EVIDENCIA
Nechce sa Vám hľadať
v papierových zošitoch?
Jednoduchá evidencia prístupná každému
Na akú evidenciu slúži tento softvér? Predstavte si poznámkový blok na
rýchly zápis poznámok po dlhé roky, v ktorom vždy nájdete, čo hľadáte.
Pre koho je Evidencia určená?
Softvér je určený pre živnostníkov a malé spoločnosti.
Namiesto prácneho vyhľadávania v zošitoch v archíve,
môžete mať informácie priamo so sebou v počítači.
Čo Vám Evidencia prinesie?
➢ presnú a trvalú evidenciu Vašich zákazníkov
➢ prehľadný a jednoduchý spôsob zadávania údajov
Ak niekto potrebuje nejaké špeciality, vieme mu
Iifana IFANA
BUSSINES GUARD
vyhovieť a upraviť mu Evidenciu na mieru jeho
potrebám. Zároveň pri používaní softvéru môžete prísť
na rôzne vylepšenia, ktoré by uľahčili Vašu prácu či už
v podobe novej funkcie alebo štatistiky.
Väčšinu rozšírení a vylepšení je možné bez väčších
problémov realizovať. Tieto úpravy sú však z dôvodu
náročnosti na programátorov spoplatnené sumou
44,- € za 1h práce.
➢ možnosť štatistického výstupu
➢ neobmedzené vyhľadávanie (napríklad aj
v telefónnych číslach!) a pritom veľmi rýchle
➢ predpripravené šablóny Vás odbremenia od
vypisovania opakujúceho sa textu
➢ voliteľne práca v sieti pre viac užívateľov
➢ jednoduchú údržbu a automatické zálohovanie
Ako funguje softvér v praxi?
Na začiatku Vás čaká rozhodnutie, čo s historickými
údajmi. Môžete sa rozhodnúť, že zo starých zošitov
prepíšete len stálych zákazníkov, ktorých údaje často
dohľadávate.
Ak ste používali iný evidenčný program, môžeme Vám
pomôcť s automatickým prevodom údajov. Hĺbka
záberu do histórie záleží na Vašom rozhodnutí.
Akým spôsobom získate Evidenciu?
Obvykle sa naši zákazníci rozhodnú pre začiatok
V prípade záujmu prídeme a osobne nainštalujeme
s „čistým štítom“ a neprevádzajú všetky historické
softvér a zaškolíme do jeho obsluhy. Je to bezplatné
údaje. Ručne nahodia len dôležitých klientov. Je to
a zároveň získavate 1 mesiac prevádzky zdarma.
príležitosť na detailné zoznámenie so softvérom
Ak bude softvér prínosný pre Vaše podnikanie, postačí
a získanie praxe v jeho používaní.
uhradiť zálohovú faktúru a zašleme Vám sériové číslo.
Ako náš zákazník máte k dispozícii poradenstvo
Cenník
a používate bez toho, aby potreboval nejaké úpravy
Prvá inštalácia a zaškolenie.................. bezplatne
1. mesiac používania................................ zdarma
Zakúpenie licencie pre 5 užívateľov................456,Úprava softvéru na mieru – cena za 1h............ 44,-
a prispôsobenia.
Všetky ceny sú uvedené v Eurách bez DPH.
a riešenie problémov telefonicky alebo e-mailom.
Evidencia je škatuľový softvér, ktorý si nainštalujete
Pomáhame a zlepšujeme.
Ifana, s.r.o., Tatranská 386/2, 059 21 Svit, SR, tel.: +421 948 180541, e-mail: [email protected], w eb: http://w w w .ifana.sk
Ukážka praktického využitia softvéru Evidencia
po úprave pre evidenciu zákazníkov
Použité technológie:
Ukážka praktického využitia softvéru Evidencia
po úprave pre potreby očnej optiky
Použité technológie:
EVIDENCIA
Stručný úvod
k softvéru.
Je tvorená s cieľom jednoduchosti a prívetivosti
Cieľom je uviesť užívateľa do základov používania softvéru.
Príručka k Softvéru
Záložná kópia
Do softvéru sa prihlasujete cez užívateľské osobné
Evidencia podporuje vytvorenie záložnej kópie
číslo, ktoré má povahu hesla. Každému užívateľovi
uložených informácií pri každom ukončení programu.
môžete obmedziť práva na prístup k jednotlivým
Nastavuje sa v hlavnej obrazovke, menu Predvoľby,
funkciám softvéru cez voľbu Predvoľby / Správa
tlačítkom Záložná kópia.
užívateľov. Doporučujeme aspoň jednému užívateľovi
ponechať prístup k správe užívateľov. K správe
užívateľov sa môžete dostať aj po zadaní sériového
Iifana IFANA
BUSSINES GUARD
Odinštalácia
čísla, ktoré ste od nás pri nákupe obdržali. Postačí na
Z Ovládacích panelov, časti Správa programov (resp.
prihlasovacej obrazovke stlačiť tlačítko Obnova hesla.
Pridať / odstrániť programy) zvoľte odinštalovať
Z toho dôvodu prosím udržujte dokument so sériovým
PostgreSQL a program Evidencia. Zložka s údajmi
číslom na bezpečnom mieste.
nebude vymazaná, obvykle je v ceste „C:\Program
Po prihlásení nájdete na ľavom okraji záložky pre
prístup k jednotlivým kartám. Ako prvá je záložka
Pripomenutie, ktorá obsahuje zoznam pripomenutí zo
všetkých záložiek. Aktuálne pripomenutia sú
files\EvidenciaDb8.2\data” a treba ju odstrániť ručne.
Rovnako je potrebné odstrániť záznam z registrov
Windows
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Evidencia".
zvýraznené tučným písmom, rovnako aj zvukovým
Upozornenie: nezabudnite si predom odzálohovať
alarmom. Ďalšie karty si môžete pridávať podľa potreby
údaje z databázy.
cez Predvoľby / Úprava šablón.
Pre vyhľadávanie si vyberte kartu, v ktorej chcete
vyhľadávať. Samotné vyhľadávanie funguje podobne
ako v internetovom vyhľadávači Google, vyhľadáva
všetky poznámky, v ktorých sa požadované slová
nachádzajú. Nemusíte si robiť starosti so správnym
zadaním veľkých a malých písmen, rovnako môžete
vynechať i diakritiku. Napríklad pre nájdenie obce
Kolačkov stačí zadať kolackov.
V rámci softvéru je doplnená okamžitá nápoveda,
zobrazujúca sa po umiestnení kurzora nad jednotlivé
prvky. Pre jej zapnutie, stačí kliknúť na symbol lampičky
v pravom hornom rohu.
Pomáhame a zlepšujeme.
Ifana, s.r.o., Tatranská 386/2, 059 21 Svit, SR, tel.: +421 948 180541, e-mail: [email protected], w eb: http://w w w .ifana.sk
Download

Iifana IFANA BUSSINES GUARD Pomáhame a