SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ BANSKÁ BYSTRICA
SPRAVODAJ Č. 2 - 2011/2012
Obsah:
(1) Zmeny v rozpise pre súťažný ročník 2011/2012 schválené VV KSTZ
(2) Adresár funkcionárov a oddielov Krajského stolnotenisového zväzu Banská Bystrica
(3) Rozpis stretnutí III. ligy pre súťažný ročník 2011/2012 (príloha)
(4) Kalendár dlhodobej súťaže 3. ligy pre prvú časť súťažného ročníka 2011/2012
1/ Zmeny v rozpise pre súťažný ročník 2011/2012 schválené aktívom KSTZ
1.1. Pre 3. ligu muži boli na aktíve navrhnuté a odsúhlasené nasledovné dvojičky s približnými vzdialenosťami medzi
nimi:
27 km
1A Doprastav Zvolen„A“
1B MSTK Krupina „B"
43 km
2A MŠK STO Brezno „A
2B Stavbár Banská Bystrica
35 km
3A ŠKST Veľký Krtíš
3B STK Lučenec – Kalinovo „B“
18 km
4A TJ Kremnica
4B MŠK Žiar nad Hronom
13 km
5A ŠK Žarnovica
5B OŠK Brehy (herňa Nova Baňa)
10 km
6A STO Podbrezová
6B MŠK STO Brezno „B"
23 km
7A TTC Budča
7B Lokomotíva Banská Bystrica
21 km
8A Hliník nad Hronom
8B STKM Banská Štiavnica „B“
Pri zostavení dvojičiek, žrebovaní a vyhotovení rozpisu podľa požiadaviek jednotlivých družstiev bolo
potrebné zohľadniť nasledovné:
(1) MSTK Krupina „B“ opačný štart s „A“ družstvom v 2. lige
(2) MŠK STO Brezno „B“ opačný štart s „A“ družstvom
(3) Doprastav Zvolen „B“ opačný štart s družstvom žien v 1. lige
(4) Doprastav Zvolen „A“ 24.9.2011 preložiť dvojkolo na 25.9.2011 s ohľadom na turnaj veteránov
Originál zápisu o stretnutí je povinný poriadateľ stretnutia, vždy vedúci domáceho družstva odoslať prvý pracovný
deň po odohratí stretnutia na adresu člena VV KSTZ:
Jaroslav Adámek Špitálska 35, 984 01 Lučenec.
Zápis je možné aj naskenovať v zmysle ustanovenia v rozpise Spravodaja č. 1/2011/2012 a poslať vo formáte jpg,
alebo pdf e-mailom na [email protected] Ďalej je potrebné výsledok stretnutia nahlásiť telefonicky sms správou
na mobil: 0903 017 036, alebo 0918 959 183 Jaroslav Adámek vždy najneskôr do 2 hodín po skončení 2.
stretnutia
2/ ADRESÁR FUNKCIONÁROV VV KSTZ BANSKÁ BYSTRICA
Mgr. Juraj PÉTER – predseda VV KSTZ – prestupy, hosťovania, Rúbanisko 3/2, 984 03 Lučenec
číslo tlf.:, mobil : 0905 355 522, e-mail: [email protected]
Miroslav KAČÁNI – sekretár VV KSTZ, Bystrinská 3/3, 985 01 Kalinovo
č. tlf zamestnanie: 045 / 54 023 01, mobil: 0908 487 786, e-mail: [email protected]
Róbert HUSZTI – predseda športovo - technickej komisie VV KSTZ
číslo tlf.:, mobil : 0908 328 458, e-mail: [email protected]
Ing. Milan CHAMULA – predseda komisie rozhodcov VV KSTZ Venevská 12, 990 01 Veľký Krtíš
číslo tlf.: 047 / 48 31 121, mobil: 0905 358 389, e-mail: [email protected],
Mgr. Viliam SÝKORA - predseda trénersko metodickej komisie VV KSTZ, Majerský rad 58, 963 01 Krupina
číslo tlf.:, mobil : 0907 883 119, e-mail: [email protected]
Jaroslav ADÁMEK – predseda komisie mládeže VV KSTZ
číslo tlf. mobil: 0903 017 036 e-amil: [email protected]
Ing. Jozef BARNIAK, práca s Oblastným zväzmi, Podhorská 35, 966 22 Lutila
č.tlf.: 045 / 6015026, mobil 0905 800 487, e-mail: [email protected]
Michal GLEJTEK – odvolacia komisia, protesty VV KSTZ, Beňuš 308, 976 64 Beňuš
číslo tlf.: 0904 489 361, e-mail: [email protected]
Členovia komisií VV KSTZ BB
strana: 1
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
Stanislav HARTWIG – člen ŠTK, Rožňavská 38, 979 01 Rimavská Sobota
číslo tlf.: 047 / 5633016, mobil: 0905 422 062, e-mail: [email protected]
Miroslav PIRNIK – člen VV SSTZ zastupujúci KSTZ BB
číslo tlf.: 045 / 53 05 225, mobil: 0905 975 931, M. R. Štefánika 2554/23, 960 01 Zvolen
e-mail: [email protected]
ADRESÁR FUNKCIONÁROV KLUBOV A ODDIELOV.
Športový klub Žarnovica
organizačný pracovník: Ľuboš DOBROTKA, Sandrická 25, 966 81 Žarnovica
č. tlf mobil: 0908 912 217 e-mail: [email protected]
hracia miestnosť:Športový klub Žarnovica, ulica Bystrická 37, 966 81 Žarnovica
TJ Doprastav Zvolen „B“
organizačný pracovník: Miroslav PIRNIK, M.R.Štefánika 23, 960 01 Zvolen
č. tlf. 045 / 5305225 mobil: 0905 975 931, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Doprastav a.s. Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Mestský športový klub STO Brezno „A“
organizačný pracovník: Michal GLEJTEK, Beňuš 308, 976 64 Beňuš
č. tlf mobil: 0904 489 361, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Centrum voľného času, Školská 7, Brezno
Mestský športový klub STO Brezno „B“
organizačný pracovník: Milan MACUĽA, ŠLN 1, 977 01 Brezno
č. tlf mobil: 0905 576 940, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Centrum voľného času, Školská 7, Brezno
STO Podbrezová „A“
organizačný pracovník: Peter GREGOR, Štiavnička 211/48, 976 81 Podbrezová
č. tlf domov : 048 / 6171693, mobil: 0907 566 430, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Dom športu Podbrezová
Telovýchovná jednota Lokomotíva Banská Bystrica „A“
organizačný pracovník: Bohuš OBORČOK, Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica
mobil: 0904 440 008, v zamest.:048 / 22 96538, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: herňa Lokomotíva B. Bystrica na ul. 29. augusta č. 57 pri železničnej stanici B.Bystrica – areál
traťového obvodu cca 500m od železničnej stanice smer Brezno
Stolnotenisový klub TTC Budča
organizačný pracovník: Oliver KOVÁCS, Strážska cesta 5, 960 01 Zvolen
č. tlf mobil: 0902 889 326, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa Základnej školy Adely Ostrolúckej, Školská ulica 341/28, 962 33 Budča
Športový klub stolného tenisu ŠKST Veľký Krtíš
organizačný pracovník: Jozef BALOG, Hviezdoslavova 29, 990 01 Veľký Krtíš, (adresa aj pre súťaže žiakov)
č. tlf domov: 047 / 48 24 106, mobil: 0903 768 899, e-mail: [email protected] , [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa I. ZŠ Komenského 4, Veľký Krtíš
Obecný športový klub OŠK Brehy
organizačný pracovník: Peter HOLUB, Rekreačná 394, 968 01 Nová Baňa
č. tlf mobil: 0905 499 754, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa Cintorínska 50 (pri benzínovej pumpe Slovnaft), Nová Baňa
Telovýchovná jednota TJ Kremnica
organizačný pracovník: Ľubor KRAUS, ČSA 1349/9A, 967 01 Kremnica,
č. tlf mobil 0903 739 983 e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: mestská telocvičňa pri futbalovom ihrisku, ulica J. Horvátha 894, Kremnica
Mestský športový klub MŠK Žiar nad Hronom
organizačný pracovník: Ing. Jozef BARNIAK, Podhorská 35, 966 22 Lutila
č.tlf.: 045 / 6015026, mobil 0905 800 487, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: telocvičňa I. ZŠ na ulici Dr. Jánského, Žiar nad Hronom
strana: 2
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
Telovýchovná jednota Športový klub ŠK Stavbár Banská Bystrica
organizačný pracovník: Peter KÁN, Lučatín 109, 976 61 Lučatín
č. tlf. mobil: 0908 230 275,
hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Radvaň, Radvanská 1
Mestský stolnotenisový klub MSTK Krupina „B“
organizačný pracovník: Ing. Štefan TÓTH, Starohorská 30, 963 01 Krupina,
č.tlf. mobil: 0903 767 203 , e-mail: [email protected], [email protected]
hracia miestnosť: Herňa stolného tenisu, Sládkovičova ulica – vedľa kina Krupina,
Stolnotenisový klub mládeže STKM Banská Štiavnica „B“
organizačný pracovník pre: Andrej GAZDÍK, Hutnícka 4, 969 01 Banská Štiavnica, č. tlf mobil: 0905 338 242,
e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa Základná škola S. Kollára, L. Svobodu 40, Banská Štiavnica (sídlisko Drieňová)
STK Lučenec - Kalinovo „B“
organizačný pracovník: Mgr. Juraj PÉTER, Rúbanisko 3/2, 984 03 Lučenec
č. tlf mobil: 0905 355 522, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ na Vajanského ulici č. 47 v Lučenci
OŠK Hliník nad Hronom
organizačný pracovník: Branislav JAKUŠ, Kopaničná 235, 966 01 Hliník nad Hronom
č. tlf mobil: 0903 803 466, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Hliník nad Hronom
ADRESÁR TRÉNEROV A ROZHODCOV KLUBOV A ODDIELOV.
TRÉNER S LICENCIOU „A“
Mgr. Viliam SÝKORA
MSTK Krupina
Majerský rad 58
963 01 Krupina
Ing. Milan CHAMULA
ŠKST Veľký Krtíš
Venevská 12
990 01 Veľký Krtíš
Jozef ANTAL
OŠK Brehy
Švantnerova 11
968 01 Nová Baňa
Jaroslav ADÁMEK
STK Lučenec – Kalinovo
Špitálska 35
984 01 Lučenec
Karol BOKROŠ
Slovan Modrý Kameň
P.O. Hviezdoslava 14
990 01 Veľký Krtíš
Ivan ŠEDIVEC
OŠK Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa 69
966 04 Horna Ždaňa
Miroslav PIRNIK
Doprastav Zvolen
M.R.Štefánika 23
960 01 Zvolen
Zdenka KLIMOVÁ
Doprastav Zvolen
Cikkerova 14
960 01 Zvolen
Peter CEROVSKÝ
Doprastav Zvolen
Borovinská 12
962 01 Zvolenská Slatina
Ľuboš DOBROTKA
ŠK Žarnovica
Sandrická 25
966 81 Žarnovica
MŠK Žiar nad Hronom
MŠK STO Brezno
STK Lučenec – Kalinovo
STK Tisovec – Revúca
STK Tisovec – Revúca
Lokomotíva B. Bystrica
TJ Kremnica
ŠKST Vepor Ľubietová
STK Lučenec – Kalinovo
Stavbár Banská Bystrica
STKM Banská Štiavnica
STO Podbrezová
MSTK Krupina
Podhorská 35
Nálepkova 44
Bystrinská 3/3
Jilemnického 91/34
1. mája 647
Limbova 17
Veternická 144/16
Záhumnie 55/13
Špitálska 35
Tulská 107
Bratská 14
Šupkova 46/8
Kuzmányho 3
966 22 Lutila
977 01 Brezno
985 01 Kalinovo
050 01 Revúca
050 01 Revúca
974 05 Banská Bystrica
967 01 Kremnica
976 55 Ľubietová
984 01 Lučenec
974 04 Banská Bystrica
969 00 Banská Štiavnica
976 81 Podbrezová
963 01 Krupina
TRÉNER S LICENCIOU „B“
TRÉNER S LICENCIOU „C“
Ing. Jozef BARNIAK
Miroslav PLECHO
Miroslav KAČÁNI
Jozef KELICH st.
Karol RUSŇÁK
Boris SLABEJ
Ing. Vladimír PAVOLKA
Ivan POLÓNY
Jaroslav ADÁMEK
Ivan SOKÁČ
Marian ŠURKA
Lev KOSEC
Ing. Miloš SLOVÁČIK
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „M“
strana: 3
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Milan CHAMULA
ŠKST Veľký Krtíš
Venevská 12
990 01 Veľký Krtíš
Ivan ŠEDIVEC
OŠK Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa 69
966 04 Horna Ždaňa
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „A“
Štefan ORAVEC
Stanislav ŠTEFANČA
MŠK Žiar nadHronom
MŠK Žiar nad Hronom
Dr. Jánskeho 25/55
Bernolákova 10/15
965 01 Žiar nad Hronom
965 01 Žiar nad Hronom
Karol BOKROŠ
Slovan Modrý Kameň
P.O. Hviezdoslava 14
990 01 Veľký Krtíš
962 12 Detva
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „B“
Ondrej JUREK “
OŠK Brehy
Orlova 144/11
Miroslav PIRNIK
Doprastav Zvolen
M.R.Štefánika 23
960 01 Zvolen
Peter CEROVSKÝ
Doprastav Zvolen
Borovinská 12
962 01 Zvolenská Slatina
Vladimír HRNČIAR
Doprastav Zvolen
Tulská 3
960 01 Zvolen
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „C“
Ing. Jozef BARNIAK
Igor VALUŠKA
Michal GLEJTEK
Ľubomír ŠTRBÍK
Ivan POLÓNY
Ján SLABEJ
MŠK Žiar nad Hronom
MŠK Žiar nad Hronom
MŠK STO Brezno
RIALL Banská Bystrica
ŠKST Vepor Ľubietová
Lokomotíva Banská Bystrica
Podhorská 35
A. Dubčeka 37/36
Beňuš 308
Limbova 25
Záhumnie 55/13
Belušova 9
966 22 Lutila
965 01 Žiar nad Hronom
976 64 Beňuš
974 01 Banská Bystrica
976 55 Ľubietová
974 01 Banská Bystrica
Mgr. Viliam SÝKORA
Ing. Vladimír SELEČÉNI
Ing. Štefan TÓTH
Lukáš HALUZ
MSTK Krupina
MSTK Krupina
MSTK Krupina
Majerský rad 58
Majerský rad 2453/66
Starohorská 30
963 01 Krupina
963 01 Krupina
963 01 Krupina
MSTK Krupina
Majerský rad 74
963 01 Krupina
Matej TRTOL
Ľubomír ULICKÝ
Karol RENDLA
Ivan ZAŤKO
Jozef BALOG
Ivan SOKÁČ
Eugen KUBIŠ
Oliver KOVÁCS
Ľubomír BIALEK
Silvester TORDA
MSTK Krupina
STK Tisovec – Revúca
STKM Banská Štiavnica
ŠKST Veľký Krtíš
ŠKST Veľký Krtíš
Stavbár Banská Bystrica
TTC Budča
TTC Budča
TJ Kremnica
ŠKM Dudince
Bebravská 1
Daxnerova 777
Učiteľská 6
Venevská 5
Hviezdoslavova 29
Tulská 107
9. mája 29
Strážska cesta 5
ČSA 218/71
Malý rad 52
963 01 Krupina
980 61 Tisovec
969 01 Banská Štiavnica
990 01 Veľký Krtíš
990 01 Veľký Krtíš
974 04 Banská Bystrica
960 01 Zvolen
960 01 Zvolen
967 01 Kremnica
962 71 Dudince
Zdenka KLIMOVÁ
Doprastav Zvolen
Cikkerova 14
960 01 Zvolen
Vladimír LUPTÁK
Doprastav Zvolen
Jedľová 3
960 01 Zvolen
Jozef ŠULAJ
Doprastav Zvolen
Námestie Mieru 11
960 01 Zvolen
Lucia ŠULAJOVÁ
Doprastav Zvolen
Námestie Mieru 11
960 01 Zvolen
Roman CIBULKA
ŠK Žarnovica
V. Šroba 18
034 01 Ružomberok
Miroslav ZELEZNÍK
Mladosť Rimavská Sobota
Šafárikova 13
979 01 Rimavská Sobota
Ľubomír PINZIK
Mladosť Rimavská Sobota
Družstevná 32/4
979 01 Rimavská Sobota
Radoslav PAULENKA
Mladosť Rimavská Sobota
L. Svobodu 1669/8
979 01 Rimavská Sobota
Róbert HUSZTI
Mladosť Rimavská Sobota
Dukelských hrdinov 8
979 01 Rimavská Sobota
Igor GÖNDÖR
Mladosť Rimavská Sobota
Dukelských hrdinov 8
979 01 Rimavská Sobota
Boris VARGA
Mladosť Rimavská Sobota
Športová 6
979 01 Rimavská Sobota
Matej OŠTROM
Mladosť Rimavská Sobota
Nám. Š.M. Daxnera 8
979 01 Rimavská Sobota
Zoltán POČAI
Mladosť Rimavská Sobota
Novomeského 7
979 01 Rimavská Sobota
Milan BARKÁČ
STK Lučenec – Kalinovo
Rúbanisko I/1
984 01 Lučenec
Miroslav TICHÝ
STK Lučenec – Kalinovo
Mierová 6
984 01 Lučenec
strana: 4
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
Jaroslav ADÁMEK
STK Lučenec – Kalinovo
Špitálska 35
984 01 Lučenec
Juraj PÉTER
STK Lučenec – Kalinovo
Rúbanisko 3/2
984 01 Lučenec
Ján ADÁMEK
STK Lučenec – Kalinovo
Špitálska 35
984 01 Lučenec
Miroslav KAČÁNI
STK Lučenec – Kalinovo
Bystrinská 3/3
985 01 Kalinovo
Peter GREGOR
STO Podbrezová
Štiavnička 211/48
976 81 Podbrezová
(4) Kalendár KSTZ BB 3. liga pre súťažný ročník 2011/2012 I. časť
24.9.2011 Prvé dvojkolo 10:00 a 15:00 hod
25.9.2011 Dohrávka prvého dvojkola 10:00 a 15:00 hod
1.10.2011 Druhé dvojkolo 10:00 a 15:00 hod
15.10.2011 Tretie dvojkolo 10:00 a 15:00 hod.
22.10.2011 Štvrté dvojkolo 10:00 a 15:00 hod
5.11.2011 Piate dvojkolo 10:00 a 15:00 hod
19.11.2011 Šieste dvojkolo 10:00 a 15:00 hod
3.12. 2011 Siedme dvojkolo 10:00 a 15:00
17.12.2011 Kolo dvojičiek 10:00 hod
Po skončení prvej časti sa 3. liga podľa konferenciou odsúhlaseného postupu rozdelí na dve
skupiny. Skupina „A“, kde budú družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. až 8. mieste a skupina „B“,
kde budú družstvá, ktoré sa umiestnia na 9. až 16. mieste. Prežrebovanie do druhej časti sa
bude robiť spôsobom, že sa utvoria dvojičky a ktorá bude mať súčet dosiahnutých umiestnení
najnižší bude mať číslo 1, družstvo, ktoré bude mať z dvojičiek lepšie umiestnenie bude ako A
a družstvo s horším umiestnením bude mať B. Predpokladaný začiatok 2. časti bude 14. január
2012. Pochopiteľne musí byť braná do úvahy aj náväznosť na vyššie súťaže.
Spracoval: Stanislav Hartwig člen ŠTK VV KSTZ na základe prihlášok do súťaže a podkladov predsedu komisie rozhodcov Ing.
Milana Chamulu
M gr. Juraj PÉ TE R v.r.
Róbert H U SZ TI v.r.
predseda VV KSTZ
predseda ŠTK KSTZ
strana: 5
Download

SPRAVODAJ Č. 2-2011/2012