ROUTER / KONCETRÁTOR DÁT SÉRIE EXTRA
PRE BYTOVÉ MERANIA, S VYUŽITÍM TECHNOLÓGIE ADDAX
RTR7E.LG
ROUTER / DÁTOVÝ KONCENTRÁTOR
NA PLC A 2G KOMUNIKÁCIU
Automatická detekcia,
evidencia a podpora
koncových zariadení v sieti

LV
CELKOVÉ ROZMERY (mm)
Plná obojsmerná komunikácia
Vstavaný NN PLC modem
2 LV prípojky (voliteľné)
Vstavaný 2G modem
E
USB
USB rozhranie
q
Aktualizácia softvéru
DHCP
Podpora DHCP (klient -server)

Zabudované hodiny reálneho
času (RTC)

Plánovaný zber údajov
IPSec
KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
R 7.PLP
R 7.PLP
POWER
POWER
N
C
B
A
N
C
B
A
1 zbernica
R7. GP
R7.CP
USB-B
Ukladanie dát do energeticky
nezávislej pamäte
IP54
Stupeň krytia
R7. RP
Optický port
DC input
12- 24 V
ETHERNET
Bezpečný prenos dát

USB-A
GSM
Ethernetový komunikačný
kanál

Záložný zdroj napájania
UPS
Možnosť pripojenia na
externý neprerušiteľný zdroj
napájania
2 zbernice
© 2013 “TRANSTECH, a.s.” a “ADD GRUP”. Všetky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
POPIS FUNKCIÍ
PODPORA SIEŤOVÝCH ZARIADENÍ
 Automatická detekcia, evidencia a
podpora sieťových zariadení
 Podpora až 1000 koncových zariadení
REŽIMY ADRESÁCIE
 Unicast mód na zasielanie a
prijímanie dát do/z jednotlivých
podriadených zariadení
 Broadcast mód na hromadné
zasielanie dát podriadeným
zariadeniam
ZBER DÁT
 Na vyžiadanie
 Podľa vopred nastaveného plánu*
 Ak došlo k udalosti*
REGISTRÁCIA UDALOSTÍ
 Časová pečiatka
 Inštalácia /odinštalácia podriadených
zariadení
 Prezeranie histórie
 História aktualizácií firmvéru*
 Možnosť dodávky DC logs*
KOMUNIKÁCIA
 NN PLC, 2G, Ethernet, USB
 ADDAX FSK vlastný protokol*
 S-FSK podľa noriem IEC 61334-5-1*
 OFDM PRIME*
 2G (GSM/GPRS)
 10/100 BASE-T Ethernet IEEE 802.3
 USB 2.0
 Podpora VPN-tunela (IPSec protokol)
KONTROLA A MONITORING
 Lokálne zariadenia cez Ethernet
 Kontrola prítomnosti NN fázy v sieti
 Podpora dvoch oddelených NN
zberníc**
 Podpora SNMP*
PAMÄŤ
 Energeticky nezávislá pamäť na
archiváciu dát (NAND Flash 256 MB)
 Dlhodobé uloženie dát pre dátový
koncentrátor
 Ukladanie dát do vyrovnávacej
pamäte počas prenosu
OCHRANNÉ PLOMBY
 Plomba výrobcu na veku RTR/DK
 Ochranná plomba na kryte
komunikačného rozhrania
 Ochranná plomba miesta uloženia
SIM karty
HODINY REÁLNEHO ČASU
 Network Time Protocol (NTP) na
synchronizáciu hodín
 Záložný zdroj napájania
 Vstavané hodiny a kalendár poskytujú
časovú pečiatku pre dáta a udalosti
IDIKÁTORY LED
 INDIKÁTORY LED sú závislé od
pracovného režimu a stavu
jednotlivých funkčných zložiek RTR/DK
OPTICKÝ PORT
 Záložný kanál na lokálnu výmenu dát a
konfiguráciu
 Spĺňa požiadavky noriem IEC 6205621
 Rýchlosť prenosu dát je 9600 bps
KONFIGURÁCIA
 Lokálna (cez optický port alebo USB
rozhranie)
 Diaľková (cez PLC, 2G kanál alebo
Ethernet)
 Podpora DHCP (klient -server) pre
automatickú konfiguráciu*
 Konfigurácia cez WEB rozhranie*
 Zap. / vyp. aplikácie koncentrátora*
SOFTWARE UPDATE
 Aktualizácia cez 2G kanála alebo cez
Ethernet
KONŠTRUKCIA PUZDRA
 Nehorľavý polykarbonát triedy V2
(UL94 normy)
 Priehľadné veko RTR/DK
(materiál triedy V2)
 Stupeň krytia IP 54
MONTÁŽ
 Upevnenie vo vertikálnej polohe v
troch bodoch
DOSTUPNÝ SW A PRÍSLUŠENSTVO
 SW na lokálnu a vzdialenú konfiguráciu
pomocou PC
 SW na DCU logging
 IR optická sonda
ZÁLOŽNÝ ZDROJ NAPÁJANIA
 Superkapacitor zabezpečuje:
- 15 dní chodu RTC pri výpadkoch
napájania
- Vypnutie celého systému do 10 s
v prípade výpadku napájania
 Možnosť napojenia na nepretržitý
zdroj napájania (UPS)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Referenčné
napätie, Un
3230/400 V
Referenčná
frekvencia*
50 alebo 60 Hz
Vlastná spotreba
- činný výkon,
- zdanlivý výkon,
< 12 W
< 25 VA
Presnosť interných
hodín (pri 25°C)
Rýchlosť prenosu
dát cez PLC, až*
- FSK
- S-FSK
- OFDM
≤ 0.5 s /24 h
100 bps
2400 bps
128 kbps
2G bands*
GSM 850 MHz
EGSM 900 MHz
DCS 1800 MHz
PCS 1900 MHz
Rozsah pracovných
teplôt
-40°C ... +70°C
Rozsah
prepravných a
skladovacích teplôt
-40°C … +70°C
Relatívna vlhkosť
až do 95%
Doba životnosti nie
menej ako
20 rokov
Stupeň krytia
IP54
Rozmery
248 x 184 x 88 mm
Hmotnosť
< 1.25 kg
ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU
RTR/DK model,
RTR7E.LG
1-1
2-1
Počet vstupov
1
2
FSK
S-FSK
OFDM
FSK
S-FSK
OFDM
PLC modulácia*
* voliteľné, v závislosti od verzie firmvéru
** voliteľné, v závislosti od modelu RTR/DK
© 2013 “TRANSTECH, a.s.” a “ADD GRUP”. Všetky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
Download

RTR7E.LG - TRANSTECH as