ERFLEX a.s.
Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00
Telefon +420 731 331 133
www.erflex.cz
ZPRÁVA O
STAVU
SPOLEČNOSTI
FR 2013
Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána
účastníkům. Nebude součástí oficiálního zápisu z valné hromady a nebude proto ani
založena do obchodního rejstříku. Odkaz na tuto interní zprávu bude zmíněn v oficiálním
zápisu z valné hromady.
OBSAH
Obsah
Personalní obsazení ___________________________________________________________________________________ 1
Sídlo spolecnsoti a technicke vybavení ______________________________________________________________ 2
Finance _________________________________________________________________________________________________ 3
Struktura zakazek __________________________________________________________________________________ 4 -5
Dodavatele _____________________________________________________________________________________________ 6
Konkurence ____________________________________________________________________________________________ 7
Soudní spory ___________________________________________________________________________________________ 8
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Personalní obsazení
stav k 31.3. 2014 je nasledující:
a)stalí zamestnanci: jmeno / funkce
Petr Horsky / vykonny reditel
Kristyna Kasardova / office manager
Romana Krutilova / samostatny referent
Karel Kral / grafik, technik
Kamila Komarkova / manager nakupu
Robert Novosad / skladník
Renata Lukaskova / administrativní pracovník
b) externí zamestnanci
Jaroslav Čech / obchodník
Tomas Sedivy / obchodník
Petr Jirchovsky / kontrola reklamního zarízení
Lubor Kratochvíl / vyrizovaní legislativy
c) stalí dodavatele : nazev spolecnosti / predmet dodavek
Jakub Fiala / montaz
Eltodo a.s. / montaz
Bulldog reklama s.r.o. / vyroba, tisk
MATRIX MEDIA s.r.o./ vyroba, tisk
Petr Horsky
Predseda predstavenstva
1. cervna 2014
Stranka 1
SÍDLO SPOLEČNOSTI A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Sídlo spolecnosti a technicke vybavení
Spolecnost ma oficialní sídlo na adrese Valentinska 92/3, Praha 1 – Stare Mesto, 110 00. Se
spolecností Erflex a.s. sdílí kancelarske prostory firma Bienzin, s.r.o., ktera platí za uzívaní prostor
spolecnosti Erflex 12 500,- Kc / mesíc (10 000 Kc pronajem / 2 500 ,- sluzby bez DPH). S tímto
podnajmem vyslovne souhlasil pronajímatel techto prostor. Skladove prostory jsou dva: operativní ,
prímo v kancelari na adrese sídla spolecnosti a hlavní sklad na adrese montazní firmy pana Jakuba
Fialy – cena 4000 Kc/ mesíc na dobu spoluprace.

Spolecnost vlastní automobil Skoda Octavia Čombi, porízeny v roce 2011 a Ford Tranzit,
ktery je v soucasne dobe pronajat dalsí spolecnosti. Dale spolecnost vyuzíva automobil
Skoda Superb Čombi formou operativního leasingu.

Kazde pracoviste je vybaveno 1 stolním pocítacem napojenym na server. V kancelari jsou 2
barevne tiskarny, z toho jedna multifunkcní se skenerem.

Stranka 2
Zamestnancum byly porízeny nove telefony typu smart znacky Samsung 3x.
FINANCE
Finance
Pokladna: 45 120 Kc
Hlavní účet v KB: 257 553,16 Kc
Vedlejší účet v KB: 500 090,29 Kc
Úvěrový účet v KB : -38 360 Kc
Cenné papíry – majetkova ucast: 1 mil. V 33,5 % akcií spolecnosti Outdoor ČZ a.s., 200 000 Kc
Celková výše pohledávek :
Pohledávky se splatností více než 90 dní: 1 202 595,62 Kc
Celková výše závazků:
Závazky po splatnosti více než 30 dní: 200 706,91 Kc
Nájem kanceláře: 40 000 Kc + zaloha na sluzby 5 000 Kc ( spoluucast spolecnosti Bienzin s.r.o. 12 500
Kc) bez DPH.
Zavazky a pohledavky z obchodního styku:
Zavazky k 31.3. 2014 : 892 707, 73 Kc
Pohledavky k 31.3.2014 : 2 580 650, 22 Kc
Z toho nedobytne: 189 397, 40 Kc
Stranka 3
STRUKTURA ZAKÁZEK
Struktura zakazek
Mezi nejvyznamnejsí zakazníky spolecnosti Erflex a.s.v roce 2013 patrili :
HUFI s.r.o.
Lidl
Mediacom Praha, s.r.o.
Československá obchodní banka
MÉDEA, a.s.
Air Bank a.s.
OUTDOOR CZ, a.s.
Politické hnutí: ANO 2011
Pen-promotion
Starcom Media Vest Group
Media Service a.s.
McDonald´s ČR spol. s. r.o.
Futura, a.s.
NH Car, s.r.o.
Crocodille ČR, spol. s r.o.
PORTATA s.r.o.
ZenithOptimedia Prague
VESNA LIBEREC, spol. s r.o.
Hyundai Motor Manufacturin
JR2 s.r.o.
AURELIUS Invest a.s.
V soucasne dobe je generovan obrat a zisk takto (hruby odhad): 18 236 tis Kc
Stranka 4
STRUKTURA ZAKÁZEK
Rozložení ploch
[] Plochy ČR
[] Plochy Praha
VO
1
2
3
[] Plochy Praha
TV
struktura zakazek podle velikosti a typu klientu:
a) velke síťove navigace (ČSOB, Lidl apod.) 50%
b) maloobchodní prodej 50%
Stranka 4
DODAVATELÉ
Trzby spolecnosti souvisejí s pronajmem sloupu trakcního vedení ve vlastnictví Dopravního podniku
Hlavního mesta Prahy, tvorí cca 37% z celkovych trzeb spolecnosti. Doba platnosti teto smlouvy je zavisla od
smluvního vztahu spolecnosti Rencar PRAHA a.s. a Dopravního podniku Hlavního mesta Prahy.
Seznam nejvetsích dodavatelu:
ELTODO , a.s.
Europlakat sro
BULLDOG REKLAMA s.r.o.
Technické sítě Brno
MERACREST, a.s.
Jakub Fiala
Jaroslav Čech
MATRIX media s.r.o.
Czech Outdoor s.r.o.
LeasePlan Česká republika
AXAM s.r.o.
MIVO s.r.o.
Altamira Event s.r.o.
MEDIA CHECK, s.r.o.
Ostravské komunikace, a.s.
W&P
Ladislav Prokop PROSCHEF
COMED plus, s.r.o.
Café Amandine s.r.o.
QUO s.r.o.
Vyse nakladu související s dodavkami (hruby odhad): 10 870 tis Kc
Stranka 6
KONKURENCE
Aktivity na sloupech TV v majetku DP jsou spolecností ERFLEX realizovany exkluzivne, tj. kazda takto
realizovana plocha (vcetne konkurencních) je nakoupena v ERFLEXU. Na sloupech VO je nezbytne
realizovat veskere plochy u spolecnosti Eltodo a.s., ktera je zaroven nejvetsím konkurentem.
Dalsími konkurencními spolecnostmi jsou:
a)Bulldog reklama s.r.o. – navigacní systemy
b)Bigboard PRAHA a.s.– svetelne plochy za bezkonkurencních cenovych podmínek od Eltoda + zabradlí od
TSK
c) Čzech advertising – svetelne plochy od Eltoda za podmínek srovnatelnych jako BigBoard
d)Andy s.r.o.
e)Publicitaria Praha, spol. s.r.o.
f)Čonfidence Media
g)rada dalsích s obratem do 30% urovne spolecnosti Erflex
Stranka 7
SOUDNÍ SPORY
Soudní spory, kde je spolecnost ERFLEX a.s. stranou zalovanou:
Stranka 8

Zaloba o ochranu prav ohrozenych nekalym soutezním jednaním (zalobce AČTUAL AVER ČZ,
a.s.)

Zaloba na vydaní veci (zalobci: Ing. Arch. Dalibor Funda, D&Č Agency s.r.o., AČTUAL AVER
ČZ, a.s., AUDIOBERG s.r.o., RG MEDIA s.r.o.)

Zaloba o zaplacení pujcky 1.909.996, 80 Kc s príslusenstvím (zalobce AČTUAL AVER ČZ, a.s.)

Zaloba o prezkoumaní zprav spol. ERFLEX a.s., ze dne 15.7.2011 o vztazích mezi
propojenymi osobami za období od 1.4. 2010 do 31.3.2011 a za období od 1.4. 2011 do
31.3.2012 (zalobce D&Č Agency s.r.o.)

Zaloba na odstranení reklamních nosicu umístenych protipravne na sloupech trakcního
vedení (Media real group a.s.)
Download

Zpráva o stavu společnosti