Krajska prehliadka SOČ Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 01 PROBLEMATIKA VOĽNÉHO ČASU
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Martina Koncošová
Gymn. M. Hrebendu,
Hnúšťa
Domáca lekáreň mojej obce
Gymn. M. Hrebendu,
Hnúšťa
Aerobik = aeróbny
SZŠ Lučenec
Zdravie a vplyv športu na jeho
1. Jana Knappová
2.
2. Michaela Daniová
1.
2.
3. Jakub Koštek
1. Ladislav Németh
upevnenie v staršom školskom
2.
veku
4. Zuzana Múllnerová
SŠ-SOŠ, Laskomerského,
Brezno
Voľnočasové aktivity
SPŠ J.Murgaša, Banská
Bystrica
Nešťastné dobrodružstvo- 3D
Animovaný film
SOŠ Veľký Krtíš
Pohľad na svet inými očami
SOŠ podnikania,
Laskomerského, Brezno
Využívanie voľného času
1.
2.
4. Matúš Kalai
1.
2.
4. Mária Pataková
1.
2.
4. Mária Syčová
1.
2.
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 02 INFORMATIKA, MATEMATIKA, FYZIKA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Patrik Koniar
SSOŠT Žiar nad Hronom
Je využívanie appletov vo fyzike
prospešné
SOŠ Žarnovica
Senzor pohybov
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
Fyzikálne paradoxy
1.
2.
2. Filip Bednár
1. Juraj Gettler
2.
3. Tomáš Slivka
1.
2.
4. Filip Zachar
Gymnázium, Štúrova, Detva Internetový obchod pre každého
1.
2.
4. Ján Kováčik
1.
2.
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Počítače a internet v kontexte histórie
a ich využívanie mladou generáciou
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 03 CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
1. Andrej Toběrny
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
Názov práce
Prídavné látky a benzoan sodný v
potravinách
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Produkcia etanolu imobilizovanými
bunkami S. Cerevisiae
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Izolácia enzýmu sacharázy z
kvasiniek S. Cerevisiae
SOŠ Krupina
História výroby chleba
SOŠ Krupina
Prídavné látky /E/ v pekárskych a
cukrárskych surovinách
Gymn. Andreja Kmeťa,
Chémia okolo nás
1. František Jablončík
2. Boris Štefánik
2. Katarína Kaľamárová
1.
2.
3. Barbora Hlinková
1.
2.
4. Martina Vondráková
1. Lucia Breznianska
2.
4. Jarmila Hucáková
1.
2.
4. Jaroslav Liker
1.
B.Štiavnica
2.
4. Richard Gono
1.
2.
SG Gemerská cesta,
Lučenec
Absorpčné vlastnosti aktívneho uhlia
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 04 BIOLÓGIA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
1. Attila Balogh
Presný názov školy, mesto
SOŠ lesnícka,
Banská Štiavnica
Názov práce
Ekosystém Ráczovho jazera a
ochrana jej biodiverzity
Gymn. I. Kraska,
Riavská Sobota
Umelý odchov exotických
papagájov
Gymnázium, J. Chalupku
Využitie laserovej mikrodisekcie pri
vývoji zubov
1.
2.
2. Ondrej Albert
1. Milan Halaj
2.
3. Patrícia Kánová
1.
Brezno
2.
4. Renáta Šufliarska
SZŠ, Tajovského,
Banská Bystrica
Pestovanie, rozmnožovanie a využitie
ruží
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Rozvoj genetiky a jej objavy
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
Chrípka
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Pes nie je darček, ani hračka
1.
2.
4. Monika Stanková
1.
2.
4. Eva Galádová
1. Katarína Červienková
2.
4. Nikola Kovácsová
1.
2.
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 05 GEOVEDY /Geografia, Geológia, Geodézia/
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
1. Martin Valenta
Presný názov školy, mesto
Názov práce
Polohopisné, výškopisné zameranie
SPŠ stavebná O. Winklera, potoka a návrh splavného kanála v
Lučenec
mestskom
parku v Lučenci
1. Ján Mikuš
2.
2. Martin Tibenský
SPŠ stavebná O. Winklera, Vyhotovenie dokumentácie a 3D
Lučenec
modelovanie – Fiľakovský hrad
1. Tomáš Kminiak
2.
3. Marek Kučera
Gymn., Štúrova, Detva
Zmeny klímy na Slovensku
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Ťažba a spracovanie kameniva z lomu
Tepličky
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Tvorba digitálneho modelu reliéfu na
základe topografických podkladov ZM
1:10000
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
Tŕnie
Gymn. A. H. Škultétyho,
Veľký Krtíš
Ekologické vinohradníctvo a vinárstvo
v okrese Veľký Krtíš
SG ŽP, Podbrezová
Kaukaz - kompletná charakteristika
regiónu
Gymn. A. Kmeťa,
Medzinárodné konflikty o zdroje pitnej
Banská Štiavnica
vody
1.
2.
4. Michal Ostrolucký
1. Maroš Liner
2.
4. Juraj Adamec
1.
2.
4. Kristína Kapustová
1. Barbora Schmidtová
2.
4. Adriána Kušická
1.
2.
4. Tomáš Šuník
1.
2.
4. Katarína Kopálová
1.
4. Angelika Čierna
1.
Gymn. A. Kmeťa,
Exotická dovolenka v Štiavnických
Banská Štiavnica
vrchoch
Gymn. J. G. Tajovského,
Mapovanie významných osobností
Banská Bystrica
pochovaných na Evanjelickom
2.
4. Barbora Kubišová
1.
2.
cintoríne v B. Bystrici
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 06 ZDRAVOTNÍCTVO
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
1. Barbora Balažovjechová
Presný názov školy, mesto
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Computer Vision Syndrome
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Bielenie zubov
Gymn. M. R Štefánika
Rakovina krčka maternice a
rakovina prsníka
Názov práce
1.
2.
2. Lukáš Porubovič
1.
2.
3. Miroslava Pálková
1. Marianna Púpalová
Krupina
2.
4. Katarína Báťová
SZŠ, Tajovského,
Banská Bystrica
Skúmanie mikroflóry v horných
cestách dýchacích
SZŠ, Tajovského,
Banská Bystrica
Dysplastické zmeny krčka maternice
vplyvom HPV vírusov
OA, Tajovského,
Banská Bystrica
Fajčenie – metla ľudstva
SZŠ Lučenec
Tichý vrah – infekčná žltačka
SZŠ Lučenec
Obezita – nepriateľka našich detí ?
SOŠ obchodu a služieb,
Žiar nad Hronom
Vegetariánska strava
1. Michaela Ďuricová
2.
4. Katarína Rondzíková
1.
2.
4. Katarína Chmolová
1. Natália Hupianová
2.
4. Barbara Paczosová
1. Zuzana Farkašová
2.
4. Mária Sogeľová
1. Romana Šimová
2.
4. Jana Hlaváčiková
1. Simona Hubová
2.
4. Miroslava Tomčíková
1.
Pedagogická a sociálna
Správny životný štýl
akadémia, Lučenec
2.
4. Radka Luptovčiaková
SPSA EBG Brezno
Najčastejšie choroby seniorov
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
Eutanázia
Gymn. M. Hrebendu,
Hnúšťa
Diabetes Mellitus I. typu
1.
2.
4. Mária Homolová
1. Jakub Marko
2.
4. Michaela Rudová
1. Marek Remeň
2.
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj 32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 07 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ, VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
1. Michal Lalík
Presný názov školy, mesto
Názov práce
SOŠ lesnícka,
Banská Štiavnica
Podkôrne a drevokazné druhy hmyzu a
ich prirodzení hmyzí nepriatelia na
vybraných vzorkách
1. Radomír Szabo
z dubových porastov
2.
2. Jozef Výbošťok
1.
2.
SOŠ lesnícka,
Banská Štiavnica
Sortimentácia ťažbového fondu na
stojato ako rozhodujúci faktor
logistického reťazca
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 08 OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Patrik Gono
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Pozitíva a negatíva biopalív
Gymn. I. Kraska,
Rimavská Sobota
Osídlenie siníc a rias vo
vodárenskej nádrži Klenovec a ich
vplyv na kvalitu pitnej vody
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Klimatické zmeny a ich príčiny
SOŠ lesnícka,
Štiavnica
Banská
Znečistenie ovzdušia Žiarskej kotliny
SOŠ lesnícka,
Štiavnica
Banská
1.
2.
2. Michaela Horváthová
1.
2.
3. Adrián Janeček
1. Lukáš Belák
2.
4. Viera Novotná
1.
2.
4. Terézia Korčoková
Čo vieme o inváznych rastlinách?
1.
2.
4. Patrik Ďurica
Gymn. A. Kmeťa,
Banská Štiavnica
Lov veľrýb vo svetovom oceáne a
problémy ich ochrany
Gymn. J. G. Tajovského,
Hospodárstvo – Harmónia
1.
2.
4. Martin Cerovský
1.
BanskáBystrica
2.
4. Radka Páleníková
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Invázne rastliny v Banskoštiavnickom
regióne
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Národný park Muránska planina a
okolia
1. Erika Martinovicová
2.
4. Veronika Šturmanová Hudáková
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 09 STROJÁRSTVO, HUTNÍCTVO, DOPRAVA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Roman Schiller
SOŠ technická, Zvolen
Návrh a výroba jednoúčelovéj
prípravku
SOŠ technická, Zvolen
Dvojdobý, dvojvalcový zážihový
motor do „V“ pre súťažné učely
SPŠ dopravná, Zvolen
Elektronické mýto
SOŠ, Šoltésovej 5,
Koľaje alebo asfalt pri doprave drevnej
Banská Štiavnica
hmoty
SOŠ, Šoltésovej 5,
Aká je pravda alternatívnych pohonov?
1.
2.
2. Vladislav Baniari
1.
2.
3. Miroslav Svoreň
1.
2.
4. Jozef Michňa
1.
2.
4. Martin Mikuš
1.
Banská Štiavnica
2.
4. Ján Hulina
SPŠ dopravná, Zvolen
Pracovisko montážnych a
demontážnych prác
SŠ-SOŠ, Laskomerského,
Alternatívne zdroje energie a negatívne
vplyvy dopravy na životné prostredie
1. Miroslav Ďurík
2.
4. Patrik Maťuch
1.
2.
Brezno
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 10 STAVEBNÍCTVO, ARCHITEKTÚRA, DIZAJN
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Stanislav Sabo
SOŠ drevárska, Zvolen
Barové sedenie „ UNEVENLY“
SPŠ stavebná,
Banská Bystrica
Rodinný dom MPKF v Selciach
SPŠ stavebná O. Winklera
Polyfunkčný bytový dom v Lučenci
1.
2.
2. Pavel Filip
1. Marián Kováč
2.
3. Martin Kováč
1. Ján Eliáš
Lučenec
2. Tomáš Pribula
4. Jozef Šabo
SSUŠ Hodruša-Hámre
1.
Dizajn osobného motorového vozidla
,,Tatra SVN"
2.
4. Pavel Janáček
SOŠ drevárska, Zvolen
Sedenie do verejného interiéru „CUBE“
SPŠ stavebná,
Banská Bystrica
Rekonštrukcia a prestavba kaštieľa na
hotel
1.
2.
4. Vladimír Petráš
1.Tomáš Smrtník
2.
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj 32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 11 ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, ENERGETIKA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Tibor Balga
SPŠ J. Murgaša,
Hybridný zosilňovač E88CC
1.
Banská Bystrica
2.
2. Tomáš Starčok
SPŠ J. Murgaša,
Banská Bystrica
Profesionálny Nf-zosilňovač
MPA1000L
SSOŠT Žiar nad Hronom
Súprava HDO
SPŠ S. Mikovíniho,
Banská Štiavnica
Šetrenie elektrickej energie
SOŠ Tisovec
AUTOBOT
Gymnázium, M. R.
Štefánika, Krupina
Točiace sa hodiny
1.
2.
3. Tomáš Čičmanský
1.
2.
4. Alexandra Matejková
1. Kristína Kotvasová
2.
4. Peter Kurek
1.
2.
4. Dávid Vician
1.
2.
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 12 MIKROPROCESOROVÁ, VÝPOČTOVÁ , TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Michal Vician
SSOŠT Žiar nad Hronom
AVR BOARD- V1.0
SPŠ J. Murgaša,
Banská Bystrica
Impulzný zdroj s inteligentnou
zobrazovacou a riadiacou
jednotkou
SPŠ J. Murgaša,
Banská Bystrica
Programátor + Vývojový kit pre
PIC16F84A
1.
2.
2. Karol Kočík
1.
2.
3. Marek Čabák
1.
2.
4. Jakub Košarník
1.
2.
Mobilný autonómny robot pre výukové
Gymn. M. Hrebendu Hnúšťa účely
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 13 HISTÓRIA, POLITOLÓGIA, FILOZOFIA, PRÁVNE VEDY
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Viviána Babicová
Gymn. A. H. Škultétyho,
Veľký Krtíš
Prvé slovenské národné rady po
roku 1918 so zreteľom na územie
Novohradu
2. Veronika Vlčková
Gymnázium, Okružná,
Zvolen
Margita Wagnerová – jediná
zvolenská richtárka
Gymn. M. Hrebendu,
Hnúšťa
Spomienky spod praslice
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
O komunizme alebo Sociálny paradox
Gymn. Ľ. Štúra, Zvolen
Dve kráľovské mestá v Pliešovskej
kotline
1. Barbora Bónová
2.
3. Matej Lipták
1.
2.
4. Ina Sečíková
1.
2.
4. Jaroslav Kondač
1.
2.
4. Jozef Pavlov
Gymnázium, Štúrova, Detva Dr. Jozef Tiso – mýty vs. fakty
1.
2.
4. Lenka Slížová
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Židovský holokaust v Lučenci a jeho
pamätníci
Gymn. A. Kmeťa,
Kaukaz- zóna napätia medzi islamom
Banská Štiavnica
a kresťanstvom
OA, Lúčna, Lučenec
Rod Madáchovcov a Imre Madách
1.
2.
4. Katarína Kordíková
1.
2.
4. Marcel Sýkora
1.
2.
4. Dominika Kováčová
Pedagogická a sociálna
akadémia, Lučenec
Zmysel života a vplyv rodiny a
výchovy na určenie zmyslu života
dieťaťa z pohľadu kvality života rodiny
SPSA EBG Brezno
Tajomstvá záhadnej egyptskej kultúry
1.
2.
4. Aneta Stachová
1.
2.
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 14 TVORBA UČEBNÝCH POMÔCOK, DIDAKTICKÉ TECHNOLÓGIE
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Vanda Poničanová
SPŠ dopravná, Zvolen
Modelovanie prevodovky v
programe SolidWorks
SOŠ Žarnovica
Výroba stolového nábytku s
intarziou
SOŠ drevárska, Zvolen
Podnikateľský plán, administratívne
kroky pre začatie podnikania
SOŠ drevárska, Zvolen
Zrubové drevostavby
SPŠ J. Murgaša,
Banská Bystrica
Školská pomôcka PIC programátor +
kit
SSOŠT Žiar nad Hronom
Vodiče a ich inštalácia - I., II.časť
SSUŠ Hodruša-Hámre
Ťažná lavica
SPŠ dopravná, Zvolen
Model SUBARU Impreza
SOŠ, Tajovského,
Banská Bystrica
Príručka pre tvorbu stránok v jazyku
HTML, CSS
1. Martin Nemec
2. Filip Ponický
2. Róbert Búci
1. Katarína Skalská
2. Andrej Hrnčiar
3. Dušan Poliačik
1.
2.
4. Martin Štulrajter
1.
2.
4. Štefan Barcík
1.
2.
4. Michal Michalovič
1. Marek Huraj
4. Eduard Ťapucha
1.
2.
4. Michal Baranec
1. Lukáš Brozman
2. Ján Albert
4. Rudolf Kán
1.
2.
4. Radoslav Rajčan
SOŠ, Tajovského,
Banská Bystrica
Program na výučbu anglických slov
1.
2.
4. Martina Štolcová
1.
2.
SOA, SNP, Žiar nad Hronom Rodinné právo
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 15 EKONOMIKA A RIADENIE
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Mária Mišuráková
Obchodná akadémia -
Dopravko
1.
Kereskedelmi akadémia,
2.
Rimavská Sobota
2. Peter Paulík
SPŠ dopravná, Zvolen
1.
RFID a jej zavedenie vo výrobnom
podniku
2.
3. Zuzana Tomová
1.
OA, Lúčna,
Právne otázky založenia
Lučenec
spoločnosti s ručením
2.
4. Michal Mešťan
OA, Tajovského,
Bystrica
obmedzeným Zuzana s. r. o.
Banská Dopady hospodárskej krízy na
hospodárstvo Slovenska
1. Michal Beňo
2.
4. Viktória Makovníková
SSŠ, Lieskovská cesta,
Zvolen
Podnikateľská činnosť spoločnosti
Nabitex, s.r.o.
OA, Lieskovská cesta,
Zvolen
Podnikateľský plán
SOŠ podnikania,
Laskomerského, Brezno
Problematika nezamestnanosti
SOŠ podnikania
Laskomerského, Brezno
Spolupráca SOŠ s inštitúciami na trhu
práce
SŠ-SOŠ, Laskomerského,
Brezno
Analýza a prieskum cestovného ruchu
v Čiernom Balogu
1. Petra Bányayová
2.
4. Lenka Chamulová
1.
2.
4. Viktória Vraniaková
1. Veronika Dolinská
2.
4. Jana Vrťová
1.
2.
4. Jana Budzáková
1.
2.
4. Mária Karolyová
SŠ-SOŠ, Laskomerského,
Brezno
Ochrana spotrebiteľa v EÚ
SOA, SNP,
Žiar nad Hronom
Analýza trhu práce a možnosti
znižovania nezamestnanosti v regióne
Žiar nad Hronom
1.
2.
4. Veronika Chromá
1. Lenka Hirschnerová
2.
4. Zuzana Kružicová
SOA SNP, Žiar nad Hronom Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
1. Zuzana Bilická
2.
4. Bianka Šipošová
SOŠ drevárska, Zvolen
Marketingová stratégia
SOŠ drevárska, Zvolen
Podnikateľský plán: kaukulácie, plán
výroby a plán predaja
OA, Lúčna,
Vedenie domácností ekonomickým
Lučenec
myslením
SOŠ Veľký Krtíš
Znovuzrodenie kúpeľov Šošár
OA, Tajovského,
Banská Bystrica
Marketingové stratégie
SPŠ dopravná, Zvolen
Preprava ADR
OA, Štefánika, Krupina
Marketing v praxi
SOŠ Žarnovica
Agroturistika
SOŠ Žarnovica
Významné kúpeľné mestá na
Slovensku
1.
2.
4. Bohdan Mezei
1.
2.
4. Tatiana Kováčová
1.
2.
4. Jana Hartlová
1.
2.
4. Miroslava Horňáková
1.
2.
4. Romana Košíková
1.Zuzana Ambrozová
2.
4. Petronela Grnáčová
1. Michaela Mozolová
2.
4. Alena Škopcová
1.
2.
4. Soňa Michňová
1. Lukáš Špilberger
2.
4. Beáta Hegedušová
1.
2.
SSOŠT Žiar nad Hronom
TIK - TOUR, s.r.o
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj
32. ročník
9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 16 TEORIA KULTÚRY, UMENIE, UMELECKÁ , ODEVNÁ TVORBA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Simona Samajdáková
Gymnázium Poltár
Klenoty gotického Gemera
SSUŠ Hodruša-Hámre
Arwenin diadém – šperk
1.
2.
2. Anežka Gúberová
1. Kvetoslava Hunková
2.
3. Veronika Lačná
SOŠ hotelových služieb a
obchodu, Zvolen
Súmrak nad mestom
1.
2.
4. Barbora Bieliková
1. Kristína Polakovičová
OA, Tajovského,
Slovenský folklór – naše dedičstvo
Banská Bystrica
2.
4. Štefan Fojtík
SSUŠ Hodruša-Hámre
Plastická kovaná mapa Slovenska
1. Jozef Pavlík
2.
4. Michaela Chreňovská
SOŠ obchodu a služieb, Žiar
nad Hronom
Historické účesy
1.
2.
4. Miroslava Kurčíková
1.
2.
Gymnázium Poltár
Život a subjektívny rozbor diel
Charlotte a Emily Bronteových
Krajska prehliadka SOČ
Banskobystrický kraj 32. ročník 9. apríla 2010
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Odbor: 17 PEDAGOGIKA, PSYCHOLÓGIA, SOCIOLÓGIA
Meno a priezvisko autora
P.č. 1.spoluautor, 2.spoluautor
Presný názov školy, mesto
Názov práce
1. Eva Sobotová
SZŠ Lučenec
Edukácia zdravia v predškolskom
veku
1. Martina Rusnáková
2.
2. Slavomíra Zatrochová
PSLG Revúca
Život v chudobe
SG, Gemerská cesta,
Lučenec
Hodnotová orientácia a hodnoty
mládeže Slovenska a Rakúska
SG ŽP, Podbrezová
Stres
SG ŽP, Podbrezová
Emócie mladých
Gymn., Štúrova, Detva
Aspekty mentálneho postihnutia a jeho
sociálno-pedagogická diagnostika
OA, Tajovského,
Banská Bystrica
Interupcia „Áno či nie“
SZŠ Lučenec
Detský autizmus
Pedagogická a sociálna
Je rasizmus nuda alebo životný štýl
1. Miroslav Lukačovič
2.
3. Zuzana Sojková
1.
2.
4. Dominika Kyselicová
1.
2.
4. Michaela Pavúková
1.
2.
4. Katarína Hríbiková
1.
2.
4. Lenka Kvaková
1. Nikola Janáčová
2.
4. Lenka Kojnoková
1.Katka Štefančíková
2.
4. Lucia Pathóová
1.
akadémia, Lučenec
2.
4. Petra Húšťavová
1.
2.
o
Gymn. A. H. Škultétyho,
Levi – život a dielo z psychologicko-
Veľký Krtíš
psychologicko-historického aspektu
Download

Výsledková listina KP SOČ