CENA STAROSTU OBCE RASLAVICE
Raslavice, 26.5.2013
VÝSLEDKOVÉ LISTINY
Rozhodcovský zbor
Hlavný rozhodca:
Jozef CIGÁNEK
Rozhodcovia:
Viera CIGÁNKOVÁ
Jaroslava NOVOTNÁ
Janka RINDOŠOVÁ
Technický delegát:
Autor parkúrov:
Jozef ŠPES
..............................................................................
Hlavný rozhodca
*rf
5.6.2013 22:10:20
CENA STAROSTU OBCE RASLAVICE
Raslavice, 26.5.2013
VÝSLEDKY
1. Skok Z na optimálny čas
100 cm - Čl./Art. 238.1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
17 Vladimír HURA
CONSTANCE 3
12 Ivana LUKÁČOVÁ
CHEDOUSE
6 Stanislav PODLESNÝ
LÉGIA
20 Lucia TARABOVÁ
RONCEVAL-B
42 Lenka TOMKOVÁ
DRACO
1 Ján ml. NOVOTNÝ
NORTH STAR X-2
21 Daniel KOLLÁR
DUŇKA
48 Dominik HUDZÍK
BORK
47 Pavla HUDZÍKOVÁ
TIKETA
15 Simona JUHÁSOVÁ
COCO CHANEL
11 Ivana LUKÁČOVÁ
SINGAPUR 2
46 Anežka HUDZÍKOVÁ
NORD 3
14 Mária ZVOLÁNEKOVÁ
QUANDO
16 Vladimír HURA
CLARENGO
45 Anežka HUDZÍKOVÁ
BEJLY
32 Paraskevi SPIŠAKOVA
NIAGARA RECORD
33 Patrícia FRANKOVIČOVÁ
FONTÁNA-K
27 Jakub KRIŠŠÁK
VISITOR
23 Lucia KOCHANÍKOVÁ
CELESTA
00087
08158 05
Košice UVLF Slávia
04990
07349 07
Hraň Puci-Agro JS
00976
07881 05
Koprivnica Holova JK
01465
07891 06
Košice Parkúr team B.V.
04168
07187 07
Kysta JK Horst
Viktória Vasiľová
Amadoplus spol. s.r.o.
Andrej Holova
MVDr.Lucia Tarabová
Jozef Borčík
03331 Y9 Abrahámovce
05879 10 Marián Čajka
Novoteam
04039
06074 12
Košice Parkúr team B.V.
06129
06450 09
Mlynica Acer
04796 J8
06839 09
Mlynica Acer
05362 J6
Košice UVLF Slávia
07877 06
Jaroslav Juhás
04990
06153 09
Hraň Puci-Agro JS
05125 J7
07484 06
Mlynica Acer
02522
07876 06
Košice UVLF Slávia
00087
Košice UVLF Slávia
07947 06
Klaus Thiedemann
05125 J7
07589 08
Mlynica Acer
00028
07811 05
Košice Equipolis JK
05365 J7
07913 07
Hrabušice Slovenský Raj
05663 D3
Mlynica Acer
07843 05
Pavol Kriššák
Bc.Daniel Kollár
Stanislav Hudzík
Stanislav Hudzík
Amadoplus spol. s.r.o.
Tomáš Javorský
Mária Zvoláneková
Stanislav Hudzík
Ing.Ján Spišák
Dušan Koprivňák
04969 Y9 Prešov Ranč Pohoda
06046 10 Lucia Kochaníková
*rf /Súťaž č.1 5.6.2013 22:15:20
SVK TK
Consulent Z 4581
Fosca 1638
SVK TK
Dunsany (USA) 510
Chantal 3878
SVK TK
Cashman Can 4584
Lupita 1778
CZE TK
Rock`n Roll 577 8140
Scarlet 68/91 046809
TK
Dannyj 2760 (USR)
Deklarace 65/401
Furioso
North Star X 4326
Bara 5 (F XVIII-16)
CZE TK
Faraday 2742 s.v.
Duna 24
SVK TK
Nonius XXI 4459
Dara
SVK TK
Texas 4513 s.v.
Tanganika VS 0371
SVK TK
Chanel 5 4552
Cascaya
SVK TK
Lady`s Lower 3408 s.
Sisi VS 780
SVK TK
Duellano II-29 4356
Nena VS 0334
Quinto de B
Romy 1556
Holsteiner
Cassini I 210021688
Gila IV 210198392
SVK TK
Barón 4491 s.v.
Ghanam 1587
SVK TK
Alias 4572 81007730
Natanya du Record 42
SVK TK
Weston Coldrex 4577
Francis-K 1836
SVK TK
Viesulis 3630
Panenka 3166
SVK TK
Karmel 4441 s.v.
Casanova 33 3397
0
74,54
0,46
0
73,36
1,64
0
77,17
2,17
0
72,34
2,66
0
70,85
4,15
0
70,69
4,31
0
65,59
9,41
4
73,3
1,7
4
68,34
6,66
4
66,46
8,54
4
62,09
12,91
7
87,65
12,65
7
88,03
13,03
8
77,2
2,2
8
67,36
7,64
12
73,05
1,95
18
99,3
24,3
vyl.
vyl.
Str: 1
CENA STAROSTU OBCE RASLAVICE
Raslavice, 26.5.2013
VÝSLEDKY
2. Dvojfázové skákanie 110/120 cm
110 cm - Čl./Art. 274.5.2
180 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4 Stanislav PODLESNÝ
CASPER JORDIN
14 Vladimir MRAVEC
COMPANA
24 Gréta MATIOVÁ
FANCY K
5 Stanislav PODLESNÝ
LÉGIA
12 Vladimír HURA
CONSTANCE 3
27 Ivan FILINSKÝ
ŽOLKA
18 Pavol DROBŇÁK
AVALON
13 Dominika KAČENGOVÁ
FRANKIE BOY
33 Lenka TOMKOVÁ
DRACO
11 Vladimír HURA
CLARENGO
37 Pavla HUDZÍKOVÁ
TIKETA
34 Kristína DROTÁROVÁ
GRANDA
16 Daniel KOLLÁR
DUŇKA
15 Lucia TARABOVÁ
RONCEVAL-B
9 Mária ZVOLÁNEKOVÁ
QUANDO
28 Tamara MIKLOŠOVÁ
ACORA
22 Lea HRONCOVÁ
CLIFFORD 2
1 Ján ml. NOVOTNÝ
NORTH STAR X-2
36 Anežka HUDZÍKOVÁ
NORD 3
10 Simona JUHÁSOVÁ
COCO CHANEL
6 Ivana LUKÁČOVÁ
SINGAPUR 2
25 Paraskevi SPIŠAKOVA
NIAGARA RECORD
7 Ivana LUKÁČOVÁ
CHEDOUSE
35 Anežka HUDZÍKOVÁ
BEJLY
00976
07880 05
Koprivnica Holova JK
00010
07802 11
Košice UVLF Slávia
Andrej Holova
Vladimír Mravec
03621 Y0 Košice Equipolis
07065 09 Axam Barakat
JK
00976
07881 05
Koprivnica Holova JK
00087
08158 05
Košice UVLF Slávia
00373
06184 09
Hrabušice Slovenský Raj
00148
07475 06
Jakubovany JK
Andrej Holova
Viktória Vasiľová
Ivan Filinský
Nina Kalinová
03788 Y9 Košice UVLF Slávia
06833 08 Zdenka Kačengová
04168
07187 07
Kysta JK Horst
00087
Košice UVLF Slávia
07947 06
Klaus Thiedemann
04796 J8
06839 09
Mlynica Acer
02126
04716 14
Prešov Parkur Team
04039
06074 12
Košice Parkúr team B.V.
01465
Košice Parkúr team B.V.
07891 06
MVDr.Lucia Tarabová
02522
07876 06
Košice UVLF Slávia
Jozef Borčík
Stanislav Hudzík
Oľga Drotárová
Bc.Daniel Kollár
Mária Zvoláneková
04164 Y9 Sečovce Noxwel
06774 08 Tamara Miklošová
04678 J8
06190 09
Plešivec Horse Team
03331 Y9
Abrahámovce Novoteam
05879 10
Marián Čajka
05125 J7
07484 06
Mlynica Acer
05362 J6
07877 06
Košice UVLF Slávia
04990
06153 09
Hraň Puci-Agro JS
00028
07811 05
Košice Equipolis JK
04990
Hraň Puci-Agro JS
07349 07
Amadoplus spol. s.r.o.
05125 J7
07589 08
Mlynica Acer
*rf /Súťaž č.2 5.6.2013 22:16:07
Judita Szabadosová
Tomáš Javorský
Jaroslav Juhás
Amadoplus spol. s.r.o.
Ing.Ján Spišák
Stanislav Hudzík
SVK TK
Cashman Can 4584
Gaby du Jardin 4240
Oldenburger
Competent 316523096
Liberia 319743695
SVK TK
Corelli 33 4518 s.v.
Fosca 1638
SVK TK
Cashman Can 4584
Lupita 1778
SVK TK
Consulent Z 4581
Fosca 1638
Kríženec
Corelli 4518 s.v.
Žofia VS-685
SVK TK
Alias 4572
Ell 4140
SVK TK
Feivell Fynn 3626411
Nicol VS 997
TK
Dannyj 2760 (USR)
Deklarace 65/401
Holsteiner
Cassini I 210021688
Gila IV 210198392
SVK TK
Texas 4513 s.v.
Tanganika VS 0371
Westfale
Gralshüter 317409090
Pia Zadorra 43005158
CZE TK
Faraday 2742 s.v.
Duna 24
CZE TK
Rock`n Roll 577 8140
Scarlet 68/91 046809
Quinto de B
Romy 1556
SVK TK
Corsár 794 230534397
Antika 73/207
SVK TK
Candillord 4539 2101
Činty 1539
Furioso
North Star X 4326
Bara 5 (F XVIII-16)
SVK TK
Duellano II-29 4356
Nena VS 0334
SVK TK
Chanel 5 4552
Cascaya
SVK TK
Lady`s Lower 3408 s.
Sisi VS 780
SVK TK
Alias 4572 81007730
Natanya du Record 42
SVK TK
Dunsany (USA) 510
Chantal 3878
SVK TK
Barón 4491 s.v.
Ghanam 1587
0
0
39,71
0
0
40,66
0
0
41,05
0
0
41,93
0
0
46,06
0
1
50,82
0
4
43,39
0
4
44,79
0
4
45,14
0
6
56,82
0
10
55,62
0
12
37,68
4
52,25
4
53,68
4
55,17
4
55,59
4
56,79
7
73,02
8
55,68
8
56,03
8
57,23
8
57,87
12
59,39
13
63,05
55 EUR
45 EUR
35 EUR
25 EUR
20 EUR
Str: 1
CENA STAROSTU OBCE RASLAVICE
Raslavice, 26.5.2013
VÝSLEDKY
3. Skok L - Cena starostu obce Raslavice
120 cm - Čl./Art. 238.2.2
200 EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
34 Kristína DROTÁROVÁ
GRANDA
23 Martin SKÁLA
LARZOD
24 Gréta MATIOVÁ
FANCY K
14 Vladimir MRAVEC
COMPANA
39 Martin SKÁLA
PIRÄUS
13 Dominika KAČENGOVÁ
FRANKIE BOY
3 Ján ml. NOVOTNÝ
VALMOUT FEIVEL
18 Pavol DROBŇÁK
AVALON
27 Ivan FILINSKÝ
ŽOLKA
2 Ján ml. NOVOTNÝ
AXEL 3
28 Tamara MIKLOŠOVÁ
ACORA
22 Lea HRONCOVÁ
CLIFFORD 2
02126
04716 14
Prešov Parkur Team
00982
07510 07
Košice Saxum JK
Oľga Drotárová
Martin Skála
03621 Y0 Košice Equipolis
07065 09 Axam Barakat
JK
00010
07802 11
Košice UVLF Slávia
00982
05641 15
Košice Saxum JK
Vladimír Mravec
Martin Skála
03788 Y9 Košice UVLF Slávia
06833 08 Zdenka Kačengová
03331 Y9 Abrahámovce Novoteam
06828 08 MVDr.Ján Novotný
00148
07475 06
Jakubovany JK
00373
06184 09
Hrabušice Slovenský Raj
03331 Y9
Abrahámovce Novoteam
06979 08
Jaroslava Novotná
Nina Kalinová
Ivan Filinský
04164 Y9 Sečovce Noxwel
06774 08 Tamara Miklošová
04678 J8
06190 09
*rf /Súťaž č.3 5.6.2013 22:16:42
Plešivec Horse Team
Judita Szabadosová
Westfale
Gralshüter 317409090
Pia Zadorra 43005158
Holsteiner
Limbus 210145291
G-Conghita 210065692
SVK TK
Corelli 33 4518 s.v.
Fosca 1638
Oldenburger
Competent 316523096
Liberia 319743695
Bayer
Poeme 410454992
Santena 315114584
SVK TK
Feivell Fynn 3626411
Nicol VS 997
SVK TK
Feivell Fynn 3626411
Viarella 3871
SVK TK
Alias 4572
Ell 4140
Kríženec
Corelli 4518 s.v.
Žofia VS-685
KWPN
Riverman 98.04841
Unique 01.10126
SVK TK
Corsár 794 230534397
Antika 73/207
SVK TK
Candillord 4539 2101
Činty 1539
0
0
40,87
0
4
41,59
0
8
49,53
0
10
60,91
0
12
45,17
4
79,87
4
84,09
4
86,57
4
88,72
8
86,21
12
81,33
22
98,4
60 EUR
50 EUR
40 EUR
30 EUR
20 EUR
Str: 1
CENA STAROSTU OBCE RASLAVICE
Raslavice, 26.5.2013
VÝSLEDKY
4. Mini-Maxi
110 cm - Čl./Art. 262.5
300 EUR
1
2
3
3
5
5
23 Martin SKÁLA
LARZOD
4 Stanislav PODLESNÝ
CASPER JORDIN
39 Martin SKÁLA
PIRÄUS
2 Ján ml. NOVOTNÝ
AXEL 3
3 Ján ml. NOVOTNÝ
VALMOUT FEIVEL
32 Patrik TOMKO
CASHMAN CAN
00982
07510 07
Košice Saxum JK
00976
07880 05
Koprivnica Holova JK
00982
05641 15
Košice Saxum JK
Martin Skála
Andrej Holova
Martin Skála
03331 Y9 Abrahámovce
06979 08 Jaroslava Novotná
Novoteam
03331 Y9 Abrahámovce Novoteam
06828 08 MVDr.Ján Novotný
01755
05987 12
*rf /Súťaž č.4 5.6.2013 22:17:13
Kysta JK Horst
Jozef Borčík
Holsteiner
Limbus 210145291
G-Conghita 210065692
SVK TK
Cashman Can 4584
Gaby du Jardin 4240
Bayer
Poeme 410454992
Santena 315114584
KWPN
Riverman 98.04841
Unique 01.10126
SVK TK
Feivell Fynn 3626411
Viarella 3871
Bayerischer WB
Corlando 818521295
Acorda 813662590
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
4
100 EUR
80 EUR
50 EUR
40 EUR
4
30 EUR
4
Str: 1
Download

Výsledky