Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva města
Karviná
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Název volební strany:
Změna pro Karvinou
Typ volební strany:
sdružení politického hnutí Změna a nezávislých kandidátů
Kandidáti:
Obec, kde
je kandidát
přihlášen
k trvalému
pobytu
Název politické
strany či politického
hnutí, jehož je
kandidát členem,
popř. údaj "bez
politické
příslušnosti"
Název politické
strany či politického
hnutí, které
kandidáta navrhlo,
nebo údaj, že jde
o nezávislého
kandidáta
Nové
Město
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
Nové
Město
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
Staré
Město
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
Poř.
č.
Jméno a
příjmení
Věk
1.
Monika
Heisigová
43
let
2.
Alena
Klusová
57
let
3.
Silvia
Škuľavíková
70
let
Ing. Václav
Gavlovský
MUDr. Martin
Konečný
MUDr. Astrid
Matúšová
64
let
43
let
59
let
Bc. Naďa
Filipínová
61
let
důchodce, učitelka odborných
předmětů – programování CNC strojů,
členka Sdružení na ochranu přírody a
krajiny v Karviné
Ráj
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
Jan
Škuľavík
Mgr. Petra
Okenicová,
DiS
Petr
Boháč
Ing. Michaela
Strzelecká
Mgr. Milan
Fryz
48
let
vedoucí správy majetku
Ráj
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
47
let
zaměstnankyně Městského úřadu v
Bohumíně
Ráj
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
59
let
43
let
49
let
učitel
Fryštát
ekonomka
Mizerov
státní zaměstnanec
Ráj
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
nezávislý
kandidát
13.
Aleš
Filipín
34
let
mechanik strojů a zařízení,
člen Sdružení na ochranu přírody a
krajiny v Karviné
Ráj
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
14.
Jan
Balcar
70
let
důchodce
Nové
Město
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Povolání
prodejce aut,
členka spolku Občané Karviné proti
těžbě uhlí pod městem, o.s.
ekonomka,
členka spolku Občané Karviné proti
těžbě uhlí pod městem, o.s.
důchodce,
členka spolku Občané Karviné proti
těžbě uhlí pod městem, o.s.
důchodce, energetik,
člen spolku FRYGATO-EKO
lékař - gynekolog
dětská lékařka
1
Ráj
Staré
Město
Nové
Město
Anna
Kopčajová
Lumír
Moravec
Gabriela
Škuľavíková
Marie
Dordová
Ervín
Janusz
Bc. Luboš
Kováč
Bronislav
Starzyczny
Marie
Šablaturová
Dominika
Šedivá
74
let
54
let
42
let
43
let
69
let
22
let
61
let
62
let
19
let
24.
Vladimíra
Čapková
27
let
25.
Lenka
Kotasová
47
let
26.
Marek
Heisig
45
let
Mgr. Richard
Bukovanský
Ing. Marek
Gąsior
Lubomír
Mottl
Libuše
Starzyczná
Ing. Jaromír
Mrůzek
Jaroslav
Varga
Václav
Ježek
Libor
Krawczuk
Naděžda
Krawczuková
Milada
Slabá
Ing. Lenka
Lutonská
Jaroslava
Turečková
Alexandra
Fragstein
Květoslava
Górecká
Vanda
Tomanová
74
let
32
let
60
let
55
let
81
let
22
let
66
let
38
let
37
let
65
let
42
let
62
let
40
let
60
let
63
let
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
Louky
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
Ráj
bez politické
příslušnosti
nezávislá
kandidátka
Nové
Město
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
důchodce, učitel
Nové
Město
systémový inženýr,
arboristický konzultant
Fryštát
strojní zámečník
Nové
Město
pracovnice ve službách
Fryštát
důchodce, provozní technik
Fryštát
kontrolor kvality
Ráj
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
podnikatelka
Mizerov
podnikatel
Fryštát
pokladník
systémová specialistka
Staré
Město
Staré
Město
důchodce, důlní elektromontér
Ráj
student
Ráj
zámečník
Fryštát
důchodkyně, asistentka hygienické
služby
Ráj
obchodnice
Staré
Město
administrativní pracovnice,
členka spolku Občané Karviné proti
těžbě uhlí pod městem, o.s.
sekretářka,
členka spolku Občané Karviné proti
těžbě uhlí pod městem, o.s.
živnostník,
člen spolku Občané Karviné proti
těžbě uhlí pod městem, o.s.
důchodce
obsluha čerpací stanice
účetní
důchodce
Nové
Město
Staré
Město
Staré
Město
Staré
Město
vedoucí pracovník
Ráj
důchodce, asistentka
Mizerov
zdravotní sestra
důchodce, zdravotní sestra
důchodce
2
Nové
Město
Staré
Město
Staré
Město
Download

Změny pro Karvinou