Lyžařský kurz Desná 2013
Pořadatel: Junák, svaz skautů a skautek ČR,
Středisko „Prosek“ Praha
Na Vyhlídce 36, Praha 9, IČO 41690036
Pořádající oddíly: 105. oddíl skautek „Vlaštovky“
108. oddíl skautů „StoWosm“
Místo akce: Základna Desná v Jizerských horách
Zahájení: sobota 16. února 2013 dopoledne
Ukončení: sobota 23. února 2013 odpoledne
Délka: 7 nocí
Účastnický poplatek: 2000,- (+ cca 1000,- záloha na vleky)
Termín přihlášení: 21. prosince 2012
Termín zaplacení: 13. ledna 2013
Základní informace
Milí lyžaři i lyžařky, nelyžaři i nelyžařky, vážení rodiče, i v roce 2013 budeme o
jarních prázdninách Prahy 9 pořádat lyžařský kurz. Letos bude určen pouze
starším členům, tedy skautům a skautkám (ke změně nás vedl zejména nízký
zájem mladších členů v minulých letech).
Akce je součástí celoroční činnosti 105. a 108. oddílu a je proto žádoucí (a pro
ně velmi přínosné), aby na ni kluci i děvčata z obou oddílů jeli! Zvláště když,
oproti školním či komerčním lyžařským kurzům, není naše akce vůbec nákladná.
Základna Desná, kam pojedeme, se nachází v Jizerských horách v lokalitě Černá
Říčka mezi Tanvaldem a Kořenovem. Nedaleko základny je sjezdovka a bežecká
magistrála.
více o základně na: http://www.desna.prosek.org
Co očekávat?
Hlavní náplní kurzu je výuka lyžování. Pod vedením instruktorů z řad vedoucích
se zdokonalíme ve svých sjezdařských dovednostech, případně se lyžovat
naučíme. Kurz je určen všem bez rozdílu úrovně a výkonnosti, od naprostých
začátečníků, kteří na lyžích ještě nestáli, až po úplné machry.
Budeme pořádat běžkařské výlety do okolí. I zde platí, že rádi naučíme
běžkovat ty, kteří ještě na běžkách nikdy nestáli.
Čeká nás také výlet do bazénu a možná trochu zapracujeme na zvelebení naší
základny v Desné.
Večery pak budou věnovány různému programu – od velkých společných her
přes výběrové programy, kde si každý bude moci zvolit, co jej zaujme, až po
„klasiku“ – společenské hry, dobrovolné večerní lyžování…
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek zahrnuje veškeré výdaje související s pobytem na kurzu a
je stanoven na 2000 Kč.
V ceně nejsou zahrnuty lyžařské vleky – na ty budeme vybírat na místě zálohu
v předpokládané výši 1000,- Kč. O její přesné výši budeme informovat předem.
Ostatní
Pokud budete žádat o příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb
zaměstnanců, na přání můžeme vystavit fakturu.
Jestliže budete mít jakýkoliv problém s uhrazením poplatku, prosíme obraťte
se na nás. Naším zájmem je, aby se tábora mohli zúčastnit všichni naši členové.
Přihlášení a zaplacení
Prosíme Vás, abyste do 21. prosince 2012 odevzdali svému vedoucímu
vyplněnou přihlášku se všemi údaji. Účastnický poplatek prosím zaplaťte na
střediskový účet do 13. ledna 2013.
Placení účastnického
střediskový účet.


poplatku
probíhá
pouze
elektronicky
na
náš
číslo účtu: 2200193088/2010 (Fio banka – transparentní účet)
zpráva pro příjemce: „Hory - jméno účastníka“
Pro usnadnění identifikace můžete použít jako variabilní symbol datum narození a
číslo oddílu dítěte, za které platíte (tzn. například datum narození 10.2.1999 dítěte
ze 107 oddílu je variabilní symbol 107990210), upozorňujeme ale, že tento údaj je
viditelný na našem transparentním účtu. Pokud jej neuvedete, ujistěte se, že máte
správně vyplněnou zprávu pro příjemce.
Vedení kurzu - kontakty
S dotazy a připomínkami se na nás můžete kdykoliv obrátit!
108, hlavní vedoucí: Jan Kaczor (Me2d) – 723 788 323, [email protected]
zástupkyně: Petra Glozlová (Štěně) – 605 157 198, [email protected]
105: Kateřina Glozlová (Papája) - 774 926 644, [email protected]
Dále se na vás těší Australan (SNB), Dominik (CASH), Markéta (BĚŽ), Mikesh
(SKI), Muff (155), Marek (BYT) a Štěnice (HAM).
Výbava účastníků kurzu
Především je třeba zajistit spolehlivé vybavení na sjezdovky (lyže/snowboard,
hůlky, boty, brýle, helma!) i na běžky (lyže, hůlky, boty). Každý se na kurz
musí vybavit sjezdovým i běžeckým vybavením! Na srazu od Vás
budeme požadovat doklad o seřízení sjezdových lyží.
Snowboard
Bude-li dostatečný zájem, otevřeme pro velký úspěch i letos snowboardovou
skupinku v čele s akreditovaným instruktorem. I zde platí, že nezáleží na úrovni
– neváhejte proto využít příležitosti naučit se na „prkně“ jezdit. Je však
potřeba zvolit mezi snowboardem a lyžemi! Druhou, vedlejší věc - lyžaři
prkno a snowboardisté lyže – si můžete vzít pouze na večerní (dobrovolné)
lyžování.
Zapůjčení vybavení
Potřebujete-li si zapůjčit vybavení, můžete se obrátit na nás s tím, co
potřebujete. Budete-li mít štěstí a ozvete-li se včas, možná se na středisku
najde někdo, kdo bude ochoten půjčit své nepotřebné vybavení zadarmo a za
dobré slovo, že mu bude v pořádku vráceno. V jiném případě vám doporučíme
vhodnou a snad nepříliš drahou půjčovnu.
Další vybavení
O tom, co dalšího si nezapomenout přibalit s sebou, dáme vědět předem
v předodjezdových informacích. Orientačně: 3x rukavice, 2x čepice, šálu, teplé
oblečení v dostatečné míře, dostatek prádla, boty na přezutí a dvoje ven,
spacák (karimatka není třeba), psací potřeby, povinnou výbavu na schůzky,
hygienické potřeby, ručník, plavky. Na výlety: batůžek, láhev na pití. Ešus a
hrnek není potřeba, na základně jsou.
Co nechat doma?
Abychom předešli pozdějším nedorozuměním, upozorňujeme, že jsme se letos
rozhodli vyzvat všechny, aby nechali veškerou elektroniku doma!
Přihláška na lyžařský kurz Desná 2013
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Telefon a e-mail na rodiče:
Žádost o příspěvek na tábor pro výše uvedené dítě uplatňuji u zaměstnavatele:
Další sdělení, které by vedení tábora v souvislosti s účastí dítěte mělo vědět,
zejména případné zdravotní potíže a omezení, chybějící očkování, alergie,
diety, léky apod.:
Primárně si na kurz beru (zakroužkujte):
Lyže
/
Snowboard
Přihlašuji své dítě Lyžařský kurz Desná 2013, pořádaný Junákem, svazem skautů
a skautek ČR, Střediskem „Prosek“ Praha, v termínu od 16. do 23. února 2013.
Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé se tábora zúčastnit a že jsem
poskytl(a) všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte. V případě
pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
Jak ukazují zkušenosti z minulých let a jiných akcí, bývá bohužel přítomnost
herních konzolí, notebooků a zejména mobilů velkou překážkou ke společnému
a smysluplnému trávení volných chvil. Neodolatelně totiž vybízí k individuální
zábavě nebo pseudokolektivní zábavě typu: „já pařím a ostatní se koukají“.
Jelikož ale jedeme na hory společně, chceme, abychom si společně kromě chvil
na lyžích nebo při programu užili i chvíle volna. Tomu však mobily často brání.
Prohlašuji, že před odjezdem na tábor oznámím vedení tábora případnou
změnu režimu nařízenou ošetřujícím lékařem, karanténní opatření, známky
akutního onemocnění, nebo kontakt s osobou onemocněnou přenosnou nemocí.
K dispozici bude několik kontaktních telefonů, jejichž prostřednictvím budou
rodiče mít vždy možnost spojit se s vedoucími nebo přímo se svými dětmi.
Podpis:_______________________
V______________________dne_______________.
Download

Přihláška - StoWosm