CENA PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV
Bardejov, 4.5.2014
VÝSLEDKOVÉ LISTINY
Rozhodcovský zbor
Hlavný rozhodca:
Jozef CIGÁNEK
Rozhodcovia:
Jaroslava NOVOTNÁ
Viera CIGÁNKOVÁ
Zuzana HORVÁTHOVÁ
Technický delegát:
Autor parkúrov:
Vladimír HURA
..............................................................................
Hlavný rozhodca
*rf
7.5.2014 12:20:37
CENA PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV
Bardejov, 4.5.2014
VÝSLEDKY
1. Skok do 90cm na optimálny čas
90 cm - Čl./Art. 238.1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 Gabriel HOLOVA
LADY CASH
25 Martin SKÁLA
LA MARESS
34 Ivan FILINSKÝ
SKYBALDINA
33 Ján ml. NOVOTNÝ
VIA MALLA
26 Patrícia HAGYARIOVÁ
GENY420/04
24 Radoslav VAĽKO
ROCK STAR
9 Ján ČIŽMÁR
AMANDA 2
4 Veronika HORÁLOVÁ
NONIUS XIX-7/SHAKIRA
2 Saša HORÁKOVÁ
KRIVÁŇ
03992
08244 07
Koprivnica JAS Horses
00982
08461 05
Hraň Puci-Agro JS
00373
08776 04
Hrabušice Slovenský Raj
Andrej Holova
0
64,67
0,33
0
64,22
0,78
SVK TK
0
64,06
0,94
SVK TK
Corsinni 4564
Viarella 1871
SVK TK
Przedswit XXII 3566
Ginsi 3277
SVK TK
Athletic Star 4527
Rea 1682
SVK TK
Land Star 4526
Arika VS 1117
Nonius
Nonius XIX 3570
Shakira 417
Anglický plnokrvník
Shlif (RUS)
Kistna (FRA)
0
67,97
2,97
0
59,83
5,17
5
69,3
4,3
9
69,83
4,83
10
89,99
24,99
Oľga Drotárová
Ivan Filinský
03331 Y0 Abrahámovce
N
Jaroslava Novotná
Novoteam
06586 D3 Prešov Parkur Team
06212 10 Andrea Hagyariová
02426
05932 11
Prešov JK J.R. OZ
02017
06370 10
Lužany JMC
05005 J8
08645 07
Stará Ľubovňa Aurora
Radoslav Vaľko
Ján Čižmár
Veronika Horálová
06617 D2 Prešov Parkur
06616 11 Barbora Stehlíková
*rf /Súťaž č.1 7.5.2014 12:36:12
SVK TK
Cashman Can 4584
Lorika 3933
Hannoveraner
Team
vyl.
Str: 1
CENA PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV
Bardejov, 4.5.2014
VÝSLEDKY
2. Skok Z
100 cm - Čl./Art. 238.2.2
100 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20 Viktória JURČOVÁ
CASIO 3
26 Patrícia HAGYARIOVÁ
GENY420/04
27 Michaela ZEMANOVÁ
RUSTY DEL CHERRA
10 Klaudia PAČUTOVÁ
CAROLA
32 Barbora STEHLÍKOVÁ
CAESAR VD HELLE-4
16 Stanislav PODLESNÝ
AVE RANSOM
11 Martin VARGA
REAL/ALOUBE Z-1
34 Ivan FILINSKÝ
SKYBALDINA
28 Matúš SMANDRA
KARMEL 2
35 Ivan FILINSKÝ
XARRA
36 Svetlana KOČÍKOVÁ
KRIVÁŇ
25 Martin SKÁLA
LA MARESS
23 Radoslav MACEJKO
GAMBLER
3 Zuzana MINĎAŠOVÁ
PEDRO
21 Viktória JURČOVÁ
FINESS 121
33 Ján ml. NOVOTNÝ
VIA MALLA
12 Gabriel HOLOVA
LADY CASH
22 Janka RINDOŠOVÁ
J.R.
24 Radoslav VAĽKO
ROCK STAR
9 Ján ČIŽMÁR
AMANDA 2
04085
07923 09
Kežmarok MŠK
SOŠ Kežmarok
06586 D3 Prešov Parkur Team
06212 10 Andrea Hagyariová
04740 Y0 Spišský Štiavnik
07682 12 Karol Zeman
Equipe
05443 J7
05832 12
Košice VMV
05197 J7
08539 06
Košice UVLF Slávia
00976
08550 09
Koprivnica JAS Horses
03034
07106 09
Košice VMV
00373
08776 04
Hrabušice Slovenský Raj
02037
07140 08
Poprad Freestyle
00373
Hrabušice Slovenský Raj
07144 08
Ivan Filinský
Vladimír Varga
0
0
40,88
0
0
42,91
0
0
44,88
0
0
45,08
0
0
45,74
Anglický plnokrvník
Red Ransom (USA)
Animatrice (USA)
SVK TK
Aloube Z 5010 s.v.
Robinson-29 576
SVK TK
0
4
40,43
0
4
40,6
0
vyl.
SVK TK
Quality Star 4546 48
Ketty VS 0206
SVK TK
Arras
Roxana 1857 33003049
Anglický plnokrvník
Shlif (RUS)
Kistna (FRA)
Hannoveraner
4
66,12
4
67,68
4
67,99
4
69,74
SVK TK
Belmondo 4543
Gala 330108994 VS 15
SVK TK
Philip s.v. 4501
Pamela VS-896
GER SP
5
73,65
5
73,68
8
65,81
SVK TK
Corsinni 4564
Viarella 1871
SVK TK
Cashman Can 4584
Lorika 3933
ÚECHK 1683/01 296.96
Przedswit XVII 4304
Jawa Vs 914
SVK TK
Athletic Star 4527
Rea 1682
SVK TK
Land Star 4526
Arika VS 1117
8
66,34
12
69,27
20
108,31
30 EUR
25 EUR
20 EUR
15 EUR
Barbora Stehlíková
10 EUR
Slavomíra Černá
Agroanva, spol. s r.o.
Ivan Filinský
Matúš Smandra
3684 Y0 Spišská N.Ves
06616 11 Barbora Stehlíková
Slávia
00982
08461 05
Hraň Puci-Agro JS
05724
07172 08
Prešov JK J.R. OZ
03264
Prešov Parkur Team
04651 15
Zuzana Minďašová
04085
08808 20
Kežmarok MŠK
Oľga Drotárová
Radoslav Macejko
Stanislav Čajka
03331 Y0 Abrahámovce
N
Jaroslava Novotná
Novoteam
03992
08244 07
Koprivnica JAS Horses
01991
Prešov JK J.R. OZ
04286 19
Janka Rindošová
02426
05932 11
Prešov JK J.R. OZ
02017
06370 10
Lužany JMC
*rf /Súťaž č.2 7.5.2014 13:02:41
SVK TK
Rektor 3555 s.v.
Kometa 1552
SVK TK
Przedswit XXII 3566
Ginsi 3277
Zangersheide
Royal Bravour L 83.3
Kayne 82.78.76
HUN TK
Coriander 3867
Karolina 897
SVK TK
Andrej Holova
Radoslav Vaľko
Ján Čižmár
vyl.
vyl.
Str: 1
CENA PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV
Bardejov, 4.5.2014
VÝSLEDKY
3. Skok ZL dvojfázové skákanie
110 cm - Čl./Art. 274.5.2
180 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31 Dominika KAČENGOVÁ
FRANKIE BOY
13 Gabriel HOLOVA
ČINQUA
15 Stanislav PODLESNÝ
LÉGIA
30 Patrik TOMKO
LADY HANNOVER
14 Stanislav PODLESNÝ
CASPER JORDIN
8 Pavol DROBŇÁK
AVALON
18 Gréta MATIOVÁ
CRAUS
27 Michaela ZEMANOVÁ
RUSTY DEL CHERRA
32 Barbora STEHLÍKOVÁ
CAESAR VD HELLE-4
20 Viktória JURČOVÁ
CASIO 3
29 Lenka TOMKOVÁ
LETTY
23 Radoslav MACEJKO
GAMBLER
3 Zuzana MINĎAŠOVÁ
PEDRO
35 Ivan FILINSKÝ
XARRA
28 Matúš SMANDRA
KARMEL 2
11 Martin VARGA
REAL/ALOUBE Z-1
19 Gréta MATIOVÁ
FANCY K
21 Viktória JURČOVÁ
FINESS 121
10 Klaudia PAČUTOVÁ
CAROLA
03788 Y0 Košice UVLF Slávia
06833 09 Zdenka Kačengová
03992
07548 07
Koprivnica JAS Horses
00976
07881 06
Koprivnica JAS Horses
01755
08415 06
Kysta JK Horst
00976
07880 06
Koprivnica JAS Horses
00148
07475 07
Prešov GAAD Real
Andrej Holova
Andrej Holova
0
0
27,65
0
0
27,78
0
0
28,91
0
0
29,56
SVK TK
Cashman Can 4584
Gaby du Jardin 4240
SVK TK
Alias 4572
Ell 4140
Holsteiner
0
4
25,48
0
4
29,72
0
4
30,15
Zangersheide
Royal Bravour L 83.3
Kayne 82.78.76
SVK TK
0
5
40,17
0
6
45,96
SVK TK
Rektor 3555 s.v.
Kometa 1552
SVK TK
Texas 4513 s.v.
Lusy VS 981
SVK TK
Belmondo 4543
Gala 330108994 VS 15
SVK TK
Philip s.v. 4501
Pamela VS-896
SVK TK
Arras
Roxana 1857 33003049
SVK TK
Quality Star 4546 48
Ketty VS 0206
SVK TK
Aloube Z 5010 s.v.
Robinson-29 576
SVK TK
Corelli 33 4518 s.v.
Fosca 1638
GER SP
0
8
29,59
0
8
33,84
0
9
43,87
0
10
62,55
4
50,15
4
55,53
8
50,21
8
65,48
13
68,37
55 EUR
45 EUR
35 EUR
Lenka Tomková
25 EUR
Andrej Holova
Nina Kalinová
03621 Y1 Košice Equipolis
08753 06 Axam Barakat
JK
04740 Y0 Spišský Štiavnik
07682 12 Karol Zeman
Equipe
05197 J7
08539 06
Košice UVLF Slávia
04085
Kežmarok MŠK
07923 09
SOŠ Kežmarok
04168
06453 11
Kysta JK Horst
05724
07172 08
Prešov JK J.R. OZ
03264
04651 15
Prešov Parkur Team
00373
Hrabušice Slovenský Raj
07144 08
Ivan Filinský
02037
07140 08
Poprad Freestyle
03034
07106 09
Košice VMV
20 EUR
Barbora Stehlíková
Jozef Borčík
Radoslav Macejko
Zuzana Minďašová
Matúš Smandra
Agroanva, spol. s r.o.
03621 Y1 Košice Equipolis
07065 10 Axam Barakat
04085
Kežmarok MŠK
08808 20
Stanislav Čajka
05443 J7
05832 12
Košice VMV
*rf /Súťaž č.3 7.5.2014 12:48:46
SVK TK
Feivell Fynn 3626411
Nicol VS 997
SVK TK
Quality Star 4546
Činty 1539
SVK TK
Cashman Can 4584
Lupita 1778
Hannoveraner
Vladimír Varga
JK
HUN TK
Coriander 3867
Karolina 897
vyl.
Str: 1
CENA PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV
Bardejov, 4.5.2014
VÝSLEDKY
4. Skok L Cena primátora mesta Bardejov
120 cm - Čl./Art. 238.2.2
200 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
15 Stanislav PODLESNÝ
LÉGIA
13 Gabriel HOLOVA
ČINQUA
29 Lenka TOMKOVÁ
LETTY
30 Patrik TOMKO
LADY HANNOVER
31 Dominika KAČENGOVÁ
FRANKIE BOY
14 Stanislav PODLESNÝ
CASPER JORDIN
8 Pavol DROBŇÁK
AVALON
18 Gréta MATIOVÁ
CRAUS
00976
07881 06
Koprivnica JAS Horses
03992
07548 07
Koprivnica JAS Horses
04168
06453 11
Kysta JK Horst
01755
08415 06
Kysta JK Horst
Andrej Holova
Andrej Holova
Jozef Borčík
0
6
48,66
0
9
48
SVK TK
Feivell Fynn 3626411
Nicol VS 997
SVK TK
Cashman Can 4584
Gaby du Jardin 4240
SVK TK
Alias 4572
Ell 4140
Holsteiner
60 EUR
50 EUR
4
66,81
4
71,07
4
72,88
4
73,14
4
76,91
4
80,25
40 EUR
Lenka Tomková
30 EUR
03788 Y0 Košice UVLF Slávia
06833 09 Zdenka Kačengová
00976
07880 06
Koprivnica JAS Horses
00148
07475 07
Prešov GAAD Real
Andrej Holova
Nina Kalinová
03621 Y1 Košice Equipolis
08753 06 Axam Barakat
*rf /Súťaž č.4 7.5.2014 12:50:02
SVK TK
Cashman Can 4584
Lupita 1778
SVK TK
Quality Star 4546
Činty 1539
SVK TK
Texas 4513 s.v.
Lusy VS 981
Hannoveraner
JK
20 EUR
Str: 1
Download

Výsledky