FUTBALOVÝ SPRAVODAJ
Sezóna 2014/15 III. Liga – Východ 12. kolo
Sobota 11.10.2014 o 14:30
0,50 €
MFK VRANOV NAD TOPĽOU
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE „B“
Vzájomné zápasy: odohrali sme len prípravné zápasy na umelej tráve vonku:
zimná príprava 2014 prehra 3:0, zimná príprava 2013 výhra 3:0
Rozhodcovia:
Hlavný:
Asistent 1:
Asistent 2:
Delegát:
ŠOLTÉS Boris (Smiţany)
RUŠČANSKÝ Milan (Humenné)
BALDOVSKÝ Jaroslav (Teplička)
KOVALČÍK Jozef (Jarabina)
TABUĽKA 3.liga-východ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1. FC TATRAN Prešov B
FK Haniska
MŠK Tesla Stropkov
ŠK FUTURA
ŠK Odeva Lipany
FK St. Smokovec/ V. Tatry
MFK Snina
TJ FK Vyšné Opátske
MFK Slovan Giraltovce
TJ Veľké Revištia
ŠK Milenium Bard. Nová Ves
MFK Vranov nad Topľou
FK Spišská Nová Ves
FK Druţstevník Plavnica
MFK Slovan Sabinov
MFK Zemplín Michalovce B
DOMA
1. Stropkov
2. Lipany
3. V. Opátske
4. Prešov B
5. Sp. N. Ves
6. Haniska
7. St.Smokovec/VT
8. Bard. N. Ves
9. VRANOV
10. Snina
11. Humenné
12. Giraltovce
13. V. Revištia
14. Plavnica
15. Sabinov
16. Michalovce B
6
5
5
6
5
6
6
6
6
5
6
5
5
6
5
5
600
500
410
411
401
402
330
402
321
311
312
311
311
213
122
005
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
1
2
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
2
2
1
3
4
1
3
2
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
6
5
6
8
18: 7
22:10
19:13
14:12
10: 9
20:17
14:14
19:16
7:11
12:20
13:17
8:14
14:14
14:15
12:17
11:21
22
21
19
19
19
18
17
16
16
16
14
14
13
12
7
7
VONKU
15:
8:
13:
10:
11:
14:
9:
8:
7:
10:
9:
5:
8:
5:
8:
1:
4
2
4
1
4
8
4
8
5
4
7
3
8
8
8
8
18
15
13
13
12
12
12
12
11
10
10
10
10
7
5
0
1. Haniska
2. Prešov B
3. Humenné
4. Michalovce B
5. Snina
6. St.Smokovec/VT
7. Giraltovce
8. V. Revištia
9. Plavnica
10. Lipany
11. V. Opátske
12. VRANOV
13. Bard. N. Ves
14. Sabinov
15. Stropkov
16. Sp. N. Ves
5
5
5
6
6
5
6
6
5
6
6
5
5
6
5
6
2 3 0 8: 2
3 0 2 8: 6
3 0 2 5: 5
2 1 3 10:13
2 1 3 4:10
2 0 3 11:13
2 0 4 2: 8
2 0 4 4:12
1 2 2 9: 7
1 1 4 2: 7
1 0 5 6:12
1 0 4 1: 9
0 2 3 5: 9
0 2 4 4: 9
0 1 4 4: 9
0 1 5 3:10
Program 12.kola 11.10.2014:
Program 13.kola 19.10.2014:
Lipany – Snina
Humenné – Veľké Revištia
Vranov – Michalovce B
Sabinov – Spišská Nová Ves
St.Smokovec/V.Tatry – Giraltovce
Plavnica – Vyšné Opátske
Prešov B – Bardejovská Nová Ves
Stropkov – Haniska
Sp. N. Ves – St.Smokovec/V.Tatry
Michalovce B – Prešov B
Haniska – Lipany
Veľké Revištia – Vranov
Bardejovská Nová Ves – Stropkov
Snina – Sabinov
Vyšné Opátske – Humenné
Giraltovce – Plavnica
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
9
9
9
7
7
6
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
18.10.
Stanovisko vedenia k vízam ukrajinských
hráčov a kontumácii s Haniskou
- Aký je aktuálny stav s vízami okolo ukrajinských hráčov?
V mesiaci september 2014 som spolu s Ivanom Bubisom bol na konzuláte SR v Uţhorode
opakovane riešiť situáciu s vízami trénera a hráčov. Kontakt nám sprostredkoval honorárny
konzul pán Obický, za čo mu aj touto cestou ďakujem. Po kontrole dokladov nám konzulka
vysvetlila, ţe vydané víza pre trénera a hráčov oprávňujú na pobyt maximálne 90 dní v
štátoch EÚ. Niektorí z hráčov uţ pôsobili v zahraničí, preto majú platnosť víz kratšiu. Mali
sme informáciu, ţe konzul môţe platnosť predĺţiť. Toto však podľa platnej legislatívy nie
je moţné. Keďţe Bubisovi, Abaturovi, Shyrayovi uţ zostávalo iba 15 dní pobytu a
Grynyshynovi končia víza 15.10.2014, museli sme nájsť nejaké riešenie. Rozhodli sme, ţe
títo hráči budú trénovať s trénerom v Ľvove a budú dochádzať na zápasy na dva dni, aby
sme ich mohli vyuţiť do konca súťaţe.
- Existuje spôsob, ako vyriešiť koncepčne situáciu s vízami pre ukrajinských hráčov?
Konzulka nám odporučila riešiť tento problém ţiadosťou o pracovné víza za účelom
športovej činnosti. Tento spôsob je legislatívne zdĺhavý a finančne náročný, na čo klub
nemá financie. Pre tento prípad máme pripravených ďalších hráčov, celkom 8, ktorý uţ
majú u nás registráciu z SFZ. Do konca sezóny budeme mať na kaţdý zápas dostatok
hráčov.
- Ako vníma vedenie situáciu, či uţ zo Stropkova alebo fakt, ţe sa muţstvo
nepripravuje spolu?
Ja som navrhoval, aby sme zápas v Stropkove odohrali len s našimi kmeňovými hráčmi, no
tréneri poţadovali účasť Ukrajincov, tak sme sa dohodli, ţe prídu rovno na zápas do
Stropkova, veď je to z Ľvova 250 km. Ja som na tomto zápase nebol z dôvodu, ţe sme s
pánom Krišandom boli v Česku sluţobne. Podľa mojich informácii sa ukázala v plnej
nahote neskúsenosť našich mladých hráčov a po zlom úvode uţ zápas nezvládli. To isté sa
opakovalo aj v Bardejovskej Novej Vsi, kde sme mali 4 gólové šance a aj napriek tomu sme
prehrali. Predvedenou hrou sme však excelovali a mali vyhrať. Výhovorky nám nepomôţu.
Mňa mrzí fakt, ţe v 4 zápasoch u súperov sme nedali ani jeden gól, aj keď sme si dokázali
vytvoriť mnoţstvo šancí. Taktieţ výkony proti Sabinovu a Plavnici boli slabé. Ja to však
pripisujem našej neskúsenosti a pre mňa výsledky v tejto fáze budovania muţstva nie sú
najpodstatnejšie. Potrebujeme stabilizovať výkonnosť mladých hráčov a stabilizovať káder.
Nie vinou tohto vedenia MFK sú hráči, ktorí vybojovali pre Vranov 1.dorasteneckú ligu, po
dedinách v niţších súťaţiach a na ihrisku chýba generácia od 25 do 30 rokov, ktorú sme vo
Vranove vychovali a mala by tvoriť základ kádra. Toto moje stanovisko potvrdili hráči
výkonom proti vedúcej Haniske, ktorej sme nedovolili takmer nič vytvoriť a takto si náš
výkon v zápase predstavujem nielen ja, ale iste aj všetci fanúšikovia. Chcem sa všetkým v
mene klubu ospravedlniť za zlyhanie vedenia, ktoré aj napriek tomu, ţe tréner Bubis a
vedúci muţstva Kuţma boli na to upozornení, umoţnili hrať 6 hráčom. Podľa hracieho
poriadku SFZ môţu v zápase nastúpiť najviac 5 hráči z krajín mimo EÚ, čo sme porušili.
Imrich MAKÓ – Vranovské Spektrum
MFK VRANOV NAD TOPĽOU
Správna rada MFK: Mgr. KRIŠANDA Andrej, UHLÍK Jozef a PhDr. MALÝ Milan
Tréner:
BUBIS Ivan
Lekár:
MUDr. HARČÁR Michal
Asistent a riaditeľ dorastu: JANTEK Miroslav
ISSF Manaţér: KUŢMA Miroslav
Tréner brankárov: KUZEMKA Roman
Masér:
PETRO Vladimír
Č.
25.
47.
Č.
3.
5.
6.
11.
14.
15.
21.
Č.
2.
7.
8.
9.
10.
12.
17.
20.
Č.
10.
19.
22.
Meno
Brankári:
Ročník
PETRO Tomáš (Vranov)
1995
MAKÓ Erik (Stropkov)
1986
Obrana:
Rok
LAZEBNYI Oleksii (Ukrajina)
1993
SHYRAY Dmytro (Ukrajina)
1992
KULMAN Dávid (Vranov)
1995
PALUBA Marek (Vranov)
1984
SAKALA Matúš (Prešov)
1992
EŠTOK Martin (Vranov)
1993
KRIVÁK Ján (Vranov)
1993
Záloha:
Rok
KAIDROVYCH Volodymyr (Ukrajina) 1993
ABATUROV Yuriy (Ukrajina)
1992
KENTOŠ Matej (Prešov)
1993
BOHÁČ Tomáš (Vranov)
1994
SIDELNYK Petro (Ukrajina)
1993
GRYNYSHYN Oleksandr (Ukrajina) 1990
DVORJAK Jakub (Čierne)
1994
VASILKO Peter (Vranov)
1994
Útok:
Rok
MAZUR Vladyslav (Ukrajina)
1990
SOTÁK Stanislav (Vranov)
1995
TABAKA Jozef (Vranov)
1995
Z á p.
1
10
Z á p.
2
10
1
10
10
11
11
Z á p.
2
10
8
10
8
11
7
8
Z á p.
8
9
G
G
1
G
2
1
2
1
G
1
-
ŢK
1
ŢK
2
3
3
3
2
ŢK
1
2
1
1
ŢK
1
-
ČK
ČK
ČK
ČK
-
Odišli:
Prestupy: Ján Novák (Pušovce), Jaro Adam (Š. Michaľany), Silván Berenda (Sačurov)
Hosťovania do 31.12.2014: Erik STREŇO (Michalovce), Peter ŠAMO (Niţný Hrušov),
Maroš BALINT, Roman LAZÚR a Michal TURCOVSKÝ (všetci Dlhé Klčovo),
Martin BREDA a Matej STANISLAVSKÝ (Zámutov), Ondrej GDOVIN (Bystré),
Patrik BOGÁR (Mokrance - 1.trieda Košice-okolie).
Ukončené hosťovania: Stanislav SOTÁK (návrat z Devínskej Novej Vsi),
Andrej BERTA (návrat do FK Soľ), Jakub NEMČÍK (návrat do Hlinného).
Prišli:
Dmytro SHYRAY, Petro SIDELNYK, Yuriy ABATUROV, Olexander GRYNYSHYN
Vladyslav MAZUR, Volodymyr KAIDROVYCH a Oleksii LAZEBNYI (všetci prestup
z mládeţníckej akadémie na Ukrajine),
Dávid KULMAN, Jozef TABAKA, Tomáš PETRO (z dorastu)
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE B
Tréner:
Manaţér:
KOZÁR Tomáš
ŠČOBÍK Peter
BRANKÁRI:
1. HOLIENČIN Vratko
4. DOVBA Oleg
OBRANCOVIA:
3. LEŠKO Adrián
3. KOLESÁR Peter
6. LECHMAN Michal
7. GAMKRELIDZE Georgii
12. MIKOVČÍK Michal
12. SOPATA Daniel
13. GROMENKO Vadim
14. KIMÁK Jakub
Lekár:
Vedúci muţstva:
MUDR. KNOCIK Viliam
PISKAY Peter
ZÁLOŢNÍCI:
4. SARIK Samuel
5. HAVRILA Dominik
7. CALVO Miguel Cobo
8. DEVEČKA Adrián
9. KISS Juraj
14. KOSCELNÍK Martin
15. DANKO Stanislav
16. JACKO Lukáš
ÚTOČNÍCI:
11. TUBONEMI Hector
16. BELLÁS Pavol
Program MFK v jesennej časti sezóny 2014/15:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
SOB 02.08.2014 o 16:30
STR 06.08.2014 o 16:30
SOB 09.08.2014 o 16:30
NED 17.08.2014 o 16:00
SOB 23.08.2014 o 16:00
SOB 30.08.2014 o 16:00
SOB 06.09.2014 o 15:30
SOB 13.09.2014 o 15:30
SOB 20.09.2014 o 16:00
UTO 30.09.2014 o 16:00
NED 05.10.2014 o 14:30
SOB 11.10.2014 o 14:30
NED 19.10.2014 o 14:00
SOB 25.10.2014 o 14:00
NED 02.11.2014 o 13:30
SOB 08.11.2014 o 13:30
Najlepší strelci:
9 góly – Pekár (Haniska)
8 góly – Bandţuch (V. Opátske)
6 góly – Kolbas (Haniska)
5 góly – Drobňák (Lipany)
VRANOV - Spišská Nová Ves
Snina - VRANOV
VRANOV - Sabinov
St. Smokovec/V. Tatry - VRANOV
VRANOV - Plavnica
Humenné - VRANOV
VRANOV - Lipany
VRANOV - Prešov „B“
Stropkov - VRANOV
VRANOV - Haniska
Bardejovská Nová Ves - VRANOV
VRANOV - Michalovce „B“
Veľké Revištia - VRANOV
VRANOV - Vyšné Opátske
Giraltovce - VRANOV
Spišská Nová Ves - VRANOV
2:1
0:1
0:0
2:0
0:0
2:0
4:1
1:0
4:0
0:3kont
1:0
Brankári s čistým kontom:
5 – Bartoš (Lipany)
Fedor (Haniska)
Štefanik (Giraltovce)
4 – Hajovský (St. Smokovec/ V. Tatry)
MLÁDEŽ MFK VRANOV
Starší dorast 2.liga-východ
1. Lokomotíva
2. MFK VRANOV
3. Poprad
4. Spišská Nová Ves
5. Stropkov
6. Humenné
7. Lipany
8. Košická Nová Ves
9. Snina
10. Giraltovce
11. Ľubotice
12. Trebišov
13. Sabinov
14. Spišská Belá
15. Kechnec
16. KAC Košice
12 10 2 0
11 10 0 1
11 8 2 1
11 7 1 3
11 7 1 3
11 5 3 3
11 5 2 4
11 5 1 5
11 3 4 4
11 3 1 7
11 3 1 7
11 2 3 6
11 2 2 7
11 2 2 7
11 2 1 8
12 1 2 9
Mladší dorast 2.liga-východ
37:15
26: 9
23: 8
37:15
29:13
22:10
13:12
15:14
12:14
13:21
12:20
9:15
8:26
8:27
14:46
10:23
32
30
26
22
22
18
17
16
13
10
10
9
8
8
7
5
1. Spišská Nová Ves
2. Poprad
3. Snina
4. Trebišov
5. Humenné
6. MFK VRANOV
7. Lokomotíva
8. Lipany
9. Sabinov
10. Stropkov
11. Giraltovce
12. Spišská Belá
13. Ľubotice
14. KAC Košice
15. Kechnec
16. Košická Nová Ves
11
11
11
11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
12
11
11
902
821
812
623
614
533
516
443
506
425
425
335
335
228
218
038
47:14
36: 8
26:12
12: 6
17:11
21:19
36:27
17:20
17:24
20:23
17:25
18:19
24:28
12:29
13:43
10:35
27
26
25
20
19
18
16
16
15
14
14
12
12
8
7
3
Ţreb jesennej časti U19 a U17: (zápasy hráme v nedeľu o 10:00 a 12:15 hod.)
01. kolo: 02.08. Kechnec – MFK VRANOV N.T.
2:4, 1:0
03. kolo: 09.08. Lipany – MFK VRANOV N.T.
0:1, 1:1
04. kolo: 17.08. MFK VRANOV N.T. – Giraltovce
2:0, 5:2
05. kolo: 23.08. Trebišov – MFK VRANOV N.T.
1:2, 2:0
06. kolo: 30.08. Ľubotice – MFK VRANOV N.T.
1:4, 1:1
02. kolo: 04.09. MFK VRANOV N.T. – Sabinov
4:0, 2:1
07. kolo: 07.09. MFK VRANOV N.T. – Košická Nová Ves
2:0, 3:1
08. kolo: 13.09. Lokomotíva Košice – MFK VRANOV N.T.
2:0, 3:4
09. kolo: 21.09. MFK VRANOV N.T. – Stropkov
3:2, 2:2
10. kolo: 28.09. MFK VRANOV N.T. – KAC Košice
3:1, 1:4
11. kolo: 05.10. MFK VRANOV N.T. – Humenné
1:0, 2:1
12. kolo: 12.10. Poprad – MFK VRANOV N.T.
13. kolo: 19.10. MFK VRANOV N.T. – Spišská Belá
14. kolo: 25.10. Spišská Nová Ves – MFK VRANOV N.T.
15. kolo: 02.11. MFK VRANOV N.T. – Snina
16. kolo: 09.11. MFK VRANOV N.T – Kechnec
Starší ţiaci U-15
1. Bardejov
2. Prešov
3. Michalovce
4. Spiš. Nová Ves
5. Košice
6. Snina
7. VRANOV
8. Poprad
9. Trebišov
10. Lipany
Dôvera 1.liga-východ
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
801
701
611
603
504
315
234
216
207
009
22: 7
34: 2
33: 6
16: 9
24:11
9:20
10:17
12:12
15:44
3:50
24
21
19
18
15
10
9
7
6
0
1. Prešov
2. Poprad
3. Spiš. Nová Ves
4. Bardejov
5. Michalovce
6. Košice
7. VRANOV
8. Lipany
9. Snina
10. Trebišov
Starší ţiaci U-14
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
710
711
612
513
512
504
216
207
108
108
56: 1
28: 5
26: 8
34:22
19:11
35: 9
12:18
11:65
3:40
8:53
22
22
19
16
16
15
7
6
3
3
MLÁDEŽ MFK VRANOV
Mladší ţiaci U-13
1. Prešov
2. Bardejov
3. Snina
4. Košice
5. Spiš. Nová Ves
6. Poprad
7. Michalovce
8. VRANOV
9. Trebišov
10. Lipany
Dôvera 1.liga-východ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
6
5
4
4
3
2
2
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
3
3
5
5
5
7
7
8
27 b
24 b
18 b
16 b
12 b
12 b
10 b
6b
6b
3b
1. Prešov
2. Košice
3. Bardejov
4. VRANOV
5. Trebišov
6. Michalovce
7. Snina
8. Spiš. Nová Ves
9. Lipany
10. Poprad
Mladší ţiaci U-12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
7
5
5
5
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
4
4
6
7
8
9
27 b
24 b
21 b
15 b
15 b
15 b
9b
6b
3b
0b
Ţreb jesene starších ţiakov U15 a U14: (sobota o 10:00 a 12:00 hod. na R.O.)
01 kolo 09.08. Poprad – MFK Vranov
1:1, 2:0
02 kolo 16.08. MFK Vranov – Trebišov
6:2, 3:1
03 kolo 24.08. Snina – MFK Vranov
1:1, 2:1
04 kolo 31.08. Bardejov – MFK Vranov
3:1, 3:1
05 kolo 05.09. MFK Vranov – Michalovce
0:0, 0:1
06 kolo 14.09. Košice – MFK Vranov
5:0, 1:0
07 kolo 20.09. MFK Vranov – Spišská Nová Ves
0:3, 1:1
08 kolo 28.09. Prešov – MFK Vranov
2:0, 7:0
09 kolo 04.10. MFK Vranov – Lipany
1:0, 6:0
10 kolo 11.10. MFK Vranov – Poprad
11 kolo 18.10. Trebišov – MFK Vranov
12 kolo 25.10. MFK Vranov – Snina
13 kolo 01.11. MFK Vranov – Bardejov
Ţreb jesene mladších ţiakov U13 a U12: (nedeľa o 10:00 a 12:00 hod. na R.O.)
03 kolo 24.08. MFK Vranov – Trebišov
6: 5, 5: 7
01 kolo 27.08. MFK Vranov – Poprad
6:12, 9: 0
04 kolo 01.09. MFK Vranov – Michalovce
6: 5, 11: 2
05 kolo 07.09. Košice – MFK Vranov
19: 2, 8: 5
06 kolo 14.09. MFK Vranov – Bardejov
2:10, 4:13
02 kolo 17.09. Snina – MFK Vranov
9: 3, 0: 3
07 kolo 21.09. Spišská Nová Ves – MFK Vranov
8: 3, 6:13
08 kolo 28.09. MFK Vranov – Prešov
3: 5, 1: 9
09 kolo 05.10. Lipany – MFK Vranov
8: 3, 4:20
10 kolo 11.10. Poprad – MFK Vranov
11 kolo 19.10. MFK Vranov – Snina
12 kolo 26.10. Trebišov – MFK Vranov
13 kolo 30.10. Michalovce – MFK Vranov
Stanovisko vedenia k vízam a kontumácii
- Akú víziu má vedenie klubu, aby sa situácia okolo A-muţstva stabilizovala?
Vzhľadom k tomu, ţe nám z rôznych dôvodov do prípravy nenastúpilo 8 hráčov, boli sme
na to pripravený a nadviazali sme spoluprácu s Ľvovským futbalovým klubom. Je to vízia
na obdobie maximálne dvoch sezón, kedy má Miro Jantek s kolektívom za úlohu
vybudovať muţstvo z našich odchovancov. Išli sme do veľkého rizika, ale ak sme chceli
fungovať za prijateľných finančných podmienok, nemohli sme si dovoliť experimenty typu
posily z Bardejova za 700 eur mesačne. Vieme o potrebe doplnenia do muţstva útočníka
typu Streňa. Toho mal nahradiť Vlad Mazúr, ktorého však trápia zranenia. Naši mladí
útočníci Tabaka a Gaţi však ešte na túto súťaţ nedozreli ale ja verím, ţe ich čas príde. Iste
pochopíte, ţe v súčasnej dobe sa bez posíl nezaobídeme. Preto vytvárame podmienky tak,
aby aspoň 4 Ukrajinci trénovali s muţstvom a aby mohli hrať. Hráčov Abaturova a Shyraya
sme brali za účelom ponúknutia do vyššej aj zahraničnej ligy, preto na nich nemôţeme
dlhodobo budovať káder. Pripomeniem, ţe súčasné vedenia MFK malo pôsobiť do júna
2013, kedy sme sa všetci vzdali funkcií. Úlohou bolo zachrániť pre Vranov ligu v ročníku
2012/13. Ak má niekto lepšiu víziu, respektíve vie lepšie riadiť klub, nech sa páči miesta sú
voľné. Ja len pripomeniem, ţe správna rada v tomto zloţení vyrovnala všetky pozdĺţnosti,
zakúpili sme autobus, ţiaci postúpili do 1.ligy a dorast hrá prvé husle v 2.lige.
Zrekonštruovali sme mládeţnícky štadión na RO, ktorý sa uţ rozpadal a najmenej 10 rokov
tam nikto neinvestoval. Vykonali sme najnutnejšie opravy na hlavnom štadióne, ktorý uţ
bol taktieţ na zavretie. Opakujem, ţe nie sme profesionálny manaţment, ani veľkí
odborníci na futbal. Preto aj v našej práci sa vyskytnú pochybenia, z ktorých sa snaţíme
poučiť. Vízia budovania klubu na vlastných odchovancoch je pre nás prvoradá a tomu
podriaďujeme všetko. Chcem tento priestor vyuţiť na poďakovanie všetkým trénerom,
spolupracovníkom a pracovníkom mestskej údrţby a sponzorom, vďaka ktorým sa nám
hore uvedené veci podarilo zrealizovať. Vďaka patrí aj primátorovi aj poslancom MsZ za
podporu a pripomínam, ţe takmer celý rozpočet klubu je prefinancovaný z mesta, ktoré je
hlavným a jediným akcionárom MFK. Preto členovia správnej rady MFK ako zamestnanci
mesta plnia tieto úlohy aj naďalej.
Za správnu radu MFK Jozef Uhlík
Spracovali: Martin TIRITA, Ján TKÁČ (www.mfkvranov.sk), Imrich MAKÓ–Vranovské Novinky
Download

FUTBALOVÝ SPRAVODAJ - mfk vranov nad topľou