoča „C“
TJ STO Obec Spišské Bystré
-
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
TJ Požiarnik Rakúsy
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
7103
7105
7107
7108
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
19. kolo sobota 21.3.2015 o 17.00 hod.
7110
TJ Javorinka Levoča „C“
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
7109
7111
7112
7113
7114
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
20. kolo sobota 28.3.2015 o 17.00 hod.
7117
7119
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
7115
7118
7120
TJ Severka Kežmarok „B“
TJ STO Slovenská Ves „B“
TJ STO Obec Spišské Bystré
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 14.00 hod.
7116
TJ Baník Hôrka
21. kolo sobota 11.4.2015 o 17.00 hod.
7123
TJ Javorinka Levoča „C“
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
7121
7122
7124
7125
7126
TJ STO Obec Spišské Bystré
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Poprad Veľká
TJ Požiarnik Rakúsy
1. PPC Fortuna Kežmarok „B“
22. kolo sobota 18.4.2015 o 17.00 hod.
7130
7132
OŠK Spišský Štvrtok „B“
TJ Obce Spišský Štiavnik „B“
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
7127
7128
7131
TJ Severka Kežmarok „B“
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ STO Slovenská Ves „B“
61
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 14.00 hod.
7129
TJ Baník Hôrka
-
STO Poprad Veľká
2. liga mužov
4. liga mužov - skupina
SPIŠSKO-GEMERSKÁ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
TJ Baník MLYNKY
ŠKST Topspin MARGECANY „C“
STK PLEŠIVEC
STO LETANOVCE
Geológ ROŽŇAVA „D“
TJ Baník SMOLNÍK
OŠK ARNUTOVCE
AŠK MARIA HUTA
ŠK HENCKOVCE
ŠK MPC SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STK GEMERSKÁ POLOMA
ŠK HARICHOVCE
_____________________________________________________________________________________________________________
Družstvá ŠKST Topspin Margecany „C“, ŠK MPC Spišská Nová Ves, STK Gemerská Poloma
a STK Plešivec hrajú domáce zápasy v sobotu o 17,00 hod. !!!
1. kolo sobota 4.10.2014 o 17.00 hod.
8002
8003
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
-
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
-
ŠK Harichovce
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
-
STO Letanovce
STK Plešivec
-
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
Geológ Rožňava „D“
ŠKST Topspin Margecany „C“
-
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
-
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
1. kolo nedeľa 5.10.2014 o 10.00 hod.
8001
8004
8005
8006
TJ Baník Mlynky
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
2. kolo sobota 11.10.2014 o 17.00 hod.
8010
8011
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STK Gemerská Poloma
2. kolo nedeľa 12.10.2014 o 10.00 hod.
8007
8008
8009
8012
ŠK Harichovce
AŠK Maria Huta
ŠK Henckovce
TJ Baník Mlynky
3. kolo sobota 18.10.2014 o 17.00 hod.
8013
8014
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
3. kolo nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod.
8015
8016
8017
8018
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
62
4. kolo sobota 25.10.2014 o 17.00 hod.
8021
8022
8024
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STK Gemerská Poloma
ŠKST Topspin Margecany „C“
-
TJ Baník Smolník
Geológ Rožňava „D“
STK Plešivec
-
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
STO Letanovce
-
ŠK Harichovce
-
ŠKST Topspin Margecany „C“
TJ Baník Mlynky
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
ŠK Henckovce
-
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
Geológ Rožňava „D“
STO Letanovce
-
ŠK Henckovce
TJ Baník Smolník
-
ŠK Harichovce
STK Plešivec
ŠKST Topspin Margecany „C“
TJ Baník Mlynky
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
-
ŠK Henckovce
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
-
ŠK MPC Spišská Nová Ves
AŠK Maria Huta
Geológ Rožňava „D“
-
STK Gemerská Poloma
4. kolo nedeľa 26.10.2014 o 10.00 hod.
8019
8020
8023
ŠK Harichovce
ŠK Henckovce
TJ Baník Mlynky
5. kolo sobota 8.11.2014 o 17.00 hod.
8025
STK Plešivec
5. kolo nedeľa 9.11.2014 o 10.00 hod.
8026
8027
8028
8029
8030
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
AŠK Maria Huta
6. kolo sobota 15.11.2014 o 17.00 hod.
8032
8033
8035
8036
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STK Gemerská Poloma
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
6. kolo nedeľa 16.11.2014 o 10.00 hod.
8031
8034
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
7. kolo nedeľa 23.11.2014 o 10.00 hod.
8037
8038
8039
8040
8041
8042
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
AŠK Maria Huta
ŠK Henckovce
8. kolo sobota 29.11.2014 o 17.00 hod.
8044
8046
8047
STK Gemerská Poloma
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
8. kolo nedeľa 30.11.2014 o 10.00 hod.
8043
8045
8048
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
STO Letanovce
9. kolo sobota 6.12.2014 o 17.00 hod.
8054
ŠK MPC Spišská Nová Ves
63
9. kolo nedeľa 7.12.2014 o 10.00 hod.
8049
8050
8051
8052
8053
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
AŠK Maria Huta
ŠK Henckovce
-
ŠK Harichovce
STO Letanovce
STK Plešivec
ŠKST Topspin Margecany „C“
TJ Baník Mlynky
-
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
-
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
-
ŠKST Topspin Margecany „C“
TJ Baník Mlynky
-
ŠK Harichovce
Geológ Rožňava „D“
STO Letanovce
STK Plešivec
-
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
-
TJ Baník Mlynky
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
-
STK Gemerská Poloma
TJ Baník Mlynky
-
ŠK Harichovce
AŠK Maria Huta
ŠK Henckovce
ŠK MPC Spišská Nová Ves
-
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
10. kolo sobota 13.12.2014 o 17.00 hod.
8057
8058
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
10. kolo nedeľa 14.12.2014 o 10.00 hod.
8055
8056
8059
8060
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
11. kolo sobota 20.12.2014 o 17.00 hod.
8065
8066
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STK Gemerská Poloma
11. kolo nedeľa 21.12.2014 o 10.00 hod.
8061
8062
8063
8064
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
AŠK Maria Huta
ŠK Henckovce
12. kolo sobota 17.1.2015 o 17.00 hod.
8068
8069
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
12. kolo nedeľa 18.1.2015 o 10.00 hod.
8067
8070
8071
8072
ŠK Harichovce
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
13. kolo sobota 24.1.2015 o 17.00 hod.
8077
8078
STK Plešivec
ŠKST Topspin Margecany „C“
13. kolo nedeľa 25.1.2015 o 10.00 hod.
8073
8074
8075
8076
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
Geológ Rožňava „D“
STO Letanovce
14. kolo sobota 7.2.2015 o 17.00 hod.
8081
8082
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
64
14. kolo nedeľa 8.2.2015 o 10.00 hod.
8079
8080
8083
8084
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
-
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
-
ŠKST Topspin Margecany „C“
-
ŠK Harichovce
ŠK Henckovce
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STK Gemerská Poloma
TJ Baník Mlynky
-
STO Letanovce
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
-
STK Plešivec
Geológ Rožňava „D“
AŠK Maria Huta
-
ŠK Harichovce
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STK Gemerská Poloma
TJ Baník Mlynky
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
-
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
AŠK Maria Huta
ŠK Henckovce
-
STO Letanovce
OŠK Arnutovce
-
ŠK Harichovce
15. kolo sobota 14.2.2015 o 17.00 hod.
8090
STK Plešivec
15. kolo nedeľa 15.2.2015 o 10.00 hod.
8085
8086
8087
8088
8089
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
Geológ Rožňava „D“
STO Letanovce
16. kolo sobota 21.2.2015 o 17.00 hod.
8092
8094
8095
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
16. kolo nedeľa 22.2.2015 o 10.00 hod.
8091
8093
8096
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
ŠK Henckovce
17. kolo nedeľa 8.3.2015 o 10.00 hod.
8097
8098
8099
8100
8101
8102
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
Geológ Rožňava „D“
STO Letanovce
18. kolo sobota 14.3.2015 o 17.00 hod.
8104
8105
8107
8108
STK Plešivec
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
18. kolo nedeľa 15.3.2015 o 10.00 hod.
8103
8106
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
19. kolo sobota 21.3.2015 o 17.00 hod.
8109
ŠK MPC Spišská Nová Ves
65
19. kolo nedeľa 22.3.2015 o 10.00 hod.
8110
8111
8112
8113
8114
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
Geológ Rožňava „D“
-
STK Gemerská Poloma
TJ Baník Mlynky
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
STO Letanovce
-
OŠK Arnutovce
AŠK Maria Huta
ŠK MPC Spišská Nová Ves
-
Geológ Rožňava „D“
TJ Baník Smolník
ŠK Henckovce
-
ŠK Harichovce
TJ Baník Mlynky
-
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Plešivec
STO Letanovce
Geológ Rožňava „D“
-
ŠK Henckovce
ŠK MPC Spišská Nová Ves
-
TJ Baník Smolník
OŠK Arnutovce
AŠK Maria Huta
STK Gemerská Poloma
20. kolo sobota 28.3.2015 o 17.00 hod.
8117
8118
8120
STK Plešivec
ŠKST Topspin Margecany „C“
STK Gemerská Poloma
20. kolo nedeľa 29.3.2015 o 10.00 hod.
8115
8116
8119
ŠK Harichovce
STO Letanovce
TJ Baník Mlynky
21. kolo sobota 11.4.2015 o 17.00 hod.
8121
8122
STK Gemerská Poloma
ŠK MPC Spišská Nová Ves
21. kolo nedeľa 12.4.2015 o 10.00 hod.
8123
8124
8125
8126
ŠK Henckovce
AŠK Maria Huta
OŠK Arnutovce
TJ Baník Smolník
22. kolo sobota 18.4.2015 o 17.00 hod.
8130
8131
STK Plešivec
ŠKST Topspin Margecany „C“
22. kolo nedeľa 19.4.2015 o 10.00 hod.
8127
8128
8129
8132
ŠK Harichovce
Geológ Rožňava „D“
STO Letanovce
TJ Baník Mlynky
66
Východoslovenský stolnotenisový zväz v Košiciach
Klasifikačná komisia VV
Stolnotenisový rebríček Východného Slovenska - dospelí
-vydaný k 1.7.2014
Muži
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Meno a priezvisko
GUMÁŇ Martin ml.
KOSTELNÍK Lukáš
LEITNER Ľubomír
GUMAN Stanislav
PAĽOVČÍK Martin
POĽA Peter
SENKULIČ Patrik
GALLO Gregor
HRUŠKA Martin
DUBEC Tomáš
TUŠIM Peter
KRÁL Slavomír
FEJEŠ Juraj
SAČUROVSKÝ Peter
BRNČAL Michal
ROBA Peter
BAJCURA Marián
GAJDOŠ Štefan
DANDÁR Michal
REPASKÝ Peter
HAKY Marek
EŠTOK Štefan
TILL Juraj
KOVÁČ Ján
MRYGLOT Ivo
GUASSARDO Paulo
REVAJ Tichomír
SERBÁK Igor
SAWCZAK Milosz
LETANOVSKÝ Matúš
GAJDOŠ Maroš
VASIĽ Tibor
ORÁČ Daniel
KUDREC Jozef
KOPALKO Peter
TOMAGA Ľudovít
CINKANIČ Daniel
STOJÁK Dušan
BACSÓ Július
LETANOVSKÝ Ján
BEGALA Marián
Oddiel
Geológ Rožňava
STJ Družba Bardejov
Geológ Rožňava
STK Stará Ľubovňa
Geológ Rožňava
STK Stará Ľubovňa
MKST Veľké Kapušany
Geológ Rožňava
ŠKST Topspin Margecany
STK Stará Ľubovňa
STJ Družba Bardejov
Geológ Rožňava
ŠKST Topspin Margecany
MKST Veľké Kapušany
ŠKST Humenné
ŠKST Topspin Margecany
ŠKST Humenné
MKST Veľké Kapušany
ŠKP Prešov
Geológ Rožňava
STK Stará Ľubovňa
OŠK Udavské
STO Valaliky
Geológ Rožňava
STJ Družba Bardejov
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Humenné
STJ Družba Bardejov
Geológ Rožňava
OŠK Udavské
ŠKST Topspin Margecany
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
OŠK Udavské
STJ Družba Bardejov
ŠKST Topspin Margecany
STO Ivanstav Mokrance
ŠKST Humenné
STK Stadex Košice
Geológ Rožňava
MKST Veľké Kapušany
67
Hodnotenie
176,73
133,27
132,19
131,59
129,99
127,91
124,58
122,27
120,85
120,33
112,94
107,14
104,84
104,39
103,85
101,79
101,28
98,98
97,45
95,71
94,03
92,96
92,73
91,09
89,39
89,23
85,90
85,85
85,85
82,61
81,30
81,00
80,94
79,66
76,83
76,67
76,62
74,07
74,03
73,08
72,58
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
66
66
69
70
71
72
73
74
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88
90
91
KOČKIN Peter
FINK Daniel
RUŽBARSKÝ Martin
ZAUSIN Juraj
LAKATOŠ Jakub
ROBA Matúš
KAŠČÁK Ľubomír
KURUC Martin
CISKO Roman
LÖRINC Gabriel
KACVINSKÝ Jozef
BLAŠKO Jozef
SEKÁČ Dominik
HARABIN Matej
HVIŽĎÁK Ján
SEPEŠI Milan
MARTON Jozef
KOLODY Lukáš
ŠIŠKA Emil
DZELINSKÝ Andrej
ŠTIM Ján
GOMBIK Jakub
BARAN Jozef
ŠTÚŇ Štefan
ŠTOVČÍK Martin
GOMBIK Jozef
KOLLARČÍK Pavol
IŠTOK Pavol
JAMBOR Miroslav
REHO René
BABIČ Radovan
HOVANEC Tomáš
MOČILENKO Martin
PILLÁR Ľuboš
TKÁČ Ladislav
ROBA Dávid
ZELINKA Jakub
NOVÁK Pavol
POPOVIČ Peter
NOVÁK Peter
FILKORN Gejza
MAREK Jozef
VOJTIČKA Jaroslav
TAKÁČ Roman
MAGDZIAK Dárius
GAJDOŠ Daniel st.
MELIKANT Lukáš
VOZÁR Ľuboš
VAŇO Oliver
LUKÁČ Ľuboš
ŠKP Prešov
ŠKST Humenné
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Michalovce
MKST Veľké Kapušany
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠKP PŠ Košice
STK Stadex Košice
STO Ivanstav Mokrance
STO Valaliky
ŠKST Michalovce
TJ Javorinka Levoča
1. PPC Fortuna Kežmarok
ŠKST Michalovce
STO Valaliky
OŠK Šarišské Michaľany
ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Topspin Margecany
STK Lokomotíva Košice
MKST Veľké Kapušany
OŠK Šarišské Michaľany
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Snina
STO Ivanstav Mokrance
OŠK Šarišské Michaľany
OŠK Šarišské Michaľany
1. PPC Fortuna Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik
STK Lokomotíva Košice
Geológ Rožňava
ŠKP PŠ Košice
STO ŠŠK Centrál Svidník
STJ Družba Bardejov
ŠKST Humenné
OŠK Šarišské Michaľany
STK Lokomotíva Košice
TJ Javorinka Levoča
TJ STO Slovenská Ves
ŠKST Humenné
ŠŠK Poproč
TJ STO Slovenská Ves
1. PPC Fortuna Kežmarok
STO Valaliky
STJ Družba Bardejov
OŠK Udavské
TJ Družstevník Čečehov
ŠK Orion Belá nad Cirochou
STK Stadex Košice
ŠKST Humenné
68
72,55
70,45
70,27
69,86
69,75
69,44
67,65
65,15
64,38
63,89
61,29
60,47
58,93
56,58
55,71
54,90
52,94
52,00
51,56
50,00
49,32
48,44
47,89
47,79
47,37
47,37
47,37
45,83
45,39
44,68
44,32
44,10
43,60
43,60
43,59
43,33
43,02
42,86
42,41
41,54
41,53
41,36
41,33
41,07
40,91
40,82
40,80
40,80
40,54
40,32
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121
121
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
135
137
138
139
140
141
JELO Ján
KUŠNÍR Daniel
BALÁZS Alexander ml.
KOVÁCS Gabriel
SCHŰTZ Radoslav
MALIŇÁK Milan
BURANOVSKÝ Martin
JÁNOŠ Richard
DRÁB Ján
KÓBORI Pavol
JINDA Pavol
MAJOROŠ Jozef
PETNUCH Igor
HUBAĽ Peter
VODILA Jakub
RINDOŠ Miroslav
NAGY Attila
BUNDA Pavol
BOHUŠ Branislav
PATAKY Marek
LABOŠ Adam
NAGYIDAI Ladislav
BALOGH Erik
BENDZÁK Ján
KOLODY Marcel
STOLÁRIK Ján
HORŇÁK Tomáš
PITOŇÁK Peter
JURKANIN Ľubomír
HAKY Ondrej st.
MALINIČ Igor
KOVÁCS Zoltán
RADVÁNI Ladislav
ŠIFRA Miroslav
TURANSKÝ Igor
ZIMNÝ Vladimír
HANKE Štefan
JUST Milan
BARAN Peter
LEBLOCH Igor
KLEIN Róbert
KRIŠTOF Florián
KELBEL Štefan
SEMAN Jaroslav
FUNKET Róbert
KANCÍR Milan
MIKŠA Dávid
SABOL Cyril
BURIK Tomáš
HAVRILLA Miroslav
STO Snina
STK Lokomotíva Košice
ŠK Jablonov nad Turňou
SO Borša
ŠKP PŠ Košice
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKP Prešov
ŠKST Spišské Vlachy
ŠK Orion Belá nad Cirochou
MKST Veľké Kapušany
TJ Javorinka Levoča
STK Lokomotíva Košice
ŠKP Prešov
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO ŠŠK Centrál Svidník
STO Lemešany
SO Borša
STMK Stropkov
TJ Obce Spišský Štiavnik
SŠ Sečovce
SŠTK Junior Čaňa
SO TJ Čičarovce
SO Borša
SŠK Poproč
ŠKST Sokol Vojčice
STMK Stropkov
STO Valaliky
ŠK Veterán Poprad
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STK Stará Ľubovňa
STO Snina
SO Borša
SŠK Poproč
ŠK Veterán Poprad
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
ŠKST Michalovce
OKST Regmont Hraň
STK Brezovica
STO Jabloň
ŠK Veterán Poprad
MKST Veľké Kapušany
TJ Severka Kežmarok
TJ Javorinka Levoča
ŠK Veterán Poprad
ŠK Veterán Poprad
TJ Severka Kežmarok
STO Lemešany
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠKST Spišské Vlachy
69
40,00
39,66
39,53
39,02
38,96
38,82
38,36
38,10
37,36
37,31
37,21
37,12
37,10
36,92
36,90
36,30
36,25
35,90
35,85
35,07
34,85
34,72
34,30
34,21
33,85
33,78
33,72
33,62
33,50
33,33
33,33
33,33
32,95
32,93
32,84
32,46
32,14
31,94
31,45
31,03
30,95
30,88
30,56
30,52
30,52
30,39
30,30
30,28
30,25
29,76
142
143
144
145
146
146
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
168
170
171
172
172
172
172
172
172
172
172
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
MASKAĽ Peter
SZABO Dávid
GURČÍK Jaroslav
ZAHRADNIK Aleš
TEREZKA Rastislav
ZAHORNACKY Jozef
NOVÁK Štefan
KMIŤ Michal
KAPINUS Ľubomír
KISS Ladislav ml.
HOSPODÁR Juraj
VARCHOLA Mikuláš
ROBA Róbert
GULKÁŠ Gabriel
UJHELYI Miloš
PICHA Jozef
PAVLOTTY Anton
DULIČ Anatolij
FOTTA Jozef
MOLNÁR Norbert
BITTNER Michal
SAGULA Jaroslav
HABIŇÁK Marek
MERTENS Edgar
ZAJAC Martin
MASKAĽ Eduard
KOUTEK František
ANDRÁŠ Peter
BODNÁR Jozef
TOKARČÍK Jozef ml.
GRMAN Peter
FRANKO Adam
MÁTÉ Csaba
ŽIDZIK Viktor
HOLP Marek
POPOVIČ Róbert
BUBENKO Attila
STRIŠOVSKÝ Damián
RUSNÁK Pavol
LIPTÁK Ján
ŽÚDEL Ondrej
BAK Roman
NOVÁČEK Miroslav
PISARČÍK Martin
KROKKER Karol
JAKUBU Ján
KARABINČÍK Kamil ml.
KANDRÁČ Ladislav
JUROČKO Jozef ml.
HAJDUK Róbert
TJ Družstevník Čečehov
SŠK Poproč
ŠKST Spišské Vlachy
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ Družstevník Čečehov
ŠKST Topspin Margecany
STO Lemešany
STO ŠŠK Centrál Svidník
STO Poprad Veľká
TJ SO Malý Kamenec
OKST Bracovce
STK Slávia Sobrance
MSTK Sabinov
ŠK Jablonov nad Turňou
ŠKST Sokol Vojčice
STO Jabloň
STO Snina
ŠKST Sokol Vojčice
STO Lemešany
SO TJ Čičarovce
STO Sedlice
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Michalovce
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
ŠKST Michalovce
TJ Baník Mlynky
TJ Požiarnik Rakúsy
AŠK Maria Huta
TJ Baník Smolník
MKST Veľké Kapušany
TTC Vojany Tigers
TJ SO Malý Kamenec
STO Jabloň
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
TJ Severka Kežmarok
STO Valaliky
TJ STO Slovenská Ves
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
OŠK Šarišské Michaľany
ŠK Henckovce
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
TJ BBF Spišský Štvrtok
STO Poprad Veľká
STO Gajmir Brestov
ŠKST Michalovce
STO Košarovce
STO Letanovce
TJ Magura Zborov
ŠKP Prešov
70
29,41
29,27
29,22
29,21
29,17
29,17
28,99
28,66
28,64
28,57
28,50
28,36
28,31
28,07
28,00
27,63
27,56
27,38
27,34
27,27
26,67
26,20
26,16
26,12
26,05
26,03
25,86
25,86
25,30
25,29
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
24,88
24,75
24,64
24,63
24,59
24,48
24,41
24,22
24,15
24,10
23,91
23,82
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
216
218
219
220
221
222
223
223
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
VÁRADI Béla
MIŠINSKÝ Július
GARDOŠÍK Peter
GALLO Zoltán
PACÁK Marián
RUŽÍK Andrej
MOLČAN Jozef
STANICKÝ Anton
VAJDA Jozef
HANISKO Dušan
SABOL Michal
SMIK Miroslav ml.
STRIŠOVSKÝ Maroš
BOCKO Marek
MRÁZ Tomáš
KOLESÁR Tomáš
MINČEV Ilko
DRABIŠČÁK Jozef
TKÁČ Samuel
ŠPINLER Dalibor
DZUBÁK Jaroslav
PIŠTEJ Vladimír
DROTÁR Jaroslav
TOPORCER Peter
DULA Anton
BEDNÁR František
SVOBODA Marián
ŠKYRTA Peter
ČERNICKÝ Marián
SABO Peter
KACHMAN Bohuš st.
DŽUBÁK Ján
MAJIRSKÝ Stanislav
GAJDOŠ Daniel ml.
BÓK Ľudovít
PILLÁR Peter
DANILOVIČ Dušan
KOŠA Ondrej
MUCHA Martin
VNENČÁK Štefan
POJEDINEC Pavol
VANTA Matúš
RUSNÁK Ernest
JAKUBČIN Matúš
FEDORCO Rastislav
LUKÁČ Jozef
HRABOVSKÝ Miroslav
BARANIŠIN Jozef
HURČÍK Peter
KOVALČÍK Kamil
TJ SO Malý Kamenec
OKST Bracovce
OŠK Arnutovce
ŠK Jablonov nad Turňou
ŠKST Topspin Margecany
Geológ Rožňava
ŠKP Prešov
OKST Bracovce
JMC Lužany pri Topli
TJ Javorinka Levoča
STJ Družba Bardejov
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ STO Slovenská Ves
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
TJ Družstevník Čečehov
OŠK Kamienka
Geológ Rožňava
ŠKST Sokol Vojčice
STŠK Obec Hrabušice
MSTK Sabinov
ŠKST Zemplínske Hámre
ŠKP Prešov
ŠK Orion Belá nad Cirochou
OŠK Spišský Štvrtok
KST plus 40 Trebišov
TJ Obec Spišské Bystré
OŠK Šarišské Michaľany
TJ Obec Spišské Bystré
STO BBF Spišská Nová Ves
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
Geológ Rožňava
STJ Družba Bardejov
OŠK Kamienka
TJ SO Malý Kamenec
STJ Družba Bardejov
TJ Družstevník Čečehov
TJ Severka Kežmarok
ŠKST Michalovce
TJ Severka Kežmarok
TJ Severka Kežmarok
STJ Družba Bardejov
TJ Javorinka Levoča
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Snina
STJ Družba Bardejov
OKST Bracovce
SŠ Sečovce
SŠ Sečovce
1. PPC Fortuna Kežmarok
71
23,81
23,79
23,66
23,64
23,61
23,58
23,57
23,53
23,50
23,49
23,44
23,37
23,19
23,11
23,10
22,99
22,89
22,88
22,84
22,82
22,76
22,74
22,73
22,67
22,50
22,50
22,27
22,16
22,14
22,03
21,97
21,92
21,92
21,90
21,69
21,57
21,55
21,33
21,27
21,08
21,04
21,00
20,96
20,83
20,81
20,78
20,53
20,45
20,42
20,25
242
243
244
245
246
246
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
257
259
260
261
262
263
264
265
266
266
266
269
269
271
271
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
286
288
288
288
301
TOMKO Martin
SOTÁK Ľubomír
ĎURÍČEK Marián
LEITNER Walter
KONEČNÝ Martin
KLAJBER Adam
ŠČERBA Emil
MLYNARČÍK František
LUKÁČ Jozef
ŰVEGES Kristián
LESŇÁK Róbert
BAJÚS Michal
ČASÁR Ján
BOHUNČÁK František
MAZANEC Marián
TÓTH Szabolcs
TOMKO Erik
FRANKO Július
FLEGNER Rudolf
LENKEY Milan
RONDZIK Marián
HREŽÍK Marián
KOPÁČ Alexander
PETRÁŠ Peter
KELICH Jozef
DUFFALA Ladislav
BANDOĽA Andrej
SZARVAŠ Milan
GALLO Ján st.
ČERNICKÝ Timotej
LIPTÁK Stanislav
ŠEPEĽA Peter
SABO Pavol
DUGAS Martin
NOVYSEDLÁK Jaroslav
BALÁZS Vojtech
KUREČKO Miroslav
BARNIŠIN Peter
ŠVIGAR Marián
FEČO Samuel
UHRIN Samuel
TOKÁR Filip
HRIVŇÁK Štefan
SZABÓ Ľudovít
KAŇUK Patrik
HOPKO Ladislav
HARMAN Lukáš
KLUKNAVSKÝ Peter
BALÁZS Alexander st.
STARINSKÝ Jozef
STJ Družba Bardejov
ŠKST Michalovce
STK Gemerská Poloma
STK Gemerská Poloma
ŠKST Sokol Vojčice
ŠŠK Poproč
KST plus 40 Trebišov
ŠK MPC Spišská Nová Ves
TTC Vojany Tigers
SO TJ Čičarovce
STO Letanovce
STO Snina
STŠK Tecák Vranov nad Topľou
OŠK Spišský Štvrtok
STO Medzilaborce
TJ SO Malý Kamenec
JMC Lužany pri Topli
TTC Vojany Tigers
ŠŠK Poproč
TJ Baník Mlynky
TJ Magura Zborov
ŠK Orion Belá nad Cirochou
STO Snina
STO Letanovce
TTC Kochanovce
STK Plaveč
KST plus 40 Trebišov
STO Sedlice
Geológ Rožňava
TJ Obce Spišský Štiavnik
TJ Baník Hôrka
OŠK Kamienka
MKST Veľké Kapušany
STO Valaliky
STŠK Obec Hrabušice
ŠK Jablonov nad Turňou
STO ŠŠK Centrál Svidník
STO Gajmir Brestov
STO Gajmir Brestov
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Letanovce
AŠK Maria Huta
OKST Regmont Hraň
TJ SO Malý Kamenec
STO Košarovce
TJ Magura Zborov
AŠK Maria Huta
ŠKST Topspin Margecany
ŠK Jablonov nad Turňou
STK Stará Ľubovňa
72
20,18
20,16
20,13
20,12
20,00
20,00
19,81
19,77
19,73
19,72
19,54
19,53
19,50
19,46
19,44
19,25
19,25
19,23
19,20
19,19
19,05
18,95
18,90
18,82
18,80
18,80
18,80
18,75
18,75
18,49
18,49
18,46
18,39
18,35
18,21
18,18
18,10
18,09
17,93
17,90
17,82
17,76
17,68
17,61
17,56
17,56
17,50
17,50
17,50
17,46
302
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
313
313
316
317
318
319
320
321
322
323
324
324
326
326
328
329
330
331
332
332
334
335
336
336
338
339
340
341
342
343
344
344
344
344
344
344
344
351
ŠOLTES Ján
TREŠČO Štefan
SMIK Miroslav st.
DZURILLA Jozef
HABURA Róbert
CISKO Peter
BARČ Miroslav
ROTH Peter
FARKAŠOVSKÝ Tomáš
ANDRÁŠ Stanislav
ĎURMAN Milan
GAJDOŠ Miroslav
GALLO Ján ml.
ZELINKA Anton
LEHONČÁK Ján
GUMÁŇ Martin st.
KUNDIS Jozef
GROMAN Miroslav
SŰTŐ Ľudovít
WEBER Július
LESŇÁK Peter
FABIÁN Peter
KACHMAN Jaroslav
COGAN Slavko
KRAJNYIK Zsolt
PAULÍK Pavol
ŠTEFANIČ Michal
BALÁŽ Štefan
CHARITUN Mikuláš
BELONČÁK Ján
MIŠTANIČ Štefan ml.
KOSTRAB Jozef
JUROŠ Jakub
ŠEBESTA Peter
MACÍK Juraj
KULÍK Pavol
ERBN Tomáš
KLENOTIČ Tomáš
KORBA Tomáš
GALLO Peter
ŠIRGEĽ Jozef
MIHOK Jozef
KUSKO Ivan
HANKO Ivan
PITOŇÁK František
HADIDOM Maroš
SOLÁR Lukáš
VARTOVNÍK Stanislav
VAŠČÁK Konrád
PAPAČ Peter
ŠKST Michalovce
OKST Bracovce
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ BBF Spišský Štvrtok
OKST Duby Parchovany
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STO BBF Spišská Nová Ves
TJ STO Slovenská Ves
OŠK Arnutovce
TJ Požiarnik Rakúsy
ŠK Henckovce
STO Gajmir Brestov
Geológ Rožňava
STO Ivanstav Mokrance
OKST Duby Parchovany
ŠŠK Poproč
TJ Obec Spišské Bystré
TJ Severka Kežmarok
KST plus 40 Trebišov
SŠTK Junior Čaňa
Geológ Rožňava
Geológ Rožňava
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
ŠKST Zemplínske Hámre
TTC Vojany Tigers
STO Snina
TJ Družstevník Čečehov
STK Gemerská Poloma
STO Snina
TJ STO Slovenská Ves
OKST Budkovce
MSTK Sabinov
OKST Regmont Hraň
STK Honce
STK Slávia Sobrance
STK Stará Ľubovňa
TJ Baník Hôrka
STK Brezovica
STO Košarovce
Geológ Rožňava
ŠKST Zemplínske Hámre
SŠ Sečovce
TJ Obce Spišský Štiavnik
ŠKST Topspin Margecany
TJ Požiarnik Rakúsy
ŠK MPC Spišská Nová Ves
OŠK Arnutovce
TJ BBF Spišský Štvrtok
STO Široké
ŠKP PŠ Košice
73
17,37
17,37
17,29
17,09
17,08
17,05
16,97
16,92
16,88
16,83
16,79
16,67
16,67
16,67
16,63
16,59
16,55
16,50
16,48
16,47
16,43
16,41
16,40
16,40
16,30
16,30
16,24
16,15
16,07
15,90
15,88
15,88
15,85
15,75
15,62
15,62
15,52
15,45
15,44
15,38
15,37
15,24
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
14,89
352
352
354
355
356
357
358
358
360
361
361
363
364
364
366
367
368
369
370
371
371
373
374
375
376
377
377
379
380
380
382
382
382
385
386
387
388
389
390
390
392
392
394
395
396
397
398
399
400
400
BEĽANČIN Lukáš
POPÉLY Štefan st.
RUSINKO Maroš
MUŠÁK Matej
STERANKA Ľuboš
VERKIN Dušan
TÓTH Vojtech
DAŇKO Slavomír
SNINČÁK Jaroslav
JENČÍK Miloš
PODLIPA Dušan
RAČOK Drahomír
STOPKO Miroslav
KNOBLICH Kristián
RÁC Vasiľ
UJHELYI František
HAJDU Milan
LIZANEC Lukáš
KOSTRAB Viliam
CIGÁN Miroslav
DZUROV Peter
TERAJ Michal
MATAVA Matúš
DUFALA Peter
PUCHALA Vladimír
PAVĽÁK Vladimír
JUSKO Jaroslav
SABOL Andrej
KOŠ František
MICHALIČ Martin
FECKO Jaroslav
TROJAN Michal
ZVIRINSKÝ Peter
DEMČÁK Eduard st.
PETRÍK Filip
SLIVKA Ivan
KOZMA Jozef
KVASŇÁK Miroslav
POPADIČ Ján
HAŇO Tomáš
KALETA Peter
KRAVEC František st.
HAJDUK Anton
TOMÁŠIK Ondrej
HAJDUK Michal
AMBRUS Ferenc
KOSÁR Ján
MRUG Ladislav
BENKO Miroslav
SZÜCZ Róbert
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
MKST Veľké Kapušany
STO Sedlice
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STJ Družba Bardejov
ŠK Jablonov nad Turňou
OSTK Streda nad Bodrogom
TJ Sokol Ľubotice
TJ Javorinka Levoča
ŠK Porostov
TJ Pečovská Nová Ves
OKST Duby Parchovany
TJ Baník Smolník
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
ŠK Orion Belá nad Cirochou
ŠKST Sokol Vojčice
OSTK Streda nad Bodrogom
ŠK Harichovce
MSTK Sabinov
JMC Lužany pri Topli
TJ Družstevník Hrišovce
TJ Tatran Betliar
MŠK Slavoj Spišská Belá
STK Plaveč
SK Muškát Lieskovany
TJ BBF Spišský Štvrtok
STO Vechec
STO Košarovce
TJ Baník Hôrka
STO ŠŠK Centrál Svidník
OŠK ST Bzenov
STK Gemerská Poloma
STO Medzev
TJ Hrabovec nad Laborcom
KST plus 40 Trebišov
ŠKP PŠ Košice
STK Slávia Sobrance
TJ Severka Kežmarok
TJ Baník Hôrka
STO Kladzany
STO Medzev
STO Široké
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
Geológ Rožňava
MSTK Sabinov
STK Honce
STO ŠŠK Centrál Svidník
STO Šírava Lúčky
MŠK Adento Svit
OŠK Somotor
74
14,81
14,81
14,79
14,78
14,66
14,63
14,57
14,57
14,56
14,55
14,55
14,47
14,43
14,43
14,42
14,41
14,40
14,39
14,33
14,32
14,32
14,31
14,30
14,29
14,25
14,17
14,17
14,14
14,09
14,09
13,94
13,94
13,94
13,93
13,91
13,79
13,78
13,70
13,64
13,64
13,59
13,59
13,57
13,54
13,52
13,51
13,43
13,42
13,40
13,40
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
426
428
429
430
431
432
433
433
435
436
436
438
439
440
441
442
443
444
445
445
445
448
449
450
451
JANÍK Peter
GALAJDA Marek
FILEP Zoltán st.
DUJAVA Marián ml.
KOČIŠ Eduard
OLEJÁR Martin
KONDÁŠ Peter
BARAN Alexander
KOCHAN Viktor
SOJČÁK Filip
SEKLETÁR Ladislav
MILAN Martin
CSANAK Zsolt
BAŠTI Igor
MRAVA František
KALAPÁČ Jozef
LUKÁČ Július
TIMOČKO Vladimír
KOWALCZYK Krištof
LUGOŠ Peter
SOKOLOGORSKÝ Jozef
ANTOŠ Juraj
GORUN Michal
POPAĎÁK Ján
WAWREK Gabriel
OLBRICHT Mikuláš st.
LOVÍŠEK Vladimír
ŽIVČÁK Ján
TOPOĽANČIN Juraj
GOČ Jozef ml.
PEKÁR Ján
MALINA Michal
GENČUR Lukáš
MLEJ Ján
IVAN Michal
TIMKO Milan st.
SIKORA Miroslav
MULIČÁK Juraj
ŠIKULA Dávid
BUJŇÁK Pavol
GOOTŠ Eugen
JUHÁR Miroslav
REZNIČÁK Ladislav
MAŤAŠOVSKÝ Peter
ČURI Vladimír
HRIVŇÁK Stanislav
MATĚJOVSKÝ Vašek
KUBIS Jaroslav
ÁRVAY Ľubomír
LEŠČINSKÝ Martin
TJ Obce Spišský Štiavnik
Geológ Rožňava
ŠKST Pribeník
STO Jakovany
STMK Stropkov
OKST Duby Parchovany
STK Kaluža
TJ Magura Zborov
TJ Baník Mlynky
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
STO Šírava Lúčky
1. PPC Fortuna Kežmarok
SO TJ Čičarovce
STO Sedlice
TJ Obce Spišský Štiavnik
STJ Družba Bardejov
STJ Družba Bardejov
STK Slávia Sobrance
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
ŠKST Michalovce
STO Šírava Lúčky
STO ŠŠK Centrál Svidník
CVČ Vranov n/T
KST plus 40 Trebišov
KST plus 40 Trebišov
MŠK VSTK Vranov nad Topľou
STO Košické Olšany
SK Muškát Lieskovany
OŠK Kamienka
GS Vyšný Hrabovec
STO Lemešany
STMK Stropkov
STK Brezovica
TJ Tatran Nová Lesná
OKST Bracovce
STO Krivany
KST plus 40 Trebišov
TJ Baník Smolník
TJ Obec Spišská Teplica
TJ Sokol Torysa
OŠK Spišský Štvrtok
STO Medzev
TJ Tatran Nová Lesná
ŠKP Prešov
SŠTK Junior Čaňa
STO Zlaté
TJ STO Slovenská Ves
TJ Baník Hôrka
TJ Tatran Betliar
STO Sedlice
75
13,38
13,33
13,32
13,31
13,28
13,27
13,24
13,22
13,17
13,15
13,13
13,11
13,08
13,06
13,00
12,98
12,93
12,91
12,89
12,86
12,85
12,83
12,81
12,80
12,79
12,79
12,77
12,76
12,75
12,73
12,69
12,67
12,67
12,66
12,65
12,65
12,64
12,61
12,60
12,59
12,55
12,54
12,53
12,50
12,50
12,50
12,46
12,44
12,42
12,38
452
452
454
454
454
457
458
459
460
460
462
463
464
465
466
466
468
468
470
470
472
473
474
475
475
475
478
479
480
480
482
483
484
485
486
487
488
489
489
491
492
493
494
494
496
497
498
499
500
501
KREMPASKÝ Marek
OLEÁR Peter
HAVRILA František
ŠČÚR Martin
RADA František
KURUC Marek
MASTIĽAK Štefan
VITKO Jozef
SURGENT Jozef
GOJDIČ Peter
KUČEČKA Adrián
ANTOŠ Michal
FÁZIK Ján
KOŽÁR Milan
PISARČÍK Ľuboš
BREZNEN Ľubomír
MATEJ Ján
ŠAŠALA Pavol
BARTÓK Gabriel
LEVICKÝ Michal st.
IVANČO Ján
PIGULA Jozef
KUŠNIER Jozef
MEŇOVČÍK Imrich
GOREL Milan
BALLA Jozef
PRIŠČÁK František
KOSTKA Daniel
VEĽAS Ján
BAČOVČIN Milan
LESŇÁK Patrik
POPÉLY Štefan ml.
BAK Štefan
BUČKO Juraj
KUZMIAK Vladimír
PLOŠČICA Peter
SERBÁK Marián
ČOPAN Matej
KOSTRAB Pavol
ČONKA Ladislav
DUBIEL Ján st.
GERBOC Ján
ČARNOKÝ Peter
KRAVEC František ml.
FILEP Zoltán ml.
TIMKO Milan ml.
MARKOVIČ Ladislav
FÜLŐP Jozef
TOMÁŠ Matúš
HRUŠOVSKÝ Ľudovít
MŠK Slavoj Spišská Belá
Geológ Rožňava
TTC Vojany Tigers
STO ŠŠK Centrál Svidník
STO Lieskovec
TJ Magura Zborov
STO Gajmir Brestov
TJ Obec Spišské Bystré
STO Lemešany
TJ ŠM Staškovce
TJ Tatran Nová Lesná
STO Brusnica
OKST Bracovce
STO Nižná Šebastová
STO Poprad Veľká
ŠK Henckovce
ŠKST Michalovce
TJ Sokol Torysa
ŠK Jablonov nad Turňou
STK Orechová
STO ŠŠK Centrál Svidník
STO Jakubova Voľa
ŠK Henckovce
ŠKST Michalovce
STO Poprad Veľká
OTJ STO Jamník
TJ Sokol Ľubotice
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
STO Župčany
CVČ Vranov n/T
ŠKST Spišské Vlachy
MKST Veľké Kapušany
STO Kladzany
STO Košarovce
STO Sedlice
TJ Požiarnik Rakúsy
Klampo Hažín nad Cirochou
STO Jabloň
MSTK Sabinov
STO Medzev
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
OKST Budkovce
TJ Lokomotíva Dedinky
ŠKP Prešov
ŠKST Pribeník
STO Krivany
MŠK Adento Svit
ŠKST Pribeník
OSTK Hencovce
ŠK Harichovce
76
12,35
12,35
12,33
12,33
12,33
12,32
12,31
12,29
12,27
12,27
12,25
12,23
12,20
12,17
12,14
12,14
12,13
12,13
12,12
12,12
12,08
12,06
12,10
12,00
12,00
12,00
11,96
11,94
11,93
11,93
11,92
11,91
11,88
11,87
11,86
11,84
11,83
11,81
11,81
11,78
11,77
11,72
11,71
11,71
11,70
11,69
11,67
11,62
11,60
11,58
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
521
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
534
SABAČ Peter ml.
KONDELA Júlian
TROJAN Stanislav
MÓRIK Alexander
KOČIŠ Stanislav
ONDOVČÍK Miroslav
VRONČ Ján
KAPEC Kamil
NOVOTNÝ Radovan
LIPTÁK Jakub
ZVIJÁK Jozef
FORRÓ Ladislav
DEMČÁK Eduard ml.
RINDOŠ Vincent
NEMČÍK Miroslav
VARJAN Mikuláš
RYBÁR Juraj
ASTALOŠ Gabriel
POLAČKO Milan
SALÁK Peter
LAPŠANSKÝ Marcel
BOBÁK Radovan
HREŇO Branislav
BALOGH Slavomír
BOGNER Róbert
HAVAŠ Anton
JENČO Ľuboslav
ŠMIGA Vladimír
PAŠINSKÝ Ján
BOKŠA Peter
DROZDA Miroslav
FARKAŠOVSKÝ Matej
GALLO Peter
BAŠISTA František
STO Tatran Kolonica
ŠŠK Poproč
ŠKST Topspin Margecany
TTC Vojany Tigers
JMC Lužany pri Topli
COOP Jednota Prešov
ŠK MPC Spišská Nová Ves
STJ Družba Bardejov
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
STK Brezovica
TTC Kochanovce
TJ Hrabovec nad Laborcom
STO Košické Olšany
OSTK Hencovce
TJ Magura Zborov
STO Zlaté
OKST Budkovce
STO Dlhé nad Cirochou
STO Medzilaborce
TJ Baník Smolník
ŠKST Topspin Margecany
TJ Družstevník Čečehov
TJ Javorinka Levoča
STO Snina
OŠK Arnutovce
STO Kladzany
STO Medzilaborce
TJ STO Slovenská Ves
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
ŠK ZŠ Sibírska Prešov
OŠK Arnutovce
STK Honce
OŠK Kamienka
11,57
11,56
11,48
11,43
11,40
11,36
11,35
11,33
11,25
11,19
11,18
11,16
11,11
11,00
10,96
10,94
10,88
10,85
10,81
10,71
10,71
10,69
10,65
10,56
10,50
10,48
10,46
10,33
10,27
10,16
10,14
10,13
10,00
10,00
Hodnotenie žien štartujúcich v súťažiach mužov riadených ŠTK VsSTZ
Por.
111
301
357
488
Meno a priezvisko
MIHAĽOVOVÁ Jana
TOPORCEROVÁ Daniela
ŠEBESTYENOVÁ Alžbeta
GOTTHARDTOVÁ Jana
Oddiel
ŠKST Humenné
STO Sedlice
AŠK Maria Huta
TJ Baník Mlynky
77
Hodnotenie
35,26
17,46
14,64
11,83
Ženy
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Meno a priezvisko
DROTÁROVÁ Lívia
HORVÁTHOVÁ Simona
VANCÁKOVÁ Valentína
JURKOVÁ Ľudmila
MIHAĽOVOVÁ Jana
MAJERSKÁ Alena
KLUČÁROVÁ Agáta
GÁLOVÁ Michaela
GOTTHARDTOVÁ Jana
FARKAŠOVSKÁ Zuzana
MAUREROVÁ Michaela
BARTOKOVÁ Marcela
PALACKOVÁ Alexandra
OGURČÁKOVÁ Zuzana
GUMÁŇOVÁ Jana
LACKOVÁ Dominika
LACKOVÁ Ivana
MIŽENKOVÁ Štefánia
MILANOVÁ Magda
GÁLOVÁ Lucia
ČERNICKÁ Anežka
LABOŠOVÁ Ema
ČERNICKÁ Frederika
KUREČKOVÁ Darina
Oddiel
STO Valaliky
STO Valaliky
STO Valaliky
STMK Stropkov
ŠKST Humenné
STO Valaliky
STO Valaliky
OŠK Miňovce
TJ Baník Mlynky
STO Valaliky
STO Valaliky
STO Valaliky
TJ Baník Mlynky
TJ Baník Mlynky
ŠŠK Poproč
STO Valaliky
STO Valaliky
OŠK Šarišské Michaľany
STO Letanovce
OŠK Šarišské Michaľany
STO Letanovce
ŠSTK Junior Čaňa
STO Letanovce
STO ŠŠK Centrál Svidník
78
Hodnotenie
167,49
160,50
152,12
138,66
121,84
119,57
115,99
114,97
110,50
109,52
107,17
104,82
101,28
100,00
90,29
87,02
84,36
80,86
77,60
76,62
71,68
65,96
64,57
60,13
Konečné tabuľky dlhodobých súťaží – sezóna 2013/2014
2. liga – muži
Konečná tabuľka
1. Udavské
2. Levoča
3. Stadex Košice
4. Mokrance
5. Fort. Kežmarok
6. Valaliky
7. Michalovce
8. ŠKP Prešov
9. Vojčice
10. Šar. Michaľany
11. VSTK Vranov n/T
12. Veľ. Kapušany B
13. ŠKP Košice
14. Margecany B
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
21
19
15
13
12
11
11
9
9
9
8
7
6
5
5
4
4
4
6
6
0
6
5
4
6
2
2
0
0
3
7
9
8
9
15
11
12
13
12
17
18
21
235:129
232:132
207:157
193:171
194:170
195:169
171:193
182:182
173:191
162:202
166:198
157:207
139:225
142:222
94
86
75
69
68
65
59
59
58
57
56
49
46
41
1
4
5
5
5
8
11
15
16
15
17
21
293:103
253:143
262:134
247:149
247:149
227:169
202:194
167:229
126:270
148:248
107:289
97:299
85
70
69
67
65
60
53
43
39
39
35
25
1
3
8
7
11
9
11
10
11
11
13
20
315:81
260:136
224:172
213:183
194:202
179:217
175:221
186:210
180:216
180:216
160:236
110:286
83
79
64
57
51
49
49
48
47
45
43
28
3. liga – muži – Severovýchod
1. Humenné B
2. Bardejov B
3. Belá n/C
4. Snina A
5. Svidník
6. Lemešany
7. VSTK Vranov n/T B
8. Jabloň
9. Brezovica
10. Stropkov
11. VSTK Vranov n/T C
12. Snina B
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
15
15
14
13
12
10
7
6
5
4
1
0
3
2
3
4
2
1
0
0
2
1
0
3. liga – muži – Juh
1. Loko. Košice
2. Borša
3. Čečehov
4. Poproč
5. Valaliky B
6. Čičarovce
7. Čaňa
8. Malý Kamenec
9. Vojčice B
10. Michalovce B
11. Sečovce
12. Hraň
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
19
14
10
9
7
8
7
7
6
6
2
79
1
0
0
5
2
6
3
5
4
5
3
0
3. liga – muži – Západ
1. Rožňava C
2. Levoča B
3. Slovenská Ves
4. Veterán Poprad
5. Spiš. Štiavnik
6. Spiš. Vlachy
7. Jablonov n/T
8. Sev. Kežmarok
9. St. Ľubovňa B
10. Rožňava D
11. Letanovce
12. Fort. Kežmarok B
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
18
13
12
10
8
8
8
6
6
6
1
2
1
5
4
2
4
2
2
4
4
1
1
0
3
4
6
10
10
12
12
12
12
15
20
262:134
262:134
233:163
245:151
220:176
189:207
190:206
184:212
160:236
159:237
167:229
105:291
84
77
66
62
54
50
48
48
44
44
41
26
0
1
5
8
9
7
11
9
11
14
15
18
289:107
237:159
229:167
233:163
202:194
202:194
186:210
201:195
168:228
152:244
142:254
135:261
80
69
65
64
55
53
49
47
45
40
39
30
214:110
213:111
192:132
195:129
177:147
150:174
160:164
131:193
101:223
87:237
64
62
57
52
46
40
39
32
25
22
263:133
239:157
203:193
225:171
204:192
201:195
188:208
180:216
189:207
181:215
160:236
143:253
80
71
60
54
54
54
51
51
48
48
36
33
4. liga – muži – Vihorlatská
1. Tecák Vranov n/T
2. Brestov
3. Kamienka
4. Košarovce
5. Snina C
6. Zemplínske Hámre
7. Kamenica n/C
8. Čierne n/T
9. Medzilaborce
10. Belá n/C B
11. VSTK Vranov n/T D
12. Kochanovce
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
18
13
13
14
10
8
8
6
6
5
5
2
4
8
4
0
3
7
3
7
5
3
2
2
4. liga – muži – Šarišsko-duklianska
1. Sabinov
2. Sedlice A
3. ŠKP Prešov B
4. Bardejov C
5. Zborov
6. Šar. Michaľany B
7. Lužany p/T
8. Sedlice B
9. Sibírska Prešov
10. Bzenov
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
14
12
10
9
7
6
4
1
1
1
2
3
4
1
1
3
2
4
1
2
2
3
4
8
10
9
12
13
16
4. liga – muži – Zemplínsko-košická
1. Bracovce
2. Trebišov
3. Sobrance
4. Poproč B
5. Vojany A
6. Michalovce C
7. Veľ. Kapušany C
8. Vojany B
9. Parchovany
10. Čečehov B
11. Malý Kamenec B
12. Budkovce
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19
16
12
10
9
8
8
8
8
7
4
3
80
1
1
2
2
5
8
5
5
2
5
2
2
2
5
8
10
8
6
9
9
12
10
16
17
4. liga – muži – Podtatranská
1. Sev. Kežmarok B
2. Spiš. Bystré
3. Poprad Veľká
4. Spiš. Belá
5. Hôrka
6. Rakúsy
7. BBF Spiš. Štvrtok
8. Levoča C
9. Slov. Ves B
10. OŠK Spiš. Štvrtok
11. Spiš. Štiavnik B
12. Plaveč
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
18
14
13
13
10
11
10
7
6
7
5
2
1
2
4
2
6
3
2
3
5
2
1
1
3
6
5
7
6
8
10
12
11
13
16
19
248:148
240:156
222:174
209:187
205:191
205:191
216:180
179:217
179:217
191:205
158:238
124:272
76
66
65
63
58
58
54
46
45
45
38
29
251:145
218:178
206:190
207:189
208:188
205:191
207:189
192:204
190:206
195:201
163:233
134:262
73
68
64
61
59
56
56
55
47
47
33
25
4. liga – muži – Spišsko-gemerská
1. BBF Spiš. Nová Ves
2. Mlynky
3. Arnutovce
4. MPC Spiš. Nová Ves
5. Margecany C
6. Mária Huta
7. Gemerská Poloma
8. Rožňava E
9. Smolník
10. Henckovce
11. Hrabušice
12. Honce
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
17
15
13
12
11
10
11
9
7
7
3
1
0
1
3
3
4
4
1
6
4
4
2
0
5
6
6
7
7
8
10
7
11
11
17
21
Kvalifikácia do 3. ligy mužov - Juh :
ŠKST MICHALOVCE „B“ - KST plus 40 TREBIŠOV 9:9 (sety 37:36)
(Hanke 3.5, Jakubu 3, Mertens 2.5 - Bandoľa a Ščerba po 3, Sütő a Dula po 1.5)
KST plus 40 TREBIŠOV - ŠKST MICHALOVCE „B“ 9:9 (sety 34:35)
(Bandoľa 3.5, Ščerba 2.5, Dula 2, Sütő 1 - Jakubu 4.5, Mertens 2.5, Hanke 2)
Kvalifikácia o postup do 4. ligy Vihorlatskej:
STO KLADZANY – TJ HRABOVEC n/L 18:0 kont.
Oddiel TJ Hrabovec n/L predložil registračné preukazy vydané ObSTZ Humenné, čo je v rozpore
s ustanoveniami Súťažného poriadku SSTZ.
Kvalifikácia o postup do 4. ligy Zemplínsko-košickej:
KST plus 40 TREBIŠOV „B“ – STO Šírava LÚČKY 6:8 STO Šírava LÚČKY – STO MEDZEV 12:2 STO
MEDZEV – KST plus 40 TREBIŠOV „B“ 2:12
Konečná tabuľka.
1. Lúčky
2. Trebišov „B“
3. Medzev
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
2
20:8
18:10
4:24
81
8
5
2
Súťažný poriadok mládeže 2014/2015
platný pre Východoslovenský región
1.Spoločné ustanovenia
Tento súťažný poriadok stanovuje pravidlá pre priebeh a systém súťaží.
1.1.Jednotlivci:
- Východoslovenský pohár mládeže (ďalej len VSPM) vo všetkých vekových kategóriách
- Majstrovstvá Východného Slovenska jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriách
- právo účasti má 32 chlapcov a 24 dievčat z nominačného rebríčka pre M VS
1.2.Družstvá:
Dlhodobá súťaž mládeže pre
Dorastenci
Starší žiaci
Dorastenky
Staršie žiačky
Mladší žiaci
Mladšie žiačky
1.3. Vekové kategórie
KATEGÓRIA / SEZÓNA
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Najmladšie žiactvo
1.1.2004 a ml.
1.1.2005 ml.
1.1.2006 ml.
Mladšie žiactvo
2002-2003 a ml.
2003-2004 a ml.
2004-2005 a ml.
Staršie žiactvo
2000-2001 a ml.
2001-2002 a ml.
2002-2003 a ml.
Dorast
1997-1999 a ml.
1998-2000 a ml.
1999-2001 a ml.
1.4. Predpis
1.4.1. Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení Súťažného poriadku SSTZ a tohto
súťažného poriadku.
1.4.2. Usporiadateľov a termíny turnajov VSPM určí komisia mládeže a schváli VV VsSTZ do
20.8. príslušného kalendárneho roka na nasledujúcu sezónu, na základe písomných,
resp. elektronických prihlášok klubov.
1.4.3. Kalendár súťaží VsSTZ bude vytvorený až po zverejnení slovenského kalendára, a to
najneskôr do 14 dní. ŠTK zabezpečí uverejnenie rozpisu súťaží na webovej stránke
zväzu www.vsstz.sk
1.5. Loptičky pre súťaže si určí usporiadateľ. Podmienkou je, že loptičky musia byť kvality
*** akejkoľvek značky a musia byť schválené ITTF. Vzhľadom k schváleniu plastových
loptičiek, je povinnosťou usporiadateľa súťaže (VSPM, dlhodobé súťaže) zabezpečiť
jednotný druh loptičiek (celuloidová, resp. plastová) pre celý priebeh turnaja (VSPM,
zápasov v dlhodobých súťažiach v jeden deň).
1.6. Počítadla musia byť pri všetkých stoloch
1.7. Hracia miestnosť musí byť vykúrená min. na 15°C. Zatemnenie musí byť bezchybné,
osvetlenie podľa predpisov. Kritéria hracích miestnosti a hracích podmienok
schválených VsSTZ platia aj pre súťaže mládeže.
Usporiadateľ je povinný dodržať tento súťažný poriadok a predpísaný hrací systém.
82
1.8. Súpisky a registračný preukaz
1.8.1. Súpisky klubov sú kluby povinné zaslať na potvrdenie erikhajduk@gmail.com
v termíne uvedenom v úradnej správe mládeže, ktorá bude zverejnená na web stránke
VsSTZ.
1.8.2. Potvrdené súpisky budú zaslané doporučenou poštou na adresu zodpovedného
pracovníka klubu, uvedeného v adresári klubov tak, aby v 1.kole dlhodobých súťaží
malo doručenú každé družstvo platnú súpisku
1.8.3. Vedúci družstiev na požiadanie hlavného rozhodcu sú povinní predložiť súpisky
a registračné preukazy pred začiatkom stretnutia
1.8.4. Súpisky musia obsahovať všetky potrebné náležitosti, meno a priezvisko hráča, dátum
narodenia postavenie v rebríčku SR k 1.8. a v redukovanom rebríčku VsSTZ k 1.8.
v hlavičke musí byť uvedené celý názov družstva, súťaž pre ktorú je súpiska platná
a doba jej platnosti na súpiske musí byť uvedený vedúci družstva s presnou adresou,
tréner klubu s presnou adresou a platnou licenciou. Ak nebude súpiska spĺňať
náležitosti v zmysle súťažného poriadku, nebude potvrdená riadiacim zväzom (ŠTK
mládeže). Bez pečiatky a podpisu nie je súpiska platná
1.8.5. Kluby, ktoré chcú mať v dlhodobých súťažiach svoje družstvá, majú povinnosť dať
zaregistrovať všetkých svojich hráčov, ktorých budú mať na súpiskách.
Registrácia je zdarma. Náležitosti súvisiace s vystavením registračného preukazu si
klub musí splniť do 1.kola ktorejkoľvek súťaže. Hráč alebo hráčka, ktorí nebudú
registrovaní, ich výsledky budú kontumované. V prípade, že za klub nastúpia dvaja
hráči bez platného registračného preukazu, bude výsledok kontumovaný v neprospech
družstva, za ktoré takíto hráči alebo hráčky nastúpia.
1.8.6. Pridelenie bodov za výsledky v dlhodobých súťažiach:
V zmysle Súťažného poriadku SSTZ sa za víťazstvo udeľujú 4 body, za remízu 2
body, za prehru 1 bod, za kontumačnú prehru 0 bodov, prípadne ak bude dôvod
výsledok kontumovať v neprospech oboch družstiev, obe družstvá nezískajú ani bod.
2.Technické ustanovenia pre súťaže jednotlivcov
2.1. Východoslovenský pohár mládeže (ďalej len VSPM)
2.1.1.Turnaje VSPM a pridelenie práva organizácie
2.1.1.1. Pri udeľovaní práva organizácie turnajov VSPM bude VV VsSTZ a komisia
mládeže VsSTZ prihliadať na:
a) pomerné regionálne a teritoriálne rozdelenie týchto turnajov v záujme čo
najväčšej dostupnosti pre jednotlivé kluby VsSTZ
b) hracie podmienky v zmysle SP
c) kvalitu a vyspelosť organizátorov turnajov
d) pri výbere budú uprednostnené kluby pracujúce s mládežou
2.1.1.2. Turnaje VSPM sa rozdelia tak, aby sa vo všetkých vekových kategóriách
mládeže sa odohrali najneskôr do 30.4.2014.
2.1.1.3.Termíny jednotlivých turnajov príslušnej vekovej kategórie nesmú kolidovať
s inými turnajmi v rámci SSTZ, ako aj s pravidelnými dlhodobými súťažami
v rámci Slovenska, príslušnej kategórie.
V prípade kolízie hracích termínov môže byť udelená len táto výnimka !
a) SPM najmladšieho žiactva a VSPM dorastu
b) SPM dorastu a VSPM najmladšieho žiactva, prípadne mladšieho žiactva
Tieto turnaje sa môžu odohrať v rovnakom termíne
2.1.1.4. Všetky plánované turnaje VSPM budú uvedené v spravodaji ŠTK
a športovom kalendári VsSTZ.
Termíny a usporiadatelia turnajov VSPM (príloha č.1)
83
2.2. Právo štartu
2.2.1. Turnaje VSPM sú prístupné iba registrovaným hráčom príslušnej vekovej
kategórie s platným registračným preukazom, v pôsobnosti VsSTZ, nakoľko všetky
turnaje VSPM, všetkých vekových kategórií sú zaratúvané do slovenských rebríčkov
mládeže podľa jednotlivých kategórií.
2.2.2. Kluby a oddiely, ktoré sa majú záujem zúčastňovať turnajov VSPM, sú povinné dať
vystaviť svojim hráčom a hráčkam registračný preukaz, ktorý je zdarma. Prihlášku na
registráciu je klub povinný zaslať na Slovenský stolnotenisový zväz. Bez platného
registračného preukazu sa žiak alebo žiačka nemôže zúčastniť turnaja VSPM.
2.3.
Podmienka účasti
2.3.1. Prezentácia a uhradenie vkladu za hráča organizátorovi turnaja VSPM pred
začiatkom turnaja VSPM do termínu určeného organizátorom v propozíciách.
Dodatočné zaradenie hráča po začiatku žrebovania nie je možné.
2.3.2. Predloženie platného registračného preukazu hráča alebo hráčky na požiadanie
hlavného rozhodcu.
2.3.3. Hráči nižších vekových kategórií sa môžu zúčastniť ktorejkoľvek súťaže vyššej
vekovej kategórie.
2.4.
Hracie podmienky
2.4.1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 6 stolov pre zorganizovanie VSPM
dorastu, starších žiakov a mladších žiakov, minimálne 5 stolov pre kategóriu
najmladších žiakov.
2.4.2. Usporiadateľ turnaja VSPM je povinný zabezpečiť pre žrebovanie potrebné aktuálne
rebríčky.
2.4.3. Zmena hracieho systému nie je povolená. Usporiadateľ je povinný vymenovať
riaditeľa súťaže, organizačného pracovníka a hlavného rozhodcu minimálne licencie
„B“ a zástupcu hlavného rozhodcu (stačí licencie „C“).
Za zdravotný stav jednotlivých hráčov na turnajoch VSPM a v dlhodobých súťažiach
družstiev organizovaných VSSTZ zodpovedá príslušný zákonný zástupca dieťaťa
2.4.4. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počítačové spracovanie výsledkov podľa
schváleného hracieho systému. Program na spracovanie výsledkov, vo schválenom
hracom systéme, bude zverejnený na stránke www.vsstz.sk v sekcii súťaže –
VSPM.
VV SSTZ odsúhlasil ako má vyzerať spracovanie výsledkov, aby boli zarátané do
slovenských rebríčkov, preto to musíme rešpektovať, inak výsledky nebudú zarátané.
2.4.5. Nezabezpečenie programu na spracovanie výsledkov sa trestá pokutou pre
usporiadajúci klub vo výške vrátenia 50% zo štartovného na účet VsSTZ. Toto
rozhodnutie má právo vydať DK VsSTZ, uznesením, voči ktorému je možné
odvolanie do 15 dní na VV VsSTZ, ktorého rozhodnutie bude konečné.
2.5. Prihlásenie
2.5.1. Prihlasovanie na jednotlivé turnaje VSPM prebieha elektronicky e-mailom v zmysle
propozícií organizátora, najneskôr do 19:00 hod. posledný deň pred turnajom.
Usporiadateľ je povinný e-mailovú prihlášku potvrdiť.
2.5.2. Hráči, ktorí nie sú prezentovaní v deň turnaja a nemajú uhradený vklad v termíne do
8:30 hod. nemajú právo štartu na turnaji VSPM.
2.5.3. Tréneri družstiev alebo klubmi poverení vedúci, sú povinní informovať telefonicky
usporiadajúci klub o prípadnom meškaní hráčov alebo hráčok a ich nemožnosti sa do
8:30 hod. dostaviť do hracej miestnosti na prezentáciu. Títo hráči alebo hráčky budú
hlavným rozhodcom vylosovaní a dodatočne sa odprezentujú a zaplatia vklady
usporiadateľovi. Meškanie sa pripúšťa iba do skončenia zápasov v skupinách.
84
Pripúšťajú sa iba tieto dôvody:
a)
meškanie vlaku alebo autobusu, písomné potvrdenie ŽSR alebo SAD
b)
kolízia na ceste, dopravná nehoda, či prípadná nepredvídaná udalosť,
písomne potvrdená od PZ SR
c)
bez písomného potvrdenia príslušných orgánov, hlavný rozhodca nepripustí hráča
alebo hráčku do turnaja
2.5.4. Klubu, ktorého hráč bude riadne prihlásený na turnaj a bez udania dôvodu sa ho
nezúčastní, bude uložená pokuta vo výške 10 Eur.
2.6. Vklad
Výška vkladu pre všetky kategórie je 3 Eurá.
2.7. Žrebovanie a nasadenie
2.7.1. Nasadenie na turnaji VSPM sa uskutoční na základe aktuálneho slovenského
rebríčka. Krajský rebríček sa použije v prípade potreby nasadenia hráčov, ktorí nie sú
v slovenskom rebríčku.
2.7.2. Žrebovanie sa uskutoční o 8,30 hod. v deň turnaja za účasti hlavného rozhodcu
a delegáta komisie mládeže VsSTZ. Delegáta na príslušný turnaj určí KM VsSTZ.
Žrebovanie sa uskutoční v súlade so súťažným poriadkom SSTZ. Prizvaní môžu byť
vedúci klubov, ale nie hráči.
2.7.3. Usporiadateľ je povinný vyvesiť vyžrebovanie na viditeľnom mieste alebo na nástenke.
2.8. Občerstvenie
Usporiadateľ VSPM je povinný zabezpečiť občerstvenie pre súťažiacich a to formou bufetu, povinný je
teplý bufet.
2.9. Nemožnosť usporiadania
2.9.1. Ak usporiadateľ nie je schopný podľa vyššie uvedeného rozpisu usporiadať turnaj
v plánovanom termíne, túto skutočnosť oznámi predsedovi VsSTZ a predsedovi KM
VsSTZ najneskôr 14 dní vopred. Pri mimoriadnej udalosti najneskôr 7 dní vopred.
2.9.2. Turnaj príslušnej vekovej kategórie sa musí v plánovanom termíne uskutočniť
v náhradnej miestnosti, ktorá bude organizačným pracovníkom všetkých klubov
mládeže prostredníctvom komisie mládeže ihneď oznámená na webovej stránke
zväzu, vydaním oficiálnej úradnej správy najneskôr 10 dní pred termínom, v prípade
mimoriadnej dalosti najneskôr 5 dní pred termínom podujatia. Nový usporiadateľ vydá
propozície, ktoré zverejní na internetovej stránke VsSTZ.
3. Systém súťaže jednotlivcov VSPM
VSPM jednotlivých vekových kategórií v súťažnom ročníku pozostáva z troch samostatných turnajov
pre každú vekovú kategóriu
3.1. Usporiadateľ je povinný vydávať propozície, najneskôr 14 dní pred
uskutočnením turnaja.
Výnimkou môže byť usporiadanie turnajov na začiatku sezóny, kde ešte nie sú známe
presné termíny turnajov. Vtedy sa propozície vydajú v dostatočnom predstihu, aby mohli
kluby prihlásiť hráčov a hráčky.
VSPM Propozície usporiadateľ zašle podľa vzoru uvedenom na webovej stránke zväzu,
na adresu erikhajduk@gmail.com a tie budú následne zverejnené na stránke VsSTZ.
Propozície musia byť v súlade s týmto súťažným poriadkom.
3.1.1. Hrací systém pre dvojhry:
- 1. stupeň skupinový (4-5 č
lenné skupiny)
- 2. stupeň K.O. (horný a dolný pavúk)
- horný pavúk – progresívny K.O. systém o 1.-16.miesto
- dolný pavúk – klasický vyraďovací pavúk až do finále
85
3.1.2. V skupine hrá každý s každým. Do druhého stupňa postupujú hráči z 1. a 2.
miesta do horného pavúka, hráči na 3.,4.,5. mieste budú zaradení do dolného
pavúka
3.1.3. Osobitný predpis pri účasti menej ako 8 alebo 16 hráčov
3.1.3.1. Ak bude menej hráčov ako 16 (max. 15) a viac ako 11 (min. 12) tak v tom
prípade sa vytvoria štyri skupiny (4-členné a na základe výnimky 3-členné
aby sa dosiahlo zaradenie hráčov do 8-smičky).
Príklad 1: prihlásených 15 hráčov 4 skupiny (4+4+4+3 = 15)
Príklad 2: prihlásených 14 hráčov 4 skupiny (4+4+3+3 = 14)
Príklad 3: prihlásených 13 hráčov 4 skupiny (3+3+3+4 = 13)
Príklad 4: prihlásených 12 hráčov 4 skupiny (3+3+3+3 = 12)
Vo všetkých 4 príkladoch sa bude hrať progres v 8-smičkovom pavúku
3.1.3.2. Ak bude menej hráčov ako 12 (max. 11) a viac ako 8 (min. 9) tak v tom
prípade sa vytvoria na základe výnimky 3 skupiny
Príklad 5: prihlásených 11 hráčov 3 skupiny (4+4+3 = 11)
Príklad 6: prihlásených 10 hráčov 3 skupiny (3+3+4 = 10)
Príklad 7: prihlásených 9 hráčov 3 skupiny (3+3+3 = 9)
3.1.3.3. Ak bude 8 prihlásených hráčov zvolia sa 4-členné skupiny s dvoma
postupujúcimi do pavúka o 1.-4.miesto, o každé miesto, systémom A1-B2,
A2-B1. Víťaz proti víťazovi hrá o 1.miesto, prehratí hrajú o konečné
3.miesto. Hráči na 3. a 4. mieste v základnej skupine odohrajú ďalšiu
skupinu o 5.-8.miesto, s tým, že vzájomný zápas zo skupiny sa bude
započítavať do konečnej tabuľky.
3.1.3.4. Pri počte 7 a menej hráčov sa súťaž odohrá v jednej skupine systémom
každý s každým
3.1.4. Hrací systém pre prípadné štvorhry
je v právomoci usporiadateľa, odporúča sa vyraďovací K.O. systém (klasický pavúk)
4.
Hodnotenie súťaže jednotlivcov VSPM
4.1. Vyhodnotenie turnajov
4.1.1. Každý turnaj VSPM bude vyhodnotený podľa schváleného hracieho systému
a každému hráčovi podľa jeho umiestnenia a dosiahnutých výsledkov bude
priradená bodová hodnota.
4.1.2. Každý zúčastnený hráč musí mať vo výsledkoch uvedené poradie, bodovú
hodnotu, klubovú príslušnosť a rok narodenia. Bodová hodnota bude v systéme
automaticky pridelená počítačovým programom
4.1.3. Do konečného hodnotenia VSPM jednotlivcov sa započítajú výsledky zo všetkých
turnajov príslušnej kategórie.
4.2.
Zaslanie výsledkov turnaja – povinnosť usporiadateľa
Usporiadateľ je povinný najneskôr do 24 hodín po skončení turnaja výsledky turnaja
odoslať emailom na adresu erikhajduk@gmail.com vo všetkých stupňoch ako
vyhodnotenie VSPM jednotlivcov.
4.2.1. Tabuľka príslušného hracieho systému bude uvedená v prílohe č. 1 tohto
súťažného poriadku a bude zverejnená na webovej stránke zväzu www.vsstz.sk
4.2.2. Turnaj hraný týmto systémom sa bude vyhodnocovať tabuľkou bodových
hodnôt, ktorá je súčasťou programu
4.2.3. VsSTZ vyhodnotí najlepšieho hráča a hráčku v každej vekovej kategórii VSPM
a odmení ich diplomom a pohárom. Odovzdané budú na M VS príslušnej
kategórie
4.2.4. ŠTK mládeže VsSTZ, po doručení výsledkov usporiadateľom turnaja VSPM do
dvoch dní uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov príslušnej vekovej
kategórie, ktorý pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých na jednotlivých VSPM.
4.2.5. Za zaslanie neúplných výsledkov sa usporiadateľovi vyrubí pokuta 10 Eur.
4.2.6. Za neospravedlnené neskoré doručenie kompletných výsledkov sa
usporiadateľovi vyrubí pokuta 20 Eur.
86
4.3.
Časový rozpis:
od 7:30 do
8:30 hod. prezentácia, úhrada vkladov
8:30 hod. žrebovanie
9:00 hod. otvorenie turnaja
9:10 hod. začiatok súťaže
4.4.
Rozhodcovia
4.4.1. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov ostatných hráčov.
4.4.2. Hlavný rozhodca je oprávnený rozhodnúť o všetkých náležitostiach týkajúcich
sa turnaja VSPM na mieste v záujme zabezpečenia jeho plynulého priebehu v súlade
s predpismi a pravidlami SSTZ a VsSTZ a pravidlami
4.4.3. Poradie súťaží je na voľbe usporiadateľa
4.4.4. Prílohou tohto rozpisu je počítačový program pod názvom VSPM 2014/2015, ktorý je
usporiadateľ povinný používať na spracovanie výsledkov turnaja !
4.5. Odmeny
Usporiadateľ je povinný odmeniť prvých troch hráčov a hráčky v súťažiach dvojhier
VSPM pohármi, minimálne v hodnote 30 Eur a diplomami.
5. Technické ustanovenia pre dlhodobé súťaže družstiev
5.1.
Dlhodobé súťaže družstiev vypíše VsSTZ v týchto kategóriách
a) 1.liga dorastenci – 8 družstiev
b) 1.liga dorastenky – 4 družstvá
c) 1.liga staršie žiačky – 4 družstvá
d) 1.liga mladší žiaci – 8 družstiev
e) 1.liga mladšie žiačky – 4 družstvá
f) 1.liga starší žiaci
- 1.liga – 12 družstiev
- 2.liga – počet skupín podľa prihlášok z regiónov
Rozdelenie regiónov 2. ligy starších žiakov
- Podtatranský
- Spišsko – Gemerský
- Šarišsko – Dukliansky
- Vihorlatsko – Zemplínsky
5.2. Predpis
Dlhodobé súťaže 1.liga dorastenci, 1.liga starší žiaci a 1.liga mladší žiaci, 1.liga
dorastenky, 1.liga staršie žiačky sú súťažami 3-členných družstiev. Hrá sa systémom
štvorhra + 9 dvojhier. Poradie zápasov sa nežrebuje. Domáci majú automaticky skupinu
X,Y,Z, hostia A,B,C.
1.liga mladšie žiačky je súťažou 2-členných družstiev. Domáci majú automaticky skupinu
X,Y, hostia A,B. Hrá sa systémom štvorhra, 4 dvojhry
Počet kôl a usporiadateľov turnajov určila Komisia mládeže VsSTZ na základe prihlášok,
požiadaviek klubov a možností klubov (počet stolov, veľkosť hracích miestností a hracie
podmienky v nich) na usporiadanie turnajov a regionálneho rozloženia.
5.3. Kategórie dlhodobých súťaží a systém súťaží
5.3.1. V súťažiach 1.liga dorastenci, 1.liga starší žiaci a 1.liga mladší žiaci sa odohrá
jednokolová súťaž systémom každý s každým za účasti dvojičiek určených KM
VsSTZ a určená rozpisom súťaží.
V súťažiach 1.liga dorastenky, 1.liga staršie žiačky a 1.liga mladšie žiačky sa hrá
turnajovým spôsobom za účasti všetkých prihlásených družstiev, systémom každý
s každým. Žreb a určenie dvojičiek previedla KM na aktíve klubov.
5.3.2. Maximálny počet družstiev z jedného klubu v jednej súťaží je 2.
87
5.3.3. 1.liga dorastenci
8 prihlásených družstiev rozdelených na dvojičky podľa rozhodnutia KM VsSTZ.
Kluby, ktoré majú svoje družstvá v extralige, majú právo prihlásiť do súťaže aj B
družstvo, s dodržaním Súťažného poriadku pri tvorbe súpisiek. Víťaz má právo štartu
v kvalifikácii o postup do Extraligy dorastencov.
5.3.4. Starší žiaci
a) 1.liga starší žiaci bude mať 12 družstiev, hrá sa systémom každý s každým,
rozdelené na dvojičky. Prvé 2 družstvá majú právo účasti na M SR družstiev
starších žiakov. Posledné 2 družstvá vypadávajú do 2.ligy starších žiakov do
skupiny podľa príslušnosti k regiónu.
b) 2.liga starší žiaci
Skupiny podľa regiónov, samostatný región musí mať minimálne 5 družstiev.
Z jedného klubu maximálne 2 družstvá so samostatnými súpiskami.
Ak má klub v 1.lige družstvo, má právo prihlásiť do 2.ligy svoje B a C družstvá.
Víťazi jednotlivých regionálnych skupín 2.líg majú právo účasti v baráži o postup do
1.ligy starších žiakov.
Prví dvaja z tejto baráže majú právo účasti v 1.lige starších žiakov v budúcej
sezóne. V prípade, že toto právo nevyužijú majú prednostné právo kluby
umiestnené v baráži na 3. a 4.mieste.
5.3.5. 1.liga dorastenky
4 prihlásené družstvá. Systém 4 turnajov, každý s každým. Víťaz 1.ligy dorasteniek
získa právo sa zúčastniť kvalifikácie o postup do Extraligy dorasteniek.
5.3.6. 1.liga staršie žiačky
4 prihlásené družstvá. Systém 4 turnajov, každý s každým. Prvé 2 družstvá majú
právo účasti na M SR družstiev.
5.3.7. 1.liga mladší žiaci
8 prihlásených družstiev rozdelených na dvojičky podľa rozhodnutia KM VsSTZ,
systémom každý s každým jednokolovo. Prvé 2 družstvá majú právo účasti na M SR
družstiev mladších žiakov.
5.3.8. 1.liga mladšie žiačky
4 prihlásené družstvá. Systém 4 turnajov, každý s každým.
Mladšie žiačky majú osobitný systém súťaže na dve hráčky – štvorhra, 4 dvojhry.
Prvé 2 družstvá majú právo účasti na M SR družstiev mladších žiačok.
5.4. Možnosť striedania hráčov v zápasoch dlhodobých súťaží
V dlhodobých súťažiach všetkých vekových kategórií je možnosť striedania dvoch hráčov
alebo hráčok v jednom zápase. To znamená, že po rozpísaní prvého kola dvojhier je možné
vystriedať hráča alebo hráčku, alebo aj dvoch hráčov alebo hráčky. Pri štvorhre
samozrejme platí pravidlo, že tu môžu hrať úplne iní hráči alebo hráčky ako vo dvojhrách.
5.5. Zasielanie zápisov mládeže
Usporiadajúci klub má povinnosť prvý pracovný deň po odohratí zápasov, zaslať
zápisy zo stretnutí na adresu ŠTK mládeže, Prípustný je aj čitateľný sken zápisu,
ktorý musí byť doručený najneskôr v prvý pracovný deň po odohratí zápasov.
5.6.
Zverejnenie výsledkov dlhodobých súťaží mládeže
Výsledky budú zverejnené na:
- www.pinec.sk, kde bude vytvorená samostatná zložka mládeže
- www.vsstz.sk, kde bude vytvorená samostatná zložka v sekcii mládež
5.7.
Pokuty za nenastúpenie družstiev v dlhodobých súťažiach a neúplné
zápisy
- za nenastúpenie na stretnutie
- za nenastúpenie na stretnutie dvojičiek
- za nenastúpenie do turnaja ml., st. žiačok alebo
dorasteniek
88
10 Eur
15 Eur
20 Eur
- za tretie nenastúpenie
100 Eur + riešenie DK
- neskoré zaslanie zápisu
5 Eur
- neúplný zápis (chýbajúce základné údaje o stretnutí
ako sú dátum, číslo zápasu, hlavný rozhodca,
chýbajúce základné zostavy družstiev, podpisy hlavného
rozhodcu alebo vedúcich družstiev)
10 Eur + riešenie ŠTK
6. Majstrovstvá VÝCHODNÉHO SLOVENSKA (M VS)
6.1. J E D N O T L I V C I
6.1.1. Majstrovstvá Východoslovenského regiónu mládeže jednotlivcov sa uskutočnia
v štyroch kategóriách:
- najmladšie žiactvo
- mladšie žiactvo
- staršie žiactvo
- dorast
6.1.2. Usporiadateľov M VS mládeže, určí komisia mládeže VsSTZ do 1. februára, počas
prebiehajúcej sezóny, na základe podaných prihlášok.
6.1.3. M VS v jednotlivých kategóriách ma právo sa zúčastniť vždy 32 chlapcov a 24 dievčat
podľa nominačného rebríčka, ktorý bude vydaný v danej kategórii najneskôr 14 dní
pred M-VS (v prípade, že kalendár podujatí bude stiesnený, tak najneskôr 7 dní pred
M-VS). Majstri okresov, majú automatické právo účasti na M VS príslušnej kategórie.
6.1.4. Právo účasti na majstrovstvách okresov majú všetci hráči (ky) zaradení v krajských
a slovenských rebríčkoch. Predsedovia jednotlivých okresov, resp. oblastí sú povinní
nahlásiť svojich majstrov najneskôr 14 dní pred MK príslušnej kategórie, a to
mailom na adresu: erikhajduk@gmail.com
s uvedením úplného poradia v dvojhrách v jednotlivých vekových kategóriách. Títo
nahlásení majstri okresov, resp. oblastí nahradia najnižšie postavených hráčov (ky)
v rebríčku. Neúplné výsledky nebudú brané do úvahy.
6.1.5. Kluby sú povinné prihlásiť svojich hráčov a hráčky k účasti na M-VS, v zmysle
propozícií, ktoré pre M--VS schváli VV VsSTZ na návrh KM.
6.1.6. Systém majstrovstiev Východného Slovenska
a) dvojhra chlapcov
v prípade, že sa M-VS zúčastní plný počet 32 chlapcov, budú účastníci M-VS
v 1.stupni rozdelení do 8 skupín po 4 účastníkov. V prípade, že ich bude menej
budú rozdelení do 4-členných, resp. 3-členných skupín podľa počtu účastníkov.
V 2.stupni sa hrá KO systémom
b) dvojhra dievčatá
v prípade, že sa M-VS zúčastní plný počet 24 dievčat, budú účastníčky M-VS
v 1.stupni do 8 skupín po 3 účastníčkach. V prípade, že ich bude menej budú
rozdelené do 4-členných, resp. 3-členných skupín podľa počtu účastníčok.
2-členné skupiny sa zakazujú!
V 2.stupni sa hrá KO systémom
c) štvorhry, zmiešaná štvorhra
.
dvojice do štvorhier nahlásia jednotliví vedúci klubov, hlavnému rozhodcovi, a to
v ním určenom čase počas M-VS. Nasadenie dvojíc vo štvorhrách sa určí podľa
poradia v slovenskom, resp. v nominačnom rebríčku konkrétnej kategórie –
o nasadení rozhoduje bodová hodnota v slovenskom rebríčku. Hrá sa KO
systémom.
6.1.7. Usporiadateľ M-VS je povinný zabezpečiť program na spracovanie výsledkov M-VS,
ktorý bude k dispozícii pred začiatkom sezóny v programe Office Excel 2007 na
webovej stránke zväzu.
6.1.8. Usporiadateľ M-VS je povinný zaslať výsledky M-VS vo všetkých disciplínach do 24
hodín. Výsledky musia byť spracované v programe, ktorý je na to určený a bude
prílohou Súťažného poriadku. Usporiadateľ je povinný zaslať výsledky mailom na
adresu: erikhajduk@gmail.com
89
6.1.9. Ak si usporiadateľ nesplní povinnosti a nezašle kompletné výsledky vo všetkých
kategóriách do 24 hodín, bude mu udelená pokuta vo výške 30 Eur.
6.1.10. VsSTZ je povinný odmeniť prvých troch hráčov/hráčky v každej kategórii medailami
a diplomami, medailistov dvojhier aj pohármi.
7. Rebríčky mládeže
7.1. Krajské rebríčky mládeže podľa jednotlivých kategórií budú naďalej pozostávať
z podujatí SPM, VSPM, M-VS, M SR podľa pravidiel pre tvorbu krajských rebríčkov
a budú vydávané 4 krát počas sezóny: aktuálny k 1.11., priebežný k 1.1., nominačný
pred MK príslušnej kategórie, koncosezónny k 1.7. , redukovaný k 1.8.
7.2. Všetci hráči (ky), ktorí sa zúčastnia VSPM budú zaradení do krajského rebríčka. Krajské
rebríčky mládeže sa budú prispôsobené systému súťaží a platnému súťažnému
poriadku v danom súťažnom ročníku. Hráči(ky) s 1 odohratým podujatím za posledných
365 dní, ktorejkoľvek kategórie, budú v práve vydanom rebríčku figurovať v databáze
NEZARADENÍ
7.3. Všetci hráči, ktorí odohrajú minimálne 40% zápasov dlhodobých súťaží v jednej kategórii
alebo sa zúčastnia sa aspoň 1 turnaja SPM alebo VSPM v tej istej kategórii
v hodnotenom období, budú zaradení do krajských rebríčkov mládeže, a to v dvoch
rebríčkoch – v nominačnom rebríčku pred Majstrovstvami Východného Slovenska
jednotlivcov príslušnej kategórie a koncosezónnom rebríčku.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Tento súťažný poriadok je platný a účinný dňom schválenia VV VsSTZ až do jeho
odvolania VV VsSTZ.
8.2. Zmeny tohto súťažného poriadku môže vykonať len VV VsSTZ na návrh KM VsSTZ.
8.3. Záväzný výklad tohto súťažného poriadku vykonáva len VV VsSTZ.
8.4. Postup neupravený týmto súťažným poriadkom sa riadi platnými predpismi SSTZ
a VsSTZ. Akékoľvek spory vyplývajúce z ustanovení tohto súťažného poriadku sa riadia
Stanovami SSTZ, VsSTZ a Disciplinárnym poriadkom SSTZ.
Vladimír Pištej
predseda komisie mládeže VsSTZ
Košice 20.08.2014
JUDr. Anton Hajduk
predseda VsSTZ
90
Hrací systém VSPM v sezóne 2014/2015
Trojstupňový systém
1. stupeň: skupinový (4 -5 členné skupiny) - v skupine hrá každý s každým
2. stupeň: vyraďovací K.O. systém - horný a dolný pavúk
Horný pavúk: hráči na 1.-2.mieste v základnej skupine odohrajú potrebný počet kôl aby sa
vyselektovala prvá osmička (1.-8.) a druhá osmička (9.-16.). Hráči horného pavúka na cca 17.-32.
mieste odohrajú ešte jedno kolo aby sa vyselektovalo poradie tretej osmičky (17.-24.miesto) a štvrtej
osmičky (25.-32.miesto).
3. stupeň: progresívny K.O. systém - pre hráčov o 1.-8. miesto a 9.-16.miesto
Dolný pavúk: hráči na 3.,4., resp. 5. mieste v základnej skupine odohrajú tzv. pavúk útechy až po
finále. Tým sa určí poradie v súťaži útechy
Príklad:
Do súťaže sa prihlásilo 64 hráčov.
1.stupeň: vytvorí sa 16 štvorčlenných skupín.
2.stupeň: Horný pavúk - postúpi 32 hráčov (1.,2. miesto v skupine), použije sa pavúk 1.-32.
- 1.kolo vyselektuje poradie na 1.-16.mieste a 17.-32.mieste.
- 2.kolo vyselektuje poradie osmičky 1.-8., 9.-16., 17.-24., 25.-32.
- Osmičky na 17.-24. mieste a 25.-32. mieste končia súťaž.
3.stupeň: Horný pavúk - hrá sa progresívny systém samostatne o 1.-8.miesto a 9.-16.miesto
2.stupeň: Dolný pavúk: zostúpi 32 hráčov (3.,4. miesto v skupine), použije sa klasický pavúk a hrajú
systémom klasického pavúka až po finále.
Bodovací systém bude dodaný po spracovaní programu v elektronickej podobe nakoľko sa body
z turnajov VSPM započítavajú do rebríčka SR.
91
Kalendár SPM, VSPM, dlhodobých súťaží mládeže
Sezóna 2014/2015
August
21.-22. Satelit Havířov (ČR)
24.-25. Satelit Hluk (ČR)
27.-28. Satelit Topoľčany
31. 1. kolo – 1.liga mladší žiaci, 1.liga mladšie žiačky
September
1.9. 1.kolo – 1.liga dorastenci, 1.liga dorastenky
6.9. 1.kolo – 1.liga starší žiaci
7.9. 1.SPM staršie žiactvo ŠKST Ružomberok
13.9. 1.SPM dorast STO Valaliky
13.9. 1.VSPM najmladšie žiactvo ŠKST Michalovce
14.9. 1.SPM U21 STO Valaliky
15.9. 2.kolo – 1.liga starší žiaci, 1.kolo – 1.liga staršie žiačky
20.9. 1.VSPM mladšie žiactvo STO Valaliky
27.9. 1.SPM mladšie žiactvo Lokomotíva Košice
27.9. 1.VSPM dorast ŠKST Spišské Vlachy
Október
4.10. 1.kolo – Extraliga dorast
4.10. 2.kolo – 1.liga dorastenci, 1.liga dorastenky
5.10. 3.kolo – 1.liga starší žiaci
11.10. 1.SPM najmladšie žiactvo Čadca
11.10. 1.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Spišsko-Gemerská – Spišské Vlachy
18.10. 4.kolo – 1.liga starší žiaci
18.10. 1.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Zemplínsko-Vihorlatská – Letanovce
18.10. 2.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Spišsko-Gemerská
25.10. 1.VSPM staršie žiactvo MŠK VSTK Vranov
November
8.11. 2.SPM najmladšie žiactvo Veľké Uherce
8.11. 2.VSPM dorast MŠK VSTK Vranov
8.11. 1.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Podtatranská
15.11. 2. kolo – 1.liga mladší žiaci, 1.liga mladšie žiačky
16.11. 2.SPM mladší žiaci Považská Bystrica, mladšie žiačky Majcichov
22.11. 2.SPM dorastenci Vrútky, dorastenky Karlova Ves
22.11. 2.VSPM najmladšie žiactvo OŠK Šarišské Michaľany
22.11. 3.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Spišsko-Gemerská – Krompachy
22.11. 2.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Zemplínsko-Vihorlatská
22.11. 2.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Podtatranská
29.11. 2.VSPM mladšie žiactvo ŠKST Spišské Vlachy
December
6.12. 2.SPM staršie žiactvo STK Lokomotíva Košice
13.12. 2.VSPM staršie žiactvo STK Stará Ľubovňa
20.12. 3. kolo – 1.liga mladší žiaci, 1.liga mladšie žiačky
20.12. 2.SPM U21 Bratislava
20.12. 3.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Podtatranská
92
Január
6.1. 5.kolo – 1.liga starší žiaci, 3.kolo – 1.liga staršie žiačky
10.1. 3.SPM dorastenci Kežmarok, dorastenky Svidník
11.1. 3.VSPM staršie žiactvo STO Valaliky
17.1. 4. kolo – 1.liga mladší žiaci, 1.liga mladšie žiačky
18.1. 2.SPM mladší žiaci Vrútky, mladšie žiačky Považská Bystrica
24.1. 4.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Spišsko-Gemerská – Spišské Vlachy
24.1. 4.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Podtatranská
25.1. 3.kolo – Extraliga dorast
31.1. 3.SPM staršie žiactvo STO Valaliky
Február
1.2.Majstrovstvá Východného Slovenska mužov a žien
7.2. 3.SPM U21
7.2. 3.VSPM mladšie žiactvo STK Stará Ľubovňa
14.2. 3.SPM najmladší žiaci Moravský svätý Ján, najmladšie žiačky Nová Baňa
14.2. 3.kolo – 1.liga dorastenci, 1.liga dorastenky
21.2. 5.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Podtatranská
28.2. M SR mužov a žien
28.2. 6.kolo – 1.liga starší žiaci, 4.kolo – 1.liga staršie žiačky
28.2. 3.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Zemplínsko-Vihorlatská
Marec
1.3. M SR mužov a žien
1.3. 4.kolo – 1.liga dorastenci, 1.liga dorastenky
6.3.-8.3. Malacky Open
14.3. 4.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Zemplínsko-Vihorlatská
14.3. 6.kolo – 2.liga starší žiaci skupina Podtatranská
21.3. 4.SPM dorastenci Stará Ľubovňa, dorastenky Ružomberok
28.3. 3.VSPM najmladšie žiactvo STO Valaliky, 3.VSPM dorast STO Valaliky
29.3. 4.SPM najmladšie žiactvo STO Valaliky
Apríl
12.4. 4.SPM mladší žiaci Veľké Uherce, mladšie žiačky Malacky
18.4. M VS najmladšie žiactvo, M-VS dorast STO Valaliky
19.4. 4.kolo – Extraliga dorast
25.4. 4.SPM starší žiaci Čadca, staršie žiačky Čaňa
Máj
1.5. M SR družstiev mladšie žiactvo
2.-3.5. M SR dorast
8.5. M VS staršie žiactvo
9.-10.5. M SR najmladšie žiactvo
16.-17.5. M SR staršie žiactvo
31.5. M VS mladšie žiactvo
Jún
6.6. 4.SPM U21 Pezinok
5.-6.6. M SR mladšie žiactvo
13.6. M SR družstiev dorastu
14.6. Kvalifikácia do Extraligy dorastu
20.6. M SR družstiev staršie žiactvo
93
Vyžrebovanie dlhodobých súťaží mládeže
Sezóna 2014/2015
1.liga DORASTENCI
1 GEOLÓG ROŽŇAVA
STO VALALIKY
2 ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
TJ JAVORINKA LEVOČA
3 MŠK VSTK VRANOV
MKST VEĽKÉ KAPUŠANY
4 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK B
STJ DRUŽBA BARDEJOV
1.kolo, 1.9.2014 (pondelok), 10:00 hod.
101 Geológ Rožňava – STO Valaliky
102 ŠKST Spišské Vlachy – TJ Javorinka Levoča
103 MKST Veľké Kapušany – MŠK VSTK Vranov
104 1.PPC Fortuna Kežmarok B – STJ Družba Bardejov
2.kolo, 4.10.2014, 10:00 hod., Valaliky
105 Geológ Rožňava – 1.PPC Fortuna Kežmarok B
106 STO Valaliky – STJ Družba Bardejov
107 Geológ Rožňava – STJ Družba Bardejov
108 STO Valaliky – 1.PPC Fortuna Kežmarok B
2.kolo, 4.10.2014, 10:00 hod, 10:00 hod., Levoča
109 ŠKST Spišské Vlachy – MŠK VSTK Vranov
110 TJ Javorinka Levoča – MKST Veľké Kapušany
111 ŠKST Spišské Vlachy – MKST Veľké Kapušany
112 TJ Javorinka Levoča – MŠK VSTK Vranov
3.kolo, 14.2.2015, 10:00 hod., Bardejov
113 1.PPC Fortuna Kežmarok B – MŠK VSTK Vranov
114 STJ Družba Bardejov – MKST Veľké Kapušany
115 1.PPC Fortuna Kežmarok B – MKST Veľké Kapušany
116 STJ Družba Bardejov – MŠK VSTK Vranov
3.kolo, 14.2.2015 10:00 hod., Rožňava
117 Geológ Rožňava – ŠKST Spišské Vlachy
118 STO Valaliky – TJ Javorinka Levoča
119 Geológ Rožňava – TJ Javorinka Levoča
120 STO Valaliky – ŠKST Spišské Vlachy
4.kolo, 1.3.2015, 10:00 hod., Spišské Vlachy
121 ŠKST Spišské Vlachy – 1.PPC Fortuna Kežmarok B
122 TJ Javorinka Levoča – STJ Družba Bardejov
123 ŠKST Spišské Vlachy – STJ Družba Bardejov
124 TJ Javorinka Levoča – 1.PPC Fortuna Kežmarok B
94
4.kolo, 1.3.2015, 10:00 hod., Vranov
125 MŠK VSTK Vranov – Geológ Rožňava
126 MKST Veľké Kapušany – STO Valaliky
127 MŠK VSTK Vranov – STO Valaliky
128 MKST Veľké Kapušany – Geológ Rožňava
1.liga DORASTENKY
ŠKST MICHALOVCE
ŠPORTUKLUB MSS PREŠOV B
GEOLÓG ROŽŇAVA
STK STARÁ ĽUBOVŇA
1.turnaj, 1.9.2014 (pondelok) 10:00 hod., Prešov
201 ŠKST Michalovce – STK Stará Ľubovňa
202 Športklub MSS Prešov B – Geológ Rožňava
203 STK Stará Ľubovňa – Geológ Rožňava
204 ŠKST Michaloce – MSS MSS Prešov B
205 MSS MSS Prešov B – STK Stará Ľubovňa
206 Geológ Rožňava – ŠKST Michalovce
2.turnaj, 4.10.2014, 10:00 hod, Michalovce
207 ŠKST Michalovce – STK Stará Ľubovňa
208 Športklub MSS Prešov B – Geológ Rožňava
209 STK Stará Ľubovňa – Geológ Rožňava
210 ŠKST Michalovce – MSS MSS Prešov B
211 MSS MSS Prešov B – STK Stará Ľubovňa
212 Geológ Rožňava – ŠKST Michalovce
3.turnaj, 14.2.2015, 10:00 hod., Stará Ľubovňa
213 ŠKST Michalovce – STK Stará Ľubovňa
214 Športklub MSS Prešov B – Geológ Rožňava
215 STK Stará Ľubovňa – Geológ Rožňava
216 ŠKST Michalovce – MSS MSS Prešov B
217 MSS MSS Prešov B – STK Stará Ľubovňa
218 Geológ Rožňava – ŠKST Michalovce
4.turnaj, 1.3.2015,10:00 hod., Rožňava
219 ŠKST Michalovce – STK Stará Ľubovňa
220 Športklub MSS Prešov B – Geológ Rožňava
221 STK Stará Ľubovňa – Geológ Rožňava
222 ŠKST Michalovce – MSS MSS Prešov B
223 MSS MSS Prešov B – STK Stará Ľubovňa
224 Geológ Rožňava – ŠKST Michalovce
1.liga STARŠÍ ŽIACI
1 STK STADEX KOŠICE
MŠK VSTK VRANOV
2 OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
ŠŠK CENTRÁL SVIDNÍK
3 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK
TJ JAVORINKA LEVOČA
95
4 TJ STO SLOVENSKÁ VES
TJ DUNAJEC SPIŠSKÁ STARÁ VES
5 KAC JEDNOTA KOŠICE
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
6 STO VALALIKY
GEOLÓG ROŽŇAVA
1.kolo, 6.9.2014, 10:00 hod.,
301 MŠK VSTK Vranov – STK STADEX Košice
302 OŠK Šarišské Michaľany – ŠŠK Centrál Svidník
303 1.PPC Fortuna Kežmarok – TJ Javorinka Levoča
304 TJ STO Slovenská Ves – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
305 KAC Jednota Košice – STK Lokomotíva Košice
306 STO Valaliky – Geológ Rožňava
2.kolo, 15.9.2014 (pondelok), 10:00 hod., Vranov
307 STK STADEX Košice – Geológ Rožňava
308 MŠK VSTK Vranov – STO Valaliky
309 STK STADEX Košice – STO Valaliky
310 MŠK VSTK Vranov – Geológ Rožňava
2.kolo, 15.9.2014 (pondelok), 10:00 hod., Svidník
311 OŠK Šarišské Michaľany – KAC Jednota Košice
312 ŠŠK Centrál Svidník – STK Lokomotíva Košice
313 OŠK Šarišské Michaľany – STK Lokomotíva Košice
314 ŠŠK Centrál Svidník – KAC Jednota Košice
2.kolo, 15.9.2014 (pondelok), 10:00 hod., Kežmarok
315 1.PPC Fortuna Kežmarok – TJ STO Slovenská Ves
316 TJ Javorinka Levoča – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
317 1.PPC Fortuna Kežmarok – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
318 TJ Javorinka Levoča – TJ STO Slovenská Ves
3.kolo, 5.10.2014 (nedeľa), 10:00 hod., Valaliky
319 Geológ Rožňava –TJ STO Slovenská Ves
320 STO Valaliky – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
321 Geológ Rožňava – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
322 STO Valaliky –TJ STO Slovenská Ves
3.kolo, 5.10.2014 (nedeľa), 10:00 hod., Lokomotíva Košice
323 KAC Jednota Košice – 1.PPC Fortuna Kežmarok
324 STK Lokomotíva Košice – TJ Javorinka Levoča
325 KAC Jednota Košice – TJ Javorinka Levoča
326 STK Lokomotíva Košice – 1.PPC Fortuna Kežmarok
3.kolo, 5.10.2014 (nedeľa), 10:00 hod., Vranov
327 STK STADEX Košice – OŠK Šarišské Michaľany
328 MŠK VSTK Vranov – ŠŠK Centrál Svidník
329 STK STADEX Košice – ŠŠK Centrál Svidník
330 MŠK VSTK Vranov – OŠK Šarišské Michaľany
96
4.kolo, 18.10.2014, 10:00 hod., Šarišské Michaľany
331 OŠK Šarišské Michaľany – Geológ Rožňava
332 ŠŠK Centrál Svidník – STO Valaliky
333 OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky
334 ŠŠK Centrál Svidník – Geológ Rožňava
4.kolo, 18.10.2014, 10:00 hod., Levoča
335 1.PPC Fortuna Kežmarok – STK STADEX Košice
336 TJ Javorinka Levoča – MŠK VSTK Vranov
337 1.PPC Fortuna Kežmarok – MŠK VSTK Vranov
338 TJ Javorinka Levoča – STK STADEX Košice
4.kolo, 18.10.2014, 10:00 hod., Slovenská Ves
339 TJ STO Slovenská Ves – KAC Jednota Košice
340 TJ Dunajec Spišská Stará Ves – STK Lokomotíva Košice
341 TJ STO Slovenská Ves – STK Lokomotíva Košice
342 TJ Dunajec Spišská Stará Ves – KAC Jednota Košice
5.kolo, 6.1.2015 (utorok), 10:00 hod., Rožňava
343 Geológ Rožňava – KAC Jednota Košice
344 STO Valaliky – STK Lokomotíva Košice
345 Geológ Rožňava – STK Lokomotíva Košice
346 STO Valaliky – KAC Jednota Košice
5.kolo, 6.1.2015 (utorok), 10:00 hod., Košice
347 STK STADEX Košice – TJ STO Slovenská Ves
348 MŠK VSTK Vranov – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
349 STK STADEX Košice – TJ Dunajec Spišská Stará Ves
350 MŠK VSTK Vranov – TJ STO Slovenská Ves
5.kolo, 6.1.2015 (utorok), 10:00 hod., Svidník
351 OŠK Šarišské Michaľany – 1.PPC Fortuna Kežmarok
352 ŠŠK Centrál Svidník – TJ Javorinka Levoča
353 OŠK Šarišské Michaľany – TJ Javorinka Levoča
354 ŠŠK Centrál Svidník – 1.PPC Fortuna Kežmarok
6.kolo, 28.2.2015, 10:00 hod., Levoča
355 1.PPC Fortuna Kežmarok – Geológ Rožňava
356 TJ Javorinka Levoča – STO Valaliky
357 1.PPC Fortuna Kežmarok – STO Valaliky
358 TJ Javorinka Levoča – Geológ Rožňava
6.kolo, 28.2.2015, 10:00 hod., Spišská Stará Ves
359 TJ STO Slovenská Ves – OŠK Šarišské Michaľany
360 TJ Dunajec Spišská Stará Ves – ŠŠK Centrál Svidník
361 TJ STO Slovenská Ves – ŠŠK Centrál Svidník
362 TJ Dunajec Spišská Stará Ves – OŠK Šarišské Michaľany
6.kolo, 28.2.2015, 10:00 hod., Lokomotíva Košice
363 KAC Jednota Košice – STK STADEX Košice
364 STK Lokomotíva Košice – MŠK VSTK Vranov
365 KAC Jednota Košice – MŠK VSTK Vranov
366 STK Lokomotíva Košice – STK STADEX Košice
97
1.liga STARŠIE ŽIAČKY
ŠKST MICHALOVCE
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
STO VALALIKY
OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
1.turnaj, 6.9.2014, 10:00 hod., Michalovce
401 ŠKST Michalovce – OŠK Šarišské Michaľany
402 ŠK Orion Belá nad Cirochou – STO Valaliky
403 OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky
404 ŠKST Michalovce – ŠK Orion Belá nad Cirochou
405 ŠK Orion Belá nad Cirochou – OŠK Šarišské Michaľany
406 STO Valaliky – ŠKST Michalovce
2.turnaj, 15.9.2014 (pondelok), 10:00 hod., Belá nad Cirochou
407 ŠKST Michalovce – OŠK Šarišské Michaľany
408 ŠK Orion Belá nad Cirochou – STO Valaliky
409 OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky
410 ŠKST Michalovce – ŠK Orion Belá nad Cirochou
411 ŠK Orion Belá nad Cirochou – OŠK Šarišské Michaľany
412 STO Valaliky – ŠKST Michalovce
3.turnaj 6.1.2015 (utorok), 10:00 hod., Šarišské Michaľany
413 ŠKST Michalovce – OŠK Šarišské Michaľany
414 ŠK Orion Belá nad Cirochou – STO Valaliky
415 OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky
416 ŠKST Michalovce – ŠK Orion Belá nad Cirochou
417 ŠK Orion Belá nad Cirochou – OŠK Šarišské Michaľany
418 STO Valaliky – ŠKST Michalovce
4.turnaj, 28.2.2015, 10:00 hod., Valaliky
419 ŠKST Michalovce – OŠK Šarišské Michaľany
420 ŠK Orion Belá nad Cirochou – STO Valaliky
421 OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky
422 ŠKST Michalovce – ŠK Orion Belá nad Cirochou
423 ŠK Orion Belá nad Cirochou – OŠK Šarišské Michaľany
424 STO Valaliky – ŠKST Michalovce
1.liga MLADŠÍ ŽIACI
1 KAC JEDNOTA KOŠICE
STO VALALIKY
2 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK
TJ STO SLOVENSKÁ VES
3 OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
MSS ŠPORTKLUB PREŠOV
4 KST PLUS40 TREBIŠOV
MŠK VSTK VRANOV
1.kolo, 31.8.2014 (nedeľa), 10:00 hod.
501 KAC Jednota Košice – STO Valaliky
502 1.PPC Fortuna Kežmarok – TJ STO Slovenská Ves
503 OŠK Šarišské Michaľany – Športklub MSS Prešov
504 KST plus40 Trebišov – MŠK VSTK Vranov
98
2.kolo, 15.11.2014, 10:00 hod.,Valaliky
505 KAC Jednota Košice – KST plus40 Trebišov
506 STO Valaliky – MŠK VSTK Vranov
507 KAC Jednota Košice – MŠK VSTK Vranov
508 STO Valaliky – KST plus40 Trebišov
2.kolo, 15.11.2014,10:00 hod.,Kežmarok
509 1.PPC Fortuna Kežmarok – OŠK Šarišské Michaľany
510 TJ STO Slovenská Ves – Športklub MSS Prešov
511 1.PPC Fortuna Kežmarok – Športklub MSS Prešov
512 TJ STO Slovenská Ves – OŠK Šarišské Michaľany
3.kolo, 20.12.2014, 10:00 hod., Vranov
513 KST plus40 Trebišov – OŠK Šarišské Michaľany
514 MŠK VSTK Vranov – Športklub MSS Prešov
515 KST plus40 Trebišov – Športklub MSS Prešov
516 MŠK VSTK Vranov – OŠK Šarišské Michaľany
3.kolo, 20.12.2014, 10:00 hod., Valaliky
517 KAC Jednota Košice – 1.PPC Fortuna Kežmarok
518 STO Valaliky – TJ STO Slovenská Ves
519 KAC Jednota Košice – TJ STO Slovenská Ves
520 STO Valaliky – 1.PPC Fortuna Kežmarok
4.kolo, 17.1.2015, 10:00 hod., Slovenská Ves
521 1.PPC Fortuna Kežmarok – KST plus40 Trebišov
522 TJ STO Slovenská Ves – MŠK VSTK Vranov
523 1.PPC Fortuna Kežmarok – MŠK VSTK Vranov
524 TJ STO Slovenská Ves – KST plus40 Trebišov
4.kolo, 17.1.2015, 10:00 hod., Prešov
525 OŠK Šarišské Michaľany – KAC Jednota Košice
526 Športklub MSS Prešov – STO Valaliky
527 OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky
528 Športklub MSS Prešov – KAC Jednota Košice
1.liga MLADŠIE ŽIAČKY
ŠKST MICHALOVCE
STO VALALIKY
ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
KAC JEDNOTA KOŠICE
1.turnaj, 31.8.2014 (nedeľa), 10:00 hod. Valaliky
601 ŠKST Michalovce – KAC Jednota Košice
602 STO Valaliky – ŠKST Spišské Vlachy
603 KAC Jednota Košice – ŠKST Spišské Vlachy
604 ŠKST Michalovce – STO Valaliky
605 STO Valaliky – KAC Jednota Košice
606 ŠKST Spišské Vlachy – ŠKST Michalovce
99
2.turnaj, 15.11.2014, 10:00 hod., Spišské Vlachy
607 ŠKST Michalovce – KAC Jednota Košice
608 STO Valaliky – ŠKST Spišské Vlachy
609 KAC Jednota Košice – ŠKST Spišské Vlachy
610 ŠKST Michalovce – STO Valaliky
611 STO Valaliky – KAC Jednota Košice
612 ŠKST Spišské Vlachy – ŠKST Michalovce
3.turnaj, 20.12.2014., Michalovce
613 ŠKST Michalovce – KAC Jednota Košice
614 STO Valaliky – ŠKST Spišské Vlachy
615 KAC Jednota Košice – ŠKST Spišské Vlachy
616 ŠKST Michalovce – STO Valaliky
617 STO Valaliky – KAC Jednota Košice
618 ŠKST Spišské Vlachy – ŠKST Michalovce
4.turnaj, 17.1.2015, 10:00 hod., KAC Košice
619 ŠKST Michalovce – KAC Jednota Košice
620 STO Valaliky – ŠKST Spišské Vlachy
621 KAC Jednota Košice – ŠKST Spišské Vlachy
622 ŠKST Michalovce – STO Valaliky
623 STO Valaliky – KAC Jednota Košice
624 ŠKST Spišské Vlachy – ŠKST Michalovce
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina Šarišsko-Duklianska
MKST SABINOV
STO LEMEŠANY
STO SEDLICE
ŚPORTKLUB MSS PREŠOV A
ŚPORTKLUB MSS PREŠOV B
STMK STROPKOV
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina Podtatranská
SEVERKA KEŽMAROK
ŠK VETERÁN POPRAD
STO SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
TJ DUNAJEC SPIŠSKÁ STARÁ VES B
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
SPIŠSKÁ TEPLICA
1. kolo sobota 8.11.2014 o 10.00 hod.
30001
TJ Obce Spišský Štiavnik
-
OŠK Spišský Štvrtok
1. kolo sobota 8.11.2014 o 10.00 hod. - Poprad
30002
30003
30004
30005
ŠK Veterán Poprad
TJ Obec Spišská Teplica
ŠK Veterán Poprad
TJ Obec Spišská Teplica
-
TJ Severka Kežmarok
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
TJ Severka Kežmarok
100
2. kolo sobota 22.11.2014 o 10.00 hod.
30006
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B -
TJ Severka Kežmarok
2. kolo sobota 22.11.2014 o 10.00 hod. - Spišský Štvrtok
30007
30008
30009
30010
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Obce Spišský Štiavnik
TJ Obce Spišský Štiavnik
OŠK Spišský Štvrtok
-
ŠK Veterán Poprad
TJ Obec Spišská Teplica
ŠK Veterán Poprad
TJ Obec Spišská Teplica
-
ŠK Veterán Poprad
3. kolo sobota 20.12.2014 o 10.00 hod.
30011
TJ Obec Spišská Teplica
3. kolo sobota 20.12.2014 o 10.00 hod. - Kežmarok
30012
30013
30014
30015
TJ Severka Kežmarok
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
TJ Severka Kežmarok
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
-
TJ Obce Spišský Štiavnik
OŠK Spišský Štvrtok
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Obce Spišský Štiavnik
-
TJ Obce Spišský Štiavnik
4. kolo sobota 24.1.2015 o 10.00 hod.
30016
OŠK Spišský Štvrtok
4. kolo sobota 24.1.2015 o 10.00 hod. - Spišská Stará Ves
30017
30018
30019
30020
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
TJ Severka Kežmarok
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
TJ Severka Kežmarok
-
ŠK Veterán Poprad
TJ Obec Spišská Teplica
TJ Obec Spišská Teplica
ŠK Veterán Poprad
-
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
5. kolo sobota 21.2.2015 o 10.00 hod.
30021
TJ Severka Kežmarok
5. kolo sobota 21.2.2015 o 10.00 hod. - Spišská Teplica
30022
30023
30024
30025
TJ Obec Spišská Teplica
ŠK Veterán Poprad
TJ Obec Spišská Teplica
ŠK Veterán Poprad
-
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Obce Spišský Štiavnik
TJ Obce Spišský Štiavnik
OŠK Spišský Štvrtok
-
TJ Obec Spišská Teplica
6. kolo sobota 14.3.2015 o 10.00 hod.
30026
ŠK Veterán Poprad
6. kolo sobota 14.3.2015 o 10.00 hod. - Spišský Štiavnik
30027
30028
30029
30030
TJ Obce Spišský Štiavnik
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Obce Spišský Štiavnik
OŠK Spišský Štvrtok
-
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
TJ Severka Kežmarok
TJ Severka Kežmarok
TJ Dunajec Sp. Stará Ves B
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina Zemplínsko-Vihorlatská
STO SNINA
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
MKST VEĽKÉ KAPUŚANY
ŠKST SOKOL VOJČICE
OKST REGMONT HRAŇ
1.kolo, 18.10.2014, 10:00 hod.
701 STO Snina – ŠK Orion Belá nad Cirochou
101
1.kolo, 18.10.2014, 10:00 hod., Hraň
702 ŠKST Sokol Vojčice – OKST Regmont Hraň
703 MKST Veľké Kapušany – ŠKST Sokol Vojčice
704 OKST Regmont Hraň – MKST Veľké Kapušany
2.kolo, 22.11.2014, 10:00 hod., Belá nad Cirochou
705 STO Snina – MKST Veľké Kapušany
706 ŠK Orion Belá nad Cirochou – ŠKST Sokol Vojčice
707 STO Snina – OKST Regmont Hraň
708 ŠK Orion Belá nad Cirochou – MKST Veľké Kapušany
709 STO Snina – ŠKST Sokol Vojčice
710 ŠK Orion Belá nad Cirochou – OKST Regmont Hraň
3.kolo, 28.2.2015, 10:00 hod.
711 ŠK Orion Belá nad Cirochou – STO Snina
3.kolo, 28.2.2015, 10:00 hod. Veľké Kapušany
712 ŠKST Sokol Vojčice – OKST Regmont Hraň
713 MKST Veľké Kapušany – ŠKST Sokol Vojčice
714 OKST Regmont Hraň – MKST Veľké Kapušany
4.kolo, 14.3.2015, 10:00 hod., Hraň
715 MKST Veľké Kapušany – STO Snina
716 ŠKST Sokol Vojčice – ŠK Orion Belá nad Cirochou
717 OKST Regmont Hraň – STO Snina
718 MKST Veľké Kapušany – ŠK Orion Belá nad Cirochou
719 ŠKST Sokol Vojčice – STO Snina
720 OKST Regmont Hraň – ŠK Orion Belá nad Cirochou
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina Spišsko-Gemerská
STO BBF SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STO LETANOVCE
GEOLÓG ROŽŇAVA B
ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
TJ BANÍK MLYNKY
MŠK STO KROMPACHY
1.turnaj 11.10.2014 Spišské Vlachy
2.turnaj 18.10.2014 Letanovce
3.turnaj 22.11.2014 Krompachy
4.turnaj 24.1.2015 Spišské Vlachy
102
Tabuľka bodových hodnôt do krajských rebríčkov 2014-2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.-20.
21.-24.
17.-24.
25.-32.
33.-48.
49.-64.
65.-128.
A
600
480
389,5
389,5
294,75
294,75
294,75
294,75
194,5
194,5
194,5
194,5
194,5
194,5
194,5
194,5
B
460
370
300
300
225
225
225
225
150
150
150
150
150
150
150
150
132
108
100
80
C
400
320
274
245
222
203
187
173
155,5
155,5
135,5
135,5
113,5
113,5
113,5
113,5
96
80
72
60
50
40
D
E
F
300 150 100
240 120 90
205 100 85
183 90 80
166 85 75
152 75 70
140 70 65
130 65 60
120 60 55
110 55 50
100 50 45
90 45 40
80 40 35
75 35 30
70 30 25
65 25 20
50
36
30
20
16
20
18
15
OZNAČENIE
A Majstrovstvá SR jednotlivcov
B Majstrovstvá kraja jednotlivcov
C SPM
D VSPM
DLHODOBÉ SÚŤAŽE
E Extraliga dorast
F 1.liga
G 2.liga starší žiaci
103
16
15
14
G
50
45
43
40
38
35
33
30
28
25
23
20
18
15
13
12
11
11
10
10
10
PRAVIDLÁ
PRE TVORBU MLÁDEŽNÍCKYCH REBRÍČKOV
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 2014/2015
Od sezóny 2014/2015 sa opäť mení systém určenia bodovej hodnoty do krajských rebríčkov v 2
úrovniach, a to:
- VSPM
- dlhodobé súťaže
- Extraliga dorast
- 1.liga dorast, staršie žiactvo, mladšie žiactvo
- 2.liga starší žiaci
nakoľko bola schválená zmena štruktúry súťaží a nový Súťažný poriadok mládeže.
Princíp vytvárania krajských rebríčkov zostáva nezmenený a naďalej sa bodové hodnoty hráčov budú
vypočítavať ako priemer získaných bodov z 3 športových podujatí uvedených v športovom kalendári,
na ktorých sa hráč zúčastnil za posledný kalendárny rok, ktorý aj po zostarnutí predstavujú pre hráča
v čase uzávierky výsledkov najvyšší bodový zisk. Tabuľka bodových hodnôt VSPM je súčasťou
programu na spracovanie výsledkov VSPM.
I. URČENIE BODOVEJ HODNOTY:
1.Bodová hodnota sa vypočíta ako priemer získaných bodov z troch športových
podujatí uverejnených v športovom kalendári Vs STZ a SSTZ a schválených VV
VsSTZ, na ktorých sa hráč zúčastnil za obdobie posledných 365 dní, ktoré aj po
zostarnutí predstavujú pre hráča v čase uzávierky výsledkov najvyšší bodový zisk.
2. a) Uzávierka výsledkov sa koná deň pred alebo vo výnimočnom prípade v deň
vydania nových rebríčkov.
b) Ak sa hráč počas ročného hodnotiaceho obdobia zúčastnil aspoň na dvoch
športových podujatiach, zostávajúce prázdne miesto sa pri výpočte priemeru
doplní minimálnou bodovou hodnotou (10 bodov).
c) Zaradenie do rebríčka vo všetkých kategóriách žiactva až dorastu je
podmienené účasťou hráča aspoň na dvoch hodnotených športových
podujatiach v ročnom hodnotiacom období v danej vekovej kategórii.
d) Výpočet bodovej hodnoty do rebríčka v danej vekovej kategórii sa uskutoční iba
z výsledkov dosiahnutých v tejto kategórii.
e) Výsledky podliehajú starnutiu a to každý kalendárny mesiac približne o 10%
z pôvodne získanej bodovej hodnoty. Tá sa po jednom roku vynuluje.
f) Hodnota bodov, ktoré hráč získa za účasť na športovom podujatí je uvedená
v tabuľke. Závisí od umiestnenia a významnosti súťaže. V prípade, že
diskrétnosť poradia vo výsledkovej listine bude iná, ako je uvedené v hodnotiacej
tabuľke, prevedie sa prepočet aritmetickým priemerovaním.
g) Ak sa hráč nebude môcť zúčastniť športového podujatia z dôvodu plnenia
reprezentačných úloh, bude mu ako kompenzácia za nemožnosť účasti
pridelená bodová hodnota odpovedajúca jeho umiestneniu v poslednom
vydanom slovenskom rebríčku.
h) Platný je vždy rebríček vydaný časovo ako posledný. Ak v ňom nie sú uvedení
niektorí hráči, ich poradie sa pri losovaní súťaží určí z predchádzajúceho
rebríčka.
i) Pri úspešnosti v dlhodobých súťažiach mládeže sa berie dosiahnuté poradie
úspešnosti v tej ktorej súťaži pri odohraní minimálne 40 % zápasov.
104
KOEFICIENTY VÝZNAMNOSTI SÚTAŽÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Označenie Názov súťaže
Koeficient súťaže významnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
Majstrovstvá SR jednotlivcov
7
B
Majstrovstvá kraja jednotlivcov
6
C
Slovenský pohár mládeže
5
D
Východoslovenský pohár mládeže
4
E
úspešnosť Extraliga dorastenci, dorastenky
3
F
úspešnosť 1.liga starší žiaci
2
G
úspešnosť 2.liga starší žiaci
1
Zverejňovanie krajských rebríčkov mládeže
Dátum vydania
1. novembra
1. januára
najneskôr 7 – 14 dní
pred M-VS príslušnej
vekovej kategórie
Hodnotené obdobie
od 1. 11. do 31. 10.
od 01. 01. do 31. 12.
Typ rebríčka
aktuálny
aktuálny
od 01. 04. do 31. 03.
nominačný pre
M-VS príslušnej
1. júla
od 01. 07. do 30. 06
koncosezónny
1. augusta
od 01. 07. do 30. 06
redukovaný
Publikovanie rebríčkov:
- www.vsstz.sk
- v bulletine VsSTZ
105
Počet hodnotených
hráčov
všetci
v každej
vekovej kategórií
všetci
v každej
vekovej kategórií
všetci
v každej
vekovej kategórií
všetci
v každej
vekovej kategórií
všetci
v každej
vekovej kategórií
Adresár mládežníckych klubov VsSTZ a zoznam
hracích miestností
1.liga DORASTENCI
MŠK VSTK Vranov Vincent Pavúk, Sídlisko JUH 1053, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 0908/145858, mail: anton_hajduk@stonline.sk
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, B. Němcovej 2575,
v areáli futbalového štadióna
MSTK Veľké Kapušany Ing. Štefan Popély, Orgovánová 49,
079 01 Veľké Kapušany
tel.:0903/908628, mail: mkst.velkekapusany@gmail.com
Hracia miestnosť: Dom športu, Sídlisko POH, Veľké
Kapušany (pri starom cintoríne)
TJ Javorinka Levoča Ing. Ernest Rusnák, Kováčska vila 2, 054 01 Levoča
tel.: 0903/255440, 053/4512705, mail: rzlevoca@pobox.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Námestie Št. Kluberta, Levoča
ŠKST Spišské Vlachy Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: 0904/553415, 053/4495133,
mail: antongurcik@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Komenského 6, Spišské
Vlachy
Geológ Rožňava Andrej Ružík, Útulná 9, 048 01 Rožňava
tel.: 0908/860437, mail: ruzik@it-reality.sk
Hracia miestnosť: Šafárika 120, Rožňava
STO Valaliky Ing. Jozef Kacvinský, Horná úvrať 9, 044 13 Valaliky
tel.: 0917/520019, mail: valalikysto@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola Valaliky, Hlavná 165
1.PPC Fortuna Kežmarok B Ing. Miroslav Harabin, Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
tel.:0905/844187, mail: ppcfortuna@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ sv. Kríža 21,
Kežmarok
STJ Družba Bardejov Ing. Ján Jakub, Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
tel: 0905/966698, mail: jan.jakub@email.cz
Hracia miestnosť: Športová hala Mier, Mlynská ul. Bardejov
106
1.liga DORASTENKY
ŠKST Michalovce Rastislav Terezka, 072 11 Čečehov 33
tel: 0907/937584, mail: rastislav.terezka@azet.sk
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, kpt. Nálepku 8, Michalovce
Športklub MSS Prešov B Miroslav Gábor, Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
tel.: 0907/638009, 051/7702452,
mail: gaborabececko@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Sibírska Prešov, Sídlisko Sekčov
Prešov (STH nad jedálňou)
Geológ Rožňava rovnako ako 1.liga dorastenci
STK Stará Ľubovňa Ondrej Haky, Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 0903/627718, 052/4262120, mail: hakyo@centrum.sk
Hracia miestnosť: športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa
1.liga STARŠÍ ŽIACI
MŠK VSTK Vranov rovnako ako 1.liga dorastenci
STK Stadex Košice Cyril Vaňo, Jaltská 12, 040 01 Košice
tel: 0904/846470, mail: vanovci@netkosice.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Postupimská, Košice
ŠŠK Centrál SŠ Svidník Miroslav Kurečko, Karpatská 734/4, 089 01 Svidník
tel.:0905/977942, mail: miroslav.kurecko@gmail.com
Hracia miestnosť: Spojená škola, Centrálna 664, Svidník
OŠK Šarišské Michaľany Vendelín Balčák, Michalská 38,
082 22 Šarišské Michaľany
tel.: 0908/270888, 051/4582484, mail:
balcak.vendo@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa – športový areál
futbalového štadióna, Š. Michaľany
Geológ Rožňava rovnako ako 1.liga dorastenci
STO Valaliky rovnako ako 1.liga dorastenci
STK Lokomotíva Košice Ing. Erich Reho, Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
tel.:0948/614221, mail: info@stklokomotiva.sk
Hracia miestnosť: Čermeľská cesta 1, Košice
KAC Jednota Košice Mgr. Renáta Priščáková, Havanská 13, 040 13 Košice
tel.: 0905/745121, mail: priscakova@netkosice.sk
Hracia miestnosť: malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18, Košice
1.PPC Fortuna Kežmarok rovnako ako 1.liga dorastenci
TJ Javorinka Levoča rovnako ako 1.liga dorastenci
107
TJ Dunajec Spišská Stará Ves Mgr. Ján Stanko, Štúrova 42/83,
061 01 Spišská Stará Ves
tel.:0949/344197, 052/4822610, mail:
jan.stanko@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Spišská Stará Ves
TJ STO Slovenská Ves Ing. Peter Hanigovský, 059 02 Slovenská Ves 390
tel.: 0910/119586, mail peterhanigovsky@zoznam.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ Slovenská Ves
(vchod zozadu)
1.liga STARŠIE ŽIAČKY
ŠK Orion Belá nad Cirochou Ján Dráb, Komenského 2656, 069 01 Snina
tel.:0905/626415, 057/7682816,
mail: loziskaplus@loziskaplus.sk
Hracia miestnosť: ZŠ Komenského 64/17, Belá
nad Cirochou
ŠKST Michalovce rovnako ako 1.liga dorastenky
STO Valaliky rovnako ako 1.liga dorastenci
OŠK Šarišské Michaľany rovnako ako 1.liga starší žiaci
1.liga MLADŠÍ ŽIACI
Športklub MSS Prešov rovnako ako 1.liga dorastenky
OŠK Šarišské Michaľany rovnako ako 1.liga starší žiaci
1.PPC Fortuna Kežmarok rovnako ako 1.liga starší žiaci
TJ STO Slovenská Ves rovnako ako 1.liga starší žiaci
KAC Jednota Košice rovnako ako 1.liga starší žiaci
STO Valaliky rovnako ako 1.liga dorastenci
MŠK VSTK Vranov rovnako ako 1.liga dorastenci
KST Plus 40 Trebišov Ing. Gabriel Wawrek, Slnečná 3202/2, 075 01 Trebišov
tel.:0911/903473, mail: wawrek@ulbrich.sk
Hracia miestnosť: T.G.Masaryka 2229/36,Trebišov
1.liga MLADŠIE ŽIAČKY
ŠKST Michalovce rovnako ako 1.liga dorastenky
STO Valaliky rovnako ako 1.liga dorastenci
ŠKST Spišské Vlachy rovnako ako 1.liga dorastenci
KAC Jednota Košice rovnako ako 1.liga starší žiaci
108
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina Spišsko-Gemerská
ŠKST Spišské Vlachy rovnako ako 1.liga dorastenci
Geológ Rožňava B rovnako ako 1.liga dorastenci
STO BBF Spišská Nová Ves Jaroslav Sagula, Javorová 2,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0910/488878, mail: jasag@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Lipová ul. Spišská
Nová Ves
STO Letanovce Milan Gábriš, Štúrova 9, 053 13 Letanovce
tel: 0902/308618, mail: miga@neunet.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Letanovce, Školská ul.
TJ Baník Mlynky Jozef Černický, 053 76 Mlynky 359
tel.: 0905/152811, mail: cernickyjozef@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Mlynky – Biele Vody
MŠK STO Krompachy Oľga Barbušová, Kolínovce 150, 053 42 pošta Krompachy
tel.:0905/567307, mail: olga.barbusova@centrum.sk
Hracia miestnosť: Trangusova 1, Krompachy
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina, Podtatranská
TJ Dunajec Spišská Stará Ves B rovnako ako 1.liga starší žiaci
ŠK Veterán Poprad Alexander Comisso, Levočská 212/4, 058 01 Poprad
tel.:052/7761133, mail: zahradnik.jozef45@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Poprad Matejovce
OŠK STO Spišský Štvrtok Stanislav Petrovič, Partizánska 32,
053 14 Spišský Štvrtok
tel.: 0905/189466, mail: infopenzionantali@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Spišský Štvrtok, ul. Školská
TJ Severka Kežmarok MUDr. Jaroslav Novotný, Michalská 8, 060 01 Kežmarok
tel.: 0905/821239, mail: novotnyjaro@gmail.com
rastislav.kk@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Nižná brána, Kežmarok
TJ Obce Spišský Štiavnik Ing. Daniel Martinko, Lúčna 101/12,
059 14 Spišský Štiavnik
tel.:0903/610232, mail: daniel.martinko@post.sk
Hracia miestnosť: Priečna 2, Spišský Štiavnik
TJ Obec Spišská Teplica Jozef Cerva, Budovateľská 385, 05934 Spišská Teplica
tel. 0908/264443, mail.: jozef.cerva@inmail.sk
Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ a MŠ Spišská Teplica
109
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina, Šarišsko-Duklianska
Športklub MSS Prešov A rovnako ako 1.liga dorastenky
Športklub MSS Prešov B rovnako ako 1.liga dorastenky
STO Lemešany Cyril Sabol, 082 03 Lemešany 367
tel: 0905/856474, mail: sabolcyro@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Lemešany
STO Sedlice Mgr. Rastislav Kotulič, 082 43 Sedlice 139
tel: 0905/788554, mail: kotulic.rasto@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ s MŠ Sedlice
MKST Sabinov Miroslav Andrus, Pod švabľovkou 6, 083 01 Sabinov
tel. 0905/982931, mail: mandrus@centrum.sk
Hracia miestnosť: ZŠ Komenského 13, Sabinov:
STMK Stropkov Ing. Michal Malina, Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
tel: 0903/610197, mail: michal504@gmail.com
Hracia miestnosť: III. Základná škola, Konštantinová , Stropkov
2.liga STARŠÍ ŽIACI, skupina, Zemplínsko-Vihorlatská
OKST Regmont Hraň Dušan Juroš, SNP 154, Hraň
tel.: 0915/353296, mail: jurosdusan@zoznam.sk
Hracia miestnosť: STH Hraň, pri kultúrnom dome
STO Snina Alexander Kopáč, Dobrianskeho 1503/28, 06901 Snina
tel: 0911/424854, mail: sanokopac@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa OU internátne, ul. Palárikova 1602/1, Snina
ŠKST Sokol Vojčice Ladislav Bodnár, ul. Školská 409, 076 22 Vojčice
tel: 0905/597786, mail : stolnytenisvojcice@centrum.sk
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala, ul. Školská 392, Vojčice
MSTK Veľké Kapušany rovnako ako 1.liga dorastenci
ŠK Orion Belá nad Cirochou rovnako ako 1.liga staršie žiačky
Zasielanie výsledkov :
Usporiadatelia turnajov VSPM sú povinní zaslať výsledky vo všetkých stupňoch v zmysle
Súťažného poriadku mládeže pre sezónu 2014/2015 – mailom na adresu:
erikhajduk@gmail.com
Zápisy z dlhodobých súťaží zasielajte poštou prvý pracovný deň po odohratí zápasov alebo je
možné zaslať čitateľný sken zápisu mailom.
Doručenie zápisov:
Všetky prvé ligy a 2.liga starší žiaci skupina Zemplínsko-Vihorlatská
Erik Hajduk, Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou
alebo čitateľný sken zápisov erikhajduk@gmail.com
110
2.liga starší žiaci skupina Podtatranská:
Ján Pitoňák, 059 02 Slovenská Ves 208
2.liga starší žiaci skupina Šarišsko Duklianska
Miroslav Gábor, Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
2.liga starší žiaci skupina Spišsko-Gemerská
Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
Protesty :
podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu.
111
Medailisti Majstrovstiev VS regiónu mládeže
2013/2014
DORAST
Dvojhra chlapci
1. Tomáš Dubec (STK Stará Ľubovňa)
2. Daniel Oráč (MŠK VSTK Vranov)
3. Ján Letanovský (Geológ Rožňava)
René Reho (STK Lokomotíva Košice)
Dvojhra dievčat
1. Ema Labošová (ŠSTK Junior Čaňa)
2. Júlia Dzelinská (ŠKST Michalovce)
3. Simona Horváthová (STO Valaliky)
Martina Zánová (ŠSTK Junior Čaňa)
Štvorhra chlapci
1. Tomáš Dubec – Dárius Magdziak (ŠŠK Centrál Svidník)
2. René Reho – Jakub Zelinka (STK Lokomotíva Košice)
3. Matej Harabin – Matúš Roba (1.PPC Fortuna Kežmarok)
Daniel Oráč – Peter Hubaľ (MŠK VSTK Vranov)
Štvorhra dievčatá
1. Simona Horváthová – Ema Labošová
2. Sokolská Alexandra (ŠKST Sp. Vlachy) – Nagyová Aneta (STK Lok. Košice)
3. Martina Kohútová(STK Lok. Košice) – Natália Kocichová (ŠSTK Junior Čaňa)
Terézia Klinková – Laura Belušková (ZŠ Sibírska Prešov)
Zmiešaná štvorhra
1.Tomáš Horňák – Horváthová Simona (STO Valaliky)
2. Tomáš Dubec – Martina Zánová
3. René Reho – Viktória Papcunová (KAC Jednota Košice)
Jakub Zelinka – Júlia Dzelinská
STARŠIE ŽIACTVO
Dvojhra chlapci
1. René Reho
2. Jakub Zelinka
3. Adam Laboš (ŠSTK Junior Čaňa)
Rastislav Hurka (STO Valaliky)
Dvojhra dievčat
1. Valentína Vancáková (STO Valaliky)
2. Ema Labošová
3. Agáta Klučárová (STO Valaliky)
Dáša Šinkarová (ŠKST Michalovce)
112
Štvorhra chlapci
1. René Reho – Jakub Zelinka
2. Adam Laboš – Tomáš Horňák
3. Samuel Fečo (MŠK VSTK Vranov) – Rastislav Hurka
Filip Petrík (KST plu40 Trebišov) – Matej Mušák (MŠK VSTK Vranov)
Štvorhra dievčatá
1. Ema Labošová – Dáša Šinkarová
2. Agáta Klučárová – Valentína Vancáková
3. Júlia Dzelinská – Jana Terezková (obe ŠKST Michalovce)
4. Viktória Papcunová – Natália Kocichová
Zmiešaná štvorhra
1. René Reho – Ema Labošová
2. Jakub Zelinka – Jana Terezková
3. Tomáš Horňák – Agáta Klučárová
Martin Milan (1.PPC Fortuna Kežmarok) – Šinkarová Dáša
MLADŠIE ŽIACTVO
Dvojhra chlapci
1. Samuel Fečo
2. Martin Milan
3. Rastislav Hurka
Filip Petrík
Dvojhra dievčat
1. Ema Labošová
2. Jana Terezková
3. Júlia Dzelinská
Dáša Šinkarová
Štvorhra chlapci
1. Samuel Fečo – Rastislav Hurka
2. Filip Petrík – Lukáš Vodička (OŠK Šarišské Michaľany)
3. Martin Milan – Adam Klajber (SŠK Poproč)
Kamil Pach – Dávid Vico (obaja STO Valaliky)
Štvorhra dievčatá
1. Ema Labošová – Dáša Šinkarová
2. Júlia Dzelinská – Jana Terezková
3. Ivana Hudáková – Paula Jakubčinová (obe ZŠ Vyšný Žipov)
Viktória Papcunová – Alena Majerská (STO Valaliky)
Zmiešaná štvorhra
1. Filip Petrík – Dáša Šinkarová
2. Martin Milan – Ivana Hudáková
3. Samuel Fečo – Júlia Dzelinská
Rastislav Hurka – Alena Majerská
113
NAJMLADŠIE ŽIACTVO
Dvojhra chlapci
1. Adam Klajber
2. Kamil Pach
3. Kamil Paľko (ZŠ Vyšný Žipov)
Maroš Michalko (JMC Lužany pri Topli)
Dvojhra dievčat
1. Timea Pavlišková (ZŠ Vyšný Žipov)
2. Natália Andrejkovičová (STO Valaliky)
3. Ema Dudová
Monika Šinkarová (obe ŠKST Michalovce)
Štvorhra chlapci
1. Adam Klajber – Štefan Németh (STK Lokomotíva Košice)
2. Kamil Pach – Jakub Staňo (STO Valaliky)
3. Kamil Paľko – Nicolas Blaško (ŠKST Michalovce)
Matúš Hrčka – Dávid Polačko (obaja KAC Jednota Košice)
Štvorhra dievčatá
1. Timea Pavlišková – Gabriela Gábrišová (STO Letanovce)
2. Monika Šinkarová – Viktória Janoková (KST plus40 Trebišov)
3. Ema Dudová – Michaela Bitóová (SŠTK Junior Čaňa)
Natália Andrejkovičová – Nina Porubänová (KAC Jednota Košice)
Zmiešaná štvorhra
1. Kamil Pach – Natália Andrejkovičová
2. Adam Klajber – Nina Porubänová
3. Matúš Hrčka – Viktória Janoková
Nicolas Blaško – Monika Šinkarová
114
Konečné tabuľky mládeže 2013/2014
Prvé 3 družstvá vo všetkých kategóriách sú zároveň medailistami z Majstrovstiev
Východného Slovenska družstiev
DORASTENCI
1. 1.PPC Fortuna Kežmarok A
2. MŠK VSTK Vranov
3. STO Valaliky
4. STK Lokomotíva Košice B
5. STJ Družba Bardejov
6. SŠK Poproč
7. Geológ Rožňava B
8. ŠK ZŠ Sibírska Prešov
9. STK Gemerská Poloma
10. OKST Bracovce
11. 1.PPC Fortuna Kežmarok B
DORASTENKY
1. ŠK ZŠ Sibírska Prešov
2. STK Lokomotíva Košice
3. ŠKST Spišské Vlachy
4. STK Stará Ľubovňa
STARŠÍ ŽIACI
1. STK Lokomotíva Košice
2. MŠK VSTK Vranov
3. STO Valaliky
4. 1.PPC Fortuna Kežmarok
5. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
6. TJ STO Slovenská Ves
7. TJ Javorinka Levoča
8. OŠK Šarišské Michaľany
9. Geológ Rožňava
10. ŠŠK Centrál Svidník
11. KAC Jednota Košice
12. STK STADEX Košice
13. ZŠ Vyšný Žipov
14. ŠK ZŠ Sibírska Prešov
STARŠIE ŽIAČKY
1. STO Valaliky
2. ŠKST Michalovce
3. ZŠ Vyšný Žipov
4. ŠKST Spišské Vlachy
5. ŠSTK Junior Čaňa
6. STK Stará Ľubovňa
7. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
8. STK Lokomotíva Košice
115
MLADŠÍ ŽIACI
1. STO Valaliky
2. MŠK VSTK Vranov
3. TJ STO Slovenská Ves
4. KST plus40 Trebišov
5. 1.PPC Fortuna Kežmarok
6. ZŠ Vyšný Žipov
7. ŠK ZŠ Sibírska Prešov
8. STK Lokomotíva Košice
9. ZŠ Ivana Krasku Trebišov
10. ŠKST Michalovce
11. ŠSTK Junior Čaňa
12. KAC Jednota Košice
13. OKST Regmont Hraň
MLADŠIE ŽIAČKY
1.ŠSTK Junior Čaňa
2. ŠKST Michalovce
3. ZŠ Vyšný Žipov
4. STO Valaliky
5. OKST Regmont Hraň
116
Medailisti Majstrovstiev SR mládeže 2013/2014
z VS regiónu
DORAST – 2 medaily
Družstvá – 3.miesto STO Valaliky (Simona Horváthová, Valentína Vancáková,
Agáta Klučarová, Alena Majerská)
Jednotlivci – štvorhra dievčat – 2.miesto Simona Horváthová – Valentína
Vancáková (STO Valaliky)
STARŠIE ŽIACTVO – 11 medailí
Družstvá chlapci – 1.miesto STK Lokomotíva Košice (Jakub zelinka, René Reho,
Matúš Zelinka, Štefan Németh)
3.miesto MŠK VSTK Vranov (Daniel Oráč, Samuel Fečo, Matej
Mušák, Michal Fečo)
Družstvá dievčatá – 1.miesto STO Valaliky (Valentína Vancáková, Agáta
Klučarová, Alena Majerská)
3.miesto ŠKST Michalovce (Júlia Dzelinská, Jana Terezková,
Daša Šinkarová)
Jednotlivci – dvojhra chlapcov – 3.miesto Daniel Oráč (MŠK VSTK Vranov)
dvojhra dievčat – 1.miesto Ema Labošová (ŠSTK Junior Čaňa)
3.miesto Valentína Vancáková (STO Valaliky)
štvorhra dievčat – 2.miesto Ema Labošová – Katarína Belopotočanová
(Ružomberok)
3.miesto Valentína Vancáková – Agáta Klučarová
zmiešaná štvorhra – 2.miesto Dávid Wilschka (Galanta) – Ema
Labošová
3.miesto René Reho (STK Lokomotíva Košice) –
Dáša Šinkarová (ŠKST Michalovce)
MLADŠIE ŽIACTVO – 15 medailí
Družstvá chlapci – 3.miesto MŠK VSTK Vranov (Samuel Fečo, Michal Fečo, Juraj
Pavolko, Matej Tkáč)
Družstvá dievčatá – 1.miesto ŠSTK Junior Čaňa (Ema Labošová,
Viktória Papcunová)
2.miesto ŠKST Michalovce (Júlia Dzelinská, Jana Terezková,
Daša Šinkarová
Jednotlivci – dvojhra chlapcov – 3.miesto Samuel Fečo (MŠK VSTK Vranov)
dvojhra dievčat – 1.miesto Ema Labošová (ŠSTK Junior Čaňa)
2.miesto Daša Šinkarová (ŠKST Michalovce)
3.miesto Alena Majerská (STO Valaliky)
štvorhra chlapcov – 1.miesto Martin Milan (1.PPC Fortuna Kežmarok)
– Martin Ďanovský (Lokomotíva Vrútky)
3.miesto Samuel Fečo – Martin Papánek (STK
Nová Baňa/Podlužany)
Rastislav Hurka (STO Valaliky) – Marek
Jalovecký (STK Pezinok)
štvorhra dievčat – 2.miesto Ema Labošová – Daša Šinkarová
3.miesto Júlia Dzelinská – Jana Terezková (ŠKST
Michalovce)
117
zmiešaná štvorhra – 1.miesto Tobiáš Pindura (ŠKST Ružomberok) –
Daša Šinkarová
2. miesto Martin Kysel (MSTK Tvrdošín) –
Ema Labošová
3.miesto Samuel Fečo – Júlia Dzelinská
NAJMLADŠIE ŽIACTVO – 5 medailí
Jednotlivci – dvojhra chlapcov – 1.miesto Adam Klajber (SŠK Poproč)
3.miesto Kamil Pach (STO Valaliky)
štvorhra chlapcov – 1.miesto Adam Klajber – Felix Ivančo
(MSK Malacky)
2.miesto Kamil Pach – Filip Delinčák (MSK Čadca)
zmiešaná štvorhra – 1.miesto Adam Klajber – Zuzana Sisková (TTC
Majcichov)
118
Krajské rebríčky mládeže k 1.7.2014
DORASTENCI
1.
Dubec Tomáš
1996 STK Stará Ľubovňa
264,13
2.
Oráč Daniel
2000 MŠK VSTK Vranov
220,51
3.
Reho René
2000 STK Lokomotíva Košice
177,44
4.
Letanovský Ján
1996 Geológ Rožňava
162,40
5.
Roba Matúš
1997 1.PPC Fortuna Kežmarok
161,80
6.
Harabin Matej
1998 1.PPC Fortuna Kežmarok
161,66
7.
Zelinka Jakub
2000 STK Lokomotíva Košice
131,10
8.
Magdziak Dárius
1996 STJ Družba Bardejov
126,15
9.
Laboš Adam
1999 ŠSTK Junior Čaňa
114,77
10.
Horňák Tomáš
1999 STO Valaliky
110,19
11.
Szabo Dávid
1996 SŠK Poproč
108,46
12.
Hubaľ Peter
1997 MŠK VSTK Vranov
92,91
13.
Hurka Ratislav
2001 STO Valaliky
84,89
14.
Uhrin Samuel
1997 STO Letanovce
81,87
15.
Šikula Dávid
1996 Obec Spišská Teplica
76,88
16.
Novotný Radovan
2000 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
73,30
17.
Smik Miroslav
1998 1.PPC Fortuna Kežmarok
72,69
18.
Milan Martin
2001 1.PPC Fortuna Kežmarok
71,15
19.
Vico Dávid
2001 STO Valaliky
70,53
20.
Fečo Samuel
2001 MŠK VSTK Vranov
56,63
21.
Vico Martin
1998 STO Valaliky
54,34
22.
Mušák Matej
1999 MŠK VSTK Vranov
54,20
23.
Fečo Michal
2001 MŠK VSTK Vranov
50,61
24.
Černický Maximilián
1996 STK Gemerská Poloma
49,14
25.
Kopčo Jakub
1999 MŠK VSTK Vranov
49,14
26.
Škorňa Dušan
1999 Geológ Rožňava
48,86
27.
Nagy-Suloci Igor
2000 STO Valaliky
47,68
28.
Kovalčík Ivan
1996 1.PPC Fortuna Kežmarok
47,09
29.
Majirský Dávid
1997 STJ Družba Bardejov
46,23
30.
Stavač Slavomír
1996 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
45,13
31.
Ziman Martin
1999 Geológ Rožňava
41,59
32.
Poľa Jakub
1996 STK Lokomotíva Košice
29,74
33.
Galajda Marek
1997 Geológ Rožňava
28,99
34.
Lešták Tomáš
1996 SŠK Poproč
26,26
35.
Varjan Mikuláš
1997 STJ Družba Bardejov
25,78
36.
Sojčák Filip
1998 ŠKST Kamenica nad Cirochou
24,70
37.
Pirožek Jakub
1997 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
21,79
38.
Riško Jakub
1997 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
21,15
39.
Gašparovič Dávid
2000 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
21,14
40.
Paugsch Adrián
1997 TJ Severka Kežmarok
20,25
41.
Petras Tmáš
1998 1.PPC Fortuna Kežmarok
20,25
42.
Petrík Filip
2001 KST plus40 Trebišov
20,23
119
43.
Dolinský Tomáš
1997 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
19,71
44.
Lach Alexander
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
18,25
45.
Hubler Matej
1998 STJ Družba Bardejov
18,01
46.
Vojtičko Denis
1999 TJ Severka Kežmarok
16,49
47.
Gunár Dominik
1998 STK Gemerská Poloma
15,60
48.
Godala Marek
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
15,09
49.
Bachleda Štefan
1998 1.PPC Fortuna Kežmarok
14,96
50.
Ochotnický Šimon
2000 1.PPC Fortuna Kežmarok
14,53
51.
Herczeg Andráš
1998 ŠK Jablonov nad Turňou
13,77
52.
Lipták Andrej
2000 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
13,26
53.
Svitanek Ján
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
11,82
54.
Mato Norbert
2001 STO Valaliky
10,29
55.
Klajber Adam
2003 SŠK Poproč
9,18
56.
Bokroš Gabriel
1997 Geológ Rožňava
8,74
57.
Pach Kamil
2003 STO Valaliky
7,37
58.
Staňo Jakub
2005 STO Valaliky
7,07
59.
Kučerák Jakub
1997 STK Gemerská Poloma
6,35
DORASTENKY
1.
Horváthová Simona
1998 STO Valaliky
264,25
2.
Zánová Martina
1997 ŠSTK Junior Čaňa
192,43
3.
Labošová Ema
2001 SŠTK Junior Čaňa
172,25
4.
Kohútová Martina
1996 STK Lokomotíva Košice
152,19
5.
Vancáková Valentína
1999 STO Valaliky
144,23
6.
Klimková Terézia
1998 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
143,82
7.
Dzelinská Júlia
2002 ŠKST Michalovce
133,06
8.
Kendrová Miriam
2001 STK Stará Ľubovňa
115,42
9.
Nagyová Aneta
1998 STK Lokomotíva Košice
111,65
10.
Kocichová Natália
1999 ŠSTK Junior Čaňa
101,53
11.
Krafčíková Eva
1997 STK Stará Ľubovňa
101,30
12.
Sokolská Alexandra
1999 ŠKST Spišské Vlachy
91,52
13.
Černická Anna
1999 Geológ Rožňava
89,20
14.
Vaľková Ľudmila
1997 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
87,00
15.
Papcúnová Viktória
2001 ŠSTK Junior Čaňa
83,59
16.
Belušková Laura
1997 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
83,47
17.
Výhonská Kristína
1998 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
76,31
18.
Majerská Alena
2002 STO Valaliky
74,35
19.
Gontkovičová Sofia
2000 STK Stará Ľubovňa
74,11
20.
Legátová Laura
2003 ŠKST Spišské Vlachy
58,51
21.
Čurillová Frederika
2002 ŠKST Spišské Vlachy
54,49
22.
Klučárová Agáta
2000 STO Valaliky
48,44
23.
Krčová Annamária
1999 ŠKST Spišské Vlachy
15,64
24.
Heráková Danica
2000 STK Lokomotíva Košice
9,68
120
STARŠÍ ŽIACI
1.
Reho René
2000 STK Lokomotíva Košice
304,38
2.
Zelinka Jakub
2000 STK Lokomotíva Košice
299,33
3.
Oráč Daniel
2000 MŠK VSTK Vranov
285,02
4.
Horňák Tomáš
1999 STO Valaliky
218,35
5.
Laboš Adam
1999 SŠTK Junior Čaňa
205,09
6.
Hurka Rastislav
2001 STO Valaliky
170,40
7.
Fečo Samuel
2001 MŠK VSTK Vranov
155,52
8.
Milan Martin
2001 1.PPC Fortuna Kežmarok
146,38
9.
Petrík Filip
2001 KST plus40 Trebišov
144,62
10.
Mušák Matej
1999 MŠK VSTK Vranov
103,04
11.
Gašparovič Dávid
2000 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
89,60
12.
Novotný Radovan
2000 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
82,27
13.
Škorňa Dušan
1999 Geológ Rožňava
81,48
14.
Macko Tibor
2000 OŠK Šarišské Michaľany
76,65
15.
Plačko Dávid
1999 TJ Javorinka Levoča
76,10
16.
Čmeľ Lukáš
1999 ŠKST Spišské Vlachy
74,87
17.
Vico Dávid
2001 STO Valaliky
74,40
18.
Klajber Adam
2003 ŠŠK Poproč
68,44
19.
Fečo Michal
2001 MŠK VSTK Vranov
68,03
20.
Bučko Martin
1999 STK Dubovica
68,00
21.
Kopčo Jakub
1999 MŠK VSTK Vranov
60,01
22.
Salaky Martin
2000 MKST Veľké Kapušany
59,79
23.
Vodička Lukáš
2001 OŠK Šarišské Michaľany
59,78
24.
Molčan Marek
2000 STK Dubovica
57,67
25.
Zelinka Matúš
2001 STK Lokomotíva Košice
57,58
26.
Kmec Filip
2002 OKST Regmont Hraň
57,33
27.
Dujava Dávid
2000 OŠK Šarišské Michaľany
55,79
28.
Krajňák Matúš
1999 TJ Javorinka Levoča
53,54
29.
Ziman Martin
1999 Geológ Rožňava
49,82
30.
Mato Norbert
2001 STO Valaliky
49,13
31.
Svitánek Ján
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
48,72
32.
Leščinský Patrik
2002 STK Stadex Košice
47,98
33.
Pach Kamil
2003 STO Valaliky
42,35
34.
Lojan Adam
1999 ŠK Orion Belá nad Cirochou
38,25
35.
Havrila Dominik
1999 MKST Veľké Kapušany
36,45
36.
Strišovský Sebastián
2000 TJ STO Slovenská Ves
33,38
37.
Strišovský Adam
2001 TJ STO Slovenská Ves
32,71
38.
Tropp Rastislav
2002 TJ STO Slovenská Ves
30,31
39.
Pavolko Juraj
2004 MŠK VSTK Vranov
29,55
40.
Lach Alexander
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
29,29
41.
Mihálik Dávid
1999 ŠKST Sokol Vojčice
28,89
42.
Michalko Martin
2002 JMC Lužany pri Topli
28,88
43.
Paľko Kamil
2003 ZŠ Vyšný Žipov
28,68
44.
Leščinský Jakub
2000 STK Stadex Košice
27,27
45.
Baláž Zdeno
1999 TJ Baník Mlynky
26,92
121
46.
Vištan Samuel
2000 KAC Jednota Košice
26,25
47.
Kostka Šimon
2002 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
25,80
48.
Fiľo Richard
1999 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
25,79
49.
Gmuca Boris
2000 MŠK STO Krompachy
25,61
50.
Stariňák Damián
2001 STK Dubovica
25,50
51.
Lipták Timotej
1999 ŠKST Slavošovce
25,38
52.
Oráč Michal
2002 ZŠ Vyšný Žipov
25,26
53.
Leško Michal
1999 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
24,89
54.
Tkáč Matej
2004 MŠK VSTK Vranov
24,80
55.
Godala Marek
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
24,73
56.
Nagy-Salóci Igor
2000 STO Valaliky
24,08
57.
Suchý Viliam
2000 TJ Javorinka Levoča
23,53
58.
Fedor Jakub
2001 ZŠ Vyšný Žipov
23,28
59.
Kopčo Adam
2000 MŠK VSTK Vranov
23,28
60.
Kundrát Alexander
2002 KAC Jednota Košice
23,28
61.
Németh Štefan
2003 STK Lokomotíva Košice
23,28
62.
Dubiel Ján
1999 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
22,33
63.
Burik Patrik
2000 ŠK Orion Belá nad Cirochou
21,97
64.
Ochotnický Šimon
2000 1.PPC Fortuna Kežmarok
21,76
65.
Marjov Lukáš
2000 ŠKST Sokol Vojčice
21,26
66.
Čečko Viktor
2003 ZŠ Vyšný Žipov
20,81
67.
Tomečko Jozef
2001 TJ Javorinka Levoča
20,79
68.
Kešeľ Marek
2001 TJ Baník Mlynky
20,76
69.
Mikuš Matej
2000 ŠŠK Centrál Svidník
19,99
70.
Bíž Rastislav
2001 MŠK VSTK Vranov
19,34
71.
Zajac Emil
2002 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
19,31
72.
Janok Jakub
2000 KST plus40 Trebišov
19,09
73.
Haladej Roman
1999 STK Dubovica
18,97
74.
Kocúr Filip
2001 ŠŠK Centrál Svidník
18,51
75.
Vaňo Dominik
2002 OŠK Šarišské Michaľany
18,42
76.
Šintaj Oliver
1999 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
18,27
77.
Marek Samuel
2002 TJ Javorinka Levoča
17,94
78.
Demeter Ivan
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
17,75
79.
Polačko Dávid
2003 KAC Jednota Košice
17,33
80.
Jakub Filip
2002 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
16,60
81.
Soľanka Tomáš
2000 ŠŠK Centrál Svidník
16,58
82.
Hrčka Matúš
2001 KAC Jednota Košice
16,49
83.
Lipták Andrej
2000 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
16,39
84.
Szamosi Adam
2001 STK Lokomotíva Košice
16,39
85.
Regec Daniel
1999 1.PPC Fortuna Kežmarok
16,13
86.
Mirek Dominik
2001 MŠK STO Krompachy
15,88
87.
Gabriš Peter
1999 STO Letanovce
15,71
88.
Michalko Maroš
2003 JMC Lužany pri Topli
15,67
89.
Dráb Adrián
2000 ŠK Orion Belá nad Cirochou
15,63
90.
Straka Matej
1999 STK Brezovica
15,01
91.
Cap Richard
1999 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
14,99
122
92.
Veverica Marek
2002 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
14,80
93.
Farkašovský Tomáš
2000 TJ Javorinka Levoča
14,51
94.
Nemčík Bruno
2001 ŠKST Spišské Vlachy
14,27
95.
Záhradník Štefan
1999 STO Lemešany
14,08
96.
Pavlík Roman
2001 JMC Lužany pri Topli
13,89
97.
Erm Ľubomír
1999 ŠKST Sokol Vojčice
13,78
98.
Gnip Kristián
2000 ŠK Orion Belá nad Cirochou
13,76
99.
Cina Jakub
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
12,66
100.
Adamko Tomáš
2000 STK Brezovica
12,32
101.
Janega Roland
2001 OŠK Šarišské Michaľany
11,94
102.
Šidelka Martin
2002 TJ Baník Mlynky
11,79
103.
Kováč Maximilián
2000 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
11,71
104.
Zentko Jakub
1999 OŠK Betlanovce
11,58
105.
Šimon Dominik
2001 ŠK Orion Belá nad Cirochou
11,34
106.
Onofrej Dárius
2002 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
11,02
107.
Balog Bartolomej
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
10,98
108.
Zboraj Jozef
2001 ŠK Orion Belá nad Cirochou
10,77
109.
Sopka Marek
2001 STO BBF Spišská Nová Ves
10,75
110.
Káľavský Matej
2001 ŠKST Spišské Vlachy
10,38
111.
Peter Frederic Julian
2003 KST plus40 Trebišov
10,31
112.
Hric Matej
1999 ŠKST Spišské Vlachy
10,22
113.
Mitrík Martin
2002 MŠK STO Krompachy
9,74
114.
Demeter Mikuláš
2004 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
9,56
115.
Dujava Jonáš
2000 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
9,54
116.
Mišenčík Marko
2002 OŠK Šarišské Michaľany
9,46
117.
Janok Matej
2005 KST plus40 Trebišov
9,36
118.
Slaminka Samuel
2002 OŠK Šarišské Michaľany
9,17
119.
Blaňár Marek
2001 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
9,13
120.
Bilský Michal
2006 OŠK Šarišské Michaľany
8,84
121.
Kozej Jakub
2000 STO Snina
8,61
122.
Országh Norbert
2003 ŠK Orion Belá nad Cirochou
8,24
123.
Demeter Branislav
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
8,20
124.
Lajtár Matúš
2004 STO Snina
8,20
125.
Čuchta Adrián
2000 ŠKP Prešov
8,14
126.
Kozej Matúš
2002 STO Snina
7,99
127.
Országh Šimon
2005 ŠK Orion Belá nad Cirochou
7,85
128.
Skaloš Marián
1999 Geológ Rožňava
7,83
129.
Majdák Michal
2000 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
7,70
130.
Tchir Samuel - Gabriel
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
7,69
131.
Magáč Jakub
1999 STO Sedlice
7,66
132.
Jančuš Jakub
1999 STO Lemešany
7,65
133.
Zeleňák Tadeáš
2006 ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
7,63
134.
Sopúch Samuel
2000 OŠK Betlanovce
7,59
135.
Špirka Dávid
1999 OŠK Betlanovce
7,43
136.
Miško Jozef
2000 STO Lemešany
7,41
137.
Kotulič Rastislav
2004 STO Sedlice
7,33
123
138.
Kušnír Samuel
1999 STK Dubovica
7,26
139.
Demko Patrik
2001 MSTK Sabinov
7,21
140.
Lonský Martin
2001 MŠK STO Krompachy
7,14
141.
Demko Šimon
2003 MSTK Sabinov
7,09
142.
Repka Radovan
2000 MŠK STO Krompachy
7,07
143.
Jakubišin Oliver
2001 ŠKST Topspin Margecany
6,93
144.
Zahornacký Šimon
2001 STO Letanovce
6,89
145.
Slamený Lukáš
2001 STO Letanovce
6,76
146.
Mikula Erik
2001 ŠKP Prešov
6,72
147.
Drobný Daniel
2000 STO BBF Spišská Nová Ves
6,62
148.
Mihajlo Dávid
2005 OKST Regmont Hraň
6,49
149.
Kojnok Matej
1999 STO Lemešany
6,48
150.
Pčola Ján
2003 STO Snina
6,41
151.
Mušuta Augustín
2000 STO Letanovce
6,37
152.
Repko Róbert
2002 OTJ STO Jamník
6,34
153.
Kováč Marcel
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
6,31
154.
Vrábeľ Štefan
2003 ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
6,25
155.
Mach Pavol
2001 TJ Baník Smolník
6,19
156.
Káľavský Šimon
2000 TJ Topspin Margecany
6,18
157.
Gabriš Martin
2003 STO Letanovce
6,15
158.
Repko Matúš
2004 STK Lokomotíva Košice
6,08
159.
Šebeň Sven
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
5,93
160.
Blaha Martin
2003 ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
5,91
161.
Hric Daniel
1999 ŠKST Spišské Vlachy
5,80
162.
Falat Matúš
2002 MSTK Sabinov
5,79
163.
Vavrek René
2001 ŠKST Topspin Margecany
5,78
164.
Sopka Matej
2000 STO BBF Spišská Nová Ves
5,65
165.
Takáč Patrik
1999 STO Lemešany
5,57
166.
Velk Matej
2003 ŠKST Sokol Vojčice
5,29
167.
Širgeľ Štefan
2004 TJ Baník Smolník
4,72
168.
Nemčík Matej
1999 ŠKST Spišské Vlachy
4,14
169.
Barabás Samuel
2002 STO Letanovce
3,92
170.
Čižmár Patrik
2000 TJ Baník Smolník
3,76
124
STARŠIE ŽIAČKY
1.
Labošová Ema
2001 ŠSTK Junior Čaňa
402,27
2.
Vancáková Valentína
1999 STO Valaliky
341,17
3.
Šinkárová Dáša
2001 ŠKST Michalovce
248,32
4.
Klučárová Agáta
2000 STO Valaliky
211,23
5.
Dzelinská Júlia
2002 ŠKST Michalovce
179,47
6.
Terezková Jana
2002 ŠKST Michalovce
179,47
7.
Papcúnová Viktória
2001 ŠSTK Junior Čaňa
138,51
8.
Majerská Alena
2002 STO Valaliky
129,38
9.
Kocichová Natália
1999 ŠSTK Junior Čaňa
126,43
10.
Sokolská Alexandra
1999 ŠKST Spišské Vlachy
121,07
11.
Hudáková Ivana
2001 ZŠ Vyšný Žipov
117,89
12.
Žilková Tatiana
2001 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
89,87
13.
Černická Anna
1999 Geológ Rožňava
86,57
14.
Jakubčinová Pavla
2002 ZŠ Vyšný Žipov
81,17
15.
Heráková Danica
2000 STK Lokomotíva Košice
80,07
16.
Mihalčinová Sabína
2002 ZŠ Vyšný Žipov
74,88
17.
Andrejkovičová Natália
2004 STO Valaliky
72,82
18.
Vodičková Alžbeta
2000 OŠK Šarišské Michaľany
70,88
19.
Rebičová Terézia
2000 ŠK Orion Belá nad Cirochou
70,75
20.
Krešilová Andrea
2000 ŠK Orion Belá nad Cirochou
70,24
21.
Švábová Stanislava
1999 ZŠ Klenová
69,83
22.
Čurillová Frederika
2002 ŠKST Spišské Vlachy
64,98
23.
Buríková Viktória
2000 ŠK Orion Belá nad Cirochou
62,55
24.
Gregová Dominika
2002 ZŠ Vyšný Žipov
53,95
25.
Vajdová Jana
2000 ZŠ Klenová
37,37
26.
Forgáčová Karin
1999 ŠKST Spišské Vlachy
33,12
27.
Legátová Laura
2003 ŠKST Spišské Vlachy
30,63
28.
Todáková Simona
1999 ZŠ Klenová
27,95
29.
Kendrová Miriam
2003 STK Stará Ľubovňa
21,49
30.
Gontkovičová Sofia
2000 STK Stará Ľubovňa
21,44
31.
Lešová Ema
2003 OKST Regmont Hraň
21,37
32.
Krčová Annamária
1999 ŠKST Spišské Vlachy
20,81
33.
Pustaiová Ema
2004 OKST Regmont Hraň
19,20
34.
Tomkokrálová Petra
2000 OKST Regmont Hraň
19,17
35.
Porubänová Nina
2004 KAC Jednota Košice
17,87
36.
Petričková Martina
2001 OKST Regmont Hraň
17,85
37.
Kapuscinská Frederika
2001 ŠK Orion Belá nad Cirochou
17,79
38.
Štofiková Sarah
2003 ZŠ Klenová
17,34
125
MLADŠÍ ŽIACI
1.
Fečo Samuel
2001 MŠK VSTK Vranov
374,50
2.
Petrík Filip
2001 KST plus40 Trebišov
279,92
3.
Hurka Rastislav
2001 STO Valaliky
251,92
4.
Milan Martin
2001 1.PPC Fortuna Kežmarok
228,17
5.
Klajber Adam
2003 SŠK Poproč
218,42
6.
Fečo Michal
2001 MŠK VSTK Vranov
171,83
7.
Pach Kamil
2003 STO Valaliky
169,00
8.
Vico Dávid
2001 STO Valaliky
156,83
9.
Vodička Lukáš
2001 OŠK Šarišské Michaľany
90,00
10.
Paľko Kamil
2003 ZŠ Vyšný Žipov
83,17
11.
Kostka Šimon
2002 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
80,93
12.
Tropp Rastislav
2002 TJ STO Slovenská Ves
79,80
13.
Nemčík Bruno
2001 ŠKST Spišské Vlachy
72,35
14.
Staňo Jakub
2005 STO Valaliky
68,27
15.
Pavolko Juraj
2004 MŠK VSTK Vranov
64,92
16.
Mitrík Martin
2002 MŠK STO Krompachy
62,87
17.
Oráč Michal
2002 ZŠ Vyšný Žipov
61,00
18.
Zelinka Matúš
2001 STK Lokomotíva Košice
59,83
19.
Mato Norbert
2001 STO Valaliky
59,13
20.
Strišovský Adam
2001 TJ STO Slovenská Ves
55,23
21.
Blaško Nikolas
2004 ŠKST Michalovce
54,09
22.
Terezka Tomáš
2006 ŠKST Michalovce
50,95
23.
Fedor Jakub
2002 ZŠ Vyšný Žipov
50,20
24.
Cina Jakub
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
49,37
25.
Palušek Samuel
2006 STK Lokomotíva Košice
48,80
26.
Jakub Filip
2002 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
42,93
27.
Szamosi Adam
2001 STK Lokomotíva Košice
41,23
28.
Strišovský Aurel
2002 TJ STO Slovenská Ves
41,10
29.
Veverica Marek
2002 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
41,04
30.
Kundrát Alexander
2002 KAC Jednota Košice
39,77
31.
Tkáč Matej
2004 MŠK VSTK Vranov
38,17
32.
Dráb Matúš
2002 ŠKST Michalovce
36,83
33.
Kmec Filip
2002 OKST Regmont Hraň
35,10
34.
Marek Samuel
2002 TJ Javorinka Levoča
20,57
35.
Halčin Dominik
2003 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
18,21
36.
Zajac Emil
2002 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
17,33
37.
Tomčo Richard
2003 STO Valaliky
17,28
38.
Červeňák Róbert
2002 ZŠ Vyšný Žipov
17,19
39.
Vranay Michal
2005 STK Lokomotíva Košice
16,89
40.
Balog Bartolomej
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
16,85
41.
Demeter Ivan
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
16,85
42.
Peter Frederic Julian
2003 KST plus40 Trebišov
16,72
43.
Mitro Patrik
2003 ŠSTK Junior Čaňa
16,65
44.
Demeter Branislav
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
16,57
45.
Kažimír Anton
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
16,48
126
46.
Janok Jakub
2002 KST plus40 Trebišov
16,46
47.
Janok Matej
2005 KST plus40 Trebišov
16,46
48.
Čečko Viktor
2003 ZŠ Vyšný Žipov
16,30
49.
Černický Martin
2005 1.PPC Fortuna Kežmarok
16,21
50.
Gašparovič Tomáš
2003 TJ Dunajec Spišská Stará Ves
16,13
51.
Bitó Matej
2005 ŠSTK Junior Čaňa
16,08
52.
Saxa Šimon
2003 STO Valaliky
16,08
53.
Bilský Michal
2006 OŠK Šarišské Michaľany
15,52
54.
Tomečko Jozef
2001 TJ Javorinka Levoča
15,13
55.
Káľavský Matej
2001 ŠKST Spišské Vlachy
14,86
56.
Polačko Dávid
2003 KAC Jednota Košice
14,86
57.
Maurer Michal
2005 STO Valaliky
14,44
58.
Sabol Richard
2003 OŠK Šarišské Michaľany
14,38
59.
Duračka Martin
2004 STO Valaliky
14,19
60.
Németh Štefan
2003 STK Lokomotíva Košice
13,69
61.
Repko Matúš
2004 STK Lokomotíva Košice
13,47
62.
Korinek Denis
2004 OŠK Šarišské Michaľany
13,41
63.
Danielčák Tim
2003 1.PPC Fortuna Kežmarok
13,32
64.
Kis Matúš
2005 ŠSTK Junior Čaňa
12,56
65.
Hrčka Matúš
2004 KAC Jednota Košice
11,48
66.
Kováč Marcel
2001 ZŠ Ivana Krasku Trebišov
10,58
MLADŠIE ŽIAČKY
1.
Labošová Ema
2001 ŠSTK Junior Čaňa
486,67
2.
Šinkárová Dáša
2001 ŠKST Michalovce
351,33
3.
Terezková Jana
2002 ŠKST Michalovce
279,25
4.
Majerská Alena
2002 STO Valaliky
278,83
5.
Dzelinská Júlia
2002 ŠKST Michalovce
218,50
6.
Papcúnová Viktória
2001 ŠSTK Junior Čaňa
185,00
7.
Hudáková Ivana
2001 ZŠ Vyšný Žipov
170,33
8.
Mihalčinová Sabína
2002 ZŠ Vyšný Žipov
109,39
9.
Andrejkovičová Natália
2004 STO Valaliky
89,40
10.
Janoková Viktória
2003 KST plus40 Trebišov
88,47
11.
Jakubčinová Pavla
2002 ZŠ Vyšný Žipov
87,15
12.
Žilková Tatiana
2001 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
73,89
13.
Gregová Dominika
2002 ZŠ Vyšný Žipov
73,86
14.
Šinkárová Monika
2005 ŠKST Michalovce
73,83
15.
Bitóová Michaela
2007 ŠSTK Junior Čaňa
71,77
16.
Legátová Laura
2003 ŠKST Spišské Vlachy
70,80
17.
Čurillová Frederika
2002 ŠKST Spišské Vlachy
41,15
18.
Kendrová Miriam
2001 STK Stará Ľubovňa
39,04
19.
Lengyelová Emma
2002 STK Lokomotíva Košice
24,46
20.
Porubänová Nina
2004 KAC Jednota Košice
21,57
127
NAJMLADŠÍ ŽIACI
1.
Klajber Adam
2003 SŠK Poproč
441,33
2.
Pach Kamil
2003 STO Valaliky
313,45
3.
Blaško Nikolas
2004 ŠKST Michalovce
167,50
4.
Paľko Kamil
2003 ZŠ Vyšný Žipov
166,26
5.
Staňo Jakub
2005 STO Valaliky
141,50
6.
Palušek Samuel
2006 STK Lokomotíva Košice
114,87
7.
Čečko Viktor
2003 ZŠ Vyšný Žipov
112,11
8.
Tkáč Matej
2004 MŠK VSTK Vranov
102,71
9.
Hrčka Matúš
2004 KAC Jednota Košice
98,73
10.
Polačko Dávid
2003 KAC Jednota Košice
84,17
11.
Németh Štefan
2003 STK Lokomotíva Košice
84,07
12.
Terezka Tomáš
2006 ŠKST Michalovce
82,53
13.
Pavolko Juraj
2004 MŠK VSTK Vranov
82,19
14.
Vranay Michal
2005 STK Lokomotíva Košice
78,56
15.
Saxa Šimon
2003 STO Valaliky
73,50
16.
Janok Matej
2005 KST plus40 Trebišov
72,24
17.
Miško Matej
2003 ZŠ Vyšný Žipov
70,77
18.
Cina Jakub
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
66,53
19.
Pavliško Pavol
2005 ZŠ Vyšný Žipov
59,80
20.
Bitó Matej
2005 ŠSTK Junior Čaňa
53,74
21.
Gajdoš Dávid
2003 OKST Regmont Hraň
52,41
22.
Peter Frederic Julian
2003 KST plus40 Trebišov
52,04
23.
Duračka Martin
2004 STO Valaliky
51,30
24.
Tomčo Richard
2003 STO Valaliky
48,90
25.
Bilský Michal
2006 OŠK Šarišské Michaľany
47,58
26.
Sabol Richard
2003 OŠK Šarišské Michaľany
47,07
27.
Tóth Andrej
2005 ŠSTK Junior Čaňa
46,70
28.
Korinek Denis
2004 OŠK Šarišské Michaľany
45,38
29.
Maurer Michal
2005 STO Valaliky
45,38
30.
Kažimír Anton
2003 ŠK ZŠ Sibírska Prešov
38,80
31.
Mitro Patrik
2003 ŠSTK Junior Čaňa
37,57
32.
Mihajlo David
2005 OKST Regmont Hraň
22,17
33.
Černický Martin
2005 1.PPC Fortuna Kežmarok
22,04
34.
Németh Juraj
2006 STO Valaliky
22,04
35.
Vrábeľ Štefan
2003 ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
18,11
36.
Zeleňák Tadeáš
2006 ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou
17,48
37.
Kis Matúš
2005 ŠSTK Junior Čaňa
14,33
38.
Varga Samuel
2005 ŠSTK Junior Čaňa
13,69
128
NAJMLADŠIE ŽIAČKY
1.
Andrejkovičová Natália
2004 STO Valaliky
238,17
2.
Janoková Viktória
2003 KST plus40 Trebišov
231,25
3.
Pavlišková Timea
2005 ZŠ Vyšný Žipov
222,88
4.
Šinkarová Monika
2005 ŠKST Michalovce
204,83
5.
Dudová Ema
2004 ŠKST Michalovce
155,43
6.
Porubänová Nina
2004 KAC Jednota Košice
155,40
7.
Bitóová Michaela
2007 ŠSTK Junior Čaňa
121,80
8.
Pustaiová Ema
2004 OKST Regmont Hraň
102,40
9.
Lešová Ema
2003 OKST Regmont Hraň
91,40
10.
Štofiková Sarah
2003 ZŠ Klenová
88,50
11.
Čulková Simona
2005 STO Valaliky
88,07
12.
Karaffová Nina
2004 OŠK Šarišské Michaľany
77,19
129
Download

Bulletín VsSTZ 2014-2015 na stiahnutie