SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
SPRAVODAJ Č. 2 - 2013/2014
Obsah:
(1) Zmeny v rozpise pre súťažný ročník 2013/2014 schválené aktívom KSTZ doplnené o zmenu schválenú aktívom
KSTZ Žilina v náväznosti na postupy a zostupy týkajúce sa spoločnej 2. ligy
(2) Adresár funkcionárov a oddielov Krajského stolnotenisového zväzu Banská Bystrica
(3) Rozpis stretnutí III. ligy pre súťažný ročník 2013/2014 (príloha)
(4) Systém súťažného ročníka 2013/2014 s nadstavbou
(5) Súpisky družstev 3. ligy pre súťažný ročník 2013/2014 (príloha)
1/ Zmeny v rozpise pre súťažný ročník 2013/2014 schválené aktívom KSTZ
1.1. Pre 3. ligu muži boli na aktíve navrhnuté, odsúhlasené a vyžrebované poradie nasledovných dvojičiek s približnými
vzdialenosťami medzi nimi:
10 km
1A MŠK STO Brezno „A
1B STO Podbrezová
34 km
2A MSTK Krupina „B"
2B TTC Budča
16 km
3A Lokomotíva Banská Bystrica
3B STO Podkonice
18 km
4A STK MŠK Žiar nad Hronom
4B TJ Kremnica
84 km
5A Mladosť Relax Rimavská Sobota „B“
5B Doprastav Zvolen„B“
23 km
6A OŠK Hliník nad Hronom
6B OŠK Brehy (herňa Nova Baňa)
Pri zostavení dvojičiek, žrebovaní a vyhotovení rozpisu podľa požiadaviek jednotlivých družstiev bolo
potrebné zohľadniť nasledovné:
(1) MSTK Krupina „B“ opačný štart s „A“ družstvom v 2. lige
(2) Doprastav Zvolen „B“ opačný štart s družstvom „A“ v 2. lige
(3) Mladosť Relax Rimavská Sobota „B“ opačný štart s družstvom „A“ v 1. lige
Originál zápisu o stretnutí je povinný poriadateľ stretnutia, vždy vedúci domáceho družstva odoslať prvý pracovný
deň po odohratí stretnutia na adresu člena VV KSTZ:
Jaroslav Adámek Špitálska 35, 984 01 Lučenec.
Zápis je možné aj naskenovať v zmysle ustanovenia v rozpise Spravodaja č. 1/2013/2014 a poslať vo formáte jpg,
alebo pdf e-mailom na [email protected] Ďalej je potrebné výsledok stretnutia nahlásiť telefonicky sms správou
na mobil: 0918 959 183 Jaroslav Adámek vždy najneskôr do 2 hodín po skončení 2. stretnutia.
Predseda VV KSTZ Juraj Péter upozornil oddiely, ktoré nemajú kvalifikovaných rozhodcov, prípadne im tento rok
končí oprávnenie na možnosť zaškolenia nových, prípadne preškolenia stávajúcich rozhodcov. Akcia sa uskutoční
pravdepodobne v mesiaci november v Lučenci. Podrobnosti budú oznámené na stránke VV KSTZ. Prihlásiť sa je
potrebné e-mailom na [email protected]
1.2. Dodatok z propozícií KSTZ ZA pre spoločnú 2. ligu: družstvá umiestnené v 3. ligách na 2. miestach odohrajú
kvalifikačné stretnutia s družstvom 2.ligy umiestneným nad zostupujúcimi družstvami o postup do 2. ligy. Hrá sa
systémom každý s každým u druholigového družstva o jedno postupové miesto.
2/ ADRESÁR FUNKCIONÁROV VV KSTZ BANSKÁ BYSTRICA
Mgr. Juraj PÉTER – predseda VV KSTZ – prestupy, hosťovania, Rúbanisko 3/2, 984 03 Lučenec
číslo tlf.: mobil : 0905 355 522, e-mail: [email protected]
Miroslav KAČÁNI – sekretár VV KSTZ, Bystrinská 3/3, 985 01 Kalinovo
č. tlf mobil: 0908 487 786, e-mail: [email protected]
Stanislav HARTWIG – predseda športovo - technickej komisie VV KSTZ
číslo tlf.: mobil : 0905 422 062, e-mail: [email protected]
strana: 1
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
Jaroslav ADÁMEK – predseda komisie mládeže VV KSTZ
číslo tlf. mobil: 0918 959 183 e-amil: [email protected]
Ing. Jozef BARNIAK, práca s Oblastným zväzmi a komisia rozhodcov Podhorská 35, 966 22 Lutila
č.tlf.: 045 / 6015026, mobil 0905 800 487, e-mail: [email protected]
ADRESÁR FUNKCIONÁROV KLUBOV A ODDIELOV.
TJ Doprastav Zvolen „B“
organizačný pracovník: Mgr. Martin BITTNER, Záhonok 488/1, 960 01 Zvolen
č. tlf. mobil: 0903 670 581, e-mail: mgr.martin.bittner @gmail.com
hracia miestnosť: Doprastav a.s. Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen, telefón do herne 045/5035117
Mestský športový klub, stolnotenisový oddiel, MŠK STO Brezno „A“
organizačný pracovník: Milan MACUĽA, ŠLN 1, 977 01 Brezno
č. tlf mobil: 0905 576 940, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Centrum voľného času, Školská 7, Brezno
Stolnotenisový oddiel, STO Podbrezová „A“
organizačný pracovník: Marek BENKO, Rázusova 67, 977 01 Brezno
č. tlf mobil: 0948 064 695, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Dom športu - kolkáreň Podbrezová
Telovýchovná jednota Lokomotíva Banská Bystrica „A“
organizačný pracovník: Bohuš OBORČOK, Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica
mobil: 0902 918 413, v zamest.:048 / 2296532, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: herňa Lokomotívy Banská Bystrica na ul. 29. augusta č. 57 pri železničnej stanici Banská Bystrica
– areál traťového obvodu cca 500m od železničnej stanice smer Brezno
Table tennis club, TTC Budča
organizačný pracovník: Ivan LIBIAK, Terézie Vansovej, 962 01 Zvolenská Slatina
č. tlf mobil: 0915 219 475, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa Základnej školy Adely Ostrolúckej, Školská ulica 341/28, 962 33 Budča
Obecný športový klub, OŠK Brehy
organizačný pracovník: Peter HOLUB, Rekreačná 394, 968 01 Nová Baňa
č. tlf mobil: 0905 499 754, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa Cintorínska 50 (pri benzínovej pumpe Slovnaft), Nová Baňa
Telovýchovná jednota, TJ Kremnica
organizačný pracovník: Ing. Ľubor KRAUS, ČSA 1349/9A, 967 01 Kremnica,
č. tlf mobil 0903 739 983 e-mail: [email protected]
vedúci družstva : Jozef PETRÍK č-tlf mobil: 0903 500 282 e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: telocvičňa TJ Kremnica ulica Dolná, Kremnica
Stolnotenisový klub Mestský športový klub, STK MŠK Žiar nad Hronom
organizačný pracovník: Ing. Jozef BARNIAK, Podhorská 35, 966 22 Lutila
č.tlf.: 045 / 6015026, mobil 0905 800 487, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: telocvičňa I. ZŠ na ulici Dr. Jánského, Žiar nad Hronom
Mestský stolnotenisový klub MSTK Krupina „B“
organizačný pracovník: Ing. Štefan TÓTH, Starohorská cesta 30, 963 01 Krupina,
č.tlf. mobil: 0903 767 203 , e-mail: [email protected],
hracia miestnosť: Herňa stolného tenisu, Sládkovičova ulica – vedľa kina Krupina,
Obecný športový klub, OŠK Hliník nad Hronom
organizačný pracovník: Branislav JAKUŠ, Kopaničná 235, 966 01 Hliník nad Hronom
č. tlf 045/6761122, mobil: 0903 803 466, e-mail: [email protected]
hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Hliník nad Hronom
Mladosť Relax „B“ Rimavská Sobota
organizačný pracovník: Ing. Milan MIHÁĽ, Pivovarská 9, 979 01 Rim. Sobota,
č. tlf mobil: 0905 297 975, e-mail: [email protected]
strana: 2
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici č. 26 v Rimavskej Sobote
Stolonotenisový oddiel, STO Podkonice
organizačný pracovník: Mgr. Ján KANDERA, Pieninská 21, 974 14 Banská Bystrica
č. tlf mobil: 0911 456 780, e-mail: [email protected] hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ Podkonice
ADRESÁR TRÉNEROV A ROZHODCOV KLUBOV A ODDIELOV.
TRÉNER S LICENCIOU „A“
Mgr. Viliam SÝKORA
MSTK Krupina
Sencovka
963 01 Krupina
Ing. Milan CHAMULA
ŠKST Veľký Krtíš
Venevská 12
990 01 Veľký Krtíš
Jozef ANTAL
OŠK Brehy
Švantnerova 11
968 01 Nová Baňa
Jaroslav ADÁMEK
STK Lučenec – Kalinovo
Špitálska 35
984 01 Lučenec
Karol BOKROŠ
Slovan Modrý Kameň
P.O. Hviezdoslava 14
990 01 Veľký Krtíš
Ivan ŠEDIVEC
OŠK Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa 69
966 04 Horna Ždaňa
Miroslav PIRNIK
Doprastav Zvolen
M.R.Štefánika 23
960 01 Zvolen
Zdenka KLIMOVÁ
Doprastav Zvolen
Cikkerova 14
962 31 Sliač
Peter CEROVSKÝ
Doprastav Zvolen
Borovinská 12
962 01 Zvolenská Slatina
Ing. Jozef BARNIAK
Igor VALUŠKA
Tomáš VALUŠKA
Miroslav KAČÁNI
Ing. Ivan SOKÁČ
Ing. Vladimír PAVOLKA
STK MŠK Žiar nad Hronom
STK MŠK Žiar nad Hronom
STK MŠK Žiar nad Hronom
STK Lučenec – Kalinovo
STO Podkonice
TJ Kremnica
Podhorská 35
Partizánska
Partizánska
Bystrinská 3/3
Tulská 107
Veternická 144/16
966 22 Lutila
965 01 Žiar nad Hronom
965 01 Žiar nad Hronom
985 01 Kalinovo
974 01 Banská Bystrica
967 01 Kremnica
Juraj PÉTER
Boris SLABEJ
Michal FODOR
Ing. Miloš SLOVÁČIK
STK Lučenec – Kalinovo
Lokomotíva Banská Bystrica
STO Podbrezová
MSTK Krupina
Rúbanisko 3/2
Limbova 17
Kiepka 67
Kuzmányho 3
984 01 Lučenec
974 01 Banská Bystrica
977 01 Brezno
963 01 Krupina
TRÉNER S LICENCIOU „B“
TRÉNER S LICENCIOU „C“
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „M“
Ing. Milan CHAMULA
ŠKST Veľký Krtíš
Venevská 12
990 01 Veľký Krtíš
Ivan ŠEDIVEC
OŠK Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa 69
966 04 Horna Ždaňa
Orsova 144/11
962 12 Detva
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „A“
Ondrej JUREK
OŠK Brehy
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „B“
Miroslav PIRNIK
Doprastav Zvolen
M.R.Štefánika 23
960 01 Zvolen
Zdenka KLIMOVÁ
Doprastav Zvolen
Cikkerova 14
962 31 Sliač
Milan BARKÁČ
STK Lučenec – Kalinovo
Rúbanisko I/1
984 01 Lučenec
Juraj PÉTER
STK Lučenec – Kalinovo
Rúbanisko 3/2
984 01 Lučenec
ROZHODCOVIA S LICENCIOU „C“
Ing. Jozef BARNIAK
Igor VALUŠKA
Miroslav PLECHO
Ing. Ivan SOKÁČ
Ján SLABEJ
STK MŠK Žiar nad Hronom
STK MŠK Žiar nad Hronom
MŠK STO Brezno
STO Podkonice
Lokomotíva Banská Bystrica
Podhorská 35
Partizánska
Tulská 107
Belušova 9
966 22 Lutila
965 01 Žiar nad Hronom
977 01 Brezno
974 01 Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Mgr. Viliam SÝKORA
Ing. Vladimír SELEČÉNI
Ing. Štefan TÓTH
MSTK Krupina
MSTK Krupina
MSTK Krupina
Sencovka
Majerský rad 2453/66
Starohorská 30
963 01 Krupina
963 01 Krupina
963 01 Krupina
strana: 3
SPRAVODAJ KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU BANSKÁ BYSTRICA
Lukáš HALUZ
MSTK Krupina
Majerský rad 74
963 01 Krupina
Matej TRTOL
Andrej TOMKO
MSTK Krupina
Doprastav Zvolen
Bebravská 1
Novozámocká 1347/65
963 01 Krupina
960 01 Zvolen
Miroslav ZELEZNÍK
Mladosť Rimavská Sobota
Šafárikova 13
979 01 Rimavská Sobota
Ľubomír PINZIK
Mladosť Rimavská Sobota
Družstevná 32/4
979 01 Rimavská Sobota
Róbert HUSZTI
Mladosť Rimavská Sobota
Dukelských hrdinov 8
979 01 Rimavská Sobota
Boris VARGA
Mladosť Rimavská Sobota
Športová 6
979 01 Rimavská Sobota
Matej OŠTROM
Mladosť Rimavská Sobota
Nám. Š.M. Daxnera 8
979 01 Rimavská Sobota
Zoltán POČAI
Mladosť Rimavská Sobota
Novomeského 7
979 01 Rimavská Sobota
Miroslav TICHÝ
STK Lučenec – Kalinovo
Mierová 6
984 01 Lučenec
Jaroslav ADÁMEK
STK Lučenec – Kalinovo
Špitálska 35
984 01 Lučenec
Ján ADÁMEK
STK Lučenec – Kalinovo
Špitálska 35
984 01 Lučenec
Miroslav KAČÁNI
STK Lučenec – Kalinovo
Bystrinská 3/3
985 01 Kalinovo
Peter GREGOR
Michal FODOR
Zuzana PERHÁČOVÁ
STO Podbrezová
STO Podbrezová
OŠK Hliník nad Hronom
Štiavnička 211/48
Kiepka 67
Lehôtka pod Brehmy
976 81 Podbrezová
977 01 Brezno
966 01 Hliník nad Hronom
(4) Systém súťažného ročníka 2013/2014 s nadstavbou
Vzhľadom na to, že rozpis vyšších súťaží riadených SSTZ nie je urobený pre druhú časť je možné, že pre druhú
časť 3. ligy súťažného ročníka 2013/2014 budú musieť byť zmeny niektorých termínov. Vzhľadom na vzdialenosť
dvojiček Mladosť Relax Rimavská Sobota „B“ – Doprastav Zvolen „B“ sa posúva začiatok druhého stretnutia na
16:00 hod. V nadstavbe nie je možné predvídať zostavu dvojiček preto sa tiež predpokladá začiatok druhého
stretnutia o 16:00 hod. Toto bude upresnené po skončení základnej časti.
Aktív konaný 5.9.2013 rozhodol, že celá súťaž sa odohrá systémom dvojičiek, každý s každým dvojkolove. Po
skončení základnej časti bola aktívom, väčšinou hlasov odsúhlasená nadstavba, keď sa stretnú družstvá
umiestnené na 1. až 4. mieste o celkové poradie, družstvá na 5. až 8. mieste o celkové poradie a družstvá na 9. až
12. mieste pričom výsledky dosiahnuté v základnej časti sa započítavajú. Stretnutia hrajú min. 4 - členné družstvá.
Stretnutia sa hrajú na plný počet t.j. 18 zápasov. Záväzné poradie zápasov je uvedené v Súťažnom poriadku a pred
stretnutím sa nežrebuje o poradie A / X, ale domáce družstvo bude mať automaticky X.
Spracoval: Stanislav Hartwig ŠTK VV KSTZ na základe prihlášok do súťaže, a na základe zmien prijatých aktívom konaným dňa
5.9.2013.
Mgr. Juraj Péter v.r.
Stanislav Hartwig v.r.
predseda VV KSTZ
predseda ŠTK VV KSTZ
strana: 4
Download

Spravodaj č.2 - stklucenec.sk