é
k
s
v
o
n
a
r
V
číslo 47
[email protected]
Spektrum
Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou
www.vranovske.sk
www.vranovskenovinky.sk
Ročník XVIII. 18. november 2014
J. Ragan získal o 796 hlasov viac ako
pred štyrmi rokmi a suverénne vyhral!
3232
hlasov
Cena 0,25 €
Výsledky
volieb
poslancov
MsZ vo
Vranove
nad Topľou
Str. 5
Výsledky
volieb
starostov obcí
okresu Vranov
nad Topľou
1635
1373
Str. 6
489
Anna
Petríková
132
126
EKOSPOL VRANOV s. r. o.
Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
PREDAJ
maďarských riečnych
ŠTRKOV a PIESKOV
Dovoz Aviou
Sklad Budovateľská 2563,
Vranov
Smer Ela stavebniny
0915 864 543
2
18. november 2014
ovské
Vran
J. Ragan získal o 796 hlasov viac ako pred štyrmi rokmi
a suverénne vyhral!
Voliči vo Vranove nad Topľou
veľký záujem o komunálne voľby
nemali. Svoj hlas kandidátom na primátora a poslancov mohlo odovzdať
18 266 voličov. Toto právo v prípade
poslancov využilo 6 934 a na primátora 7014 z nich. Kým pred štyrmi rokmi dosiahla volebná účasť
44,89%, teraz to bolo iba 38,96%.
Nižšiu účasť v okrese Vranov zaznamenali iba v Kladzanoch, kde však
bol iba jeden kandidát na starostu
a sedem kandidátov na sedem poslaneckých mandátov.
Vranovčania vložili svoju dôveru aj na ďalšie funkčné obdobie do
súčasného primátora Jána Ragana
(NEKA), ktorý získal 3 232 hlasov, čo
je o 796 viac ako pred štyrmi rokmi!
Na ďalšom poradí skončili Štefan
Hreha (SMER-SD, SZ, Strana moderného Slovenska) - 1 635, Igor Čačko
(SDKÚ-DS) - 1 373, Michal Mudrák
(KDH, NOVA) – 489, Eva Lenková
(NaS – ns) – 132, Anna Petríková
(PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ) – 126.
V súvislosti s ovplyvňovaním voličov prijala polícia v sobotu jedno
trestné oznámenie súvisiace s podnetom z jednej z volebných miestností v mestskej časti Čemerné.
Ako však spresnila predsedníčka Miestnej volebnej komisie vo
Vranove Zuzana Nemešová, nešlo
o kupovanie hlasov, ale o verbálne
nabádanie voličov preferovaním
jedného z kandidátov.
-im-
Vážení Vranovčania,
touto cestou sa chcem poďakovať všetkým za účasť v komunálnych voľbách a zvlášť tým, ktorí mi odovzdaním svojho hlasu vyjadrili dôveru viesť naše mesto aj v nasledujúcich štyroch rokoch.
Teším sa na to, že ďalšie štyri roky budem môcť pokračovať v začatej práci, aby sme z Vranova nad Topľou urobili ešte krajšie, lepšie
a modernejšie mesto. Ing. Ján Ragan
J. Ragan: Urobím všetko pre to, aby som túto dôveru naplnil
Vo Vranove nad Topľou sa volebná dráma nekonala. Hoci v prieskumoch sa v prvej trojici najčastejšie
objavovali mená Jána Ragana,
Štefana Hrehu a Igora Čačka,
s prvými priebežnými výsledkami bolo jasné, že súčasný
primátor svoju pozíciu obháji
s komfortným náskokom.
Primátorom
Vranova
bude aj ďalšie štyri roky Ján
Ragan (NEKA). V sobotňajších
komunálnych voľbách mu vyslovilo dôveru 3 232 voličov.
Ako v tejto súvislosti uviedol, tento výsledok považuje
za zaväzujúci prejav uznania jeho doterajšej práce.
„Napriek tomu, že uplynulé
štyri roky boli náročné, lebo
som prebral zadlžené mesto
s problémami, podarilo sa
nám urobiť kus práce. Teší
ma, že som získal ešte väčšiu
dôveru, ako v roku 2010, čo
pre mňa znamená, že som
oslovil aj ďalších občanov. Zároveň
je tento výsledok pre mňa veľkým záväzkom a zodpovednosťou,
pretože situácia v meste je naďalej
zložitá. Verím však, že aj v novom
funkčnom období, v ktorom budeme môcť opäť vo väčšej
miere čerpať eurofondy, sa
mi podarí naplniť moje plány
a predsavzatia,“ komentoval
svoje víťazstvo Ján Ragan.
Napriek tomu, že očakávanie volebných výsledkov
v deň volieb prináša so sebou
aj prirodzené napätie, J. Ragan
strávil, podľa vlastných slov,
pokojnú sobotu, ktorú si vyplnil s rodinou, priateľmi, či futbalovým zápasom Vranov – V.
Opátske. „Súvisí to aj s mojou
povahou, pretože som pokojným a rozvážnym človekom.
Trošku som však bol znepokojený tým, že sa v priebehu
dňa objavovali podozrenia
z kupovania hlasov, a to pre
demokraciu nie je veľmi dobrý signál. Dúfam, že sa tieto
obvinenia nepotvrdia a táto
tradícia v našom meste pokračovať
nebude. S pribúdajúcim časom som
sa čiastočnému napätiu neubránil
možno ani ja, lebo kampaň bola do
určitej miery voči mne aj kritická
a nedalo sa odhadnúť, ako sa s tým
Vranovčania stotožnia. Ako sa ukázalo, občania vzali niektoré kritické
hlasy ako subjektívne a nereálne,“
dodal J. Ragan.
O budúcnosti Vranova má primátor jasnú víziu, ktorá vychádza
z jeho predvolebného programu.
„Všetkým, ktorí mi dali dôveru
a podporili ma, chcem úprimne
poďakovať. Vážim si to a zároveň
vnímam ako obrovský záväzok.
Urobím všetko pre to, aby som túto
dôveru naplnil. Nám všetkým vo
Vranove by som chcel zaželať, aby
sa naše mesto ďalej rozvíjalo a ľudia sa v ňom cítili príjemne. K naplneniu týchto slov bude smerovať
celá moja energia a všetko úsilie,“
zdôraznil J. Ragan.
-im-
Regionálne kultúrne inštitúcie budú mať vlastnú stavovskú organizáciu
Regionálne kultúrne inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je samospráva, budú mať stavovskú organizáciu.
Prvé zasadnutie Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS) sa
uskutoční 19. – 20. novembra vo
Vranove nad Topľou.
S touto iniciatívou oslovil kolegov riaditeľ vranovského Mestského
domu kultúry Alfonz Kobielsky. Ako
v tejto súvislosti zdôraznil, kultúru
považuje za nenahraditeľnú súčasť
spoločnosti, ktorá kreuje jej úroveň,
a preto považuje za dôležité, aby sa
jej dostalo viac pozornosti a podpory. Z toho dôvodu navrhol zriadenie
stavovskej organizácie, ktorá by reprezentovala záujmy a vízie regionálnych kultúrnych inštitúcií vo vzťahu
k ministerstvu kultúry, ochranným
autorským zväzom, agentúram, či
distribútorom filmov. „Štát sa zbavil zodpovednosti za miestnu kultúru tým, že ju preniesol na plecia
samosprávy, ktorá pre ňu vytvára
podmienky v rôznych úrovniach.
Našim cieľom bude zjednotiť všetky potreby a zároveň ak chceme
byť pri ich presadzovaní úspešní,
musíme postupovať jednotne. Tí,
ktorí sa z nás dostali ďalej, môžu
prispieť do diskusie skúsenosťami,
či kontaktmi a takýmto spôsobom,
spoločne, posúvať význam kultúry
vyššie,“ uviedol riaditeľ Mestského
domu kultúry vo Vranove Alfonz
Kobielsky.
Aj vzhľadom k tomu, že
Slovensko je na prahu nového
programovacieho obdobia, vníma
A. Kobielsky za mimoriadne dôležité, aby koncepcia, ktorá vzíde
z diskusie, reflektovala na všetky
požiadavky, na ktoré má miestna
kultúra legitímne právo. „V každej
obci a meste má kultúra iné starosti. Osobne však vidím obrovské
možnosti aj s existujúcimi finančnými zdrojmi, ktoré má kultúra
k dispozícii, možno sa nám len stačí
inšpirovať tým, ako fungujú naši
kolegovia v Poľsku. Verím, že pokiaľ
sa budeme pravidelne stretávať,
komunikovať a najmä vystupovať
pod jednou značkou, staneme sa
partnerom, ktorého budú kompetentní rešpektovať a tým pádom sa
kultúre, o ktorú nám ide, dostane
viac pozornosti, a dúfam, že i podpory,“ uviedol A. Kobielsky.
Podľa riaditeľa MsDK vo
Vranove nie je dominantnou úlohou miestnych inštitúcii predávať
profesionálne umenie, či pasívne sa
sústrediť na prenájom priestorov,
ale DK by sa mali v prvom rade iniciatívne zapájať do kreovania regionálnej kultúry. „Môžem pochváliť
prístup samosprávy vo Vranove,
kde sa nám podarilo zabezpečiť
moderné materiálno-technické zázemie. Vychádzajúc z týchto možností považujem do určitej miery
za našu povinnosť podať ruku tvorivým ľuďom, aby mohli rozvíjať
svoje umelecké vízie bez ohľadu na
to, či ide o divadlo, hudbu, film, tanec, výtvarné umenie alebo iné formy umenia. Som si istý, že ak dnes
podáme ruku napr. najmä mladým,
neskôr sa to tejto spoločnosti určite vráti,“ doplnil A. Kobielsky.
-im-
ovské
Vran
3
18. november 2014
Priatelia si uctia pamiatku J. Draveckého
a Ľ. Gálisa benefičným koncertom
Keď husle primáša hrajú poslednýkrát... je názov spomienkového
benefičného koncertu venovaného primášom a vedúcim ľudovej
hudby Vranovčan Jánovi „Čačimu“
Draveckému ml. a Ľubomírovi
Gálisovi. Ich priatelia sa stretnú v estrádnej sále Mestského domu kultúry
vo Vranove 13. decembra, v čom je
aj kus symboliky, pretože J. Dravecký
tragický zahynul 13. septembra a Ľ.
Gális odišiel do muzikantského neba
v roku 2013...
Myšlienku zorganizovať spomienkový koncert nosil Peter Kocák
v sebe viac než rok, lebo ako zdôraznil, J. Dravecký a Ľ. Gális zanechali
nielen výraznú muzikantskú stopu,
ale v prvom rade boli charizmatickými osobnosťami a vďaka svojej ľudskosti rozdávali okolo seba radosť.
„Po odchode dlhoročného primáša ĽH Vranovčan Mariána Magdu
nastúpil na jeho miesto Ján „Čači“
Dravecký a svojím dobrým srdcom
začal k sebe ťahať ďalších šikovných muzikantov, s ktorými vytvorili silnú partiu. Ľubo Gális pôsobil
vo Vranovčane na tri etapy a práve
v tej poslednej spolupracoval vo výraznej miere s deťmi v DFS Cifroško.
Za desať mesiacov vytvoril nádejnú
mladú kapelu, ktorá dva týždne po
jeho smrti vystúpila na 10. výročí
Cifroška. Bolo naozaj radosť pozerať sa, ako ich naučil nielen hudbe
rozumieť, ale najmä ako ju cítiť,“
vysvetľoval umelecký vedúci FS
Vranovčan Peter Kocák.
Večer 13. decembra bude rozdelený do troch častí. Prvé dve časti
budú venované predstaveniu ich života a umeleckej kariéry. V treťom
dieli si na oboch zaspomínajú ich
priatelia. „Mojim prianím je, aby
sme na nich spomínali cez veselé príbehy, ktoré sme spolu zažili,
a vôbec ich nebolo málo. Myslím si,
že aj oni by si to takto priali,“ dodal
P. Kocák.
Okrem domácich muzikantov
a spevákov z Vranovčanu a Cifroška
sa v programe predstavia aj ĽH
Švihrovci, ktorú Ľ. Gális založil počas
štúdia vo Zvolene a ĽH Dúbrava, kde
tiež ako primáš pôsobil J. Dravecký.
Obidvom prídu vzdať hold i Muzika
Milana Rendoša, ĽH Zemplín, či
Michal Noga ml., Peter Tamas (HU),
Viktor Ťasko, Anton Kónya a ďalší.
„Ozývajú sa nám aj ďalší muzikanti,
ktorí ich poznali a chceli by si zahrať na ich počesť. Každý, kto si ich
bude chcieť uctiť, bude mať dvere
na javisko otvorené. Chceli by sme
tiež osloviť pánov Magdu, Iľova,
Diľa, Kašinského, Olekšáka, Mička
a ďalších, aby si prišli s nami zahrať
Petrovské melódie a takto im poslať odkaz tam hore, že si ich vážime a nikdy na nich nezabudneme,“
zdôraznil P. Kocák.
-im-
Vodič pod vplyvom alkoholu
Cestári opravia vo
a spolujazdec zranený
vranovskom okrese tri mosty
V okrese Vranov nad Topľou zrekonštruujú cestári tri mosty, ktoré
sú v havarijnom stave. Na tento účel
získali z Regionálneho operačného
programu, prioritná os 5, opatrenie
5.1 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov“ finančné zdroje vo výške
1,24 mil. eur.
Kompletná
rekonštrukcia
čaká mosty medzi Dl. Klčovom
a Sačurovom (450 m), v obci Giglovce
(950 m) a vo V. Žipove (600 m), kde
bude odstránený havarijný stav
spôsobený povodňami v roku 2010.
Rovnako opravený bude priepust
v Mičakovciach. Termín ukončenia
prác je naplánovaný do 30.6.2015.
„Keďže mosty sú v havarijnom stave, pri rekonštrukcii ich budeme
musieť zabezpečiť a zastabilizovať
proti ďalšiemu poklesu. Dôležité
je i to, že sa zfrézuje súčasná živica a položí sa nový asfalt,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja,
oblasť Vranov Michal Švábik. -im-
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Vranov n/T.
začal trestné stíhanie a súčasne aj
vzniesol obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví a z prečinu ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky 38-ročnému Mariánovi z obce Pavlovce
– Podlipníky.
Marián mal 9. 11. 2014 hodinu po
polnoci viesť svoje osobné motorové
vozidlo zn. Škoda Felícia, po štátnej
ceste v obci Pavlovce, kde sa pri prejazde ľavotočivej zákruty dostatočne
nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke,
čoho dôsledkom bol náraz vozidla do
stĺpu elektrického vedenia. Pri tejto
nehode došlo k zraneniu 57-ročného
spolujazdca, ktorý utrpel zlomeninu
panvy, zlomeninu pravého stehna a
zlomeninu nosových kostí – zranenia
si vyžiadajú dobu liečenia nad 42 dní.
Vodič nebol zranený, škoda na vozidle
bola vyčíslená na sumu 300 eur, škoda na elektrickom stĺpe vznikla výške
300 eur. Vodič Marián bol po nehode
podrobený dychovej skúške na alkohol a bola u neho nameraná hodnota
0,97 mg/L alkoholu, pri opakovanej
dychovej skúške bola nameraná hodnota 1,02 mg/L. Obvinený muž je stíhaný na slobode.
Rozpis pohotovostnej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti
sobota, nedeľa a sviatok: 8.00 hod. - 11.00 hod.
22.11.2014
23.11.2014
MUDr. Monoková
MUDr. Pacan
zub. ambulancia, DOMINO-Dukl. Hrdinov, Vranov n. Topľou
zub. ambulancia, Nám. Slobody 5, Vranov n. T.
R o z p i s p o h o t o v o s t n ý c h s l u ž i e b l e k á r n í v m e s t e Vr a n o v n a d To p ľ o u
pondelok – piatok: 17.00 - 21.00 hod.
sobota – nedeľa: 7.30 - 12.00 hod.
17.00 – 20.00 hod. Adresa lekárne
20.00 – 21.00 hod.
17.11. Dr. Max – NsP Budova Vran. Nemocnice n.o. Dr.Max – NsP
18.11. Prima
Budova AOC
Prima
19.11. Prima
Budova AOC
Rozmarín – Hlovíkova 2696 (areál NsP)
20.11. Prima
Budova AOC
Prima
21.11. Farmis
M.R.Štefánika 698
Farmis
22.11. Dr. Max – mesto Námestie slobody 969
Dr.Max – mesto
23.11. Juh
M.R.Štefánika 2630
Juh
13.00 - 21.00 hod.
17.00 – 20.00 hod. Adresa lekárne
20.00 – 21.00 hod.
24.11. Centrum
Pribinova 82
Centrum
25.11. Schneider OC Kaufland
Schneider
26.11. Prima
Budova AOC
Jozef – Kalinčiakova 2612/7
27.11. Dr. Max – NsP Budova Vran. Nemocnice n.o. Dr.Max – NsP
28.11. Prima
Budova AOC
Pri medveďoch – Námestie slobody 1248
29.11. Centrum
Pribinova 82
Centrum
30.11. Prima
Budova AOC
Alchemilla – Školská 645
4
18. november 2014
ovské
Vran
Poďakovanie J. Lapčáka
Úprimne by som sa chcel poďakovať všetkým priateľom a hlavne
rodine za podporu v sobotňajších
komunálnych voľbách. Moje poďakovanie zároveň patrí nielen každému z voličov, ktorí mi dali svoju
dôveru, ale všetkým, ktorí prišli voliť, lebo ukázali, že osud Vranova im
nie je ľahostajný. Vaša dôvera ma
zaväzuje k tomu, aby som urobil
maximum pre rozvoj tohto mesta.
Ján Lapčák
Vážení voliči,
dovoľte mi, aby som sa vám
poďakoval za prejavenú dôveru v sobotňajších komunálnych
voľbách. Vážim si každý jeden
hlas, ktorý ste mi odovzdali.
Kandidátom, ktorí uspeli, želám
veľa šťastia pri správnych rozhodnutiach v prospech rozvoja
mesta Vranov nad Topľou.
Milan Ivanov
Ďakujem
Nesklamem
ovské
Vran
18. november 2014
5
Najviac mandátov získali kandidáti SMER-SD a nezávislí
V Mestskom zastupiteľstve vo
Vranove nad Topľou bude v novom
funkčnom období pôsobiť 25 poslancov. Najviac „kresiel“ obsadia nezávislí poslanci a SMER-SD, ktorí získali
po osem mandátov. Piatich poslancov
bude mať KDH, dvoch SDKÚ-DS a po
jednom SIEŤ a Náš Kraj.
Novými tvárami v laviciach
MsZ budú M. Jenčo, J. Baran, G.
Bradovková, J. Bella, V. Tropp, Z.
Hurná, Ľ. Bľacha a J. Kočiš.
Mestská časť Lomnica: 1. Pavol
Molčan, JUDr. (SMER-SD) – 233.
Mestské časť Čemerné: 1. Milan
Tkáč, Ing. (NEKA) – 409, 2. Michal
Mudrák, Ing. (KDH) – 284, 3. Štefan
Topľanský, Ing. (SMER-SD) – 279, 4.
Michal Jenčo, Bc. (NÁŠ KRAJ) – 241,
5. Ján Uhlík, JUDr. (SMER-SD) – 230,
6. Ján Hrubovský (KDH) – 229, 7. Jozef
Čech (KDH) – 216, 8. Miroslav Bača,
Ing. (KDH) – 212, 9. Daniel Feško, Ing.
(SNS) – 186, 10. Alfonz Kaliaš, Mgr.
(SRÚ) – 161, 11. Mária Cingeľová,
Ing. (SMER-SD) – 159, 12. Marián
Smolák, Mgr. (SMER-SD) – 145, 13.
Rastislav Košuda (SDS) – 89, 14. Peter
Kolesár (SDKÚ-DS) – 88, 15. Peter
Kertis (SIEŤ) – 87, 16. Stanislav Slivka
(SRK) – 74, 17. Milan Šesták (SOĽ) –
69, 18. Milan Marcinov (SĽS) – 57, 19.
Július Súčik (SDS) – 46, 20. Katarína
Košudová, Mgr. (SDS) – 36, 21. - 22.
Peter Fincický (Robíme to pre deti-SF)
– 33, 21. - 22. Mária Kurovská, PhDr.
(NaS) – 33.
Vranov – Sever: 1. Jozef Baran,
PhDr. (SMER-SD) – 422, 2. Ľubomír
Lukič, Ing. (SMER-SD) – 375, 3. Eva
Lenková, Mgr. (NEKA) – 357, 4.
Gabriela Bradovková, RNDr. (KDH)
– 347, 5. Jaroslav Bella (SMER-SD) –
337, 6. Peter Štefanko, Ing. (NEKA)
– 332, 7. Miron Blaščák, RNDr. (KDH)
– 317, 8. Mária Chrapeková, Ing.
(SMER-SD) – 306, 9. Milan Ivanov
(NEKA) – 304, 10. Marián Smolák
(SMER-SD) – 303, 11. Peter Goga
(SMER-SD) – 281, 12. Martin Buzáš,
Ing. (KDH) – 267, 13. Jozef Bednár,
Ing. arch. (KDH) – 259, 14. František
Mrážik, MUDr. (SDKÚ-DS) – 243, 15.
Jozef Piok (NEKA) – 234, 16. Martin
Vardžik, Ing. (SIEŤ) – 217, 17. Peter
Popaďák, MUDr. (SIEŤ) – 187, 18.
Jozef Barna (NEKA)183, 19. Ján Frena,
MUDr., (KDH) – 177, 20. Renáta
Kopčeková, Mgr. (SDKÚ-DS) – 171,
21. Jozef Mihalčin, Ing. (SĽS) – 167,
22. Marek Marčišín, Bc. (NEKA) –
164, 23. Ján Barna, Ing. (SOĽ) – 163,
24. Anna Maťašová (KDH) – 144,
25. Peter Prok (SDKÚ-DS) – 133, 26.
František Starý (SDĽ) – 131, 27. Jozef
Džurdženik (SNS) – 122, 28. Miroslav
Krištan (KSS) – 119, 29. Maroš Hudák
(SIEŤ) – 108, 30. Martin Maťaš, Ing.
(SDS) – 106, 31. Maroš Spišák, Ing.
(SIEŤ) – 100, 32. Peter Mitaľ (NaS)
– 95, 33. Gabriela Lacušová, PhDr.
(NOVÝ PARLAMENT) – 81, 34. Peter
Berka, Ing. (SIEŤ) – 75.
Vranov – Centrum: 1. Igor
Čačko, Ing. (SDKÚ-DS) – 549, 2. Lýdia
Ondrušová, JUDr. (NEKA) – 526, 3.
Marek Fedor, MUDr. Ing. (KDH) –
405, 4. Vladimír Tropp, Ing. (SMERSD) – 396, 5. Ján Lapčák, Ing. (NEKA)
– 389, 6. Zuzana Hurná, PhDr. (SMERSD) – 336, 7. Rastislav Košalko (NEKA)
– 324, 8. Juraj Tužák, Ing. (SDKÚ-DS)
– 282, 9. Mária Nadzamová (SMERSD) – 276, 10. Marek Molčan, MUDr.
(SDKÚ-DS) – 272, 11. Igor Lakatoš,
JUDr. (KDH) – 221, 12. Daniel Čarný,
Bc. (NEKA) – 209, 13. Rastislav
Švarbalik (SĽS) – 198, 14. Matúš
Krajňák (SĽS) – 194, 15. Ján Marenčin,
PhDr. (SMER-SD) – 184, 16. Patrik Vasiľ
(SIEŤ) – 178, 17. Ľuboš Pauko (SMERSD) – 170, 18. Andrej Sabanoš, MUDr.
(NaS) – 165, 19. Peter Bodor (SIEŤ) –
155, 20. Peter Kovaľ (SOĽ) – 143, 21.
Ján Laco (SDKÚ-DS) – 132, 22. Milan
Adi (NEKA) – 128, 23. Ľubomír Baran,
Mgr. (NOVA) – 125, 24. Lucia Mišková,
Mgr. (KDH) – 99, 25. Štefan Kalafa
Spomienka
Dňa 16. novembra sme si pripomenuli smutné 10. výročie, kedy nás vo veku 58 rokov opustila manželka,
mamka a babka Irena Gradošová z Nižného Hrušova.
Ďakujem všetkým, ktorí si na ňu spomenuli a jej pamiatku si uctili modlitbou.
Smútiaca rodina
(MOST-HÍD) – 96, 26. Peter Soták
(SDS) – 94, 27. Mária Saraková, Mgr.
(NÁŠ KRAJ) – 89, 28. Marcel Mitaľ
(NaS) – 88, 29. Štefan Červienka (KSS)
– 72, 30. Ján Jevín, Ing. (SNS) – 69, 31.
Pavol Štefanko (EDS) – 45, 32. Tibor
Tóth (ASV) – 23.
Vranov – JUH: 1. Igor Šesták, Ing.
(NEKA) – 791, 2. Ladislav Bľacha, Ing.
(NEKA) – 608, 3. Emília Antolíková,
Mgr. (KDH) – 522, 4. Ľubomír
Pidaný, Ing. (SIEŤ) – 502, 5. Dušan
Molek, Ing. (SMER-SD) – 497, 6. Igor
Pribula, MVDr. (SDKÚ-DS) – 472,
7. -8. Ján Kočiš (KDH) – 387, 7. -8.
Martin Strmeň, Ing. (NEKA) – 387,
9. Peter Kocák, Mgr. (NEKA) – 363,
10. Vladislav Drozdek (SNS) – 339,
11. Marián Gešper, JUDr. (SMER-SD)
– 326, 12. Vladimír Jenčko, PaedDr.
(SDS) – 316, 13. Anton Illéš, Ing.
(KDH) – 304, 14. Juraj Kuročka, MUDr.
(SMER-SD) – 301, 15. Štefan Štefanko,
Mgr. (KDH) – 300, 16. Maroš Mitrik,
PhDr. (SIEŤ) – 297, 17. Pavol Fiala,
Mgr. (KDH) – 291, 18. Jaroslava
Babejová, Ing. (KDH) – 286, 19.
Vladimír Janošo (SMER-SD) – 264, 20.
Miroslav Gešper, Bc. (NEKA) – 257,
21. Ján Fedorňák, Bc. (SNS)) – 247, 22.
Miroslav Lapčák, Mgr. (LEPŠIA ŠTVRŤ)
– 222, 23. Marek Vasiľ (SOĽ) – 221,
24. - 25. Marcel Fiedor, Ing. (SIEŤ) –
205, 24. - 25. Jozef Mikita, Ing. (KDH)
– 205, 26. Peter Treciak (NaS) – 200,
27. Jozef Pavlo, Ing. (NEKA) – 195, 28.
Ján Petík, Mgr. (SMER-SD) – 192, 29.
Milan Daniš, Mgr. (SIEŤ) – 187, 30.
František Kačmár, Ing. (SMER-SD) –
186, 31. Vincent Pihulič, Ing. (SMERSD) – 182, 32. Jozef Vodila (NaS)
– 170, 33. Stanislav Korčínský (SĽS)
– 168, 34. Patrik Jurko, Mgr. (SMERSD) – 162, 35. Milena Janovicová,
PhDr. (NOVÝ PARLAMENT) – 149, 36.
Marián Roman (SIEŤ) – 145, 37. Ján
Ihnát (ÚSVIT) – 129, 38. Ján Sestrienka
(MOST-HÍD) – 117, 39. - 40. Ladislav
Hromada, Mgr. (NOVA) – 105, 39.
- 40. Frederika Karchňáková (SMS) –
105, 41. Vincent Antoš (KSS) – 100,
42. Miroslav Dzurik (NÁŠ KRAJ) – 82,
43. Marek Varechaj (NaS) – 35. -iae-
KUPÓN
na 15% ZĽAVU
na nákup
náramkových hodiniek
Hodinárstvo – IVANOV
Nám. slobody 1
(zelená budova MAX
pri pošte)
Vranov nad Topľou
KUPÓN platí
do konca roka 2014
6
18. november 2014
ovské
Vran
Výsledky volieb v obciach okresu Vranov, mediálny rozruch opäť v Kvakovciach
Nových alebo staronových starostov a poslancov spoznali v sobotu aj
obyvatelia 67 obcí a mesta Hanušovce nad Topľou. V okrese Vranov nad
Topľou bolo v zozname voličov zapísaných 61 225 voličov, z ktorých svoj
hlas odovzdalo 35 095, čo znamená 57,35%-tnú účasť.
Najviac mediálneho rozruchu vyvolali voľby v Kvakovciach, kde sa na
poslednú chvíľu na trvalý pobyt zapísalo 119 osôb, čím sa počet voličov
zvýšil na 479. Zaujímavosťou je, že nových obyvateľov Kvakoviec vybavila
pri žiadosti o trvalý pobyt namiesto obecnej ohlasovne pobytov vo štvrtok
(13. novembra) polícia. Situáciu na mieste preverovala aj Obvodná volebná
komisia a jej predseda Andrej Rapčo konštatoval, že dopísanie týchto ľudí
do zoznamu oprávnených voličov obce bolo v súlade so zákonom.
Výsledky volieb starostov
v Hanušovciach nad Topľou a obciach okresu Vranov nad Topľou:
Babie: Martina Hliboká (SIEŤ)- 75,
Dušan Dzurko, (SMER-SD) – 57.
Banské: Štefan Petruň (KDH, SIEŤ) –
380, Stanislav Maloš (NEKA) – 329,
Ján Štovka (SMER-SD) – 110, Peter
Dzurovčin (SaS) – 64. Benkovce:
Viera Pavlišková (SMER-SD, KDH,
SNS) – 156, Kamil Konečný (NOVA,
SIEŤ) – 115, Miroslav Stanovčák
(SDKÚ-DS) – 12, František Baník
(EDS) – 11. Bystré: Ľubomír Hreha
(NEKA) – 793, Jozef Pohlod (SMERSD) – 497, Ján Katriňák (SRK) – 6.
Cabov: Viliam Popaďák (NEKA) – 63,
Peter Hric (SOĽ) – 62,Pavol Nemčík
(NEKA) – 47, Martin Sabol (SMERSD) – 42, Matej Balint (NEKA) – 30.
Čaklov: Andrej Dragula (SMER-SD)
– 605, Eva Maľudyová (NEKA) –
212, Vladimír Hričák (NEKA) - 188,
Andrej Demeter (SĽS) – 87. Čičava:
Mária Nehilová (NEKA) – 185, Dušan
Vilenik (NEKA) – 158, Ladislav Kalafa
(SMER-SD) – 118, Miroslav Kroka
(SRK) – 85, Radoslav Kasarda (NaS –
ns) – 22, Iveta Antušová (KDH) - 15,
Pavol Jarka (SRÚS) – 9. Čierne nad
Topľou: Vladislav Dvorjak (NEKA)
– 171, Michal Dvorjak (SDKÚ-DS) –
127, Anna Balogová (NEKA) – 76,
Ján Zošák (SMER-SD) – 45, Viera
Repčinová (NEKA) – 33. Ďapalovce:
Ján Cmár (SMER-SD) – 156, Kristína
Paľová (NEKA) – 89, Ľubomír Balog
(KDH, SDKÚ-DS) – 23. Davidov:
Jozef Vaľko (SMER-SD) – 321,
Mikuláš Bačík (SDS, KDH) – 142,
Pavla Šoganičová (KSS) - 6. Detrík:
Ľubica Voľanská (SMER-SD) – 23.
Dlhé Klčovo: Andrej Kulik (NEKA)
– 376, Róbert Janok (NaS – ns)
– 98, Andrea Prokopová (NEKA)
– 65, Ján Jenčo (NEKA) – 59, Ján
Bančanský (TIP) – 45. Ďurďoš:
Emília Marcinková (SMER-SD) – 102,
Marta Jurčová (KDH) – 19, Miroslav
Guľa (NEKA) – 13. Giglovce: Zuzana
Bochová (SMER-SD) – 88, Anna
Vidumská (KDH, SDKÚ-DS) – 13,
Jozef Nedzbala (SDS) – 9. Girovce:
Jana Lešková (KDH) – 33. Hanušovce
nad Topľou: Štefan Straka (SMERSD) - 642, Pavol Varga (SIEŤ) – 364,
Ján Čurlík (SDKÚ-DS, MOST – HÍD)
– 203, Ľuboš Sopoliga (SaS) – 161,
Agáta Krupová (KDH) – 95, Maroš
Kočiš (NEKA) – 51. Hencovce:
Štefan Kovaľ (SIEŤ, NOVA) – 424,
Jozef Ištočko (SMER-SD) – 131,
Ľubomír Bak (KDH) – 97, Jozef
Gazdík (SOĽ) – 61, Štefan Goron (7
STATOČNÝCH) – 11. Hermanovce
nad Topľou: Ján Krivák (SMERSD) – 224, Jozef Andrek (SIEŤ) –
108, Jaroslav Gajdoš (NEKA) – 52.
Hlinné: Milena Naštová Hladová
(SMER-SD) – 177, Peter Brenkáč
(SRK) – 38, Jozef Štefanko (KDH)
– 25, Viera Roskošová (SIEŤ) – 11.
Kvakovce: Radovan Kapraľ (KOS)
– 176, Ján Tutko (NEKA) – 128,
Vladislav Kolesár (SMER-SD) – 54.
Majerovce: Anna Vargová (NEKA)
– 122, Ján Fabian (SMER-SD) – 98,
Marián Lapčák (KDH) – 36, Peter
Valčo (NaS – ns) – 5. Malá Domaša:
Jaroslav Makatúra (SMER-SD) –
228. Matiaška: Monika Husivargová
(SIEŤ) – 82. Beáta Lešková (SMERSD) – 80. Medzianky: Pavol Čorba
(NEKA) – 110, Katarína Molitorisová
(SMER-SD) – 69, Ján Socha (NEKA)
– 18, Peter Nazarej (NEKA) – 17.
Merník: Marián Kostelník (SMERSD) – 199, Štefan Vagaský (SNS)
– 86, Marek Holp (NEKA) – 35.
Michalok: Viera Mihočová (SMERSD) – 134. Nižný Hrabovec: Katarína
Špallerová (SMER-SD) – 414,
(SMER-SD, KDH) – 582. Holčíkovce:
Michal Flešár (NEKA) – 158, Ľudovít
Jakubov (KDH, SDKÚ-DS) - 105.
Jasenovce: Ladislav Trybula (NEKA)
– 80, Štefan Vilcega (SMER-SD) – 57,
Jozefína Zmudová (KDH, SDKÚ-DS) –
21,Stanislav Dydňanský (ÚSVIT) – 3.
Jastrabie nad Topľou: Michal Džuka
(SMER-SD) – 117, Miloš Mikloš
(NEKA) – 95, Eduard Bokšaj (NEKA)
– 51. Juskova Voľa: Jozef Lukačin
(SMER-SD) – 129, Pavol Kaňuch
(NEKA) – 58, Anna Čandiková (KDH)
– 35. Kamenná Poruba: Jozef Gaďo
(SRK) – 215, Dušan Baranský (SMERSD) – 173, Miroslav Janoško (NEKA)
– 153, Ján Gurega (NEKA) – 48,
Mária Hajníková (SNS) – 12, Pavol
Jančík (SDS) – 6, Jozef Šveda (SDKÚDS) – 4, Jozef Rusnák (NaS – ns)
– 3. Kladzany: Daniel Lorinc(SDKÚDS) – 107. Komárany: Jana Kráľová
(SMER-SD) – 107, František Mudroň
(KDH) – 106, Andrea Kovková (SOĽ)
– 37. Kučín: Marcela Baškovská
Marcela Pčolinská (NOVA, SDKÚDS, KDH, SIEŤ) – 411. Nižný Hrušov:
Ján Fenčák (NEKA) – 290, Ján Jusko
(SMER-SD) – 259, Juraj Tomáš
(KDH) – 200, Kvetoslava Bakajsová
(NEKA) – 54, Tomáš Krajňák (NaS –
ns) – 11. Nižný Kručov: Vladimíra
Hermanovská (KDH, SIEŤ) – 145,
Michal Mikloš(SMER-SD) – 88.
Nová Kelča: Mária Telepunová
(SMER-SD) – 130, Štefan Humeník
(NEKA) – 67. Ondavské Matiašovce:
Mária Mražíková (SDKÚ-DS, KDH) –
242, Ján Repko (SMER-SD) – 165.
Pavlovce: Jozef Kočiš (SMER-SD,
SDKÚ-DS, KDH) – 273. Petkovce:
Pavol Hybala (SMER-SD, KDH) – 56.
Petrovce: Miroslav Bobrik (SMERSD) – 121, Anna Hliboká Čurliková
(SZS) – 78, Ján Jenčo (KSS) – 67, Ivan
Gdovin (NEKA) – 18. Piskorovce:
Pavol Šatník (SMER-SD) – 60, Anna
Homoľová (NEKA) – 31. Poša:
Tadeáš Malý (NEKA) – 219, Marián
Čintala (KDH) – 99, Yveta Macušková
(NEKA) – 50, Peter Dzurjanin (NEKA)
– 43, Lenka Prekrestová (SMER-SD)
– 10, Viera Krausová (NaS – ns)
– 10. Prosačov: Ján Šoltés (SMERSD) – 56, Martin Digoň (SIEŤ) – 50.
Radvanovce: Ľudmila Kerestešová
(SMER-SD) – 81, Peter Dzugas (SOĽ)
– 44. Rafajovce: Božena Dubasová
(NEKA) - 75. Remeniny: Slavomír
Molitoris (NEKA) – 96, Ľubomír
Leško (NaS – ns) – 58. Rudlov: Ján
Markuš (SMER-SD) – 206, Matúš
Bochin (NEKA) – 138, Ján Zubko
(NaS – ns) – 23, Michal Keľár (KDH)
– 20. Ruská Voľa: Anna Chamajová
(SMER-SD) – 33, Jana Husivargová
(KDH) – 5. Sačurov: Peter Barát
(NEKA) – 672, Ivan Baran (KDH)
– 121, Ján Onuško (NOVA) – 93,
Jozef Antuš (SDS) – 64, Pavol
Staško (SMER-SD) – 21. Sečovská
Polianka: Marián Fedor (SIEŤ) –
439, František Katona (NEKA) – 254,
Iveta Bérešová (NEKA) – 169, Anna
Sopková (NOVA) – 127, Ján Valovčin
(NEKA) – 105, Pavol Popaďak (KDH)
– 97, Miroslava Stejskalová (SĽS) –
14. Sedliská: Jozef Dobrocký (KDH)
– 294, Matej Sabol (NEKA) – 172,
Jozef Mudroň (SNS) – 166, František
Jonek (NEKA) – 34. Skrabské: Ján
Mičko (SIEŤ) – 136, Emil Rybnický
(SNS) – 83, Ján Eštok (SMER-SD) –
68, Jozef Haľko (SOĽ) – 49, Mária
Medvecová (NEKA) – 28, Štefan
Eštok (NEKA) – 27, Jozef Kaňuk
(NEKA) – 23. Slovenská Kajňa: Jozef
Durkaj (SMER-SD) - 229, Jozef Olah
(NEKA) – 183. Soľ: Jozef Berta (SMERSD) – 556, Ľuboš Mihalčin (NEKA)
– 364, Maroš Kmec (SaS) – 93, Jan
Dlasek (NaS – ns) - 9. Štefanovce:
Slavomír Bujko (NEKA) – 37, Anna
Kužmová (SMER-SD) – 16. Tovarné:
Kvetoslava Mižáková (SMER-SD,
KDH) – 355, Jozef Cichý (NEKA) –
123, Radoslav Repko (NEKA) – 62.
Tovarnianska Polianka: Marián
Kerčák (SDS) – 56. Vavrinec: Helena
Kiššová (KDH) – 24, Helena Tabaková
(SMER-SD) – 17. Vechec: Michal
Čandík (SMER-SD, KDH, SIEŤ) – 507,
Ladislav Tóth (EDS) – 460, Jozef
Krišo (SNS) – 200, Ján Duraník (SDS)
– 64, Anton Šantavý (MOST – HÍD)
– 9. Vlača: Michal Kľučár (SMER-SD)
– 103, Jozef Varga (TIP) – 24. Vyšný
Kazimír: Michal Duda (SMER-SD) –
83, Ján Čižik (SDKÚ-DS) – 44. Vyšný
Žipov: Miroslav Ondič (SOĽ, SIEŤ)
– 350, Kvetoslava Supuková (SMERSD) – 201. Zámutov: Stanislav
Duda (NEKA) – 861, Peter Števanka
(SMER-SD) – 420. Zlatník: Juraj
Balog (SMER-SD) – 33, Martina
Lukáčová (SDKÚ-DS) – 14. Žalobín:
Valéria Račková (SMER-SD) – 377,
Peter Popovič (SĽS) – 78. -iae-
ovské
Vran
Bronz pre našich debatérov
Už po deviaty krát organizovala
Slovenská debatná asociácia regionálne kolo súťaže Debatiáda. Tentokrát sa
východoslovenský región zišiel v stredu 5. novembra 2014 na Základnej
škole Krosnianska v Košiciach.
No a po prvýkrát sme šli „na skusy“ aj my, študenti Gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.
Postavili sme tri tímy:
Tím GFA 1 – Klára Halasová, Jolana
Tirpáková (prima) – I. kategória
Tím GFA 2 – Eugénia Ficková,
Jakub Zubko (prima) – I. kategória
Tím GFA 3 – Kristína Vašková,
Nikola Alžová (kvarta) – II. kategória.
Netradičná rečnícka súťaž má 2
kategórie. Konkurencia bola mimoriadne silá. V prvej kategórii súťažilo
16 tímov a v druhej kategórii si svoje
sily meralo medzi sebou až 23 tímov.
Náročná súťaž spočívala v štyroch
debatách. Mali sme argumentovať,
presviedčať, vyjadriť svoje názory, vyvrátiť tvrdenia súperov, urobiť závery
a vysloviť záverečnú reč. Nuž a najzaujímavejšie boli krosy – krížové výsluchy medzi súťažiacimi.
KRISTÍNA & BAND – HOREHRONIE TOUR 2014
Po dvoch úspešných ročníkoch
Horehronia tour v Českej republike
vyráža Speváčka Kristína tentokrát
aj na Slovensko. Svoju kariéru naplno odštartovala v roku 2010, kde
sa stala víťazkou Eurovision Song
Contest a reprezentovala Slovensko
s piesňou Horehronie v Nórskom
Osle. V roku 2011 sa stala speváčkou roku CZ a SK hudobných cien
OČKO. Po krátkom čase v roku 2012
vydáva svoj tretí album s názvom Na
slnečnej strane sveta. Jej najväčšie
hity Horehronie, Pri oltári, Stonka,
V sieti ťa mám, Jabĺčko, Ešte váham,
Ľudskosť či Odpúšťam, si získali
srdcia fanúšikov všetkých vekových
ALZ, s.r.o.,
Východná 19C, Prešov
7
18. november 2014
kategórii od najmenších po najstarších nielen na Slovensku, ale aj
v susednom Česku. Kristína je u našich susedov už tretí rok po sebe
najúspešnejšia Slovenská speváčka
v prestížnej súťaži Český slávik v kategórii Slávik bez hraníc. Všetky jej
najväčšie hity, ale aj iné piesne, Vám
predstaví s vlastnou kapelou na koncerte, ktorý sa uskutoční v piatok
19.12.2014 o 19.00 h v Estrádnej
sále Domu kultúry vo Vranove n. T.
Vstupenky v hodnote 9 € si môžete
zakúpiť v Pokladni MsDK Vranov
n. T. už v predpredaji.
Bližšie informácie na www.kulturavranov.sk
www.mazdapresov.sk
Témy debát zneli:
Pripravovaná téma (táto bola zverejnená týždeň pred súťažou): Mala
by byť zavedená daň z nádvahy?
Improvizované témy (tieto sme sa
dozvedeli priamo na súťaži – 15 minút pred debatou): Mal by každý žiak
povinne navštevovať jeden športový
krúžok? Mali by žiaci povinne navštevovať školský klub detí? Účasť na letných táboroch by mala byť pre žiakov
povinná? Mala by byť dobrovoľnícka
činnosť žiakov v škole podmienkou na
získanie vysvedčenia?
Náhodné rozlosovanie postavilo
dva tímy oproti sebe. Po zverejnení
témy nás náhodne rozlosovali či sme
súhlasný alebo nesúhlasný tím. Teda
museli sme jasne argumentovať buď
za alebo proti!
Súťaž bola náročná, porotcovia
prísni. Kolotoč trval 6 hodín bez prestávky. V podstate sme ani nedúfali, že
sa dobre umiestnime. Boli sme jednak
tel.: 0903 635 861
unavení z cesty (vstávali sme o piatej
ráno) a jednak sme nemali skúsenosti. Ale stalo sa nečakané. V kategórií
mladších žiakov sme získali krásne
3.miesto a bronzové medaily sa leskli
na hrudi Eugénie Fickovej a Jakubovi
Zubkovi. (prvé dve miesta získali domáce družstvá z Košíc).
V II.kategórií nám len o kúsok ušli
medailové pozície. Počínali sme si naozaj vynikajúco.
Všetci si odniesli diplomy a zaujímavé skúsenosti. Bolo to niečo nové,
zaujímavé, netradičné ale super.
Oplatí sa navštevovať krúžok
Myslím ekonomicky – Debatakiáda,
na ktorom nás pani učiteľka Ing.
Bernardína Jedináková pripravuje aj
na takéto súťaže.
No a už teraz sa tešíme na 2. kolo
súťaže, ktoré sa uskutoční 28. januára
2015.
Eugénia Ficková, prima
GFA Vranov nad Topľou
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru
10%
Zľavový kupón
Kupón platí na nákup mäsových výrobkov v predajni
ALTHAN TRADE, Námestie Slobody 969, Vranov n. T.
Kupón neplatí na akciový tovar a výsekové mäso!
Platnosť kupónu do 30. 11. 2014.
8
ovské
Vran
18. november 2014
najazdených 92 000 km, praviRÔZNE
delné prehliadky. Pridám 1-ročné
* Doučím matematiku a fyzizimné pneumatiky. Cena dohoku
žiakov
ZŠ, SŠ a VŠ. Tel.: 0908
zrekonštruovaný trojizbový byt s dou. Tel.: 0907 33 76 72.
409 404.
balkónom na sídlisku Okulka, blok
OBČIANSKA INZERCIA
PREDÁM
* Predám odstavčatá. Tel.:
T. Byt je blízko centra. Kontakt:
057/449 94 05.
0905108662 alebo 0907910803.
NEHNUTEĽNOSTI
AUTO-MOTO
* Predám 3-izbový byt v OV
* Predám Jawa 50, pojazdnú.
na sídlisku Okulka, 72 m2, zčasti
Tel.: 0908 350 304.
zrekonštruovaný, jadro v pôvod* Predám Š-Fabia, 1.2, 47 kw,
nom stave, vymenené plastové
okná, 7. poschodie. Cena 32 tis
eur, dohoda možná. Tel.: 0944
969 162, 0949 333 562.
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
* Predám 2-izbový byt na 3.
Námestie slobody 2,
poschodí na Mlynskej ul., orienbudova KOMUNÁL
tácia JV, komplet prerobený za 32
093 01 Vranov nad Topľou
000 eur. Tel.: 0949 837 416.
E-mail: [email protected]
* Predám 4-izbový tehlový pripravuje:
byt v širšom centre Vranova, cena 26. 11. 2014 - Daň z príjmov FO
500 eur/m2. Tel.: 0908 978 216.
(JUDr. Stahovcová)
* Ponúkam na predaj 3-izbo- 5. 12. 2014 - Daň z príjmov PO
vý byt v OV na Sídlisku II. v centre
(Ing. Michňová)
mesta. Rozloha bytu 65m2. Byt je - kredity pre učiteľov (rôzne témy)
čiastočne prerobený. Balkón, piv- - nemčinu pre budúce opatrovateľky
0911 127 651
nica, plastové okná, spotrebiče,
nábytok. Tel.: 0908 848 553.
* Dám do podnájmu
PRACOVNÉ PONUKY
* Prijmem vodičov do pe- mesačného príjmu vhodnú
kárne. Tel.: 0918 799 815. aj popri zamestnaní. Tel.:
* Ponúkam serióznu prácu 0908 884 549.
s možnosťou pravidelného
Program
Program
Program
KINO
MLADOSŤ
Vranov n/T
Vranov n/T
Vranov n/T
FALOŠNÍ POLIŠI
19. 11. - 20. 11. (streda, štvrtok) o 19.30 hod.
USA komédia MN12 104 min.
Vstupné: 4,- € / deti a mládež 3,- €
Akčne ladená komédia prináša príbeh dvoch kamarátov, ktorí sa rozhodnú prezliecť za policajtov. Takmer okamžite získavajú výhody, ktoré
uniforma prináša, ako napríklad vážnosť a rešpekt okolia. Z týchto dôvodov si uniformu čoraz väčšmi zamilujú a sú ochotní v „hre na policajtov“
pokračovať. Všetko sa zvrtne v momente, keď na scénu prichádza skutočný
zločinecký gang.
Film je uvedený v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.
Hrajú: Damon Wayans Jr., Jake Johnson
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA - 1. ČASŤ
21. 11. - 23. 11. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.30 hod.
USA dobrodružný MN12 146 min.
Vstupné: 4,- €
Proti všetkým očakávaniam prežila Katniss hladové hry dvakrát, ale
ani potom nemá pokoj. V krajine vypuklo povstanie. Kapitol je naštvaný a
chce pomstu. Kto by mal za nepokoje zaplatiť? Katniss. A čo je najhoršie?
Prezident Snow dal jasne najavo, že v bezpečí nie je vôbec nikto. Bude pripravovaná revolúcia v čele s Katniss úspešná? Cena môže byť veľa vysoká.
Film je uvedený v pôvodnom znení s českými titulkami.
Hrajú: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson
FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI A MLÁDEŽ
LÁSKA NA VLÁSKU
22. 11. - 23. 11. (nedeľa) o 17.00 hod. v 2D
Slovensko rodinný film MN7 97 min.
Vstupné: 4,- € / deti a mládež 3,- €
Rekonštrukcie -30%
0907 998 582
Kompletné rekonštrukcie bytov a domov
Interiér:
Exteriér:
- sadrokartonárske práce
- bytové jadrá
- obklady, dlažby
- omietky, stierky
- okná
- zatepľovacie práce, fasády
- murárske práce
- zámkové dlažby
- murované ploty, komíny
Cenová ponuka zdarma!!!
Akcia -30% z ceny práce!!!
Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti
zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné
stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci
si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho
druhého. Ráno Mateja neprávom obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš musí
zostať na hrade a aj keď sa snaží presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom,
nik mu neverí. Obaja chlapci sa musia postaviť zoči voči svetu, ktorý dosiaľ
nepoznali, dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
Odmenou im bude, že obaja nájdu pravú lásku.
Hrajú: Celeste Buckingham, Samuel Spišák
FILMOVÝ KLUB
BIELY BOH
19. 11. (streda) o 17.00 hod.
Maďarsko, Nemecko dráma MN15 119 min.
Vstupné: 3,- € / členovia FK 2,- €
Fascinujúci príbeh je postavený na silnom, univerzálnom príbehu a tiež
na výnimočnej režijnej práci, nielen s ľudskými, ale najmä so zvieracími hercami. Je modernou verziou Lassie a hlavnou hrdinkou filmu je tentoraz sučka Hagen. Patrí malej Lilly, ktorá sa dostane do starostlivosti otca a ten psa
po nových vládnych opatreniach jednoducho vyhodí na ulicu. Hagen hľadá
cestu späť. Film diváka strhne nielen spôsobom, akým sa v ňom pracuje
so psími „hercami“, ale aj vďaka metaforickému presahu, ktorým odkazuje
na dnešnú komplikovanú spoločnosť.
Film je uvedený v pôvodnom znení s českými titulkami.
Hrajú: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér
ovské
Vran
18. november 2014
9
Vážení priatelia,
v týchto dňoch kladne odpovedám na otázku mnohých
Vranovčanov, či vyjdú niekedy „vranovské ulice“ knižne. Áno. Dávam
do tlače 1. časť knihy z cyklu
História vranovských ulíc s podtitulom Hlavná ulica a Štefánikova
ulica.
Kniha je výsledkom 10 -ročného
bádania v histórii vranovských rodín. V práci som sa zameral na to,
čo nebolo z histórie mesta ešte prebádané/rodinné vzťahy, podrobný
popis ulíc a jednotlivých domov od
najstaršie dostupných archívnych
materiálov do konca II. svetovej vojny/ v rámci možnosti doplnené historickými fotografiami, dobovými
dokumentami, stránkami z matrík,
časťami rodokmeňov. Osobitne sa
v knihe venujem témam: Vranov na
historických mapách, demografický
vývoj, doteraz nezodpovedané otázky a fakty okolo slziaceho obrazu
z Baziliky Narodenia Panny Márie,
ako to bolo s Vranovským vodným
hradom, krajinská cesta, prvá školská budova vo Vranove, pôvodný
stredoveký kostol vo Vranove, vysťahovalectvo do USA...
O dielčie výsledky práce sa delím s rodákmi v cykle stretnutí v HK
pod názvom História vranovských
ulíc.
Kniha je v rozsahu 268 strán, plnofarebná, pevná šitá tvrdá väzba.
Rád by som dal na jej vydanie/vytlačenie/ toľko finančných prostriedkov, koľko času som venoval práci
na nej, lebo som ju písal s veľkým
záujmom a láskou.
Cením si všetkých, ktorí svojou
Tamara Heribanová vo
vranovskej knižnici
Hornozemplínska knižnica vo
Vranove nad Topľou pozýva verejnosť na stretnutie so slovenskou
spisovateľkou, novinárkou a moderátorkou Tamarou Heribanovou,
ktoré bude vo štvrtok 20. novembra 2014 o 17.30 hod. v knižnici.
Tamara Heribanová sa narodila
6. mája 1985 v Bratislave, moderátorke Alene Heribanovej a spisovateľovi Jozefovi Heribanovi. Je vydatá
za fotografa Braňa Šimončíka.
Píše fejtóny, poviedky, glosy, ktoré jej vychádzajú doma
i v zahraničí.
Predavačky bublín (2010)
predstavuje svet médií, falošných
skorumpovancov,
šoubiznisového výkvetu, ale i novodobej alfa
generácie.
Misia Eva, prísne tajné (2012)
predstavuje misiu plnú lásky, detský
krehký svet, kde sila spočíva v správnych hodnotách a veľkosti srdca.
Kniha získala v roku 2013
3. miesto v čitateľskej ankete Knižnej
revue a získala prestížne ocenenie
Najkrajšia kniha Slovenska za rok
2012 v kategórii literatúra pre deti
a mládež.
Bola to len láska (2013) predstavuje strach z intenzity citov a venuje sa otázke vnútornej slobody.
Misia Eva v Thajsku (2014). Evka
prísne tajnú misiu splnila. Nielenže
vyhrala exotickú dovolenku, ale podarilo sa jej vrátiť lásku rozhádaným
rodičom. Už zasa sú kompletná rodina a všetko nasvedčuje tomu, že
pobyt v ďalekej Ázii bude.
Malá doba ľadová (2014).
Autorka sa v knihe s nevšedným
espritom, sviežim humorom a ľahkou bezprostrednosťou vyjadruje
k pálčivým problémom mladej generácie. V centre jej rozprávania sa
ocitla láska ako niečo, čo korunuje
celé bytie človeka.
prácou a šikovnosťou píšu nové dejiny nášho mesta.
Zverejnením Vášho mena (predmetu podnikania) v knihe prepojíme to, čo bolo s tým, čo vzniká a je
diametrálne odlišné. Nové mená,
firmy, ľudia, o ktorých sa raz možno
budú hľadať informácie či v rámci
spoločnosti alebo vlastných rodov.
Ponúkam partnerstvo pri vydaní diela v závislosti od výšky
Vášho finančného príspevku: od
250 Eur 5 ks. od 450 Eur 10 ks kníh
a umiestnenie poďakovania, prípadne reklamy Vašej firmy.
To je to, čo mi v tejto chvíli prichádza na um ako dobré riešenie
na vzájomnú spoluprácu pri vydaní
publikácie, ktorá doplní to, čo nebolo ešte v dejinách Vranova doteraz
publikované. Rád prijmem aj Vaše
návrhy, ktoré by pomohli knihe
dostať sa z môjho počítača k čitateľom. Vaše návrhy sú pre mňa zaujímavé aj z toho hľadiska, že mám
pripravené ďalšie časti (Rázusová
ulica, Dobrianskeho ulica, Hrunok)
ako pokračovanie cyklu História vranovských ulíc.
Vianočný čas je obdobím obdarovávania blízkych a priateľov.
Pevne verím, že s láskou prijmete
môj dar a História vranovských ulíc
sa zaskvie v rodinách ako zaujímavé
čítanie, pre poučenie i potešenie.
Kontakt a bankové spojenie:
Mgr. Cyril Melničák, Hviezdo­
slavova 2481, Vranov nad Topľou
číslo
účtu:
0000000107832106/0900
IBAN:
SK5309000000000107832106
tel.č. 0905 501056 Objednávky
na email adrese: [email protected] úctou a vďakou autor
D. Kidala zvíťazil s Pokorou...
Človek vymyslel stroje, aby si
ušetril čas, uľahčil námahu. A aj
napriek tomu ho máme menej na
seba, na svoje záľuby a svojich blízkych. Komunikácia sa obmedzila
na ťukanie do smartfónu, emócie
prejavujeme smajlíkmi a aj láska
sa stáva virtuálnou. Tak ako oheň,
„K technike by sme mali pristupovať
s pokorou, ale nemali by sme sa ňou
nechať pokoriť. Technika by mala
ležať pri nohách nám a nie my jej!“
Spisovateľ a filozof Elbert Hubbard
povedal: „Jeden stroj dokáže vykonať prácu za päťdesiat ľudí. Žiaden
stroj však nedokáže nahradiť prá-
aj technika je dobrým sluhom, ale
zlým pánom a je potrebné k nej pristupovať s rešpektom a POKOROU.
Pokora, tak znie aj názov fotografie, s ktorou sa Dávid Kidala, žiak
3. ročníka v odbore propagačná
grafika, zapojil do súťaže s názvom
Ako veda a technika zmenila môj
život. Organizátorom bolo Centrum
vedecko-technických informácií SR
v rámci Týždňa vedy a techniky.
Fotografia Dávida Kidalu najviac
zaujala porotu a umiestnila sa na
krásnom prvom mieste v II. kategórii (stredné školy). K úspechu blahoželáme a za šírenie dobrého mena
našej školy ďakujeme.
Sám autor o svojej práci napísal:
cu jedného výnimočného človeka.“
Takých výnimočných ľudí máme
okolo seba, stačí len dvihnúť oči od
displeja mobilu.
Mgr. Jozef Torma,
učiteľ odborných predmetov
10
18. november 2014
ovské
Vran
Judisti ocenili primátora Vranova Jána Ragana
28. október je vyhlásený ako
Svetový deň judo pri príležitosti narodenia Jigora Kana, ako zakladateľa
juda. Po celom svete sa robia rôzne
športové akcie na pripomenutie si
aj nejudisti na celom Slovensku. Išlo
o hod plnou loptou, skok do diaľky
z miesta a člnkový beh. Tento deň sa
do disciplín tohto projektu vo Vranove
nad Topľou zapojilo 201 ľudí. Výsledky
tohto významného dňa. Slovenským
zväzom judo bol pri tejto príležitosti
vypracovaný projekt „Poď do telocvične, nie do obchodu“, v ktorom
sa v troch nenáročných disciplínach
zapojili do cvičenia celé rodiny, judisti
sa zaznamenali na prezenčné hárky,
ktoré budú vyhodnocované v rámci celého Slovenska študentmi UMB
Banská Bystrica a FTVŠ UK Bratislava.
Inak to nebolo ani v oddiele juda
pri MŠK Vranov n.T. a CVČ ZŠ Juh, kde
A-čko na čele 1. ligy
Aj po 7.kole je lídrom 1.ligy skupiny Východ v stolnom tenise MŠK VSTK Vranov, keď v dôležitých stretnutiach sme porazili
doma Ružomberok B a Valču.
Výsledky:
1. liga
MŠK VSTK Vranov – ŠKST Ružomberok B 10:4
Body: Peter Tušim 3,5; Štefan Eštok 2,5; Michal Dandár 2, Daniel Oráč 1,
1 x w.o.
MŠK VSTK Vranov – STO Valča 10:4
Body: Peter Tušim 3,5; Michal Dandár 3, Daniel Oráč 2; Štefan Eštok 1,5.
2. liga
STO Mokrance – MŠK VSTK Vranov B 11:3
Body: Peter Hubaľ 2, Jozef Baran 1.
STK Stadex Košice – MŠK VSTK Vranov B 12:2
Body: Ľubomír Jurkanin a Jozef Baran po 1.
3. liga
STO Snina – MŠK VSTK Vranov C 14:4
Body: Samuel Fečo 2, Vladimír Zimný 1,5; Matej Mušák 0,5.
STMK Stropkov - MŠK VSTK Vranov D 12:6
Body: Miroslav Friedmanský 2,5; Anton Hajduk 2, Marek Holp 1, Michal
Fečo 0,5.
STŠK Tecák Vranov – STO Lemešany 11:7
Body: Marek Baran a Martin Zajac 3,5; Pavol Rusnák 2,5; Ján Časár 1;
Roman Bak 0,5
4. liga
TJ Šimonka Čierne n/T. - )SK Belá nad Cir. B 18:0
Body: Jaroslav Kachman a Martin Hudák po 4,5; Roman Haňo a Bohuš
Kachman po 3,5; 2 x w.o.
STO Brestov – STO Kladzany 14:4
Body: Jakub Kopčo 2,5; Tomáš Haňo 1,5; Peter Ščerba 0,5
5. liga
STO N. Hrabovec – Kladzany C 12:6
Body: Jakubo 4,5; Danko 3,5; Čižmár 2,5; Štefanco 1,5 – Varga 3, Juhás 2,
Doľacký 1.
Okresná súťaž
STŠK Tecák Vranov B – CVČ Vranov B 16:2
Body: Jakubčin, Stredný po 4,5; Tecák, Mokroluský po 3,5.
Erik Hajduk
oddiel trénuje. V rámci tréningov si
28.10. disciplíny vyskúšali judisti a ich
rodičia, ktorí boli na tréning prizvaní
a verejnosti bola táto akcia ponúknutá 8.11.2014 v areáli ZŠ Juh. Projektu
predbiehalo slávnostné otvorenie nového klziska, ktoré je taktiež v tomto
areáli. Na pozvanie oddielu sa prezentovania projektu zúčastnil aj primátor
mesta Ing. Ján Ragan so svojim zástupcom Ing. Dušanom Molekom a poslancom Ing. Ľubomírom Pidaným.
Po príhovoroch a objasnení projektu
bol primátorovi mesta predsedom
Slovenského zväzu judo Mgr. Jánom
Krišandom odovzdaný Ďakovný list
Slovenského zväzu judo pri príležitosti 60-teho výročia založenia juda
na Slovensku za prínos mesta v rámci
športu vo Vranove n.T., kde na základe tejto pomoci a následne výsledkov
oddielu juda mohlo byť mesto Vranov
n.T. zviditeľnené nielen na Slovensku,
ale aj za jeho hranicami.
Na podujatí svoje umenie predviedli aj judisti oddielu, ktorí ukázali
nielen judistické chvaty, ale aj gymnastické cvičenia, ktoré v rámci rozcvičky a celkovej koordinácie musia
takisto zvládnuť. Nakoľko bolo nevídane krásne počasie, toto vystúpenie
si mohli návštevníci podujatia pozrieť
na tatami, ktoré bolo vonku. Napokon
sa aj veľa z nich zapojilo do pripravených súťaží a tak prispeli troškou pohybu štipke svojej kondície. Každý zo
zúčastnených obdržal aj diplom World
Judo Day.
V tomto projekte chce Slovenský
zväz judo pokračovať aj na budúci
rok. Tentokrát to bolo organizované iba s prispením svojich osobných
možností trénerov a judistov, ich
rodičov a učiteľov ZŠ Juh, za čo im
patrí poďakovanie. Podaním projektu Slovenského zväzu judo na MŠ SR
možno v budúcnosti zorganizujeme
podujatie aj s prispením finančných
prostriedkov na väčšiu propagáciu, či
tričko.
-jk-
Boxeri MŠK Vranov bodovali
na turnaji Júliusa Tormu
V dňoch 13. - 16. 11.
2014 sa v Prahe uskutočnil turnaj Júliusa Tormu.
Michal Gavaj, boxer MŠK
Vranov a zároveň reprezentant Slovenska obsadil v Prahe
v hmotnosti do -91 kg 1. miesto
a opäť získal pre Slovensko zlatú medailu. Vo finále porazil maďarského
boxera Mária Fehera. Bol to trojdňový
turnaj, na ktorý cestovali naši boxeri
na náklady trénerov Mariána Smoláka
st. a Mgr. Mariána Smoláka ml., nakoľko nikto nemá peniaze ani Slovenská
federácia boxu, ani mesto. Na turnaji štartoval aj náš ďalší boxer MŠK
Vranov v hmotnosti do +91 kg, ktorý
skončil ako tretí.
Michal Gavaj v tomto roku zaznamenal už druhé víťazstvo na medzinárodnom turnaji. Pred mesiacom
štartoval v Krnove, kde získal tiež
prvé miesto, no bohužiaľ cestovné
a stravné na turnaj mu zaplatil opäť
tréner Marián Smolák st. A do tretice na majstrovstvá Európy v Zágrebe
v Chorvátsku v polovici októbra opäť
nikto nemal finančné prostriedky
a deň pred odchodom na ME mu tréner Marián Smolák st. poskytol 500
eur ako pôžičku „Pánboh zaplať“, aby
mohol boxovať na ME. Tieto finančné
prostriedky museli vložiť boxeri pri registrácii boxerov na ubytovanie a stravu atď. Druhému nášmu boxerovi do
+91kg Lukášovi Garlikovi sa poskladali
niektorí naši boxeri a priaznivci boxu.
Na majstrovstvách sveta Michal Gavaj
v tomto roku obsadil 8. až 10. miesto,
keď o postup do boja o medailu prehral po výbornom výkone v treťom
kole s majstrom sveta ukrajinským
boxerom tesne na body.
Marián Smolák st.
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 16
dňa 13. 11. 2014
Športovo – technická
komisia
ŠTK
schvaľuje
výsledky 14. kolo MOmuži a 14. kolo MO-sólo
dorast.
Disciplinárna komisia
DK mení nepodmienečný trest na
podmienečný do 30.4.2015:
Ján Tancoš 1038591 (Zámutov B) +
10 eur.
Zastavenie činnosti za 5 ŽK:
Peter Imrich 1117027 (K. Poruba)
podľa DP čl.37/5 a-1 stretnutie + 10 eur.
Zastavenie činnosti za ČK:
Roman Goroľ 1251308 (1.FC Čaklov)
podľa DP 37/3 – 1 stretnutie + 10 eur.
ovské
Vran
18. november 2014
Vranov – V. Opátske 3:0 (2:0)
Hostia naznačili svoj potenciál
hneď v úvodnej
10-minútovke, keď
sa dostali k dvom
priamym kopom
tesne za hranicou šestnástky, ale
ani v jednom prípade Makó zasahovať nemusel. Vranovčania s reakciou dlho neotáľali a v 14. min.
po centri Shyraya udrel nechytateľnou hlavičkou Mazur. Neubehla
ani minúta, ukrajinský snajper
dostal loptu za obranu, obišiel aj
Pellu a s prehľadom zvýšil na 2:0.
Otraseného súpera mohol o niekoľko ďalších desiatok sekúnd knokautovať Kaidrovych, no brankár V.
Opátskeho jeho obaľovačku z 20 m
na dvakrát kryl. Hostia sa však nevzdali a naďalej sa pokúšali dostať
do zápasu. Hoci mali niekoľko zaujímavých štandardiek, bezprostredne Makóa neohrozili. Naopak, v 40.
min. sa dostala lopta cez Mazura
s Boháčom ku Shyrayovi a Pella musel predviesť opäť výborný zákrok.
V. Opatské vstúpilo do druhého
dejstva aktívne – Steininger pálil
z pár metrov do Kaidrovycha a vzápätí prišiel z lavičky pokyn na preskupenie radov s modelom na troch
obrancov. V 57. min. však vymyslel
skvelú kolmicu Boháč a Mazur po
samostatnom nájazde skompletizoval hetrik. Po hodine hry najskôr
Kentoš odobral súperovi na polovici loptu, vyviezol ju do pokutového
ŠPORT
11
ŠPORT
Tabuľka
1. Prešov B
2. Snina
3. Stropkov
4. Lipany
5. Haniska
6. Sp. N. Ves
7. Humenné
8. Giraltovce
9. V. Revištia
10. V. Tatry
11. V. Opátske
12. Vranov
13. Plavnica
14. Bar. N. Ves
15. Michalovce B
16. Sabinov
územia Košičanov a po jeho
aktivite pálil nad bránu Boháč.
O šesť minút si kapitán domácich splnil aj defenzívne úlohy,
pretože zakončenie Bandžucha
upratal v poslednej chvíli do
bezpečia práve on. V závere ešte
skúšali po zlých odkopoch Pellu
šťastie ďalekonosnými pokusmi z hĺbky ihriska Kaidrovych
s Boháčom, no ani jeden z nich
už presne nemieril.
Góly: 14., 15., 57. Mazur.
Zostava Vranov: Makó –
Eštok (88. Kulman), Kentoš,
Krivák, Dvorjak, Shyray, Lazebnyi,
Kaidrovych, Abaturov (78. Soták),
Boháč, Mazur (83. Tabaka).
Zostava V. Opátske: Pella
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
9
9
9
8
8
8
8
8
6
6
6
5
5
3
2
2
3
1
1
3
1
1
1
1
4
2
2
4
3
3
4
4
4
6
6
5
7
7
7
7
6
8
8
7
8
10
10
26:10
24:17
30:20
18:14
34:21
23:18
22:23
12:15
20:27
25:23
25:25
15:19
19:21
16:29
18:33
15:27
32
30
28
28
27
25
25
25
25
22
20
20
19
18
12
10
– Kudlata, Sciranka (26. Matyi),
Majný, Šosták Vilčko, Seman,
Bandžuch (78. Riemer), Turczyk (36.
Kočiš), Steininger, Maďarik.
-im-
M. Jantek: Náš zámer bol jasný – vyhrať tento zápas!
MFK Vranov sa s jesennou časťou rozlúčil tak, ako ju začal – štýlovo. V dohrávke 14. kola privítali jeho
hráči na domácom trávniku TJ FK
Vyšné Opátske a súpera, ktorý určite nebol z kategórie odovzdaných,
zdolali po hetriku Vlada Mazura
3:0.
Hoci hostia bezprostredne
E. Makóa neohrozili, v priebehu
zápasu si vypracovali niekoľko zaujímavých momentov, len ani jednu
zo situácii nedotiahli do úspešného konca, ako napríklad dva priame kopy z ideálnych pozícií hneď
v úvodnej 10-minútovke. Naopak,
Vranovčania boli podstatne efektívnejší, pretože z prvých dvoch šancí
dali v priebehu necelej minúty dva
góly a vďaka tomu chytili opraty
stretnutia do svojich rúk ešte pevnejšie. V ďalšom priebehu sa stále
hral slušný zaujímavý futbal a i keď
vyložených šancí bolo pomenej, fanúšikovia pre striedajúcich hráčov, aj
celé mužstvo po záverečnom hvizde
potleskom nešetrili. „Náš zámer bol
jasný – vyhrať tento zápas! Tomu
sme podriadili aj prípravu, pretože
som trval na tom, že hráči, ktorí
chcú hrať, musia byť k dispozícii
od utorka, aby sme mohli pracovať
s taktikou. Myslím si, že z pohľadu
pohody v našich radoch bol dôležitý
druhý gól. Súpera sme potom dobrou hrou držali na dištanc, navyše
sme po zmene strán skórovali aj
tretíkrát. Hoci sme mali nahrané,
škoda možno, že sme sa nedostali
ešte k ďalšiemu gólu, čo by bolo
poďakovaním pre fanúšikov, ktorí
si našli cestu na štadión,“ uviedol
tréner MFK Vranov Miroslav Jantek.
Duel s V. Opátskym dal bodku
za futbalovým rokom 2014, v ktorom sa MFK nepodarilo postúpiť do
II. ligy a treťoligový reštart ukázal
tiež svoje úskalia. Na druhej strane,
radosť vranovskej futbalovej rodine
robili mládežníckej kolektívy – žiaci
sa vrátili do najvyššej súťaže a starší dorastenci sú lídrom II. ligy. Vo
vzťahu k A-mužstvu má M. Jantek
v pláne začať prvú fázu prípravy po
dvoch týždňoch voľna od 1. decembra. „Trvám na tom, aby mužstvo
pracovalo už od decembra, lebo
chlapci nemôžu dva mesiace nič
nerobiť. Máme zdravé jadro, dosť
mladých hráčov, preto by som chcel
pracovať iným štýlom ako pred rokom, kedy sa na formovanie tímu
reagovalo trošku neskoro,“ predstavil svoju víziu M. Jantek.
-im-
Mladí Vranovčania odštartovali halovú futbalovú sezónu
Futbalové nádeje MFK
Vranov U-13 odštartovali ha- Horný rad zľava: Polaščík, Šimurda, Veliký, Maďarik, Kentoš, Vidlička, Keresteš, Ivan (tréner U13).
lovú sezónu prvým turnajom. Dolný rad zľava: Demjanovič, Leporis, Halás, Blaško, Demčák, Boháč.
Naši chlapci podľahli v úvodnom vystúpení Lipanom 4:5,
a to napriek tomu, že z množstva šancí nastrelili až štyri
brvná. S Popradom už mladí
Vranovčania potvrdili svoje
kvality i výsledkovo a súpera
zdolali hladko 6:3. Na víťazstvo mali našliapnuté aj proti
Sp. N. Vsi, ale hoci viedli 4:0,
body si so Spišiakmi podelili. Suverénnom turnaja bol
Tatran Prešov a jeho hráči to
potvrdili taktiež v meraní síl
s Vranovom.
Výsledky:
Lipany
–
Vranov 5:4, góly: Šimurda
2, Demjanovič 2. Vranov –
Poprad 6:3, góly: Demjanovič
2, Demčák 2, Veliký 1, Vidlička
1. Vranov – Sp. N. Ves 4:4, góly:
Veliký 2, Šimurda 1, Demjanovič
1. Poradie: 1. Prešov 12b., 2.
Spišská Nová Ves 7b., 3. Lipany
6b., 4. Vranov 4b., 5. Poprad
0b.
-pi-
12
ŠPORT
ŠPORT
18. november 2014
ovské
Vran
M. Šviderský a synovia D. Beckhama sa pripravujú v akadémii Arsenalu Londýn
s loptou.
Fanúšik FC Barcelona a playmakerov ako Pirlo, Gerard, či Xavi
v konkurencii hráčov z juhovýchodnej
Európy presvedčil natoľko, že získal
nomináciu do najlepšej osemnástky,
ktorá sa bude pod krídlami Arsenalu
pripravovať v gréckej akadémii.
Ponuka pre M. Šviderského však určite nie je náhodná, lebo v minulosti už navštívil na pozvanie aj kempy
Celticu Glasgow a AS Saint-Étienne.
„Tréningové plány, ktoré zasielajú
priamo z Anglicka, sú rovnaké pre
všetkých päť akadémií. Dokonca
pondelkový tréning je spoločný pre
všetkých. Podmienky na trénovanie
máme výborné. K dispozícii sú tri veľké ihriská s rôznymi typmi prírodnej
trávy, plus jedno menších rozmerov
a celkovo máme všetko, čo potrebujeme, zabezpečené na najvyššej
úrovni,“ uviedol Martin Šviderský.
Mladí futbalisti trénujú trikrát do
týždňa dvojfázovo, no rovnocennou
Od príchodu francúzskeho trénerského mága Arsena Wengera do
Arsenalu Londýn sa jeden z najslávnejších anglických klubov stal pre
ostatnú konkurenciu, a nielen na
Britských ostrovoch, vzorom práce
s mládežou. Kanonieri sú hrdí na to,
že pracujú s mladými talentovanými
hráčmi a túto ich filozofiu ocenil aj
legendárny David Beckham, ktorého
dvaja synovia navštevujú práve mládežnícku akadémiu Arsenalu.
Skautov Londýnčanov zaujal aj
Vranovčan Martin Šviderský, ktorého si v drese 1. FC Tatran Prešov
všimli na minuloročnom Fragaria
Cupe. Arsenal má po celom svete
päť akadémií a šikovný stredopoliar
dostal pozvánku do kempu v Grécku.
Slovenský futbalový talent strávil
na skúške týždeň, pričom tréneri na
čele s bývalým hráčom Kanonierov
Matthewom Roseom sledovali hráčov počas dvojfázových tréningov
zameraných výhradne na prácu
prioritou k futbalu je vzdelanie. Ich
celodenný program štartuje budíčkom o siedmej, po raňajkách pokračuje školou a prvý tréning majú o tretej.
O piatej k ním prichádzajú vychovávatelia a dve hodiny sa spolu učia. O devätnástej začína ďalší tréning s tým, že
raz do týždňa sa venujú posilňovaniu.
Hráči zo všetkých akadémií sa stretnú
v Londýne v polovici júna a spoločne
podľa vekových kategórii absolvujú
sériu turnajov. „Podobný model so
školou som si už počas dvoch týždňov vyskúšal v Celticu, preto som
tušil, čo ma môže v Grécku čakať.
Keď človek nemyslí na to, že je tam
sám, dá sa to zvládnuť a ak sa mám
priznať, veľa voľného času ani nemáme, pretože aj počas víkendov sa
nás stále snažia zamestnávať niečím
zaujímavým. Keďže sme tam chlapci
z viacerých krajín, komunikujeme po
anglicky, v škole sa učíme po grécky
a francúzsky,“ dodal M. Šviderský.
-im-
M. Džupku pripravil o medailu z ME počítač!
Slovenský reprezentant v boxe
Marián Džupka z BC Global Východ
sa pod vedením reprezentačného
trénera Martina Gajdoša predstavil
na majstrovstvách Európy mladšieho dorastu v ruskej Anape, kde
obsadil konečné 5. miesto. Hoci
nielen vo svojej kategórii, ale bol
ocenený ako najlepší boxer celého
podujatia. Po tomto úspechu získal
tretí titul majstra Slovenska, absolvoval týždenné sústredenie s kvalitnými sparingami na Ukrajine a na
ďalšom prestížnom turnaji v Ústi
pripravili o to, že sa nedostal ďalej. „Video z tohto zápasu mám na
Facebooku a fanúšikovia si môžu
urobiť obraz sami. Majo bol lepší
a v mojich očiach som ho videl ako
jasného víťaza. Hoci bodujú piati
rozhodcovia, u ktorých vyhral 3:2,
počítač vyberie troch z nich a podľa
toho sa rozhodne, kto vyhral. Majo
mal tú smolu, že na základe tohto
postupu prehral 1:2,“ konštatoval
tréner Martin Gajdoš.
Napriek tomu, že Slovensku mladé talenty nechýbajú, ako problém
sa ukazuje podpora od zväzu. Naši
mladí reprezentanti si celú prípravu
a časť nákladov spojených s pobytom v Anape platili z vlastnej peňaženky. O to viac si M. Džupka a M.
Gajdoš vážia podporu od všetkých,
ktorí im v tomto úsilí pomohli a aj
touto cestou im ďakujú. Ich poďakovanie patrí aj SOŠ A. Dubčeka, ktorej je Majo študentom, a to riaditeľovi Ľ. Tóthovi, triednej B. Litvinovej
a celému učiteľskému zboru za
podporu a vytváranie podmienok,
vďaka čomu môže zladiť štúdium
so športovou prípravou. „Majo počas celého roka potvrdzoval, že je
obrovský talent a určite nesklamal
ani na ME. Po prehre sám vyhlásil,
že ho to bude ešte viac motivovať!
Keď vypadol, vybavil som mu ešte
v Anape sparingy a ukázal, že sa
pokojne môže porovnávať s najlepšími boxermi v Európe. Pre jeho
ďalšiu kariéru bude dôležité, aby
sa naďalej mohol konfrontovať na
medzinárodnej úrovni, pretože len
tam dokáže nazbierať cenné skúsenosti,“ uviedol M. Gajdoš.
-im-
Aktív tímov prihlásených do MLHF bude v piatok
výkonnostne mal našliapnuté do
finále, nešťastná prehra s maďarským reprezentantom ho pripravila
o medailu.
V priebehu roka 2014 sa M.
Džupka pripravoval na vrchol sezóny, ktorým boli ME, koncepčne.
Najskôr vyhral v Komárne medzinárodný turnaj olympijských nádejí za
účastí rovesníkov zo siedmich krajín
ké
s
v
o
n
Vra
nad Labem skončil tretí. M. Gajdoš
svojmu zverencovi nastavil záverečnú fázu prípravy na osem týždňov
pred šampionátom.
V prvom kole mal M. Džupka
voľný žreb a v 16-finále si hladko
poradil so súperom z Izraela. V súboji o postup do semifinále ho čakal maďarský reprezentant a iba
nešťastne nastavené pravidlá ho
Pred rokom zorganizovali Vranovské Novinky v spolupráci s Oblastným
futbalovým zväzom vo Vranove nad Topľou a Základnou školou Bernolákova
prvý ročník Mestskej ligy v halovom futbale, ktorého sa zúčastnilo 12 tímov.
Premiérovým víťazom sa stalo Tango Keďže úvodný ročník mal medzi mužstvami, aj fanúšikmi úspech, v sezóne 2014/2015 napíše MLHF druhú kapitolu.
V priebehu zimnej prestávky sa rozhodlo vyplniť si pauzu halovým futbalom
štrnásť tímov. Hrať sa bude opäť v telocvični ZŠ Bernolákova. Hracím dňom je
nedeľa a program každého kola sa bude začínať o 13.00 hod. Kompletný výsledkový servis nájdete na stránkach Vranovských Noviniek.
Aktív tímov prihlásených do MLFH sa uskutoční v piatok (21. novembra)
o 18.00 hod. v salóniku Penziónu House Hamm. Účasť vedúcich mužstiev
je povinná.
-im-
Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou a okolia. Zakladateľ Mgr. Jozef Kuba. Vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o., Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov, IČO: 31708617. Vychádza každý pondelok. Adresa redakcie: OD Coop
Jednota Vranov, administratívna budova (3. posch.), Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou, tel./fax:
057 443 1250, 0905 846 910, e-mail: [email protected], [email protected] Šéfredaktor: Imrich Makó.
Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur. Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia. Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod. Príspevky redakcia nevracia,
tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa.
Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh. Registrácia na MK SR pod číslom EV 3813/09, ISSN 1338-1040.
Download

M. Šviderský a synovia D. Beckhama sa pripravujú v akadémii