Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
1.
SATRO s.r.o.
Bratislava
19
2.
Marián Matús
Snina
30
497 910 EUR
František Kadúch
František Kadúch
Ing. František Kadúch
Ing. František Kadúch
Marián Matús
33 a
TD/37,
3.
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Senica
TD/38,
TD/39,
6 640 EUR
PaedDr. Ivan Príkopa
PaedDr. Ivan Príkopa
Stanislav Prokeš
Stanislav Prokeš
TD/40,
TD/41
Ing. Vladimír Zvirinský PhD., RNDr.
Jaroslav Briančin, CSc
Ing. Vladimír Potemra, Daniel Focko,
4.
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE
Košice
36
Ing. Jozef Hovanec, Jozef Klešč,
33 193,91EUR
Ing. Mária Kobeláková, Milan Mráz,
Ing. Vladimír Dravecký, Ing. Štefánia
Tomková, Doc. Ing. Roman Cimbala,
PhD, Milan Prokop, Ing. Peter Lešťan
39 a 219,
5.
MAC TV s.r.o.
Bratislava
TD/15 a
26 926 376 EUR Slovenská produkčná, a. s.
TD/16
6.
7.
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
František Kováts - STUDIO PLUS TV
Bratislava -
41, TD/7,
Záhorská Bystrica
TD/17
Veľký Meder
42
A.R.J., a.s.
6 640 EUR MEDIA INVEST, spol. s r.o.
CME Slovak Holdings B.V.
Ing. Peter Korbačka
Mgr. Richard Flimel
Radka Doehring
Zuzana Ťapáková
František Kováts
Príloha č. 5
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
8.
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
Prievidza
43 a
TD/19
pod Vtáčnikom, PRIAMOS,
410000 SK a.s. Prievidza , Mesto
Ing. Daniel Rexa, Jozef Pavelka
Prievidza, Mesto Handlová,
Mesto Bojnice,
9.
AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
10. Televízia Turiec, s.r.o.
11. OMEGA PLUS spol. s r.o.
12. Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Prievidza
52
Martin
73
Bratislava
74
Trnava
78
Ing. Margita Drozdová
Ing. Margita Drozdová
Milan Kormaňák
Milan Kormaňák
39 833 EUR Mesto Martin
6 640 EUR Ing. Jozef Biro
PhDr. Ladislav Slaninka
3105000 SK Mesto Trnava
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Jozef Biro
Mgr. Miroslav Hrubý
Ing. Pavol Tomašovič
Mária Pappová
13. VEPROS, spol. s r.o.
Topoľníky
82
218000 SK Obec Topoľníky
Alexander Kamocsai
Bc. László Bacsó
14. Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.
15. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.
Bratislava
84
Dolný Kubín
86
6 638,78 EUR
Ing. Jozef Harvančík
Matej Hollý
13 211,17 EUR Mesto Dolný Kubín
Štefan Potočňák
16. KÁBEL MEDIA, s.r.o.
Bratislava
88
6 671,98 EUR Michal Kacej
Miroslav Kopečný
17. TVR a RE, s.r.o.
18. P e r f e c t s akciová spoločnosť
19. SEWARE multimedia, v.o.s.
Bratislava
Dunajská Streda
Žiar nad Hronom
89
90
91
200000 SK
1 065 885,54 EUR
Mestská časť BratislavaRužinov
Mesto Dunajská Streda
súbor fyzických osôb
Ing. Jozef Harvančík, Matej Hollý
Jozef Kaščák
Štefan Potočňák
Michal Kacej
Miroslav Kopečný
Valentín Mikuš
Prof. Ing. Gabriel Hulkó DrSc.
RSDr. František Patasi .
Attila Petheő
Ing. Boris Šeševička
Ing. Boris Šeševička
Stela Šeševičková
Stela Šeševičková
Príloha č. 5
Mesto Nováky, Obec Lehota
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
Mesto Púchov
20. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Púchov
92
1 817 999 EUR Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
21. Humenská televízia s.r.o.
Humenné
94
61 873,46 EUR Mesto Humenné
22. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.
Pliešovce
95 a 235
6 937,53 EUR OBEC Pliešovce
Banská Bystrica
96 a 236
24. Kabel TV Močenok, s.r.o.
Močenok
97 a 237
25. TV PEZINOK, s.r.o.
Pezinok
99
23. VARES, s.r.o.
26. Dúbravská televízia , spol. s r.o.
27. OTS, s.r.o.
28. KABELOVKA, spol. s r.o.
Bratislava
Čadca
Plavnica
100 a
TD/31
101
107
6 640 EUR Ing. Marian Svetlík
Ing. Milan Kortiš
Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
PhDr. Jana Otriová
Ján Kacian
Dana Krištofíková
Ing. Marian Svetlík
Ing. Milan Kortiš
200000 SK Obec Močenok
Juraj Lenický
6 639 EUR
Peter Bittner
88 627,76 EUR
6 772 EUR
Mesto PEZINOK
Mestská časť Bratislava Dúbravka
Jozef Škuľavík
PROXIMA, a.s.
6 638,78 EUR Obec Plavnica
Mgr. Oliver Solga
MVDr. Miroslav Špejl
Ing. Marián Franek
Ing. Jozef Kráľ
Ing. Dušan Haluška
Rastislav Grich
Ing. Martin Hrušecký
29. Quartex group, spol. s r.o.
Holíč
108
9 960 EUR
JUDr. Viera Kučerová
Ing. Martin Hrušecký
Milan Mikota
Milan Mikota
Mgr. Anna Šeniglová
30. Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.
31. CARISMA, spol. s r.o.
32. Novocentrum Nové Zámky a.s.
Mestská časť Bratislava -
Bratislava
112
200000 SK
Dvory nad Žitavou
115
6 639 EUR Ing. Tibor Farkas
Nové Zámky
116 a
TD/24
33. TV MISTRAL, s.r.o.
Michalovce
118
34. TV COM, spol. s r.o.
Svätý Jur
119
Devínska Nová Ves
Jaroslav Zaťko
Ing. Tibor Farkas
Peter Plichta
1 776 760,27 EUR Mesto Nové Zámky
JUDr. Jaromír Valent
Róbert Bilišič
99 582 EUR
Mesto Michalovce
6 638,78 EUR Peter Gabura
Juraj Varga
Viliam Zahorčák
MUDr. Benjamín Bančej
Ing. Šimon Gabura
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
35. PROGRES MALACKY, spol. s r.o.
Malacky
120
137 988 EUR
Mesto Malacky
PROGRES-Telekomunikačné
stavby, s.r.o.
Ing. Marián Kutaj
Ján Držka
Ing. Vladimír Štubňa
36. E L E C T R I S, spol. s r.o.
Marián Adzima
Marián Adzima
Vladimír Peťko
Vladimír Peťko
Banská Bystrica
121
6 638,78 EUR
37. BENET, s.r.o.
Nováky
122
6 638,78 EUR Ing. Ladislav Bittara
38. TV Poprad, s.r.o.
Poprad
123
Milan Babiar
200000 SK Mesto Poprad
Ing. Ladislav Bittara
Gejza Skokan
Mesto Medzilaborce
39. BYTENERG, spol. s r.o.
Medzilaborce
124
200000 SK
Ing. Marián Tyrpák
Ing. Marián Tyrpák
Ing. Slavomír Fecura
Ing. Slavomír Fecura
Mária Maliková
40. C.E.N. s.r.o.
Bratislava
125 a
TD/14
126 a
6 231 395 EUR
Mgr. Matej Ribanský
spoločnosť
PhDr. Pavel Komorník M.B.A.
Ing. Peter Hlucháň
Ing. Peter Hlucháň
Ing. Ján Hlucháň
Ing. Ján Hlucháň
Ing. Milan Kortiš
Ing. Milan Kortiš
Robert Kováč
Robert Kováč
41. "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."
Trenčín
42. KABEL TELEKOM, s.r.o.
Lučenec
127
200000 SK
43. NTV Nesvady, s.r.o.
Nesvady
128
285000 SK Obec Nesvady
44. Milan Janovec - RTV
Slovenská Ľupča
130
45. BodvaTel, s.r.o.
46. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
47. Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
48. Káblová televízia Komjatice s.r.o.
49. Obec Šuňava
50. Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Moldava nad
Bodvou
Bradejov
Trenčianske
Teplice
TD/26
131
132
133
200000 SK
GRAFOBAL GROUP akciová
František Holop
Ing. Ján Luca
Milan Janovec
237 000 Sk Mesto Moldava nad Bodvou
243000 SK Mesto Bardejov
10 039 EUR Mesto Trenčianske Teplice
Komjatice
134
6 638,78 EUR Obec Komjatice
Šuňava
135
200000 SK Obec Šuňava
Trebišov
136
6 639 EUR Mesto Trebišov
Valéria Vincová
Gabriela Tamásová
Jozef Novák
Mgr. Ladislav Pavlík
Milan Homola
Pavol Cap
JUDr. Ján Šipoš
MVDr. Vladimír Anďal
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
51. Hlohovská televízia, s.r.o.
52. BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
53. Levická televízna spoločnosť s.r.o.
54. TV Štrba, s.r.o.
55. 3C, s.r.o.
56. Káblová televízia - Bánov s.r.o.
57. Ing. Jozef Maslík - ELTRON
58. AGENTURA S, s.r.o.
59. TELECOM TKR, s.r.o.
60. Panonia Media Production s.r.o.
Hlohovec
137
Spišská Nová Ves
138
Levice
141
Štrba
142
6 638,78 EUR Obec Štrba
Mojmírovce
144
6 638,78 EUR
Bánov
145
Banská Bystrica
146
Žilina
148 a
TD/30
6 638,78 EUR Mesto Hlohovec
18 655 EUR Mesto Spišská Nová Ves
9 959 EUR Mesto Levice
Ján Libant
Mgr. Patrik Dluhoš
Adriana Slažanská
Ing. Miroslav Hric
RNDr. Eugen Šimko
RNDr. Eugen Šimko
Ing. Emil Krondiak
Ing. Emil Krondiak
200000 SK Obec Bánov
PhDr. Helena Juríková
Peter Rácek
Ing. Jozef Maslík
6 639 EUR Ing. Viera Slaninková
Vranov nad Topľou
149
200000 SK Pavol Lulajka
Bratislava
150
200000 SK
Sečovce
151
200000 SK Mesto Sečovce
VOX 134, s.r.o.
Pavel Gábor
Ing. Viera Slaninková
Mgr. Karol Slaninka
Pavol Lulajka
Pavel Gábor
Monika Šebová
61. MKTS s.r.o.
Gabriela Nagyová
Ján Stanko
62. CREATV spol. s r.o.
Košice
152
6 640 EUR
Eva Děkanovská
Eva Děkanovská
Marcel Děkanovský
Marcel Děkanovský
VERIA, s.r.o.
63. AZTV, spol. s r.o.
Banská Bystrica
153
6638,78 EUR
Ing. Dušan Dorčák
Peter Kováč
Ing. Dušan Dorčák
Ing. Ľubomír Šimko
64. K T R, s.r.o.
65. ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.
Imeľ
154
Považská Bystrica
156
6 638,78 EUR Obec Imeľ
99 581,78 EUR Peter Galovič
Ing. František Tyukos
Tibor Mihalek
Peter Galovič
Ing. Ján Urban
Miroslav Urban
66. BMU, s.r.o.
Zuberec
157
26 558 EUR Vladimír Magerčák
Marta Bebejová
UNION CONSULTING s.r.o.
Ing. Ján Urban
Vladimír Magerčák
RNDr. Alojz Uherec
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
67. Imrich HRABOVSKÝ
Semerovo
158
Imrich Hrabovský
JUDr. Ernest Deák
68. JEL s. r.o.
69. BYTY Čadca, s.r.o.
70. TV Liptov, s.r.o.
71. i - COMMERCE, s.r.o.
72. MANIN PB, s.r.o.
Bratislava
Čadca
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Považská Bystrica
160 a
TD/6
161
162
164 a
TD/20
165
2 059 684 EUR
6 640 EUR
PhDr. Igor Boháč
Július Šuta
Ing. Jozef Makuka
Ing. Jozef Makuka
Ing. Jozef Kráľ
Ing. Jozef Kráľ
Ing. Dušan Haluška
Ing. Dušan Haluška
Ing. Marián Franek
Ing. Marián Franek
89 623,58 EUR Mesto Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč PhD.
7 000 EUR Ing. Ladislav Mokrý
Ing. Ladislav Mokrý
6 639 EUR Ing. Miloš Konečný
Ing. Miloš Konečný
PhDr. Pavel Novák
73. European Television - medicus, a.s.
Bratislava
166
1020000 SK
PhDr. Pavel Jakabovič
Mgr. Tatiana Heldová
Ladislav Borároš
74. Televízia Rača, spol. s r.o.
Bratislava
167
JUDr. Ernest Deák
6 639 EUR Mestská časť Bratislava Rača
Ladislav Borároš
Ing. Ján Gazdík
Mgr. Tatiana Heldová
Mgr. Martin Bartišek
István Lengyel
75. Gúta TV s.r.o.
Kolárovo
168
6 639 EUR Mesto Kolárovo
Ing. Andrej Kürti
Ing. Iveta Némethová
76. PO-MA, spol. s r.o.
77.
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ
78. rEhit s.r.o.
79. NTVS, s.r.o.
Banská Štiavnica
169
Michalovce
170
Kežmarok
172
200000 SK Oto Vojtičko
Oto Vojtičko
174
200000 SK
Zdenek Olaš
Zdenek Olaš
Zuzana Lehotská
Zuzana Lehotská
Nové Mesto nad
Váhom
200000 SK
Stanislav Maruniak
Emanuel Ihring
Stanislav Maruniak
Martin Vaľko
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
Michal Husár
80. SLUŽBYT, s.r.o.
Svidník
175
2 257,19 EUR Helena Kaliňáková
Ing. Ján Leľo
81.
82.
Radoslav Haring - "PANORÁMA
PRODUCTION"
TV Levoča, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Žarnovica
176
Levoča
177
Michal Husár
Helena Kaliňáková
Ing. Ján Leľo
Radoslav Haring
200.000 SK RNDr. Vladimír Adamkovič
RNDr. Vladimír Adamkovič
Ing. Ján Stanek
83. TV CENTRUM s.r.o.
Bratislava
178
200.000 SK Mestská časť Bratislava -
Ing. Ján Stanek
Staré Mesto
RNDr. Robert Machálek
84. VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
Partizánske
179
23 237 EUR Helena Králiková
Mesto Partizánske
85. Televízia Ruža, s.r.o.
86. TV Karpaty, s.r.o.
Ružomberok
Piešťany
180
181 a
TD/13
200000 SK Jozef Daniš
6 638,78 EUR Július Greguš
RNDr. Robert Machálek
Helena Králiková
RNDr. Mária Jančová
Jozef Daniš
Július Greguš
Zomerwind Holding B.V.
87. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislava
182
31 042 952,92 EUR UPC Central Europe Holding
JUDr. Martin Maťašeje
B.V.
88. TES - SLOVAKIA, s.r.o.
6 639 EUR
Žilina
183
89. PROGRES-TS s.r.o.
Bratislava
184
129 457 EUR Ing. Marián Kutaj
90. City TV, s.r.o.
Bratislava
185
200.000 SK Viva studio s.r.o.
91. Telegal, s.r.o.
Bratislava
186
Senec
187
6 639 EUR
Ing. Karol Pilátik
SATRO s.r.o.
Tomáš Juríček
92. e-Net, s.r.o.
6 640 EUR Ing. Pavol Hanus
Magdaléna Juríčková
93. CE MEDIA s.r.o.
Nitra
188
200000 SK Robert Greguš
Ing. Karol Pilátik
Ing. Marián Kutaj
Ing. Mária Urlandová
Ing. Martin Kopča
Tomáš Juríček
Mgr. Imrich Juríček
Robert Greguš
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
94. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
95. INTERACTIV.ME s.r.o.
96. KREATIV GA spol. s r.o.
Ružomberok
Bratislava
Galanta
189 a
TD/34
190 a
TD/33
191 a
TD/29
97. GAAD Prešov, s.r.o.
Prešov
193
98. MH-INSTINCT s.r.o.
Teplý Vrch
194
99. ADVERTISEMENT, s.r.o.
Bratislava
195
100. AnTechNet, s.r.o.
Kysucké Nové
Mesto
196
Peter Černák
3 319 392 EUR Mesto Ružomberok
Mgr. Jana Halušková
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková,PhD.
6639 EUR Roman Jankovič
Roman Jankovič, Michal Hanzel
Andrej Kostka
9 960 EUR Daniela Horváthová
Tomáš Szabo
Tomáš Szabo
19 916,35 EUR
GAAD, s.r.o.,
Tomáš Fatula
6639 EUR Ing. Peter Polóni
6638,78 EUR Ing. Vladimír Bohuslav
6 640 EUR
Tomáš Fatula
Ing. Peter Polóni
Ing. Vladimír Bohuslav
Ing. Pavol Kobrtek
Ing. Pavol Kobrtek
Ing. Martin Brodňan
Ing. Martin Brodňan
Ing. Peter Sabo
101. EAST MEDIA, s.r.o.
Trebišov
197
200 000
Imrich Ferko
Ing. Peter Sabo
Ing. Peter Bokroš
Imrich Ferko
Ing. Michal Demján
102. MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
Bratislava
199 a 218
6 639 EUR
103. QUESTHOUSE, a.s.
Bratislava
200
1 000 000
104. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
105. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
106. Izidor Heizer - MINI SERVIS
Bratislava
201 a
TD/35
Stará Ľubovňa
202
Horné Mýto
204
Balász Imre Srankó
U-MEDIA, s.r.o.
Mgr. Pavol Maťašeje
Martin Turský
Martin Turský
Monika Turská
Monika Turská
4 152 227 EUR RCS & RDS SA
6 639 EUR Mesto Stará Ľubovňa
Daniela Maria-Iancu
Mgr. Daša Jeleňová
Izidor Heizer
Mesto Krompachy
107. KROM-SAT, s.r.o.
Krompachy
206
200.000 SK Igor Cuker
Ing. Štefan Hedvig
Igor Cuker
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
Konferencia biskupov
Slovenska
108. TV LUX, s.r.o,
Bratislava
207
6 640 EUR Saleziáni don Bosca -
Marek Poláček
Slovenská provincia , LUX
communication
109. Televízna spoločnosť BBSK, a.s.
Banská Bystrica
208
67 721,92 EUR Banskobystrický samosprávny
kraj
Deutse Telecom AG,
110. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
210
864 113 000 EUR
Nemecko, Fond národného
majetku SR, SR zastúpená
MDPT SR
111. TV AGENCY, s.r.o.,
165 970 EUR Mgr. Karol Slaninka
Ing. Ján Marcinek , Ing. Ján
Marcinek , Mgr. Asen Almáši,PhDr.
Ján Repka , Ing. Ľubomír Šimko
Ing. Miroslav Mác, Ing. Miroslav
Majoroš, Ing. Róbert Sándor, Ing.
Miloš Šujanský, Dr. Ralph
Rentschler, Albet Pott, Szabolcs
Gáborjani-Szabó
Bratislava
212
112. Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.
Raslavice
213
113. Ing. Ján Gnojčák -ELEKTROSERVIS
Kežmarok
214
114. Telemone, s.r.o.
Bratislava
216
165 970 EUR TELE M, s. r. o.
Ing. Marko Řehůřek
115. Telemone, s.r.o.
Bratislava
217
165 970 EUR TELE M, s. r. o.
Ing. Marko Řehůřek
Krupina
221
200000 SK Obec Raslavice
Mgr. Karol Slaninka
Jaroslav Sahajda
Ján Gnojčák
Pavel Alakša
116. ATELIÉR, s.r.o.
6 640 EUR Ing. Pavel Lopušník
Gabriel Benko
Gabriel Benko
117. MV Média, s.r.o.
Košice
224
6 640 EUR Ján Varga , Ľudovít Máté
Ján Varga, Ľudovít Máté
MESTO M a r t i n
Ing. Miroslav Obšivaný
118. MARTICO, s.r.o.
Martin
225
12 948 EUR
Ing. Ján Jarema
Ing. Ján Maruňák
Ing. Ján Maruňák
Ing. Ján Jarema
JUDr. Peter Vyletel
Ing. Emil Ruščák
119. COM-MÉDIA, spol. s r.o.
120. Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
Komárno
Bánovce nad
Bebravou
226
227
6638,78 EUR Mesto Komárno
Mgr. Zoltán Pék
13 277,57 EUR Mesto Bánovce nad Bebravou Mgr. Jaroslav Kuchta
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
121. ATELIÉR TV s.r.o.
122.
Decora, s.r.o.
123. HOME Tv., s. r. o.
124. Mestské televízne štúdio s.r.o.
Krupina
228
Čadca
229
Bratislava
230
Rožňava
232
6 638,78 EUR Pavel Alakša
6 640 EUR Peter Malicher
Mesto Čadca
5000 EUR Zuzana Tešovičová
90 001 EUR Mesto Rožňava
Mesto Púchov
125. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Púchov
233
1 817 999 EUR Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
126. NFC s.r.o.
Veľká Lomnica
234 a
TD/28
5 000 EUR
JUDr. Ivona Bestvinová
Ing. Vladimír Šiška
Pavel Alaksa, Vladimír Lukáč
Pavol Stolárik
Zuzana Tešovičová
Bc. Martina Beshirová
Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
Karol Fuhrmann
TD/1,
127. Slovenská televízia
Bratislava
TD/2,
Mgr. Štefan Nižňanský
TD/3
128. JURKO 3 s.r.o.
Bratislava
TD/4
6 638,78 EUR JUDr. Roman Bušo
JUDr. Roman Bušo
129. JURKO 3 s.r.o.
6 638,78 EUR JUDr. Roman Bušo
JUDr. Roman Bušo
Bratislava
TD/5
130. Spartak TV, s.r.o.
Trnava
TD/8
131. SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.
Trenčín
TD/26
Bratislava
TD/10
132. PHONOTEX spol. s r.o.
133. HRONKA PRODUCTION s.r.o.
Banská Bystrica
TD/11
TD/12 a
134. TV ORAVIA s.r.o.
Námestovo
135. TV Karpaty, s.r.o.
Piešťany
TD/13
Bratislava
TD/14
137. Július Pereszlényi
Štúrovo
TD/18
138. TERMOSAT, spol. s r.o.
Rožňava
TD/21
136. C.E.N. s.r.o.
TD/36
5 000 EUR ŽOS Trnava, a.s.
200000 SK
Ing. Peter Hlucháň
Ing. Peter Hlucháň
Ing. Ján Hlucháň
Ing. Ján Hlucháň
272 000 Sk Ján Cséfalvay
Ján Cséfalvay
33 000 EUR Ing. Danica Musilová
Ing. Danica Musilová
Janka Povrazníková
6 640 EUR Mgr. Richard Hrubjak
6 638,78 EUR Július Greguš
6 231 395 EUR
Nitra
TD/22
Janka Povrazníková
Mgr. Richard Hrubjak
Július Greguš
GRAFOBAL GROUP akciová
Mgr. Matej Ribanský
spoločnosť
PhDr. Pavel Komorník M.B.A.
Július Pereszlényi
10 290,115 EUR KID, a.s.
Ing. Martin Dukát
139. Nitrička media s.r.o.
JUDr. Juraj Trokan
100 000 EUR Ján Baran
Veronika Píšová
Ján Fečo
Ján Baran
Veronika Píšová
Číslo
Spoločnosť
Mesto
licencie
Základné imanie
(T/... a
(EUR) / (SK)
Spoločníci/akcionári
Štatutárny orgán
TD/...)
Ing. Juraj Ondriš
140. SWAN, a.s.
Bratislava
TD/23
5 294 920 EUR DanubiaTel, a.s.
Ing. Stanislav Verešvársky
Ing. Miroslav Strečanský
141. L&L media, s.r.o.
142. empat s.r.o.
143. TES MEDIA, s.r.o.
144. TV Oravia s.r.o.
Mgr. Kamil Labanec
Mgr. Kamil Labanec
Kamil Lamanec
Kamil Lamanec
Spišská Nová Ves
TD/25
5 000 EUR
Vráble
TD/27
7 000 EUR Patrik Bokroš
Patrik Bokroš
Žilina
TD/32
6 639 EUR Ing, Karol Pilátik
Ing, Karol Pilátik
Námestovo
TD/36
6 640 EUR Mgr. Richard Hrubjak
Mgr. Richard Hrubjak
Download

Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov