Celkový počet medailí
získaných sportovci ASC DUKLA v roce 2012
Soutěž
Zlato
Stříbro
Bronz
Celkem
Olympijské hry
3
1
1
5
Mistrovství světa
4
7
3
14
Mistrovství Evropy
7
4
5
16
Mistrovství světa do 23 let
3
1
1
5
Mistrovství Evropy do 23 let
4
3
3
10
Mistrovství světa juniorů
−
−
4
4
Mistrovství Evropy juniorů
3
3
5
11
Akademické mistrovství světa
−
3
4
7
CELKEM
24
22
26
72
Světový pohár
− celkové umístění
1. místo − 1×
3. místo − 2×
České rekordy
18 (14 seniorských, 3 juniorské, 1 dorostenecký)
Tituly mistr České republiky
161 (127 seniorských, 29 juniorských, 5 dorosteneckých)
Armádní sportovní centrum DUKLA
profesionální evropský resortní sportovní klub
Ministerstva obrany České republiky
Armádní resortní sportovní centrum Dukla se za téměř 20 let samostatné Armády České
republiky změnilo z vojenského sportovního útvaru v profesionální evropský resortní klub,
jehož nejlepší sportovci-medailisté jsou vojáky z povolání.
Jeho hlavním úkolem je zabezpečit státní a resortní sportovní reprezentaci České republiky na vrcholných světových soutěžích − olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy,
světových pohárech. ASC DUKLA si připravuje i vlastní juniorský tým ve sportovních družstvech juniorů a ve spolupráci s TJ Dukla i dě a mládež.
V roce 2012 byly ASC DUKLA a příspěvkové organizace CASRI Praha, Handball club Dukla
Praha a Volejbalový klub Dukla Liberec v působnos náměstka ministra obrany pro personalis ku Ing. Michaela Hrbaty.
Adresa: Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice, tel.: 973 203 811, 973 203 840,
fax: 224 310 910, web: www.duklasport.cz, www.facebook.com/AscDukla
Ředitel ASC DUKLA
plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D.
tel. 973 203 801
Zástupce ředitele − ředitel odboru
řízení sportu
pplk. Mgr. Vra slav Odvárko
tel.: 973 203 802
e-mail: [email protected]
Zástupce ředitele − ředitel odboru
ekonomiky a logis ky
plk. Ing. Milan Koudela
tel.: 973 203 807
e-mail: [email protected]
Zástupce ředitele − ředitel odboru
zdravotnického zabezpečení
plk. MUDr. Bořivoj Gronych
tel.: 973 203 825, fax: 973 203 918
e-mail: [email protected]
Manažerka komunikace a sková mluvčí
Mgr. Ivana Roháčková
tel.: 973 203 840, mob: 724 520 524
e-mail: [email protected],
[email protected]
ROČENKA 2012
1
V prosinci 2012 bylo v ASC DUKLA
` 167 sportovců, z nich 32 vojáků z povolání a 68 trenérů
` ve sportovních družstvech juniorů (SDJ) u ASO Dukla bylo zařazeno 145 talentů
ASC DUKLA vydala v roce 2012:
` Ročenku ASC DUKLA 2011
` čtyři čísla časopisu DUKLASPORT
` knihu Zlatý lesk z Londýna
` nástěnný kalendář Dukla 2013 − Nebe slávy s fotografiemi sportovců − legend, osobnos
a hvězd k 65. výročí armádního vrcholového sportu, který popáté vytvořil
světově
y
proslulý fotograf Jan Saudek
ASC DUKLA uspořádala:
` atle cké závody − Memoriál Josefa Odložila 2012 (spolupořadatel)
` vyhlášení ankety Armádní sportovec roku 2012
` křest kalendáře Dukla 2013
` setkání jubilantů armádního vrcholového sportu 2012
` RUN TOUR Česká pojišťovna (spolupořadatel)
Stavební akce:
Praha sportovní komplex Juliska:
` rekonstrukce budovy lázní − dodavatel firma OHL ŽS, a. s., práce byly zahájeny
11. 4. 2011. K 31. 12. 2012 byla dokončena stavba objektu sauny a provedeno
přezbrojení trafostanice. V srpnu 2012 byla zahájena rekonstrukce původní budovy lázní.
Předpoklad dokončení stavby v říjnu 2013.
Vojenské ubytovací zařízení Harrachov:
` přístavba posilovny − 31. 3. 2012 dokončeny práce na projektové dokumentaci, stavební
povolení bylo vydáno 1. 6. 2012. Předpoklad realizace v roce 2013.
2
ROČENKA 2012
Sportovní ankety
Armádní sportovec roku 2012
Oštěpařská královna z olympiády v Londýně Barbora Špotáková se stala vítězkou ankety o nejlepšího armádního sportovce roku 2012, která byla vyhlášena poslední říjnový den
v Domě armády Praha. Jak už se stalo poslední roky tradicí, byl při této příležitos pokřtěn
i nástěnný „duklácký“ kalendář s fotografiemi Jana Saudka na příš rok a kronika úspěchu
Zlatý lesk z Londýna.
Jednotlivci:
1. kpt. Barbora Špotáková (atle ka)
2. por. David Svoboda (moderní pě boj)
3. Jaroslav Kulhavý (horská kola)
4. kpt. Ondřej Synek (veslování)
5. des. Vítězslav Veselý (atle ka)
6. Štěpánka Hilgertová (vodní slalom)
7. por. Jan Sychra (sportovní střelba)
8. Lukáš Melich (atle ka)
9. voj. Pavel Maslák (atle ka)
10. voj. Jakub Holuša (atle ka)
1 371 bod
1 330
1 270
1 044
776
514
347
239
214
179
Por. David Svoboda, kpt. Barbora Špotáková a Jaroslav Kulhavý
ROČENKA 2012
3
Nejlepší armádní sportovci roku 2012 s představiteli resortu a pozvanými hosty
Kolek vy:
1. Daniel Havel, voj. Lukáš Trefil, voj. Josef Dostál, nprap. Jan Štěrba
(rychlostní kanois ka, K4)
2. Miroslav Januš, Josef Nikl, Bedřich Jonáš (sportovní střelba)
3. por. Jaroslav Volf, por. Ondřej Štěpánek (vodní slalom, C2)
1 387
804
760
Trenér:
1. mjr. Jan Železný (atle ka)
2. Jakub Kučera (moderní pě boj)
3. Viktor Zapletal (cyklis ka − biky)
4. Jiří Adam (moderní pě boj)
5. Milan Doleček st. (veslování)
1 010
170
140
40
30
Junior:
1. Jakub Vývoda (dráhová cyklis ka)
2. Barbora Valíková (vodní slalom)
3. Jan Kuf (moderní pě boj)
750
380
90
4
ROČENKA 2012
Ry řem armádního sportu byl pasován autor pě kalendářů Dukla v letech 2009 až 2013
fotograf Jan Saudek.
Poprvé byla zařazena anketa Sportovec Armády České republiky:
1. svob. Milan Wurst
2. rtm. Markéta Janatová
3. por. Michal Škobrtal
Nejlepší házenkář Dukly Praha − Milan Kotrč
Nejlepší volejbalista Dukly Liberec − Petr Pešl
Nejlepší sportovci UNIASK ČR:
▪ biker Dukla Praha − Ondřej Cink
▪ fotbalista FK Dukla Praha − Marek Hanousek
▪ trenér − Josef Kubica (trenér mládeže TJ Dukla Liberec)
ROČENKA 2012
5
Sportovec roku ČR 2012
Oštěpařka Barbora Špotáková byla podruhé v kariéře zvolena vítězkou ankety Klubu sportovních novinářů Sportovec roku. Nejlepším kolek vem se stalo družstvo tenistů, které vyhrálo Davis Cup. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 19. prosince 2012 v hotelu
Hilton Prague.
Jednotlivci:
1. kpt. Barbora Špotáková (atle ka)
2. Jaroslav Kulhavý (horská kola)
4. por. David Svoboda (moderní pě boj)
7. kpt. Ondřej Synek (veslování)
11. Zuzana Hejnová (atle ka)
19. des. Vítězslav Veselý (atle ka)
27. voj. Pavel Maslák (atle ka)
Kolek vy:
3. Daniel Havel, voj. Lukáš Trefil, voj. Josef
Dostál, nprap. Jan Štěrba (čtyřkajak)
Junior roku:
2. Michal Plocek (veslování)
Barbora Špotáková
Cenu Emila Zátopka pro Sportovní legendu
získali fotbaloví reprezentan , kteří v roce
1962 skončili druzí na mistrovství světa v Chile. Mezi oceněnými fotbalisty byli i bývalí hráči
Dukly Praha − Jozef Adamec, Josef Jelínek, Pavel Kouba, Josef Masopust, Ladislav Novák,
Svatopluk Pluskal a Jozef S brányi.
Ankety sportovních svazů:
Atlet roku − kpt. Barbora Špotáková
Kanoista roku (posádka) − Daniel Havel, voj. Lukáš Trefil, voj. Josef Dostál, nprap. Jan Štěrba
Král cyklis ky − Jaroslav Kulhavý
Moderní pě bojař roku − por. David Svoboda
Anketa EAA Atlet Evropy 2012:
Vycházející hvězda − voj. Pavel Maslák
Ženy − 3. kpt. Barbora Špotáková
Muži − 12. des. Vítězslav Veselý
6
ROČENKA 2012
Historická tabulka zisku medailí
Sportovci ASC DUKLA v letech 1993 až 2012 získali:
Rok
Zlato
Stříbro
Bronz
Celkem
1993
11
18
16
45
1994
10
23
11
44
1995
15
11
14
40
1996
11
19
17
47
1997
14
18
20
52
1998
11
27
15
53
1999
22
19
24
65
2000
14
16
20
50
2001
22
12
22
56
2002
24
24
29
77
2003
32
27
32
91
2004
23
19
18
60
2005
24
23
21
68
2006
18
28
26
72
2007
29
18
28
75
2008
14
24
18
56
2009
23
33
31
87
2010
33
22
42
97
2011
25
31
24
80
2012
24
22
26
72
Jedná se o součet medailí z OH, MS, ME, MSJ, MEJ, světových univerziád a světových armádních soutěží.
Zcela zřetelný je pokles zisku medailí v letech konání LOH (2000, 2004, 2008), neboť
se v tomto období ve většině letních sportů nepořádá mistrovství Evropy ani světa. Jsou
i roky bez zimních mistrovství světa, např. 2004, 2008, 2012.
ROČENKA 2012
7
Sportovní
výsledky
Armádní sportovní oddíl atle ky
Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice
973 203 858, 973 203 862
724 048 849
973 203 955
atle [email protected]
www.duklaprahaatle ka.cz
Vedoucí trenérka:
Tajemník:
Trenéři:
Kateřina Janků
Josef Jičínský
Rudolf Černý, Tomáš Dřímal, Jan Janků, Milan Kovář, Dušan Král,
Dalibor Kupka, Boleslav Patera, Radomil Skoumal, Petr Stehlík,
Josef Vedra, mjr. Jan Železný
Instruktoři sportu: Jaroslav Bába, Michal Balner, Miroslav Burian,
Věra Cechlová Pospíšilová, Petr Frydrych, Adam Sebas an Helcelet,
voj. Jakub Holuša, Jarmila Klimešová, Jan Kudlička, voj. Pavel Maslák,
Lukáš Melich, Ladislav Prášil, Mar n Stašek, mjr. Roman Šebrle,
Irena Šedivá, kpt. Barbora Špotáková, Lukáš Šťastný, Michal Štefek,
Jakub Vadlejch, des. Vítězslav Veselý, Štěpán Wagner, Václav Zich
` Oštěpařka Barbora Špotáková se na londýnských hrách podruhé stala olympijskou
vítězkou.
` Pavel Maslák, mistr Evropy, několikanásobný český rekordman a semifinalista
olympijských her byl zvolen vycházející hvězdou Evropy.
` Podle žebříčku Athle cs Interna onal byli nejlepšími
oštěpaři roku Barbora Špotáková a Vítězslav Veselý.
` Z ASO odešli Milan Kovář, Tomáš Dřímal a Michal Štefek.
Přišli Michal Brož, Zuzana Hejnová, Jan Kubista, Daniel
Němeček, Mar n Stašek a Vojtěch Šulc.
` Kurz základní přípravy ve Vyškově absolvovali vojíni
Pavel Maslák a Jakub Holuša.
` Prezident republiky vyznamenal Medailí Za zásluhy
dvojnásobnou olympijskou vítězku a světovou
rekordmanku Barboru Špotákovou.
` Vedoucí trenérka atle ky Kateřina Baďurová Janků
zvítězila s partnerem Janem Onderem v televizní
taneční soutěži StarDance.
` Barbora Špotáková na konci roku přerušila kariéru, čeká
dítě.
Barbora Špotáková
ROČENKA 2012
9
Letní olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Pavel Maslák a Karel Kolář
Umístění
1.
4.
6.
8.
12.
14.
21.
25.
27.
27.
30.
34.
34.
nedokončil
Jméno a příjmení
Barbora Špotáková
Vítězslav Veselý
Lukáš Melich
Jan Kudlička
Pavel Maslák
Jarmila Klimešová
Jaroslav Bába
Jakub Vadlejch
Jakub Holuša
Pavel Maslák
Štěpán Wagner
Petr Frydrych
Věra Cechlová
Roman Šebrle
Disciplína
hod oštěpem
hod oštěpem
hod kladivem
skok o tyči
400 m
hod oštěpem
skok do výšky
hod oštěpem
800 m
200 m
skok do dálky
hod oštěpem
hod diskem
dese boj
Halové mistrovství světa 2012 − Istanbul, Turecko
Umístění
2.
5.
5.
8.
13.
Jméno a příjmení
Jakub Holuša
Pavel Maslák
Adam Sebas an Helcelet
Petr Lichý
Jaroslav Bába
Disciplína
800 m
400 m
sedmiboj
4× 400 m (podíl 1/4), SDJ
skok do výšky
Mistrovství světa juniorů 2012 − Barcelona, Španělsko
Umístění
14.
17.
18.
Jméno a příjmení
Václav Sedlák
Jaromír Mazgal
Jaromír Mazgal
Disciplína
dese boj, SDJ
hod diskem, SDJ
vrh koulí, SDJ
Mistrovství Evropy 2012 − Helsinky, Finsko
Umístění
1.
1.
5.
5.
6.
10
Jméno a příjmení
Vítězslav Veselý
Pavel Maslák
Pavel Maslák
Daniel Němeček
Jakub Holuša
Jakub Holuša
Roman Šebrle
Disciplína
hod oštěpem
400 m
4× 400 m (podíl 3/4)
800 m
dese boj
ROČENKA 2012
Umístění
6.
7.
8.
8.
17.
18.
19.
21.
27.
28.
nedokončil
nedokončil
Jméno a příjmení
Jan Kudlička
Věra Cechlová
Adam Sebas an Helcelet
Jaroslav Bába
Jan Kubista
Štěpán Wagner
Ladislav Prášil
Michal Brož
Petr Frydrych
Lukáš Melich
Daniel Němeček
Lukáš Šťastný
Disciplína
skok o tyči
hod diskem
dese boj
skok do výšky
800 m, SDJ
skok do dálky
vrh koulí
400 m překážek, SDJ
hod oštěpem
hod kladivem
400 m, SDJ
4× 100 m
Diamantová liga 2012 (celkové umístění)
Umístění
1.
1.
Jméno a příjmení
Vítězslav Veselý
Barbora Špotáková
Disciplína
hod oštěpem
hod oštěpem
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
ASO mužů Dukla Praha
Roman Šebrle
Václav Sedlák
Vít Havelka
Jaromír Mazgal
Rebeka Šilhanová
Miroslav Burian
Jaroslav Bába
Jan Kudlička
Marek Lukáš
Václav Sedlák
Pavel Maslák
Daniel Němeček
Miroslav Burian
Jaroslav Bába
Jan Kudlička
Mar n Vachata
Ladislav Prášil
Lukáš Melich
Vítězslav Veselý
Disciplína
atle ka, soutěž družstev
sedmiboj
60 m překážek
4× 200 m
vrh koulí
skok o tyči
800 m
skok do výšky
skok o tyči
dese boj
dese boj
200 m
400 m
800 m
skok do výšky
skok o tyči
trojskok
vrh koulí
hod kladivem
hod oštěpem
ROČENKA 2012
Poznámka
52. tul
hala
hala, junioři, podíl 1/4, SDJ
hala, junioři, SDJ
hala, junioři, SDJ
hala, SDJ
hala
hala
hala
SDJ
junioři, SDJ
11
Jméno a příjmení
Petr Lichý
Pavel Maslák
Jakub Holuša
Daniel Němeček
Barbora Špotáková
Václav Sedlák
Jan Formáček
Jan Kubeš
Lukáš Hodboď
Lukáš Hodboď
David Kroupa
Pavel Maslák
Lukáš Šťastný
Pavel Maslák
Jan Kubista
Adam Sebas an Helcelet
Lukáš Šťastný
Pavel Maslák
Václav Zich
Jan Kubista
Daniel Němeček
Michal Brož
Pavel Maslák
Adam Sebas an Helcelet
Ladislav Prášil
Marek Lukáš
Irena Šedivá
Kris ina Mäki
Disciplína
Poznámka
4× 400 m
hod oštěpem
110 m překážek
hod kladivem
hod oštěpem
200 m
400 m
hod oštěpem
100 m
200 m
400 m
800 m
junioři, SDJ
junioři, SDJ
junioři, SDJ
junioři, SDJ
junioři, SDJ
junioři, SDJ
do 22 let
do 22 let
do 22 let
do 22 let, SDJ
4× 100 m
do 22 let
4× 400 m
do 22 let, 3× SDJ
skok do dálky
vrh koulí
hod oštěpem
hod oštěpem
5 000 m
do 22 let
do 22 let
do 22 let, SDJ
do 22 let, SDJ
do 22 let, SDJ
České rekordy 2012
seniorské
Jméno a příjmení
Pavel Maslák
Pavel Maslák
Pavel Maslák
Pavel Maslák
Pavel Maslák
Daniel Němeček
Jakub Holuša
Pavel Maslák
Pavel Maslák
12
Sportovní odvětví
atle ka − 400 m
atle ka − 400 m
atle ka − 400 m
atle ka − 200 m
Výsledek
46,14 s, hala
45,31 s
45,17 s
20,60 s, vyrovnaný
Soutěž
MZ, Gent, Belgie
přebor Prahy
MZ, Turín, Itálie
MČR, Vyškov
atle ka, 4× 400 m
3:05,31 min.
ME, Helsinky, Finsko
atle ka − 400 m
atle ka − 200 m
44,91 s
20,59 s
LOH, Londýn, Velká Británie
MČR družstev, Tábor
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl cyklis ky
Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice
973 203 826
724 048 857
233 322 375
[email protected]
Vedoucí trenér:
Tajemník:
Trenéři:
Servismani:
Sportovci:
Jan Kopač
Milan Vořechovský
Josef Kra na, Lukáš Thun
Fran šek Menger, Václav Procházka
Mar n Bláha, Jiří Bareš, Jan Dostál (do 30. 9. 2012), Roman Fürst
(od 1. 10. 2012), Mar n Hačecký, Vojtěch Hačecký, Jiří Hochmann,
Milan Kadlec, Jan Kadúch (od 1. 10. 2012), Alois Kaňkovský, Jarmila
Machačová, Marek Mixa, Ondřej Rybín (od 1. 10. 2012), Fran šek Sisr
(od 1. 10. 2012), Ondřej Vendolský (od 1. 10. 2012), Lucie Záleská
` Kariéru ukončil Jan Dostál, dvojnásobný mistr Evropy do 23 let.
` ASO spolupořádal mezinárodní závod kategorie UCI 1. kategorie – Memoriál Otmara
Malečka na velodromu v Prostějově.
Alois Kaňkovský
ROČENKA 2012
13
Mistrovství světa na dráze 2012 − Melbourne, Austrálie
Umístění
5.
7.
8.
8.
8.
21.
Jméno a příjmení
Mar n Bláha
Jarmila Machačová
Jarmila Machačová
Milan Kadlec
Mar n Bláha
Vojtěch Hačecký
Jarmila Machačová
Disciplína
scratch
bodovací
scratch
bodovací
dvojice
omnium
Mistrovství světa silnice 2012 − Limburg, Nizozemsko
Umístění
36.
82.
107.
Jméno a příjmení
Jarmila Machačová
Petr Vakoč
Milan Kadlec
Disciplína
časovka
silnice, do 23 let
silnice
Mistrovství Evropy na dráze 2012 − Panevěžis, Litva
Umístění Jméno a příjmení
Mar n Bláha
1.
Jiří Hochmann
Roman Fürst
Ondřej Vendolský
6.
Jan Kadúch
Fran šek Sisr
7.
Alois Kaňkovský
7.
Milan Kadlec
7.
Lucie Záleská
Milan Kadlec
9.
Marek Mixa
Disciplína
dvojice
4 km
družstev,
SDJ
omnium
bodovací
omnium
dvojice
Jiří Hochmann a Mar n Bláha
14
ROČENKA 2012
Mistrovství Evropy do 23 let a juniorů 2012 − Anadie, Portugalsko
Umístění
1.
2.
3.
4.
8.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
19.
23.
nedokončil
diskval.
Jméno a příjmení
Jan Kadúch
Lucie Záleská
Lucie Záleská
Jan Kadúch
Ondřej Rybín
Roman Fürst
Ondřej Vendolský
Ondřej Rybín
Jan Skála
Jan Skála
Roman Fürst
Fran šek Sisr
Lucie Záleská
Jan Skála
Jan Kadúch
Ondřej Vendolský
Roman Fürst
Ondřej Vendolský
Jan Skála
Fran šek Sisr
Fran šek Sisr
Disciplína
scratch, do 23 let
3 km jednotlivci, do 23 let
omnium, do 23 let
4 km družstev, do 23 let, SDJ
omnium, do 23 let, SDJ
omnium, junioři, SDJ
dvojice, podíl 1/2, junioři, SDJ
dvojice, do 23 let, SDJ
scratch, do 23 let
4 km družstev, podíl 1/4, junioři, SDJ
dvojice, do 23 let, SDJ
4 km jednotlivci, do 23 let, SDJ
bodovací, do 23 let, SDJ
bodovací, junioři, SDJ
scratch, do 23 let, SDJ
4 km jednotlivci, do 23 let, SDJ
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Lucie Záleská
Lucie Záleská
Jarmila Machačová
Milan Kadlec
Milan Kadlec
Milan Kadlec
Jarmila Machačová
Lucie Záleská
Alois Kaňkovský
Mar n Bláha
Lucie Záleská
Jarmila Machačová
Disciplína
500 m pevný start
bodovací
časovka
jednotlivci
bodovací
scratch
bodovací
scratch
Poznámka
dráha
dráha
silnice
silnice
dráha
dráha
dráha
dráha
dvojice
dráha
časovka dvojic
silnice
ROČENKA 2012
15
Jméno a příjmení
Roman Fürst
Jan Kadúch
Ondřej Vendolský
Ondřej Rybín
Ondřej Rybín
Milan Kadlec
Lucie Záleská
Jarmila Machačová
Lucie Záleská
Lucie Záleská
Jan Skála
Jan Skála
Jan Skála
Disciplína
Poznámka
4 km družstev
dráha
omnium
4 km jednotlivci
dráha
dráha
3 km družstev
dráha, podíl 2/3
omnium
3 km jednotlivci
sprint družstev
30 km jednotlivci
scratch
dráha
dráha
dráha, podíl 1/4, junioři, SDJ
dráha, junioři, SDJ
dráha, junioři, SDJ
České rekordy 2012
seniorské
Jméno a příjmení
Mar n Bláha
Lucie Záleská
Jan Kadúch
Ondřej Rybín
Roman Fürst
Ondřej Vendolský
Jan Kadúch
Ondřej Rybín
Roman Fürst
Ondřej Vendolský
16
Sportovní odvětví
Výsledek
dráhová cyklis ka −
s hací závod na 4 km 4:29,370 min.
v rámci omnia
dráhová cyklis ka −
31,103 s
500 m letmý start
Soutěž
SP, Peking, Čína
ČP, Praha − Motol
dráhová cyklis ka −
s hací závod družstev 4:10,359 min.
na 4 km (kvalifikace)
ME do 23 let
a juniorů 2012,
Anadie, Portugalsko
dráhová cyklis ka −
s hací závod družstev
4:08,800 min.
na 4 km
(o 3. místo)
ME do 23 let
a juniorů 2012,
Anadie, Portugalsko
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl cyklis ky
Dukla Brno
Adresa:
mob.:
e-mail:
web:
třída Gen. Píky 2, 613 00 Brno
724 048 850
[email protected], [email protected]
www.duklabrnosprint.cz
Vedoucí trenér:
Tajemník:
Trenéři:
Maséři:
Instruktoři sportu:
Externista:
Junioři:
Svatopluk Buchta
Jiří Boháč
Petr Klimeš, Zdeněk Nosek, Lenka Valová, Lubomír Vojta
Helena Jiříčková, Aleš Weber
Tomáš Bábek, Filip Ditzel, Pavel Kelemen, Adam Ptáčník, Denis Špička,
Jakub Vývoda
Robin Wagner
Jiří Fanta, Jiří Janošek, Josef Klvaň, Jaroslav Snášel, David Sojka,
Tomáš Tesařík
` Dvěma závodníkům, svěřencům Petra Klimeše, se podařilo kvalifikovat na olympijské
hry do Londýna. Pavel Kelemen
na své první olympiádě vybojoval
10. místo ve sprintu, Denis Špička
skončil sedmnáctý v keirinu.
` Junior Jakub Vývoda vybojoval tři
cenné kovy 2× bronz z MEJ a bronz
z MSJ, přidal dva české rekordy
a stal se tak nejúspěšnějším
armádním juniorem.
` Sportovní kariéru ukončili
z důvodu studijních povinnos
Mar n Feiferlík, Filip Ženata
a Pavlína Bartošová.
` Do Dukly Brno přestoupili: Jiří
Fanta, Jiří Janošek, Josef Klvaň
(všichni SDJ) a mechanik Mar n
Kaňkovský.
` ASO spolupořádal sprinterskou
GP Velká cena hejtmana
Jihomoravského kraje 2012.
` Trenér Petr Klimeš se zúčastnil tří
týdenních stáží v mezinárodním
Pavel Kelemen s trenérem Petrem Klimešem
cyklis ckém centru v Aigle.
ROČENKA 2012
17
Letní olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění
10.
17.
Jméno a příjmení
Pavel Kelemen
Denis Špička
Disciplína
sprint
keirin
Mistrovství světa juniorů 2012 − Invercaergill, Nový Zéland
Umístění
3.
5.
7.
12.
13.
Jméno a příjmení
Jakub Vývoda
Jakub Vývoda
Jakub Vývoda
David Sojka
David Sojka
Disciplína
1 km pevný start, SDJ
keirin, SDJ
sprint, SDJ
sprint, SDJ
keirin, SDJ
Mistrovství Evropy na dráze 2012 − Panevěžis, Litva
Umístění
5.
6.
8.
10.
10.
18
Jméno a příjmení
Tomáš Bábek
Adam Ptáčník
Pavel Kelemen
Tomáš Bábek
Adam Ptáčník
Adam Ptáčník
Pavel Kelemen
Disciplína
sprint družstev (podíl 3/4)
sprint
keirin
sprint
keirin
ROČENKA 2012
Mistrovství Evropy do 23 let a juniorů 2012 − Anadie, Portugalsko
Umístění
3.
3.
5.
6.
8.
8.
9.
9.
12.
Jméno a příjmení
Jakub Vývoda
Jakub Vývoda
Jakub Vývoda
David Sojka
Jaroslav Snášel
Jakub Vývoda
Robin Wagner
David Sojka
Pavel Kelemen
David Sojka
Tomáš Tesařík
Tomáš Tesařík
13.
Tomáš Tesařík
13.
13.
14.
15.
21.
Pavlína Bartošová
Pavlína Bartošová
Robin Wagner
Pavlína Bartošová
Pavlína Bartošová
4.
Disciplína
1 km pevný start, junioři, SDJ
sprint, junioři, SDJ
sprint družstev (podíl 3/4), junioři,
SDJ
keirin, junioři, SDJ
1 km pevný start, do 23 let, SDJ
keirin, junioři, SDJ
sprint, do 23 let
sprint, junioři, SDJ
dvojice (podíl 1/2), junioři, SDJ
1 km pevný start, junioři, SDJ
4 km družstev (podíl 1/4), junioři,
SDJ
500 m pevný start, junioři, SDJ
keirin, junioři, SDJ
sprint, do 23 let, SDJ
sprint, junioři, SDJ
scratch, junioři, SDJ
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
8.
17.
25.
Jméno a příjmení
Filip Ditzel
Denis Špička
Denis Špička
Disciplína
1 km
sprint
keirin
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Tomáš Tesařík
Tomáš Tesařík
Jakub Vývoda
David Sojka
Pavlína Bartošová
Pavlína Bartošová
Disciplína
1 km pevný start
sprint
Poznámka
dráha, junioři, SDJ
dráha, junioři, SDJ
bodovací, dvojice
dráha, junioři, SDJ
sprint
500 m pevný start
dráha, junioři, SDJ
dráha, junioři, SDJ
ROČENKA 2012
19
Jméno a příjmení
Disciplína
Pavlína Bartošová
sprint družstev
Pavlína Bartošová
Pavlína Bartošová
Denis Špička
Pavel Kelemen
Denis Špička
Adam Ptáčník
Filip Ditzel
Robin Wagner
Jaroslav Snášel
scratch
keirin
keirin
sprint
Poznámka
dráha, podíl 1/3, junioři,
SDJ
dráha, junioři, SDJ
dráha, junioři, SDJ
dráha
dráha
sprint družstev
dráha, podíl 3/4
1 km pevný start
keirin
dráha
dráha, junioři, SDJ
České rekordy 2012
juniorské
Jméno a příjmení
Jakub Vývoda
Jakub Vývoda
Sportovní odvětví
Výsledek
dráhová cyklis ka − 1 km pevný
1:05,800 min.
start
dráhová cyklis ka − 1 km pevný
1:03,906 min.
start
Soutěž
ČP, Prostějov
MSJ, Invercaergill,
Nový Zéland
Denis Špička
20
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl kanois ky
Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
e-mail:
web:
Císařská louka 1, 150 00 Praha 5 – Smíchov
973 296 053
777 336 361
dukla.kanois [email protected]
www.duklasport.cz
Vedoucí trenér:
Tajemník:
Trenéři:
Servisman:
Sportovci:
Petr Náprstek
Tomáš Odvárko
Jan Andrlík (od 1. 9. 2012), Libor Dvořák, Jerzy Dziakowiec, Petr Fuksa,
Viktor Legat, Karel Leš na
Marek Bouší
Jakub Adam, Anna Adamová, Jan Andrlík, Pavel Davídek, voj. Josef
Dostál, voj. Filip Dvořák, Mar n Egermaier, Mar n Fuksa, Daniel Havel,
prap. Ondřej Horský, Lucie Matoušková, Michael Odvárko,
voj. Jaroslav Radoň, prap. Jan Souček, Jana Šebestová,
nprap. Jan Štěrba, Jakub Špicar, voj. Lukáš Trefil
` Do Dukly přestoupil k 1. 10. 2012 Patrik Kučera − 10. místo na ME K4 1 000 m.
` Maturovali Josef Dostál a Vojtěch Dlouhý.
` Vysokoškolský tul Ing. získal Jakub Adam.
` Kurz základní přípravy ve Vyškově absolvovali vojíni Josef Dostál, Filip Dvořák,
Jaroslav Radoň a Lukáš Trefil.
Ondřej Horský, Jan Souček, Daniel Havel a Jan Štěrba
ROČENKA 2012
21
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění
3.
5.
Jméno a příjmení
Daniel Havel
Lukáš Trefil
Josef Dostál
Jan Štěrba
Filip Dvořák
Jaroslav Radoň
Disciplína
čtyřkajak 1 000 m
deblkánoe 1 000 m
Mistrovství světa 2012 v maratonu – Řím, Itálie
Umístění
5.
7.
12.
13.
15.
Jméno a příjmení
Jakub Adam
Michael Odvárko
Václav Dubský
Václav Dubský
Jan Andrlík
Anna Adamová
Disciplína
deblkajak 30,1 km
kánoe 21,5 km, do 23 let
deblkánoe 25,8 km (podíl 1/2)
kajak 30,1 km
kajak 30,1 km
Mistrovství Evropy 2012 − Záhřeb, Chorvatsko
Umístění
1.
2.
2.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
9.
9.
9.
10.
22
Jméno a příjmení
Jaroslav Radoň
Filip Dvořák
Josef Dostál
Mar n Fuksa
Mar n Fuksa
Tomáš Janda
Jana Ježová
Jakub Adam
Jaroslav Radoň
Filip Dvořák
Anna Adamová
Daniel Havel
Pavel Davídek
Jakub Špicar
Patrik Kučera
Jakub Adam
Anna Adamová
Pavel Davídek
Lukáš Trefil
Disciplína
deblkánoe 500 m
kajak 500 m
kánoe 500 m
kánoe 1 000 m
čtyřkánoe 1 000 m (podíl 1/4)
kánoe 200 m, SDJ
kajak 5 000 m
deblkánoe 1 000 m
kajak 1 000 m
kajak 1 000 m
čtyřkajak 1 000 m
kajak 5 000 m
deblkajak 1 000 m
ROČENKA 2012
Umístění
10.
12.
15.
Jméno a příjmení
Mar n Fuksa
Jana Šebestová
Jana Šebestová
Disciplína
kánoe 200 m
deblkajak 500 m (podíl 1/2)
deblkajak 200 m (podíl 1/2)
Mistrovství Evropy 2012 do 23 let − Montemer, Portugalsko
Umístění
1.
1.
3.
5.
5.
6.
7.
8.
10.
10.
12.
13.
Jméno a příjmení
Mar n Fuksa
Mar n Fuksa
Jana Ježová
Jakub Špicar
Tomáš Janda
Mar n Fuksa
Patrik Kučera
Tomáš Janda
Jakub Špicar
Lucie Matoušková
Patrik Kučera
Lucie Matoušková
Disciplína
kánoe 1 000 m
kánoe 500 m
kánoe 200 m, SDJ
kajak 1 000 m
čtyřkánoe 1 000 m (podíl 1/4)
kánoe 200 m
deblkajak 1 000 m (podíl 1/2)
deblkánoe 500 m (podíl 1/2)
kajak 500 m
čtyřkajak 500 m (podíl 1/4), SDJ
deblkajak 500 m (podíl 1/2)
kajak 1 000 m, SDJ
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Jakub Adam
Václav Dubský
Jan Luňáček
Veronika Klapová
Jana Ježová
Jana Ježová
Jakub Špicar
Jakub Špicar
Mar n Fuksa
Mar n Fuksa
Mar n Fuksa
Jakub Adam
Michael Odvárko
Daniel Havel
Lukáš Trefil
Josef Dostál
Jan Štěrba
ROČENKA 2012
Disciplína
kajak 5 000 m
Poznámka
deblkánoe 5 000 m
SDJ
deblkajak
kánoe 5 000 m
deblkánoe 5 000 m
kajak 1 000 m
kajak 500 m
kánoe 1 000 m
kánoe 500 m
kánoe 200 m
podíl 1/2, SDJ
SDJ
podíl 1/2, SDJ
deblkajak 1 000 m
čtyřkajak 1 000 m
23
Jméno a příjmení
Jaroslav Radoň
Filip Dvořák
Mar n Egermaier
Jan Luňáček
Mar n Egermaier
Jan Luňáček
Vojtěch Ruso
Mar n Fuksa
Vojtěch Ruso
Mar n Fuksa
Anna Adamová
Anna Adamová
Jana Šebestová
Jana Šebestová
Anna Adamová
Jana Šebestová
Lucie Matoušková
Veronika Klapová
Michael Odvárko
Jakub Adam
Václav Dubský
Anna Adamová
Disciplína
Poznámka
deblkánoe 1 000 m
deblkánoe 500 m
deblkánoe 200 m
čtyřkánoe 1 000 m
podíl 1/2
čtyřkánoe 200 m
podíl 1/2
kajak 1 000 m
deblkajak 1 000 m
deblkajak 500 m
deblkajak 200 m
čtyřkajak 500 m
podíl 1/2
podíl 1/2
podíl 1/2
podíl 1/2
čtyřkajak 200 m
podíl 3/4
deblkajak maratón
deblkánoe maratón
kajak maratón
podíl 1/2
Pavel Davídek, Josef Dostál, Daniel Havel, Jan Štěrba a Lukáš Trefil
24
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl lyžování
Dukla Liberec
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
Jeronýmova 522, 460 07 Liberec 7
973 261 503, 973 261 548
602 101 382
973 261 575
[email protected],
[email protected], [email protected]
www.duklasport.cz
Vedoucí trenér:
Tajemníci:
Trenéři:
Michael Georgiev
Milan Jarý, Jan Chmelař
Tomáš Bank, Radek Herot, Marek Jelínek, David Jiroutek,
Václav Korunka, Miroslav Petrásek, Marek Šablatura, Vladimír Šmíd,
Zbyněk Valoušek (od 1. 6. 2012), Radek Žídek
Servismani:
Michal Doležal, Miroslav Kopal, Jan Pešina
Instruktoři sportu: Ondřej Bank, Lukáš Bauer, Mar n Cikl, Miroslav Dvořák, Antonín Hájek,
Lukáš Hlava, Petr Horák, Ondřej Horyna, prap. Pavel Churavý,
prap. Mar n Jakš, Jakub Janda, prap. Dušan Kožíšek, Kryštof Krýzl,
Nikol Kučerová, prap. Jiří Magál, Jan Matura, Michal Novotný,
Šárka Pančochová, Aleš Razým, Eva Samková, Borek Sedlák,
Tomáš Slavík, Nikola Sudová, Filip Trejbal, Aleš Vodseďálek
` V sezoně, kdy se nekonalo kromě
skokanského žádné mistrovství světa, lze
označit za úspěšný právě výsledek 6. místo
družstva skokanů na mistrovství světa
v letech.
` V celkovém pořadí Světového poháru
obsadila 3. místo akrobatka Nikola Sudová.
` Snowboardkrosařka Eva Samková se hned
na začátku sezony zranila a musela vynechat
toto celé závodní období.
` Na Tour de Ski získal Lukáš Bauer 6. místo.
` Na mistrovství světa juniorů získaly nejlepší
umístění mladé naděje: Lucie Míková
ve skoku na lyžích v soutěži družstev
4. místo a snowboardistka Ester Ledecká
v paralelním slalomu 8. místo.
Lukáš Bauer
ROČENKA 2012
25
Mistrovství světa 2012 − Vikersund, Norsko
Umístění
6.
16.
21.
28.
Jméno a příjmení
Lukáš Hlava
Jakub Janda
Jan Matura
Lukáš Hlava
Jakub Janda
Jan Matura
Disciplína
skok, HS 225 družstvo (podíl 3/4)
skok, HS 225
skok, HS 225
skok, HS 225
Mistrovství světa do 23 let a juniorů 2012 − Erzurum, Turecko
Umístění
4.
Jméno a příjmení
Lucie Míková
8.
Ester Ledecká
11.
Vojtěch Štursa
12.
12.
15.
22.
27.
29.
32.
38.
Lucie Míková
Ester Ledecká
Mar n Lopota
Daniel Máka
Jan Bartoň
Daniel Máka
Jiří Horčička
Adam Opliš l
Jiří Horčička
Jakub Gräf
38.
Adam Opliš l
40.
45.
50.
51.
63.
Vojtěch Štursa
Jan Bartoň
Daniel Máka
Jakub Gräf
Mar n Lopota
13.
Disciplína
skok, HS 108 družstvo (podíl 1/4)
snowboarding, paralelní slalom,
SDJ
skok, HS 108, družstvo (podíl 1/4),
SDJ
skok, HS 108
snowboarding, paralelní OS, SDJ
běh, 4× 5 km štafeta (podíl 1/2)
běh, sprint volně, do 23 let
běh, sprint volně
běh, 15 km klasicky, do 23 let
severská kombinace, HS 108 + 5 km
běh, 15 + 15 km skiatlon, do 23 let
běh, 15 + 15 km skiatlon, do 23 let
severská kombinace, HS 108 +
10 km
skok, HS 108, SDJ
běh, 15 km klasicky, do 23 let
běh, 10 km klasicky
běh, 15 km klasicky, do 23 let
běh, 10 km klasicky, SDJ
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
3.
13.
26
Jméno a příjmení
Nikola Sudová
Lukáš Bauer
Disciplína
lyžování akroba cké, boule
běh
ROČENKA 2012
Umístění
13.
14.
16.
20.
22.
23.
25.
29.
30.
32.
37.
40.
40.
42.
43.
48.
52.
52.
58.
61.
63.
70.
77.
91.
94.
113.
144.
Jméno a příjmení
Lukáš Bauer
Lukáš Hlava
Šárka Pančochová
Šárka Pančochová
Mar n Jakš
Mar n Jakš
Jakub Janda
Miroslav Dvořák
Kryštof Krýzl
Tomáš Slavík
Eva Samková
Pavel Churavý
Kryštof Krýzl
Filip Trejbal
Kryštof Krýzl
Michal Novotný
Jan Matura
Aleš Vodseďálek
Mar n Jakš
Jiří Magál
David Bakeš
Mar n Cikl
Kryštof Krýzl
Aleš Razým
Jiří Magál
Filip Trejbal
Aleš Razým
Šárka Pančochová
ROČENKA 2012
Ondřej Bank
Disciplína
běh, distanční
skok
snowboarding, Halfpipe
snowboarding, SB Freestyle
běh
běh, distanční
skok
severská kombinace
alpské lyžování, slalom
severská kombinace
snowboarding, snowboardcross
severská kombinace
alpské lyžování, kombinace
alpské lyžování, slalom
alpské lyžování, obří slalom
snowboarding, snowboardcross
skok
severská kombinace
běh, sprinty
běh, distanční
snowboarding, snowboardcross
skok
alpské lyžování
běh, sprinty
běh
alpské lyžování
běh
Eva Samková
27
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Dušan Kožíšek
Lukáš Bauer
Mar n Jakš
Aleš Razým
Mar n Jakš
Jiří Magál
Aleš Razým
Mar n Jakš
Jiří Magál
Mar n Lopota
Mar n Jakš
Mar n Jakš
Kryštof Krýzl
Kryštof Krýzl
Kryštof Krýzl
Lucie Míková
Lukáš Hlava
Vojtěch Štursa
Antonín Hájek
Ester Ledecká
Michal Novotný
Nikola Sudová
28
Disciplína
lyžování běh, sprint volně
lyžování běh, 15 km klasicky
Poznámka
lyžování běh, sprint dvojic
lyžování běh, štafeta 3× 5 km
lyžování běh, 10 km volně
lyžování běh, 50 km volně
lyžování běh, 30 km volně
lyžování běh, 14 km
lyžování běh
lyžování sjezdové, super
kombinace
lyžování sjezdové, obří slalom
lyžování sjezdové, slalom
skok, K 70
skok, K 95
skok, K 95
skok, HS 134
snowboarding, paralelní OS
snowboarding, snowboardcross
hromadný start
hromadný start, SDJ
kolečkové lyže
běh do vrchu
SDJ
hmota
hmota, SDJ
hmota
SDJ
Mar n Jakš
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl moderního
pě boje Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
e-mail:
web:
Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice
973 203 957
724 048 861
adam.mp@ scali.cz
www.mpduklapraha.cz
Vedoucí trenér:
Trenéři:
Sportovci:
Jiří Adam
kpt. Libor Capalini, Sylvie Černá, Tomáš Janko, Robert Kopecký,
Jakub Kučera
Mar n Bilko, Lenka Bilková, prap. Natálie Dianová, Mar n Dvořák,
Lucie Grolichová, Jakub Hrudka, David Kindl, Barbora Kodedová,
Jan Kuf, prap. Michal Michalík, prap. Ondřej Polívka,
des. Michal Sedlecký, por. David Svoboda, Marek Szmek
` David Svoboda na LOH v Londýně získal historicky první zlatou olympijskou medaili
pro moderní pě boj a vytvořil šermířský olympijský rekord. Ondřeje Polívku limitovalo
zraněné zápěs , a tak obsadil 15. místo, Natálie Dianová 22. místo.
` Na mistrovství Evropy získalo družstvo Jan Kuf, Michal Michalík, Michal Sedlecký a mix
štafeta Natálie Dianová, David Svoboda bronzové medaile.
` Na ME juniorů Jan Kuf vybojoval stříbrnou medaili v individuální soutěži.
` Z MS juniorů družstvo Mar n Bilko, David Kindl, Jan Kuf přivezlo bronzovou medaili.
` Armádní sportovní oddíl
spolupořádal 11. kolo Českého
poháru mládeže 2012 − Memoriál
Karla Bártů.
` Bakalářské studium dokončili David
Svoboda, Ondřej Polívka a Barbora
Kodedová.
` Postgraduální studium dokončila
Sylvie Černá.
` Michalu Sedleckému se narodila
dcera Nela.
David Svoboda
ROČENKA 2012
29
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění
1.
15.
22.
Jméno a příjmení
David Svoboda
Ondřej Polívka
Natálie Dianová
Disciplína
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
Mistrovství světa 2012 − Řím, Itálie
Umístění
4.
7.
9.
11.
23.
25.
31.
Jméno a příjmení
Jan Kuf
Lenka Bilková
Natálie Dianová
Lucie Grolichová
Barbora Kodedová
David Svoboda
David Svoboda
Ondřej Polívka
Michal Sedlecký
Barbora Kodedová
Michal Michalík
Natálie Dianová
Disciplína
smíšená štafeta
družstvo
jednotlivci
družstvo
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
Mistrovství Evropy 2012 − Sofie, Bulharsko
Umístění
3.
3.
4.
5.
14.
18.
26.
31.
31.
33.
30
Jméno a příjmení
Michal Michalík
Jan Kuf
Michal Sedlecký
David Svoboda
Natálie Dianová
Natálie Dianová
Barbora Kodedová
Lenka Bilková
David Svoboda
Michal Michalík
Ondřej Polívka
Michal Michalík
Jan Kuf
Michal Sedlecký
David Kindl
Barbora Kodedová
Lenka Bilková
Disciplína
družstvo
smíšená štafeta
štafeta
štafeta
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci, SDJ
jednotlivci
jednotlivci
ROČENKA 2012
Mistrovství světa juniorů 2012 − Drzonkow, Polsko
Umístění
3.
5.
9.
13.
19.
Jméno a příjmení
Mar n Bilko
David Kindl
Jan Kuf
Mar n Bilko
David Kindl
Mar n Bilko
David Kindl
Jan Kuf
Disciplína
družstvo, SDJ
štafeta (podíl 2/3), SDJ
jednotlivci, SDJ
jednotlivci, SDJ
jednotlivci
Mistrovství Evropy juniorů 2012 − Szekesfehérvár, Maďarsko
Umístění
2.
6.
9.
Jméno a příjmení
Jan Kuf
Jan Kuf
David Kindl
Jan Kuf
David Kindl
Disciplína
jednotlivci
štafeta (podíl 2/3), SDJ
družstvo (podíl 2/3), SDJ
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
David Svoboda
Natálie Dianová
Jan Kuf
Disciplína
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
Ondřej Polívka a Natálie Dianová
ROČENKA 2012
Poznámka
Ondřej Polívka, Natálie Dianová a David Svoboda
31
Armádní sportovní oddíl parašu smu
Dukla Prostějov
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
Letecká 1, 796 01 Prostějov
973 411 660, 973 411 662
724 048 864
973 411 707
[email protected]
www.duklasport.cz, www.duklaprostejov.cz
Vedoucí trenér:
Tajemník:
Trenér:
Technik:
Instruktoři sportu:
Jiří Šafanda
Lubomír Havlák
npor. Jan Wantula
prap. Josef Herzinger
Jiří Gečnuk, Bonifác Hájek, por. Libor Jiroušek, Miloslav Kříž,
prap. Jakub Pavlíček, prap. Petr Směšný, prap. Oldřich Šorf,
des. Hynek Tábor, Jindřich Vedmoch, Čestmír Zítka
` Na mistrovství světa v klasickém parašu smu v Dubaji získali 5 medailí – stříbrnou
v kombinaci družstev a čtyři v individuálním hodnocení (Jiří Gečnuk stříbrnou
v individuální akrobacii a bronzovou v kombinaci, Libor Jiroušek bronzovou v individuální
akrobacii a Bonifác Hájek bronzovou v přesnos přistání juniorů).
` V sérii Světového poháru na přesnost přistání
získalo družstvo stříbro, v juniorské kategorii
Miloslav Kříž zlato a Bonifác Hájek bronz.
` V září proběhly oslavy k 50 letům vzniku
sportovního parašu smu v AČR (1962−2012).
Při této příležitos byla vydána publikace 50 let
pod vrchlíky armádních sportovních padáků.
Účastníci si rovněž připomněli již 40. výročí
tragické nehody oddílu v Bulharsku, kdy
zahynulo 11 členů výpravy.
Jiří Gečnuk
32
ROČENKA 2012
Mistrovství světa 2012 − Dubaj, Spojené arabské emiráty
Umístění
2.
2.
3.
3.
4.
5.
8.
10.
17.
19.
20.
21.
24.
26.
34.
43.
61.
Jméno a příjmení
Jiří Gečnuk
Jindřich Vedmoch
Jiří Gečnuk
Libor Jiroušek
Oldřich Šorf
Hynek Tábor
Libor Jiroušek
Jiří Gečnuk
Hynek Tábor
Jindřich Vedmoch
Jiří Gečnuk
Libor Jiroušek
Oldřich Šorf
Hynek Tábor
Hynek Tábor
Jindřich Vedmoch
Jindřich Vedmoch
Libor Jiroušek
Oldřich Šorf
Oldřich Šorf
Hynek Tábor
Oldřich Šorf
Jiří Gečnuk
Jindřich Vedmoch
Libor Jiroušek
Disciplína
individuální akrobacie
kombinace, družstvo
individuální akrobacie
kombinace
přesnost přistání
přesnost přistání, družstvo
kombinace
individuální akrobacie
kombinace
kombinace
kombinace
přesnost přistání
individuální akrobacie
individuální akrobacie
přesnost přistání
přesnost přistání
přesnost přistání
Mistrovství světa juniorů 2012 − Dubaj, Spojené arabské emiráty
Umístění
3.
6.
6.
7.
8.
13.
Jméno a příjmení
Bonifác Hájek
Miloslav Kříž
Miloslav Kříž
Miloslav Kříž
Bonifác Hájek
Bonifác Hájek
Disciplína
přesnost přistání
přesnost přistání
kombinace
individuální akrobacie
kombinace
individuální akrobacie
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
1.
Jméno a příjmení
Miloslav Kříž
ROČENKA 2012
Disciplína
přesnost přistání, junioři
33
Umístění
2.
3.
Jméno a příjmení
Jakub Pavlíček
Jiří Gečnuk
Libor Jiroušek
Hynek Tábor
Oldřich Šorf
Bonifác Hájek
Disciplína
přesnost přistání, družstvo
přesnost přistání, junioři
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Hynek Tábor
Jiří Gečnuk
Hynek Tábor
Jindřich Vedmoch
Čestmír Zítka
Libor Jiroušek
Hynek Tábor
Ondřej Žák
Disciplína
přesnost přistání
Poznámka
přesnost přistání, družstvo
individuální akrobacie
kombinace
přesnost přistání
junioři, SDJ
České rekordy 2012
seniorský
Jméno a příjmení
Hynek Tábor
Sportovní odvětví
parašu smus −
přesnost přistání
Jiří Gečnuk a Bonifác Hájek
34
Výsledek
Soutěž
0,04 m z 10 závodních kol MČR, Strakonice
Mistrovství světa v Dubaji
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl různé
Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice
973 203 809
602 649 716
224 310 909
[email protected]
www.duklasport.cz
Vedoucí trenér:
Trenér:
Sportovci:
mjr. Jan Kinkor
Viktor Zapletal
badminton – Pavel Florián
boby − Jan Stokláska, Dominik Suchý
cyklis ka − Ondřej Cink (od 1. 6. 2012), Tereza Huříková,
Jaroslav Kulhavý, Mar na Růžičková, Jan Škarnitzl
jach ng − Karel Lavický, Tomáš Vika
golf − Marek Nový, Klára Spilková
karate − Ondřej Samek, Jakub Tesárek
motorismus − Mar n Go vald, Jakub Smrž
plážový volejbal – Mar na Bonnerová, Barbora Hermannová
saně − Antonín Brož, Lukáš Brož, Jakub Hyman (do 30. 4. 2012),
Ondřej Hyman, Jaromír Kudera, Matěj Kvíčala
sportovní aerobic − Denisa Barešová, Pavel Sirotek,
Veronika Šindelářová
stolní tenis − Dana Hadačová (do 30. 11. 2012), Tomáš Tregler,
Iveta Vacenovská (do 30. 11. 2012)
` Jaroslav Kulhavý získal v disciplíně cross country
horských kol první cyklis ckou olympijskou zlatou
medaili pro samostatnou Českou republiku.
` Iveta Vacenovská se kvalifikovala do Grand finále světové série ve stolním tenise, mimo jiné také díky finálové
účas na German open a semifinále na Czech open.
` Soutěžní kariéru se rozhodli ukončit mnohonásobní
medailisté z MS a ME ve sportovním aerobiku v kategorii párů Pavel Sirotek a Veronika Šindelářová. Na dobu
jednoho roku přerušil soutěžení sáňkař Jakub Hyman.
` Oženil se sáňkař Antonín Brož a vdala se stolní tenistka
Dana Hadačová.
` Ondřej Samek se stal bakalářem na Pedagogické fakultě
Univerzity J. E. Purkyně.
ROČENKA 2012
Jaroslav Kulhavý
35
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
cyklis ka MTB
Umístění
1.
12.
14.
Jméno a příjmení
Jaroslav Kulhavý
Jan Škarnitzl
Ondřej Cink
Disciplína
cross country
cross country
cross country
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
jach ng
Umístění
36.
Jméno a příjmení
Karel Lavický
Disciplína
RS:X
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
stolní tenis
Umístění
17.
49.
Jméno a příjmení
Iveta Vacenovská
Dana Hadačová
Disciplína
dvouhra, dělené umístění
dvouhra, dělené umístění
Mistrovství světa 2012 v jízdě na saních − Altenberg, Německo
Umístění
15.
23.
23.
30.
Jméno a příjmení
Antonín Brož
Lukáš Brož
Ondřej Hyman
Matěj Kvíčala
Jaromír Kudera
Jakub Hyman
Disciplína
dvojice
jednotlivci
dvojice, SDJ
jednotlivci
Mistrovství světa 2012 v jízdě na bobech
− Lake Placid, USA
Umístění
Jméno a příjmení
13.
Jan Stokláska
18.
Jan Stokláska
Disciplína
čtyřbob
(podíl 1/4)
dvojbob
(podíl 1/2)
Jan Stokláska
36
ROČENKA 2012
Mistrovství světa 2012 v jach ngu − Cádiz, Španělsko
Umístění
52.
Jméno a příjmení
Karel Lavický
Disciplína
RS:X
Mistrovství světa 2012 ve stolní tenisu − Dortmund, Německo
Umístění
18.
Jméno a příjmení
Iveta Vacenovská
Dana Hadačová
Disciplína
družstva (podíl 2/5)
Mistrovství světa 2012 v karate WKC − Šiauliai, Lotyšsko
Umístění
1.
Jméno a příjmení
Jakub Tesárek
Disciplína
kata
Mistrovství světa 2012 v karate WTKA − Carrara, Itálie
Umístění
2.
2.
4.
6.
Jméno a příjmení
Ondřej Samek
Ondřej Samek
Ondřej Samek
Ondřej Samek
Disciplína
kata all styles
kata duo (podíl 1/2)
self defenc (podíl 1/2)
kata shotokan
Mistrovství světa 2012 v cyklis ce MTB − Saalfelden, Rakousko
Umístění
1.
7.
13.
15.
diskval.
Jméno a příjmení
Ondřej Cink
Tereza Huříková
Jaroslav Kulhavý
Jan Škarnitzl
Ondřej Cink
Jaroslav Kulhavý
Disciplína
cross country
cross country
cross country
cross country
smíšená štafeta (podíl 1/2)
Mistrovství světa 2012 v cyklis ce silniční − Limburk, Nizozemsko
Umístění
7.
42.
Jméno a příjmení
Mar na Růžičková
Mar na Růžičková
ROČENKA 2012
Disciplína
časovka družstev (podíl 1/6)
silnice
37
Mistrovství světa 2012 ve sportovním aerobiku − Dordrecht,
Nizozemsko
Umístění
2.
5.
Jméno a příjmení
Pavel Sirotek
Veronika Šindelářová
Denisa Barešová
Disciplína
páry
jednotlivci
Mistrovství světa 2012 – seriál, motorismus (celkové umístění)
Umístění
nedokončil
Jméno a příjmení
Jakub Smrž
Disciplína
superbiky (92,5 bodů)
Mistrovství Evropy 2012 v jízdě na bobech − Altenberg, Německo
Umístění
10.
11.
Jméno a příjmení
Jan Stokláska
Jan Stokláska
Disciplína
dvojbob (podíl 1/2)
čtyřbob (podíl 1/4)
Mistrovství Evropy 2012 v jízdě na saních − Paramonovo, Rusko
Umístění
8.
15.
Jméno a příjmení
Antonín Brož
Lukáš Brož
Ondřej Hyman
Disciplína
dvojice
jednotlivci
Mistrovství Evropy 2012 v cyklis ce MTB − Moskva, Rusko
Umístění
1.
4.
5.
5.
12.
Jméno a příjmení
Ondřej Cink
Tereza Huříková
Jaroslav Kulhavý
Jan Škarnitzl
Ondřej Cink
Tereza Huříková
Jan Škarnitzl
Disciplína
cross country (do 23 let)
cross country
cross country
smíšená štafeta (podíl 3/4)
cross country
Mistrovství Evropy 2012 v plážovém volejbalu − Haag, Nizozemsko
Umístění
5.−8.
38
Jméno a příjmení
Mar na Bonnerová
Barbora Hermannová
Disciplína
SDJ
ROČENKA 2012
Mistrovství Evropy 2012 ve sportovním aerobiku − Praha
Umístění
1.
1.
Jméno a příjmení
Denisa Barešová
Pavel Sirotek
Veronika Šindelářová
Disciplína
jednotlivci
páry
Mistrovství Evropy 2012 ve stolním tenisu − Herning, Dánsko
Umístění
5.−8.
9.−16.
−
Jméno a příjmení
Dana Hadačová Čechová
Iveta Vacenovská
Dana Hadačová Čechová
Disciplína
čtyřhra (podíl 1/2)
dvouhra
dvouhra, nepostoupila z 1. kola
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
3.
13.
18.
21.
25.
26.
30.
36.
46.
Jméno a příjmení
Jaroslav Kulhavý
Antonín Brož
Lukáš Brož
Jan Stokláska
Dominik Suchý
Jan Stokláska
Jaromír Kudera
Matěj Kvíčala
Ondřej Hyman
Tereza Huříková
Jan Škarnitzl
Jakub Hyman
Disciplína
cyklis ka MTB, cross country
saně, dvojice
boby, čtyřbob (podíl 1/2)
boby, dvojbob (podíl 1/2)
saně, dvojice, SDJ
saně, jednotlivci
cyklis ka MTB, cross country
cyklis ka MTB, cross country
saně, jednotlivci
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Tereza Huříková
Lukáš Brož
Dana Hadačová
Tomáš Tregler
Iveta Vacenovská
Disciplína
MTB, cross country
saně, kolečkové saně
stolní tenis, čtyřhra ženy
stolní tenis, čtyřhra muži
stolní tenis, dvouhra
ROČENKA 2012
Poznámka
podíl 1/2
podíl 1/2, SDJ
39
Armádní sportovní oddíl sportovní střelby
Dukla Hradec Králové
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
tř. Komenského 224, 500 01 Hradec Králové
(Žižkovy kasárny)
973 252 072
724 203 554
973 253 793
[email protected]
www.duklasport.cz
Vedoucí trenér:
Trenéři:
Externí trenér:
Sportovci:
SDJ:
mjr. Radek Jančík
Petr Luš cký, Petr Málek st. (do 31. 10. 2012), Kamil Ploc
Lubor Novota
Robin Daněk, Mar n Dvořák (do 31. 10. 2012), Michal Hojný,
Milan Hric, Libuše Jahodová, David Kostelecký, Jan Leskovec,
Petr Málek ml., Jakub Novota, Miroslav Pacák (od 1. 11. 2012),
Miloš Slavíček, por. Jan Sychra, Marcela Václavková
Matěj Hošna, Marek Januš, Jaroslav Lang, Josef Navrá l, Matěj Novota,
Matěj Vaněk, Pavel Vaněk
` Skeetař Jan Sychra se v Londýně
probojoval až do finále a ve čtvrtém
olympijském startu dosáhl 6. místem
za m svého nejlepšího výsledku na OH.
` Trenérskou činnost u ASO ukončil Petr
Málek a odešel do zahraničního angažmá.
` Maturitu úspěšně složil Miroslav Pacák.
` ASO spolupořádal závody VC AČR, Český
pohár a GP Hradce Králové v brokové
střelbě.
` ASO Dukla Hradec Králové se v únoru
přestěhoval z prostor internátu Vojenské
lékařské akademie (Heyrovského)
do Žižkových kasáren.
Jan Sychra
40
ROČENKA 2012
Letní olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění Jméno a příjmení Disciplína
6.
Jan Sychra
skeet
14.
David Kostelecký trap
David Kostelecký
Mistrovství Evropy 2012 − Larnaka, Kypr
Umístění
2.
3.
11.
42.
Jméno a příjmení
David Kostelecký
Jan Sychra
David Kostelecký
Jan Sychra
Disciplína
trap, družstvo (podíl 1/3)
skeet, družstvo (podíl 1/3)
trap
skeet
Mistrovství Evropy juniorů 2012 − Larnaka, Kypr
Umístění
1.
3.
4.
6.
Jméno a příjmení
Miroslav Pacák
Miloš Slavíček
Miroslav Pacák
Miloš Slavíček
Libuše Jahodová
Disciplína
skeet, družstvo (podíl 2/3)
skeet
skeet
skeet
Akademické mistrovství světa 2012 − Kazaň, Rusko
Umístění
27.
Jméno a příjmení
Mar n Dvořák
ROČENKA 2012
Disciplína
trap, SDJ
41
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
David Kostelecký
David Kostelecký
Michal Hojný
Robin Daněk
Jan Sychra
Miloš Slavíček
Miroslav Pacák
Miloš Slavíček
Matěj Novota
Josef Navrá l
Josef Navrá l
Matěj Vaněk
Marek Januš
Disciplína
trap
Poznámka
trap, družstvo
skeet
skeet
junioři
skeet, družstvo
junioři, SDJ
trap
dorost, SDJ
trap, družstvo
dorost, SDJ
České rekordy 2012
dorostenecký
Jméno a příjmení
Josef Navrá l
Matěj Novota
42
Sportovní odvětví
sportovní střelba − trap
Výsledek
123+20
Soutěž
MČR, Brno
Miloš Slavíček
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl sportovní střelby
Dukla Plzeň
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
Armádní střelecký stadion Plzeň,
326 00 Plzeň – Božkov
973 341 701−3
724 167 641, 602 262 755
377 450 309
[email protected], bi [email protected],
[email protected]
www.duklaplzen.cz
Vedoucí trenér:
Trenéři:
Bohumír Pokorný
Jaromír Bureš, kpt. Petr Černoch, Ján Kermiet, David Maruška,
Ivo Mazura, Vladimír Novotný, Pavel Šafránek
Tajemník:
Magdaléna Havlíčková
Zbrojíř:
Leon Damas
Instruktoři sportu: prap. Josef Fiala, Vladimír Haloda, Adam Hrabovský, David Hrčkulák,
Miroslav Januš, Bedřich Jonáš, prap. Milan Mach, Lenka Marušková,
Michaela Musilová, Josef Nikl, Petr Šmol, Tomáš Těhan, Lucie Valová
` Na LOH v Londýně startovala z ASO
pouze střelkyně Lenka Marušková, která
se v disciplíně vzduchová pistole 40 ran
umís la na 8. místě a ve sportovní pistoli
30+30 na místě třináctém.
` Na ME ve střelbě z kulových a vzduchových
zbraní získali střelci ASO Dukla Plzeň celkem
5 medailí.
` Nejvíce se dařilo střelcům na běžící terč,
kteří na samostatném MS ve Švédsku
vybojovali 3 zlaté a 1 bronzovou medaili.
Miroslav Januš
ROČENKA 2012
43
Letní olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění
8.
13.
Jméno a příjmení
Lenka Marušková
Lenka Marušková
Disciplína
VzPi 40
SP 30+30
Mistrovství světa 2012 − Stockholm, Švédsko
Umístění
1.
1.
1.
3.
4.
4.
4.
5.
7.
12.
13.
15.
16.
19.
23.
24.
Jméno a příjmení
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Josef Nikl
Josef Nikl
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Josef Nikl
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Josef Nikl
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Josef Nikl
Miroslav Januš
Josef Nikl
Miroslav Januš
Bedřich Jonáš
Josef Nikl
Josef Nikl
Bedřich Jonáš
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Disciplína
BT mix 50 m, družstvo
VzBT mix
VzBT 30+30, družstvo
VzBT mix, družstvo
VzBT 30+30
BT mix 50 m
BT 30+30 50 m, družstvo
BT 30+30 50 m
BT mix 50 m
VzBT 30+30
BT mix 50 m
VzBT 30+30
BT 30+30 50 m
BT 30+30 50 m
VzBT mix
VzBT mix
Halové mistrovství Evropy 2012 − Vierumäki, Finsko
Umístění
3.
44
Jméno a příjmení
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Josef Nikl
Disciplína
VzBT mix, družstvo
ROČENKA 2012
Umístění
5.
6.
6.
7.
8.
12.
13.
13.
15.
17.
27.
36.
54.
Jméno a příjmení
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Josef Nikl
Bedřich Jonáš
Miroslav Januš
Petr Šmol
Bedřich Jonáš
Pavel Světlík
Miroslav Januš
Josef Nikl
Josef Nikl
Lenka Marušková
Michaela Musilová
Pavel Světlík
Petr Šmol
Disciplína
VzBT 30+30, družstvo
VzBT 30+30
VzBT mix
VzPu, družstvo (podíl 1/3)
VzBT mix
VzPi, družstvo (podíl 1/3)
VzBT 30+30
VzBT mix
VzBT 30+30
VzPi
VzPi
VzPi
VzPu
Halové mistrovství Evropy juniorů 2012 − Vierumäki, Finsko
Umístění
2.
2.
3.
4.
4.
7.
9.
20.
30.
33.
48.
Jméno a příjmení
Nikola Mazurová
Nikola Mazurová
Jindřich Dubový
Vít Jonák
Jindřich Dubový
Šárka Jonáková
Silvie Získalová
Silvie Získalová
Petr Nymburský
David Hrčkulák
Vít Jonák
Petr Nymburský
Šárka Jonáková
David Hrčkulák
Disciplína
VzPu 40, SDJ
VzPu 40, družstvo (podíl 1/3), SDJ
VzPi, družstvo (podíl 2/3), SDJ
VzPi 60, SDJ
VzPi, družstvo (podíl 2/3), SDJ
VzPi, SDJ
VzPu, družstvo (podíl 2/3), SDJ
VzPi 60, SDJ
VzPu, SDJ
VzPi, SDJ
VzPu, SDJ
Mistrovství Evropy juniorů 2012 − Bologna, Itálie
Umístění
3.
Jméno a příjmení
Michala Heinrichová
Šárka Jonáková
ROČENKA 2012
Disciplína
SP 30+30, družstvo (podíl 2/3), SDJ
45
Umístění
7.
9.
10.
10.
Jméno a příjmení
Michala Heinrichová
Vít Jonák
Jindřich Dubový
Petr Nymburský
Petr Nymburský
Šárka Jonáková
12.
Nikola Mazurová
13.
Nikola Mazurová
13.
Nikola Mazurová
16.
24.
33.
33.
41.
Jindřich Dubový
Nikola Mazurová
Petr Nymburský
Vít Jonák
Petr Nymburský
8.
Disciplína
SP 30+30, SDJ
LP 60, družstvo (podíl 2/3)
LM 3× 40, družstvo (podíl 1/3), SDJ
LM 60, družstvo (podíl 1/3), SDJ
SP 30+30, SDJ
SM 60 vleže, družstvo (podíl 1/3),
SDJ
SM 60 3× 20, SDJ
SM 60 3× 20, družstvo (podíl 1/3),
SDJ
LP 60, SDJ
SM 60 vleže, SDJ
LM 3× 40, SDJ
LP 60, SDJ
LM 60 vleže, SDJ
Miroslav Januš, Bedřich Jonáš a Josef Nikl
46
ROČENKA 2012
Akademické mistrovství světa 2012 − Kazaň, Rusko
Umístění
2.
3.
4.
5.
5.
6.
9.
12.
17.
19.
Jméno a příjmení
Tomáš Těhan
Pavel Světlík
Michaela Musilová
Šárka Jonáková
Michaela Musilová
Šárka Jonáková
Michaela Musilová
Tomáš Těhan
Pavel Světlík
Michaela Musilová
Šárka Jonáková
Šárka Jonáková
Disciplína
StP 3× 20
VzPi 60
SP 30+30, družstvo (podíl 2/3)
VzPi 40, družstvo (podíl 2/3)
VzPi 40
RP 2× 30
LP 60
SP 30+30
VzPi 40, SDJ
SP 30+30, SDJ
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
6.
9.
26.
59.
61.
64.
69.
72.
79.
79.
81.
88.
100.
Jméno a příjmení
Lenka Marušková
Lenka Marušková
Josef Fiala
Petr Šmol
Petr Šmol
Nikola Mazurová
Nikola Mazurová
Michala Heinrichová
Pavel Světlík
Šárka Jonáková
Michaela Musilová
Silvie Získalová
Petr Šmol
Disciplína
SP 30+30
VzPi 40
RP 2× 30
LM 3× 40
VzPu 60
VzPu 40, SDJ
SM 3× 20, SDJ
SP 30+30, SDJ
VzPi 60
SP 30+30, SDJ
VzPi 40
VzPi 40, SDJ
LM 60 vleže
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Pavel Světlík
Pavel Světlík
Tomáš Těhan
Tomáš Těhan
Tomáš Těhan
ROČENKA 2012
Disciplína
VzPi 60
Poznámka
hala
VzPi 60, družstvo
hala, podíl 2/3
RVzPi 2× 30
StVzPi 2× 30
hala
hala
47
Jméno a příjmení
Milan Mach
Petr Šmol
Vladimír Haloda
Tomáš Těhan
Tomáš Těhan
Pavel Světlík
Michaela Musilová
Jindřich Dubový
Adam Hrabovský
Šárka Jonáková
Silvie Získalová
Tomáš Těhan
Tomáš Těhan
Pavel Šafránek
Pavel Světlík
Tomáš Těhan
Pavel Šafránek
Josef Fiala
Petr Šmol
Milan Mach
Vladimír Haloda
Petr Šmol
Tomáš Těhan
Tomáš Těhan
Michala Heinrichová
Šárka Jonáková
Michaela Musilová
Lucie Valová
Vít Jonák
Vít Jonák
Nikola Mazurová
Nikola Mazurová
Mar na Francová
Nikola Mazurová
Silvie Získalová
Silvie Získalová
Disciplína
Poznámka
VzPu 60, družstvo
hala
StVzPi 40
hala
StVzPi 40, družstvo
hala, podíl 2/3
VzPi 40
VzPi 60
LM 60 vleže, družstvo
VzPi 40
VzPi 40
StP 3× 20
hala
hala, junioři, SDJ
podíl 1/3
hala, junioři, SDJ
hala, dorost, SDJ
StP 3× 20, družstvo
VP 30+30, družstvo
LM 3× 40
LM 3× 40, družstvo
SP 30+30
SP 30+30, družstvo
podíl 1/3
SP 30+30, družstvo
SM 60 vleže
StP 3× 20
SP 30+30
SM 60 vleže
junioři, SDJ
junioři, SDJ
junioři
SM 60 vleže, družstvo
junioři, SDJ
SM 3× 20
SP 30+30
SP 30+30, družstvo
junioři
dorost, SDJ
dorost, SDJ, podíl 1/3
České rekordy 2012
juniorský
Jméno a příjmení
Michala Heinrichová
48
Sportovní odvětví
Výsledek Soutěž
sportovní střelba − sportovní pistole 30+30 584+202,2 ČP, Plzeň
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl veslování
Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
e-mail:
web:
Císařská louka 1, 150 00 Praha 5 – Smíchov
973 219 582
602 328 451
[email protected], [email protected]
www.dukla-veslovani.cz
Vedoucí trenér:
Tajemník:
Trenéři:
Filip Koudela
Tomáš Odvárko
Petr Blecha, Milan Doleček st., Rudolf Kopřiva, Vít Kučera,
Michal Vabroušek
Servisman:
Václav Chalupa
Instruktoři sportu: Jan Andrle, Mar n Basl, prap. Milan Doleček ml., Oldřich Hejdušek,
Michal Horváth, des. David Jirka, Matyáš Klang (od 1. 10. 2012),
Jan Koloc, Jiří Kopáč, Petr Melichar, Petr Ouředníček, Jan Pilc,
Michal Plocek (od 1. 10. 2012), Jakub Podrazil (od 1. 10. 2012),
kpt. Ondřej Synek, Adam Štěrbák (od 1. 10. 2012), Jan Vetešník,
Ondřej Vetešník, prap. Petr Vitásek, Miroslav Vraš l
` Skifař Ondřej Synek na LOH v Londýně
vybojoval druhou stříbrnou olympijskou
medaili. Po návratu z her se mu
17. 8. 2012 narodil syn Matyáš.
` Ondřej Vetešník se v září oženil.
Ondřej Synek
ROČENKA 2012
49
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění
2.
11.
13.
Jméno a příjmení
Ondřej Synek
Miroslav Vraš l
Jiří Kopáč
Jan Vetešník
Ondřej Vetešník
Matyáš Klang
Milan Bruncvík
Jakub Podrazil
Michal Horváth
Disciplína
skif
čtyřka bez kormidelníka lehkých
vah
čtyřka bez kormidelníka
Mistrovství světa do 23 let a juniorů 2012 − Trakai, Litva
Umístění
5.
6.
10.
12.
13.
14.
Jméno a příjmení
Jan Andrle
Petr Buzrla
Adam Štěrbák
Mar n Basl
Jan Hájek
Matouš Lorenc
Jakub Koloc
Jan Pilc
Kornel Altman
Petr Melichar
Jakub Paroulek
Vojtěch Řimák
Mar n Slavík
Michal Humpolíček
Disciplína
čtyřka párová (do 23 let)
dvojka bez kormidelníka lehkých
vah (do 23 let), SDJ
čtyřka bez kormidelníka (do 23 let)
dvojskif (do 23 let), SDJ
skif lehkých vah (do 23 let), SDJ
skif (do 23 let), SDJ
Mistrovství Evropy 2012 − Varese, Itálie
Umístění
3.
50
Jméno a příjmení
Kornel Altman
David Jirka
Jakub Podrazil
Michal Horváth
Jan Pilc
Milan Doleček
Petr Melichar
Matyáš Klang
Mar n Šuma (kormidelník)
Disciplína
osma s kormidelníkem
ROČENKA 2012
Umístění
5.
7.
11.
Jméno a příjmení
Petr Buzrla
Adam Štěrbák
Mar n Basl
Jan Andrle
Michal Plocek
Petr Vitásek
Petr Ouředníček
Disciplína
čtyřka párová
skif
dvojskif
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
1.
Jméno a příjmení
Ondřej Synek
ROČENKA 2012
Disciplína
skif
51
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Ondřej Synek
Ondřej Vetešník
Michal Humpolíček
Jan Vetešník
Jan Hájek
Matouš Lorenc
Michal Plocek
Jiří Kopáč
Miroslav Vraš l
Petr Vitásek
Petr Ouředníček
Jan Vetešník
Mar n Slavík
Michal Horváth
Jan Pilc
Jakub Podrazil
Matyáš Klang
Mar n Basl
Jan Andrle
Petr Buzrla
Adam Štěrbák
Jan Pilc
David Jirka
Kornel Altman
Michal Horváth
Petr Melichar
Milan Doleček
Jakub Podrazil
Matyáš Klang
Mar n Šuma (kormidelník)
Disciplína
trenažér
trenažér
skif
skif lehkých vah
Poznámka
lehké váhy
dvojka bez kormidelníka lehkých vah
SDJ
skif
dvojka bez kormidelníka
dvojskif
dvojskif lehkých vah
čtyřka bez kormidelníka
čtyřka párová
osma s kormidelníkem
České rekordy 2012
seniorské
Jméno a příjmení
Ondřej Synek
Ondřej Vetešník
52
Sportovní odvětví
veslování
veslování
Výsledek
5:40,9 min.
6:08,9 min.
Soutěž
MČR na trenažéru
MČR LV na trenažéru
ROČENKA 2012
Armádní sportovní oddíl vodního slalomu
Dukla Brandýs nad Labem
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
S. K. Neumanna 386, 250 01 Brandýs nad Labem
326 903 079
602 643 981
326 903 079
[email protected]
www.duklabrandys.cz
Vedoucí trenér:
Tajemník:
Trenéři:
Vlas mil Ouředník
Pavel Štercl
Zdenka Grossmannová, Luboš Hilgert st., Lukáš Kubričan,
Ondřej Mohout, Daniel Rubín
Externí trenéři:
Oldřich Blažíček (do 30. 11. 2012), Jaromír Indruch, Fran šek Jordán,
Jiří Karlovský, Kamil Křempek, Dalibor Slovák
Servisman:
David Mrůzek
Instruktoři sportu: Luboš Hilgert ml., Štěpánka Hilgertová, des. Tomáš Indruch,
Jakub Jáně, Michal Jáně, Ondřej Karlovský, Jonáš Kašpar, Kamil Mrůzek,
Eva Ornstová, Tomáš Rak, Marek Šindler, por. Ondřej Štěpánek,
por. Jaroslav Volf, Jan Vondra
` Na LOH 2012 v Londýně obsadila
na své šesté olympiádě vynikající
4. místo Štěpánka Hilgertová,
deblkanoisté Jaroslav Volf, Ondřej
Štěpánek skončili sedmí.
` Z mistrovství světa do 23 let přivezly
hlídky C2 a K1 tuly mistrů světa a C2
Jakub Jáně s Ondřejem Karlovským
stříbro.
` Junioři Barbora Valíková a Petr Binčík
se stali juniorskými mistry Evropy.
` V létě úspěšně odmaturoval Marek
Šindler.
` K 30. listopadu ukončil u vodního
slalomu svou dlouholetou činnost
trenér Oldřich Blažíček.
` Od listopadu je novou předsedkyní
oddílu Dukla Zdenka Grossmannová.
Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek
ROČENKA 2012
53
Olympijské hry 2012 − Londýn, Velká Británie
Umístění
4.
7.
Jméno a příjmení
Štěpánka Hilgertová
Jaroslav Volf
Ondřej Štěpánek
Disciplína
kajak, slalom
deblkánoe, slalom
Mistrovství světa 2012 − La Plagne, Francie
Umístění
2.
4.
Jméno a příjmení
Kamil Mrůzek
Kamil Mrůzek
Disciplína
kajak hlídky, sjezd (podíl 1/3)
kajak, sjezd
Mistrovství světa do 23 let a juniorů 2012 − Wausau, USA
Umístění
3.
Jméno a příjmení
Jakub Jáně
Ondřej Karlovský
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
Eva Ornstová
Pavlína Zástěrová
Jakub Jáně
Ondřej Karlovský
Barbora Valíková
3.
Tomáš Rak
4.
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
5.
Petr Binčík
7.
11.
27.
29.
33.
Eva Ornstová
Pavlína Zástěrová
Tomáš Rak
Barbora Valíková
Petr Binčík
1.
1.
2.
Disciplína
deblkánoe hlídky, slalom, do 23 let
(podíl 2/3)
kajak hlídky, slalom, do 23 let
(podíl 2/3)
deblkánoe, slalom, do 23 let
kajak hlídky, slalom, do 23 let
kánoe hlídky, slalom, do 23 let
(podíl 1/3)
deblkánoe, slalom, do 23 let
kajak hlídky, slalom, do 23 let, SDJ
(podíl 1/3)
kajak, slalom, do 23 let
kajak, slalom, do 23 let, SDJ
kánoe, slalom, do 23 let
kajak, slalom, SDJ
kajak, slalom, SDJ
Mistrovství Evropy 2012 − Augsburg, Německo
Umístění
1.
54
Jméno a příjmení
Jaroslav Volf
Ondřej Štěpánek
Disciplína
deblkánoe, slalom
ROČENKA 2012
Umístění
2.
4.
5.
8.
8.
11.
16.
20.
Jméno a příjmení
Jaroslav Volf
Ondřej Štěpánek
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
Ondřej Karlovský
Jakub Jáně
Luboš Hilgert ml.
Štěpánka Hilgertová
Eva Ornstová
Luboš Hilgert
Eva Ornstová
Štěpánka Hilgertová
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
Ondřej Karlovský
Jakub Jáně
Disciplína
deblkánoe hlídky, slalom
kajak hlídky, slalom (podíl 1/3)
kajak hlídky, slalom (podíl 1/3)
kajak, slalom
kajak, slalom
kajak, slalom
deblkánoe, slalom
deblkánoe, slalom
Štěpánka a Luboš Hilgertovi
ROČENKA 2012
55
Mistrovství Evropy do 23 let a juniorů 2012 − Solkan, Slovinsko
Umístění
1.
1.
2.
2.
3.
4.
4.
5.
7.
11.
13.
18.
Jméno a příjmení
Petr Binčík
Barbora Valíková
Ondřej Karlovský
Jakub Jáně
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
Disciplína
kajak hlídky, slalom (podíl 1/3)
kajak hlídky, slalom (podíl 1/3)
deblkánoe hlídky, slalom, do 23 let
(podíl 2/3)
kánoe hlídky, slalom, do 23 let
(podíl 1/3)
kajak hlídky, slalom, do 23 let
(podíl 2/3)
Tomáš Rak
Pavlína Zástěrová
Eva Ornstová
Ondřej Karlovský
Jakub Jáně
Tomáš Rak
Barbora Valíková
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
Pavlína Zástěrová
Eva Ornstová
Petr Binčík
deblkánoe, slalom, do 23 let
kánoe, slalom, do 23 let
kajak, slalom, SDJ
deblkánoe, slalom, do 23 let
kajak, slalom, do 23 let, SDJ
kajak, slalom, do 23 let
kajak, slalom, SDJ
Světový pohár 2012 (celkové umístění)
Umístění
9.
11.
11.
12.
16.
Jméno a příjmení
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
Ondřej Karlovský
Jakub Jáně
Luboš Hilgert ml.
Štěpánka Hilgertová
Jan Vondra
Disciplína
deblkánoe, slalom
deblkánoe, slalom
kajak, slalom
kajak, slalom
kajak, slalom
Mistři České republiky 2012
Jméno a příjmení
Jaroslav Volf
Ondřej Štěpánek
Ondřej Karlovský
Jakub Jáně
Jonáš Kašpar
Marek Šindler
56
Disciplína
Poznámka
deblkánoe hlídky
slalom
ROČENKA 2012
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Handball Club Dukla Praha
Adresa:
tel.:
mob.:
fax:
e-mail:
web:
Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 – Dejvice
224 316 222
724 747 364, 724 747 361
224 316 222
[email protected]
www.hcduklapraha.cz
Ředitel klubu:
Sportovní ředitel:
Trenér:
Tajemník:
Asistent trenéra:
Trenér SCM:
Manažer:
Hráči:
Vladimír Orság
Daniel Čurda
Pavel Pauza
Pavel Farář
Milan Kotrč
Pavel Farář
Jiří Homolka
Janis Aliapulios, Jan Bělohlav, Jakub Kastner, Jakub Kern, Milan Kotrč,
Štěpán Krupa, Mar n Lehocký, Radek Mráz, Tomáš Petržala,
Kamil Piskač, Petr Rams, Daniel Rangl, Tomáš Suchý, Jakub Sviták,
Jan Syřínek, Vojtěch Šik, David Šůstek, Jan Tesař
` Do reprezentačního družstva byli zařazeni hráči Radek Horák, Milan Kotrč, Tomáš Petržala
a Kamil Piskač.
` V průběhu sezony odešel Radek Horák do Francie.
` Podíl na zisku tulu akademického mistra světa mělo i šest hráčů z Dukly Praha – Jakub
Kastner, Štěpán Krupa, Radek Mráz, Tomáš Petržala, Tomáš Suchý a Jan Tesař.
` Družstvo SCM
Dukly Praha
získalo tul
mistra ČR.
` V sezoně
2011/2012
obsadilo
družstvo
v extralize
házené 2. místo.
Mistři ČR staršího dorostu
ROČENKA 2012
57
Volejbalový klub Dukla Liberec
Adresa:
tel.:
mob.:
e-mail:
web:
Jeronýmova 522, 460 07 Liberec 7
482 771 493
777 101 387
[email protected]
www.vkdukla.cz
Trenér:
Asistent trenéra:
Realizační tým:
Sportovci:
Michal Nekola
Vladan Merta
Jan Jeslínek, Jana Kučerová, Pavel Šimoníček, Jana Tylová
Marek Beer, Ryan Burrow, Matyáš Démar, Jan Hadrava, Tomáš Hýský,
Adam Kaminski, Václav Kopáček, Jakub Kraus, Pavel Řezníček,
Aleš Správka, Lubomír Staněk, Daniel Steffan, Mar n Vodvárka,
Adam Zajíček
` Odchody a hostování po sezoně: Jan Jeslínek, Petr Pešl, Jozef Piovarči, Mar n Ticháček,
Petr Žáček
` Výsledky sezony 2011/2012:
▪ 2. místo v extralize mužů
▪ 3. místo v Českém poháru
▪ vyřazení v osmifinále Evropského poháru (Challenge Cup)
58
ROČENKA 2012
Podíl sportovců ASC DUKLA na medailových umístěních české
sportovní reprezentace na letních a zimních OH v letech 1994−2012
Celkový počet
medailí české
reprezentace
Olympijské hry
ZOH 1994
Z toho medaile sportovců
ASC DUKLA
počet podíl
Lillehammer
0
0
0
23 %
LOH 1996
Atlanta
11
2,5
ZOH 1998
Nagano
3
2
67 %
LOH 2000
Sydney
8
2
25 %
ZOH 2002
Salt Lake City
3
3
100 %
LOH 2004
Atény
8
4,75
59 %
ZOH 2006
Turín
4
2
50 %
LOH 2008
Peking
6
4
67 %
ZOH 2010
Vancouver
6
3,75
63 %
LOH 2012
Londýn
10
5
50 %
59
29
49 %
Celkem
ROČENKA 2012
59
Seznam zkratek:
AČR
Armáda České republiky
MTB
Mountain Bike (horská kola)
ASC
armádní sportovní centrum
MZ
mezinárodní závod
ASO
armádní sportovní oddíl
OH
olympijské hry
BT
běžící terč
OS
obří slalom
C2
deblkánoe
RP
rychlopalná pistole
CASRI
Sport Research Ins tute of Czech Armed
Forces (Vědecké a servisní pracoviště
tělesné výchovy a sportu, p. o.)
RS:X
olympijská windsurfingová třída
EAA
Evropská atle cká asociace
GP
Grand Prix
HS
kri cký bod můstku (poslední bezpečná
hranice pro dopad při skoku)
K 70
konstrukční bod můstku, systém výpočtu
bodového hodnocení délky skoku (střední
můstek)
RVzPi
rychlopalná vzduchová pistole
SB Freestyle
snowboardy Freestyle
SCM
sportovní centrum mládeže
SDJ
sportovní družstvo juniorů
SM
sportovní malorážka
SP
sportovní pistole
StP
standardní pistole
StVzPi
standardní vzduchová pistole
K1
kajak jednotlivci
TJ
tělovýchovná jednota
K4
čtyřkajak
UCI
Union Cycliste Interna onale
LM
libovolná malorážka
UNIASK
Unie armádních sportovních klubů
LOH
letní olympijské hry
VC
Velká cena
LP
libovolná pistole
VP
velkorážní pistole
LV
lehkých vah
VzBT
vzduchovka běžící terč
MČR
mistrovství České republiky
VzPi
vzduchová pistole
ME
mistrovství Evropy
VzPu
vzduchová puška
MEJ
mistrovství Evropy juniorů
WKC
World Karate Confedera on
MS
mistrovství světa
WTKA
World Tradi onal Karate Associa on
MSJ
mistrovství světa juniorů
60
ROČENKA 2012
Zpracovala: Ivana Roháčková
Spolupracovali: Jitka Hráchová, Petr Eliáš, trenéři ASO Dukla
Pro Armádní sportovní centrum DUKLA
vydalo Ministerstvo obrany České republiky − odbor komunikace a propagace (OKP)
Adresa: Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6
Odpovědný redaktor: Jaroslav Pajer
Výtvarné řešení a zlom: Andrea Bělohlávková
Fotografie: Ivana Roháčková, archivy časopisu DuklaSport a ASO Dukla
Kresby: Milan Kounovský
Dáno do sku: únor 2013
Tisk: odbor komunikace a propagace MO
1. vydání
Kopírovat, překládat a rozmnožovat bez souhlasu vydavatele je zakázáno
NEPRODEJNÉ
© Ministerstvo obrany České republiky − OKP MO, 2013
ISBN 978-80-7278-609-1
Download

Armádní sportovní oddíl různé Dukla Praha