Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov
Spoločnosť
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
Základné imanie
(Sk, EUR)
František Kadúch
Ing. František Kadúch
SATRO s.r.o.
Bratislava
19
2.
Marián Matús
Snina
30
3.
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Senica
33
200 000 Sk
4.
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE
Košice
36
33 193,92 €
5.
MAC TV s.r.o.
Bratislava
39
26 926 376,00 € Slovenská produkčná, a. s.
6.
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislava Záhorská Bystrica
41
7.
František Kováts - STUDIO PLUS TV
Veľký Meder
42
A.R.J., a.s.
6 640,00 € MEDIA INVEST, spol. s r.o.
CME Slovak Holdings B.V.
Prievidza
43
Prievidza
52
10. Televízia Turiec, s.r.o.
Martin
73
11. OMEGA PLUS spol. s r.o.
Bratislava
74
Trnava
78
13. VEPROS, spol. s r.o.
Topoľníky
82
14. Ozarea - news, spol. s r.o.
Veľký Krtíš
83
15. Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.
Bratislava
84
Rožňava
Dolný Kubín
85
86
9.
Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
12. Mestská televízia Trnava, s.r.o.
16. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
17. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.
PaedDr. Ivan Príkopa
Stanislav Prokeš
Mesto Nováky, Obec Lehota pod
Vtáčnikom, PRIAMOS, a.s.
410 000 Sk
Prievidza , Mesto Prievidza,
Mesto Handlová, Mesto Bojnice,
Ing. Margita Drozdová
Milan Kormaňák
39 833 Sk Mesto Martin
Ing. Jozef Biro
6 640 Sk
PhDr. Ladislav Slaninka
3 105 000 Sk Mesto Trnava
218 000 Sk Obec Topoľníky
Marián Homola
Marian Vladovič
Ing. Jozef Harvančík
6 638,78 €
Matej Hollý
90 001,00 € Mesto Rožňava
13 211,17 € Mesto Dolný Kubín
254 000 Sk
Štatutárny orgán
František Kadúch
Ing. František Kadúch
Marián Matús
PaedDr. Ivan Príkopa
Stanislav Prokeš
Ing. Vladimír Zvirinský PhD., RNDr.
Jaroslav Briančin, CSc.
Ing. Vladimír Potemra, Daniel Focko, Ing.
Jozef Hovanec, Jozef Klešč,
Ing.
Mária Kobeláková, Milan Mráz, Ing.
Vladimír Dravecký, Ing. Štefánia
Tomková, Doc. Ing. Roman Cimbala, PhD,
Milan Prokop, Ing. Peter Lešťan
Ing. Peter Korbačka
Mgr. Richard Flimel
Václav Mika
Radka Doehring
František Kováts
Ing. Daniel Rexa, Jozef Pavelka
Ing. Margita Drozdová
Milan Kormaňák
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Jozef Biro
Mgr. Miroslav Hrubý
Ing. Pavol Tomašovič
Mária Pappová
Alexander Kamocsai
Bc. László Bacsó
Marián Homola
Marian Vladovič
Ing. Jozef Harvančík, Matej Hollý
Bc. Martina Beshirová
Jozef Kaščák
Príloha č. 5
1.
8.
497 910,00 €
Spoločníci/akcionári
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
18. KÁBEL MEDIA, s.r.o.
Bratislava
88
19. TVR a RE, s.r.o.
Bratislava
89
20. P e r f e c t s akciová spoločnosť
Dunajská Streda
90
21. SEWARE multimedia, v.o.s.
Žiar nad Hronom
91
Púchov
92
23. Humenská televízia s.r.o.
Humenné
94
24. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.
Pliešovce
95
6 937,53 € OBEC Pliešovce
Banská Bystrica
96
6 640,00 €
26. Kabel TV Močenok, s.r.o.
Močenok
97
27. TV PEZINOK, s.r.o.
Pezinok
99
Bratislava
100
88 627,76 €
Čadca
101
6 772,00 €
Plavnica
107
Holíč
108
6 638,78 € Obec Plavnica
Ing. Martin Hrušecký
JUDr. Viera Kučerová
9 960,00 €
Milan Mikota
Mgr. Anna Šeniglová
32. Seperdeo vita TV, spol. s r.o.
Handlová
111
200 000 Sk
33. Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.
Bratislava
112
200 000 Sk
Dvory nad Žitavou
115
Nové Zámky
116
Spoločnosť
22. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
25. VARES, s.r.o.
28. Dúbravská televízia , spol. s r.o.
29. OTS, s.r.o.
30. KABELOVKA, spol. s r.o.
31. Quartex group, spol. s r.o.
34. CARISMA, spol. s r.o.
35. Novocentrum Nové Zámky a.s.
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
Štefan Potočňák
6 671,98 € Michal Kacej
Miroslav Kopečný
Štatutárny orgán
Štefan Potočňák
Michal Kacej
Miroslav Kopečný
200 000 Mestská časť Bratislava- Ružinov Valentín Mikuš
1 065 885,54 €
Mesto Dunajská Streda
súbor fyzických osôb
Ing. Boris Šeševička
Stela Šeševičková
Mesto Púchov
1 817 999,00 € Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
61 873,46 € Mesto Humenné
Ing. Marian Svetlík
Ing. Milan Kortiš
200 000 Obec Močenok
6 639,00 € Mesto PEZINOK
Mestská časť Bratislava Dúbravka
Jozef Škuľavík
PROXIMA, a.s.
Prof. Ing. Gabriel Hulkó DrSc.
RSDr. František Patasi .
Attila Petheő
Ing. Boris Šeševička
Stela Šeševičková
Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
PhDr. Jana Otriová
Ján Kacian
Dana Krištofíková
Ing. Marian Svetlík
Ing. Milan Kortiš
Juraj Lenický
Peter Bittner
Mgr. Oliver Solga
MVDr. Miroslav Špejl
Ing. Marián Franek
Ing. Jozef Kráľ
Ing. Dušan Haluška
Rastislav Grich
Ing. Martin Hrušecký
Milan Mikota
Hornonitrianske bane Prievidza,
Jozef Pavelka
a. s. v skratke HBP, a. s.
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
6 639,00 € Ing. Tibor Farkas
1 776 760,27 € Mesto Nové Zámky
Jaroslav Zaťko
Ing. Tibor Farkas
Peter Plichta
JUDr. Jaromír Valent
Róbert Bilišič
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
Michalovce
118
37. TV COM, spol. s r.o.
Svätý Jur
119
38. PROGRES MALACKY, spol. s r.o.
Malacky
120
Banská Bystrica
121
Nováky
Poprad
122
123
Medzilaborce
124
Bratislava
125
44. "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."
Trenčín
126
45. KABEL TELEKOM, s.r.o.
Lučenec
127
46. NTV Nesvady, s.r.o.
Nesvady
128
47. Milan Janovec - RTV
Slovenská Ľupča
Moldava nad
Bodvou
Bradejov
Trenčianske
Teplice
Komjatice
Šuňava
130
134
135
6 638,78 € Obec Komjatice
200 000 Sk Obec Šuňava
Trebišov
136
6 639,00 € Mesto Trebišov
Hlohovec
Spišská Nová Ves
Levice
Štrba
137
138
141
142
Mojmírovce
144
Spoločnosť
36. TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce
39. E L E C T R I S, spol. s r.o.
40. BENET, s.r.o.
41. TV Poprad, s.r.o.
42. BYTENERG, spol. s r.o.
43. C.E.N. s.r.o.
48. BodvaTel, s.r.o.
49. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
50. Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
51. Káblová televízia Komjatice s.r.o.
52. Obec Šuňava
53. Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
54.
55.
56.
57.
Hlohovská televízia, s.r.o.
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Levická televízna spoločnosť s.r.o.
TV Štrba, s.r.o.
58. 3C, s.r.o.
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
99 582,00 € Mesto Michalovce
Peter Gabura
Juraj Varga
Mesto Malacky
137 988,00 € PROGRES-Telekomunikačné
stavby, s.r.o.
Ing. Vladimír Štubňa
Marián Adzima
6 638,78 €
Vladimír Peťko
Milan Babiar
6 638,78 € Ing. Ladislav Bittara
200 000 Sk Mesto Poprad
Mesto Medzilaborce
Ing. Marián Tyrpák
200 000 Sk
Ing. Slavomír Fecura
Mária Maliková
GRAFOBAL GROUP akciová
6 231 395,00 €
spoločnosť
Ing. Peter Hlucháň
200 000 Sk
Ing. Ján Hlucháň
Ing. Milan Kortiš
200 000 Sk
Robert Kováč
6 638,78 €
285 000 Sk Obec Nesvady
131
237 000 Sk Mesto Moldava nad Bodvou
132
243 000 Sk Mesto Bardejov
133
10 039,00 € Mesto Trenčianske Teplice
6 638,78 EUR Mesto Hlohovec
18 655,00 € Mesto Spišská Nová Ves
9 959,00 € Mesto Levice
6 638,78 € Obec Štrba
RNDr. Eugen Šimko
6 638,78 €
Ing. Emil Krondiak
Štatutárny orgán
Viliam Zahorčák
MUDr. Benjamín Bančej
Ing. Šimon Gabura
Ing. Marián Kutaj
Ján Držka
Marián Adzima
Vladimír Peťko
Ing. Ladislav Bittara
Gejza Skokan
Ing. Marián Tyrpák
Ing. Slavomír Fecura
Mgr. Matej Ribanský
PhDr. Pavel Komorník M.B.A.
Ing. Peter Hlucháň
Ing. Ján Hlucháň
Ing. Milan Kortiš
Robert Kováč
František Holop
Ing. Ján Luca
Milan Janovec
Valéria Vincová
Gabriela Tamásová
Jozef Novák
Mgr. Ladislav Pavlík
Milan Homola
Pavol Cap
JUDr. Ján Šipoš
MVDr. Vladimír Anďal
Ján Libant
Mgr. Patrik Dluhoš
Adriana Slažanská
Jaroslav Chalúpka
RNDr. Eugen Šimko
Ing. Emil Krondiak
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
Bánov
145
Banská Bystrica
146
61. AGENTURA S, s.r.o.
Žilina
148
6 639 EUR Ing. Viera Slaninková
62. TELECOM TKR, s.r.o.
Vranov nad Topľou
149
Bratislava
150
200 000 Sk Pavol Lulajka
VOX 134, s.r.o.
200 000 Sk
Pavel Gábor
Sečovce
151
Košice
152
Banská Bystrica
153
Imeľ
154
Považská Bystrica
156
Zuberec
157
70. Imrich HRABOVSKÝ
Semerovo
158
71. JEL s. r.o.
Bratislava
160
Spoločnosť
59. Káblová televízia - Bánov s.r.o.
60. Ing. Jozef Maslík - ELTRON
63. Panonia Media Production s.r.o.
64. MKTS s.r.o.
65. CREATV spol. s r.o.
66. AZTV, spol. s r.o.
67. K T R, s.r.o.
68. ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.
69. BMU, s.r.o.
72. BYTY Čadca, s.r.o.
73. TV Liptov, s.r.o.
74. i - COMMERCE, s.r.o.
75. MANIN PB, s.r.o.
Čadca
161
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Považská Bystrica
162
164
165
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
200 000 Sk Obec Bánov
200 000 Sk Mesto Sečovce
Eva Děkanovská
200 000 Sk Marcel Děkanovský
INTERACTIVE TV, a.s ČR
VERIA, s.r.o.
Ing. Dušan Dorčák
6638,78 EUR
Peter Kováč
Ing. Ľubomír Šimko
6 638,78 EUR Obec Imeľ
99 581,78 EUR Peter Galovič
Ing. Ján Urban
Miroslav Urban
26 558,00 € Vladimír Magerčák
Marta Bebejová
UNION CONSULTING s.r.o.
JUDr. Ernest Deák
PhDr. Igor Boháč
2 059 684,00 €
Július Šuta
Viera Kožejová
Ing. Jozef Makuka
Ing. Jozef Kráľ
6 640,00 €
Ing. Dušan Haluška
Ing. Marián Franek
89 623,58 € Mesto Liptovský Mikuláš
7 000,00 € Ing. Ladislav Mokrý
6 639,00 € Ing. Miloš Konečný
Štatutárny orgán
PhDr. Helena Juríková
Peter Rácek
Ing. Jozef Maslík
Ing. Viera Slaninková
Mgr. Karol Slaninka
Pavol Lulajka
Pavel Gábor
Monika Šebová
Gabriela Nagyová
Ján Stanko
Eva Děkanovská
Marcel Děkanovský
Aleš Vítek ČR
Ing. Dušan Dorčák
Ing. František Tyukos
Tibor Mihalek
Peter Galovič
Ing. Ján Urban
Vladimír Magerčák
RNDr. Alojz Uherec
Imrich Hrabovský
JUDr. Ernest Deák
Ing. Jozef Makuka
Ing. Jozef Kráľ
Ing. Dušan Haluška
Ing. Marián Franek
Ing. Ján Blcháč PhD.
Ing. Ladislav Mokrý
Ing. Miloš Konečný
Spoločnosť
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
PhDr. Pavel Novák
PhDr. Pavel Jakabovič
1 020 000 Sk
Mgr. Tatiana Heldová
Ladislav Borároš
6 639 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača
76. European Television - medicus, a.s.
Bratislava
166
77. Televízia Rača, spol. s r.o.
Bratislava
167
78. Gúta TV s.r.o.
Kolárovo
168
6 639 EUR Mesto Kolárovo
Banská Štiavnica
169
200 000 Sk
Michalovce
170
Kežmarok
Nové Mesto nad
Váhom
172
Svidník
175
84. Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
TV Levoča, spoločnosť s ručením
85.
obmedzeným
Žarnovica
176
Levoča
177
86. TV CENTRUM s.r.o.
Bratislava
178
87. VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
Partizánske
179
88. Televízia Ruža, s.r.o.
89. TV Karpaty, s.r.o.
Ružomberok
Piešťany
180
181
90. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislava
182
91.
92.
93.
94.
Žilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
183
184
185
186
95. e-Net, s.r.o.
Senec
187
96. CE MEDIA s.r.o.
Nitra
188
79. PO-MA, spol. s r.o.
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ
81. rEhit s.r.o.
80.
82. NTVS, s.r.o.
83. SLUŽBYT, s.r.o.
TES - SLOVAKIA, s.r.o.
PROGRES-Telekomunikačné stavby s.r.o.
City TV, s.r.o.
Telegal, s.r.o.
174
Stanislav Maruniak
Emanuel Ihring
Štatutárny orgán
Ladislav Borároš
Ing. Ján Gazdík
Mgr. Tatiana Heldová
Mgr. Martin Bartišek
István Lengyel
Ing. Andrej Kürti
Ing. Iveta Némethová
Stanislav Maruniak
Martin Vaľko
200 000 Sk Oto Vojtičko
Zdenek Olaš
200 000 Sk
Zuzana Lehotská
Michal Husár
2 257,19 € Helena Kaliňáková
Ing. Ján Leľo
Oto Vojtičko
Zdenek Olaš
Zuzana Lehotská
Michal Husár
Helena Kaliňáková
Ing. Ján Leľo
Radoslav Haring
200 000 Sk RNDr. Vladimír Adamkovič
RNDr. Vladimír Adamkovič
Ing. Ján Stanek
200 000 Sk Mestská časť Bratislava - Staré
Mesto
RNDr. Robert Machálek
23 237,00 € Helena Králiková
Mesto Partizánske
200 000 Sk Jozef Daniš
6 638,78 € Július Greguš
31 042 952,92 €
Ing. Ján Stanek
RNDr. Robert Machálek
Helena Králiková
RNDr. Mária Jančová
Jozef Daniš
Július Greguš
Zomerwind Holding B.V.
JUDr. Martin Maťašeje
UPC Central Europe Holding B.V.
6 639,00 € Ing. Karol Pilátik
129 457,00 € Ing. Marián Kutaj
200 000 Sk Viva studio s.r.o.
6 639,00 € SATRO s.r.o.
Tomáš Juríček
6 640,00 € Ing. Pavol Hanus
Magdaléna Juríčková
200 000 Sk Robert Greguš
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Karol Pilátik
Marián Kutaj
Mária Urlandová
Martin Kopča
Tomáš Juríček
Mgr. Imrich Juríček
Robert Greguš
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
Ružomberok
189
3 319 392,00 € Mesto Ružomberok
Bratislava
190
99. KREATIV GA spol. s r.o.
Galanta
191
100. GAAD Prešov, s.r.o.
Prešov
193
Teplý Vrch
Bratislava
Kysucké Nové
Mesto
194
195
Trebišov
197
105. MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
Bratislava
199
106. QUESTHOUSE, a.s.
Bratislava
200
Bratislava
Stará Ľubovňa
Horné Mýto
201
202
204
6 639,00 € Roman Jankovič
Andrej Kostka
9 960,00 € Daniela Horváthová
Tomáš Szabo
GAAD, s.r.o.,
19 916,35 €
Tomáš Fatula
6 639,00 € Ing. Peter Polóni
6 638,78 € Ing. Vladimír Bohuslav
Ing. Pavol Kobrtek
6 640,00 €
Ing. Martin Brodňan
Ing. Peter Sabo
Imrich Ferko
200 000,00 €
Ing. Peter Bokroš
Ing. Michal Demján
VINTON Kft.
200 000 Sk
U-MEDIA, s.r.o.
Martin Turský
1 000 000 Sk
Monika Turská
4 152 227,00 € RCS & RDS SA
6 639,00 € Mesto Stará Ľubovňa
Poprad
205
111. KROM-SAT, s.r.o.
Krompachy
206
112. TV LUX, s.r.o,
Bratislava
207
Banská Bystrica
208
Bratislava
210
Spoločnosť
97. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
98. RING TV s.r.o.
101. MH-INSTINCT s.r.o.
102. ADVERTISEMENT, s.r.o.
103. AnTechNet, s.r.o.
104. EAST MEDIA, s.r.o.
107. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
108. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
109. Izidor Heizer - MINI SERVIS
110. KID, a.s.
113. Televízna spoločnosť BBSK, a.s.
114. Slovak Telekom, a.s.
196
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
STAVOPROJEKTING, a.s.
CASSOFIN, a.s.
505 780,00 €
Ing. Jozef Pavlo
Ing. Štefan Šulek
Mesto Krompachy
200 000,00 Sk Igor Cuker
Ing. Štefan Hedvig
Konferencia biskupov Slovenska
6 640,00 € Saleziáni don Bosca - Slovenská
provincia , LUX communication
67 721,92 €
Banskobystrický samosprávny
kraj
Štatutárny orgán
Peter Černák
Mgr. Jana Halušková
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková,PhD.
Roman Jankovič
Tomáš Szabo
Tomáš Fatula
Ing. Peter Polóni
Ing. Vladimír Bohuslav
Ing. Pavol Kobrtek
Ing. Martin Brodňan
Ing. Peter Sabo
Imrich Ferko
Zsuzsanna Bérczi
Martin Turský
Monika Turská
Melinda, Monica Morariu
Mgr. Daša Jeleňová
Izidor Heizer
Ing. Pavol Hric
Ing. Tibor Orlovský
Ján Fečo
Igor Cuker
Marek Poláček
Ing. Ján Marcinek , Ing. Ján Marcinek ,
Mgr. Asen Almáši,PhDr. Ján Repka , Ing.
Ľubomír Šimko
Deutse Telecom AG, Nemecko,
Ing. Miroslav Majoroš,
864 113 000,00 € Fond národného majetku SR, SR
Ing. Jaroslav Volf
zastúpená MDPT SR
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
115. XENTAURI, s.r.o.
Bratislava
211
6 638,78 €
116. TV AGENCY, s.r.o.,
Bratislava
212
165 970,00 €
117.
118.
119.
120.
121.
Raslavice
Kežmarok
Michalovce
Bratislava
Bratislava
213
214
215
216
217
122. MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
Bratislava
218
123. MAC TV s.r.o.
Bratislava
219
124. Zdenko Šmondrk - REGNO
Nová Baňa
220
125. ATELIÉR, s.r.o.
Krupina
221
126. MV Média, s.r.o.
Košice
224
127. MARTICO, s.r.o.
Martin
225
Komárno
Bánovce nad
Bebravou
Krupina
226
Pavel Alakša
6 640,00 € Ing. Pavel Lopušník
Gabriel Benko
6 640,00 € Ján Varga , Ľudovít Máté
MESTO M a r t i n
Ing. Miroslav Obšivaný
Ing. Ján Jarema
12 948,00 €
Ing. Ján Maruňák
JUDr. Peter Vyletel
Ing. Emil Ruščák
6 638,78 € Mesto Komárno
227
13 277,57 € Mesto Bánovce nad Bebravou
Čadca
229
132. HOME Tv., s. r. o.
Bratislava
230
133. CARGO Production, s. r. o.
Handlová
231
134. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
Rožňava
232
135. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Púchov
233
Spoločnosť
Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.
Ing. Ján Gnojčák -ELEKTROSERVIS
SCREEN MEDIA, s.r.o.
Telemone, s.r.o.
Telemone, s.r.o.
128. COM-MÉDIA, spol. s r.o.
129. Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
130. ATELIÉR TV s.r.o.
Decora, s.r.o.
131.
228
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
Tomáš Surovčík
Juraj Polák
Mgr. Karol Slaninka
200 000 Sk Obec Raslavice
7 000,00 € Mgr. Vladimír Bučko
165 970,00 € TELE M, s. r. o.
165 970,00 € TELE M, s. r. o.
U-MEDIA, s.r.o.
200 000
VINTON Kft.
26 926 376,00 € Slovenská produkčná, a. s.
6 638,78 € Pavel Alakša
Peter Malicher
6 640,00 €
Mesto Čadca
5 000,00 € Zuzana Tešovičová
Erich Mazán
Vladimír Kelečeni
6 639,00 €
Matúš Volf
90 001,00 € Mesto Rožňava
Mesto Púchov
1 817 999,00 € Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
Štatutárny orgán
Tomáš Surovčík
Juraj Polák
Mgr. Karol Slaninka
Jaroslav Sahajda
Ján Gnojčák
Mgr. Vladimír Bučko
Ing. Marko Řehůřek
Ing. Marko Řehůřek
Zsuzsanna Bérczi
Ing. Peter Korbačka,
Mgr. Richard Flimel
Zdenko Šmondrk
Gabriel Benko
Ján Varga, Ľudovít Máté
Ing. Ján Maruňák
Ing. Ján Jarema
Mgr. Zoltán Pék
Mgr. Jaroslav Kuchta
Pavel Alaksa, Vladimír Lukáč
Pavol Stolárik
Zuzana Tešovičová
Erich Mazán
Vladimír Kelečeni
Matúš Volf
Bc. Martina Beshirová
Ing. Vladimír Motúz
Ing. Zdenek Šamánek
Mesto
Číslo
licencie
(T/...)
136. Slovenská televízia
Bratislava
TD/01
Mgr. Štefan Nižňanský
Ing. Libuša Baranová
137. Slovenská televízia
Bratislava
TD/02
Mgr. Štefan Nižňanský
Ing. Libuša Baranová
138. Slovenská televízia
Bratislava
TD/03
Mgr. Štefan Nižňanský
Ing. Libuša Baranová
139. JURKO 3 s.r.o.
140. JURKO 3 s.r.o.
Bratislava
Bratislava
TD/04
TD/05
141. JEL s. r.o.
Bratislava
TD/06
142. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislava
TD/07
143. Spartak TV, s.r.o.
Trnava
TD/08
144. SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.
Trenčín
TD/09
Bratislava
TD/10
Banská Bystrica
TD/11
147. TV ORAVIA s.r.o.
148. TV Karpaty, s.r.o.
Námestovo
Piešťany
TD/12
TD/13
149. C.E.N. s.r.o.
Bratislava
TD/14
150. MAC TV s.r.o.
Bratislava
TD/15
26 926 376,00 € Slovenská produkčná, a. s.
151. MAC TV s.r.o.
Bratislava
TD/16
26 926 376,00 € Slovenská produkčná, a. s.
Spoločnosť
145. PHONOTEX spol. s r.o.
146. HRONKA PRODUCTION s.r.o.
Základné imanie
(Sk, EUR)
Spoločníci/akcionári
6 638,78 € JUDr. Roman Bušo
6 638,78 € JUDr. Roman Bušo
JUDr. Ernest Deák
PhDr. Igor Boháč
2 059 684,00 €
Július Šuta
Viera Kožejová
A.R.J., a.s.
6 640,00 € MEDIA INVEST, spol. s r.o.
CME Slovak Holdings B.V
5 000,00 € ŽOS Trnava, a.s.
Ing. Peter Hlucháň
200 000
Ing. Ján Hlucháň
272 000 Sk Ján Cséfalvay
Ing. Danica Musilová
33 000,00 €
Janka Povrazníková
6 640,00 € Mgr. Richard Hrubjak
6 638,78 € Július Greguš
GRAFOBAL GROUP akciová
6 231 395,00 €
spoločnosť
Štatutárny orgán
JUDr. Roman Bušo
JUDr. Roman Bušo
JUDr. Ernest Deák
Václav Mika
Radka Doehring
JUDr. Juraj Trokan
Ing. Peter Hlucháň
Ing. Ján Hlucháň
Ján Cséfalvay
Ing. Danica Musilová
Janka Povrazníková
Mgr. Richard Hrubjak
Július Greguš
Mgr. Matej Ribanský
PhDr. Pavel Komorník M.B.A.
Ing. Peter Korbačka,
Mgr. Richard Flimel
Ing. Peter Korbačka,
Mgr. Richard Flimel
Download

Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov (PDF)