ROČENKA 2014
Autor: Chmelík Richard, Bc
~1~
Spolupracovali:
Chmelík Tomáš, Bc
Kociánová Jana
Ožana Lukáš
Polášek Jan, Bc
OBSAH
Úvodní slovo
3
Organizace
7
Atletický rok v číslech
8
Přehled zisků medailí
18
Výkony našich atletů
19
Liga mužů
26
Ostatní družstva v letech 2005 – 2014
46
Exhibiční fotbalové utkání
49
Osobnosti AO
54
~2~
Vážení sportovní přátelé!
Je za námi rok, který byl pro náš atletický oddíl úspěšný, a Vy máte před sebou malé shrnutí činnosti
Atletického oddílu Slavia Havířov v roce 2014. Jelikož Ročenka v našem klubu nevyšla dlouhých deset
let, tak jsme se snažili zmapovat veškeré zajímavosti, informace a úspěchy z let minulých a zároveň
vyhodnotili letošní sezonu.
S velkou radostí Vám musím oznámit, že posledních deset let, bylo jedním z nejúspěšnějších období
v historii atletického oddílu. Atleti našeho klubu získali neuvěřitelných 87 medailí z MČR a 174
z MMaS. Na MČR jsme dokázali vybojovat úctyhodných 33 zlatých kovů, 25 stříbrných a 30
bronzových medailí. Úspěšná byla i družstva havířovské Slavie. V roce 2006 družstvo dorostenců
obsadilo šesté místo na MČR a tým dorostenek skončil na místě devátém. V roce 2007 dokázala
družstva mužů a žen postoupit do první ligy, kde následující sezonu předvedli muži fantastický
úspěch, když skončili na druhém místě a postoupili do baráže o extraligu. Dále se nám podařilo díky
skvělé práci trenérů, vychovat řadu skvělých atletů a reprezentantů. Dovolte mi zmínit alespoň jedno
jméno. Jméno člověka, který se stal velkým závodníkem, jeho skromnost a kamarádství je až k slzám
dohánějící, tím jménem je mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy Pavel Maslák. Myslím si, že je na
místě poděkovat i jeho trenérovi Danielu Gwóźdźovi, který dokázal dát Pavlovi ten skvělý základ, ze
kterého Pavel může čerpat. Určitě nepohrdnete, když Vám dám přečíst pohled na Dana od nynějšího
trenéra Pavla Dalibora Kupky: „Podíl na tom, že Pavel dneska je tam kde je, má Dan obrovský. Byl
seznámen se všemi zásadami a postupy sportovního tréninku. Určitě Pavlovi prospělo, že ho Dan tlačil
v juniorské kategorii hlavně do sprintu a nebyl už zamlada speciálně veden ke 400m. Velká škoda, že
se Dan dále nevěnuje atletice, protože si myslím, že takových mládežnických trenérů moc u nás není.“
Dále je třeba poděkovat úspěšným trenérům za jejich výbornou práci a to hlavně Janu Poláškovi, Ivu
Poláškovi a manželům Všolákovým.
A teď už k tomu co se odehrálo v letošním roce. Nejprve bych se zmínil o členské základně, která činí
164 členů z toho 108 v mužských a 56 v ženských složkách. Pojďme se tedy podrobněji podívat na to,
co se odehrálo v letošní sezoně. V soutěžích jednotlivců jsme opět dosáhli velmi pěkných výsledků.
Na mistrovstvích Moravy a Slezska jsme získali výborných dvanáct medailí, z toho hned sedm jich
mělo cenu nejvyšší, zlatou. Stříbrný kov byl pouze jeden a následovaly čtyři bronzové umístění.
Nejhodnotnější výkon na mistrovstvích Moravy předvedla svěřenkyně Evy Všolákové Petra
Klementová, která předvedla v závodě ve vrhu koulí (4 kg) vrh dlouhý 15.39 m. A to znamenalo, že
překonala dlouholetý oddílový rekord Marceli Godzikové z roku 1989 a to o rovný metr a půl.
V závodech na MČR naši atleti předvedli opět skvělé výkony, statistika také mluví jasně dvě zlata,
jedno stříbro a tři bronzy. Je třeba smeknout klobouk před Lukášem Ožanou, který funguje v našem
oddíle pouhé dva roky a už letos se stal svěřenec Jana Poláška dvojnásobným mistrem ČR a držitelem
stříbrné medaile. Opět musím vyzdvihnout Petru Klementovou, která získala bronzovou medaili, což
je v ženách po dlouhých letech, kdy se závodnici havířovských barev podařilo získat medaili na MČR.
V soutěžích družstev postavil náš oddíl pouze jeden tým a to družstvo mužů v II. lize skupiny E. Atleti
havířovské Slavie vstupovali do letošní sezony jako obhájci prvenství z roku 2013 s touhou vyhrát
druhou ligu i letos. Sice naši borci skončili v letošní sezoně na druhém místě, ale rozhodně v týmu
musí převládat spokojenost. Jednak naši chlapi předvedli hodnotnější výkony než jejich soupeři a
navíc bojovali proti obrovské početní přesile svých soupeřů. Je rozdíl závodit v deseti či o dvaceti pěti
lidech. Nejlepším bodovačem se stal Matěj Linhart a vůbec svěřenec Ladislava Všoláka předvedl letos
obrovské zlepšení. Druhý skončil Rostislav Kyzlink a třetí Radim Štefek. Svoji skvělou sezonu podtrhl
~3~
Lukáš Ožana, který na trati 800m překonal dlouholetý dorostenecký rekord Davida Wilčeka z roku
1988 a to o čtyři vteřiny na čas 1:54.45.
Závěrem chci připomenout, že příští rok havířovská atletika oslaví padesát let od svého založení,
stává se tedy moudrou a věřme, že v dobré kondici fungující dámou. A na úplný závěr bych chtěl
poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na činnosti atletického oddílu, rovněž poděkování patří i všem
závodníkům, bez nich by to nešlo. A jelikož jsem člověkem moderním a nebojím se přiznat vlastní
nedostatky, tak jsem zapojil do vytvoření této ročenky několik lidí, tím to bych jim chtěl obrovsky
poděkovat, jelikož bez nich by vytvoření této publikace nebylo možné. Mé velké poděkování patří Bc.
Janu Poláškovi, Janě Kociánové, Bc. Tomáši Chmelíkovi a Lukáši Ožanovi. Povedlo se nám udělat věc,
která tady nebyla dlouhých deset let, vychází statistika s názvem Ročenka. Přeji hezké počtení…
Bc. Richard Chmelík
~4~
Vážení atleti a atletky,
na nedávné schůzce se vedení našeho oddílu za účasti všech aktivních trenérů a dalších činovníků,
domluvili, že by bylo dobré, zase po čase vydat nějakou další atletickou ročenku, která by bilancovala
zejména uplynulých deset let. Vzhledem k tomu, že se blíží padesáté výročí založení našeho oddílu,
mi dovolte, abych krátce ze svého pohledu takto učinil.
Jsem předsedou tohoto sdružení, dnes již spolku podle nového občanského zákoníku, od roku 2001,
což je 14 let. Za tuto dobu prošel oddíl dvěma transformacemi. V roce 2005, kdy jsme slavili 40.
výročí, přešel tehdejší AC Havířov, pod jednotu Slavia Havířov. V témže roce se po mém pětiletém
úsilí podařilo zrealizovat rekonstrukci atletického stadionu v tom směru, že atletická dráha a veškeré
sektory technických disciplín byly pokryty umělým povrchem. Finanční prostředky na tuto
rekonstrukci nebylo vůbec jednoduché sehnat. Takže téměř deset let jste měli možnost trénovat a
závodit na velice dobrých površích. V současné době by si toto již vyžadovalo tzv. retoping, tzn.
ošetření horní vrstvy. V následném období jsme se snažili získat další finanční prostředky, aby na
stadionu mohlo vzniknout slušné zázemí (šatny, wc, klubovna). Na to konto byly vypracovány dva
projekty, a to s vizí, že získáme finanční prostředky z Evropské Unie. Avšak způsob financování toku
peněz z EU byl přepracován a toky peněz musely jít přes Regionální operační plány, tady se celá
snaha až do současné doby zadrhla. Nicméně drobné dílčí investiční úspěchy zde byly. Podařilo se
nám celý areál oplotit, zakoupit doskočiště do výšky, nové překážky, startovní bloky a v neposlední
řadě vrhačskou klec.
Druhá transformace proběhla v roce 2012. V této době začaly vleklé vnitřní spory ve vedení jednoty
Slavia Havířov a nemělo smysl v tomto seskupení setrvávat, neboť hrozilo, což se také stalo, že Slavia
se rozpadne a o finanční prostředky nebudeme moci žádat, neboť jsme neměli samostatnou právní
subjektivitu. Atletický oddíl se tedy osamostatnil, získal nové IČ a žádal o dotace zejména na městě.
Chci připomenout, že na dotace není právní nárok a proto ač nejsem milovníkem schůzí, jsem musel
působit v různých orgánech, jako jsou sportovní komise RmH, Krajský atletický svaz, kde jsem ve
výboru místopředsedou a rovněž jsem členem dozorčí rady vrcholného orgánu, tj. Českého
atletického svazu. Administrace nejen žádostí o dotaci, ale zpracovávání členské základny, zajišťování
průběžného chodu oddílu – soupisky, přihlášky, zajišťování ubytování, dopravy, oddílové statistiky,
organizování závodů, zpracovávání podkladů k účetnictví, vyúčtovávání dotací, písemná i verbální
komunikace s druhými stranami je práce na celý úvazek minimálně pro jednoho člověka. Protože této
práce bylo nad hlavu, tak jsem již nemohl nadále pravidelně vést běžeckou skupinu, neboť tyto
povinnosti častokrát měly za následek mou nepřítomnost na tréninku. Z těchto důvodů jsem předal
tréninkovou skupinu svému nástupci, kterého jsem si vychoval a to Honzovi Poláškovi, který ji nadále
vede v intencích toho, co jsem ho naučil a dále se věnoval pouze této řídící činnosti.
Co se týká výsledků za toto uplynulé období, tak ty jsou samozřejmě patrny ze statistických údajů
výkonů v jednotlivých letech i z dlouhodobých tabulek, které se díky těmto dobrým výkonům nadále
přepisují. Nadále prioritní záležitostí každého atleta jsou jeho individuální výkony, resp. umístění v
soutěži jednotlivců. Jen namátkou připomenu, že se nám podařilo vychovat vynikající atlety, z nichž
vyčnívá, jak dobře víte, Pavel Maslák. Ale jsou tu i jiní mistři republiky, kteří získali titul opakovaně,
např. Jan Polášek 6x, Petr Kaminski 9x, Karel Ketner 3x, Marek Bárta 3x, Lukáš Ožana 2x, Jaroslav
Stančík 2x. Nutno zmínit i další medailisty, jako byla v poslední době Petra Klementová, Ingrid
Okenicová, ta se probojovala do reprezentace a startovala na Mistrovství světa do 17 let v běhu na
800 m.
V druhé řadě jsou tu jistě soutěže družstev, které našemu oddílu dělaly dobré výsledky, zatímco v
dřívějších dobách to byly dorostenecká družstva, tak v posledním desetiletí to byly družstva mužů a
žen, za nějž ovšem ve větší míře závodili dorostenci, dorostenky. V roce 2006 se družstvo dorostenců
~5~
umístilo na 6. místě na Mistrovství České republiky. Dále chci připomenout krásné hektické chvíle z
kvalifikace do první ligy, která se konala v Brně v roce 2007, kde se podařilo oběma družstvům
postoupit do první ligy. Právě tyto soutěže družstev stmelovaly a utužovaly kolektiv a v neposlední
řadě si zde atleti mohli dělat svá osobní maxima. Bohužel postupem doby závodníci odcházeli na
vysoké školy mimo Havířov, často i mimo kraj, a to zapříčinilo oslabení družstev. Družstvo žen se
rozpadlo úplně, družstvo mužů sestoupilo do druhé ligy, a i když loni zvítězilo a mělo přímý postup do
první ligy, tak jsme po zvážení s trenéry raději setrvali v druhé lize. Větší motivací je totiž bojovat na
špici v druhé lize než balancovat nad propastí sestupu v lize první. Výkonnost družstev je rovněž dána
tím, že po již zmiňovaném odchodu těch starších se nepodařilo v plné výši tyto odchody nahradit
nově příchozími atlety. S tím i souvisí fyzická úroveň mladých, kteří mají o atletiku zájem, ať už jsou v
atletickém kroužku, anebo v mládežnické vyšší kategorii. Fyzická úroveň těchto mládežníků oproti
úrovni v minulých dobách je mnohem horší. To samozřejmě souvisí i s mírou talentu a následně s
tréninkovým procesem, který můžeme s těmito mládežníky realizovat. Takže na jedné straně
nemáme potřebnou kvantitu (počet dětí, mládežníků) na straně druhé tím trpí i kvalita. Nicméně si
myslím, že máme dobré výsledky, i když nemůžeme konkurovat Vítkovicím, nebo některým pražským
oddílům. A vůbec atletika v Severomoravském kraji je, co se týká regionální výkonnosti, na předním
místě v republice. Potřeba je však získávat nové a nové členy, ať už dětí, či žáky nebo dorostence.
Pokud nebudeme mít dostatečně širokou základnu v mládežnických celcích, odrazí se to samozřejmě
i v následných věkových kategoriích. Není v mých silách jako jedince, abych to nějakým způsobem
zabezpečil. Máme celou řadu vyškolených trenérů a máme tady skupinu mladých trenérů, kteří mají
chuť jít do toho. V neposlední řadě je to taky výzva ke všem členům, aby se i oni po svém okolí
porozhlédli, zda nemají nějakého kamaráda, kamarádku nebo známého, který by měl zájem o
atletiku, a přivedli ho sem do našeho kolektivu. Podrobné hodnocení, jak jsem již zmínil, a to jak v
jednotlivcích, tak ve družstvech vyplývá z dále uvedených statistických údajů a provedl ho i Richard ve
své předmluvě.
Atletika v příštím roce slaví padesát let, tak mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši reprezentaci
oddílu a popřál do dalšího atletického období hlavně hodně zdraví, chuť a sílu do dalšího tréninku a
následně z toho vyplývajících vašich i našich úspěchů. Zároveň děkuji všem trenérům za příkladný
přístup, ochotu dobrovolně pracovat s mladými atlety a iniciativu, která dala vzniknout této ročence.
Ing. Ivo Polášek
předseda AO Slavia Havířov
~6~
Výkonný výbor:
Ing. IVO POLÁŠEK - dlouholetý předseda oddílu a bývalý úspěšný trenér a závodník. Je držitelem
trenérské dvojky a rozhodcovské jedničky. Jeho svěřenkyní byla účastnice MS do 17 let Ingrid
Okenicová a Petr Kaminski.
JANA KOCIÁNOVÁ - ekonomka, spravuje oddílový web, vede oddílové statistiky, provádí veškerou
administrativní činnost oddílu, bývalá trenérka atletické přípravky a držitelka rozhodcovské dvojky.
Bc. JAN POLÁŠEK – trenér vytrvalců a chůze, rozhodcovská dvojka a trenérská jednička. Úspěšný
závodník a trenér, držitel několika mistrovských titulů. Trénoval několik českých reprezentantů např.
Karla Ketnera nebo Michala Pinkase.
Současní svěřenci: Lukáš Ožana, Miroslav Čada, Jana Debnárová, Vít Polášek, Jakub Zecha, Filip Lukša,
Kateřina Fejková, Eva Kučerová
Manažer: LUKÁŠ MIZERÁK
Trenéři:
LADISLAV VŠOLÁK – trenér vrhů, držitel rozhodcovské jedničky a trenérské licence tři. Úspěšný trenér
našeho atletického oddílu, vychoval spousty skvělých atletů, např. Jaroslava Stančíka.
Současní svěřenci: Matěj Linhart, Richard Bzdýl, Filip Bartoš, Dalibor Svoboda, Rostislav Kyzlink.
EVA VŠOLÁKOVÁ – trenérka vrhů, držitelka rozhodcovské jedničky a trenérské trojky. Bývalá vynikající
závodnice a na tréninzích se podílí společně se svým manželem.
Současní svěřenci: Petra Klementová
Bc. RICHARD CHMELÍK – trenér sprintů, přípravky, je držitelem rozhodcovské dvojky a trenérské
trojky.
Současní svěřenci: Jiří Korejz, Jiří Vach, Lukáš Mizerák
VÍT POLÁŠEK – trenér přípravky, držitel rozhodcovské trojky, trenérské trojky a úspěšný závodník
JAKUB ZECHA – trenér přípravky, úspěšný závodník.
LUKÁŠ OŽANA – trenér přípravky, úspěšný závodník.
Rozhodčí:
JAROSLAV CHALUPA – ústřední a zároveň hlavní rozhodčí našeho oddílu
~7~
ATLETICKY
ROKV C I
SLECH
ČLENSTVO
MUŽSKÉ SLOŽKY
ŽENSKÉ SLOŽKY
CELKEM
PŘÍPRAVKA
30
18
48
SEZNAM ROZHODČÍCH
Chalupa Jaroslav
Polášek Ivo Ing.
Všolák Ladislav
Všoláková Eva
Chmelík Richard Bc.
Kociánová Jana
Polášek Jan Bc.
Sochorcová Veronika
Strháková Zuzana
Bzdýl Richard
Linhart Matěj
Polášek Vít
Svoboda Dalibor
SEZNAM TRENÉRŮ
Polášek Jan Bc.
Chalupa Jaroslav
Polášek Ivo Ing.
Chmelík Richard Bc.
Ketner Karel
Kociánová Jana
Kubíková Hana
Polášek Vít
Všolák Ladislav
Všoláková Eva
Všoláková Martina
Kukla Zdeněk
Ožana Lukáš
Zecha Jakub
ŽACTVO
16
12
28
TŘÍDA
U
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
TŘÍDA
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
TŽ
TAP
~8~
DOROST
19
15
34
DOSPĚLÍ
43
11
54
SOUČET
108
56
164
UMÍSTĚNÍ ZÁVODNÍKU NA MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V HALE
UMÍSTĚNÍ JMÉNO
DISCIPLÍNA
VÝKON
KATEGORIE
TRENÉR
1.místo
1.místo
1.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
8.místo
11.místo
11.místo
12.místo
Koule (7,26kg)
1500m
Koule (4kg)
Trojskok
3000m
3000m
3000m
60m př.
60m
400m
60m
15.02
4:22.87
14.21
12.39
9:44.80
13:44.57
9:24.52
9.51
7.72
54.50
7.58
Muži
Dorostenci
Ženy
Muži
Muži
Juniorky
Junioři
Muži
Junioři
Junioři
Muži
Polášek Jan
Všoláková Eva
Všolák Ladislav
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Všolák Ladislav
Všolák Ladislav
Všolák Ladislav
Všolák Ladislav
Stančík Jaroslav
Ožana Lukáš
Klementová Petra
Bzdýl Richard
Polášek Vít
Kučerová Eva
Zecha Jakub
Linhart Matěj
Korejz Jiří
Korejz Jiří
Linhart Matěj
UMÍSTĚNÍ ZÁVODNÍKŮ NA MČR V HALE
UMÍSTĚNÍ JMÉNO
DISCIPLÍNA
VÝKON
KATEGORIE
TRENÉR
1.místo
3.místo
5.místo
8.místo
1500m
Chůze 5km
Koule (4kg)
3000m
4:13.36
29:01.59
13.82
9:12.35
Dorostenci
Junioři
Ženy
Junioři
Polášek Jan
Polášek Jan
Všoláková Eva
Polášek Jan
Ožana Lukáš
Zecha Jakub
Klementová Petra
Zecha Jakub
UMÍSTĚNÍ ZÁVODNÍKŮ NA MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA
UMÍSTĚNÍ JMÉNO
DISCIPLÍNA
VÝKON
KATEGORIE
TRENÉR
1.místo
1.místo
1.místo
1.místo
2.místo
3.místo
3.místo
5.místo
5.místo
7.místo
7.místo
9.místo
9.místo
10.místo
10.místo
13.místo
Koule (4kg)
1500m
Běh do vrchu
Běh do vrchu
Běh do vrchu
5000m
Běh do vrchu
Přespolní běh
5000m
Přespolní běh
1500m
100m
300m př.
400m
Přespolní běh
200m
15.39
4:10.98
43:50
62:14
64:53
16:44.86
43:35
16:14
16:45.46
16:41
5:55.00
13.48
45.70
64.14
15:11
28.38
Ženy
Dorostenci
Junioři
Dorostenky
Juniorky
Junioři
Muži
Junioři
Junioři
Junioři
Juniorky
Dorostenky
Dorostenci
Dorostenky
Junioři
Dorostenky
Všoláková Eva
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Všolák Ladislav
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Klementová Petra
Ožana Lukáš
Čada Miroslav
Debnárová Jana
Fejková Kateřina
Zecha Jakub
Polášek Jan
Čada Miroslav
Čada Miroslav
Zecha Jakub
Kučerová Eva
Debnárová Jana
Bartoš Filip
Debnárová Jana
Kučerová Eva
Debnárová Jana
~9~
UMÍSTĚNÍ NA MČR
UMÍSTĚNÍ JMÉNO
DISCIPLÍNA VÝKON
KATEGORIE
TRENÉR
1.místo
2.místo
3.místo
3.místo
5.místo
8.místo
9.místo
16.místo
1500m
3000m
Koule (4kg)
Chůze 10km
Běh do vrchu
5000m
3000m př.
400m
Dorostenci
Dorostenci
Ženy
Junioři
Junioři
Junioři
Junioři
Junioři
Polášek Jan
Polášek Jan
Všoláková Eva
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Polášek Jan
Chmelík Richard
Ožana Lukáš
Ožana Lukáš
Klementová Petra
Zecha Jakub
Čada Miroslav
Čada Miroslav
Čada Miroslav
Korejz Jiří
4:07.24
9:28.76
14.88
59:35.72
52:11
17:04.92
10:23.05
52.43
UMÍSTĚNÍ NA MČR DO 22 LET
UMÍSTĚNÍ JMÉNO
DISCIPLÍNA VÝKON
KATEGORIE TRENÉR
6.místo
9.místo
20.místo
800m
Disk (2kg)
400m
17 let
22 let
18 let
Ožana Lukáš
Chmelík Tomáš
Korejz Jiří
1:56.05
39.21
52.90
~ 10 ~
Polášek Jan
Chmelík Richard
~ 11 ~
~ 12 ~
~ 13 ~
~ 14 ~
~ 15 ~
~ 16 ~
~ 17 ~
PŘEHLED ZISKŮ MEDAILÍ OD ROKU 2002
Atletický oddíl Slavia Havířov ukazuje, že patří mezi TOP sportovní kluby ve městě. Za posledních
dvanáct let náš oddíl získal na MČR neskutečných devadesát tři medailí (třicet pět zlatých, dvacet
sedm stříbrných, třicet jedna bronzových). Na mistrovství Moravy a Slezska to potom bylo senzačních
dvě stě devět medailí (šedesát devět zlatých, šedesát tři stříbrných, sedmdesát sedm bronzových).
MISTROVSTVÍ ČR
MISTROVSTVÍ M a S
2002
2
2
1
2
6
9
2003
0
1
0
1
1
3
2004
0
0
0
3
5
5
2005
1
0
0
6
8
4
2006
1
2
2
4
1
10
2007
1
3
5
3
8
7
2008
5
5
2
12
6
9
~ 18 ~
2009
9
1
4
6
4
3
2010
9
4
2
9
4
10
2011
4
1
8
9
8
6
2012
1
4
2
1
8
4
2013
0
3
2
6
4
3
2014
2
1
3
7
1
4
~ 19 ~
VÝKONY NAŠICH ATLETŮ V ROCE 2014
Předžáci:
40 m
40 m
40 m
Pařez Vojtěch
Prokop Ondřej
Mičulka Karel
9. 3. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
Havířov
7.1
7.3
7.6
60 m
60 m
Pařez Vojtěch
Hantke Vojtěch
23. 4. 2014
23. 4. 2014
Havířov
Havířov
10.3
10.5
Dálka
Dálka
Dálka
Pařez Vojtěch
Prokop Ondřej
Mičulka Karel
9. 3. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
Havířov
3.20
2.90
2.76
40 m
Folwarczny Tomáš
9. 3. 2014
Havířov
7.2
60 m
Folwarczny Tomáš
23. 4. 2014
Havířov
10.5
Dálka
Folwarczny Tomáš
9. 3. 2014
Havířov
3.27
Výška
Folwarczny Tomáš
9. 3. 2014
Havířov
1.05
Mladší žáci:
Starší žáci:
60 m
Kučera Ondřej
23. 4. 2014
Havířov
8.3
100 m
Kučera Ondřej
23. 4. 2014
Havířov
13.5
300 m
Kučera Ondřej
23. 4. 2014
Havířov
47.5
Dorostenci:
40 m
Bartoš Filip
9. 3. 2014
Havířov
5.8
60 m
60 m
Ožana Lukáš
Bartoš Filip
23. 4. 2014
18. 1. 2014
Havířov
Ostrava
7.5
8.12
~ 20 ~
100 m
Ožana Lukáš
23. 4. 2014
Havířov
11.7
200 m
Ožana Lukáš
31. 5. 2014
Hranice
23.59
400 m
Ožana Lukáš
17. 5. 2014
Hranice
51.01
800 m
Ožana Lukáš
1000 m
Ožana Lukáš
20. 8. 2014
Olomouc
2:34.08
1500 m
Ožana Lukáš
4. 7. 2014
Budapešť
(HUN)
4:04.50
3000 m
Ožana Lukáš
9. 4. 2014
Frýdek-Místek
9:24.9
110 m př.
Bartoš Filip
10. 5. 2014
Olomouc
17.80
300 m př.
Bartoš Filip
10. 5. 2014
Olomouc
45.01
400 m př.
Bartoš Filip
21. 6. 2014
Šumperk
64.82
Dálka
Bartoš Filip
9. 3. 2014
Havířov
5.05
Výška
Bartoš Filip
9. 3. 2014
Havířov
1.55
40 m
Korejz Jiří
9. 3. 2014
Havířov
5.3
60 m
Korejz Jiří
1. 2. 2014
Bratislava
7.72
100 m
Korejz Jiří
13. 9. 2014
Třinec
11.68
200 m
Korejz Jiří
31. 5. 2014
Hranice
23.52
400 m
Korejz Jiří
31. 5. 2014
Hranice
51.60
27. 9. 2014 Praha
1:54.45
DOROSTENECKÝ ODDÍLOVÝ REKORD!!!
Junioři:
~ 21 ~
800 m
800 m
1000 m
Zecha Jakub
Čada Miroslav
Zecha Jakub
21. 6. 2014
6. 9. 2014
23. 4. 2014
Šumperk
Šumperk
Havířov
2:01.11
2:21.34
2:41.5
3000 m
3000 m
Zecha Jakub
Čada Miroslav
22. 2. 2014
9. 4. 2014
Praha
Frýdek-Místek
9:12.35
9:53.0
5000 m
5000 m
Zecha Jakub
Čada Miroslav
17. 5. 2014
14. 6. 2014
Hranice
Olomouc
16:32.21
16:45.46
10 000 m
Zecha Jakub
6. 9. 2014
Šumperk
36:54.12
3000 m př.
3000 m př.
Čada Miroslav
Zecha Jakub
28. 6. 2014
31. 5. 2014
Třinec
Hranice
10:23.05
11:00.54
5 km chůze
Zecha Jakub
9. 2. 2014
Praha
29:01.59
10 km chůze
Zecha Jakub
28. 6. 2014
Třinec
59:35.79
20 km chůze
Zecha Jakub
16. 8. 2014
Přerov
2:11:48
Dálka
Korejz Jiří
9. 3. 2014
Havířov
5.70
Výška
Korejz Jiří
9. 3. 2014
Havířov
1.50
40 m
40 m
Linhart Matěj
Bzdýl Richard
9. 3. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
4.9
5.3
60 m
60 m
Linhart Matěj
Bzdýl Richard
1. 2. 2014
11. 1. 2014
Bratislava
Ostrava
7.58
7.99
100 m
100 m
100 m
Linhart Matěj
Mizerák Lukáš
Chmelík Tomáš
21. 6. 2014
6. 9. 2014
31. 5. 2014
Šumperk
Šumperk
Hranice
11.26
11.67
12.07
200 m
200 m
200 m
Linhart Matěj
Mizerák Lukáš
Chmelík Richard
31. 5. 2014
6. 9. 2014
31. 5. 2014
Hranice
Šumperk
Hranice
22.93
23.89
25.04
Muži:
~ 22 ~
400 m
400 m
800 m
Mizerák Lukáš
Chmelík Richard
Chmelík Richard
21. 6. 2014
31. 5. 2014
17. 5. 2014
Šumperk
Hranice
Hranice
55.75
56.85
2:15.96
1000 m
Záleský Stanislav
23. 4. 2014
Havířov
3:07.0
1500 m
1500 m
1500 m
1500 m
Polášek Jan
Polášek Vít
Záleský Stanislav
Chmelík Richard
6. 9. 2014
31. 5. 2014
6. 9. 2014
18. 1. 2014
Šumperk
Hranice
Šumperk
Olomouc
4:20.12
4:28.28
4:50.99
5:01.19
3000 m
3000 m
Polášek Jan
Polášek Vít
21. 6. 2014
1. 2. 2014
Šumperk
Bratislava
9:25.90
9:44.80
5000 m
5000 m
Polášek Vít
Hlaváč Lumír
17. 5. 2014
17. 5. 2014
Hranice
Hranice
16:55.44
17:02.03
10 000 m
10 000 m
10 000 m
Polášek Jan
Polášek Vít
Záleský Stanislav
6. 9. 2014
6. 9. 2014
6. 9. 2014
Šumperk
Šumperk
Šumperk
35:08.40
36:48.31
38:45.59
60 m př.
Linhart Matěj
1.2.2014
Bratislava
9.51
110 m př.
Linhart Matěj
6. 9. 2014
Šumperk
16.34
10 km chůze
10 km chůze
10 km chůze
Chmelík Richard
Polášek Vít
Polášek Jan
29. 3. 2014
29. 3. 2014
7. 6. 2014
Olomouc
Olomouc
N.M.n. Metují
54:34
1:06:06
1:06:37
20 km chůze
20 km chůze
20 km chůze
Polášek Vít
Chmelík Richard
Polášek Jan
16. 8. 2014
16. 8. 2014
16. 8. 2014
Přerov
Přerov
Přerov
2:02:37
2:07:59
2:15:15
Dálka
Dálka
Linhart Matěj
Bzdýl Richard
9. 3. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
6.05
5.55
Trojskok
Bzdýl Richard
18. 1. 2014
Ostrava
12.45
~ 23 ~
Výška
Výška
Výška
Bzdýl Richard
Linhart Matěj
Mizerák Lukáš
17. 5. 2014
9. 3. 2014
17. 5. 2014
Hranice
Havířov
Hranice
1.75
1.70
1.60
Koule 7,26 kg
Koule 7,26 kg
Koule 7,26 kg
Koule 7,26 kg
Koule 7,26 kg
Koule 7,26 kg
Stančík Jaroslav
Štefek Radim
Kyzlink Rostislav
Linhart Matěj
Chmelík Tomáš
Svoboda Dalibor
26. 1. 2014
31. 5. 2014
6. 9. 2014
23. 4. 2014
21. 6. 2014
17. 5. 2014
Olomouc
Hranice
Šumperk
Havířov
Šumperk
Hranice
15.02
13.80
12.86
11.43
9.89
9.18
Disk 2 kg
Disk 2 kg
Disk 2 kg
Disk 2 kg
Disk2 kg
Stančík Jaroslav
Kyzlink Rostislav
Chmelík Tomáš
Štefek Radim
Bzdýl Richard
17. 5. 2014
17. 5. 2014
31. 5. 2014
31. 5. 2014
17. 5. 2014
Břeclav
Hranice
Hranice
Hranice
Hranice
51.62
42.00
40.93
32.41
31.71
Oštěp 800 g
Oštěp 800 g
Kyzlink Rostislav
Linhart Matěj
31. 5. 2014
23. 4. 2014
Hranice
Havířov
50.01
42.51
6. 9. 2014
17. 5. 2014
6. 9. 2014
Šumperk
Břeclav
Šumperk
45.24
43.08
31.05
Kladivo 7,26 kg
Kladivo 7,26 kg
Kladivo 7,26 kg
Štefek Radim
Stančík Jaroslav
Chmelík Tomáš
Štafeta 4x100 m
Štafeta 4x100 m
Linhart, Korejz, Mizerák, Chmelík T.
Linhart, Bzdýl, Korejz, Chmelík T.
6. 9. 2014
17. 5. 2014
Šumperk
Hranice
45.70
45.92
Štafeta
Štafeta
Štafeta
Štafeta
Korejz, Linhart, Zecha, Ožana
Ožana, Linhart, Zecha, Chmelík R.
Polášek J., Polášek V., Mizerák, Bartoš
Chmelík R., Bárta, Scholaster, Mizerák
31. 5. 2014
21. 6. 2014
21. 6. 2014
31. 5. 2014
Hranice
Šumperk
Šumperk
Hranice
3:37.32
3:40.14
3:52.79
3:53.05
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
Předžákyně:
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
Koběrská Hana
Pipreková Edita
Lapišová Kristýna
Kubíková Eliška
Prokopová Barbora
60 m
60 m
60 m
Lapišová Kristýna
Koběrská Hana
Mizeráková Nina
9. 3. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
7.0
7.3
7.5
9.2
15.4
23. 4. 2014
23. 4. 2014
23. 4. 2014
Havířov
Havířov
Havířov
10.0
10.0
13.2
~ 24 ~
Dálka
Dálka
Dálka
Dálka
Dálka
Dálka
Koběrská Hana
Lapišová Kristýna
Pipreková Edita
Kubíková Eliška
Mizeráková Nina
Prokopová Barbora
23. 4. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
9. 3. 2014
23. 4. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
3.33
3.12
2.93
2.07
1.99
1.28
Mladší žákyně:
40 m
Nohelová Zlata
9. 3. 2014
Havířov
7.6
60 m
Pavlisová Aneta
23. 4. 2014
Havířov
10.1
Dálka
Dálka
Pavlisová Aneta
Nohelová Zlata
23. 4. 2014
9. 3. 2014
Havířov
Havířov
3.31
2.60
Míček
Mizeráková Anita
23. 5. 2014
Třinec
35.40
Vrh koulí 2 kg
Mizeráková Anita
23. 4. 2014
Havířov
7.00
Dorostenky:
40 m
Debnárová Jana
9. 3. 2014
Havířov
6.0
60 m
Debnárová Jana
23. 4. 2014
Havířov
8.3
100 m
Debnárová Jana
14. 6. 2014
Olomouc
13.48
200 m
Debnárová Jana
10. 5. 2014
Olomouc
28.01
400 m
Debnárová Jana
14. 6. 2014
Olomouc
64.14
Dálka
Debnárová Jana
1. 5. 2014
Frýdek-Místek
4.59
Výška
Debnárová Jana
9. 3. 2014
Havířov
1.30
23. 4. 2014
Havířov
3:40.1
Juniorky:
1000 m
Kučerová Eva
~ 25 ~
1500 m
Kučerová Eva
25. 5. 2014
3000 m
Kučerová Eva
1. 2. 2014
Břeclav
5:45.90
Bratislava
13:44.57
Ženy:
Vrh koulí 4 kg
Klementová Petra
13. 6. 2014 Olomouc
15.39
ŽENSKÝ ODDÍLOVÝ REKORD
Disk 1 kg
Klementová Petra
17. 5. 2014
Břeclav
~ 26 ~
35.40
DRUZ STVOMUZ U OPE TSAHALO
POPOSTUPU
Náš atletický oddíl se přihlásil pro rok 2014 jen do jedné soutěže družstev a to
do II. ligy mužů. Sice jsme se zúčastnili jen jedné týmové soutěže, ale ta opět
stála za to. Všichni dělali maximum proto, aby náš tým obhájil loňské vítězství,
kdy druhou ligu suverénně ovládnul. Je třeba zmínit, že družstvo mužů opustili
dva borci, kteří se starali o velký bodový zisk a to Michala Pinkase a Petra
Kaminského. Nicméně v týmu zůstali stálice jako Jan Polášek, Radim Štefek či
Rostislav Kyzlink. Velký bodový přísun se rovněž očekával od Matěje Linharta a
také od mladých závodníků Lukáše Ožany a Kuby Zechy. První kolo II. ligy splnilo
předpoklady, že o vítězství budou bojovat naši borci s Hranicemi a Šumperkem.
Naši největší soupeři měli obrovskou výhodu v tom, že se všechny čtyři kola
konala v těchto dvou městech (2 v Šumperku, 2 v Hranicích). Oba dva soupeři jak
Hranice, tak Šumperk, měli obrovskou výhodu v počtech svých závodníků. Ale i
tak se havířovští dokázali vybičovat k vynikajícím výkonům a vyhrát na jejich
půdě a v konečném součtu dokonce udělat více bodů, než v minulém
„postupovém“ roce s kvalitnějším mužstvem. Za Havířov závodilo v průměru
dvanáct lidí na každých závodech, což v porovnání s Hranicemi, které měli
v mužstvu dvacet pět lidí, je skvělý počin!
TABULKA PRVNÍHO KOLA II. LIGY MUŽŮ
ODDÍL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SK HRANICE
AO SLAVIA HAVÍŘOV
TJ ŠUMPERK
AK ŠTERNBERK
ATLETIKA PORUBA
AK BOHUMÍN
TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK
AK OLOMOUC B
SKM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
POM.BODY
257,9
204
156
81
75,5
69,5
47
36,5
9
HL.BODY
9
8
7
6
5
4
3
2
1
~ 27 ~
TABULKA DRUHÉHO KOLA II. LIGY MUŽŮ
ODDÍL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AO SLAVIA HAVÍŘOV
SK HRANICE
TJ ŠUMPERK
AK ŠTERNBERK
ATLETIKA PORUBA
TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK
AK BOHUMÍN
AK OLOMOUC B
SKM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
POM.BODY
179,5
144,5
132,5
130
103
93
66
45
16,5
HL.BODY
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TABULKA TŘETÍHO KOLA II. LIGY MUŽŮ
ODDÍL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TJ ŠUMPERK
SK HRANICE
AO SLAVIA HAVÍŘOV
AK ŠTERNBERK
TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK
ATLETIKA PORUBA
AK OLOMOUC B
SKM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
POM.BODY
225
203
196
114
89
70
22
20
HL.BODY
9
8
7
6
5
4
3
2
TABULKA ČTVRTÉHO KOLA II. LIGY MUŽŮ
ODDÍL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SK HRANICE
AO SLAVIA HAVÍŘOV
TJ ŠUMPERK
AK ŠTERNBERK
AK BOHUMÍN
TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK
AK OLOMOUC B
ATLETIKA PORUBA
POM.BODY
249
227,5
160,5
104,5
97,5
72,5
20
16,5
HL.BODY
9
8
7
6
5
4
3
2
KONEČNÁ TABULKA II. LIGY MUŽŮ
ODDÍL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SK HRANICE
AO SLAVIA HAVÍŘOV
TJ ŠUMPERK
AK ŠTERNBERK
TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK
ATLETIKA PORUBA
AK BOHUMÍN
AK OLOMOUC B
SKM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
POM.BODY
854
807
674
429
301,5
265
233
123
45,5
HL.BODY
34
32
30
26
16
16
11
10
3
~ 28 ~
BODOVÁNÍ NAŠICH ZÁVODNÍKŮ
JMÉNO
1. LINHART MATĚJ
2. KYZLINK ROSTISLAV
3. ŠTEFEK RADIM
4. ZECHA JAKUB
5. OŽANA LUKÁŠ
6. CHMELÍK TOMÁŠ
7. KOREJZ JIŘÍ
8. POLÁŠEK JAN
9. MIZERÁK LUKÁŠ
10. POLÁŠEK VÍT
11. CHMELÍK RICHARD
12. BARTOŠ FILIP
13. BÁRTA VOJTĚCH
14. BZDÝL RICHARD
15. ČADA MIROSLAV
16. SCHOLASTER VOJTĚCH
17. HLAVÁČ LUMÍR
SVOBODA DALIBOR
ZÁLESKÝ STANISLAV
1.KOLO
29,75
23
18
17
20
15,75
16,75
1
14
12
4
4
14,75
3
7
4
0
-
2.KOLO
24,25
25
28
9,25
18,25
16
19,25
2
9,5
5
3
5
11
4
-
~ 29 ~
3.KOLO
33,75
24
23,75
24,75
14
25,5
15,5
7,5
14,75
12,5
0
-
4.KOLO
35,75
27
23
18
16,75
25,25
24
16,75
16
10
7
6
0
2
0
CELKEM
123,5
99
69
68
63
62,5
61,25
51,5
42,75
42,5
39,75
23,5
15
14,75
14
13
4
0
0
~ 30 ~
~ 31 ~
~ 32 ~
~ 33 ~
~ 34 ~
~ 35 ~
~ 36 ~
~ 37 ~
~ 38 ~
~ 39 ~
~ 40 ~
~ 41 ~
~ 42 ~
(Družstvo mužů: Horní řada zleva – Ivo Polášek, Lukáš Mizerák, Vojtěch Miklas, Rostislav Kyzlink, Adam
Záslav, Radim Štefek, Jiří Korejz, Tomáš Chmelík, Ladislav Všolák, Eva Všoláková, Jaroslav Chalupa.
Dolní řada zleva – Jan Polášek, Alexandra Salamonová, Lukáš Ožana, Karel Pinkas, Vít Polášek, Matěj
Linhart, Jakub Zecha, Richard Chmelík).
~ 43 ~
UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVA MUŽŮ OD ROKU 1966
ROK
1966
1967
1968
1969
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SOUTĚŽ
Divize
Divize
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
II. národní liga sk. D
II. národní liga sk. D
Divize sk. B
Divize Morava
II. liga Moravy
I.liga sk. C
I.liga sk. C
I.liga sk. C
I.liga sk. C
I.liga sk. C
II. liga sk. D1
I.liga sk. C
I.liga sk. C
I.liga sk. C
I.liga sk. C
I.liga sk. C
II. liga sk. E
II. liga sk. E
UMÍSTĚNÍ POZNÁMKA
Účast
Postup do krajské soutěže
Účast
Odchod mužů do NHKG
8.
4.
4.
2.
2.
1.
Kvalifikace do NHL (7.)
1.
Kvalifikace do NL (1.)
5.
6.
4.
1.
1.
1.
3.
1.
5.
6.
Sestup
1.
Postup do baráže o první ligu (2.)
2.
Postup do baráže o extraligu
7.
Baráž o udržení (2.)
7.
Baráž o udržení (1.)
7.
Baráž o udržení (3.)
8.
Sestup
1.
2.
~ 44 ~
Tabulka bodovačů družstva mužů v sezónách 2005 – 2014
BODY LIGA 2005-2014
Polášek Jan
Stančík Jaroslav
Štefek Radim
Staněk Michal
Kyzlink Rostislav
Maslák Pavel
Ketner Karel
Kaminski Petr
Linhart Matěj
Schubert Daniel
Chmelík Richard
Polášek Vít
Zecha Jakub
Ožana Lukáš
Chmelík Tomáš
Petříček Tomáš
Handrk Jiří
Pinkas Michal
Korejz Jiří
Weiss Robin
Hrůza Zdeněk
Janda Michal
Gloc Radoslav
Bárta Marek
Mizerák Lukáš
Bzdýl Richard
Novák Roman
Čolas David
Grygar Petr
Miklas Vojtěch
Gunčík Sebastian
Barvík Michal
Kaminski Michal
Puczok Michal
Liška Petr
Jakša Ondřej
Rosmarin Rostislav
Šrajbr Pavel
Záleský Stanislav
Auer Jakub
Chlopčík Jan
Synek Lukáš
Bartoš Filip
Sokol Lukáš
Vavříček Pavel
Janota Martin
Fukala Vít
Vala Břetislav
Veselý Tomáš
POŘ.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
107
61
133 84,75 58,5
1.
115
35
30
93
106
2.
22
36
153
72
77
3.
92
19
42
69
69
69
32
4.
49,25 52,5 207
95 37,25 10,5
5.
0
42
14
38
13
46
16
6.
5,75 115 93,75 91,5
7.
2
10,25 65
33,5
33 60,75 36,25
8.
26 22,25 38
28
9
9.
11,5
17
10.
24
25
61,5
5
17,25 34
32
11.
14
18
18
6,75
31
21,75
37,75
12.
7
13.
6
21
14.
15.
5,5
16.
89
21
17.
14,75 10,25 55,25 23,5
0,5
18.
11
26
21
19.
20.
8
79,5
21.
4,25
68
9
5,25
22.
59
10
3
11
0
23.
22
13
7
13
10
4
24.
1
35
29
25.
0
0
26.
16,5
4
27.
23
16
18
28.
44,5 2,25
29.
4
20
21
30.
0
17,5
1
31.
4,25 23,5
11
32.
31
33.
6,25 17,5 5,75
34.
29
35.
6
8
14
36.
27
37.
25,5
38.-40.
25
38.-40.
17
1
7
0
38.-40.
25
41.-42.
24,75
41.-42. 21,75
3
43.
44.
22,5
45.
16
5,5
46.
21
47.
16
2,25
48.
17
49.
16,75
~ 45 ~
2013
2014
CELKEM
49
51,5
66
69
97
99
724,75
559
527
451,5
365
306
240,75
225,75
206,25
198,75
159,25
156,25
152
135,5
124
110
104,25
101
94
87,5
86,5
83
69
65
64,75
64,5
57
46,75
45
43,25
38,75
31
29,5
29
28
27
25,5
25
25
25
24,75
24,75
23,5
22,5
21,5
21
18,25
17
102,5
54,25 123,5
10
69
57
72,5
56
39,75
42,5
68
63
62,5
43
32,75
61,25
22
29,25
42,75
14,75
24,75
0
23,5
16,75
Gareth Davies
50.
Čada Miroslav
51.-52.
Bárta Vojtěch
51.-52.
Strouhal Daniel
Brezina Kamil
1
14
54.
13,5
55.-56.
Scholaster Vojtěch
55.-56.
Molata Miroslav
57.
Molek Antonín
58.
Kovalčík Tomáš
59.-60.
Stacha Radek
59.-60.
Záslav Adam
61.-62.
Sikora Lukáš
61.-62.
Hrubý Matěj
63.
Káňa Ladislav
64.-67.
7
Pacner Jakub
64.-67.
Jendželovský Martin
64.-67.
69.
Čamek Petr
70.-71.
Kiesiewetter David
70.-71.
Holeš Milan
9,5
9,5
9,5
7
68.
12
6
0
0
0
0
0
9
8,5
7
7
6,75
6,75
5,25
6,25
1
6
6
6
6
73.-78.
5
73.-78.
Pindor Lukáš
73.-78.
5
Melicher Michal
73.-78.
2
Pinkas Karel
73.-78.
Neuwirt Tomáš
73.-78.
80.-81.
82.-83.
Gerek Jan
82.-83.
Pawlas Jakub
84.-85.
Vaněček David
84.-85.
Sejkora David
5,5
5
0
86.
5
3
5
5
4,25
4
4
2,75
0
3
3
2,75
2,75
Dzidek Martin
87.-89.
2
Pawlas Martin
90.-94.
Urbaczka Denis
90.-94.
3,75
3
3
2
4
3,75
1
3,75
87.-89.
90.-94.
5
4
Celuch Milan
90.-94.
5
0,75
4,25
87.-89.
Hájek Martin
2
5
Kolodziejczyk Jakub
Pospíšil Jakub
2,25
5
80.-81.
Ryl Karel
7
7
Kloda Petr
Hlaváč Lumír
7
7
Jurášek Michal
Bystrianský Václav
9
3
8,5
5,5
79.
5
9
72.
Karel Zdeněk
13
11,5
11,5
64.-67.
Hahn Tomáš
13
12
1
15
13,5
0
13
3,5
15
14
13
Holuša Radim
Wróbel Přemysl
14
15
53.
Kišš Martin
16
16
2
2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Červený Lukáš
90.-94.
1
Pozn.: v r. 2005 přihlášeny dvě družstva (A – I.liga, B – divize), započítány body obou družstev. Tučně a kurzívou napsané
body = vítěz bodování daného roku. Výsledné body jsou součtem posledních deseti sezón (v jaké soutěži se závodilo je
napsáno v tabulce přehled ligy), v každém roce se závodilo ve čtyřech nebo pěti základních kolech. Pokud byla v daném roce
i baráž, tak se body za tuto baráž také připočítaly. Do tabulky se nezapisovali atleti, kteří sice závodili, ale neudělali ani bod.
~ 46 ~
1
OSTATNI
DRUZ STVAV LETECH
2005-2014
Atletický oddíl Slavia Havířov s větší či menší pravidelností přihlašuje do soutěže ženy, juniory a
juniorky, dorostence a dorostenky, starší a mladší žáky a žákyně. Významným úspěchem pro
družstvo žen byl v roce 2007 postup do 1. Ligy. Toho největšího úspěchu však dosáhly obě
družstva dorostu, když v roce 2006 postoupily do finále Mistrovství České republiky. Dorostenci
vybojovali skvělé šesté místo, dorostenky skončily deváté.
KONEČNÁ TABULKA MČR DOROSTENCŮ 2006
1. ASK Slavia Praha
2. AK Olomouc
3. TJ LIAZ Jablonec n/N.
4. AK SSK Vítkovice
5. TJ Vodní stavby Tábor
6. AO Slavia Havířov
7. ŠAK Chodov
8. AC Pardubice
9. AC Slovan Liberec
241 bodů
195
155
120
96
79
78
71
65
BODOVÁNÍ NAŠICH ZÁVODNÍKŮ
1. Maslák Pavel
2. Ketner Karel
3. Handrk Jiří
4. Kyzlink Rostislav
5. Hrůza Zdeněk
6. Synek Lukáš
7. Kaminski Michal
8. Weiss Robin
9. Pawlas Martin
10. Vaněček David
11. Miklas Vojtěch
12. Janeček Michal
13. Záslav Adam
14. Chmelík Richard
83 bodů
53,75
47,5
44
43,5
41
39,75
37,75
28,25
25
23,5
6
5
2
KONEČNÁ TABULKA MČR DOROSTENEK 2006
1. AK SSK Vítkovice
2. TJ LIAZ Jablonec n/N.
3. Hvězda SKP Pardubice
4. AC Pardubice
5. TJ Sokol Opava
6. SK ZŠ Jeseniova Praha
7. PSK Olymp Praha
8. TJ Nová Včelnice
9. AO Slavia Havířov
253 bodů
168,5
160,5
122
109
94,5
93
67,5
23
~ 47 ~
BODOVÁNÍ NAŠICH ZÁVODNIC
1. Okenicová Ingrid
2. Sochorcová Veronika
3. Strháková Zuzana
4. Kublová Kateřina
5. Kratochvílová Kateřina
6. Škrlová Kateřina
7. Drevňáková Veronika
8. Králová Barbora
9. Perhalová Ivana
9. Kabelíková Petra
48,125 bodů
34,125
24,125
24
21,125
16
8
2
1
1
(Družstva dorostenců a dorostenek z roku 2006. Horní řada zleva: Michal Kaminski, Rostislav
Kyzlink, Lukáš Synek, Martin Vážanský, Jiří Handrk, Richard Chmelík, Ladislav Všolák. Prostřední
řada zleva: Jan Polášek, David Vaněček, Kateřina Kublová, Ivana Perhalová, Kateřina Škrlová,
Zuzana Strháková, Ingrid Okenicová, Veronika Sochorcová, Ivo Polášek. Dolní řada zleva: Daniel
Gwozdz, Karel Ketner, Pavel Maslák, Jakub Pawlas, Martin Pawlas.)
~ 48 ~
KONEČNÁ TABULKA II. LIGY ŽEN V ROCE 2007 (baráž)
1. AO Slavia Havířov
2. AHA Vyškov
3. AK Kroměříž
4. SK Přerov
5. AK Hodonín
6. TJ Slezan Frýdek-Místek
7. AC Slovácká Slavia Uh.Hradiště
8. JAC Brno
195 bodů
136
133,5
129
110
108
58
41,5
BODOVÁNÍ DRUŽSTVA ŽEN V ROCE 2007
1. Všoláková Martina
2. Matoková Ivana
3. Kubíková Lucie
4. Klementová Petra
5. Bystroňová Jana
5. Prokopová Eva
7. Okenicová Ingrid
8. Sochorcová Veronika
9. Kublová Kateřina
10. Bubíková Krystýna
11. Strháková Zuzana
12. Wilczková Veronika
13. Kratochvílová Kateřina
14. Kabelíková Petra
15. Balcarková Roxana
16. Perhalová Anna
17. Kubů Martina
18. Perhalová Ivana
19. Fidlerová Táňa
20. Jendrišáková Tereza
21. Valuštíková Barbora
22. Tenglerová Andrea
23. Hermanová Lucie
149
116
106
103
83
83
74,75
73
65
52,75
49
42,25
42
40,5
39
18
13
12,75
12,5
10
5
3
1
Družstvo mužů a žen z roku 2007, kdy si zajistili postup do 1. ligy
~ 49 ~
EXHIBIC NI
FOTBALOVE
UTKA
NI
V polovině dubna se uskutečnilo exhibiční fotbalové utkání mezi našimi atlety a městskou policii
Havířov. Je to jedna z novinek, ve které bychom chtěli pokračovat. Samotný zápas byl velmi
vyrovnaný, po základní hrací době utkání skončilo 4:4. Na řadu přišly pokutové kopy, ve kterých se
podařilo zvítězit v poměru 4:2 městským strážníkům. Branky našich zaznamenali Jiří Korejz, Jan
Polášek, Matěj Linhart a Jakub Zecha, pokutový kop proměnili Eva Kučerová a Jan Polášek.
(Tomáš Chmelík vybojoval míč pro náš tým)
~ 50 ~
(Lukáš Mizerák si stáhl míč pro sebe)
~ 51 ~
~ 52 ~
~ 53 ~
~ 54 ~
Osobnosti
Atleti, kteří se výrazně prosadili zejména na mistrovství ČR za posledních 10
sezón (2005 až 2014). Navazuje to na poslední velkou ročenku 40 let atletiky
v Havířově, která mapuje a hodnotí havířovskou atletiku od jejího vzniku roku
1965 do roku 2005.
Statistika medailí (medailistů) AO Slavia Havířov na MČR od 2005 – 2014:
87 medailí
z toho
1. místo – 33 x (13 x Maslák, 9 x Kaminski, 3 x Ketner, 3 x Bárta, 2 x Ožana,
2 x Stančík, 1 x Jan Polášek )
2. místo – 24 x (6 x Maslák, 3 x Bárta, 3 x Ketner, 3 x Vít Polášek,
2 x Okenicová, 1 x Pinkas, 1 x Kaminski, 1 x Ožana, 1 x Zecha,
1 x Gunčík, 1x Klementová, 1 x Weiss)
3. místo – 30 x (5 x Kaminski, 4 x Ketner, 4 x Zecha, 3 x Gunčík, 3 x Pinkas,
2 x Jan Polášek, 2 x Maslák, 2 x Stančík, 1 x Bzdýl,
1 x Kyzlink, 1 x Klementová, 1 x Okenicová, 1 x Bárta)
~ 55 ~
Maslák Pavel
(rok narození 1991)
Trenér v oddíle: Gwóźdź Daniel
Od r. 2011 přestup do Dukly Praha (trenér: Kupka Dalibor)
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2006 (starší žák):
1. 300 m
2. 60 m hala
2. 300 m hala
3. 200 m př.
2007 (dorostenec):
2. 400 m hala
2009 (junior):
1. 200 m (kat. do 22 let)
1. 100 m
1. 200 m
1. 200 m hala
3. 60 m hala
2010 (junior):
1. 100 m (kat. do 22 let)
1. 200 m (kat. do 22 let)
1. 100 m
1. 200 m
1. 200 m hala
1. 60 m hala
2. 60 m hala (muž)
2. 200 m hala (muž)
2008 (dorostenec):
1. 300 m př.
1. 400 m hala
2. 100 m
Mezinárodní závody (do r. 2010):
2007 – MISTROVSTVÍ SVĚTA DO 17 LET (Ostrava, ČR)
400 m (3. v rozběhu, výkon: 49,16)
2008 – MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ (Bydhošť, Polsko)
100 m (4. v rozběhu, výkon: 10,75)
2009 – MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ (Novi Sad, Srbsko)
5. místo na 200 m (výkon: 20,95)
– MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ (Novi Sad, Srbsko)
2. místo na 4 x 100 m (Říčař, Šťastný, Maslák, Zich)
2010 – MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ (Moncton, Kanada)
7. místo na 200 m (výkon: 21,13)
~ 56 ~
Mezinárodní závody (2011 - 2014):
2011 – MISTROVSTVÍ EVROPY DO 23 LET (Ostrava, ČR)
3. místo na 200 m (výkon: 20,67)
– MISTROVSTVÍ EVROPY HALA (Paříž, Francie)
400 m (4. v rozběhu, výkon: 48,14)
– MISTROVSTVÍ SVĚTA (Tegu, Korea)
200 m (5. v semifinále, výkon: 20,63)
2012 – MISTROVSTVÍ EVROPY (Monaco)
1. místo na 400 m (výkon: 45,24)
– OLYMPIJSKÉ HRY (Londýn, Velká Británie)
400 m (5. v semifinále, výkon: 44,91)
– MISTROVSTVÍ SVĚTA HALA (Istanbul, Turecko)
5. místo na 400 m (výkon: 46,19)
2013 – MISTROVSTVÍ EVROPY HALA (Göteborg, Švédsko)
1. místo na 400 m (výkon: 45,66)
– MISTROVSTVÍ EVROPY DO 23 LET (Tampere, Finsko )
3. místo na 200 m (výkon: 20,49)
– MISTROVSTVÍ SVĚTA (Moskva, Rusko)
5. místo na 400 m (výkon: 44,84)
2014 – MISTROVSTVÍ SVĚTA HALA (Sopoty, Polsko)
1. místo na 400m (výkon: 45,24)
Rekordy oddílu:
Muž
Junior
Dorostenec
Starší žák
100 m
10,46
10,46
10,58
11,39
200 m
20,95
20,95
21,40
400 m
46,89
46,89
47,60
50,41
100 m
př.
200 m
př.
36,96
14,35
26,84
Pozn.: tučně označený výkon je i rekordem ČR dané kategorie
Osobní rekordy:
100 m – 10,36
200 m – 20,49 (rekord ČR)
400 m – 44,79 (rekord ČR)
~ 57 ~
300 m
př.
400 m
př.
53,53
Kaminski Petr
(rok narození 1992)
Trenér v oddíle: Polášek Ivo
Od r. 2012 trénoval u Sequenta
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2008 (dorostenec)
1. 2000 m př.
1. 3000 m hala
3. 3000 m
2009 (dorostenec)
1. 2000 m př.
1. 1500 m hala
2. přespolní běh
3. 3000 m hala
2010 (junior)
1. 3000 m př.
1. 1500 m hala
3. 3000 m hala
2011 (junior)
1. 800 m
1. 1500 m hala
1. přespolní běh
3. 3000 m př.
3. 3000 m hala
Mezinárodní závody:
2009 – EVROPSKÝ FESTIVAL OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ (Tampere, Finsko)
8. místo na 2000 m přek. (6:09,64)
12. místo na 1500m (4:12,54)
2011 – MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ (Tallinn, Estonsko)
3000 m přek. (10. v rozběhu, výkon – 9:45,71)
Účastník ME v běhu do vrchu juniorů a ME v přespolním běhu juniorů
Tradiční účastník mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Rekordy oddílu:
800 m – 1:53,13 (muž)
– 1:53,14 (junior)
2000 m př. – 5:57,28
3000 m př. – 9:06,84
3000 m př. – 9:06,84
2000 m př. – 5:57,28
Osobní rekordy:
400 m – 50,41
800 m – 1:53,13
1500 m – 3:58,52
3000 m – 8:49,84
~ 58 ~
Ketner Karel
(rok narození 1990)
Trenér v oddíle: Polášek Jan
Začínal u manželů Všolákových
Od r. 2014 přestup do SSK Vítkovice (trénuje se sám)
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2007 (dorostenec)
3. 2000 m př.
2008 (junior)
2009 (junior)
2010 (muž)
2. 10000 m chůze
3. 10000 m chůze
1. 20 km chůze
3. 5000 m chůze (h) 3. 5000 m chůze (h)
2011 (muž)
1. 20 km chůze
2012 (muž)
1. 20 km chůze
2. 50 km chůze
2013 (muž)
2. 20 km chůze
Mezinárodní závody:
2008 – SP v chůzi jun. 10 km (49. místo, čas - 47:20) – Čeboksary
2009 – MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ (Novi Sad, Srbsko)
14. místo na 10000 m chůze (výkon – 46:37,50)
– EP v chůzi 20 km (33. místo, čas – 1:46:03) – Metz
2011 – EP v chůzi 20 km (35.místo, čas – 1:40:18) – Olhao
2012 – SP v chůzi 20 km (77.místo, čas – 1:29:44) – Saransk
2013 – EP v chůzi 20 km (46.místo, čas – 1:33:09) – Dudince
Tradiční účastník mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Pozn.: EP – evropský pohár, SP – světový pohár
Osobní rekordy a rekordy oddílu:
3000 m – 8:58,16
5000 m – 15:47,89
10 km – 32:16
Půlmaratón – 1:14:56
Maraton – 2:43:03
3 km chůze – 11:53,39 (oddílový rekord)
5 km chůze – 20:41,0 (hala) (oddílový rekord)
10 km chůze – 43:40
20 km chůze – 1:28:12 (oddílový rekord)
50 km chůze – 4:27:21
~ 59 ~
Bárta Marek
(rok narození 1992)
Trenér v oddíle: manželé Všolákovi
Začínal u Gwóźdźe
Od r. 2011 přestup do SSK Vítkovice (Lindovský)
Od r. 2014 přestup do PSK Olymp Praha (Šilhavý)
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2007 (starší žák)
2. koule
2008 (dorostenec)
2. disk
2009 (dorostenec)
1. koule
1. disk
1. koule hala
2010 (junior)
2. disk
3. koule hala
Mezinárodní závody:
2009 – EVROPSKÝ FESTIVAL OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ (Tampere, Finsko)
2. místo v disku (výkon: 60,49)
– MISTROVSTVÍ SVĚTA DO 17 LET (Brixen)
Disk (7. v kvalifikaci B, výkon: 55,16)
Tradiční účastník mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Rekordy oddílu:
Junior
Dorostenec
Starší žák
Koule
14,57(7,26kg)/16,96(6kg)
17,05 (5 kg)
Osobní rekordy:
Koule – 16,37
Disk – 59,01
~ 60 ~
disk
55,28(1,75kg)/53,02(2kg)
60,49 (1,5 kg)
46,60 (1 kg)
kladivo
50,42 (5 kg)
Polášek Jan
(rok narození 1980)
Trenér v oddíle: Polášek Ivo (od r. 2004 se trénuje sám)
V letech 1998 a 1999 závodil za MBK Havířov
V roce 2003 jednoroční přestup do SSK Vítkovice
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
1997 (dorostenec)
1. 3000 m
1998 (junior)
1. 10000 m
1999 (junior)
1. 5000 m
1. 10000 m
1. přespolní běh
2. 10 km silnice
2002 (do 22 let)
3. 3000 m př.
2007 (muž)
1. 5000 m
3. přespolní běh
(mílaři)
2011 (muž)
3. 20 km chůze
Akademické hry (2005 a 2006) – 3 x 3. místo (2 x 3000 m př., 1 x 5000 m)
Mezinárodní závody:
1999 – MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ V PŘESPOLNÍM BĚHU
(Velenje, Slovinsko) – 43. místo
Tradiční účastník mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Osobní rekordy a rekordy oddílu:
800 m – 1:56,31
1500 m – 3:57,49
Míle (1609 m) – 4:21,75 (oddílový rekord)
3000 m – 8:28,78
5000 m – 14:44,22
10000 m – 30:59,80 (oddílový rekord)
10 km chůze – 43:39 (oddílový rekord)
20 km chůze – 1:32:02
~ 61 ~
Ožana Lukáš
(rok narození 1997)
Trenér v oddíle: Polášek Jan
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2014 (dorostenec): 1. 1500 m hala
1. 1500 m
2. 3000 m
Mezinárodní závody:
Vítěz mezistátního utkání dorostenců 2014 v Maďarsku na 1500 m (výkon: 4:04,50)
Osobní rekordy a rekord oddílu:
400 m – 51,01
800 m – 1:54,45 (dorostenecký rekord oddílu)
1000 m – 2:34,08
1500 m – 4:04,50
3000 m – 9:24,9
Pinkas Michal
(rok narození 1994)
Trenér v oddíle: Polášek Jan
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2011 (dorostenec): 3. 3000 m
2013 (junior): 2. přespolní běh
3. 5000 m
3. 10000 m
~ 62 ~
Mezinárodní závody:
2013 – MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU JUNIORŮ
13. místo v jednotlivcích, 5. místo v družstvech
– mezistátní utkání juniorů v Praze (3. místo na 5000 m – 15:44,75)
Osobní rekordy:
800 m – 1:58,48
1500 m – 4:00,86
3000 m – 8:42,88
5000 m – 15:44,75
10000 m – 33:06,50
Polášek Vít
(rok narození 1994)
Trenér v oddíle: Polášek Jan
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2012 (junior): 2. 5000 m chůze hala
2. 10000 m chůze
2013 (junior): 2. 10000 m chůze
Mezinárodní závody:
2012 – SP v chůzi juniorů na 10 km (60.místo, čas – 48:59) – Saransk, Rusko
2013 – EP v chůzi juniorů na 10 km (29.místo, čas – 47:00) – Dudince, Slovensko
Účastník 2012 A 2013 mezistátního utkání v chůzi jun. v Poděbradech
Pozn.: EP – evropský pohár, SP – světový pohár
Osobní rekordy a rekord oddílu:
3000 m – 9:31,43
5000 m – 16:32,85
10000 m – 35:27,90
3 km chůze – 13:52,84 (juniorský oddílový rekord)
10 km chůze – 46:09
20 km chůze – 1:43:03
~ 63 ~
Zecha Jakub
(rok narození 1996)
Trenér v oddíle: Polášek Jan
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2011 (starší žák): 2. 3000 m chůze
2012 (dorostenec): 3. 5000 m chůze hala
3. 5000 m chůze
2014 (junior): 3. 5000 m chůze hala
3. 10000 m chůze
Mezinárodní závody:
2011 – mezistátní utkání žáků (3000 m chůze, 5. místo, výkon 15:25,33)
Osobní rekordy a rekord oddílu:
800 m – 2:01,11
1500 m – 4:23,55
3000 m – 9:12,35
5000 m – 16:32,21
10000 m – 36:54,12
3000 m chůze – 15:25,33 (žákovský oddílový rek.)
10 km chůze – 48:57
20 km chůze – 2:11:48
Okenicová Ingrid
(rok narození 1990)
Trenér v oddíle: Polášek Ivo
~ 64 ~
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2007 (dorostenka): 2. 800 m
3. 800 m hala
2008 (juniorka): 2. 800 m
Mezinárodní závody:
2007 – MISTROVSTVÍ SVĚTA DO 17 LET (Ostrava, ČR)
800 m (5. v rozběhu, výkon: 2:14,82)
Tradiční účastnice mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Osobní rekordy:
200 m – 26,22
400 m – 57,04
800 m – 2:12,78
Gunčík Sebastian
(rok narození 1994)
Trenér v oddíle: Všolák Ladislav
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2011 (dorostenec): 3. 10-boj
3. dálka
3. 7-boj hala
2012 (junior): 2. dálka hala
Mezinárodní závody:
Tradiční účastnice mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Osobní rekordy a rekord oddílu:
Oštěp (700 g) – 58,64 (dorostenecký oddílový rekord)
Dálka – 6,97
7-boj hala – 4722
10-boj – 6246
~ 65 ~
Stančík Jaroslav
(rok narození 1986)
Trenér v oddíle: Všolák Ladislav
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2005 (junior): 1. disk
2006 (do 22 let): 3. disk
2007 (do 22 let): 3. disk
2008 (do 22 let): 1. disk
Mezinárodní závody:
Tradiční účastník mezistátních utkání ve svých věkových kategoriích
Osobní rekordy a rekordy oddílu:
Disk – 54,13 (oddílový rekord)
Koule – 15,02 (hala)
Kladivo – 46,46
Oštěp – 55,87
4 x 400 m – 3:30,39 (sestava: Stančík, Karel, Mizerák, Barvík) (oddílový rekord)
Klementová Petra
(rok narození 1988)
Trenér v oddíle: Všoláková Eva
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2010 (do 22 let): 2. koule
2014 (žena): 3. koule
Osobní rekordy a rekord oddílu:
Koule – 15,39 (rekord oddílu)
Disk – 39,01
Oštěp – 44,59
~ 66 ~
Kyzlink Rostislav
(rok narození 1990)
Trenér v oddíle: Všolák Ladislav
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2007 (dorostenec): 3. disk
Osobní rekordy:
Koule – 13,80
Oštěp – 51,71
Disk – 44,36
Bzdýl Richard
(rok narození 1994)
Trenér v oddíle: Všolák Ladislav
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2011 (dorostenec): 3. trojskok
Osobní rekordy:
Trojskok – 13,47
Výška – 1,84
10-boj - 5192
Weiss Robin
(rok narození 1989)
Trenér v oddíle: Gwóźdź Daniel (tyč: Lesák z Opavy)
Statistika mistrovství ČR (medailová umístění):
2008 (junior): 2. tyč
Osobní rekordy a rekordy oddílu:
Tyč – 4,42 (oddílový rekord mužský i juniorský)
10-boj – 6104 (juniorský oddílový rekord)
Štefek Radim
(rok narození 1975)
Trenér v oddíle: Figura Aleš (poté sám sebe)
Dlouholetá opora družstva mužů od r. 1999 - 2014
Několikanásobný mistr Moravy a Slezska
Osobní rekordy a rekordy oddílu:
Koule – 18,40 (rekord oddílu)
Kladivo – 55,74 (rekord oddílu)
Disk – 38,57
~ 67 ~
Linhart Matěj
(rok narození 1994)
Trenér v oddíle: Všolák Ladislav
Statistika mistrovství ČR: účastník MČR svých věkových kategoriích
Nejlepší bodovač našeho oddílu v soutěži družstev mužů za rok 2014
Osobní rekordy:
100 m – 11,1
200 m – 22,93
110 m př. (dorost) – 15,42
10-boj - 5519
~ 68 ~
Download

stáhnout Ročenku