Zoznam firiem
Cech profesionálov DDD
IČO: 30842557
účtovný rok 2014
Nastavenie výberu ( þ = filtrovať podľa..., ý = negácia) :
Zoznam firiem:
Názov prevádzkárne: od
Časť názvu prev.:
Mesto prevádzkár.: od
PSČ prevádzkárne: od
Dát.posl.príjm.dokladu:
od
Príznak posielať poštu:
Telefónne číslo:
Faxové číslo:
Mobil:
E-mail adresa:
Elekt. obhodovanie:
Adresné kľúče:
Cenové hladiny:
Ceníky:
Činnosti:
Kontaktné osoby:
Priezvisko:
od
Časť priezviska:
Mesto kont. osoby:
od
Pohlavie kont. osoby:
Dátum posl. pošty:
od
Funkcia:
do
do
do
do
Posielať poštu
pre predvoľbu:
pre predvoľbu:
pre predvoľbu:
Číslo účtu:
Kód banky:
Dát. poslednej pošty: od
do
Príznak platcu DPH:
Nie je platca DPH
pre číslo:
pre číslo:
pre číslo:
WWW adresa:
Nepatrí el. obchodovanie
len nové alebo zmenené z internetu
do
do
do
Firma/priezvisko a meno
Zodpovedná osoba
ADDA, spol s.r.o.
Danko Jaroslav
ALCHEM spol, s.r.o.
Ing. Jaroslav Danko
Ulica
PSČ
Miesto
IČO
Slamkova 14
949 07
Hlbocká ul 1034
90501
Studenohorská 48
84103
Miroslav Tomkovič
Záhumenska 49
90031
Juraj ÁGOSTON
Exnárova 23
98559
36044822
Jozef Špačinský
Šustekova 49
861 04
35912770
Štefánikova 80
94901
SK
31437711
Ing. Bohuslav Bryndza
Ľubochnianska 5
08005
SK
36477346
Ing. Anton Fedor
Švermova 31
03861
SK
36417700
František Kuropka
Tekovská 16
93401
SK
36548332
Zoltán Katona
Jilemnického 233/23
92901
SK
45330662
Radimír Skorka
Mirka Nešpora 4888/12 08001
Hrdinov SNP5713
03601
SK
47608111
36829587
Dušan Vnenčák
Turie 587
01312
SK
44489587
Michal Skorka
Závodksého 49
01004
SK
45929343
Ing. Ľubomír Červeňák
Pionierska 22
080 05
Ing. Ján Bakala
Sasinkova 4
Jesenského 4
Floriánske námestie 1
81108
90301
81107
Mário Bulla
Poľná 11/2
91930
Hasičská 3
Ďurgalova 16
97101
831 01
SK
Marek Holeš
40838463
4635056
Peter Lackovič
Štefánikova 24
97101
SK
36711705
Jozef Hatala
Československej armády06601
19
SK
45947503
Anton Vraník -Hygienické služby
ASANAČNÁ, s.r.o.
Tomkovič Miroslav
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
ÁGOSTON Juraj
BEST LINE s.r.o.
Špačinský Jozef
BIODECONTA, s.r.o.
Brestovský Jozef
DDD Prešov, s.r.o.
Bryndza Bohuslav
Čekan Igor
DDD Servis Slovakia, s.r.o.
Fedor Anton
DeArt, s.r.o.
Kuropka František
DERAKAT, s.r.o.
Katona Zoltán
DERA-FEST , s.r.o.
DE-AQUA, s.r.o.
Skorka Radimír
DE-LK s.r.o.
Vnenčák Dušan
DE-SK s.r.o.
Skorka Michal
DLC s.r.o.
Červeňák Ľubomír
Doc. RNDr. Nasir Ahmad Jalili CSc.
Eduard Simondel, Eduard Simondel
EKO SLOVAKIA s.r.o.
Bakala Ján
EKOLAS s.r.o.
Bulla Mário
František Ďurina, Deratizácia
FULLPROFI spol.s.r.o.
Holeš Marek
HAMACH, s.r.o.
Lackovič Peter
Hattech, s.r.o.
PSČ kont. osoby:
od
do
Príznak posielať poštu:
Posielať poštu
muž
Vytlačil (a): Juraj ÁGOSTON, 27.02.2015
31428886
SK
31424317
22908285
SK
44054025
45901872
SK
SK
41888154
31359698
36227897
Strana:
1
Zoznam firiem
Cech profesionálov DDD
Firma/priezvisko a meno
Hatala Jozef
CHEMEKO , spol. s.r.o.
Sitiarik Jozef
Chemix-D s.r.o.
Jaško Zdeno
Igor Synak - SYNCHEM
Ing. Alena Košťálová, DERO - Združenie
Ing. František Vraník, Biofer združenie
Ing. Libor Marko, Modern I
Marko Libor
ISS Facility Services, s.r.o.
Urminský Ivan
Ján Andrla, Garant DDD
Ján Beskyd - DDD
Krzysztof Gruszczyk
Ľubomír Šúth, LITERA
Marek Šromek - DDD
Marian Nagy -NOVA
Mgr. Miroslav Rukovánsky, AGRORM
Miroslav Jantek, ASANA
Motýľ Slovakia, s.r.o.
Gavalier Martin
Naďa Mullerová, NADINE S WEAR
RNDr.Attila Kovács , DDD-K
Roman Slezák, GELOS
SANOVET, s.r.o.
Decsi Juraj
SARAT, s.r.o.
Jaššo Tibor
Štefan Balog, ASANA D.D.D.
TARAKAN spol.s.r.o.
Pitoňák Vladimír
TEKRO Nitra s.r.o.
Tibor Baráth, Garant PLUS - DDD
Tomasz Gruszczyk, Grutox
Vladimír Radosa, OK RADOSA
IČO: 30842557
Zodpovedná osoba
účtovný rok 2014
Ulica
PSČ
Miesto
IČO
Štúrova 101
05921
SK
31711910
Pri vinohradoch 172
83106
SK
31406840
Jelšovce 359
95143
SK
32749864
Švermova 19
Jánošíkova 67
Čínska 23
90201
08005
04022
SK
SK
30897432
30237939
36996548
Mokraň Záhon 2
82104
SK
31345212
Martin Gavalier
Továrenská 34
Tatranská 9
Bielska 143
Tučekova 214/99
Osloboditeľov 35/35
Levočská 211/2
Družstevná 1064
Rosina 851
Komenského 29
90061
06401
386
99001
05302
05801
92572
01322
921 01
RNDr.
Poľná 2794/7
Holíčska 28
924 01
85101
MVDr. Juraj Decsi
P.Jilemnického 2
Križná 13
96901
94701
SK
SK
34546278
34126503
Tibor Jaššo
Hlinská 1636/35
010 01
SK
45605068
Ing. Vladimír Pitoňák
Moskovská 5
Paulínyho 33
97401
04011
SK
SK
35256788
43904513
Párovské Háje
Orechová Potôň 268
Bielska 143
Jilemnického 1268/40
94901
93002
386
95801
SK
36555436
35017651
Dr. Zdeno Jaško
MUDr. Libor Marko CSc.
Vytlačil (a): Juraj ÁGOSTON, 27.02.2015
SK
PL
SK
SK
SK
SK
34910182
33072981
30442389
35316306
17119570
44287071
14254883
36251445
44536887
32200692
PL
SK
30884705
Strana:
2
Download

Zoznam firiem - cechprofesionalovddd.sk