Odpovědi na dotazy : „Rozhledna
Kelčský Javorník“
Dotaz :
- v soutěžních podmínkách v čl. 3.2. je uvedena příloha č. 5 , ale v přílohách není
Odpověd : jde o překlep má být příloha č. 4.
Dotaz :
- chtěl bych se zeptat k soutěži "Rozheldna Kelčský Javorník", jestli je možné v grafické části
použít více perspektivních pohledů, resp. vizualizací?
Odpověď: Ano, počet zobrazení záleží na rozhodnutí autora, závazný je počet panelů.
Dotaz :
-dotazy ohledně výšky a požárničiny.
Je stanovená výška vyhlídkové podesty? Viděl jsem jen maximální výšku celé rozhledny.
Maximální délka požární otevřené únikové cesty je stanovená normou na 25m. Lze při návrhu
počítat s výjimkou z normy.
Odpověď:
Je-li vyhlídková věž bez obvodových stěn s výškou plošiny do 30-ti metrů nad
okolním terénem a nejsou-li součástí věže žádné jiné provozy (podle ČSN 730802restaurace,ubytovny)nemusí být délka (rozuměj 25m) nechráněné únikové cesty
splněna. Na úvaze autorů se ponechává úprava původního terénu, případně využití
podnoží z nehořlavých materiálů a výškové osazení vstupu na rozhlednu. Celková
výška je max. 35m nad původní okolní terén včetně hromosvodu.
Dotaz :
-dotaz k architektonické soutěži rozhledny na Kelčském Javorníku.Jsme sdružení architektů,
rád bych mezi autory uvedl všechny, kteří se na návrhu podíleli, ale někteří nemají autorizaci
komory architektů nebo inženýrů. V podmínkách uvedeno, že jako autor může být uveden jen
člověk s autorizací nebo sdružení kde všichni mají autorizaci. Otázka tedy je, jestli tím, že
uvedu lidi bez autorizace, neporuším podmínky soutěže a nebudu vyloučen.
Odpověd:
Ve sdružení fyzických osob musí být dodrženo ustanovení čl. 5.2. písm. b) Soutěže o
návrh. : pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve
sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 5.1.
písm. a) až f),.
Pokud nebudou splněny podmínky kvalifikace musí být účastník ze soutěže vyloučen.
Je možno doporučit : ostatní kolegové mohou být uvedeni jako spolupracující
osoby.viz 7) Požadavky na administrativní zpracování písm. a)...
1
Dotaz :
-k fotodokumentaci další dotaz - nikde jsem se nedocetl, o jaké zábery jde (ve podkladech
není zakreslena ani poloha místa, odkud byli snímky porízeny). Jedná se tedy o zábery "NA
místo, kde má rozhledna stát" nebo "Z místa, kde má rozhledna stát"? Z fotografií to není
zcela patrné.
Odpověď :
Je to záběr na místo kde má rozhledna stát.
Dotaz :
- jestli by bylo mozné získat zadání soutěžních podmínek v lepší kvalitě. Nejlépe přímí
vektorový export pdf z wordu nebo přímo word dokument (doc.), abychom odsud mohly lépe
abstrahovat soutěžní přílohy.
Odpověď :
Po prověření bohužel musím konstatovat, že nejsme schopni Vám zajistit
požadovanou kvalitu příloh.
Dotaz :
V části 7. POŽADAVKY NA ADMINISTRATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ je mezi požadovanými
dokumenty uvedeno: Prohlášení účastníka o právním vztahu mezi autorem/ autory soutěžního návrhu
a účastníkem soutěže ve vazbě na návrh, tj. zda autor/ autoři je zároveň účastníkem, případně
zaměstnancem účastníka.
Je tímto myšleno prohlášení podle Přílohy k bodu VII Obálka nadepsána „Autor“,
písmeno a)? V požadavcích není zřejmé, zda se jedná o obecný požadavek týkající se všech
účastníků – fyzických i právnických osob, nebo pouze právnických osob, tak jak je formulováno
na str. 13 v Přílohy k bodu VII Obálka nadepsána „Autor“, písmeno a).
Pokud se jedná o všeobecný požadavek týkající se i fyzických osob, pak jde částečně o
duplicitní dokument překrývající se s odstavcem 7.a) bod první Soutěžních podmínek, a dále o
diskriminaci největší části účastníku, kteří nejsou zároveň účastníky a autory, nebo zaměstnanci
účastníka. Toto je v rozporu se Soutěžním řádem ČKA a jeho interpretací.
Odpověď :
Požadavek který je uveden v čl. 7 a) :
Prohlášení účastníka o právním vztahu mezi autorem/ autory soutěžního
návrhu a účastníkem soutěže ve vazbě na návrh, tj. zda autor/ autoři je zároveň
účastníkem, případně zaměstnancem účastníka.
Je požadavek na právnickou osobu, která k tomuto prohlášení použije tiskopis na str.
13. Netýká se tedy fyzických osob.
Dotaz:
V podkladech není nikde uveden stavební program rozhledny, jen provozní představa
investora...Ptám se tedy, jaký je přesný stavební program rozhledny?
2
Odpověď :
Rozhlednou je míněna vyhlídková věž a součástí věže nejsou žádné jiné
provozy. Předepsaným stavebním programem jsou tedy vyhlídková plošina a
vertikální komunikace. Ostatní přidaná vylepšení na úrovni architektonického
detailu, která poskytnou uživatelům lepší komfort jsou ponechány na úvaze autora.
Musí být ovšem v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména požárněbezpečnostními. Viz odpověď na starší otázku.
V podmínkách je uvedeno,bod 3.2.: Rozhledna bude využívána celoročně a nebude
zajištěna trvalá obsluha rozhledny...
Dotaz:
-mapové podklady v .dwg alebo .dgn nám neviete zaslať ,kvoli modelovaniu terénu ?
Odpověď :
Viz výše
Dotaz:
1. Cca 20 m západně od zamýšleného místa pro stavbu rozhledny se nachází zdělný pilíř –
proč zde byl vytvořen, jaký měl význam?
Odpověď :
Sloužil zeměměřičům.
2.
Co se stalo s rozhlednou, která stala na puvodnim miste před lety? Jak dlouho zde stala?
Odpověď:
Stará rozhledna stála v těsné blízkosti chráněného geodetického bodu na vrcholku.
Měla podobný charakter jako tento vertikálně vyznačený bod. Byla dřevěná. Je více
jak 20 let stržená z bezpečnostních důvodů a založena byla Spolkem Českých turistů
a Junákem
Dotaz:
Je někde k dispozici digitální podklad pro situaci?
Odpověď:
K dispozici je pouze digitální zpracování Změny ÚP který je přílohou zadání.
3
Dotaz :
-nerozumím jedné věci v soutěžních podmínkách - "prohlášení uchazeče" by mělo obsahovat
podpis uchazeče a zároveň by grafická část, jejímž je prohlášení uchazeče součástí, neměla
obsahovat žádné identifikační údaje.
Jak tedy formulovat "prohlášení uchazeče", aby nebyla porušena anonymita soutěže?
Měl jsem na mysli "prohlášení uchazeče", které je součástí obsahu
soutěžního návrhu (ne grafické části, jak jsem uvedl).
Odpověď : ano v soutěžních podmínkách v čl. 6.1. písm. D) je uvedeno Prohlášení
uchazeče, které musí mít formu čestného prohlášení a může být formálně
zpracováno jako 3 čestná prohlášení, nebo tyto tři požadavky mohou být uvedeny
v jednom čestném prohlášení. K povinnosti dodržet anonymitu musí uchazeči tato
prohlášení dát do samostatné řádně zalepené obálky s nápisem : ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ. Tato obálka bude otevírána až po hodnocení soutěžních návrhů,
v rámci posuzování požadavků vyhlašovatele a posuzování splnění kvalifikace.
Dotaz:
1/ Jaka je dle vyhlasovatele optimální doporucena vyska rozhledny (vime, ze maximalni
vyska nesmi překročit 35m)?
Odpověď:doporučená výška není, je stanovena pouze výška maximální. Jelikož je
funkcí rozhledny poskytnou výhled do kraje, je ponecháno na rozhodnutí autorůsoutěžících, jak budou posuzovat vztah mezi uspokojením tohoto požadavku a
výškou stavby.
2/ Jaky byl duvod vyhlasovatele zvolit zrovna toto vyznacene misto pro umisteni rozhledny?
Je umisteni rozhledny do tohoto vymezeneho uzemi v planu absolutne zavazne? Nebo je
mozne ji umistit po radnem oduvodneni i na jine misto v oblasti vrcholu Kelcsky Javornik?
Jedna se nam o nekolik veci:
- vyznacene misto neni uplne na vrcholu – na vyznacenem miste castecne jsou nebo do nej
zasahuji stromy vzrostlejšího charakteru
Odpověď:umístění rozhledny je závazné a je výsledkem minulých projednávání,
požadavků a zájmů různých stran a institucí zapracovaných ve změně územního
plánu obce Rajnochovice .
Původní záměr byl postavit rozhlednu přímo na vrcholu. S tím nesouhlasil
zeměměřičský úřad. Místo stavby je kompromisem zúčastněných stran.
4
3/ Jedna se pouze o stavbu rozhledny nebo vyhlasovatel pocita i s upravou okoli vrcholu
(uprava cesty, misto k odpocinku, nauca stezka, obcersveni, jine funkce)?
Odpověď: jedná se pouze o stavbu rozhledny. Pokud bude autor chtít podpořit
předložené řešení návrhem dalších vztahů a souvislostí, je to jeho volba.
Upozorňujeme, že rozšíření záběru řešení může návrhu vlastní rozhledny možná
prospět, ale může mu i uškodit.
4/ Existuje situacni plan i v elektronicke podobe (ve formatu .dwg, .dxf apod.)?
Odpověď : viz výše
5/ Jak presne a kde ma byt oznacena graficka cast odevzdani (panely) - dole, nahore, jinak,
je ponechano na soutezicich?
Odpověď: Označení není požadováno, tedy je ponecháno na soutěžících
6/ "Honorar obvykly" - tim je myslen honorar dle honoraroveho radu CKA? Nebo tabulky
unika?
Odpověď :
Honorář obvyklý cena zjištěná na základě cenového marketingu (cena obvyklá
v místě plnění).
7/ Jsou nejaka znama omezeni, limity ci regulace vyplyvajici z umisteni nedaleko tv
vysilace?
Odpověď :
zadavatel není kompetentní k výkladu jednotlivých norem a zákonných ustanovení.
8/ Jsou nejake vytipovane body v okoli, na ktere je potreba se soustredit? Nebo je preferovana
rozhledna klasicky panoramaticka s vyhledem 360°?
Odpověď :
zpracovatel v návrhu může vytipovat důležité pohledové koridory (viz MFD 27.4.
příloha Zlínského kraje)
9/ Muzeme pocitat s privodem elektriny od tv vysilace za ucelem osvetleni navrhovane
rozhledny (nebo i pro dalsi ucely vyuziti)?
Odpověď:
navrhovatel může předpokládat dohodu s provozovatelem retranslační stanice
k využití jeho elektrického zdroje.
Dotaz :
je závazné a případně do jaké míry umístění rozhledny na vyznačený čtverec na p.č. 2129/4?
Je pro umístění vyloučeno místo triangulačního bodu vrcholu Kelčského Javorníku, je
vyloučeno umístit rozhlednu kamkoli na dnešní mýtinu návrší?
5
Odpověď :
Pro umístění rozhledny je vyloučeno využití místa v okolí triangulačního bodu,
umístění na p.č. 2129/4 je závazné.
Dotaz :
5.2 b) co je myšleno slovem sdružení fyzických osob? To je nějaká právnická forma
spolupráce. Konkrétní příklad - pokud bude autorský tým složen z více fyzických osob, musí
každá osoba být autorizovaným architektem/inženýrem? Obvyklé bylo že vždy aspoň jedna
musí být autorizovaným architektem nebo inženýrem, a všechny musí splňovat
ostatní body odstavce 5.1
Odpověď : viz. výše
6.1 A) je možné konkretizovat pojem "odborná cenová kalkulace", stanovit její rozsah,
podrobnost? Myslím si, že v této fázi určitě nelze stanovit cenovu kalkulaci pro realizaci
návrhu.
Odpověď: Za dostatečný se bude považovat kvalifikovaný odhad například na
základě výpočtu obestavěného prostoru a stanovení ceny za jednotku. Je možné
použít i jinou metodu, výpočet musí být doložený, věrohodný a v kontrolovatelné
podobě.
6.1 B) "jeden výkres situace, jeden výkres axonometrie" - právě jeden, nebo minimálně jeden
výkres?
"případně také vizualizaci" - je stanoven maximální počet obrázků vizualizace?
Odpověď: Nejméně jeden, počet obrázků není omezen, je omezen počet a velikost
panelů. Platí též možnost využít nezávazné přílohy dle 6.1. Obsah soutěžního návrhu
E) Nezávazná příloha
10 Lhůta pro podání návrhů - v podatelně tedy někdo zaručeně bude v pátek 11.05.2012 do 13
00 hod, jaká je pracovní doba s polední pauzou?
Odpověď:
v pátek 11.05.2012 bude podatelna otevřena od 8:00 do 12:00 hod.
Polední pauza je od 12:00 do 13:00. Podávání návrhů od 12:00 do 13:00 hod. dne
11.05.2012 bude zajištěno v budově Radnice, dveře č.30 u Mgr. Emílie Pánkové.
V případě, že bude budova uzamčena, volejte tel.: 573 501 974 nebo
mob.: 776 761 161.
Dotaz :
1. Z podkladů není jasné, jakým způsobem se vypořádat při návrhu s přístupovými stezkami.
V podkladech je prezentována pouze původní stezka, vymezená parcelami, která neodpovídá
stávající pěšině. Je možné upravit polohu stezky dle potřeb návrhu, nebo je nutné ctít stezku
na hranici katastrálních území?
Odpověď:
Je nutné ctít místní podmínky a upravit návrh dle skutečnosti stávající pěšiny. Není
možné provést jiné úpravy přístupu mimo nejbližší okolí rozhledny.
6
2. Jaká je očekávaná maximální kapacita rozhledny?
Odpověď :
„Kapacita „ rozhledny se bude odvíjet od její konstrukce a provedení, v rámci
omezení soutěžními podmínkami. Rozumný rozsah vyhlídkové plošiny,s tím související
počet osob a velikost zatížení, jsou ponechány na úvaze autora
Dotaz :
- Je přípustné uvedení jako spoluautora/ů soutěžního návrhu osoby, které nesplňují bod 5.1. f)
soutěžích podmínek ?
Odpověď : viz. výše
Dotaz :
- Z čeho vychází technický požadavek Zeměměřického úřadu na maximální
výšku případného kamenného soklu 3,5m ?
Odpověď :
Z technických podmínek zajištění přesného elektronického měření, při velkém zatížení
v blízkosti triangulačního bodu by mohlo dojít ke změně jeho nadmořské výšky.
7
Download

Odpovědi na dotazy : „Rozhledna Kelčský Javorník“