ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
Montáž: Uchytenie na stenu
Bezpečnosť: Mechanická a elektronická tepelná poistka
Napätie/frekvencia: 230V / 50 Hz
Farebné prevedenie: Biela - RAL 9016
IQ Line Oil - 1800
IQ Line Oil - 1500
IQ Line Oil - 1200
IQ Line Oil - 900
IQ Line Oil - 600
Amicus SK s.r.o.
Koreszkova 9, 909 01 Skalica, Slovenská republika
tel.: 00 421 34 6648 644, fax: 00 421 34 6648 530, e-mail: [email protected]
www.amicusiq.com www.amicussk.sk
IQ LINE OIL
IQ Line Oil je moderný elektrický hliníkový radiátor, ktorý je vybavený elektronickým regulátorom s
LCD displejom. Regulátor okrem jednoduchého nastavovania požadovanej teploty v manuálnom
režime tlačidlami Plus - Mínus, umožňuje programovanie časovo-teplotných režimov ( 7-dňový, 24
hodinový ). Ich využívanie dokáže v reálnej prevádzke ušetriť podstatnú časť nákladov na
vykurovanie. Ako médium na rozvod a akumuláciu tepla je v elektrických zariadeniach použitý
ekologický rastlinný olej. Vďaka tejto technológii, podporenej inteligentnou reguláciou, ponúkajú
radiátory svojim užívateľom vynikajúce vykurovacie vlastnosti. Dokážu poskytnúť ideálnu tepelnú
pohodu a zároveň úspornú bezúdržbovú prevádzku. Navyše za veľmi priaznivú cenu.
Typová ponuka
Objednávacie č.
Typ
Výkon (W)
Rozmery Š x H x V (mm)
Hmotnosť (kg)
IQ Line Oil - 600
NDH988BC-4R
600W
490 x 90 x 580
8,8
IQ Line Oil - 900
NDH988BC-5R
900W
570 x 90 x 580
9,2
IQ Line Oil - 1200
NDH988BC-7R
1200W
720 x 90 x 580
13,5
IQ Line Oil - 1500
NDH988BC-9R
1500W
890 x 90 x 580
16,8
IQ Line Oil - 1800
NDH988BC-11R
1800W
1050 x 90 x 580
19,7
1/4
IQ LINE OIL
Technické špecifikácie
Napätie/ frekvencia
Rozsah regulácie
Hysterézia
Programovateľná regulačná jednotka ( elektronická )
Spôsob regulácie
Zvuková signalizácia
Zámok klávesnice
Ochrana proti zamrznutiu ( 5 °C )
Krytie
Mechanická tepelná poistka
Teplonosné a akumulačné médium
Možnosť bezdrôtového riadenia z PC ( Ethernet , GSM )
Montáž na stenu
Štandardné farebné prevedenie
230 V / 50 Hz
5 - 30 °C
0,2 °C
áno
ON-OFF
áno
áno
áno
IP 20
áno
rastinný olej
pripravuje sa
áno
Biela - Ral. 9010
Úsporná regulácia
Presný snímač teploty a elektronicky riadená regulácia zabezpečujú vykurovanie miestnosti podľa
nastavenej teploty na regulačnej jednotke. Regulátor s podsvieteným LCD displejom, umožňuje v
základnom móde jednoduché nastavovanie požadovanej teploty tlačidlami PLUS a MÍNUS. V
prípade potreby, môže užívateľvyužiť aj možnosti programovacieho módu. V ňom sa dajú vytvárať
šetriace, časovo-teplotné režimy, ako je napr. 24-hodinový, alebo 7-dňový automatický režim.
Najčastejšie sa využívajú pri programovaní teplotných poklesov pre časové úseky, kedy sa vo
vykurovaných priestoroch nik nezdržuje, prípadne kedy sú požiadavky na teplo znížené ( napr. v
noci ). Optimálne nastavenie programu, zohľadňujúce skutočné potreby užívateľov objektu (
zadefinovanie komfortnej a zníženej teploty v čase ), dokáže ušetriť veľkú časť vykurovacích
nákladov. Úspory po aplikovaní regulácie so šetriacim režimom sa najčastejšie pohybujú v rozsahu
od 15% do 30 %, v závislosti od tepelných strát alebo režimu využívania budovy.
Komfortná teplota
Komfortná teplota
Útlmová teplota
1
Neekonomické trvalé nastavenie komfortnej teploty počas celých 24
hodín.
2
3
4
5
Komfortná teplota
Útlmová teplota
6
7
8
9
Príklad využitia šetriaceho 24 hodinového programu.
2/4
IQ LINE OIL
Akumulačné vlastnosti
povrchová teplota radiátorá (°C)
Vďaka dômyselnej konštrukcii radiátora je teplo z vykurovacej špirály prostredníctvom
teplonosného média (olej) rovnomerne distribuované po celej ploche radiátora. Fyzikálne
vlastnosti oleja navyše zaručujú pre vykurovací panel vynikajúce akumulačné predpoklady. Táto
výhoda sa prejaví najmä pri prerušení vykurovacieho cyklu alebo výpadkoch elektrickej energie,
kedy je radiátor schopný ešte desiatky minút odovzdávať do priestoru požadované množstvo
tepelnej energie.
80
Porovnanie časovo - teplotných
charakteristík chladnutia jednoduchého
elektrického konvektora a elektrického
radiátora s olejovou akumuláciou.
70
80
50
40
30
Priamo výhrevný konvektor
Olejový radiátor
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
čas (min)
Zdravie a bezpečnosť
Zo zdravotného hľadiska je dôležité, že IQ Line Oil vďaka elektronicky riadenej kontrole povrchovej
teploty, dokáže minimalizovať vírenie prachu a jeho spaľovanie na povrchu radiátora. Ocenia to
najmä ľudia trpiaci na respiračné choroby a alergie. Akumulačná vlastnosť radiátora a s tým
súvisiaci vyšší podiel sálavej zložky tepla, zabezpečuje užívateľom na - rozdiel od jednoduchých
konvektorov - pocitovo vyšší stupeň tepelnej pohody a hygienickú nezávadnosť vykurovaného
prostredia.
3/4
IQ LINE OIL
Projektové odporučenie
P4 2 1
1 1 08
°C
2
0
3
6
9
12 15 18 24 28
+
-
Dimenzovanie potrebného výkonu sa robí na základe výpočtu
tepelných strát a v našich podmienkach sa potrebný príkon na
vykurovanie miestností väčšinou pohybuje v rozmedzí 3040W/m 3. Nakoľko pri dimenzovaní výkonu treba zohľadniť
viacero faktorov, odporúčame obrátiť sa na špecialistov v
odbore projekcie vykurovania.
P
C
M
PROG
4/4
Download

ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY