Doma v záhrade
APRÍL 2014
2. ročník
Pre predplatiteľov 0,55 €
Cena 0,60 €
Reportáž
Poznáte staré
a krajové
odrody?
Marhule
od mája
do augusta
ISSN 1339-1224
Zelené
strechy
Jar patrí
mláďatám
ný
ž
ťa íz
ú
s kv
Vhodné
a nevhodné
kombinácie
zeleniny
Ako obnoviť
záhradné chodníky
ZAUJÍMAVOSTI
2. strana
U
Editoriál
V
šetci sa asi zhodneme v tom, že tento rok je
mimoriadny. Podľa slov profesora Hričovského je vegetácia o tri-štyri týždne popredu,
a netýka sa to len ovocnej záhrady. Neprehliadnite tentoraz v jeho rubrike odpoveď na otázku,
na koľkoročnom dreve rodia jednotlivé ovocné
druhy. Je to veľmi dôležité pri rozhodnutiach
ohľadom rezu, a zostáva len dúfať, že všetky
„rezbárske práce“ ešte neboli ukončené bez týchto poznatkov, ktoré tu prezentuje v esenciálnej
podobe.
K pravidelnej ovocinárskej dvojstrane Mariána
Komžíka, kde sa tentoraz podrobne venuje štíhlemu vretenu a premyslenej výsadbe superskorých a superneskorých marhúľ, tak aby vám
rodili od mája až do augusta, pribudla tentoraz
ešte jedna novinová strana venovaná ovociu.
Na nej vám predstavujeme veľmi osobitého a naslovovzatého ovocinára z Moravy Radima Peška.
Jeho pôsobiskom je malebná obec Bojkovice v
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a jeho
špecializáciou sú staré a krajové odrody ovocia
a záchrana a znovurozšírenie unikátneho genofondu ovocia so vzácnymi vlastnosťam. Zároveň
je jeho príbeh aj inšpiráciou, pokiaľ ide o pestovanie priateľské voči prírode, plné rešpektu
a erudície, priama skúsenosť s priateľským
prístupom ku krajine a k drevinám, s ktorou sa
na Slovensku tak často nestretávame.
A vlastne ešte jedna strana je venovaná ovocinárstvu, aj keď len nepriamo. Je to dokončenie
témy z minulého čísla o pastvinách v stromoch
a kríkoch pre včely a čmeliaky, bez pričinenia
ktorých by sme sa sotva tešili z bohatej úrody.
A keďže nám pribudlo reklamy, ako ste si iste
všimli už v predchádzajúcom čísle, zdalo by sa,
že na ostatné témy tentoraz nezvýši priestor.
A práve to je okamih, keď sa časopis rozširuje, a
Doma v záhrade prvýkrát vychádza na dvadsiatich plnofarebných stranách.
Samozrejme, pri záhradných prácach sa držíme
aktuálneho diania, či už je to pikírovanie, úprava
okolia, budovanie chodníkov, malé veľké záhradné úpravy a stavby, drobnochov, založenie
trávnika alebo prípravy na Veľkú noc, do ktorej
chcú mať gazdinky „všetko porobené“.
Výsevné dni, ako aj najlepšie kombinácie
záhradných rastlín a bylín, samozrejme, medzi
témami nebudú chýbať ani tentoraz. Dočítate sa
napríklad o rastlinách, ktoré to vedia so zemou,
a o postupoch, ktoré rešpektujú krajinu, pôdu,
drobnú faunu, a v neposlednom rade i plány
a priania záhadného záhradného človeka. Nech sa vám
dobre číta.
Ján Litvák,
šéfredaktor
RIADKOVÁ INZERCIA
 Septiky- ekologické betó-
nové nádrže, rôzne veľkosti,
certifikované, montáž, dovoz.
Žilina, 0944 344 677.
 Predám štyri prázdne úle
zadováky s rámikmi, vhodné
pre začiatočníkov. Lučenec, 047
43 21 225 (večer).
 Predám doma vyrobenú
motorovú plečku. Košice-Šaca,
0902 285 544.
 Predám orgován Mayerov
Poliban, štepený, 60 – 80 centimetrov, cena 12 eur + poštovné.
Vrútky, 0902 638 383.
Doma v záhrade
ž je to raz tak a inak ani nebude –
človek sa na mapu nedostane, aj
keby ako veľmi chcel, nedorástol ešte do
takých výšok a najmä kvalít, aby si to
mohol zaslúžiť. Je to jeho vizitka a jeho
vlastná hanba, výhovorky, že preňho
ešte nevymysleli kartografickú značku,
neobstoja. Vymysleli by, keby bolo o čo
stáť.
Na rozdiel od človeka svoj vlastný
symbol v mape má studnička, má ho
senník, má ho božia muka, no najmä
a predovšetkým, má ho osamelý strom.
Kto alebo čo si už len môže viac zaslúžiť
medzinárodne uznávanú kartografickú
značku na mape mierky 1:50 000, ak nie
práve vprostred poľa stojaci, listnatý či
ihličnatý, borovica či dub, živý či umierajúci, ten osamelý strom, „jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům“? Kto
iný môže slúžiť ako orientačný bod?
(Nehovoriac už o tom, že ten strom, ten
orech milý a jedinečný, má korunu, ktorej kurz síce vyčísliť nemožno, no dá sa
Na koľkoročnom dreve rodia
jednotlivé ovocné druhy?
Kvetné puky sa zakladajú na
rôznych typoch výhonkov a
konárikov, kde tvoria rodivý
obrast. Ich pozícia v korune a
utváranie sú typické pre jednotlivé ovocné druhy. Rozdielnosť
je možné pozorovať i medzi
jednotlivými odrodami v rámci
druhov. Poznanie rodivého
dreva a umiestnenia kvetných
púčikov je dôležité pre správnu
voľbu spôsobu rezu a využitie rezu na reguláciu úrody.
Kôstkoviny režeme po zbere
úrody, ale slivkoviny môžeme
rezať do konca marca, prípadne začiatkom apríla.
Konkrétne rodivé útvary sú pri
jabloniach a hruškách rodivý
výhonok s dĺžkou viac ako
150 milimetrov s vrcholovým
zmiešaným kvetným púčikom.
Ďalej sú to krátke rodivé výhonky, rodivé hroty, prstencovité konáriky atď.
Jabloň rodí na dvojročnom dreve, ale sú odrody rodiace aj na
jednoročnom dreve, napríklad
Rubín, Rubinola, a niekedy sa
vyskytne aj na jednoročnom
Osamelý strom
do nej poľahky a nežne vyliezť, usadiť
sa v rázsoche a čítať, ako aj naposledy,
trebárs Thoreauovu Chôdzu.)
Ach, orech, orech môj, osamelý, osirelý,
mám tvoju fotku na mape mierky
1:50 000 a občas ti závidím, že si taký,
aký si, taký, aký by som raz aj ja chcel
byť (dobre ukotvený a zorientovaný).
Orech, orech milý, stojíš si tu nepohnutý
a vlastne ani neviem, koľko máš rokov,
ba ani kedy máš narodeniny. Si celkom
sám na tomto svete čudnom, len naviate
kriačie k tebe prirástlo a zvláštne, je tu
aj tŕstie, ktorého inak v Nádaši, teda
v Trstíne, takmer niet. A práve tu, na
kopci, v úplne suchej pôde, vzišlo. Asimilovalo. Asi milovalo.
Prirástla k tebe aj poľovnícka postriežka
a kŕmidlo pre vysokú, ktorým pištoľníci
predstierajú lásku k živej prírode, no
v skutočnosti iba lákajú zver pod mušky
svojich flínt a pušiek (vzdialené výstrely
z obecných hôr, celé dni, celé noci).
Teba sa však tieto pytliacke činnosti
nijako netýkajú. Myslím, že keby ťa aj
náhodou škrabol akýsi brok, zranenie si
zahojíš, zarastieš a nebudeš ani vzdychať nad krutým osudom, ba ani nad
tým, že na kôre sa ti objavili predčasné
vrásky.
Orech, milý orech, ty si môj orientačný
bod, aj vďaka tebe viem, že ešte žijem,
pri tebe asi milujem. Ba čo asi. Určite.
JÁN PÚČEK, autor je spisovateľ
Otázka pre
profesora Hričovského
dreve pri odrode
Golden delicious.
Hrušky rodia
na dvojročnom
dreve, tam nie sú
výnimky.
Pri slivkách na
ročnom dreve
nachádzame úrodu
najmä pri odrodách, ktoré
hojne a skoro rodia. Niektoré
rodia na dvojročnom dreve.
Višne rodia na jednoročnom
dreve. Čerešne rodia na dvojročnom dreve. Broskyne rodia
na jednoročnom dreve. Marhule na jednoročnom dreve.
Čierne ríbezle a josta rodia na
ročnom dreve. Červené a biele
ríbezle na dvojročnom dreve.
Lieska rodí na jednoročnom
dreve vo štvrtom až piatom
roku po výsadbe. Maliny sú
jedenkrát rodiace, napríklad
Granát, ktorý dozrieva v júli.
Po vyzretí staré drevo odrežeme a mladý letorast necháme
na budúcu úrodu. Potom
máme remontantné
maliny, ako je Adam,
kde popri materskom
vyrastajú mladé letorasty, ktoré rodia už
v septembri, októbri,
novembri, decembri. Na jar sa skrátia
na jeden púčik pod
metlinou a v tom istom roku
ešte dajú druhú úrodu. Černice
rodia na jednoročnom dreve.
Kedy tvarujeme orechy kráľovské?
Orechy kráľovské naši otcovia
vôbec nerezali. Ľudovo povedané ich buď ráňali, alebo
ich rezali v septembri. Pritom
spôsobené rany neplakali, ale
dlho sa hojili - 5 až 10 rokov.
Podľa najnovších výskumov
robíme rez orecha koncom
apríla až počiatkom mája, keď
sú mladé prírastky dlhé 7 až 10
centimetrov. V tomto roku to
bude pravdepodobne už v apríli. Výhodou je, že rany neslzia
a začnú sa hojiť už v pokračujúcom vegetačnom období.
Aj keď sa úplne nazatvoria,
okrajová časť sa zacelí.
Aké sú aktuálne práce v ovocnej záhrade v apríli?
Apríl je štartovací mesiac, aj
keď v tomto roku bolo všetko
skôr. Vegetácia má náskok tri
až štyri týždne. Dokončíme
výsadbu ovocných stromčekov
a kríkov. Môžeme vysádzať
aj jahody. Dôležitá je ich
odrodová pravosť a dobrý
zdravotný stav. V apríli robíme
prevrúbľovanie ovocných
stromov spôsobom za kôru,
keď je dobrá miazga. Očkujeme spôsobom na bdiace očko.
Úspech sa odvíja od kvalitného
podpníka.
!
Doma v záhrade
Kupón na riadkovú inzerciu ZDARMA
VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI!
1
2
3
meno/firma
ulica / PSČ obec
Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom
vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme.
Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace
sa spoločenskej etike neuverejňujeme.
telefón/e-mail
Každému písmenu, interpunkčnému znamienku
či medzere medzi slovami zodpovedá vždy
jedno políčko.
Adresy inzerentov nevydávame
Kupón zasielajte na adresu: Petit Press – Doma v záhrade, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
3. strana
AKTUÁLNE
Doma v záhrade
 KVÍZ 
Špenát a špargľa
v jednej rastline
1. Red rich je odroda
stáleplodiacich
a) jahôd
b) malín
c) ríbezlí
S
ezóna špargle a špenátu je v plnom prúde. Ak
patríte medzi jej vyznávačov, ponúkame vám
jeden tip, ako si ju predĺžiť. Špenát a špargľu, aspoň
pokiaľ ide o ich chuťové a jedálenské dispozície, vám
nahradí rastlina menom mangold. Jej stopky niektorí
prirovnávajú k špargli, iní k čiernemu koreňu. Rastlina je navyše veľmi bujná, dekoratívna a sebavedomá. Je na vás, či sa rozhodnete pestovať mangold
listový, alebo mangold stopkatý, alebo niektorú zo
stopkato-listových odrôd, a takisto či sa rozhodnete pre niektorú s červenými či so
žltými stopkami.
Mangold sa zberá postupne od mája až do septembra a oproti špenátu má tú výhodu, že nevybieha do kvetu. Oproti špargli ho favorizuje zase skutočnosť, že jeho
sezóna sa neskončí len krátko nato, ako sa začala.
Vysievať ho môžete odteraz postupne až do júla po tri-štyri semená do takzvaných
klbôčok. Listový mangold určený na rez potrebuje menej priestoru ako stopkatý. Na
(jl)
živiny nemá nijaké mimoriadne nároky. Neznáša len prevápnené pôdy.
Facélia
to so zemou vie
S
trnisková plodina facélia so svojimi nezameniteľnými vlastnosťami bude veľmi osožná
aj v tomto období. Hoci vegetácia má predstih,
pôda na záhonoch a poliach je stále z veľkej časti
nezakrytá. Napríklad tam, kde až neskôr budeme
vysádzať priesady, potrebujeme vybudovať krov
z rastlín, ktoré budú chrániť povrch a zúrodňovať
zem do hĺbky, kým plochu zapojíme do organického celku. Na každú piaď voľnej zeme, ktorá je určená na neskoršie pestovanie, vysievame facéliu,
prípadne niektorú z rastlín určených na zelené
hnojenie, napríklad horčicu bielu či nechtík.
Facélia má tú prednosť, že zúrodňuje zem a
navyše je medonosná. Je ideálnou rastlinou všade
tam, kde vám pôda leží ladom a potrebujete ju
udržiavať nezaburinenú a v dobrej kondícii pre
budúce pestovateľské aktivity, napríklad zakladanie komunitných záhrad, ovocných škôlok alebo
(jl)
sadov.
Vysádzame
gladioly
N
ie všetky cibuľové rastliny si
zakladajú kvet už v cibuli a nie
všetky znesú mrazy. Zatiaľ čo prvé
cibuľové kvety odkvitajú, výsadbu
iných, najmä gladiol, ešte len plánujeme.
Cibule a hĺbka ich vysádzania sa vo
všeobecnosti riadia jednoduchým
pravidlom. Treba ich založiť do pôdy
dvakrát hlbšie, ako merajú v priemere.
V ľahkej pôde ich možno sadiť aj hlbšie.
Z na jar vysádzaných cibuľových a hľuznatých rastlín sú to najbližšie predovšetkým
georgíny a spomínané mečíky.
Mečíky – gladioly, sa vyberajú zo zeme
ešte v októbri. Keď už pominie nebezpečenstvo mrazov, môžete ich znovu
vysadiť do voľnej pôdy na slnečné
miesto. Nemajú rady sucho, preto ich
po výsadbe dostatočne zavlažujte. (jl)
Priesady a prepichovanie
S
emenáčiky na parapetoch
a pracovných stoloch zosilneli. Väčšina z nich, najmä tých
teplomilných, von na záhony
poputuje až neskôr. K slovu sa
dostáva prepichovanie alebo
pikírovanie, získajú lepší prístup k prepotrebným živinám,
Doma v záhrade
Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava.
Mesačník
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12,
814 64 Bratislava, e-mailom: [email protected]
alebo objednajte telefonicky: 02/323 77 777,
prípadne faxom: 02/59 233 339.
Šéfredaktor: Ján Litvák, e-mail: [email protected]
Do objednávky uveďte: meno, adresu, telefón, e-mail.
svetlu aj lepšiemu prevzdušneniu, ktoré je dôležité nielen
pre nadzemnú časť, ale i korene. Pred každým presádzaním
rastliny dôkladne zalejte, aby
čo najlepšie prežili zmenu.
Jemné korienky tak zostanú
dôkladne obalené zeminou
Inzercia: Mgr. Tatiana Poláčková, tel.: 0902 113 311,
e-mail: [email protected]
Grafika: Pavel Ragas.
Mesačník Doma v záhrade vydáva spoločnosť
Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08
Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa,
vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
Za obsah inzercie a platených článkov redakcia nezodpovedá.
Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava
Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica Tomková, Peter Mačinga, Dušan Deván.
a nepopretŕhajú sa. Dôležité je
prepichované rastliny zasadiť
do novej pôdy až po klíčne listy.
Ak ich jednotlivo (papriky po
dvojiciach) presadíte do samostatných sadbovačov, vytvoria si
hustejší koreňový bal a neutrpia pri vysádzaní na trvalé
stanovište.
(jl)
Evidenčné číslo MK SR: EV 4742/13
ISSN 1339-1224
Copyright Petit Press, a. s. Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v
tomto vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos
článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženín týchto
článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona.
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
2. Samička priadky morušovej nakladie naraz
a) 100 až 300
b) 300 až 600
c) 600 až 900 vajíčok
3. Odroda čerešne Kordia bola objavená ako
náhodný semenáč
a) vo Francúzsku
b) v Česku
c) v Rusku
4. Legenda vraví, že Rím
zachránili
a) husi
b) kačky
c) morky
5. Juhoamerický kmeň
Guajakov si nezhotovuje
žiadne nástroje okrem
a) pluhu
b) motyky
c) nástrojov na získavanie medu a vosku
6. Kymus je nápoj vyrobený z mlieka
a) oviec
b) kôz
c) kobýl
7. Píšťaľkové vrúbľovanie
nazývame aj
a) obrúčkovým
b) prstencovým
c) krúžkovým
8. Chren sa odporúča
ako prostriedok pri
boji s
a) chrastavitosťou jabloní
b) šarkou sliviek
c) kučeravosťou broskýň
9. Kapucínka väčšia sa
dostala z Peru do Európy
v roku
a) 1648
b) 1748
c) 1848
Správne odpovede na
kvízové otázky z tohto
čísla posielajte najneskôr
do 15. apríla.
Správne riešenie z marcového čísla: 1a, 2c, 3b, 4c,
5a, 6c, 7a, 8a, 9c.
Lístky na výstavu Flóra,
ktorá sa bude konať 1.
až 4. mája v Bratislave, posielame Jozefovi
Jánošíkovi z Čuklasoviec,
Veronike Tkáčovej z Oľdze
a manželom Sekerovcom
zo Žiliny.
Výhercom gratulujeme.
inzercia
35. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KVETOV A ZÁHRADNÍCTVA
ORGANIZÁTOR:
TRNAVSKÁ CESTA 110 • BRATISLAVA
po - so 800 – 1900
ne 1000 – 1800
1.  4. MÁJ 2014
štvrtok – nedeľa
INCHEBA EXPO BRATISLAVA 9:00  19:00 hod.
www.kulla.eu
BP - 140560
4. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
MARHULE
od mája do
augusta
M
arhule patrili
v našej krajine
dlhé roky
k najpestovanejším ovocným druhom.
Ich plody boli prvoplánovo
určené na spracovanie
zaváraním, čomu bol
automaticky prispôsobený
aj ich sortiment. Väčšina
odrôd patrila medzi stredne
skoré, ich plody boli zväčša
stredne veľké, aromatické,
stromy úrodné, ale mohutné. Až súčasnosť priniesla
zmenu. Je to dané do veľkej
miery tým, že ľudia už dnes
ovocie spracúvajú menej
a uprednostňujú hlavne
jeho konzumáciu v čerstvom stave. Preto i dnešný
sortiment musí korešpondovať s týmto trendom
– jednotlivé odrody musia
na záhradách dozrievať
postupne, zastúpenie musia
mať nielen stredne skoré,
ale i superskoré či superneskoré odrody.
Prvý zber ešte
na jar
So zberom marhúľ začíname často už na prelome
mája a júna. Ako prvé
dozrievajú odrody Tsunami
a Spring Blush, ktoré tesne
nasleduje odroda Aurora.
Ide o tzv. superskoré odrody, ktoré sú veľmi žiadané
práve vďaka ich veľmi skorému obdobiu dozrievania.
Nasledujú skoré odrody,
ktoré dominujú júnovým
zberom. Aktuálne sú zastúpené kvalitnými odrodami
ako Pinkcot, Sylvercot či
Orangered. Všetky spomenuté odrody sú určené
primárne na priamy konzum. Ich plody sú veľké,
šťavnaté a atraktívne.
Poznáte
ebenovník
rajčiakový?
Stredne skoré
a neskoré
Po nich nasledujú odrody
strednej dĺžky dozrievania, ktoré vďaka svojej
tradičnej chuti a veľkosti
plodov slúžia predovšetkým na spracovanie.
Termín začiatku ich zberu
datujeme do prvého júlového týždňa. Ide o klasické
odrody Veľkopavlovická
či Maďarská, z modernejších odrôd zaraďujeme
do stredného obdobia
dozrievania napríklad od-
rodu Goldrich. Koniec júla
patrí neskorým odrodám,
ku ktorým patria napríklad Veharda, Bergeron
či Harcot. Komu by sa
ešte málilo a chcel by si
nejakou tou marhuľou
spestriť i rozbiehajúcu
sa broskyňovú sezónu,
môže si vysadiť niektorú
zo superneskorých odrôd,
ktorých čas dozrievania
je skutočne až v priebehu
augusta. Patria medzi ne
napríklad odrody Harlayne či Farbaly.
Novinky v sortimente ovocín
H
urmikaki patrí v našich končinách medzi
menej známe ovocie.
V predajniach sa síce
plody objavujú celoročne,
v záhradách je ho však
stále vidieť pomenej. Je
to škoda, pretože toto
ovocie je nielen veľmi
chutné, ale aj mimoriadne zdravé. Jeho konzumácia pomáha pri liečbe
množstva chorôb vrátane
pečeňových problémov,
srdcovo-cievnych ochorení či strese, podporuje
tiež zdravú stavbu kostí,
napomáha pri rozličných diétach, úprave
metabolizmu či podpore
imunity.
Botanický názov týchto
čarovných stromov
je Diospyros kaki. Ide
o stromy, ktoré možno
rastovo smelo prirovnať napríklad k našim
jabloniam. Sú pomerne
nenáročné na pestovanie
a najmä tvarovanie, záležať si treba dať na výbere vhodnej polohy. Do
Aj medzi marhuľami
na záhradách by mali
jednotlivé odrody dozrievať
postupne. Pri výsadbe
volíme nielen stredne skoré,
ale i superskoré
či superneskoré
odrody.
severných častí republiky
ich rozhodne nemožno
odporučiť, južné a stredné polohy Slovenska
však znášajú bezproblémovo. Ak sa predsa len
rozhodnete pestovať ich
v drsnejších lokalitách,
doprajte im chránené
miesto v intraviláne
obce. Pôdy majú rady humózne s dostatkom živín.
Aby stromy dobre vyzreli
a prezimovali, doprajte
im v priebehu leta dostatok draslíka.
Hurmikaki pomerne
skoro vstupuje do rodivosti a tá je pravidelná a vysoká. Plody sa
zberajú v neskorej jeseni,
zvláštnosťou je, že až po
opadaní listov. Na to, aby
dosiahli svoju charakteristickú chuť, treba, aby
krátkodobo prešli mínusovými teplotami.
S novinkami sa stretávame zvyčajne počas jesennej sezóny, keď sa čerstvo vyorané výpestky
dostávajú z poľa priamo
do záhradkárskych predajní. Vďaka ich vysokej
atraktivite sa zväčša
vypredajú ešte v jeseni a pre jarnú sezónu
z nich veľa neostane.
Niečo sa však predsa len
vždy nájde, čo obohatí
dovtedajší ovocný sortiment o nové atraktívne
odrody.
Marhuľa Farbaly
Veľmi zaujímavou novinkou aktuálnej sezóny je
určite marhuľa odrody
Farbaly. Ide o atraktívnu odrodu s
veľkými plodmi.
Farba plodov je
žltooranžová, na
slnečnej strane ich pokrýva
oranžovo-červené líčko.
Odroda je veľmi neskorá
a práve tým si zasluhuje zvý-
šenú pozornosť. Dozrieva až v
druhej polovici augusta, keď už
žiadne bežné odrody marhúľ v
záhradách nie sú. Odroda je tiež
odolná proti mrazom a vďaka
veľmi neskorému času kvitnutia
nehrozí tiež poškodenie kvetov
neskorými jarnými mrazmi!
Višne
Na trhu sa objavila tiež višňa
odrody Vodena. Ide o odrodu vynikajúcu stredne veľkými plodmi
sladkokyslej chuti. O čosi vyšší
obsah kyseliniek ju predurčuje
na spracovanie na šťavy najvyš-
šej kvality. Odroda je neskorá a
veľmi úrodná. Nespornou výhodou je tiež samoopelivosť tejto
odrody.
Rarity
Z ostatných ovocných druhov si
svoju vysokú atraktivitu zachovávajú najnovšie odrody sliviek
a broskýň. Milovníci raritiek by
si nemali nechať ujsť odrodu Benita, ktorá je krížencom klasickej
a ázijskej hrušky a tiež niektorú
odrodu zo zaujímavého sortimentu sploštených broskýň a nektariniek, tzv. sendvičoviek.
DVOJSTRANU
PRIPRAVIL
MARIÁN KOMŽÍK
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Staré
odrody
15. diel
Panenské české
Pôvodná zimná česká odroda, rozšírená najmä v Čechách a na Morave. Cenená je hlavne pre svoje vynikajúce chuťové a trhové vlastnosti. Stromy dosahujú
vysoký vek, preto na nich treba vykonávať v neskorších
rokoch zmladzovací rez. Do rodivosti vstupuje neskôr,
tá je veľmi dobrá a každé 2-3 roky čoraz vyššia. Má
rada výživné hlbšie dostatočne vlhké pôdy s vyšším
obsahom vápnika. Dobre ju opeľujú napríklad odrody
Bernské ružové a Parména zlatá. Plody sú stredné až
menšie, tupo kužeľovité, dosahujú hmotnosť 90 gramov. Šupka je lesklá, hladká, takmer po celom povrchu
prekrytá sýtym karmínovočerveným sfarbením. Na
žltej časti plodu sa nachádzajú drobné lenticely. Dužina
je pevná, neskôr kyprá, šťavnatá, sladko navinutej
chuti, občas ružovkastá s typickou korenistou vôňou.
Na vzduchu nehnedne. Odroda je odolná voči mrazom,
chrastavitosťou netrpí takmer vôbec. Plody nevädnú a
na otlačených miestach nehnijú.
Parkerovo
Odroda pochádza z Anglicka. Je značne rozšírená
v Európe i v Amerike. U nás sa pestuje vo všetkých
oblastiach.
Stromy majú slabý vzrast, tvoria menšie, úhľadné koruny guľatého tvaru. Rozvetvuje sa veľmi dobre, rastie
pravidelne. Kvetné puky sa vytvárajú na dlhších letorastoch, vyžaduje preto dlhší rez. Do rodivosti vstupuje
veľmi skoro, rodivosť je bohatá a pravidelná.
Kvitne stredne skoro. Opeľuje sa dobre staršími odrodami, ako napríklad Gdanský hranáč a pod. Je veľmi
dobrým opeľovačom.
Plod je stredne veľký, pravidelný, takmer guľovitého
tvaru. Šupka je tenká, drsná, celá pokrytá súvislým
bronzovohnedým hrdzavým povlakom. Na zatienených častiach plodu niekedy presvitá základná jasnozelená, v plnej zrelosti žltá farba. Plody držia pevne na
strome. Dužina je zelenkastá, v plnej zrelosti jasnožltá,
veľmi šťavnatá. Chuť je veľmi jemne sladkastá, výborná, s jemnou renetovou príchuťou. Zberať sa má čo
najneskôr.
Štíhle vreteno
je v súčasnosti
najprogresívnejší
pestovateľský
tvar. Z veľkovýrobných sadov
si veľmi rýchlo
našiel cestu aj do
drobných záhrad,
pre ktoré je
optimálny
R
ez štíhleho vretena
začíname praktizovať okamžite
v prvú jar po
výsadbe a treba ho robiť
pravidelne a každoročne.
V opačnom prípade môže
dôjsť k javu, keď nám stromy „ujdú“ alebo naopak
„zababčia“. Aby bol strom
v dobrej kondícii, treba ho
stále udržovať v optimálnej
rovnováhe medzi rastom a
rodivosťou.
Ako prvý vykonávame tzv.
výchovný rez. Výchovným
rezom usmerníme mladý
vysadený výpestok do
želaného rastu, preto treba
naň klásť najväčší dôraz.
Výchovný rez je odlišný
podľa druhu výsadbového materiálu. Pokiaľ sme
vysadili špičiak bez obrastu,
treba ho zrezať na výšku
cca 80 - 90 cm od zeme. Aby
sme stromčeku ešte viac
pomohli, hneď po reze vyslepíme konkurenčné očká.
V praxi to znamená toľko,
že terminálne očko ponecháme a po ňom nasledujúcich 3-5 očiek vyslepíme.
Efekt tohto rezu sa prejaví
v tom, že obmedzíme rast
konkurenčných výhonov a
tým cielene posilníme dominanciu terminálu. Pokiaľ
vyrastú výhony z nižšie
postavených púčikov, je už
terminál dostatočne silný na
to, aby sa bránil a vyrastajúce letorasty odkláňal.
Výsledkom tohto rezu je
nakoniec jeden pevný dominantný terminál a niekoľko
optimálne postavených
polokostrových konárov s
tupým uhlom odklonu.
Nižšie výhony
odstránime
Pokiaľ na výsadbu použijeme výpestok s predčasným obrastom, použijeme
modifikáciu tohto rezu. V
prvom rade odstránime
všetky výhony rastúce
nižšie ako 70 cm. Následne
výpestok zbavíme poškodených konárov rezom na
5. strana
Rez štíhleho vretena
Profesionálne náradie
od Švajčiarskej firmy FELCO
F820
jabloní
konárový krúžok. Ostávacm nad najvyšším ponecha- by prestarnutý výhon obmeníme rezom na prevod,
júce výhony preriedime
ným výhonom a následné
prípadne rezom na čapík s
vyslepenie očiek praktitak, že odstránime všetky,
následným vybudovaním
zujeme až dovtedy, kým
ktoré konkurujú terminálu
strom nedosiahne výslednú vhodnej náhrady odstránea tiež tie, ktoré rastú pod
ného konára. Nikdy to však
výšku, čo je 2 až 2,5 metra.
ostrým uhlom odklonu od
nevykonávame hromadne!
Po dosiahnutí tejto výšky
terminálu. V prípade, že
ošetrujeme
terminál
spôsoi poElektrické
tomto reze ostane
na
akumulačné nožnice F820 s pre- Naopak, tieto konáre treba
obmieňať postupne a s mavýpestku prebytok konárov, bom, ktorý nám zabezpečí
strihom
do 4,5
ximálnou citlivosťou.
jeho udržaniapolovičného
v želanom
treba
ich preriediť
tak, cm
aby s možnosťou
boliotvárania
na termináli čepelí.
rovnomer- rozmedzí. Spôsobov rezu či
Záhradné nožnice
terminálu
viaStrážte hrúbku
ne rozložené,
s optimálnym
Elektrické
akumulačnéohýbania
nožnice
F801 sjeprestriaj pre ľavákov.
cero, v praxi sa však najviac konárov
odstupom
cca 310cm.
cm od
hom
do
uplatňuje rez na prevod
Stredná partia stromu je v
seba. Ponechané výhony
na nižší, vhodne položený
prípade tvaru štíhle vreteno
neskracujeme! Posledným
výhon.
najviac obmieňateľnou
krokom je terminál, ktorý
časťou stromu. Držíme sa tu
zrežeme približne 30 - 40 cm Čo sa týka ostatných častí
koruny, tam sa snažíme
dvoch zásad. Prvou je, že nenad posledným ponechaDiamantový
rezom docieliť najmä
môžeme dopustiť,
aby niek- ostrič
ným výhonom a následne
rovnomernosť ihlanovitého torý konár nabral
charakter
ošetríme vyššie spomenučepelí a nožov.
tvaru koruny a pravidelnú
kostrového konára. Druhá
tým spôsobom.
obmenu
Spodná
zásada hovorí, že konár by
Nožnice na hrubé konáre
s 26výhonov.
násobným
prevodom.
V ďalších rokoch
partia nám tvorí akýsi zápresiahnuť polovicu
Strihajú s ľahkosťou konáre
do hrúbky 4 cm. nemal
Rez v priebehu následných
klad koruny, veľmi podobhrúbky kmeňa v mieste,
pár rokov je veľmi podobný ný dutej korune. Túto časť
kde vyrastá. Polokostrové
sa snažíme udržovať vo
tomu výchovnému. Aspoň
konáre na terminálnej osi by
čo sa týka školenia terminál- vitálnom stave a v želanom
preto nemali byť staršie ako
nože.
perimetri. V prípade potrenej Štepárske
časti stromu. Rez
cca 40
trojročné.
F801
inzercia
Zástupca
firmy FELCO:
Profesionálne
náradie
ASTRA – Jozef Cicák, M.R.Štefánika 1178/6, Sereď
Švajčiarskej
firmy FELCO
Tel.:od
031/7895490,
0905 642914,
Web: www.cicak.sk, E-mail: [email protected]
F820
F801
Zástupca
firmy FELCO:
ASTRA –
Jozef Cicák,
M.R.Štefánika
1178/6, Sereď
Tel.: 031/7895490,
0905 642914,
Web: www.cicak.sk,
E-mail: [email protected]
Elektrické akumulačné nožnice F820 s prestrihom do 4,5 cm s možnosťou polovičného
otvárania čepelí.
Elektrické akumulačné nožnice F801 s prestrihom do 3 cm.
Záhradné nožnice
aj pre ľavákov.
Diamantový ostrič
čepelí a nožov.
Nožnice na hrubé konáre s 26 násobným prevodom.
Strihajú s ľahkosťou konáre do hrúbky 4 cm.
Štepárske nože.
BP - 140559
Zástupca firmy FELCO:
ASTRA – Jozef Cicák, M.R.Štefánika 1178/6, Sereď
Tel.: 031/7895490, 0905 642914,
Web: www.cicak.sk, E-mail: [email protected]
6. strana
REPORTÁŽ / PORTRÉT
Doma v záhrade
Staré
a krajové
odrody
K
úsok za hranicami Moravy
v Chránenej
krajinnej oblasti
Biele Karpaty nachádza sa
ovocinárska škôlka Radima Peška (na snímkach).
Základom jeho kolekcie sú
staré a krajové odrody so
vzácnymi vlastnosťami,
ktoré v bežnom sortimente
na trhu absentujú. O tieto
unikátne ovocné dreviny je
medzi samotnými pestovateľmi z blízkeho i ďalekého
okolia živý záujem a škôlka
sa v priebehu niekoľkých rokov zo záhradného koníčka
jedného človeka rozvinula
na regionálnu základňu
s prepojením na krajinu
a dobrovoľnícke projekty.
Oslovuje najmä ľudí hospodáriacich prostriedkami
priateľskými voči prírode.
Dlhovekosť
stromu
Poňatie stromu v tradičnej
ovocinárskej filozofii je
neegoistické. Človek nesadí
strom pre seba, ale pre
iných. Pokiaľ ide o dlhovekosť, nie sú zriedkavosťou
medzi ovocnými stromami
a orechovinami druhy, ktoré
vstupujú do plnej rodivosti až po dlhých rokoch.
V chotári Bojkovíc si človek
môže pozrieť, ako vyzerá
osemdesiatročná jabloň či
vitálna stodvadsaťročná
hruška, z ktorej dokonca
ešte pestovatelia nielen
zužitkúvajú ovocie, ale odoberajú i vrúble na vegetatívne rozmnožovanie. Jedlé
gaštany sa dožívajú veku až
500 rokov.
Krajinný ráz
V podhorí Bielych Karpát
sú stálicami napríklad odrody jabloní Parména zlatá,
Jadernička moravská, ktorá
sa tu hojne využíva ako
podpník. Z hrušiek sú to
Krvavky, Pastornice, dobre
známe slivky Durancie či
unikátny Špendlík žltý,
oskoruša, moruša a mišpuľa. V lesoch, ale opäť už
aj v sadoch a záhradách sa
hojne vyskytuje drieň s jasnočervenými plodmi. Tieto
a mnohé ďalšie ovociny sa
zásluhou Radima
Peška v krátkom čase
znova rozšírili v tomto
regióne a dnes
Rozhovor s ovocinárom
Radimom Peškom
Vždy je to
niečo za niečo
Aký je rozdiel medzi
krajovými a starými
odrodami?
Pri starých odrodách ide
o tie, ktoré sú preverené
časom, majú sto rokov
a viac a môžu pochádzať
odkiaľkoľvek. Napríklad
Parména zlatá zimná
pôvodom z Anglicka sa
pestuje od roku 1200, má
krásne rovné kmene, u nás
sa pestovala ešte v šesťdesiatych rokoch minulého
storočia ako bežná trhová,
kedysi dokonca naša
najpopulárnejšia odroda.
Krajová odroda vznikla,
naopak, v príslušnom regióne, napríklad Jadernička
moravská, typická krajová
odroda Moravy. Aj v tomto prípade ide o neznámy
semenáč. Alebo z hrušiek
je tunajšou zaujímavosťou
takzvaná Praskula. Tvorí
obrovské stromy, ale plody
sa hodia najmä na lekvár a
pálenie.
Koľko odrôd sa vám
podarilo zhromaždiť?
v ňom zaujímajú opäť svoje
pevné rešpektované miesto.
Samozrejme, nie je to izolovaným pôsobením jediného
človeka. Napríklad v príbuznom projekte Vidiecke
tradície v krajine Čiech
a Moravy upozorňujú jeho
protagonisti
neúnavne
na miznúce
bohatstvo
a krásu stáročiami kultivovanej poľnohospodárskej krajiny s ovocnými
sadmi a záhradami, ktoré sa
zakladali už v stredoveku
a krajinný ráz tvoria miestami dodnes.
Zhromaždených ich
mám z jabloní asi sto
a z hrušiek aspoň 60, okolo dvadsať odrôd čerešní
a višní. Kolekciu priebežne dopĺňam. Udržiavam
ich vo svojom genofonde
a vďaka škôlke sa ocitajú
medzi výsadbovým materiálom, medzi ktorým,
samozrejme, nechýbajú
ani moderné rezistentné
odrody. Nesnažím sa mať
odrody, ktoré sú náročné
a prekonané. Golden delicious, náhodný semenáč
z Ameriky, je stará odroda, ale osemnásť postrekov nie je riešením pre
pestovanie bez chémie.
Na takej odrode netrvám
ani ju nepropagujem,
hoci má dobré vlastnosti
chuťové i skladovacie
a je preto vhodná aj na
šľachtenie.
Sú odrody, ktoré nepotrebujú ochranu?
Z jabloní je to napríklad
Matkino. Nie je to rezistent, ale má prirodzenú
poľnú odolnosť. Takisto
Krátkostopka kráľovská,
stará odroda odkiaľsi z Holandska z roku 1613. No
nejde pritom len o odolnosť voči bežným chorobám ako chrastavitosť.
Odrody musia mať navyše
ďalšie, napríklad úžitkové
vlastnosti – dobrú skladovateľnosť alebo dispozície
na výrobu muštov.
Napríklad
oskoruša
V projekte Vidiecke tradície
v krajine Čiech a Moravy
Aké boli najkurióznejšie nálezy?
Český zväz ochrancov
prírody uskutočnil v Bielych Karpatoch mapovanie.
Vyskočili tu napríklad
zaujímavé hrušky Krvavky
s červenou dužinou, alebo
sa uvádza: „Na Slovácku
a v Českom stredohorí
rastú mohutné stromy
v sadoch, viniciach a miestami i v lesoch. Najväčšia
je Adamcova oskoruša na
vrchu Žerotín pri Strážnici s obvodom kmeňa 4,6
metra (priemer 1,45 metra).
Jej vek sa odhaduje na 500
rokov. Oskoruše majú svoje
múzeum a náučný chodník,
bola nájdená pruhovaná
hruška Oharkula, celkom
nepodobná švajčiarskym či
ukrajinským pruhovaným.
Ako je to so slivkami
a šarkou?
Tu cestu cez staré odrody príliš nevidím. Množíme
síce Duranciu, má vysokú
odolnosť voči šarke, ale na
komerčné pestovanie ani
na sušenie sa nehodí, lebo
nejde oddeliť od kôstky.
Na pálenku i na lekvár je
výborná.
Aké podpníky používate?
V dnešnom ovocinárstve
sa vo veľkej miere používajú vegetatívne množené
odnože, ale my používame
hlavne to, čo bolo tradičné,
teda semenáč, zo semienka vypestovaný podpník,
pozemkový spolok a slávnosti s liečivými výrobkami:
sušenými plodmi, lekvármi, kompótmi, muštami
i jedinečnými pálenkami.
Oskoruša sa stala symbolickým stromom Slovácka.
Ročne tu ľudia opäť sadia
stovky stromov oskoruší.“
STRANU PRIPRAVIL
JÁN LITVÁK
FOTO - ERIKA LITVÁKOVÁ
hlavne Jaderničku moravskú alebo Jabloň lesnú
– plánku. S tým súvisí aj
veľkosť stromu. Odrody
na M9 budú nižšie, rodia
síce skoro a pravidelne,
ale treba ich viac zalievať,
hnojiť, strihať, žiadajú si
oporu. Jabloň na semenáči nebude malá, bude
bujnejšia, bude z toho
vždy veľký strom, ktorý
potrebuje priestor. Úrodu
treba oberať z rebríka
alebo pozbierať na mušt
či kalvados. Dobre si ťahá
živiny, nepotrebuje okrem
prvých rokov oporu, vrhá
tieň a je dlhoveká, čo pri
jabloniach predstavuje 60
– 80 rokov. Samozrejme,
na semenáči je striedavá
plodnosť, jeden rok je
ovocia veľa, druhý neveľa.
Záleží aj na odrode. Je to
vždy niečo za niečo.
ZAUJÍMAVOSTI
Doma v záhrade
Geocaching
alebo
Kto hľadá, nájde
tine stromu, pod tabuľkou
„Zákaz vjazdu“, v náhodne
trčiacom hrdzavom stĺpe,
pod kôrou či machom,
zavesené v hustej korune
stromu, dokonca i vo vtáčej
búdke. Čím dokonalejšie
je vyhotovenie kešky, tým
je viac zaujímavá. A čím je
ťažšie ju nájsť, tým má vyšší
stupeň náročnosti. Podobne
to platí, samozrejme, i o teréne, ktorým sa ku skrýši
dostanete.
V tomto období sa vo väčšej miere púšťame na výlety
do prírody. Nikde človek nenačerpá práve toľko energie
ako práve tu! Čo by ste však povedali na to, keby ste si
tieto výlety spestrili aj o niečo úplne nové? Zábavné,
napínavé, dobrodružné. Presne taký je geocaching
Č
o to ten geocaching vlastne je?
Samotný názov
vznikol spojením
dvoch anglických slov:
geo (zem) a cache (skrýša). Voľný preklad možno
teda interpretovať ako
zemská skrýša. Oficiálne
sa v súvislosti s geocachingom uvádza, že ide o hru.
A celosvetovú globálnu
hru. Autor by ho však
definoval ako niečo medzi
hrou, turistikou, súťažou,
športom a zábavou. Ale
predovšetkým ide o v dnešnej dobe veľmi podstatný
element – geocaching je ideálny spôsob, ako vytrhnúť
premodernizované detváky
od počítačov a vytiahnuť
ich do prírody.
Našli ste už
kešku?
Samotný systém fungovania geocachingu je pomerne
jednoduchý. Ide vlastne
o sieť rôznych škatuliek a
puzdier (tzv. kešky) poschovávaných na najrôznejších miestach. Tieto sa vo
väčšej či menšej hustote
nachádzajú na celom svete
vrátane Antarktídy. Sú ich
milióny.
Každá takáto škatuľka je
schovaná tak, aby ju bežný
človek nenašiel. Majú
najrozličnejšiu veľkosť
od nanokešiek veľkosti
centimetra až po vedrové či
výraznejšie veľkosti. Klasickou veľkosťou sú škatuľky
veľkosti kuchynskej dózy,
pre mikroveľkosť sa zvyknú používať tzv. filmovky
čiže prázdne obaly od
fotofilmov.
Povedú vás GPS
súradnice
Aby však bola táto skrýša aj
natrvalo platná, je potrebné
ju následne zalogovať aj na
7. strana
Pravidlá sú prosté
Geocaching je ideálny spôsob, ako vytrhnúť premodernizované detváky od počítačov a vytiahnuť ich do prírody.
oficiálnej internetovej stránke geocachingu. Tá je www.
geocaching.com a pokiaľ sa
rozhodnete vyskúšať túto
aktivitu v prírode, tak bude
pre vás východiskovým
bodom. Ako prvé je totiž
potrebné sa na tejto stránke
zaregistrovať. Následne sa
po prihlásení dostanete ku
všetkým potrebným údajom.
Tými nie sú len samotné
kešky a ich vyznačenie na
mape, ale najmä ich GPS súradnice, ktoré vás ku každej
z nich spoľahlivo dovedú.
Ak si však myslíte, že po
dorazení na miesto súradníc
máte automaticky vyhraté,
nie je to celkom isté. Cieľové
škatuľky sú dôkladne schované, aby ich neodhalilo oko
náhodného okoloidúceho,
preto ich treba náležite pohľadať. Môžu byť kdekoľvek! Pod kameňom, v du-
Povinnou výbavou každej
škatuľky je zošitok alebo
zvitok papiera, na ktorý
sa zapisuje návšteva po
nájdení skrýše. Ďalej vo
väčších škatuľkách nájdete
rôzne drobné upomienkové
predmety, z ktorých si niektorý môžete vziať so sebou
podľa ľubovoľného výberu.
Platí však pravidlo, že keď
niečo zo škatuľky vezmeme,
tak by sme do nej aj niečo
mali vložiť.
Možnosť prehrabať sa
v škatuľke a vybrať si z nej
napríklad drobnú hračku
ocenia najmä deti, pre ktoré
je tento moment vytúženou
odmenou za metre či kilometre šliapania.
MARIÁN KOMŽÍK
inzercia
BP - 140829
8. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Výsevné a výsadbové
termíny na apríl
Listové rastliny sadíme, okopávame a ošetrujeme v termínoch vhodných pre list. Patrí sem
viacero našich tradičných záhradných predstaviteľov, ktorých pôvod však siaha hlboko do
histórie a na vzdialené kontinenty.
Typickým reprezentantom ríše listových záhradných rastlín je rebarbora, botanicky zaraďovaná medzi zeleninu. No pretože sa používajú len jej stonky, tepelne upravené na rôzne
koláče, marmelády a kompóty, jej úžitkovosť sa
skloňuje skôr podľa
vzoru ovocia.
Pochádza z oblasti
Tibetu a Číny, odkiaľ
ju rozšírili do sveta
arabskí obchodníci.
Zbiera sa od
polovice apríla.
Prirýchľuje sa obráteným vedrom alebo vhodnou väčšou nádobou.
Podľa výsevných dní je pre výsev a výsadbu
listových rastlín vhodná streda 9. apríla.
Medzi listové rastliny nezaraďujeme podľa
pravidiel biodynamického pestovania aromatické byliny. Tie sadíme a ošetrujeme vždy v kvetových dňoch pre dobré prúdenie aromatických
látok. Kvetové dni vychádzajú na 6., 7. a 8.
apríla.
Pre plodové rastliny je vhodný termín sobota
12. apríla od 10. do 21. hodiny.
Najvhodnejšie dni pre koreňové rastliny sú
v nedeľu a pondelok 13. a 14. apríla.
Aromatický pomocník
Z
rejme by sme našli
málo takých nenáročných liečiviek, ako je
kôpor, „rastlina dlhého
dňa“. Rastie v každej
záhrade, aj tam, kde
ho nik nesadil. Pestuje
sa predovšetkým pre
charakteristickú arómu,
ktorá dodáva tradičným
jedlám šmrnc. Vonia celá
rastlina, ktorá podľa podmienok dosahuje rozličnú
výšku od 20 - 40 centimetrov, v kvete meria až
do 1,20-1,30 metra.
Vysieva sa do riadkov.
S obľubou sa používa
ako značkovacia rastlina
v kombinácii s koreňovou
zeleninou. Urýchľuje klíčenie a okrem toho vyskočí
skôr ako hlavná plodina
a jasne narysuje na záhonoch riadky. Pestuje sa
i samostatne. Rozmnožuje sa aj samovýsevom.
Pri jarných výsevoch
zužitkuje pôdnu vlhkosť.
Siať ho môžeme postupne
každé dva-tri týždne až
do septembra. Rastliny
z letných výsevov tak neprosperujú, pri zníženej
vlhkosti rýchlo vybiehajú do kvetu. S prvým
mrazom sa jeho sezóna
končí. Vyrastie kdekoľvek. Obľubuje priame
slnko a humóznu pôdu
dobre zásobenú živinami.
Doma v záhrade
Je príjemné sledovať, že
čoraz viac záhradkárov
venuje čas oživovaniu pôdy,
biopestovaniu a budovaniu
zátiší pre drobnú faunu
Užitočné
rastliny a fauna
A
j v tomto ročnom
období sa dá
spraviť veľa
malých zmien
s priaznivým dosahom na
prostredie.
Ak to dovolí čas, dopĺňame
výsadbu aj v časti záhrady
vyhradenej pre divokosť a
druhovú pestrosť. Dosádzame kry s bobuľovitými
plodmi, ktorú sú pre spevavce ideálnym prostredím
na hniezdenie a zimovanie.
Z neprávom opomínaných
rastlín s jedlými plodmi
spomeňme napríklad
ríbezľu zlatú, ktorej stačí
akákoľvek chudobná, dokonca i piesčitá pôda.
Pokiaľ ide o užitočnosť
nepestujeme pre priamy
merateľný úžitok, ale pre
skvalitnenie prostredia a
pôdy, spomeňme napríklad medonosnú pohánku,
ktorá sa hodí aj na zelené
hnojenie, rýchlo zakrýva
pôdu. Na pestovanie je
nenáročná.
Podmienky pre
spevavce
V tomto období, kým sa
koruny olistia, stále zreteľne vidno, že spevavce
minulý rok priviedli na
svet potomstvo aj na tých
najnepravdepodobnejších
miestach, často v dosahu
ľudskej ruky.
Postupne sledujeme, ako
jednotlivé druhy zahniezdili a následne strácajú
záujem o podporu na
kŕmidlách. Z rastlinnej
potravy sa v tomto čase
orientujú viac na živočíšnu,
ktorou kŕmia mláďatá.
Či už je to sýkorka, žlto-
chvost, vrabec, zelienka,
ale aj menej závislé drozdy
a škorce. Vyhovujú im pred
nepriazňou počasia dobre
chránené kroviská, steny
husto porastené brečtanom,
kde si môžu uviť hniezda.
Ak je búdka prispôsobená
ich nárokom, prijmú možnosť zahniezdiť sa v nej.
Často to však môže byť iný
druh, ako sme plánovali.
Ak nám to priestor dovolí,
budujeme napájadlá a brodiská pre užitočné vtáctvo.
Tieto aktivity nás príliš nezdržia, skôr sú oddychovou
aktivitou pri náročnejších
a monotónnejších prácach.
STRANU PRIPRAVIL
JÁN LITVÁK
Dopestujte si vlastné semená
Podmienkou jeho dobrého
rastu je dostatok vlahy.
Pre zabezpečenie ďalšej
úrody stačí prejsť so zväzkom vyzretých okolíkov
po záhrade a náhodne ich
pootriasať.
Zberá sa postupne
čerstvá neporušená vňať,
ktorá rýchlo vädne. Kôpor
je neodmysliteľnou súčasťou tradičnej kuchyne, rozličných šalátov,
posúchov, mliečnych
omáčok a smotanových
prívarkov, do ktorých sa
pridáva nakoniec nasekaný nadrobno. V letných
mesiacoch sa okvetia používajú pri zaváraní, najmä
pri nakladaní uhoriek
do sladkokyslého nálevu,
kôprového octu. Sušením
rastlina svoju charakteristickú arómu stráca.
Párik vrabcov
počas hniezdenia
vychytá až jeden a pol
kilogramu hmyzu.
a neužitočnosť živočíchov,
nie všetko sa dá pozorovať
voľným okom a vyčítať
z kníh. Nemusí ísť iba
o spevavce so zaujímavým
sfarbením a bohatým repertoárom melódií.
Užitoční
pomocníci
V podraste alebo v zámerne
vytvorených hromadách
konárov nachádzajú svoje
útočisko ježkovia, jašterice,
slepúchy a ďalší užitoční
pomocníci. Z rastlín, ktoré
M
ožno ste si minulý rok obstarali
kvalitnú starú odrodu mrkvy a po
dobrej skúsenosti s jej chuťovými vlastnosťami i bezproblémovým skladovaním by ste ju radi pestovali aj v ďalších
sezónach
Začiatok jary je vhodný čas na opätovné
zakladanie koreňov do pôdy s účelom
získania semien. Týka sa to dvojročných
rastlín, ktoré v prvom roku prinášajú
úrodu a v druhom sa rozmnožujú.
Môžeme takto množiť hlúboviny, napríklad kapustu, alebo koreňovú zeleninu
- červenú repu, paštrnák, hadí koreň,
cibuľu alebo mrkvu.
Samozrejme, týka sa to unikátnych
starých či krajových odrôd s mimoriadnymi vlastnosťami, teda nie
tých, ktoré bežne dostať
v ktoromkoľvek supermarkete. Možno
ste počuli o severskej
odrode Crona
so súdkovitým
koreňom alebo
inej pozoruhodnej
odrode, ktorú ste si obstarali napríklad
z Gengelu alebo semennej banky.
Korene vyberte z piesku z pivnice, kde
boli v zime uskladnené. Vyberte len tie
najkvalitnejšie, nepokrútené, nepoškodené. Treba rátať s tým, že okvetia
budú vysoké i meter a budú potrebovať
oporu, aby ich vietor nezrazil k zemi
a neznehodnotil kvety či semená. Stačí
niekoľko koreňov vysadených s istým
rozostupom, aby vám v lete zabezpečili
bohatú zásobu kvalitných semien na
niekoľko sezón. Okolíky môžete pozbierať na prelome júla a augusta. To isté
možno vyskúšať napríklad s cibuľou.
Výhodou pri paštrnáku či petržlene
je, že na zimu ich nemusíte
vyberať, stačí nechať na
konci sezóny na semeno
pár koreňov na okraji
záhona.
Z plodových rastlín, napríklad uhoriek či rajčín,
sa získavajú semená
v prvom roku priamo
z úrody.
PRE ZDRAVIE
Doma v záhrade
obsahom vitamínu C môže
súperiť s rajčinami, jej prípravou nevznikne žiadny
odpad a ak ju varíme, spotrebujeme minimum plynu
či elektrickej energie.“ My s
ním musíme len súhlasiť.
Zásobáreň
vitamínov
Živé vitamíny
v zaváracom pohári
Je jar, všetko kvitne a z holej zeme
sa vytláčajú nové rastlinky. Keď
sa pozrieme na tie malé
výhonky, uvedomíme si
fascinujúcu silu skrytú
v semienkach, ktoré
ich vyživujú, zvlášť keď
poznáme ich blahodarný
vplyv na ľudský
organizmus
Č
o sú vlastne naklíčené semená?
Najvýstižnejšie to
zhrnul profesor
výživy Clive McCay z
Cornellovej univerzity: „Je
to zelenina, ktorá vyrastie
v akomkoľvek podnebí,
svojou nutričnou hodnotou
sa vyrovná mäsu, dozreje
behom troch až piatich
dní, pestovať ju možno
v ktoromkoľvek ročnom
období, nevyžaduje pôdu
ani slnečné lúče, svojím
Naklíčené semená predstavujú zásobáreň enzýmov,
vitamínov, minerálnych
látok, esenciálnych mastných kyselín a všeobecne
živín v tom najideálnejšom
množstve a pomere pre
život. V klíčkoch oproti semenu sa nachádza
niekoľko stonásobne viac
vitamínov, napríklad
naklíčením ovsa obsah
vitamínu B12 vzrastie o
1300 %! Klíčky obsahujú aj
viac enzýmov ako dospelé
rastliny. Preto niektorí
dietológovia odporúčajú
svojim pacientom ich konzumáciu pre aktivovanie
vlastných telesných enzýmov. Svojím nenáročným
pestovaním na minimálnom mieste a stopercentnou biočistotou sa stávajú
9. strana
V klíčkoch oproti
semenu sa nachádza
niekoľko stonásobne
viac vitamínov
čerstvo naklíčené semená
potravinou 21. storočia.
Praktický návod
Ako si naklíčené semená
vypestujeme po domácky?
Jednoducho. Stačí zaváraninová fľaša, ale aj plastové misky, kvalitná pitná
voda, suché nepoškodené
semená a teplé a tmavé
miesto pri radiátory. My
si skúsime naklíčiť hrášok. Suchý hrášok najprv
dobre premyjeme a dáme
do zaváraninovej fľaše so
širokým hrdlom. Zalejeme
odstátou vodou, prikryjeme
čistou látkou a necháme
stáť približne 12- 15 hodín
v teple a tme. Potom vodu
zlejeme, hrášok premyjeme
a potom ho necháme dobre
odkvapkať. Preplachujeme
každé ráno a večer. Po troch
až piatich dňoch, keď sú
klíčky dostatočne vyvinuté,
fľašu dáme do okna na niekoľko hodín, aby sa vďaka
slnečným lúčom naplnili
potrebným množstvom
prospešných látok. Môžu
sa konzumovať okamžite
alebo skladovať dlhší čas
v chladničke. Odporúča sa
nakličovať viacero druhov
semien, aby sme si mohli
vychutnať ich krehkosť a
výnimočnú chuť.
RENATA KUBEČKOVÁ
inzercia
AGRIPON - Poniky s.r.o.
Družstevná 381, 976 33 Poniky
Phone: +421484193505
Fax: +421484193506
Mobile: +421905626077
Email: [email protected]
@ g p
Web: www.agripon.sk
g p
SKVELÁ PONUKA PRE ZÁHRADKÁROV
MULČOVACIE AGROPELETY S LIGNOHUMÁTOM
Agropelety na mulčovanie s lignohumátom
„ prírodný mulčovací materiál s pridaním originálneho
Lignohumátu
„ vhodné na mulčovanie zeleniny, ovocných kríkov
a ovocných stromov
„ udržujú vlhkosť pôdy
„ zabraňujú nežiadúcemu rastu burín
„ zlepšujú vitalitu
a zdravotný stav
rastlín
„ pomáhajú prekonať
stresové faktory
„ po zapracovaní
výrazne obohacujú
pôdu o organickú
hmotu.
Agropelety na podstielku – ideálne na podstielku pre kone ale i do
klietok pre chov malých zvierat. Sú vyrábané z energetického sena.
„ vysoká nasávacia schopnosť
„ viažu zápach
„ bez dráždivých účinkov
„ 100% biologicky odbúrateľné
„ prírodná aróma 10 x väčšia nasávacia schopnosť ako slama
„ zbavené nežiadúcich plesní
Agropelety na kŕmenie – vyrobené z kvalitného chemicky
neošetrovaného lúčneho sena
„ vysoká stráviteľnosť
„ znížený výskyt nežiadúcich mikroorganizmov
„ nižšia náročnosť na skladovacie priestory
„ predĺžená doba skladovania
„ vhodné pre kravy, kone ovce , kozy , králiky a iné bylinožravce.
BP - 140518
10. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
V apríli položte
základ úrody
Motyka, rýľ, prvý apríl vraví žartovné porekadlo, čo vo
voľnom preklade znamená, že aj najoneskorenejší pestovatelia
precitli zo zimného spánku a čulo sa pohybujú po hriadkach
Dážďovka - fascinujúci
tvor podzemia
Každý záhradkár
isto vie, že dážďovka je jedným z
najväčších pomocníkov v kultivácii a
zúrodňovaní pôdy.
A tam sa to asi aj
končí. My vám však
chceme priblížiť
tohto tvora a ukázať jeho výnimočné
schopnosti napriek
tomu, že ho veda
radí do kategórie primitívnych
máloštetinatých
obrúčkavcov.
V
M
áme za
sebou prvé
zbery rukoly
z jesenného
výsevu, ktorá vegetovala
aj počas miernej zimy.
Zbierame špenát, kým
nevybehne do kvetu.
Vykopávame chren. Je
neoceniteľným zdrojom
vitamínov, ktorých v tomto období nie je nazvyš.
K dispozícii máme aj
stonky rebarbory, ak sme
ju včas prirýchlili.
Už v marcovom období
výsadby sme stihli vysiať
do voľnej pôdy hlavne koreňovú zeleninu (reďkvičky, skorú mrkvu, petržlen,
paštrnák, čierny koreň,
sadzačku).
Z koreňovej zeleniny ešte
vysievame červenú repu,
z plodovej zeleniny hrach
a kríčkovú či ťahavú
fazuľu.
Priesady sa už
pýtajú von
Do voľnej dobre pripravenej pôdy, ako aj na vyvýšené záhony vysádzame
listovú zeleninu z priesad,
najmä šaláty a hlúboviny, ako kapustu, kel,
nezabúdame na kučeravý
a ružičkový kel. Aj kaleráb
pestujeme ako listovú
zeleninu - dosiahneme
tým lahodnú šťavnatú
dužinu. Brokolicu a karfiol z hľadiska ich hlavnej
pestovanej časti pestujeme
ako kvetové rastliny – výsadba, okopávka a ďalšie
ošetrovanie sa robí v príslušných dňoch.
Vňate
a značkovacie
rastliny
Veľkú škálu vňatí a vňatiek ako kôpor môžeme
použiť ako značkovacie
rastliny pri každej vhodnej kombinácii s inými
plodinami.
Výsadbu na vyvýšených
záhonoch plánujeme
precíznejšie z hľadiska vymedzeného miesta. Volíme
osvedčené kombinácie
a rastliny s rôznou dĺžkou
vegetácie. Do medzipriestoru vysievame predplodiny s rýchlym rastom, čo
nám umožňuje maximálne
Kaleráb pestujte
ako listovú zeleninu.
Dosiahnete tým
lahodnú šťavnatú,
a pritom krehkú
dužinu.
predlžovať obdobie zberu,
pričom pôda sa priebežne
uvoľňuje, a zároveň zostáva prikrytá.
Vysievame ďalej nakladačky a šalátové uhorky,
z ktorých si ešte pripravíme priesady. Takisto si
môžeme pripraviť ostatné
plodové rastliny, najmä
tekvicovité ako cukiny,
hokkaidó, patizóny...
Rešpekt pred
zmrznutými
Či vysadiť aj do voľnej
pôdy niekoľko priesad
rajčín a ďalšej plodovej
zeleniny už v aprílovom
termíne, záleží iba od vás,
respektíve od dôvernej
znalosti klímy vo vašom
prostredí.
Záhradkári väčšinou túto
alternatívu zvažujú len
v mimoriadne priaznivom
roku. Takým sa javí aj ten
súčasný. Inou stránkou
veci je zdravý rešpekt
pred nevyspytateľnosťou
jarného počasia. Preto
aspoň polovicu priesad
si ponecháme na májové
vysádzanie v bezpečnom
termíne.
JÁN LITVÁK
porovnaní s človekom je dážďovka
veľmi jednoduchým tvorom, ktorý má jednoduchý nervový a obehový
systém. Nemá mozog
ani klasické zmysly, a
predsa rozlišuje jemné
chvenie, pachy, svetlo,
teplo aj chlad. Svojím
citom rozlíši aj kvalitnú
pôdu od zlej, z ktorej
sa snaží dostať preč.
Všetky vnemy akoby
prechádzali priamo do
červa cez pokožku. Telo
dážďovky sa skladá až
zo 150 obrúčok pokrytých slizom. Predsa sa
však na tele nájdu drobné štetinky, ktoré jemne
škrabkajú a sú akousi
náhradou za nohy.
Slúžia jej na zachytávanie sa pri vyliezaní na
povrch.
Dážďovka je v istom
zmysle nesmrteľná.
Stáva sa, že pri práci
v záhradke ju nechtiac
rozrežeme rýľom. Aj
keď je to nepríjemné,
čo sa rozseklo, to skoro
dorastie. Ale netreba to
zbytočne skúšať…
Hovorí sa, že zem je
taká dobrá, koľko je
dážďoviek v pôde.
Zistilo sa napríklad, že
v hektári lesnej pôdy sa
nachádzajú až tri milióny dážďoviek, ktoré
spolu vážili 400 kg (to
je váha vykŕmeného
prasiatka). Na hektár
obrobenej pôdy je ich
dva až päť miliónov (to
je už váha niekoľkých
kravičiek).
Dážďovka je obojpohlavný živočích, ale nedokáže sa sama oplodniť.
Potrebuje na to družku,
ktorú hľadá podľa slizovej stopy. Potom opatrne preskúmava obydlie
potencionálnej partnerky, pričom zadnou
časťou tela zostáva vo
svojej nore. S partnerkou si vymieňa DNA informácie celé hodiny a
oplodnené vajíčka nosí
v opasku (obrúčke).
Ten potom obalí slizom,
zvlečie ho a zanechá v
dierke v zemi.
Záhradkári si niekedy
mohli všimnúť, že sú v
zemi zatiahnuté lístky
alebo stonky, akoby ich
tam niekto zapichol z
roztopaše. Je to však
výsledok nočnej práce
červa, keď sa snažil
zatiahnuť do diery
poživeň, tam ich nechal
zhniť, aby ich mohol
neskôr zjesť. Dážďovka
zje aj zeminu, z ktorej
vyextrahuje výživné
látky a ostatok vylúči v
podobe malých kopčekov na povrchu. Takto
dážďovky pomalou a
húževnatou prácou premiešavajú zem, vytvárajú chodbičky, čím ju
zúrodňujú a prevzdušňujú. Korene rastlín tak
môžu dýchať a dostáva
sa im aj potrebná vlaha.
Uvedomelí farmári
doceňujú dôležitosť
dážďovky a niektorí
sa živia ich predajom.
Vedia, že tento
malý tvor je svojím
pôsobením pre
zem veľký a nenahraditeľný. Renata
Kubečková
nechtík sa sadia aj pod
ovocné stromy.
Petržlen vňaťový sa tiež
znamenite hodí k rajčinám.
Rasca zlepšuje arómu
zemiakov. Môžeme k nim
sadiť aj koriander, v našich pásmach doposiaľ nie
celkom docenenú bylinu,
vhodnú i do kuchyne.
Saturejka odpudzuje
vošku makovú, napádajúcu
fazuľové výhonky.
Nie náhodou často vídame
pri skupinkách ruží kríčky
levandule. Svojou arómou
od nich odháňa mravce
a vošky.
Vratič, hoci je jedovatý, poslúži rovnako. Pri
problémoch s mravcami
a voškami na ovocných
stromoch vysaďte okolo
kmeňov tohto spoľahlivého
strážcu.
Špenát je neuveriteľne
znášanlivý sused a odporúča sa sadiť prakticky ku
všetkým druhom zeleniny.
Všetkým prináša osoh –
podporuje ich rast.
Nechtík, špenát, biela horčica a ďalšie užitočné rastliny
sa používajú aj vo väčšej
miere ako zelené hnojenie.
Nechtík môžeme pestovať
aj medzi malinami. Môžeme medzi ne vysádzať napríklad aj kríčkovú fazuľu.
Byliny, zelenina
a ovociny
Bazalku vysádzame
k uhorkám a rajčinám.
Cesnak
Cibuľa
Cukina
Červená repa
Hlávkový šalát
Hlúboviny
Hrach
Kaleráb
Kôpor
Kríčková fazuľa
Kukurica
Mäta
Mrkva
Paštrnák
Petržlen
Pór
Rajčiny
Reďkovka
Špenát
Ťahavá fazuľa
Uhorky
Zeler
Zemiaky

 
    

 

 
 

 




 





  
 


Užitočné
predplodiny

 

 
   

    



 
  







   








   


   
   
  




   

 
 

 
    

 
 




   

     
  

    

  



  
 
 


 
 
 

  

 


 




 
  



Zemiaky
Zeler
Uhorky
Ťahavá fazuľa
JÁN LITVÁK
Rajčiny
Pór
Petržlen
Paštrnák
Mrkva
Mäta
Kukurica
Kríčková fazuľa
Ďalej sa dajú kombinácie
využiť pri voľbe hlavnej
Kôpor
Kaleráb
Hrach
Hlúboviny
Hlávkový šalát
Červená repa
vhodné
nevhodné
Cukina
Tabuľka
vhodných
a nevhodných
kombinácií
Cibuľa
R
Borák prospieva uhorkám.
Stačí ho vysiať raz za pár
sezón. Rozmnožuje sa sám.
Na svoje modré kvety láka
užitočný hmyz.
Cesnak alebo i šalotku môžeme sadiť medzi jahody.
Chren sa odporúča sadiť
do zemiakov, odpudzuje
pásavku. Odporúča sa
zapojiť chren aj pri broskyniach. Osvedčil sa pri boji
s kučeravosťou. No tam,
kde ho vysadíte, zostane už
natrvalo.
Kapucínka prospieva
brokolici. Zvlášť je vhodné
sadiť ju pod ovocné stromy
i k ríbezliam.
Kôpor je známy tým, že
podporuje klíčivosť. Najmä
pri mrkve a červenej repe
ho pestujeme so samozrejmosťou. Osoží aj uhorkám
a kapuste.
Mätu vysádzame k viacerým plodinám, ktorým
je prospešná, hlavne
k zemiakom. Určite stojí
zato vyskúšať kombináciu
mäty s rajčinami. Tie isté
kombinácie sa odporúčajú
aj pri nechtíku. Mäta aj
Cesnak
Asi ste si všimli, že cukiny sa neznášajú s rajčinami, červená
repa s kukuricou, ale naopak, sú aj dobrí susedia. Zeler si
rozumie s rajčinami či paprikou. Uvádzame prehľad najlepších
kombinácií v zeleninovej záhrade i v ovocnom sade
plodiny a vhodných predplodín. Aj týmto spôsobom
možno dobre naplánovať
osevný plán. Napríklad
kým postupne vyrežeme
šalát, do medzipriestoru
medzi hlávkami vysejeme
do hniezd kríčkovú fazuľu.
Keď šalát zozbierame,
bude fazuľa z jeho predchádzajúceho pôsobenia na
tomto stanovisku profitovať. Alebo iná predplodina
hrach sa hodí na miesto, na
ktorom neskôr plánujeme
vysádzať jahody.
Čo je najdôležitejšie, spoliehajte sa najmä na to, čo
sa vám osvedčilo v praxi
vo vašom prostredí.
Špenát
záhradní susedia
Prehľad vhodných
kombinácií by
nebol úplný bez
aromatických a
liečivých bylín, akou je
napríklad aj nechtík.
Reďkovka
Najlepší
astliny nielen
odoberajú živiny
z pôdy. Samy ju
aj tvoria a dopĺňajú do zeme vzácne
substancie, ktoré môžu
byť iným rastlinám veľmi
prospešné. V tabuľke na
tejto strane sa nachádzajú
preverené kombinácie
rastlín, v ktorých vykazujú
vysokú mieru znášanlivosti. Prehľad by, samozrejme,
nebol úplný bez zapojenia
byliniek a vňatí, ktoré svojimi aromatickými látkami
pôsobia nielen na povrchu záhonov, ale veľmi
účinnú pomoc poskytujú
množstvu druhov aj svojím
pôsobením pod povrchom
pôdy. Intenzita, s akou
pôsobia na prostredie, sa
môže od miesta k miestu
meniť. Pre lepšiu prehľadnosť sú jednotlivé záhrade
prospešné byliny uvedené
v abecednom poradí.
11. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade




 

 

 


 

 
 




12. strana
BALKÓNY A TERASY
Doma v záhrade
Farebný svet
v blízkosti
Kto by nechcel mať balkón, terasu, altánok alebo okrasnú záhradu
nahusto obsypanú kvetmi? Vytvorte si aj vy kúsok zelenej alebo
kvitnúcej oázy všade tam, kde je to čo len trošku možné
Sadenie podľa
svetových strán
Možno už máte za sebou
niekoľko nepodarených pokusov vypestovať silou-mocou najkrajšie a najvoňavejšie ruže v celom šírom okolí
alebo vám vyschli nádherné
vždyzelené tuje, i keď
tie susedove prekypujú
životom? Skúste sa zamerať
na rastliny, ktoré sa presne
hodia na vybrané slnečné
alebo chladné stanovište.
Saďte ich tam, kde chcú byť.
 Južná orientácia so
silným slnkom – bohatosť
slnka obľubujú všetky
sukulenty, skalničky, ulahodíte aj citrusom, voňavým
bylinkám či okrasným
trávam. Môžete tu pestovať i muškáty, petúnie,
aksamietnice, ale i oleandre.
Nezabúdajte na pravidelnú
zálievku alebo rosenie a to
skôr v skorých ranných
hodinách alebo večer po
západe slnka. Ak máte balkón prehriaty až priveľmi,
spolovice ho môžete prikryť
ozdobnou látkou, roletou
terasu rozžiari natoľko, že
sa budú za ním ľudia otáčať
i v zamračených alebo upršaných dňoch. Na výsadbu
vyberajte žlto kvitnúce odrody begónií, gazánií, kapucínky, papučky, georgíny.
Skúste aj nechtík, slnečnice
a aksamietnice.
 Červená a ružová výsadba – sa kombinuje pomerne jednoducho, vďaka
širokému výberu muškátov
a petúnií. Pridajte i železník,
begónie, ohnivú šalviu a cínie. Nezabudnite na ruže,
papuľky, ale i ozdobnú
žihľavu s červenými listami
- koleus.
 Modrá až fialová výsadba – na oko môže pôsobiť
chladno, ale podobne ako
v modrej spálni i na takomto balkóne sa budete cítiť
pokojne a uvoľnene. Patria
sem všetky fialky, sirôtky,
zvončeky a nezábudky. Nezabudnite na flox, petúnie
a ťahavý plamienok.
 Zelená výsadba – do zelena ladená príručná terasa
alebo balkón vám ponúka
priestor pre pestovanie užitočných byliniek, ale aj trvaliek, ktoré tam nájdu svoje
miesto i niekoľko rokov po
sebe. Skúste hosty, brečtan
a okrasné listnaté a ihličnaté
dreviny. Vďaka panašovaným listom niektorých
druhov, vaša výsadba ešte
viac ožije. Nezabúdajte na
paprade, hluchavky alebo
mliečnik.
Tip: Ak sa obávate prílišnej
jednotvárnosti, pestré farby
vysádzajte striedavo s bielo
kvitnúcimi rastlinami. Farby
budú pôsobiť odľahčene, ale
zladene a decentne. Naopak
ak chcete svoju farbu ešte
viac umocniť, dotvorte výsadbu doplnkami v podobe
rovnako farebného nábytku
alebo poťahov, kvetináčov,
treláží a rôznych dekorácií.
Stále je čo dopĺňať
alebo rohožou z trstiny či
bambusu.
 Severná orientácia
s chládkom a prievanom –
okrem brečtanov a rôznych
ihličnanov sa tu bude dariť
i papradiam, okrasným
drevinám, ale môžete tu
pestovať i rododendron,
kapucínky, begónie, hortenzie, koleus a hluchavky.
Alebo sem skúste presunúť
niektoré izbové rastliny ako
fuksie, azalky a kamélie.
 Východná strana s ran-
ným slnkom – i tu sa bude
dariť fuksii, hortenzii, begónii, netýkavke, ale i muškátom, petúniám, plamienku
či japonskému javoru, alebo
krásnym zvončekom.
 Západná orientácia
s podvečerným slnkom
– toto prostredie vyhovuje ružiam, previsnutým
muškátom, jazmínu, ale
i ovocným drevinám
a zelenine určeným práve
na pestovanie na balkónoch
v nádobách.
Druhý level –
farby
Ak ste už vycibrili svoje
pestovateľské skúsenosti s kvetmi a darí sa im
rovnako dobre rok čo
rok, skúste sa zamerať na
bohatú pestrosť alebo práve
iba na vami obľúbenú farbu
a zlaďte svoju ozdobnú
výsadbu iba do jedného
odtieňa.
 Žltá až oranžová výsadba – svietivožlté a oranžové
kvetenstvo váš balkón alebo
Ak už vaša ovocná, zeleninová, ale i okrasná záhrada
praskajú vo švoch, terasu
zapĺňa záhradný nábytok
a balkón používate skôr ako
sklad na bicykle, skúste to
s kvietkami v závesných
nádobách alebo taškách.
Jediným kritériom je dobré
upevnenie, aby ich nezhodil
silný vietor.
Podľa toho, či ich zavesíte
pod strechu, alebo na voľné
miesto s prístupom dažďu,
vyberajte výsadbu odolnú
voči vode, premokreniu
alebo presušeniu. Výhodou
takýchto nádob je ich mobilnosť, pretože ich môžete
podľa potreby jednoducho
prenášať na iné stanovište.
Ak podľahnete takémuto
pestovaniu kvetov, delí
vás už iba malý krôčik od
toho, aby ste začali pestovať
v nádobách, hrantíkoch
alebo závesných taškách aj
koreňovú alebo plodovú
zeleninu, dokonca i ovocie
všetkých druhov.
Svietivožlté a oranžové
kvetenstvo váš balkón
alebo terasu rozžiari
natoľko, že sa budú
za ním ľudia otáčať
i v zamračených alebo
upršaných dňoch.
Výsadba žiada
servis
Ak už ste sa rozhodli pre
takúto „debničkovú“ formu
pestovania kvetov, byliniek
alebo zeleniny, nezabúdajte sa o svoje rastlinky
vhodne starať. Kým slnečné
lúče spravia svoju prácu
samy, vy sa musíte postarať
o pravidelnú zálievku, na
slnečnom stanovišti budete
musieť polievať i viackrát
denne.
Myslite na to už pri výbere
vegetačnej nádoby, nezohľadňujte iba vzhľad, ale
aj vlastnosti materiálov
a vhodné rozmery. Ak viete,
že ste po väčšinu dňa v práci alebo máte takéto nádoby
na chalupe, kde chodievate
odpočívať iba cez víkendy,
mali by ste porozmýšľať
nad samozavlažovacími
kvetníkmi.
V neposlednom rade nezabúdajte na vhodný substrát
a pravidelné hnojenie ekologickými hnojivami, ktoré
zabezpečia bohatú úrodu
i dlhotrvajúce kvitnutie.
MARCELA GIGELOVÁ
13. strana
TERÉNNE ÚPRAVY
Doma v záhrade
T
ehlové chodníky.
Aj keď v minulej
sezóne žiarili
sviežou novotou,
zima na nich zanechala
nezvratné stopy. So starými tehlami nie sú žarty
a presvedčili sme sa o tom
mnohí. Hlina, ktorá nebola
v tehliarskej peci ostro
pálená, nedokáže vzdorovať mrazom. Tehla sa
kruší a ľadové kryštály ju
trhajú po kúskoch, kým sa
z hranatej tvarovky nestane
oblý bochník. Ak vidíte
prvé náznaky, môžete sa
pustiť do veľkej renovácie.
Nepotrvá viac ako jednu
zimu, kým sa tehly zmenia
na drvinu.
Odložte ich na paletu pod
strechu, nechajte preschnúť
a využite inde.
Ako obnoviť
Mulč
Mulčované cestičky sa
budú v pôde strácať až do
konca sveta. Kým baktérie
ich pomaly trávia a menia na živiny dostupné
rastlinám, zdravé čiastky sa
miešajú s blatom a klesajú
do nižších vrstiev pôdy.
Vždy, keď je mokré počasie
a cítite, že hlina vybieha
na povrch, dosypte hrubú
drevenú štiepku a ono sa to
záhradné chodníky
Príroda je v neustálom pohybe a spolu s ňou
všetko, čo okolo seba tvoríme. Záhradné
chodníčky nie sú žiadnou výnimkou. Ako ich
obnoviť, aby boli opäť k svetu?
Niekedy stačí opravná
vrstva z kameniva
a epoxidovej živice,
ktorá spomalí starnutie.
poddá. Čím hrubšia je, tým
dlhšie vaša snaha funguje.
Kameň
Kamenivo sypané na
netkanej textílii našťastie
nestarne. V priebehu rokov
sa však doň dostáva štedrá
dávka zeminy a tá drží
živiny a vlhkosť, potrebné
pre život rastlín. Ak začína
byť situácia mimo kontroly,
vezmite hrable, sito a sud
s vodou. Ak postupne
premyjete jednu dávku za
druhou a uložíte ich späť,
burín sa zbavíte opäť na
niekoľko rokov.
Drevené chodníčky v priebehu rokov starnú a na
nedobre fungujúcej drenáži
podliehajú vplyvu húb. Ak
chcete zamedziť tomu, aby
bolo drevo klzké, pokúste
sa namiesto fungicídov
siahnuť po nástrojoch,
ktoré zmenia pH reakciu
prostredia. Výborný je
drevný popol, ktorý drevu
neublíži, avšak huby udrží
pod kontrolou.
Obnova povrchu
Zub času sa dokáže podpísať aj na takom húževnatom materiáli, akým je betón. Obzvlášť vtedy, ak pri
betónovaní bolo naponáhlo
alebo sa cementom šetrilo.
Kým sa krušiaci povrch
nadobro rozmetie na prach,
pouvažujte nad renováciou. Nemusí to byť nový
betónový náliatok. Niekedy
stačí opravná vrstva z kameniva a epoxidovej živice,
ktorá výrazne spomalí
starnutie. Je to výzva pre
domáceho majstra. Zamiešať kamienky so živicou
a tvrdidlom a natrieť ich na
starý chodník ako maslo na
chlieb.
MILAN GIGEL
inzercia
Pre ešte krajšiu záhradu
Vyžiadanie katalógu na
www.kamene.info alebo
telefonicky na 0911 605450.
Spoločnosť Weissenböck ponúka kompletné riešenia pre Vašu záhradu: vytvorenie
múrikov, plotov a svahových stien napr. z Tegula múr tvaroviek. Tieto sa perfektne
hodia k dlažbe, schodom a obrubníkom z dlažby Rialta. Svahové kamene Lyžica
trpaslík majú jedinečnú konštrukciu s vlastným dnom a sú skvele a dlhodobo použiteľné ako črepníky. Individuálnym stvárnením dosiahnete krásne záhradné priestory.
Viac informácií nájdete na www.kamene.info.
BP - 140835
14. strana
RECEPTY A TIPY
Doma v záhrade
Slasti
Sviatky Veľkej noci nie sú spojené iba s oblievaním vodou,
šibaním korbáčom, zdobením kraslíc, obdarovaním čokoládou,
náhlivým upratovaním a prejedaním sa. Ak máte tento sviatok
predsa len radi a to nielen pre to, že nemusíte vstávať do práce,
vráťte sa k jeho podstate a skúste to tento rok inak
Ak sa rozhodnete upliesť si
tento rok svoj vlastný korbáč a priučiť tak niečomu
i vaše ratolesti, čím skôr
sa vyberte na prechádzku
k rieke alebo potôčiku a
pohľadajte mladé výhony
vŕby. Najvhodnejšia je vŕba
biela, ale pre váš jednorazový účel vám postačia
akékoľvek pružné prúty.
Pružnosť viete overiť už
na mieste jednoduchým
ohnutím.
Pri rezaní rátajte s tým,
že výsledný korbáč bude
o niečo kratší. Ideálna dĺžka
je asi meter. Keďže prúty
už pučia, treba ich nechcených púčikov a lístkov
zbaviť.
Nemusíte tak robiť jedine
vtedy, ak by ste si korbáč
chceli vložiť do vázy
a tešiť sa z neho i po
skončení Veľkonočného
pondelka.
Malé deti poteší i obyčajný
vrkoč z troch prútov, starším zalepíte očká stužkami
Vajíčko nie je len
symbolom jari
Aká by to už len bola Veľká
noc bez vajíčok. Preto si
ich doprajte vo všetkých
podobách. Prinášame vám
niekoľko nápadov, ktoré by
nemali ostať zabudnuté.
 Z niekoľkých čerstvých vajíčok
a čerstvej mladej žihľavy pripravíte
výborné sviatočné raňajky v podobe
zelenej omelety. Ak sa vám hľadanie
žihľavy presa len nepozdáva, vyskúšajte omeletu so špenátovými listami.
 Ak sa chcete „zbaviť“ väčšieho
a vrkočom podobným
klasu, ktorý sa pletie zo
štyroch prútov, pred tými
najstaršími i pred známymi
je nutné sa šplhnúť poriadnym korbáčom z ôsmich
prútov.
množstva vajíčok, určite vyskúšajte
veľkonočnú hrudku. Na desať vajíčok
spotrebujete liter mlieka, dve lyžičky
soli a korenie a bylinky podľa chuti.
Môžete vyskúšať hrudku i na sladko.
Príprava je jednoduchá. Všetko spolu
rozmiešajte a za stáleho miešania
priveďte k varu, kým zmes nezhrudkovatie. Potom ju sceďte cez plienku
Ak rok čo rok
obdivujete
u známych
„mramorové“ vajcia,
ktoré sa vynímajú
na slávnostnej
obloženej mise,
skúste ich tento rok
pripraviť i vy.
 Stačí, ak vajíčka uvaríte
na tvrdo, necháte ich
vychladnúť natoľko, aby
ste ich udržali v ruke, poklepete ich lyžicou, aby sa
škrupinka celá rozpraskala na malé časti, ale stále
držala vcelku a pevne
na vajíčku. Potom už len
stačí, aby ste ich ponorili do horúcej vody
s potravinárskymi
farbami alebo
čiernym čajom,
vyvarenými
cibuľovými
šupkami
či cviklou.
Nechajte ich
Veľkej noci
Upleťte si vlastný
korbáč
Tip na jedlé zdobené vajíčka
Pripravte si osem približne
rovnako hrubých prútov
a jeden tenší a kratší prútik
na rúčku. Niekoľko hodín
alebo i deň vopred ich namočte celé do vody, tak aby
ostali rovné.
a nechajte uviazanú do batôžka odkvapkať. Skladujte v chladničke a krájajte na plátky ako syr. Môžete skúsiť
i veľkonočnú „babu“, čo je vlastne
taký slaný nákyp alebo žemľovka.
 Ak neviete, ako naložiť už z uvarenými vajíčkami na tvrdo, ktoré ostali
ako dekorácia alebo nevyzdvihnutá
výslužka pre kúpačov, nezúfajte.
Z vajíčok uvarených natvrdo môžete
pripraviť skvelú raňajkovú nátierku,
vajíčkový šalát, naukladať ich spolu
so zeleninou do aspiku, vydlabať
a opätovne naplniť, zapiecť do
francúzskych zemiakov, zabaliť do
mletého mäsa či už vcelku ako sekanú, alebo jednotlivo ako škótske alebo
inak zvané i pštrosie vajcia.
Najlepšie do vane
Prúty pred pletením zrovnajte a rozdeľte ich v dlani
do kruhu tak, aby stredový
prút obklopovalo sedem
ďalších. Deviaty tenký
prútik vsuňte do kruhu
asi desať centimetrov od
spodku a omotajte rukoväť
korbáča po spodok, kde
koniec jednoducho zasuniete do vnútra medzi zrezané
konce prútov. Rukoväť
vám môže teraz dobrý
pomocník podržať alebo
si ju uviažte o nohu stola
niekoľko minút lúhovať
a po ošúpaní budete milo
prekvapení.
 Ak máte varené vajíčka
už ošúpané, môžete
ich namočiť do sójovej
omáčky alebo nálevu
zo sterilizovanej cvikly.
Vajíčka by mali byť celé
ponorené a keď ich po pol
hodine vyberiete, budú
zafarbené celé s jemným
nádychom korenín. Na
mise alebo chlebíkoch
takto pokrájané vajíčka
určite zožnú úspech.
a sadnite si oproti.
Prúty rozdeľte na dve
polovice po štyri. Vonkajší
krajný prút sprava vsuňte
vrchom medzi dva prúty
na druhej strane a spodkom
sa vráťte naspäť tak, aby ste
vždy mali na každej strane
po štyri. Postup opakujte
striedavo zľava i sprava
až po špičku. Tú môžete
uviazať na uzol priamo
z prútov, alebo ukončiť
niťou, či stužkou.
MARCELA
GIGELOVÁ
Pletenie i v kuchyni
Pletenku môžete upiecť na spôsob sladkého mazanca
s hrozienkami alebo plnený vrkoč ako obmenu za makový a orechový závin. Ak sa rozhodnete pre pletenie
zo štyroch pásov cesta, najskôr ho rozdeľte na polovicu, jednu polovicu dochuťte vanilkovým cukrom alebo
arómou, do druhej vmiešajte kakao alebo potravinárske
farbivo a po rozdelení a spletení získate nadýchanú
pletenku, ktorá pekne vyzerá i po rozkrájaní.
Namiesto každoročných
„nudných“ chlebíčkov
pripravte slanú pletenku
plnenú bryndzou, rôznymi
druhmi syrov, čarovať môžete i so salámou, cesnakom,
pažítkou, rôznymi bylinkami
a korením.
Základný recept na pletenku
alebo veniec z kysnutého
cesta










300 g polohrubej múky
300 g hladkej múky
kocka droždia
250 ml vlažného mlieka
2 PL cukru
100 g zmäknutého masla
štipka soli
2 vajíčka
tuk na potretie plechu
rozšľahané vajíčko alebo
mlieko na potieranie
Do polovice mlieka zamiešajte namrvené droždie a cukor. Nechajte krátko postáť
v teple a postupne primiešajte vajíčka, soľ, zvyšok mlieka,
zmäknuté maslo a nakoniec
prisypávajte múku. Vypracujte rukami alebo šľahačom
s hákmi cesto, ktoré nechajte
v teple vykysnúť. Z hotového
cesta môžete pripravovať
kysnuté koláče všetkých
tvarov. Pred pečením ich potrite rozšľahaným vajíčkom
alebo mliekom, ktoré dodajú
koláčom zlatý nádych.
15. strana
RADY DO ZÁHRADY
Doma v záhrade
V ponuke sú rôzne
zmesi semien lúkového
zloženia, pre nízke
trávniky alebo podľa
kvality zeme.
Ako založiť trávnik?
neskôr odmení súvislým a
zdravým porastom. Nekvalitné trávy rastú rýchlo a
vytvárajú rôzne ostrovčeky
rôznych odtieňov.
Výsev trávnika je finančne
menej náročný, ale prácnejší spôsob zakladania. Má tú
výhodu, že si sami vyberáme trávnatú zmes podľa
lokality a zloženia pôdy.
V ponuke sú rôzne zmesi
semien: lúkového zloženia,
pre nízke trávniky alebo
podľa kvality zeme.
Nízke trávy sú zo zmesí
kostravy, lipnice a mätonohu a sú vhodných do
dania trávnikov pre jeho
rýchlosť a okamžitý efekt.
Je síce finančne náročnejší,
ale je menej prácny, ak ho
zrealizuje špecializovaná
firma. Cena sa odvíja od
nákladov na dopravu
a odborné pokladanie
trávnika. Trávnaté koberce
sa pokladajú na pripravené
podložie. Najvhodnejším
Pestovanie trávnika
Každý trávnik vyžaduje
pravidelnú a celoročnú
starostlivosť. Pravidelne
ho kosíme a polievame, a
podľa potreby mu dodávame potrebnú výživu. Kosiť
ho začneme pri výške 8
cm a skrátime ho na výšku
3-4 cm. Kosíme za suchého
počasia s dobre naostrenými
RENATA KUBEČKOVÁ
rade
záh
D oma v
iteľov 0,55
predplat
ík Pre
níík
očn
roč
2. ročn
2.
a 0,60
€ Cen
€
014
01
2014
REC 201
REC
ARE
MA
M
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
ana
Rady Iv kého
Hričovs
ári,
v nekt
Cukor ed a včely
m
€
CENA 0,55
ress.sk
[email protected]
natankujau
DY
auto
– RA
AVIDLÁ
SŤ – PR
KY
– NOVIN
TESTY
EČNO
– BEZP
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
Ako je to u
sťo
s platno
vodičských
preukazov
ujte si
Dopest ma
huby do
j
natanku
ný
6 úťaž íz
s kv
onných
Ceny poh ajú, Slovnaft
látok klestento rok
7
očakáva cien
kolísanie
február
2014
III. ročník
užiť
Ako vy vlhkosť
pôdnu
308 SW
Peugeot
om 610
kury
ď for
s objem
Ke
ť
ť kuch
mane
cú nies
jar, bude n
príde na
24
T
rávniky sa zakladajú na jar alebo
na jeseň, keď ešte
vegetácia nie je v
plnej sile. Trávnaté plochy
možno zakladať výsevom
alebo mačinovaním (pokladanie hotového trávnatého
koberca v dlhších alebo
kratších pásoch). Najprv
pripravíme priestor, ktorý
bude vyrovnaný (ale nie
udupaný), odburinený a
očistený od kamienkov
a stavebných zvyškov.
Kupujeme kvalitné osivo z
osvedčených a autorizovaných zdrojov, ktoré sa nám
parkových a športových
priestorov. Pre suchšiu
pôdu je vhodná zmes s
väčším podielom kostravy
a lipnice, pre vlhkejšie a
ťažšie pôdy je lepší väčší
podiel mätonohu. Semená
vysievame ručne alebo sejacím strojčekom na vopred
pripravenú pôdu rovnomerne, tak aby sa na štvorcový meter dostalo približne 25 g osiva. Potom osiatu
plochu zavalcujeme alebo
zadupeme doskami. Nakoniec celú plochu polejeme
jemným rozprašovaním
prítokovej vody. Dávame
pozor, aby prúd vody nebol
silný. Pri dobrom počasí
tráva vyrastie po viac ako
týždni a prvýkrát ju kosíme
po 4 týždňoch. Trávu ešte
zavlažujeme podľa potreby
a počasia.
Mačinovanie je čoraz
obľúbenejší spôsob zakla-
nožmi kosačky. Pokosenú
trávu treba odstraňovať a
dávať na kompost. Posledné
kosenie spravíme koncom
októbra alebo začiatkom
novembra (závisí od teplôt
v jeseni). Polievame tak,
aby nevznikali kaluže vody.
Optimálne množstvo je 10 15 litrov vody na štvorcový
meter. Pravidelná zálievka
je dôležitá, aby trávnik
zostal stále zelený. Veľkým
nepriateľom pestovateľov trávnika sú nevítané
buriny. Púpava, stavikrv,
sedmokrásky a skorocel
často okupujú trávnik,
lebo ich semienka roznáša
vietor alebo vtáky na svojich
pierkach. Tu pomôže iba
trpezlivé vyberanie a vyťahovanie, alebo sa zmierime
s ich skromnou krásou a dekoratívnosťou na zelenom
podklade...
ISSN 1339-12
Ak ste dostavali dom, isto
uvažujete nad tým, ako založiť
pekný trávnik v jeho okolí.
Pestovaný trávnik je ako krásny
koberec v obývačke a je vizitkou
svojho majiteľa
obdobím zakladania je jeseň, keď najlepšie zosilnejú
korienky a spoja sa s pôdou.
Trávnaté koberce sa môžu
pokladať aj na jar a v lete,
hneď po ukončení stavebných prác. Pásy sa dávajú
tesne vedľa seba, bez škár
a dier. Položené pláty
treba povalcovať, aby dobre
sadli do pôdy. Nakoniec
trávnik výdatne polejeme.
Postupne škáry zrastú a za
niekoľko týždňov už nie sú
viditeľné.
na
Recept chlieb
i
domác
litrov
3
Druhy tráv
Podľa vzrastu rozlišujeme nízke, stredné
a vysoké trávy. Nízke a stredné sa vysádzajú v parkoch, na ihriskách alebo pri
rekreačných zariadeniach. Sú prispôsobené na mechanickú námahu (behaním,
BMW X5
Cen
už
nepôsobí
k
ako tan
ČIERNY
KAŠEĽ Nový en
IA tro
SA VRAC Ci
DS 5 LS
7X
sný
bude luxu
t
kompak
pre Čínu
aj svet
BIEL
ISSN 1338-75
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
SÚŤAŽTE
áut roka
jlepších
SKVELÉ
DesaOť na
testoch
CENY
v našich
8-9
E MAPY
14 - 15
Á MAŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
I
NA KOŽ
OBLÉM
MÁTE PR KAMI?
Ž
Á
R
S VVIYNE MÔŽE BYŤ
NA
A
PŠENIC
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
EJ ŠÍ
PI S
DI ČN
ČA SO
NA JT RA KÁ RS KY
KR ÍŽ OV
M
OSE N
RÁ ZA
STVI
AC
Ú
NA ENEN
NEZM
CENU
ca
ma mesia
NIETé
2014
MAREC ÍK
ČN
50. RO
I
BÁBIKAMA
IMENÍČRKY
E
H
Z
L
A
NA NOVÉ POMOCMENCIE
CENA
0,60 €
V LIEČBE
H
TIE JE BE
CHUDNU
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
E
HRAJT 0 €
AŽ O 15
DE
TRAŤ
NA DLHÚ
vodná
áreň
anglická elektr
(skr.)
spojka (a)
sa
postavil
latinský
názov
zlata
diel poľa
(zast.)
okresné
mesto na
španielsky západnom
člen
Slovensku
ester
mastných
kyselín
letecký
oddiel
(skr.)
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
mesto v
Brazílii
trocha
namoč
Pomôcky:
Artek,
Lapa
rieka na
východnom
Slovensku
2
Ť
1
opadanie
trávnatá
rovina
žen. meno
(30.10.)
mena v Iraku
stroskotaná
potopená
loď
ovláda
mimiku
prúdové
lietadlo
3
irídium
(zn.)
obdobie
teplo
(predpona)
nit (zn.)
mesto
na východnom
Slovensku
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
rezeň
z hovädzieho
mäsa
MPZ
Islandu
Akad.muz.
umení
po
napi sa ní
zjede
šable
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
hlas hada
3
2013
PREČO M
12
58
Ešte stručne spomenieme druhy trávnikov, ktoré rozdeľujeme podľa účelu a
spôsobu využitia na okrasné, rekreačné
a kvetnaté. Okrasný je len pre takzvanú
pastvu pre oči a pre potešenie. Rekreačný
(športový) trávnik je odolný voči záťaži,
vhodný na zábavu a šport. Kvetnatý trávnik alebo lúčny systém je zmesou lúčnych
kvetov, často aj farebne ladených (napr.
ružová lúka s ružovými kvetmi.)
chodením), pričom ich porast sa neredukuje. Patria sem: timotejka lúčna uzlatá
(Phleum pratense subs. nodosum),
kostrava červená trsnatá (Festuca rubra
var. fallax), psinček výbežkatý (Agrostis
stolonifera), kostrava ovčia (Festuca
ovina), pohánka hrebenitá (Cynosurus
cristatus), lipnica ročná (Poa annua).
Vysoké druhy vyžadujú slnečné miesta,
viac vlahy, ale sú aj také, ktoré preferujú
piesčitú pôdu. Spomenieme aspoň niektoré z nich: otrojštet žltkastý (Trisetum
flavescens), timotejka lúčna (Phleum
pratense), psiarka lúčna (Alopecurus
pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum ), ovsík obyčajný (Arrhenatherum
elatius), reznačka laločnatá (Dactylis
glomerata), kostrava lúčna (Festuca
pratensis).
rozširuje
ponuku
ík
3. ročn
ack
2014 �
o hatchb
MAREC iteľov 0,55€)
plat
€
(pre pred
Qoros 3
a 0,60
ISSN 1338-61
Druhy trávnikov
ros
Čínsky Qo
čosi
letoviskoe
na Krym
listnatý
strom
16. strana
VČELÁRSTVO / OPEĽOVANIE
Doma v záhrade
Včely,
čmeliaky
a cukor
v nektári
Význam včelstiev pre ovocinárstvo
je nezmerný. Opeľovanie
je nemysliteľné bez včely
medonosnej, čmeliakov a včelysamotárky. V predchádzajúcom
čísle sme sa venovali opeľovacím
pomerom v ovocných sadoch pri
jabloniach, hruškách, čerešniach
a slivkovinách. Dnes sa pristavíme
pri marhuliach, broskyniach
a drobnom ovocí
V
äčšina pestovaných odrôd
marhúľ je samoopelivá. Problém
je, že marhule začínajú
kvitnúť veľmi skoro na jar,
keď včelstvá ešte nie sú
v požadovanej sile a panuje
pre včely nepriaznivé počasie. Pri pestovaní marhúľ aj
napriek vysokému stupňu
samoopelivosti jednotlivých
odrôd sa odporúča prisunúť
na hektár tri až štyri včelstvá
s vhodným rozmiestnením
úľov. Tu sa žiada zdôrazniť,
že aj pri samoopelivých
odrodách marhúľ vlastne
opelenie musí vykonať
užitočný hmyz!
Väčšina pestovaných odrôd
broskýň, ako napríklad
Redhaven, Cresthaven,
Flamingo a ďalších, je
spoľahlivo samoopelivá. Pre
dobré opelenie sa odporúča
prisunúť jedno-dve včelstvá
na hektár.
Ríbezle
Odrody červených a bielych
ríbezlí sú samoopelivé. Aj
napriek tomu sa odporúča vysadiť v záhradkách
aspoň dve súčasne kvitnúce
odrody, napríklad Detvan
a Tatran alebo Losan a Detvan. Docieli sa tým aj vyššia
Zvlášť pri veternom
studenom počasí
je úloha čmeliakov
nezastupiteľná.
Dokážu opeľovať už
pri piatich stupňoch
Celzia.
Kvety malín sú
pre včely nesmierne
atraktívne. V ich
nektári sa nachádza
až 100 kilogramov
cukru na hektár.
hmotnosť jednotlivých
bobúľ a vyššia úroda.
Čierne ríbezle
Čierne ríbezle majú nízky
stupeň samoopelenia. Výnimku predstavuje odroda
Otelo. Táto odroda je aj vý-
Čmeľ
otužilec
Často zjari upúta našu pozornosť
svojím nápadným letom nízko
nad zemou napohľad evidentne
väčší príbuzný včiel čmeliak
Na
Francúzskej akadémii vied bol voľakedy nápis: Je vedecky dokázané, že
čmeliakova hmotnosť k ploche jeho krídel je
taká veľká, že čmeliak lietať nemôže. Čmeliak
však o tom nevie a preto si lieta veselo ďalej.
Výrok údajne pochádza od ruského konštruktéra lietacích strojov a stal sa pre túto
oblasť mementom. Pri dobrom počasí by pre
čmeľa prakticky nijaká výška nepredstavovala
problém.
Čmeliak má žihadlo, ktorým môže bodnúť
borným opeľovačom odrôd
Viola a Öjebin. Dôkladné
opelenie včelami je pri odrodách čiernych ríbezlí veľmi
dôležité. V opačnom prípade
dochádza k predčasnému
spŕchaniu bobúľ a nízkym
úrodám. V nektári čiernych
ríbezlí je obsiahnutých sedemdesiat kilogramov cukru
na hektár. Na takúto plochu
sa odporúča prisunúť trištyri včelstvá.
Egreše
Egreše sú diploidný ovocný
druh. Pri jednotlivých
odrodách sa vo väčšej miere
vyskytuje partenokarpia –
plody bez opelenia. Všetky
odrody egreša sa vyznačujú
vysokým stupňom samoopelenia. I napriek tomu je
dobré vysadiť aspoň dve
rôzne odrody, napríklad
Biely nádherný a Roman.
Z odolných proti múčnatke egrešovej spomeňme
odrody Invicta a Rolanda
alebo Rixanta a Pax. V nektári egrešových kvetov je
obsiahnutých 30 kilogramov
cukru na hektár. Odporúča
sa prisunúť dve-tri včelstvá.
Maliny, černice
Maliny i černice sú samoopelivé. V záhradách sa
odporúča vysadiť aspoň
dve odrody. Kvety malín sú
pre včely veľmi atraktívne.
V nektári malinových kvetov
sa nachádza až 100 kilogramov cukru na hektár. Pri
černiciach je to len 35 kilogramov. Prítomnosť včiel je
dokonca opakovane. Po bodnutí nezomiera. Je
však mierumilovný. Žihadlo použije len v krajnom prípade, keď cíti priame ohrozenie.
Hniezdo si buduje v zemi, dokonca si vírením
krídel vháňa do otvoru čerstvý vzduch. Sídli
aj v skalných puklinách, v škárach muriva
alebo medzi konármi. Kráľovná znáša 5 – 15
vajíčok. Z nich sa liahnu robotnice, ktoré
majú na starosti práce „včelej povahy“. Neskôr sa liahnu trúdy. Ich úlohou je oplodnenie
kráľovnej.
Čmeľ sa živí nektárom a peľom kvetov. Dokonca niektoré rastliny by bez neho zostali
neopelené. K nedosiahnuteľnému nektáru sa
dokáže aj prehrýzť. Využíva sa aj pri opeľovaní v skleníkoch, napríklad pri paradajkách.
Takisto je sa jeho význam preukázal pri ťažšie
opeliteľných súkvetiach.
Zvlášť pri veternom studenom počasí je úloha
čmeliakov nezastupiteľná. Čmeliaky dokážu
opeľovať už pri piatich stupňoch Celzia.
(jl)
pri nich žiaduca preto, lebo
rozkvitajú postupne.
Jahody rozlišujeme jedenkrát rodiace, remontantné
i mesačné. U nás pestované
odrody sú obojpohlavné
a samoopelivé. Dôležité
je však dobré opelenie
postupne rozkvitajúcich kvetov včelami alebo čmeľmi,
najmä v nepriaznivých
podmienkach. Ich práca je
často sťažená pri kvitnutí
niektorých odrôd na úrovni
listov alebo aj pod listami
(častý prípad pri odrode
Senga Sengana). Tento spôsob rozmiestnenia kvetov
však zachraňuje úrodu jahôd
najmä vo vyšších polohách,
kde sú nezriedka jarné mrazíky. K jahodám sa odporúča prisunúť dve-tri včelstvá
na hektár.
IVAN HRIČOVSKÝ
OPRAVA
V predchádzajúcom
čísle sme pri opeľovacích
pomeroch čerešní uviedli
nepresný údaj. Treba
uviesť na správnu mieru,
že väčšina u nás pestovaných odrôd čerešní je
cudzoopelivá. Iba niektoré
čerešne sú samoopelivé,
napríklad Stella a Lapins.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
REDAKCIA
citát
„Včela sprevádza človeka odpradávna. Videl ju vedľa seba po celé
tisícročia, a preto usúdil, že o nej
vie všetko. Okolo včely vzniklo
množstvo povier, rozprávok, legiend, jatriacich ľudskú predstavivosť. Azda ani o jednom živočíchovi sa toľko nenapísalo. Podľa
Egypťanov sa duša odchádzajúceho z tela často prevteľuje do včely.
A kto nám povie, prečo starí Gréci
zobrazovali Artemis z Efezu v podobe včely? A prečo sa v mnohých
národoch tak pevne udržiava
zvyk oznamovať obyvateľkám úľa,
že niekto v rodine gazdu umrel?
Pokladá sa za povinnosť oslovovať
včely tou najláskavejšou formou,
nešetriť láskavými slovami, lebo
by sa mohli uraziť a opustiť úľ.“
RÉMY CHAUVIN, biológ a entomológ
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
D
reviny sú húževnaté, dlhoveké
a sú útočiskom
pre mnohé
drobné živočíchy. Kým
najviac si určite všímame
spevavé vtáctvo, nesmiernu
dôležitosť majú aj pre hmyz.
Každý strom či ker je mikrosvetom, ktorý prekypuje
životom. Preto nie nadarmo
sa vraví, že ku každému
domu patrí strom.
ré stihnú do zimy vyzrieť.
Pri tomto tvarovacom reze
zväčša dobiehame všetko,
čo sme v minulej sezóne
zameškali. Možno i preto je
taká atraktívna.
Kým ihličnany si vystačia
s jedným rezom ročne, listnaté dreviny znesú i dva či
dokonca tri rezy ročne. Ten
druhý zväčša pripadá na jún
a posledný na august. To sú
termíny, ktoré nevynechá
takmer žiadny záhradkár pri
údržbe tvarovaného živého
Rez ich drží pod
kontrolou
Dreviny tvoria úžasný, vyvážený systém. Kým v pôde
sa ukrýva spleť koreňov
prepletená vláknami húb, na
povrchu je drevnatá hmota
obrastená rôznymi formami
olistenia. Je to ako továreň,
ktorá spod zeme čerpá vodu
a živiny, aby ich v listoch
vďaka slnečnému žiareniu
premenila na cukry a živú
hmotu.
Kým siahnete po nožniciach,
mali by ste vedieť, že medzi
týmito časťami je dokonalá
rovnováha. Vždy, keď sa
rozhodnete odrezať alebo
dopíliť niektoré z výhonov,
vetvičiek či konárov, vzniká
stres, ktorý zvyčajne vedie
k tomu istému. Drevina sa
snaží rovnováhu obnoviť.
Preto vypučia spiace očká
a rastúce výhony zintenzívnia svoj rast. Znamená to, že
čím viac striháte, tým viac
vám stromček či ker rastie
pod rukami. A ak ho zostrihnete príliš hlboko, akoby sa
zbláznil a rastie ešte väčšmi.
Tak to príroda zariadila.
Rany sa hoja aj
bez pomoci
Príroda počíta s tým, že
dreviny nie sú jedinými
živými organizmami a preto
ich vybavila ochrannými
mechanizmami na liečenie
rán. Drobné ranky po strihu
rýchlo zasychajú a čoskoro
ich prekryje čerstvá vrstva
kôry. Tie väčšie sa hoja
pomalšie, avšak zdravý
strom dokáže i pri intenzívnom zmladení závalmi ranu
prekryť.
Aby však do nej dovtedy
nevnikala voda a neosídlili
ju huby, lepšie je uzavrieť ju
membránou. Pravidlo je jednoduché. Ak je konár hrubší
ako detská ruka v zápästí,
zaslúži si ošetrenie. Možno
ste to doposiaľ netušili, ale aj
keď nikde na poličke nevidíte štepársky vosk či balzam,
ideálny prostriedok predsa
len niekde máte.
Je to obyčajný Duvilax.
Netoxická disperzia, ktorá
stromom neuškodí. Náter
17. strana
Drevina sa snaží
rovnováhu obnoviť.
Preto po reze vypučia
spiace očká a rastúce
výhony zintenzívnia
svoj rast. Znamená to,
že čím viac striháte, tým
viac vám stromček či ker
rastie pod rukami.
Tvarovanie
okrasných drevín
Nie všetky dreviny pestujeme pre ovocie. Z niektorých tvoríme
živé ploty, iné sú ozdobnými solitérmi v ozdobnej výsadbe.
Ďalšími sa zasa snažíme v blízkosti našich obydlí vytvoriť
mikroklímu, v ktorej potláčame ostré slnko, vietor či oboje
v priebehu niekoľkých
minút vytvorí membránu,
ktorá chráni živé drevo pred
nákazou a vysychaním.
Najviac režeme
na jar
Na rozdiel od ovocín pri ozdobnej výsadbe nehrá veľkú
úlohu to, či režeme plodiace
drevo, alebo nie. Zväčša nás
zaujíma viac vzhľad alebo
tvar. Preto je najčastejším
Starý strom nemusí preč
Často sa stáva, že stromy v blízkosti obydlí prerastú predstavy
ľudí v nich bývajúcich a vzniká
otázka, čo ďalej. Výrub nemusí
byť vždy tou najvhodnejšou formou. Skántriť dielo prírody, ktoré
má za sebou desaťročia existencie? Náhrada sa nehľadá ľahko.
Ak je strom zdravý, do úvahy
pripadá intenzívne zmladenie.
Mnohé dreviny znášajú intenzívny zásah človeka tak dobre, že
dokážu vyrobiť novú korunu, ktorá už neporastie do extrémnych
výšok. Najčastejšie to pripadá
do úvahy pri dlhovekých lipách.
Aj keby im zostal iba holý kmeň,
objavia sa na ňom nové konáre
formujúce vzhľadnú korunu.
Takéto zmladzovanie je práca pre
obdobím pre rez jar. V tomto
období má drevina dostatok
času na to, aby sa zregenerovala a vytvorila výhony, kto-
šikovných ľudí, ktorí sa v korune
stromu cítia ako doma. Postupným orezávaním kus po kuse
postupne rozoberú korunu a zostanú iba hrubšie konáre, ktoré
možno vyviazať a spustiť nadol.
Je to ako hra na bezpečnosť.
Stromy, ktoré neprekypujú
zdravím, tiež nemusia ihneď
končiť v kope palivového dreva.
Ak z nich orežete tenké obrasty
a ponecháte iba tie najpevnejšie, môžete ich pokryť niektorou
z popínaviek. Usychajúci strom
sa tak zmení na zelený obelisk,
ktorý môže dokonca zaiskriť
i kvetom. A ak sa v priebehu rokov objavia prvé dutiny, vtáctvo
takéto prirodzené hniezdisko
ocení.
plota. Pri tejto taktike je
vždy istota, že na koncoch
vetvičiek zostáva mladý
obrast v dĺžke do 5 centimetrov, ktorý vytvorí dostatok
zelenej hmoty na zakrytie
torza.
Tvarovať možno
aj inak
Aby dreviny tvorili výhony
netradičných tvarov, netreba
neustále sledovať každé
očko a strihať konáre tak,
aby tvorili náš vytúžený
tvar. Existujú techniky, ktoré
si najviac obľúbili pestovatelia bonsajov.
Konáre možno skrúcať,
ohýbať, vyväzovať i spletať.
Po rokoch si osvoja svoj tvar,
zrastú či vytvoria dekoratívne prvky, aké vám len
napadnú. Mnohé menia aj
svoje správanie. Kým vo
vodorovnej polohe zvyčajne
kvitnú, vo zvislej ich to ani
len nenapadne. Je to ako
hra, pri ktorej čas nie je proti
vám. Akoby sa s vami zahrával, kým sa dozviete, ako ste
dopadli.
MILAN GIGEL
18. strana
DROBNOCHOV
Doma v záhrade
Jar patrí mláďatám
Nielen záhradkári sa tešia na
rozpuk v prekopanej zemi,
ale aj drobnochovatelia, pre
ktorých je jar najnáročnejšou
sezónou. Práve v tomto období
majú šancu svoje chovy
zveľadiť a rozšíriť o nové
prírastky. Príroda čelí obnove
a dostatok potravy stimuluje
zvieratá k množeniu
K
rálikárne, kuríny, holubníky,
stajne i odchovne skrývajú
v týchto dňoch radosti,
pri ktorých sa aj chovateľ
v rokoch mení vo svojom
vnútri na malé dieťa.
Z každoročnej starostlivosti o mláďatá sa nikdy
nestane fádna rutina.
Dobrá kvočka už
vodí kurčatá
Aj napriek šľachteniu si
mnohé plemená kúr zachovali svoj najdôležitejší pud
– kvokavosť. Práve vďaka
nemu možno na vidieku
odchovávať každoročne
kurčatá pod taktovkou
prírody. Všetky starosti
na seba preberie kvočka,
ktorú neprekvapí ani náhly
mráz či sneh.
Keď s úspechom obsadí
znáškové hniezdo a naplní
ho vajíčkami, akoby sa
pre ňu spomalil svet. Stačí
jej vyskočiť z hniezda raz
za niekoľko dní, aby sa
napila, zobla čosi z kŕmidla
a rozhýbala sa. Bez toho,
aby o tom tušila, počíta
deň za dňom až do chvíle,
kým sa zo škrupín vyďobú
na svet kuriatka.
Od prvej sekundy vedia,
ako sa postaviť na nohy
a zvedavo vykúkajú spod
krídel svojej mamy, aby
sledovali, čo sa deje okolo.
Poslušne ju nasledujú a na
jej vyzývavé kotkodákanie ochutnávajú každú
dobrotu, ktorú pred nimi
dvíha do vzduchu a púšťa
na zem. Spočiatku opatrne vybiehajú do jej tesnej
blízkosti, neskôr jej vyliezajú na chrbát či na hlavu,
aby ukázali, kto je z nich
najsmelší a najmocnejší.
Trvá takmer 15 týždňov,
kým prestanú svoju mamu
nasledovať, avšak naďalej
sa držia v skupinke.
Je veselé sledovať, ako sa
kurčatá od viacerých kvočiek držia vždy dovedna
a ako medzi sebou kŕdliky
súperia pri kŕmení. Akoby
vedeli, kto patrí k sebe
a kto nie.
Húsatá si osvoja aj
človeka
Húsatá sú nesmierne spoločenské a čistotné tvory.
Najviac dokážu prekvapiť
tých, ktorí si ich zaobstarajú v útlom veku od hydinárov. Trvá im niekoľko dní,
kým zistia, ako si nepristúpiť jednu nohu druhou
a naučia sa bežať.
Nikoho neprekvapí, ak sa
povie, že každé zo zvierat
dokáže rozoznávať ľudské
tváre a spoznať medzi nimi
tie, ktoré patria gazdovi,
gazdinej a ich deťom. Ak
však ide o húsatá, svoj spoločenský charakter ukážu
pri prvej príležitosti. Stačia
dva krátke výlety na pažiť
a nik im nevytlčie z hláv,
že ste mama hus, hoci aj
nosíte nohavice.
Stačí pred nimi ubehnúť
kúsok vpred a s panickým
strachom utekajú tiež, aby
nezostali osamote. Pri tom
neraz bez akýchkoľvek
skúseností zistia, že majú
krídla, ktoré ich dokážu zodvihnúť zo zeme. Húsatá
od prvého dňa trávia dlhé
dni rozčesávaním a hladením svojich pierok. Či sú
zlatožlté, alebo bielučké.
Káčatá sú ako
splašené hrochy
Káčatá si žijú vo svojom
vlastnom svete. Či už
pri mame, alebo bez nej.
Najradšej by sa kúpali vo
vode, takže niet napájačky,
ktorú by razom nezmenili
Mláďatám králikov
trvá dva mesiace, kým
sa stanú samostatnými.
na kúpalisko. Sú plaché,
správajú sa bláznivo, nevypočítateľne. Nevytvoria
si k chovateľovi v mladom
veku taký vzťah ako ostatné druhy hydiny.
Najväčšmi sa im však páči
v blate, ktoré si v prípade
núdze i samy vyrobia.
Vyšpliechajú všetku vodu,
zamiešajú ju s krmivom
a uťapkajú nožičkami, aby
ju mohli zobáčikmi cediť.
Neprekáža im pri tom, že
sú zamazané až po uši. Sú
ako hrochy s temperamentom.
Holúbätá si užívajú
komfort
Azda žiadne z hospodárskych vtáčat sa nemá tak
dobre ako holúbätá. Či už
sú v hniezde dve, alebo
jediné. Rodičia ich rozmaznávajú od prvého dňa,
i keď nepatria medzi najčistotnejších. Svoje ratolesti
kŕmia a napájajú, koľko im
len sily stačia.
Najprv je to výživná kaša
z hrvoľa, neskôr napučané
obilie a krmivo, ktoré im
chovateľ predkladá. Vždy,
keď rodičia zozobú všetko,
čo sa len dá – od kamienkov až po hrach, zapijú to
vodou z napájačky a po
chvíli prilietajú na hniezdo.
Pištiace žobrajúce deti
budú dovtedy hlasno
vypytovať svoje, kým to
nedostanú. Tak to trvá
celý mesiac – z hniezda
sa ani len nepohnú. A ak
príde deň, keď s odvahou
či z nešikovnosti v plnom
perí vypadnú z hniezda
von kdesi na zem, kŕmenia
sa dožadujú u každého,
kto prejde okolo. A neraz
sa stane, že uspejú.
Chvíľu trvá, kým odpozerajú, kde je kŕmidlo
a napájačka, aby zistili, ako
sa nasýtiť. Takto každý pár
za rok vychová i osmoro
súrodencov.
Ušiačikovia k svetu
Kým výstavní chovatelia
majú svoje najlepšie chovné vrhy z januára už dávno
za sebou, úžitkoví drobnochovatelia, ktorí sa spoliehajú na zelené kŕmenie
z lúky, začínajú sledovať,
čo sa deje v teplučkých
hniezdach králikárne.
Drobné slepé mláďatá sa
zo spánku prebúdzajú
k aktivite, len ak sú hladné
alebo sa nad nimi objaví
ich mať. Hltavo sa kŕmia
mliekom, koľko sa len dá.
Dobrá matka ich udrží
v pokoji hniezda i tri týždne, kým začnú zvedavo
objavovať krátkymi výpravami svet naokolo.
Za ten čas vymenia svoju
jemnú srsť za novú a pripravujú sa na to, aby menili
svoje mliečne zúbky za
trvalé. Sú hladké, jemné,
hebké, i keď by to boli tí
najnevzhľadnejší kríženci
sveta.
Ochutnávajú lístočky ďateliny, zapíjajú ju mliekom
a trvá im dva mesiace, kým
sa stanú úplne samostatnými. Čím chladnejšie je, tým
lepšie rastú, teplý čas im
neprospieva.
MILAN GIGEL
Kultivátor
pripraví aj
malú záhradku
Kvalitná pôda pre priamy výsev
Záhradky sú pre nás miestom pre aktívny pohyb a radosť
z dopestovaných kvetov a úrody. Niekedy však síl ubúda a boľavý
chrbát sa hlási skôr, ako by sme očakávali. Vtedy dokáže aj
v malej záhradke pomôcť mechanizácia
vi
ete,
Kým
že:
stro vy brz
díte
j, ab
hĺbi y neo ruka
mi
dru ryhy j dišiel,
edn
hou
on
u
a
z
hro
mad za seb a
ou
í ky
zem prú
.
P
očuli ste už niekedy o elektrickej
motyčke či malom
kultivátore do
záhradky? Sú to pomocníci,
ktorými možno pripraviť
pôdu na výsadbu a výsev bez toho, aby musela
motyka von zo záhradného
domčeka. Útle stroje obslúži
aj 10-ročný dedinský chlapec
a možno sa nimi vytočiť aj
na úzkych, neprístupných
miestach medzi kríkmi
ríbezlí. Vo dvore urobia
omnoho väčšiu radosť ako
kosačka či vertikutátor.
Zoznámte sa s nimi
Prídete do kôlne, vyberiete spod regála kultivátor
a vystriete mu rúčku ako na
detskom kočiari. Natiahnete
do záhrady predlžovačku,
stisnete gombičku na rukoväti, a zrazu je všetko v pohybe. Štvorica zahnutých
nožov sa pod ochranným
krytom začne otáčať, aby
pri každom zábere zo zeme
uhryzli nový kus zeminy. Jediným pohybom kultivátora
je, že sa utápa do zeme.
19. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Vždy, keď ho nakloníte na
jednu zo strán, aby ste mu
odľahčili, vyštverá sa z ryhy
von a posunie sa o kúsok
vpred, aby urobil ďalšiu.
Kým vy brzdíte rukami stroj,
aby neodišiel, on hĺbi ryhy
jednu za druhou a za sebou
hromadí kyprú zem. A spo-
netrvá viac ako 5 minút.
Stačí len zniesť potriasanie
rukoväte rukami a trochu
ťahu v chrbte, ktorý musí
udržať stroj na uzde.
Taktika pre
hĺbkový záber
Ak získate trochu skúse-
ností s kultivátorom, zistíte,
že možno dokáže spraviť
viac práce, ako jeho výrobca
zamýšľal. Vraví sa tomu
vejárová technika.
Namiesto toho, aby ste
kultivátorom prechádzali
po riadkoch, budete stáť na
jednom mieste a vytvoríte
Príroda si so siatím
semienok nerobí také
starosti ako my záhradkári. Semienka ležiace na zemi, trávnej
plsti či prikryté lístím
vyklíčia v tom najvhodnejšom okamihu.
My volíme zväčša
odlišnú stratégiu.
Snažíme sa vystriehnuť najsprávnejší čas
a pripraviť pôdu tak,
aby klíčiace rastlinky
nadobúdali nevídanú silu bez toho, aby
míňali energiu na boj
s okolím. Snažíme sa
im predostrieť bezbariérovú cestu životom.
Jarná hriadka má byť
v plnej zásobe zimnej
vlahy a živín, ktoré
v pôde zostávali po
predchádzajúcich
rokoch. Snažíme sa
preto prekypriť ju do
hĺbky 10 centimetrov, aby sme pretrhli
kapiláry, po ktorých
vejárovú ryhu. Akoby sa
všetka zemina nahrnula
k vašim nohám. Takto spracujete pôdu do hĺbky aj 40
centimetrov.
Následne spravíte krok
vpred a ako pri rýľovaní,
opäť tvoríte novú vejárovú ryhu a z nej prehŕňate
vzlína voda a vytvorili prostredie plné
vzduchu a vlahy pre
rozvoj korienkov. Čím
drobnejšie hrudky
sa nám motyčkou či
kultivátorom podarí
vyrobiť, tým lepšie
semienka klíčia.
Kým hrášok sa statne
vykope aj spod 10-centimetrovej vrstvy
hliny a vyrastie z neho
mocná rastlina, drobné semienka mrkvy,
šalátu či reďkovky
zvyčajne klíčia najlepšie, ak nie sú hlbšie
ako 1 až 2 centimetre
pod zemou.
Pre záhradkára to
musí byť jasný signál.
Ak sú hrudky zeme
hrubšie, nebudú
tým najvhodnejším
materiálom na zásyp
riadkov. Pomôžeme si
preto záhradníckym
substrátom, ktorý vytvorí kryciu vrstvu.
zeminu do tej pôvodnej. Je
to stratégia, ktorá funguje aj
s tými najmenšími modelmi
na trhu, vďaka ktorej urobíte hĺbkové prevzdušnenie
pôdy pod japonskú reďkev
diakon, paštrnák či čierny
koreň.
MILAN GIGEL
inzercia
Aj s tými najmenšími
modelmi urobíte hĺbkové
prevzdušnenie pôdy.
lu s ňou z času načas narazí
na zabudnutú skalu, ktorú
vytiahne na svetlo sveta.
Zaľahnutá hnedá placka sa
mení na bagrovisko, kde sa
jamy striedajú s nakyprenými kôpkami hrudiek. Ide
to rýchlo, pôda sa mieša so
vzduchom a vy máte radosť
z toho, že jedinou prácou
bude pohrabať záhon späť
do roviny.
Pripraviť hriadku na sejbu

n
pó
u
k
0905 264 996
ý
ov %
v
a 5
Zľ
BP - 140834
20. strana
J
e jedno miesto nad našimi hlavami, ktoré nás
chráni pred vonkajším
prostredím, pred
horúcim slnkom, dažďom,
snehom a veľa investujeme
do jeho údržby. Po jeho
vystavaní sa naň skoro ani
nepozrieme. Týmto miestom
je strecha. Vtákom a zvedavým cestujúcim v lietadlách
ponúkame pohľady len
na betónové a keramické
strešné krytiny. A pritom sa
núka možnosť na vytvorenie
priateľského prírodného
prostredia nielen nám majiteľom domov, ale aj iným
zvieratám a rastlinám.
MALÉ VEĽKÉ STAVBY
Doma v záhrade
Ako povedal
svetoznámy architekt
Le Courbusier: „Je dobré
vrátiť mestu to, čo sme
mu výstavbou vzali.“
Čo je vlastne
zelená strecha
Stručne by sa to dalo povedať asi takto: zelená strecha
je strecha pokrytá porastom
rastlín rôzneho druhu.
Podľa potreby sú navrhnuté
rôzne riešenia, zahŕňajúce
nielen estetické a ekologické, ale aj architektonické a
konštrukčné riešenia, ktoré
sú vzájomne zladené... Za
suchou definíciou, ako sa aj
sami presvedčíte, skrýva sa
skutočne svieža tematika.
Z histórie
Nešlo v pravom zmysle o zelenú strechu, ale o legendárne záhrady kráľovnej Semiramis v Babylone vystavané
v 7. storočí pred n. l., ktoré
patrili k jedným z divov
sveta. Visuté záhrady boli
sériou arkádovitých terás nad
pivničnými priestormi, postavených do tvaru pyramídy
a akousi chladivou, zelenou
oázou uprostred horúcej púšte. Prekrásne zelené záhrady
si na strechách palácov dali
stavať indickí mogulovia a
vladári starovekého Ríma. Po
páde Rímskej ríše sa zelené
strechy objavili až v období
renesancie a krášlili strechy
palácov a honosných víl. Postupne sa zelené strechy stali
populárnymi aj na domoch
mešťanov a remeselníkov.
Zelenú majú
zelené strechy
zlepenú vodovzdorným
dreveným dechtom. Zelenú
pre zelené strechy umožnili
až nové stavebné materiály a konštrukčné postupy
začiatkom 90. rokov, čím sa
zelené koberce na strechách
stali harmonickou súčasťou
moderných a klasických
stavieb.
Extenzívnu alebo
intenzívnu strechu
Zelená strecha
a súčasnosť
Pri myšlienke „zelená
strecha“ sa vybavia škandinávske krajiny s krásnou
prírodou a harmonickou
architektúrou. Hoci trávou
zarastené príbytky existovali na Islande, v Kanade
a Faerských ostrovoch už
pred niekoľkými storočiami,
konštrukčné riešenie domov
so zatrávnenou strechou
pochádza zo severnej Európy. Trávnatý koberec sa
ukladal na niekoľkovrstvovú
podložku z brezovej kôry
Strešná vegetácia spomaľuje odtekanie dažďovej
vody, čím znižuje zaťaženie kanalizácie. Ak sa
dodržia správne realizačné postupy, životnosť
strechy sa odhaduje až na 100 rokov.
Kým sa pustíte do stavebných príprav, treba si zvážiť,
ktorý zo základných typov
zelenej strechy uprednostníte. Zelené strechy sa delia
na strechy s intenzívnym
a extenzívnym ozelenením.
Každý z typov vyžaduje
inú starostlivosť, finančné
náklady. Je dôležitá voľba
vhodného hydroizolačného
systému, správne zloženie
jednotlivých vrstiev strešnej
konštrukcie a vypočítanie
statiky nosných stien. Do
hmotnosti strechy sa započítava nielen hmotnosť rastlín,
substrátu, ale aj objem
polievacej vody. Dôležité je,
či je strecha plochá, alebo
šikmá, ako aj jej dĺžka a
sklon, orientácia na svetové strany. Pri šikmej bude
potrebné zaistiť substrát
proti zosúvaniu plastovými nosníkmi. Preto sa pri
zelených strechách odporúča
30-stupňový sklon, kde bude
aj jednoduchšia podporná
trámová konštrukcia.
Intenzívna zelená strecha je
ako malá záhrada. Vysádzajú sa stromy, kríky,
kvety. Záhrada sa zvykne
dopĺňať rôznymi záhradnými prvkami, ako sú sošky,
lavičky, osvetlenie. Vyžaduje
si vyššiu starostlivosť a je
náročná na hnojenie a zavlažovací systém. Realizácia
tohto typu zelenej strechy sa
dá uskutočniť iba na plochej
streche. Vyžaduje sa väčšiu
hrúbku zeminy, minimálne
30 - 50 cm. Nie sú výnimočné ani strechy s hrúbkou
substrátu okolo dvoch metrov. Pre intenzívnu zelenú
strechu je potrebná únosnosť
konštrukcie od 300 do 2000
kilogramov na štvorcový
meter.
Extenzívna zelená strecha je
pokrytá predovšetkým trávnatým povrchom. Stačí, keď
má substrát hrúbku od 15 do
30 centimetrov. Vegetáciu
môžu tvoriť trávy, trvalky
a dreviny. Strecha vyžaduje
minimálnu alebo aj žiadnu
starostlivosť, lebo rastliny
sú nenáročné a odolné voči
rôznym prejavom počasia.
Výhodou extenzívnych záhrad sú nízke náklady na kon-
štrukciu a údržbu. Extenzívna zelená strecha môže byť
aj na konštrukciách s nižšou
únosnosťou do 300 kilogramov na štvorcový meter.
Len jedna nevýhoda
Stavbu zelenej strechy si treba zvážiť vopred, pripraviť
dobré plány, lebo ju nemožno meniť počas realizácie.
Pre investora to znamená, že
bude musieť siahnuť hlbšie
do vrecka a bude musieť
rátať s vyššou investíciou
ako do klasickej strechy.
Čo nám zelená
strecha prináša
Zvážením kladov a záporov zelenej strechy, počet
pozitívnych vlastností by
jednoznačne prevládol.
Keby sa zmenilo 20 % striech
na zelené, prejavilo by sa to
v čistote a vlhkosti ovzdušia. Znížila by sa prašnosť
a v lete rozpálené mestá by
sa zmenili na klimaticky
príjemnejšie a vyrovnanejšie
prostredia. Zelené strechy
bránia prehrievaniu striech
a vo vnútornom prostredí
vytvárajú vyrovnanú tepelnú klímu. Hrúbka strechy
znižuje hlučnosť až o osem
percent a čo je dôležité - je
nehorľavá. Strešná vegetácia spomaľuje odtekanie
dažďovej vody, čím znižuje
zaťaženie kanalizácie. Ak sa
dodržia správne realizačné
postupy, životnosť strechy
sa odhaduje až na 100 rokov.
Zelená strecha zvyšuje
hodnotu majetku. Ale dáva
aj priestor, kde môžu človek,
zvieratá a príroda spolu
koexistovať.
RENATA KUBEČKOVÁ
Download

Apríl 2014 - Doma v zahrade