bulletin KC Prielom
Nedeľa
1. augusta 2010
Pár slov na úvod....
alebo
„Mám sa zle, pokazil sa mi kompas.“
Dnes ráno som pred chválami trochu spovedala deti Ilavské. Riška som sa pýtala, či ho
rozbitá pusa ešte bolí a on mi ju krásne našpúlil a povrtel blonďatou hlávkou, že nebolí.
Miško sedel v kúte a na otázku, ako sa má on, mi odpovedal: „Mám sa zle, lebo sa mi
pokazil kompas“. A zdvihol pokazenú hračku, ktorej ručička bola odlomená. Nevedela
som ako rýchlo potešiť malé detské srdiečko, ktorému sa zrútil svet, tak som ho len
pohladila po hlave a vravím, že mu mamka kúpi nový.
Počas prvých tónov chvál mi však nešli slová o pokazenom kompase z hlavy...
A čo môj „kompas“? Funguje?
Začala som o sebe na chvíľku pomedzi tóny rozmýšľať....Myslím, že som stratila na chvíľu
smer. Myslím, že som minimálne o 10 stupňov vybočila zo smeru, ktorým sa moja „loď“
mala pôvodne plaviť; zo smeru, ktorý mojej lodi určil nebeský Kormidelník a Jeho Boží
kompas. Mám sa zle, lebo sa mi pokazil kompas.
Uvedomila som si, že moja loď v poslednej dobe robí dve veci: buď je zmietaná dokola sem a tam na šírom mori dennodenných starostí, povinností a tlakov, alebo je odstavená v prístave, kde si potrebuje chvíľu oddýchnuť z predošlej
náročnej a chaotickej plavby. Ale kde vlastne smeruje??? Čo je cieľ mojej plavby? Za ako dlho sa tam doplavím? Doplavím
sa vôbec? Stačia zásoby, ktoré mám na to, aby sa moja „loď“ bola schopná plaviť aj dlhšie jedným smerom?
Ako ste na tom vy? Čo vaše lode a bárky, člny a jachty?
Akokoľvek na tom vaša loď je, jedna vec je istá: ak je loď v prístave, tam je skutočne v bezpečí a nič jej nehrozí – ani to, že
sa v búrke prevráti, aby po nej našla opäť svoje miesto na pokojne sa hojdajúcich vlnách zaliatych slnkom; ani to, že do
nej natečie z času na čas slaná morská voda; a ani to, že sa na chvíľu stratí z dohľadu, aby ju z majáku bolo opäť niekde
vidieť...Lode a člny však neboli zostrojené na to, aby boli zakotvené v bezpečí prístavov...
Ak chcete, zdvihnite svoje kotvy spolu s mojou, lebo ja práve vyplávam z bezpečného prístavu a idem sa plaviť na šíre
more. Kapitáni, vzhliadnime spolu smelo ku Kormidelníkovi, ktorý kormidlo každej našej lode či lodičky zvrtne tým
správnym smerom! Pozorujme bedlivo stále svoj kompas, aby sme nezblúdili do neznámych a nebezpečných vôd a ak
sa mu náhodou v búrke zlomí ručička, treba opäť vzhliadnuť hore, kde ľahko nájdeme ten správny smer svojej plavby.
Odporúčam vziať si na plavbu spevňovacie laná (slová Biblie), ktorými svoje lode zospodu podpášeme v čase búrok a
tiež obrovskú sieť, lebo rýb je v mori neúrekom. A pred touto náročnou plavbou už len posledné: boje s vetrom, búrkou
či nebezpečnými žralokmi budú, ale nebojme sa a nestrachujme, lebo boj nie je náš, ale Boží (2. Kniha Kronická 20:15).
Šťastnú plavbu!
Vaša Andrea
Dáva sa na známosť:
AUGUSTOVÉ VARENIE POLIEVKY PRE BEZDOMOVCOV
Vo štvrtok 19.8. 2010 o 14:00 hod. na Hlavatého 3, opäť spolu na modlitbách za ľudí z ulice
a pri varení polievky pre nich.
Príďte, pridajte sa, budeme variť s láskou a popri tom niesť pred Boží trón
a modliť sa za milosť pre týchto stratených ľudí z ulice.
Ďakujem za každé srdiečko, ktoré bije aj pre núdznych...
Eva Vaneková (0904 873 000, 0905 417 204)
Júlová dobrota....
Nezabudnite na septembrové akcie:
„SEMINÁR S MANŽELMI WIESNEROVCAMI“.
4.-5.9. 2010
Pastor kresťanského spoločenstva Radostné srdce v Partizánskom Peter Wiesner, nám spolu s manželkou Marínou, bude
slúžiť v oblasti manželstva a partnerských vzťahov.
Všetci manželia, takmer manželia či iní čakatelia v rade na obrúčku, príďte!
„DOBRÁ SPRÁVA PRE KAŽDÉHO“.
17.-19.9.2010, športová hala Pasienky, Bratislava
Tento a budúci rok sa pastori, kazatelia a farári
smerovať
naše
spoločné
konferencie
Majú pomôcť vystrojiť kresťanov do
poskytnúť našim pozvaným priateľom možnosť
Kristovi a osobne ho nasledovať. Pozývať do
Jimenez a Alexander Barkóci. Verím, že využijete
večerné evanjelizačné zhromaždenia. Prosíme
svojho priateľa, ktorý ešte nepozná Pána
na tieto evanjelizácie.
našich cirkevných spoločenstiev rozhodli
evanjelizačne.
každodenného zápasu za stratených a zároveň
rozhodnúť sa vydať svoj život Pánovi Ježišovi
tohto rozhodnutia ich budú evanjelisti Carlos
túto možnosť a pozvete svojich priateľov na
vás, aby ste sa pravidelne modlili za jedného
Ježiša a ak to uvidíte za správne ho aj pozvali
Program konferencie nájdete na: www.krestaniavmeste.sk/konferencia/kvm2010
Na konferencii v sobotu a v nedeľu poslúži aj pastor Roland Seow z Austrálie, ktorý so skupinou podnikateľov z juhovýchodnej
Ázie a Austrálie povedie počas konferencie v priestoroch Pálfyho paláca aj biznis konferenciu otvorenú pre kresťanských
podnikateľov a ich obchodných partnerov a spolupracovníkov. Aj počas tohto vzdelávania očakávame, že sa Boží Duch dotkne
tých, ktorý Krista ešte osobne nepoznajú. Ak ste podnikatelia a modlíte sa za svojho priateľa či kolegu v práci, prosím zvážte aj
vy jeho pozvanie na túto biznis konferenciu. Jej program bude čisto odborný, no bude prednášaný úspešnými podnikateľmi,
ktorý osobne vyznávajú Pána Ježiša Krista ako svojho záchrancu a priateľa.
Program biznis konferencie bude v krátkej dobe zverejnený na: www.krestaniavmeste.sk/biznis.htm
Prosíme o vaše modlitby! Ako Boží služobníci a Jeho zachránené deti máme každý osobitne a zároveň všetci spoločne
zodpovednosť priniesť Dobrú správu každému človeku v našom meste. Verím, že sa zomkneme a v tomto spoločnom nasadení
využijeme aj tieto príležitosti k záchrane hľadajúcich Pravdu a Lásku.
Marek Krajčí
Kresťanské spoločenstvo Christiana organizuje 3-ročný medzi-denominačný kurz
„BIBILICKÁ ŠKOLA PRE UČITEĽOV“.
Kresťania budú vyučovaní a vyzbrojení pre prácu v službe, najmä pre prácu s deťmi a mládežou.
Kurz je hlavne pre rodičov, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako slúžiť svojim deťom.
Študenti sa stretnú 4-krát do roka na 6-7 hodinových sobotných vyučovaniach.
V prípade záujmu, je možné získať viac informácii, alebo prihlášky na kurz
u Lenky Barokovej alebo Lenky Blahovej.
„...ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť,
hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba,
odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim...“ (2 Paralipomenon 7:14)
Modlitebníci, ctitelia Boží, všetci milujúci Pána,
pred každým zhromaždením sa o 9 hod. môžete pridať k spoločným modlitbám.
V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, postrehov týkajúcich sa tejto spoločnej modlitebnej hodinky,
kontaktujte Silviu Ilavskú (0905 493496).
K R ANNEJ ŠÁLKE K ÁV Y...
...„ skúmajte, čo je milé Pánu.“
„Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ (Efežanom 5:10,17)
Pavol nás naliehavo žiada, aby sme skúmali
a zistili, čo Pána teší a aby sme porozumeli
tomu, čo Pán chce aby sme činili (zvyčajne
sú to veci, proti ktorým sa staviame, alebo
sú pravým opakom toho, čo práve robíme).
Skúste sa denne modliť túto jednoduchú
modlitbičku: „Pane, čo chceš aby som dnes
pre Teba urobil? Čo by Ťa dnes potešilo?
Pomôž mi prosím, počuť jasne Tvoj hlas,
aby som bol schopný rozoznať ho spomedzi
všetkých tých hlasov, ktoré dnes budem
počuť. Nech ochotne a s potešením prijmem
tie činnosti a skutky, ktoré dnes prinesú slávu
Tvojmu menu.“
Diane Eble z Denníka milosťou naplnených modlitieb.
„Lebo toho nebude nikdy,
aby nebolo núdzneho v zemi“...
Za mesiac júl sme na účet venovaný pomoci sirotám, vdovám a chudobným vyzbierali 201,31 €.
Zo zbierok sme opäť požehnali a pomohli 1 vdove čiastkou 50 €, 1 sirote čiastkou 50 €.
Každému ochotnému darcovi ďakujeme!
Zo zbierky pre núdznych zo 17.1.2010, ktorá bola venovaná vyzbieraniu financií na varenie polievok pre bezdomovcov, sme
časť vyzbieraných peňazí (14,45 €) opäť použili na nákup surovín, z ktorých sa varilo chutné jedlo pre bezdomovcov v júli. Zvyšné
financie zo zbierky (21,86 €) použijeme na ďalšie varenie. Ďakujeme ochotným darcom a aj všetkým pomocníkom pri varení!
Účet na podporu a pomoc sirotám, vdovám a chudobným je:
2620844289/1100
variabilný symbol 777.
Financie z tohto účtu sú zasielané predovšetkým bratom a sestrám v našom zbore,
ale tiež ľuďom blízkym zboru či nášmu srdcu.
„Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš“. (Kazateľ 11:1)
(Miloš)
Pred ohňom utečieš, ale pred vodou nie...
Tohoročné povodne, ktoré napáchali nevyčísliteľné škody na Východnom Slovensku sa nás dotkli veľmi bolestne. Cítili
sme, že je potrebné prejsť od modlitieb k činom. Na základe informácií od starostiek najviac postihnutých obcí sme zistili,
čo konkrétne ich obyvatelia potrebujú a tak sme začiatkom júla vyhlásili v našom zbore hmotnú a finančnú zbierku. Veľmi
nás potešila spontánna reakcia množstva ľudí. Vďaka vašim ochotným srdciam sme mohli v priebehu mesiaca zaslať do
najpostihnutejších obcí na Zemplíne, konkrétne do Markoviec a Malčíc niekoľko balíkov hmotnej pomoci.
Avšak vnímali sme, že týmto naša iniciatíva nekončí. Boh nám po niekoľkodňových modlitbách položil na srdce
ešte jednu konkrétnu zaplavenú obec, ktorá nebola takmer vôbec medializovaná. Napokon sa ukázalo, že tou obcou sú
Kendice, ktoré máme navštíviť osobne a zistiť ako a čím môžeme pomôcť.
Cesta na Východ
Návštevu Kendíc, nachádzajúcich sa asi 8 km od Prešova, sme zrealizovali 9. júla 2010 po dohode so starostom
obce Jozefom Hlavatým, ktorý bol našou iniciatívou očividne zaskočený. V júni tohto roku sa tu po predchádzajúcich
výdatných dažďoch vyliala rieka Torysa a zaplavila celkovo 92 rodinných domov. Pri spomienke na deň, keď voda v ich
obci dosahovala miestami až 180 cm, sa starostovi nepodarilo potlačiť slzy v očiach. „Ešte to nejaký čas potrvá, pokým
zabudneme na tú hrôzu“, poznamenal. „Sme úprimne vďační každému, kto je ochotný našim ľuďom pomôcť.“
Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Našim zámerom nebolo postihnutým rodinám poskytnúť len
hmotnú pomoc, ktorú tvorili veci vyzbierané prostredníctvom zbierky. Našim zámerom bolo predovšetkým vidieť a
pokúsiť sa nájsť možnosti konkrétnej adresnej pomoci rodinám v rámci našich možností, na ktoré nás upozornil starosta.
Mimochodom, bolo až dojemné sledovať ako si ľudia v tunajšej obci svojho starostu vážia. Niet divu, veď jeho postoj k
ich potrebám pripomínal vzácne otcovské srdce.
Krutá realita
V obci sa nachádza niekoľko sociálne odkázaných rodín, ktorým voda spôsobila veľké škody na majetku. Spolu
so starostom sme ich navštívili jednu po druhej. Ide o viacpočetné rodiny alebo o osamelých starších ľudí. Ich príbytky
pripomínali plesňou a vlhkosťou páchnuce pivničné priestory. Valiaca sa voda, ktorá sa u nich „zdržala“ iba dve hodiny
(!), stihla napáchať obrovské škody a presiaknuť múry domov skrz naskrz. Za tento krátky čas stihla zničiť všetko vnútorné
vybavenie domov , na ktoré si ich obyvatelia šetrili neraz celý život a ktoré si ešte dlho nebudú môcť dovoliť. Najhoršie je, že
pokým múry domov nevyschnú, akékoľvek murárske a maliarske práce vychádzajú navnivoč. A nielen to. Vlhkosť v domov
spôsobuje, že sa im rozpadáva aj nábytok. Žijú v nepohodlnom neusporiadanom provizóriu pripomínajúcom vojnový
stav. Najhoršie sú na tom rodiny, ktoré žijú len v zatopených jednopodlažných domoch bez vyššieho poschodia. V ich
príbytkoch niet úniku pred vlhkosťou a plesňami ani v noci. V jednom z takýchto domov žije vdova so štyrmi deťmi, ktorá
má astmu !!! Títo ľudia sa momentálne nachádzajú v patovej situácii. A tak im neostáva nič iné len čakať, celé dni vetrať,
odsávať vlhkosť z múrov a veriť, že teplé slnečné počasie bude aspoň tentoraz na ich strane.
Jednopodlažný dom rodiny, ktorá od povodní
nemá úniku pred vlhkosťou a plesňami
Dom osamelej dôchodkyne
Starosta obce Kendice Jozef Hlavatý na našej
návšteve v jednej z rodín
Kotol na kúrenie je po povodni úplne
nefunkčný.
Steny domov sú stále mokré
Adresná pomoc
Našu humanitnú pomoc, ktorú sme priviezli, tvorila prevažne posteľná bielizeň, uteráky detské oblečenie, čistiace
prostriedky, repelenty, trvalé potraviny, atď. Rozdelili sme ju rozdelili podľa toho, komu čo najviac chýbalo a podrobne
sme si poznačili, ako by sme mohli tej ktorej rodine konkrétne pomôcť.
Keďže vysušovanie vlhkých múrov si vyžaduje elektrické spotrebiče (sušiče, odvlhčovače), obec ich zapožičala,
ale nie je ich dostatok. Niektoré rodiny ich však nevyužívajú takmer vôbec, pretože im prudko stúpajú účty za odber
elektrickej energie.
Viaceré rodiny potrebujú funkčný nábytok, nakoľko im vnútorné vybavenie domov voda úplne zničila alebo
znefunkčnila.
Jedinou dobrou správou bolo, že chladničky a práčky im budú dodané sponzorsky od jedného z výrobcov.
Podčiarknuté – spočítane
Po tejto „inventúre“ sme urobili niekoľko opatrení. Pokúšame sa o vybavenie zníženej sadzby za elektrickú energiu
na obmedzené obdobie pre sociálne slabšie rodiny, postihnuté záplavami, z dôvodu potreby čo najskôr vysušiť navlhnuté
múry ich domov. Doposiaľ sme dostali prísľub, že by to bolo možné.
Ďalšou formou pomoci bolo zapožičanie a odoslanie odvlhčovača pre jednu z rodín, ktorá je najviac zdravotne
ohrozená, nakoľko žije v jednopodlažnom dome. Tejto rodine by sme chceli pomôcť nahradiť zničené skrine zaslaním
dvoch darovaných zachovalých skríň, ktoré by si rodina ešte nemohla finančne dovoliť a bez ktorých sa nezaobíde.
Rodinám sme sprostredkovali informácie, ktoré firmy poskytujú až 50% zľavy na nákup nábytku pre obyvateľov
zaplavených oblastí. Niektorí nákup vďaka dostupnosti cien už aj zrealizovali.
Poslednou formou pomoci bude prerozdelenie finančnej zbierky, ktorá doposiaľ vyniesla sumu 280 EUR. Vytypovali
sme si dve najviac postihnuté viacdetné rodiny, ktorým by sme chceli prispieť aspoň malou čiastkou na dokúpenie
zničeného kuchynského nábytku.
S rodinami ako aj so starostom obce sme i naďalej v kontakte.
Slovo na záver
Možno si poviete: KVAPKA V MORI . Áno, čo do množstva potrieb povodňami postihnutých ľudí je to maličkosť.
A predsa sme presvedčení, že naša pomoc mala hodnotu lásky a poslušnosti voči Božiemu hlasu. Možno sme zasiali len
nepatrné semienko, ale čo ak práve z neho raz vyrastie strom požehnania? Lebo u Boha neexistujú malé a veľké skutky,
ale tie, ktoré boli vykonané z lásky a na jeho pokyn.
A ako odozvu na našu pomoc úplne neznámym ľuďom Vám predkladáme e-mail, ktorý zaslal starosta obce Kendice
všetkým, ktorí sa na pomoci povodňami postihnutých obyvateľov akýmkoľvek spôsobom podieľali:
Vážená a milá p. Jančiová.
Prajem pekný a príjemný deň!
V mene občanov postihnutých povodňou, ako aj v mene svojom chcem sa Vám zo srdca
poďakovať za Vašu aktivitu, dobrosrdečnosť a pomoc našim občanom.
Hlboko si vážim ľudský prístup Váš a Vašich kolegov, priateľov a ďalších dobrodincov,
ktorí chcú a majú záujem pomôcť našim občanom.
Veľké srdečné ĎAKUJEM všetkým.
Teším sa na ďalčiu spoluprácu pri riešení pomoci našim občanom.
S úctou a srdečným pozdravom
Jozef Hlavatý, starosta obce
Táňa, Roman a Jana (účastníci tímu)
KRESŤANIA NA PRACOVISKU
Ste kresťanom a pracujete v komerčnej sfére?
Túžili ste urobiť viac pre Boha v skutočnej „službe“?
Lámete si hlavu nad tým, ako máte naplniť svoje duchovné povolanie a získať nebeskú odmenu, aj keď venujte len veľmi
málo času cirkevným aktivitám?
Skúsme spolu hľadať odpovede na tieto otázky.
Pracovisko je ako veľké pole pripravené na žatvu.
Billy Graham raz povedal: „Verím, že ďalšie veľké Božie hnutie príde prostredníctvom veriacich na pracoviskách.“
SPRÁVNE SLOVÁ V SPRÁVNY ČAS
Robert J. Tamasy
Jeden môj priateľ mi pred mnohými rokmi rozprával o jednom stretnutí významných
mužov jeho mesta, ktorého sa raz zúčastnil. Na tomto stretnutí účastníci diskutovali
o možnostiach mesta stať sa usporiadateľom jedného medzinárodného podujatia.
Postupne sa priebeh diskusie začal uberať negatívnym smerom. Zúčastnení si robili
starosti kvôli rôznym možným problémom – dopravný chaos, násilie, politické
demonštrácie a iné rušivé elementy. Pravdepodobnosť, že by sa toto podujatie
uskutočnilo v tomto meste, sa zmenšovala každým príspevkom do diskusie.
Môj priateľ sa celý čas neozval, až kým mu jeden člen komisie nepovedal: „Ted, si tak ticho. Čo si o tom myslíš ty?“
Odpoveď bola jednoduchá a pozostávala z deviatich slov: „Kde niet volov, válov je prázdny.“ Nevysvetlil tú vetu ihneď,
nechal tie slová chvíľu pôsobiť. Zrazu jeden z účastníkov porady rozčúlene zareagoval: „Má pravdu! Samozrejme, že
môžu vzniknúť problémy, ale ak dovolíme, aby sa toto podujatie konalo v našom meste, má to viac výhod než nevýhod.“
Takmer okamžite sa diskusia otočila o 180 stupňov a atmosféra sa enormne zlepšila.
Slová môjho priateľa pochádzajú priamo zo Starého zákona, z knihy Prísloví 14:4 a kompletne znejú takto: „Kde niet
volov, válov je prázdny, kým sila býka zabezpečí veľkú úrodu.“ Až o niekoľko dní neskôr sa jeden účastník stretnutia spýtal
na samotný zdroj tejto veľkej múdrosti, ale slová môjho priateľa dosiahli svoj cieľ.
Ten dramatický zvrat schôdze si nevyžadoval ani veľkolepú reč ani emocionálne nasadenie. Jednoduché slová môjho
priateľa trafili jadro celého sporu s chirurgickou presnosťou.
Slová vyslovené úsporne a v správnom čase môžu mať veľký účinok – na to poukazuje aj Biblia:
Niekedy je najlepšie nehovoriť nič. Zdá sa, že niektorí ľudia radi počúvajú zvuk svojho hlasu. Avšak mlčanie môže
byť najlepšou „rečou“: „Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho, a za rozumného, keď má zatvorené pery“ (Príslovia
17:28).
Povedzte to, čo sa momentálne najviac hodí.
Tak ako to rozpoznal môj priateľ Ted: Často docieli najväčší dojem súhra obsahu a vhodnej chvíle:
„Radosťou pre človeka je dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas!“ (Príslovia 15:23).
Hovorte úprimne. Naozaj veríte tomu, čo hovoríte – a zaujímate sa v srdci o to najlepšie pre všetkých? V tom prípade
budú vaše slová správne pochopené: „Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam, rozširuje poznatky na jeho perách“
(Príslovia 16:23).
Reagujte objektívne a nie zlostne. V zápale výmeny názorov v nás často vrú pocity a niekedy povieme veci, ktoré
neskôr oľutujeme: „Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek“ (Príslovia 17:27).
Vyjadrite svoj názor opatrne. Vďaka nespočetným televíznym a rádiovým vysielaniam sme zaplavovaní názormi iných
ľudí, týkajúcich sa všetkých možných tém. Každý rozpráva – ale zdá sa, že len málo ľudí skutočne načúva. Načúvajte
predtým než začnete rozprávať: „Blázon nemá záľubu v rozumnosti. Ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok” (Príslovia
18:2).
Prevzaté od: LaRED – sieť kresťanských podnikateľov. Impulzy sú preložené z nemeckých zamyslení pre podnikateľov. Ak máte záujem odoberať ich
pravidelne, môžete si ich zasielanie objednať na emailovej adrese: [email protected] Na emailovej adrese [email protected] si môžete objednať bezplatné
zasielanie Informátora JPK, ktorý štvrťročne informuje o všetkých aktivitách občianskeho združenia JPK, ktorého súčasťou je i podpora kresťanských
podnikateľov prostredníctvom projektu LaRED.
ILUMINÁTI
II.ČASŤ
(Helmut Finkenstädt, výňatok z osobného svedectva Johna Todda; prevzaté z internetovej stránky
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2719&mode=&order=0&thold=0 )
Tu je výňatok z magnetofónového záznamu svedectva Johna Todda:
Politika a čarodejníctvo.
V jednom novinovom článku bývalý prezident USA Jimmy Carter prehlásil, že je znovuzrodený.
Nepovedal však v akej skupine sa znovuzrodil. Tento výraz znovuzrodený nájdeme aj u
čarodejníkov a slobodomurárov. Zaujímavé je, že keď sa opýtate nejakého vrchného
čarodejníka, kto je najmocnejšou čarodejnicou na svete, tak dostanete túto odpoveď: Ruth
Carter-Stapelton, sestra prezidenta Jimmyho Cartera.
Keď je človek v USA politikom, je pravdepodobne slobodomurárom, pretože tak ľahšie vstúpi
do politických kruhov. Od Wilsona, ktorý bol prezidentom v období 1. svetovej vojny, nebolo
prezidenta, ktorý by nepatril k iluminátom. Okrem Eisenhowera, ktorý k nim nepatril, ale bol
nimi riadený. Navonok máme vládu a parlament, senátorov a kongresmanov, ale presadiť nejaký
zákon bez toho, aby sa o tom ľudia niečo viac dozvedeli je nemožné. Viem o štyroch zákonoch,
ktoré boli navrhnuté jedným z členov „Rady 13“, a ktoré sú pripravené k odsúhlaseniu. Na svete
existuje asi 5000 ľudí, ktorí majú hlbšiu znalosť o iluminátoch. Podobne je to so slobodomurármi.
Len tí, ktorí patria k „Rade 33“ poznajú základné vnútorné princípy.
Je takmer nemožné nenakupovať u iluminátov. Súkromné organizácie, ktoré im patria používajú čarodejnícke
znamenia vo svojich názvoch a značkách, aby ostatní čarodejníci vedeli, kde majú nakupovať. Všetok benzín, na ktorý
jazdíme, pochádza od nich; patrí im každá väčšia svetová spoločnosť ktorá je výrobcom benzínu. Patria im najväčšie
sklady potravín. Uvažuje sa o tom, že by všetky pokladne boli napojené na obrovský počítač v Dallase (Texas, USA), ktorý
volajú „šelma“. Ten je prepojený s ďalšími v Bruseli a v Amsterdame. Budujú jeden veľký systém a aj celý bezpečnostný
systém a národná garda USA sú tiež napojené na počítač v Dallase.
V 60. rokoch prebiehal v New Yorku boj medzi mafiou a Iluminátmi. Mafia tento boj prehrala a odvtedy od nich prijíma
rozkazy. Vzájomne spolupracujú, mafia odvtedy značne zbohatla a má aj veľkú ochranu. Celá štruktúra mafie sa dá
odkryť len do určitej výšky. Nad ňu už nevidí žiadny kriminálny úrad, justícia dokonca ani nižšie stupne iluminátov. Keby
to celé vyšlo na svetlo, bol by celý svet postavený na hlavu a štátnici, ktorí prisahali vernosť pred Bohom, by boli
odhalení ako zločinecká satanova štruktúra.
Kresťania väčšinou popierajú spoluprácu medzi satanistami a štátom. Už Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že
mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval čo je jeho“ (Ev. Jána 15:18-19). „Svet vás nenávidí, pretože
nie ste zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta“ (Ev. Jána 17:14-16). A aj ďalšie miesta v Písme svedčia o tom, že tento svet je
pod diablovou vládou. A preto je to práve štát, kde sa satan najviac rozťahuje. Štátnou mocou bol Ježiš ukrižovaný, Ján
Krstiteľ sťatý, Jakub sťatý, Peter ukrižovaný, Pavol sťatý...
John Todd uzatvára svoje svedectvo tým, že je stále v nebezpečenstve života, a že už mnohí, ktorí sa obrátili od
čarovania ku Kristu boli zavraždení.
Duchovný domov.
Jedným z najzavádzajúcejších argumentov je myšlienka duchovného domova. Tým sa kresťania dostávajú do závislosti
na štáte, ekuméne a na antikristovi. Všimnite si aký dôraz sa kladie na to, že každý veriaci musí mať duchovný domov.
Inak je to potulný kresťan, ktorý nikam nepatrí, nestojí pod žiadnou autoritou. Nakoniec sa povie, že Boh to takto mať
nechce, pretože je Bohom poriadku. V skutočnosti existujú stovky denominácií, ale sú to aj duchovné domovy? Biblia
má asi pravdu, keď hovorí, že telo Kristovo je rozdelené. Bežná prax je, že keď vznikne nejaká skupina ľudí, vytvorí spolok
a zaregistruje sa. Ale Kristova cirkev nie je žiadna denominácia, či regitrovaný spolok! Iste, nie všetky denominácie
sú zatratené, ale každý by mal jasne vedieť, že pôvodná cirkev bola len jedna. Biblia nás vedie k tomu, aby sme
nevytvárali uzatvorené skupiny a neboli stranícky, ale dnešné denominácie pôsobia práve opačne. Dnes môže
človek žiť v najväčšom hriechu a vôbec to nevadí, len nech má duchovný domov. Čítajte prosím tieto biblické
miesta, lebo je dôležité vedieť, ako rozhodne sa Biblia proti takýmto praktikám a spôsobom vyslovuje: 1. Kniha Kronická
1:12-13; 2. List Petra 2:3-13; Ev. Matúša 21:13; Ev. Matúša 23:2-12; 2. List Timoteovi 3:6.
Premeniť vieru v Boha a Ježišovo dielo na Golgote v spolky, členstvo a obchody, je hanbou, ktorá vedie do brán pekla a
ktorá znamenala vždy koniec prebudenia, pretože Duch Svätý si nedá svoje pôsobenie organizovať. Ani Ján Krstiteľ, Ježiš
či proroci, by asi neboli duchovne v poriadku, veď nemali v žiadnej z mnohých skupín veriacich svoj duchovný domov. A keby
boli medzi nami dnes, museli by sa zrejme predtým, než by začali byť uznávaní, zaradiť do niektorého spoločenstva.
Lož - satanov spôsob.
Lži, ktorými sa kazatelia a zodpovední pošpinili v súvislosti s ekuménami, už ťažko môžu byť horšie (Ev. Jána 8:4b). Pred
vlastnými spoločenstvami popierajú členstvo v ekuménach, ale v skutočnosti sú v nich aj viac ako 20 rokov! Na
jednej strane vedia o spikleneckých cieľoch a o spolupráci Svetovej rady cirkví a iluminátov, ale na druhej strane
by sa neradi vzdali priazne štátu a darov slobodomurárov.
Napríklad predstavitelia Evanjelickej Aliance takto bez bázne klamú, a kto raz klame, bude klamať aj inokedy a
ľud bude tiež oklamaní. Pravda je nenávidená. Tá pravda, ktorá zjavuje, odhaľuje a prináša na svetlo skutočnosti. Aj
keď je tak nepohodlná, nikoho neobíde. Vyžaduje od každého rozhodnutie. Aj od teba - ak sa postavíme ľahostajne
k hrozným veciam, ktoré sa dnes dejú, tak už sme sa proti pravde rozhodli a nerobme si žiadne nároky na účasť na
Božích zasľúbeniach. Kto nie je nasýtený pravdou a tá ho nesprevádza ako meradlo pri rozhodovaní, ten nemá
občianske práva v nebi. Komu chýba láska k pravde, tomu Boh pošle toľko klamstiev, že se stane obeťou diabla,
lži a podvodu (2. List Tesalonickým 2:11).
Možno to vyzerá, že som zvlášť zaujatý proti zborom Evanjelickej Aliance, ale opak je pravdou. Nemám najmenšiu
nenávisť. Ak píšem tak dôrazne čo sa tam deje, tak len preto, že je v ich kruhoch veľa úprimných kresťanov, ktorí sú dnes
ľahkomyseľným a prekrúteným učením chytaní do satanovej siete bez toho, aby to spozorovali (a svojim dielom sa pod
to podpísala predovšetkým televízia). Jediné, čo môžu tieto kruhy urobiť - aby mnohí prestali brať moju výpoveď vážne
- je, že ma označia za sektára, letničného, falošného proroka, alebo za posadnutého.
(pozn.: ďalej nasleduje prehľad kontaktov na cirkvi, spoločenstvá, misijné a iné kresťanské organizácie v niekdajšej
Nemeckej spolkovej republike, prepojených s národnou ekuménou a so Svetovou radou cirkví).
Vytváranie vlastných názorov.
Pre kresťana je záväzný názor Biblie. Keď si však začneme vytvárať vlastné názory, alebo začneme veriť a akceptovať
bezhlavo názory druhých, tak už sme vedľa, ani si to neuvedomíme. Démonom sa ľahko darí, aby naše názory ovpyvnili
a inšpirovali. Ale práve preto máme Božie Slovo, Sväté Písmo, pravdivé a pravdovravné slovo od Boha. Slovo s
neohraničenou životnosťou, ktoré vydrží dlhšie ako nebo a zem. Máme obnovením svojej mysle, na základe tohto Slova,
preskúšať, aká je to dokonalá, „plná“ Božia vôľa (List Rimanom 12:2) a nevytvárať si vlastné názory.
Pokiaľ ide o názory iných, preskúmajte niekedy, ako často sa na bohoslužbách predkladajú zasľúbenia Biblie, bez
akejkoľvek zmienky o podmienkach ich splnenia. Pritom takmer každé zasľúbenie má svoje podmienky. Nemyslíš, že
je tu niečo prekrútené, aby sa to páčilo ľuďom?
Systém vlastného tvorenia názorov sea zrodil v tábore iluminátov a prechádza cez OSN (Organizácia spojených národov) či
Unesco do škôl. Pritom je práve pre mládež medzi 15-20. rokom života obzvlášť dôležité, aby sa držali rád rodičov, pretože práve
v tomto veku je veľké riziko chýb, ktoré už nebude nikdy možné úplne napraviť. Ale aj mláďatá v prírode žijú do určitého veku v
úplnej závislosti na dospelých jedincoch. Podľa dnešných zákonov majú rodičia len povinnosti a deťom sú dané len práva.
Keď dnes hovoríte s mladými o Biblii, hneď sa odvolávajú na svoje právo utvoriť si vlastný názor.
Vzdelávací systém podľa Unesca je najmocnejším nástrojom, ako určiť myslenie ľudí a tým aj budúcnosť ľudstva. Kto
kontroluje a ovplyvňuje vzdelávanie v škôlkách, školách a na univerzitách, ten ovládne celý národ na niekoľko
generácií.
OSN je výtvorom svetového okultizmu posledných dní a je v podstate pokračovaním Spoločnosti národov, založenej
v r. 1919 z iniciatívy slobodomurárov. U nás o tom vieme málo, pretože všetky kľúčové miesta v spravodajstve a
literatúre sú obsadené slobodomurármi.
Číslo šelmy.
Úplnú evidenciu ľudí, pomocou neviditeľného informačného systému, plánujú americké banky a koncerny. Členské
štáty EHS (Európske hospodárske spoločenstvo) sa majú po úspešnej skúške ihneď pripojiť. Pod zámienkou vytvorenia
bezhotovostného peňažného systému majú byť na základe zákona všetci občania označení a nosiť laserovú značku na
čele či ruke. Plán bol odhalený po tom, ako banky v USA dali omylom do obehu nové formuláre. Počítačový systém, ktorý
má peňažný obeh nahradiť, vyžaduje, aby všetci ľudia mohli byť identifikovaní infračerveným snímačom. Osemnásť
„vytetovaných“ kódových číslic má obsahovať dôležité údaje: prvé trojčíslie 666 je mezinárodný symbol, nasleduje kód
krajiny a oblasti. Ostatné čísla obsahujú osobné údaje vrátane čísla preukazu a sociálnej poistky.
Prečo sa v cirkvách a zboroch nevaruje pred týmto antikristovským systémom posledných dní? Jedná sa tu o
pastierov, ktorí sa starajú o blaho tých, ktorí sú im zverení a za ktorých nesú zodpovednosť, aby raz neboli obžalovaní,
alebo o falošných učiteľov, o ktorých Biblia hovorí, že ich príde v posledných časoch mnoho? Stali sa už tak závislými, že
nemôžu o týchto veciach hovoriť? V každom prípade tu niečo nesúhlasí.
(Andrea H a Meli)
VYPNITE, ČI ZAPNITE SI SVOJE GÉNY
alebo ODSTRÁŇME NEGATÍVNE A AKTIVUJME TO DOBRÉ V NÁS
(V príspevku sú použité krátke úryvky z článku Ethana Wattersa „Sila zvyku“, uverejneného v časopise GEO 4/2010, str. 34-45).
Nedávno sa u mňa zastavila na čaj suseda a celá vzrušená rozprávala o tom, ako im do rodiny pribudla Vaneska. Toto drobné dievčatko
sa však zďaleka nepodobá ani na mamu (dcéru mojej susedy), ani na otca. Vaneska je dievčatko z detského domova, ktoré zatiaľ nevie
kam patrí a je celé zmätené z cudzieho prostredia, kam si ju títo náhradní rodičia každý víkend z domova odvážajú. Nepotrvá to snáď
dlho a bude ich volať ozajstnou mamou a otcom, ktorí sa ju chystajú osvojiť.
Mám rešpekt a úctu pred ľuďmi, ktorí sa na takéto niečo odhodlajú. Adopcia aj mne z času na prebleskne hlavou, ale mám
obavy a isté predsudky. Ako môžem vedieť a kto mi zaručí, že z takejto malej Vanesky, či inej roztomilej Dorotky, raz nebude
niekto, kto sa podá na svoju mamu alkoholičku? Alebo, že z milého loptoša Krištofa, nateraz behajúceho za loptou, raz nebude
uvrieskaný, agresívny despota? Mám obavy a strach z toho, že sa raz vrátia k tomu, čo už majú „zapísané“ v génoch a čo zdedili
po svojich nie celkom vydarených biologických rodičoch.
Ako človeku, ktorý sa motá vo svete rastlinnej genetiky, je mojou náplňou práce denne sa vŕtať v odborných časopisoch od
výmyslu sveta. Nedávno ma pri takomto brázdení internetom zaujal jeden článok. Sú v ňom zaujímavé názory, pozorovania a
poznatky o novej vednej disciplíne nazývanej epigenetika. Tá mení tradičné ľudské predstavy o tom, že geneticky podmienené
(ľudovo povedané vrodené) choroby, či rôzne ľudské vlastnosti sa nedajú ničím ovplyvniť a ak mala vaša babka kŕčové žily, či
dedko zomrel na následky infarktu, podobný osud vás celkom určite neminie. Minie. Môže minúť. Nielen vás, ale aj vaše deti,
či deti vašich detí. Záleží len na vás...
Ak platí, čo sa v článku píše a napríklad životosprávou či inými vonkajšími vplyvmi môžeme mnohé procesy v našom tele
zvrátiť, spomaliť alebo zastaviť, tak nemusím mať strach, že by „moja“ potenciálna Vaneska zišla na zlé chodníčky a stala sa
alkoholičkou akou bola jej mama?! A výmyselník Krištof by sa tiež dal láskavou výchovou a trpezlivým prístupom zmierniť a
mohla by som z neho vychovať láskavého a rozhodného muža, ktorý by sa ani zďaleka nepodobal na svojho despotického
otecka.
Ak platí, čo v článku stojí, tak ani také jednovaječné dvojčatá nie sú úplne identické, lebo sú každé jednotlivo všeličím
ovplyvňované?! Gény teda robia z dvojčiat len zdanlivo rovnakých ľudí...
LABORATÓRNY POKUS SO ŠPECIÁLNYMI MYŠKAMI.
Žiadneho vedca neobíde v jeho práci typický pokus s myškami. Vo vedeckých kruhoch sú jedny známe ako obézne, jasnožlté
myšičky, ktoré sú však viac náchylné na cukrovku a rakovinu. Vedci v USA* skúmali vplyv doplnkovej výživy na ich zdravotný
stav. Za normálnych okolností by boli mláďatá týchto myšičiek rovnako obézne, rovnako jasnožlté a rovnako náchylné na
spomínané choroby ako ich rodičia. Mláďatá myšiek prikrmovaných potravou obohatenou napríklad o vitamíny, však vyzerali
ako zdravé: boli štíhle, hnedé a nemali predispozíciu ochorieť ani na cukrovku ani na rakovinu a až do vysokého veku boli čulé
a obratné. Drobná zmena v stravovacích návykoch tak spôsobila, že gény, ktoré určovali ich obezitu, farbu srsti či náchylnosť
na uvedené choroby sa „vypli“.
Tak ako sa dajú gény „vypnúť“ u myšiek, dajú sa vypnúť aj u ľudí. A tak človek, ktorý má po svojich predkoch vo svojich génoch
„zapísanú“ náchylnosť na ochorenie rakovinou, nemusí ňou nikdy trpieť.
LÁSKAVÝ PRÍSTUP ADOPTÍVNYCH RODIČOV ROBÍ ZÁZRAKY.
Nielen viditeľné telesné vlastnosti, ako hmotnosť či ochorenia, môžeme vonkajšími vplyvmi zmeniť, môžeme ovplyvniť aj
psychiku. Trocha viac materinskej lásky či starostlivosti stačia na to, aby sa detský či mladý organizmus začal vyvíjať celkom
iným smerom, čo ho poznačí na celý život. Ale toto iste poznáte, veď pohladením či objatím zmäkne každé detské srdiečko a
boľavý zúbok v náručí mamky až tak veľmi nebolí.
Prejavy lásky vplývajú na vytváranie rôznych chemických zlúčenín v našom mozgu, najmä hormónov spôsobujúcich stres. Aj u
nemilovaných myšičiek je stresu viac, mláďatká sú plaché a bojazlivé. Ak by som mala nájsť paralelu s nami ľuďmi, tak svitá vo
mne nádej v to, že sú to práve náhradní rodičia, láskavá adoptívna mama a tato, kto môže vniesť do detských génov pozitívne
zmeny.
ZDANLIVO IDENTICKÉ DVOJČATÁ.
Najjednoduchším spôsobom, akým sa vplyv vonkajšieho prostredia na človeka dá
študovať, sú pozorovania jednovaječných dvojčiat. Tie, ktoré spolu žijú, alebo sa
často spolu stretávajú, majú úplne rovnaké návyky – rovnako sa obliekajú, obľubujú
rovnaké jedlo, či farbu. Tie však, ktoré sú do seba vzdialené a žijú si každé svojim
životom, majú návyky rôzne a po čase sa dokonca na seba prestanú podobať. Ich
dedičná informácia rovnaká nie je a rozdiely v nej si spôsobili oni sami – tým, kde, s
kým a ako žijú.
Iste, je potrebné urobiť ďalšie a ďalšie výskumy, aby sa tieto tvrdenia dali zovšeobecniť. Epigenetika však prináša akýsi nový
vietor nášmu obmedzenému poznaniu a známosti: tak ako sa „zlé“ gény dajú vyblokovať a „vypnúť“, tak je možné tie „dobré“
gény zasa zapnúť.
Možno by sme mali po prečítaní týchto informácií zvoliť zodpovednejší prístup k svojmu telu a životu, tak ako to vo svojich
kázňach niekedy pripomína tak praktická Joyce Meyer. Všetko však s mierou, lebo aj dobrého veľa škodí...
A napriek všetkému, čo ste v tomto asi viac odbornom, ako „duchovnom“ okienku čítali, stále platí jediná a nemenná pravda,
akokoľvek to už s našimi génmi je alebo nie je: život je vysvetliteľný len pôsobením Ducha a Božej stvoriteľskej aktivity.
Doposiaľ sa v žiadnom laboratóriu sveta nepodarilo získať život z „ničoho“. Všetok život, aj ten náš ľudský, bol stvorený – tak ako je
to opísané v Biblii - jedinečným, večným, trojjediným Bohom, ktorý tak učinil svet v priebehu šiestich dní (Kniha Genesis 1). Pre
mňa je veda len prostriedok, ktorý na toto neprekonateľné dielo Stvoriteľa poukazuje.
* pozn.: anglický originál vedeckého objavu, nájdete tu: http://mcb.asm.org/cgi/reprint/23/15/5293
a zaujímavý rozhovor s jedným z autorov objavu zasa tu: http://sciencewatch.com/ana/st/epigen/09augEpiJirt/
(Andrea H)
VIETE
KTO JA SOM?
(Howard E.Butt jr., prevzaté z časopisu Christianity Today)
Počas formálnej večere sa novozvolený senátor opýtal čašníka, či by mu nemohol doniesť o jednu
kocku masla viac. Čašník striktne odpovedal: „Prepáčte pane, ale u nás podávame jednu kocku
masla na osobu“.
Muž, ktorý senátora sprevádzal, sa kocky masla pre senátora nástojčivo dožadoval: „Viete vy vôbec
kto toto je? Toto je senátor! Národom zvolený, možno budúci prezident!“
Čašník bez mihnutia oka odpovedal: „ A viete kto som ja???“
Muž sa udivene opýtal: „Myslím, že nie. Povedzte, kto vlastne ste?“
Čašník na to: „ Ja som ten chlapík, ktorý tu má na starosti maslo.“
Aj veľké a dôležité osobnosti potrebujú ľudí, jednoduchých ľudí, ktorí kontrolujú a majú na starosti obyčajnú kocku
masla. Každý z nás a práca každého z nás je dôležitá a nemali by sme sa povyšovať nad iných ani v čase, keď vykonávame
„vyššie“ povolanie.
„Ale tých, ktorých pokladajú za niečo, - nezáleží mi akí boli kedysi, veď Boh nie je prijímačom osôb, - oni, vedúci, nenaložili mi
nič iné...“ (List Galaťanom 2:6)
Snáď nikoho neurazíme ak pridáme na odľahčenie trochu humoru z „našich“ kruhov...
Charizmatická trieda?
Dvaja učitelia cirkevnej školy prídu cez prestávku do zborovne.
„Tak som si dnes v triede pripadal ako na stretnutí charizmatikov,“ prehodil jeden.
„Ako to myslíš?“ udivene sa pýta druhý.
„Ale, len som im prišiel oznámiť, že im odpadá zbytok výuky.“
„No a čo to má spoločného s charizmatikmi?“
„Nasledoval jasot a ruky zdvihnuté nad hlavou.“
Aké ovocie priniesla evanjelizácia?
Tri zbory zorganizovali spoločne obrovskú evanjelizáciu.
Po týždni sa pastori cirkví stretli a zdieľali sa o tom, aké ovocie evanjelizácia priniesla.
Prvý kazateľ hovorí: „Bolo to výborné. Do zboru nám pribudli štyri nové rodiny.“
Druhý kazateľ sa chváli: „My sme na tom ešte lepšie. Máme v zbore šesť nových rodín!“
Posledný kazateľ: „To nič nie je. My sme dopadli vôbec najlepšie. Po evanjelizácii od nás odišlo desať rodín,
ktoré nám v zbore robili samé problémy.“
Turista pri Genezaretskom jazere
Turista príde ku Genezaretskému jazeru, kde stojí malá bárka, ktorá preváža turistov na druhú stranu.
Pýta sa lodníka: „Prepáčte, čo stojí lístok na druhú stranu?“
Majiteľ bárky sa na neho pozrie a hovorí: „Dvadsať eúr.“
„Nie je to trochu veľa?“
„Vážený pane, to je jazero Genezaretské. Po tomto jazere chodil sám Kristus!“
Turista se usmeje a povie: „Nie je divu, že chodil pešo pri tých vašich cenách!“
Vegetariáni
Pani Alžbeta sa prihovára svojej novej slúžke: „My sme všetci vegetariáni. Bolo by pekné, keby ste sa k nám pridala.“
„Vylúčené“, odpovedá dievča, „ja zostanem evanjeličkou!“
Začínali s oslom
Dvaja Židia sa prechádzajú na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne, obdivujú chrám a všetky tie nádherné budovy.
Bolo to v období koncilu a kardináli sa schádzali v prepychových autách.
„Vidíš“, hovorí jeden Žid druhému, „to je podnik, tí sa zmohli. A to začínali s oslom!“
Kontakt: Kresťanské Centrum Prielom, Hlavatého 3, 811 03 Bratislava
Tel. do kancelárie: 0911 927 828, Email: [email protected]
Pripravila: Andrea Hricová, Email: [email protected]
Grafická úprava: Lucia Vecseiová, Email: [email protected]
Download

2.4.2011 - Prielom