bulletin KC Prielom
Nedeľa
6. júna 2010
Pár slov na úvod....
P.S. Áno, čítate dobre.... P.S. Isto sa však pýtate, čo ale Post Scriptum hľadá na začiatku, keď sa
poväčšine v liste píše na záver ako dodatok (Post Scriptum = po napísaní, dodatok)?! Chceme
vám totiž hneď na začiatku júnového čísla oznámiť, že máme od minulého mesiaca nový názov
zborového bulletinu a čo ten názov vlastne vyjadruje.
Keďže toto dielko čítate viac ako rok pravidelne, nazývať ho Občasníkom už nevystihuje daný stav.
Po úvahách sme sa zjednotili v názore na nový názov a tým je „P.S.“ Okrem toho, že P.S. je v prvom
rade Post Scriptum a náš zborový bulletin je tiež akýmsi odľahčeným dodatkom všetkého toho, čo
na kázňach či skupinke počujeme a v prvom rade čítame v Písme, znamená aj iniciály výstižného
slovného spojenia „Prielom Share“. A toto spojenie by sa dalo preložiť ako „Prielom sa zdieľa, či delí“
pretože význam anglického slova „share“ je oznamovať, podeliť sa s niekým o niečo, podieľať sa na
niečom, podeliť sa s niečím, niesť časť niečoho, mať niečo spoločné, zažiť niečo spolu...
A naše „P.S.“-ko – ako ho už niektorí familiárne voláme – sa s každým, kto ho číta, delí o kopu
zaujímavých a veríme, že aj srdcu sa prihovárajúcich príspevkov, informácií; o to, čo ako zbor
zažívame, čo nám Boh zdieľa cez kázne.
Tak prajeme všetkým, ktorým starý dobrý Občasník prirástol k srdcu, zaujímavé a vášho Ducha
povzbudivé čítanie aj v novej forme.
Vaša Andrea, Lucia, Meli a tiež autor nového názvu Jarko
Dáva sa na známosť:
Chceli by sme so srdca pogratulovať maturantovi Michalovi L., ktorý úspešne ukončil svoje stredoškolské štúdium a
šikovnej zvukárke - vysokoškoláčke Monike J., ktorá zvládla štátne záverečné skúšky na Pedagogickej fakulte UK, kde
študovala Špeciálnu pedagogiku pre mentálne, sluchovo a telesne postihnutých:
Skončila sa jedna etapa vášho života a vstupujete do ďalšej.
A tak všetci spoločne žehnáme zo srdca každému z vás
„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha“
„Kto je ako múdry, a kto zná výklad veci?
Múdrosť človeka osvecuje jeho tvár, a tvrdosť jeho tvári sa mení“. (Kazateľ 8:1)
Ak by ste mali záujem, na našom knižnom zborovom pulte máme, resp. môžeme v prípade záujmu zabezpečiť, tieto
knižné tituly od Reinharda Bonnkeho:
Jak přijmout Boží zázrak
(typ: brožúra, počet strán 20)
Ako chodiť vo viere a v zázrakoch? Toto sa nám často vytráca.
Po prečítaní tohto Bonnkeho posolstva získate znovu chuť veriť
ako deti, tak ako keď ste uverili v Boha prvý krát. Kniha ukazuje
dynamiku zázraku, ktorá spočíva v niekoľkých krokoch, ktoré
často ľahko míňame. Nenechajte sa zastrašiť vlnobitím a bleskami;
choďte v slove tak, ako Peter chodil po vode...
Jistota spasení
(typ: brožúra, počet strán 24)
Prvá a najdôležitejšia otázka, s ktorou sa musí vysporiadať každý veriaci
človek je istota, že vie, že je naozaj spasený. Je to kľúčové preto, aby sa
mohol stať skutočným učeníkom.
Víra pro těžké časy
(typ: brožúra, počet strán 24)
Evanjelista Reinhard Bonnke v tejto knihe vysvetľuje, že viera je ako
elektrické vedenie, ktoré prináša moc do nášho života. Viera samotná
nepredstavuje moc, ale napája nás na zdroj akejkoľvek moci. Jednoduchá
pravda je, že bez viery nie je možné spojenie s božou mocou! Výsledok
nie je predurčený veľkosťou našej viery, ale veľkosťou Boha, ktorému
veríme.
Evanjelizácia ohňom
(typ: kniha, počet strán 229)
Návštevnosť na evanjelizačných kampaniach poriadaných Bonnkeho
službou často presahuje jeden a pol milióna ľudí. Jeho služba je
doprevádzaná zázrakmi. Táto kniha vyšla v 48 jazykoch a vytlačilo sa
jej 3 a pol milióna kusov. Autorovo životné krédo - vyprázdniť peklo a
zaľudniť nebo - je cítiť z každej stránky knihy. Príbehy z Biblie sú doplnené
o mnohé autorove skúsenosti. Po prečítaní tejto knihy budete chcieť
evanjelizovať!
Reinhard Bonnke (Nadšení pro evangelium)
Autor: Colin Whittaker
(typ: kniha, počet strán 134)
Životopis známeho evanjelistu.
Ako to všetko začalo? Aká sila pomohla vyformovať jedného z
najdynamickejších a najefektívnejších súčasných kazateľov evanjelia?
V knihe nájdete množstvo farebných fotografií, ktoré zachytávajú
evanjelizačné kampane v Afrike.
Nové hudobné CD na trhuuuuuuu!
No nekúpiš to?????
Syn našich milých Danky a Miloša – Adam, vydal so svojou skupinou REGIMENT
nové CD – „Pravda musí von“. Aj keď nepatríte medzi veľkých fanúšikov ich
hudobného štýlu (rap/hip-hop), myslím, že stojí za to vypočuť si talentovaných
a vo svojom diele požehnaných mladíkov, ktorí toto všetko zjavne robia pre
Krista.
Na CD je 10 veľavravných, melodických piesní. Cena CD je 8 € (+ 2,50 € poštovné
v rámci SR).
Ak chcete vedieť viac o ich CD, o nich a ich hudbe, podporiť ich či povzbudiť
kliknite na ich oficiálnu internetovú stránku www.regiment.sk
Pre inšpiráciu si prečítajte časť rozhovoru s nimi (prevzaté z http://blogs.myspace.com/index cfm?fuseaction=blog.
view&friendId=504050661&blogId=520888993).
Ktoré najdôležitejšie veci naučil život vás?
Adrem: Mňa osobne, že bez vzťahu s Bohom, je život
jedna veľká pustatina. Tiež som zistil, že čistá duša je
najväčší zdroj pokoja a radosti. Život ma každý deň učí
tešiť sa a ďakovať. Život ma každý deň učí viac a viac
dôverovať Bohu...
Košo: Mňa naučil, že každý človek túži byť naplnený
a snaží sa zaplniť to prázdne miesto v srdci rôznymi
materiálnymi vecami, slávou, chvíľkovými radosťami
atď. Ale nič nemôže človeka naplniť a naplno uspokojiť
tak ako Božia láska. A to je pre mňa fakt, ktorý ma robí
slobodného a vyrovnaného. Život ma tiež naučil, že za
svojím snom treba ísť, brácho...
Chrobu: Život ma naučil, že je dôležité akými ľuďmi sa
obklopujeme. Tiež ma naučil, že bez Boha to tu dole
nemá zmysel. No a zistil som aj, že deti nenosí bocian a že
darčeky na Vianoce nejsu od Santa Klausa
Dj-Fedy: Mňa naučil, že najdôležitejšie je, keď sa človek dokáže darovať. Náš život nie je o nás a toto prijať je veľká výzva.
Snáď sa mi to niekedy naplno podarí, lebo egoizmus človeka nekonečne ubíja.
Dj-Re5: Veriť. Mať nádej a rozdávať lásku. Aj keď sa mi to možno niekedy úplne nedarí...
Ako sa líši kresťan - raper od neveriaceho rapera?
Adrem: Myslím, že to jasne odlíšia ich názory, prezentované
v rape. Rap je o autenticite textu. Nakoľko si autentický,
natoľko bude mať tvoj rap úspech. My ako kresťania máme
svoje hodnoty, svoj štýl života a ten „nemôžeme nevnášať“ do
textov, lebo by sme to neboli my.
Košo: To, čo rapujeme, odzrkadľuje naše životy a náš vzťah k
Bohu. Chceme ponúkať ľudom plnohodnotné texty zo života,
v ktorých nájdu možno riešenie svojich problémov, alebo
minimálne iný pohľad na veci ako je bežný v rape. Skrátka
chceme , aby im tie texty niečo dali, nie vzali.
Chrobu: Presne tak isto, ako sa líši každý neveriaci človek od
veriaceho, čiže vzťahom s Ježišom.
VARENIE POLIEVKY PRE BEZDOMOVCOV - JÚN
V júni sa stretneme na modlitbách za ľudí z ulice a pri varení pre nich
v utorok 29.6.2010 od 14:00 hod. na tradičnom mieste na Hlavatého 3.
Budem rada keď prídete a spolu budeme variť s láskou a popri tom niesť pred Boží trón
a modliť sa za milosť pre týchto stratených ľudí z ulice.
Ďakujem za každé srdiečko, ktoré bije aj pre núdznych...
Eva Vaneková (0904 873 000, 0905 417 204)
A dokumentácia z májového varenia....
„...ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvá
a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim...“
(2 Paralipomenon 7:14)
Modlitebníci, ctitelia Boží, všetci milujúci Pána,
pred každým zhromaždením sa o 9 hod. môžete pridať k spoločným modlitbám.
V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, postrehov týkajúcich sa tejto spoločnej modlitebnej hodinky, kontaktujte
Silviu Ilavskú (0905 493496).
K R ANNEJ ŠÁLKE K ÁV Y...
„Napokon posilňujte sa v Pánu a v moci Jeho sily. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť prot
úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proit pánom sveta
tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“
„V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvale a proste za všetkých
svätých.“ (Efežanom 6:10-12; 18)
Majte na mysli, že okolo nás prebieha síce neviditeľný, ale skutočný duchovný boj. Zlé a temné sily majú tento svet pod
kontrolou. Démoni a duchovia zla sú skutoční a „dômyselní“. Potrebujeme mocnú Pánovu silu, moc a brnenie, ktoré nám
ponúka k tomu, aby sme tento boj vyhrali. Pán Ježiš Kristus vyhral vojnu, ale my máme svoje malé bitky a boje, ktoré
musíme bojovať. Môžeme vyhrať len vtedy, ak sa budeme spoliehať na Jeho silu a moc.
Modlitba by mala byť našou nepretržitou činnosťou, a mali by sme v nej byť vytrvalí. „Buďte bdelí, ostražití“, hovorí Pavol.
Prečo? Pretože satanove leste a lákadlá sú všade okolo. Pretože na nás číhajú zovšadiaľ akési požiadavky a potreby,
zahrňujúc naše vlastné. Všetky možné druhy potrieb. Sú tu však aj duchovné potreby a požiadavky. Ak je boj naozaj
duchovný, tak to znamená, že pravdepodobne väčšina problémov, ktoré máme, má svoju podstatu v duchovne. Ak sa
teda modlíte, koncentrujte svoju pozornosť na duchovné okolnosti vecí, za ktoré prosíte a modlíte sa. Nemodlite sa len
za prácu pre niekoho blízkeho, modlite sa, aby ten človek dôveroval v danej okolnosti Bohu. Choďte hlbšie a skúmajte
v modlitbách to duchovné, duchovnú podstatu. To je síce miesto, na ktoré satan najviac útočí, ale zároveň je to miesto,
kde Boh za vás stojí a chce pôsobiť.
Diane Eble z Denníka milosťou naplnených modlitieb.
„Lebo toho nebude nikdy,
aby nebolo núdzneho v zemi“...
Za mesiac máj sme na účet venovaný pomoci sirotám, vdovám a chudobným vyzbierali 166,00 €. Zo
zbierok sme opäť požehnali a pomohli 1 vdove čiastkou 50 €, 1 sirote čiastkou 50 €
a 2 deťom žijúcim bez jedného z rodičov čiastkou 100 €.
Každému ochotnému darcovi ďakujeme!
Zo zbierky pre núdznych zo 17.1.2010, ktorá bola venovaná vyzbieraniu financií na varenie polievok pre bezdomovcov, sme
časť vyzbieraných peňazí (12,63 €) opäť použili na nákup surovín, z ktorých sa varilo v máji pre ľudí z ulice. Zvyšné financie zo
zbierky (36,31 €) použijeme na júnové varenie. Ďakujeme ochotným darcom a aj všetkým pomocníkom pri varení!
Účet na podporu a pomoc sirotám, vdovám a chudobným je:
2620844289/1100
variabilný symbol 777.
Financie z tohto účtu sú zasielané predovšetkým bratom a sestrám v našom zbore,
ale tiež ľuďom blízkym zboru či nášmu srdcu.
„Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš“. (Kazateľ 11:1)
Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných?
Boh áno... a čo my?
(Z knihy Dereka Princa „Kto sa stará o Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných?“)
Verím, že Boh mi položil na srdce niečo, čo môže byť kľúčom k uvoľneniu Božieho ľudu do oveľa plnšej služby, do akej mnohí
z nich doteraz ani nevstúpili. Týka sa to našej zodpovednosti, ktorú ako kresťania nesieme za siroty, vdovy, chudobných a
utláčaných.
BOŽIA PRIRODZENOSŤ.
Žalm 68:6
„Otcom sirôt a obrancom vdov je Boh v svojom svätom príbytku“ (NKJV).
„Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku“ (SEVP).
Toto je Božia prirodzenosť. Hospodin je otcom sirôt a obrancom vdov.
Žalm 103:6
„Hospodin činí spravodlivosť a súdy pre všetkých, ktorí sú utláčaní“(NKJV).
„Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným“ (SEVP).
Myslím si, že väčšina z nás si neuvedomuje, ako veľmi Bohu záleží na tých, ktorí sú utláčaní.
Žalm 140:13
„Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu“ (SEVP).
Božia prirodzenosť je starať sa o utláčaných a túžiť po spravodlivosti pre chudobných.
POŽIADAVKY PRE SPRAVODLIVOSŤ.
Teraz sa pozrieme na obraz Božieho štandardu spravodlivosti v Novej zmluve. Pozrime sa do Lukášovho evanjelia.
Toto je niečo, čo ma tak zasiahlo, že som sa musel rozhodnúť, čo s tým urobím. Je to časť služby Jána Krstiteľa,
ktorý ako vieš, bol poslaný pripraviť cestu pre Ježiša. Téma jeho posolstva bola zhrnutá v jednom slove – pokánie.
V Evanjeliu Lukáša v 3. kapitole Ján hovorí toto:
Lukáš 3:9 (SEVP)
„Ale už aj sekera je priložená na korene stromov, a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa“.
Všimni si, že Boh vyžaduje dobré ovocie. Nestačí len povedať, že neprinášaš zlé ovocie alebo že nerobíš nič zlé. Prinášaš dobré
ovocie? Lebo ak nie, taký strom bude vyťatý a hodený do ohňa. Všimni si, že toto posolstvo nie je adresované prostitútkam
alebo vyberačom daní, ale každému. Všetci počuli toto posolstvo.
Lukáš 3:10 (SEVP)
„I spytovali sa ho zástupy: Čo teda robiť? 11 Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech
urobí podobne“.
Nie je to zložité, nie je to žiadna teológia – jednoducho maj záujem o ľudí, ktorí ťa potrebujú. Keď máš dve saká
a niekto iný nemá žiadne, čo urobíš? Dáš mu jedno. Ak máš jedlo a niekto iný nemá, čo urobíš? Dáš mu ho.
Ježiš dáva pokyny. Bol pozvaný na večeru do domu farizeja a po večeri dáva farizejovi takúto radu:
Lukáš 14:12 (SEVP)
„A povedal aj tomu, čo Ho pozval: Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby
ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti.13 Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých, 14 a budeš
blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých“.
V Evanjeliu Matúša v 25. kapitole nachádzame prorocké podobenstvo o národoch, ktoré sú pripodobnené k ovciam a ku
kozlom. Toto podobenstvo je obrazom konca veku. Keď Pán ustanoví svoje kráľovstvo, bude súdiť národy, ktoré budú rozdelené
do dvoch kategórií – ovce a kozli. Ovce postaví po svojej pravici, kozlov po ľavici. Ovce pozve do svojho kráľovstva, kozlov
úplne odmietne.
Nad národmi, ktoré označuje ako kozlov, vyriekne najhroznejšie slová, aké kedy vyšli z Jeho úst:
Matúš 25:41(ROH)
„Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom“.
Aké strašné slová vychádzajúce z úst Pána Ježiša! Večný oheň nebol nikdy pripravený pre ľudí, avšak diabol nemá na výber. Večný
oheň je miesto, kde skončí. My tam nemusíme skončiť, my si môžeme vybrať. Potom Ježiš vysvetľuje prečo:
Matúš 25:42-45 (ROH)
„Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; smädný som bol, a nedali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol,
a neprijali ste ma; nahý, a neodiali ste ma; nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma.
Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo jako hosťa-cudzinca alebo nahého
alebo nemocného alebo v žalári a neposlúžili sme ti?
Vtedy im odpovie a riekne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších,
ani mne ste neučinili.“
Nezabudni na to, že do večného zatratenia môžeme ísť aj za veci, ktoré sme neurobili. Nielen za veci, ktoré sme
urobili.
Toto všetko je zhrnuté v niekoľkých veršoch Jakubovho listu a zároveň to sumarizuje učenie Novej zmluvy. Hovorí sa tu:
Jakub 1:27 (ROH)
„Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného
od sveta“.
Ako starý letničný kresťan som počul mnoho, mnoho kázní o tom, ako sa nepripodobňovať svetu. Ale nikdy som nepočul
kázeň o našej zodpovednosti voči sirotám a vdovám. Nikdy. Počas svojho života som počul niekoľko vynikajúcich kázní, ale
Jakub pomenúva to, čo je v skutočnosti čisté a nepoškvrnené náboženstvo pred Bohom a Otcom.
V týchto veršoch nachádzame negatívnu stránku: ostríhať seba samého nepoškvrneného od sveta.
Ale pozitívna stránka má svoju prednosť: starostlivosť o siroty a vdovy.
Praktizuješ tento druh náboženstva?
Ak nie, kto ťa zbavil tejto zodpovednosti?
Kto rozhodol o tom, že na tom nemáš mať svoj
podiel?
Poviem ti jedno: vzťahuje sa to aj na mňa.
(Miloš)
KRESŤANIA NA PRACOVISKU
Ste kresťanom a pracujete v komerčnej sfére?
Túžili ste urobiť viac pre Boha v skutočnej „službe“?
Lámete si hlavu nad tým, ako máte naplniť svoje duchovné povolanie a získať nebeskú odmenu, aj keď venujte len veľmi málo času
cirkevným aktivitám?
Skúsme spolu hľadať odpovede na tieto otázky.
Pracovisko je ako veľké pole pripravené na žatvu.
Billy Graham raz povedal: „Verím, že ďalšie veľké Božie hnutie príde prostredníctvom veriacich na pracoviskách.“
AKÚ „VÔŇU“ ZANECHÁME?
Robert J. Tamasy
Často nadobudneme dojem alebo dospejeme k záverom na základe vecí, ktoré vidíme a
počujeme. Naše myslenie však môže byť ovplyvnené aj tým, čo zachytíme čuchom. Tým, čo
zavoniame. Ako chlapec som mal rád napr. zvláštnu vôňu farbičiek. Znamenalo to pre mňa, že
budem mať príležitosť kreatívne sa realizovať. Moja priateľka ako teenager používala špeciálny
parfum, na ktorý som si spomenul aj po rokoch, keď som zacítil podobnú vôňu.
Ráno milujem vôňu kávy a je pre mňa oživujúca. Bez pukancov neexistuje dobrý zážitok v kine a nepoznám nikoho, kto si
nevychutná vôňu auta, ktoré práve vyšlo z výroby.
Na pracovisku si tiež všímame určité vône a pachy. Keď som pracoval v novinárskej branži, keď som prišiel domov voňali
moje šaty atramentom. Keď ideme okolo reštaurácie, vonia to tak lákavo, že človek má chuť vojsť dnu a aspoň nakuknúť do
ponukového lístka. Niektorí výrobcovia sú známi vôňou ich produktov a procesov.
Ale premýšľali ste už niekedy nad tým, že aj ľudia v biznise majú jedinečnú„vôňu“, ktorú ich zamestnanci hoci len nevedome vnímajú?
Nehovorím o deodorante (alebo jeho absencii), o laku na vlasy či parfume. Myslím tým ráz našej osobnosti – vyžarovanie, ktoré nás
obklopuje, keď vkročíme do miestnosti alebo keď dorazíme na pracovné stretnutie. Sme nadšení alebo mrzutí? Optimistickí alebo
pesimistickí? Plní energie alebo skôr letargickí? Zanietení alebo odrádzajúci?
Náš osobný systém viery môže vytvárať „vôňu“, ktorú si iní ľudia na nás všimnú. V Biblii je napísané, že Ježišovi nasledovníci
prinášajú vôňu tam, kam prídu. „Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje
vôňu svojho poznania“ (2. list Korinťanom 2:14). To znamená, že tí, ktorí nasledujú Ježiša, sú na svojom pracovisku jeho
zástupcami.
Predstavte si dôsledok:
Sme Božími veľvyslancami. Tak ako veľvyslanec reprezentuje svoju krajinu v inej časti sveta, sú aj Ježišovi nasledovníci akoby
Jeho veľvyslancami u tých ľudí, ktorí Ježiša ešte nepoznajú. To môže byť dobré alebo zlé: Tak ako zlý veľvyslanec nezanechá dobrý
obraz o svojej krajine, tak nemôže ani svätuškársky alebo rozmarný kresťan zanechať dobrý dojem o svojom Pánovi u druhých ľudí.
„V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal“ (2. list Korinťanom 5:20).
Sme Božím obchodným personálom. Najlepším predavačom produktu je spokojný zákazník, ktorý nejaký produkt alebo
službu vyskúša a označí ich za dobré. Podobným spôsobom sú najlepšie vystrojení Ježišovi nasledovníci, aby hovorili o dobre,
ktoré Ježiš spôsobil v ich živote a o tom, čo môže znamenať aj v živote iných. „V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!“
(2. list Korinťanom 5:20).
Sme Božou pohraničnou strážou. Nie všetci budú s radosťou reagovať na tých, ktorí nasledujú Ježiša.
Bez ohľadu na to čo vravia a robia. My môžeme byť verní a nefalšovaní ako len vieme, a iných musíme
nechať reagovať tak, ako sa im to páči. „Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo
získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú; jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život“ (2. list
Korinťanom 2:15-16). Dôležití pri tých, ktorí odmietajú Ježiša je, aby bol On dôvodom ich odmietnutia
a nie jeho nasledovníci. „On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie“. Tak je to napísané v
Písme Svätom (Izaiáš 8:14; 28:16). „Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v
neho, nebude zahanbený“ (list Rimanom 9:32 – 33).
Prevzaté od: LaRED – sieť kresťanských podnikateľov. Impulzy sú preložené z nemeckých zamyslení pre podnikateľov. Ak máte záujem odoberať ich pravidelne,
môžete si ich zasielanie objednať na emailovej adrese: [email protected] Na emailovej adrese [email protected] si môžete objednať bezplatné zasielanie Informátora
JPK, ktorý štvrťročne informuje o všetkých aktivitách občianskeho združenia JPK, ktorého súčasťou je i podpora kresťanských podnikateľov prostredníctvom
projektu LaRED.
AKO ZLÚČIŤ VIERU A ZAMESTNANIE...
(z knihy Davida Millera „God at work“)
Interpretácia slovných spojení „naša viera v Boha a zamestnanie“, či „kresťan na pracovisku“ by sa dala sumarizovať do štyroch
základných bodov, postojov:
1.
2.
3.
4.
Hlásanie Evanjelia: Pracovisko, kde sme zamestnaní, by malo byť našim misionárskym
bitevným poľom.
Etika: Naša viera by mala udávať smer našim rozhodnutiam.
Skúsenosť: Naša viera by mala dávať našej práci zmysel, mala by byť jej podstatou.
Obohatenie: Naša viera by mala dať nášmu zamestnaniu silu a kreativitu tomu, čo v práci
robíme.
Verím, že Boh chce, aby sme toto všetko vniesli do našej práce. Zdieľame a delíme sa o našu vieru v našom zamestnaní, hlásame
evanjelium ak sa to dá a je to vhodné a v danom momente prijateľné. Verím, že sa snažíme robiť etické, správne rozhodnutia.
Berieme svoju prácu a zamestnanie ako Božie povolanie. Viera je nám inšpiráciou k dosiahnutiu akejsi dokonalosti a oddanosti,
pretože všetko čo robíme, robíme predsa ako pre Boha.
Ktoré z týchto štyroch postojov vám idú v práci najlepšie? Ktorý z nich je pre vás tým najťažším?
CHCETE
VIERU KTORÁ HORY PRENÁŠA?
(Nancy L. Dornerová, z knihy „Vitamín C od Boha“ autorov K.C. Millerovej & D.L. Millera)
Niektorí ľudia sa nazdávajú, že viera pochádza zo zázrakov, iní vedia, že zázraky
pochádzajú z viery...
Malá kolónia veriacich, sídliaca na úpätí Great Smokies, si postavila nový svätostánok. Stál
na kúsku zeme, ktorý im odkázal člen cirkvi. Desať dní pred otvorením nového kostola stavebný
inšpektor informoval pastora, že parkovisko, vzhľadom na veľkosť budovy, nepostačuje.
Kým nerozšíria parkovaciu plochu na dvojnásobnú veľkosť, nebudú môcť nový svätostánok
využívať. Nanešťastie na stavbu kostola s poddimenzovaným parkoviskom použili všetku svoju
pôdu. Zostával kopec, pod ktorým kostol postavili. Aby získali viac parkovacích miest, museli by
pohnúť horou a preniesť ju ďalej od kostola.
Nezlomný pastor nasledujúcu nedeľu oznámil, že na večer zvoláva stretnutie všetkých
členov cirkvi, ktorí majú „vieru, ktorá hory prenáša“. Budú sa modliť, aby Boh posunul horu z
dvora a aby im nejakým spôsobom zabezpečil dostatok peňazí na vydláždenie a označenie celého priestranstva ešte skôr, ako
sa uskutočnia otváracie slávnostné služby Božie, ktoré si naplánovali na budúci týždeň.
V určenom čase sa v kostole zhromaždili asi dva tucty z celkového počtu tristo veriacich, aby sa oddali modlitbám. Modlili
sa takmer tri hodiny. O desiatej vyslovil pastor záverečné Amen. „Kostol otvoríme v nedeľu, ako sme si naplánovali,“ ubezpečil
všetkých. „Boh nás ešte nikdy neopustil a ja pevne verím, že nám zostane na dobrej pomoci aj tentoraz.“
Na druhý deň ráno úradoval vo svojej pracovni. Zrazu sa ozvalo hlasité klopanie. Zavolal: „Vojdite“ a dnu vkročil stavbársky
majster. Na prahu si zložil klobúk. „Prepáčte, reverend. Som zo stavbárskej firmy Acme, zo susedného okresu. Neďaleko budujeme
veľké obchodné centrum a potrebujeme zeminu do výplní. Boli by ste taký láskavý a predali nám ten kus kopca za kostolom?
Zaplatíme vám za zeminu, ktorú nakopeme, a ak tú zeminu dostaneme hneď, zadarmo vám celé priestranstvo vydláždime. Kým ju
nebudeme mať, nepohneme sa. Potrebujeme ju rýchlo, aby nám dobre sadla.“
Kostolík vysvätili najbližšiu nedeľu, ako pôvodne plánovali a na slávnostných bohoslužbách sa zúčastnilo oveľa viac tých,
čo mali „vieru, ktorá hory prenáša“, ako pred týždňom.
Niektorí ľudia hovoria, že viera pochádza zo zázrakov. Iní však vedia: zázraky sa rodia z viery!
(Monika Ráczová)
KEĎ
SA POSTÍ SRDCE ŽENY
Katie Franklin – Lancaster
(Prevzaté z bulettinu „Connection with Jentezen Franklin“)
Pôst je voľba každého kresťana, ktorý chce Boha velebiť a nasledovať Božie prikázania. A
čo pôst zo ženskej perspektívy? Ako manželky, matky, dcéry a vnučky, mnohé sme požehnané
zodpovednosťou za starostlivosť o naše rodiny. A pôst má na túto našu úlohu v mnohom veľký
vplyv.
Ak ste slobodné a nemáte zatiaľ zodpovednosť za vlastnú rodinu, pravdepodobne potrebu
pôstu a modlitby až tak nevnímate. Ale chcem vás vyzvať k pôstu – a to pravidelnému pôstu – a
modlitbám za Božie vedenie a múdrosť pre každú oblasť vášho života.
Viete, ako ženy, či vydaté alebo slobodné, myslím, že máme tri hlavné úlohy či poslania,
ktoré majú vplyv na životy okolo nás – mať bystrého ducha, byť modlitebnou bojovníčkou a
služobnicou. A pôst nám môže pomôcť efektívnejšie slúžiť v tomto našom poslaní, ktoré je tak dôležité až kritické.
PÔST NÁM DÁVA PRÍLEŽITOSŤ MODLIŤ SA A PRIHOVÁRAŤ PREDOVŠETKÝM A ŠPECIÁLNE ZA NAŠU RODINU.
Všetky sa cítime tak zodpovedné za budúcnosť našich detí. Chceme aby našli dokonalú Božiu vôľu pre svoje životy. Je preto
dôležité modliť sa za budúcnosť našich detí a vnúčat. Myslím, že zo všetkých spôsobov, ktorými slúžime Bohu, slúžiť ako
modlitebná bojovníčka je najrozhodujúcejšie. Boh hľadá ženy s vrúcnym modlitebným životom, ktoré pôjdu do duchovného
boja v mene svojich rodín!
PÔST NÁM TIEŽ OTVORÍ OČI A UVIDÍME POTREBY NAŠICH RODÍN.
Ženy majú úžasnú intuíciu rozpoznať potreby a požiadavky svojej rodiny! Ale nikdy ich neuvidia tak citlivo ako keď sa za ne
modlia a postia. Pán vám pripomenie a poukáže na veci, ktoré sú hlboko vo vašom srdci a vnútri a ukáže ako presne a v čom
napr. váš manžel dnes potrebuje vaše povzbudenie.
Súdnosť, alebo duchovné porozumenie, je mocný dar, ktorý Boh vložil do srdca a vnútra každej z nás. Tento dar nás robí
jedinečne pripravenými postaviť sa voči nepriateľovi „pracovaním“ v modlitbách a tým, že sme čulé Duchom. Je to naša život
premieňajúca, tajná zbraň!
Zamyslite sa nad zázračným príbehom dieťatka menom Mojžiš v 2.kapitole knihy Exodus. Vďaka duchovnému
porozumeniu cez modlitby jeho matky, mohol Mojžiš žiť a stať sa záchrancom Hebrejov. Skôr ako dať zavraždiť svoje dieťatko,
počúvala táto žena Boží hlas a tak presne vedela čo robiť, aby Mojžiša zachránila. Jeden krátky okamih rozpoznania počas jej
modlitby zmenil celú históriu.
Listovaním Biblie môžeme vidieť príklady žien, majúcich vplyv a dopad na ich rodiny i okolitý svet a to len tým, že
rozpoznali v modlitbách – Naomi a Rút, Ester, Rachab...
Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste vyťažili čo najviac z tej úchvatnej a dokonalej intuície cez modlitbu a pôst.
BOH NECHCE ABY SME ŠLI ZA NAŠE HRANICE.
Ak každý deň pracujeme a ešte sa musíme starať o rodinu, Boh chce aby sme boli v pôste múdre. Potrebujeme konzultovať
nášho lekára predtým než sa začneme postiť a nesmieme prestať užívať lieky, ak ich užívame pravidelne.Každá by mala poznať
svoj organizmus a jeho návyky. Potrebujeme vedieť kde sú naše hranice a byť opatrné.
Ako si posilňujete a budujete svoju výdrž a silu v čase pôstu, ak sa ešte staráte aj o iných? Určite potrebujete piť veľa vody
či ovocných štiav, pretože tie telu pomáhajú zbaviť sa škodlivých látok. Ak máte veľa povinností, pracujete a potrebujete veľa
fyzickej sily, môžete si zvoliť krátky úplný pôst, kedy sa vzdáte jedla celkom, a potom prejsť do Danielovho pôstu (Daniel 10),
alebo začať hneď Danielovým pôstom. Pri tomto druhu pôstu sa zdržiavame konzumácie mäsa, chleba a sladkostí a jeme len
zeleninu a ovocie. Je to najzdravší druh pôstu.
Aj keď sa postíte, nezanedbávajte – pokiaľ ide o výživu – svoje deti, pretože stále rastú. Ak by chceli držať pôst spolu s vami,
tak obmedzte v ich prípade konzumáciu sladkostí. Ale urobte zásobu ovocia a zeleniny, aby boli vždy poruke.
Ako matky, ktoré pripravujú jedlo pre svoje deti, zvykneme niekedy zjesť niečo malé ešte skôr ako si to uvedomíme. Čo ak si zobneme
niečo v čase pôstu? Nič, ideme ďalej! Pán vie, že sme len ľudia. Pokúšajte sa robiť čo sa dá a nevzdávajte to.
PÔST, MODLITBA A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA IDÚ RUKA V RUKE.
Keď sa postíte, modlite sa tiež za to, aby vám Boh dal poznať Jeho vedenie a plán pre svoje životy. Postite sa modlite za
každé dôležité rozhodnutie, ktoré vás čaká. Ako mladé dievča som sa modlila a postila za môjho budúceho manžela a Pán ma
skutočne požehnal. Ako rodičia sa musíme začať postiť aby sa Boh dotkol životov našich detí hneď ako sa narodia. Ako matky,
manželky, skrátka tie, čo sa starajú, sa môžeme modliť za rodinné problémy a situácie, víťazstvo pre naše rodiny či uzdravenia.
Buďme závislé na Bohu skrze pôst.
Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša (kap.15) hovorí tri podobenstvá. Dve z nich hovoria o tom, ako šli dvaja muži hľadať, čo
stratili. Jedno však hovorí príbeh o žene, ktorá prehľadala celý svoj dom, aby našla stratený peniaz. Zažala sviecu, zamietla
dom, hľadala pilne a prevrátila celý dom naruby, len aby stratený peniaz našla. Niečo, čo malo veľkú hodnotu sa v jej dome
stratilo a ona vzala tú situáciu veľmi vážne. Ak je vaše manželstvo „stratené“ zoberte tú situáciu tiež vážne! Nežiadajte iných
aby hľadali to, čo patrí vám! Vojdite do čistoty Božej, zažnite vo vás to svetlo Kristovo a vymeťte všetku špinu z vášho domova
von! Keď sa modlíte a rozhodujete o víťazstve, iste vojdete do duchovného porozumenia, ktoré Boh do vás vložil.
Pôst vás vovedie do duchovnej formy a budete schopné prijať to Božie... stanete sa takou, ktorá plní Boží zámer, takou,
akú vás Boh chce mať... stanete sa ženou neuveriteľnej, neskutočnej viery.
A tu je ešte pár tipov pre postiace sa manželky, matky...
>> Modlite sa počas pôstu za svoje deti, manžela, vnúčatá, či iných členov
rodiny.
>> Vždy keď budete mať trochu voľného času volajte za nich k Bohu.
>> Rezervujte si na modlitbu (pokiaľ sa dá) vždy tú istú hodinu.
>> Študujte Božie Slovo a hľadajte tak múdrosť a vedenie, aby ste mohli mať na
rodinu dobrý vplyv a mohli ju správne viesť.
>> Modlite sa aby ste šli Božím smerom, aby bolo vaše srdce otvorené a prijalo
Božie smerovanie cez Písmo.
Uvažujte o všetkých výhodách, o ktorých sa píše v Izaiášovi kap. 58:
Vykúpenie, vyslobodenie
Uzdravenie
Ochrana
Zľutovanie sa, súcit
Zaopatrenie
Obnovenie
>> Buďte rodine príkladom – tým ako sa postíte a modlíte.
(Andrea H)
5:1
Peggy Bert
(Prevzaté z časopisu Christianity Today)
Prečo si tak detailne a dlho, možno celé roky, pamätáme všetky negatívne veci, či slová,
ktoré nám naši blízki (špeciálne manželky a manželia) kedy urobili a povedali? „Vždy meškáš“.
„Je tu vždy neporiadok“. „Nikdy ma nepočúvaš“.
Prečo kytica ruží, či lístok na obľúbenú športovú akciu nedokážu tieto slová či skutky
„zamaskovať“? Prečo si pamätáme viac negatívne poznámky, ako slová vďaky či akýkoľvek druh
komplimentu??? Asi za to môže pravdepodobne náš mozog....
Štúdie jedného univerzitného lekára z USA totiž dokazujú, že v našom mozgu existuje jav, tzv. „zaujatosť k negativizmu“.
Iným slovami, náš mozog je viac citlivý a reaguje skôr na nepríjemné než na príjemné. Preto nás negatívne slová a činy
ovplyvňujú viac a pamätáme si ich dlhšie ako tie príjemné a pozitívne.
JE TO VŠETKO O ČÍSLACH
Nielenže máme väčšiu náklonnosť a slabosť pre negatívne reči, ale negatívne reči majú navrch pokiaľ ide o ich používanie v
porovnaní s pozitívnymi. Nie je to 1:1! Inými slovami povedané, jedno pozitívne vyrieknuté slovko nikdy nevykompenzuje
to jedno negatívne. Ak povie manželka manželovi „Vďaka zlatko, že si okúpal deti“, ale po príchode do kuchyne si vzápätí
všimne plný kôš odpadkov s poznámkou „Zas si zabudol vysypať kôš“, táto poznámka prehluší slová vďaky, ktoré vyslovila
tesne predtým.
Náš mozog proste potrebuje vyšší počet pozitívnych vstupov a „záznamov“ aby vyvážil jav „zaujatosti k negativizmu“. A
zaujímavé je, že niekoľko drobných, frekventovanejších pozitívnych poznámok na nás má silnejší a výraznejší vplyv ako jedno
obrovské gesto lásky. Veľkosť pozitívneho sa vôbec neráta; množstvo, ich počet je to, čo na nás pôsobí. Je to všetko len hra
čísel...
PÄŤ ZÁSAD
Mnohí z nás emocionálne hladujeme. Muži, ženy, manželky, manželia, matky, deti. Každý sa dožadujeme štipky láskavosti.
Darujme si navzájom:
1.
2.
3.
4.
5.
Vrúcne objatie.
Uši, ktoré vedia trpezlivo počúvať.
Náklonnosť.
Láskavý a milý skutok.
Čas, ktorý strávime tak, ako chce ten druhý, nie ako ho chceme tráviť my.
SPRÁVNY POMER
Koľko pozitív potrebujeme aby sme zabudli na jedno negatívne slovko či výčitku? Údajne minimálne dve. A ak sa jedná o
našich najbližších, tak ten pomer 2:1, musíme zvýšiť na 5:1! Ako to docielime? Urobte si zoznam povedzme 10-15 kvalít a
úžasných vlastností charakteru, ktoré majú vaši najbližší. Predtým než otvoríte pusu a niečo im poviete, skúste sa sami seba
opýtať:
Musím tomu druhému povedať skutočne toto?
Chce ten druhý počuť práve toto?
Keď poviem čo teraz chcem, zbuduje to slovo nejakým spôsobom toho druhého?
Sú moje slová múdre?
Menia tie slová mňa samého k lepšiemu?
Menia toho druhého?
Nemôžem to povedať predsa len láskavejším a milším tónom?
Sú moje slová požehnaním?
Denne tiež môžete praktizovať tzv.„dvojitú porciu“ – povedzte blízkym aspoň dve pozitívne slová, dva komplimenty,
povzbuďte ich príjemným spôsobom, či vyslovte slová vďaky a chvály minimálne dvakrát denne. Každý deň, po dobu
siedmych dní. Bez žiadnych výčitiek a negatívnych reči! Nula. Nič negatívne. Ale áno, zvládnete to! Odplata bude stáť za to, za
to ručím!!!
Tiež sa pokúste vyhnúť tomu, aby ste najbližších nejakým spôsobom vyrušovali ak sa potrebujú sústrediť, alebo robia
niečo, na čom im záleží a vy to pritom vôbec nepokladáte za dôležité. Priznávam, toto môže byť ťažké pre dominantnejšie
a silné povahy. Ženy môžu mať dosť veľký problém toto zvládnuť, pretože ich myseľ je schopná spracovať naraz aj fakty aj
emócie (a žena má schopnosť mať v hlave naraz viac myšlienkových pochodov...). Ak sa vám toto nepodarí a zlyháte, nevadí,
idete ďalej, začnite odznova. Je totiž dokázané, že ľudia v priemere iných vyrušia každých 20 sekúnd....
Napokon posledné malé, ale účinné rady: chváľte a ďakujte blízkym v prítomnosti iných členov rodiny (napr. detí) či
priateľov, majte pri tom svedkov. Nepreháňajte to však, vyslovujte slová vďaky a úcty s mierou. Vyberte si ten správny moment
a správne miesto. Tiež ďakujte samotnému Bohu za blízkych, ktorých máte a za to akí sú.
Vaša Andrea
Fakt, že Ježiš Kristus kráčal po Zemi, je dôležitejší ako to, že človek kráčal po Mesiaci. To dáva všetkým našim úspechom, zvlášť
kozmickým, ten správny význam. Čo vykonal Boh, je oveľa dôležitejšie ako to, čo my môžeme vôbec kedy vykonať.
(James B. Irwin, člen posádky Apollo 15, ktorý sa ako ôsmy človek v histórii prechádzal po Mesiaci)
Kontakt: Kresťanské Centrum Prielom, Hlavatého 3, 811 03 Bratislava
Tel. do kancelárie: 0911 927 828, Email: [email protected]
Pripravila: Andrea Hricová, Email: [email protected]
Grafická úprava: Lucia Vecseiová, Email: [email protected]
Download

2.4.2011 - Prielom